جستوی شهر / روستا


اوقات شرعی کلیه شهرها و روستاهای شهرستان زرند

کرمان

جداول اوقات شرعی شیعی کلیه شهرها، روستاها و آبادیهای شهرستان ٩٨ به تعداد بیش از 400 نقطه مختلف بصورت روزانه، ماه جاری، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان، تعطیلات عید نوروز و ... توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه گردیده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان زرند

نماز

ساعت به وقت ایران

پنج شنبه ٠١ فروردین ١٣٩٨ هجری شمسی
١٤ رجب ١٤٤٠ هجری قمری
٢١ مارس ٢٠١٩ میلادی

جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان زرند

شهر / روستا اذان صبح طلوع اذان ظهر غروب اذان مغرب نیمه شب
زرند - زرند٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٤٧:٠٣١١:٥١:٠٢١٧:٥٥:٢٩١٨:١٢:٣٥٢٣:٤١:٠٧
زرند - کوهبنان٠٤:٢٨:٤١٠٥:٤٨:١١١١:٥٢:١١١٧:٥٦:٤١١٨:١٣:٥٣٢٣:٤٢:٠١
زرند - ده علی٠٤:٢٩:٤١٠٥:٤٩:١٣١١:٥٣:١٤١٧:٥٧:٤٣١٨:١٤:٥٦٢٣:٤٣:٠٢

برای این قسمت پیشنهادی دارید؟برخی از شهر، روستا و آبادیهای شهرستان زرند بصورت اتفاقی در لیست منتخب ها برای نمایش اوقات شرعی روز آنها قرار گرفته است. درصورتیکه پیشنهادی برای قرار گرفتن شهر، روستا و یا آبادی دیگری در لیست منتخب های شهرستان زرند دارید؛ لطفا از طریق فرم تماس با ما با ذکر دلیل اطلاع دهید.
لیست شهرها، روستاها و دهستانهای شهرستان زرند

جهت مشاهده و دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر ، روستا و آبادی و همچنین دهستان مورد نظر خود در شهرستان زرند بصورت جداول ماهانه ، از لیست زیر مکان مورد نظر خود را انتخاب فرمایید تا وارد صفحه آن شوید.
همچنین به راحتی می توانید با فشردن دکمه جستجوی زیر ، شهر یا روستای مورد نظر خود را جستجو نمایید.


جدول شهرهای شهرستان زرند
ده علی زرند کوهبنان

جدول روستاهای شهرستان زرند
آب پنگوییه آسیاب گچ ذوب اهن اسلام آباد
اکبرآباد باب تنگل سفلی(حفاری ذوب اهن) باب تنگل علیا ده(اصغر)
تعمیرگاه خودروهای باب نیزو جامگون خرم آباد
داهوییه دراب دربیدخون
ده احمد ده مرغو ذغال شویی باب نیزو
ریگ ایاد رق آباد زرخیز سرتختی
شمورگان شهرک جدید داهوییه گتکوییه
گزوییه گوداشکفت گودبادیزی
گودحمام گودسوزو گودو
گودگردو گیرمون آب باد
آب تکو آب شورو ابراهیم آباد
ابرون احمدآبادماه ترسون اسفند
اسفنوییه اسپند الله آباد
اکبرآباد باب بیدوییه باب تنگل
باب ندان باب نگوییه باب کرج
بادمستان بادیز باقرآباد(دهنو)
بناوند بنستان بیدوحسینا
بیدوییه تزرج توکل آباد
تی جنگوییه تیتوییه جرجافک
حاجی آباد حاجی آبادعبدل اکبر حجتیه
حسن آباد حسین آباد حسین آباد
حسین آباد1 حسین آباد2 حسین آبادجدید
حسین آبادهرزنگ حشیش حصین
خویت داورونوییه دراب
دربادیان درجودون درخیز
درزوییه ده بالا ده حق وردی
ده زارچ چوب ده سالار ده سرتیپ
ده شعیب ده شیخ ده علی
ده غلامعلی ده مولا ده میان
ده میروییه ده پشتو ده یدالله
ده یعقوب دهنو(باقرآباد) دهنوبناوند
دهنوجرجافک دهنوحداد دهنومحمدعلی خان
دهنوهرزنگ دوییه رانیوییه
رحمت آباد روشنو ریزوییه
زارونوییه زارچستان زارکوییه
سبلوییه سربند سرتخت
سرخونی سرمور سعیدآباد
شغزا شهردان طاقدر
طوس آباد عبدل آباد عبدل آبادجدید(بیل آباد)
عزیزآباد علی آباد علی آباد
علی آبادپی شکش فرح آباد قلعه مومن
محمدآباد محمدآبادگودچیل منبع آب اشامیدنی سنگ
منصورآباد مهدآباد مهدی آباد
مهدی آبادباب ندان ناچو ندانموییه
نمونوییه نوبهار هرزنگ
هرمزآباد هشتادان هشتادزیار
همت آباد هنزاف هنگوییه
پتکوییه پیشکش چاهوییه
چاهکین چشمه تقی چناروییه
چکاب کرچکان کرچکو
کریم آباد کشکوییه کهنوج
کیشی گاوداری هاشمی گلی
گنادیش گودهزارمیش انجیردر
باب ماکی توفیق آباد حتکن
حسین آباد حوریک حیکان بالا
حیکان پایین(اسماعیل آباد) خمرودوییه(امروییه) ده حسن کوچک
ده حسین ده قاضی ده میلان
دهنو رودخونی سرباغ
سرودان سنجدو سوسفید
سوناییه سکوکان سیلابخوربالا
سیلابخورپایین شاه محمدی شورآباد
قطروییه مدبون پشته مورو
پلنگو پوزتیر چشمه باغوییه
چنگوییه چک چک آباد گودالنگو
گودسیب گودفیروز گودیوسف
گوش دردان ابراهیم آباد ایستگاه بیسیم راه
حمیدیه (ملک آباد) درابدوییه سفلی درابدوییه علیا
دهنو دهنوشفیع عفت آباد
محمدآباد محمدعلی آباد مهدی آبادسفلی
مهدی آبادعلیا پاگدارو چشمه محمدرضا
چنالو کارگاه تیرچه بلوک کارگاه تیرچه بلوک
کوه خونو گلیکون گورچوییه
ابخیزوییه اشکفت السوییه
النگ دراز اکبرآباد باب دوری
باب هوتک باغ بالا بشروییه
بگشتوییه بیدوبنان بیدوییه
بیدگرم تنگل محمدجامع ته سوخته
تی توجلال تیت بیدوییه جعفربیک
حسن آباد حسین آبادسعیدی حسین آبادهادی منصوری
خمرود دراسیا دشت خاک
ده اهنگر ده بابو ده بالا
ده بنان بالا ده بنان پایین ده تنگلو
ده جلال ده حاجی علی منصوری ده حسن کوچک
ده حسین کامساری ده حسین کل محمد ده خداداد
ده زنگو ده زوییه ده علیرضا
ده محمدرجب ده محمدغلامرضا ده معمی
ده می می ده چنارو ده کل محمدنواب
دهنه دره دهنه دره بالا دهنو1
دهنو2 دهنوحسین اصغر دهنوسفلی
دهنوعلیا دهومحمدمومن زارچوییه
زهدرسفلی زهدرعلیا سرخ بیدبالا
سرخ بیدپایین سرسیاه شرمی
شمس آباد عباس آباد1 عباس آباد2
عباس آباد3 علی آباد محمدآباد1
محمدآباد2 محمدآبادشور مورثی
پادگان شهیدمحلاتی پتکوییه پیرعلی
پیوال دشتی چشمه تراوا چشمه جعفر
چشمه سفیدو چشمه عباس محمد چشمه علی خداداد
چشمه منصوری کاشکونظروییه کاشکوییه
کربلایی محمد کریکوبالا کریکومیان
کریکوپایین کوثر گردونوییه
گل توت گلی آباد گلی تابه
گلیو گودریگ گودزارچوییه
گودوییه میرزاعلی گودپتنی گودچیل بالا
گودچیل وسط گودچیل پایین گودگز
گورآب جمعه گورآب شیخ الرییس گورآب گنجی
گیرآباد آب ریگو احمدی
احمقان بالا احمقان پایین اسفندزار
اولنگ دراز ایوب آباد باب بیدنان(ده بیدنن)
باب خوشاب باب سوختگان باب گودیان
باندروییه برفوییه بن شوری
بن گوداسپیدار بنداصغر بندبرجی
بندحاج حسین بندروییه سفلی بندروییه علیا
بندزاروییه بونوییه بیدان
بیدبندر بیدحسین بیدنصری
ترانکستان تزرج تنگ انجیر
تنگل سرگدار تنگوییه تی تو
جنگلو جوزوییه ختم آباد
خوش کاف خونگ دارخونی
دراستون درسنجدو درسیفان
درشکوکان درندون درنریان
دروتی درپتکو درچنارو
درچیریون درکورتو درگر باب گهر
درگرسا درگز ده برجی
ده تک ده حسینعلی ده شیخ
دهنه گوددربند دهنوییه رییسی
زنگوییه سفلی زنگوییه علیا زین آباد
سراپرده سرتنگل سرخ بید
سرزه سفلی سرزه علیا سرزه وسطی
سرگدار سنجدوییه سینوییه
شاهرخ آباد شهرسازی درگر شورآباد
شورو عباس آباد علی آباد
عیسی آباد غیاث آباد فتح آباد
فردوس قناتالبشر لیلی بند
محمدآباد مهرو ناصرآبادملک(دهنوخان)
هنگر هنگربالا هنگرپایین
واحدتولیدی گچ شوره زرند پاگدار پاگدارو
پنج چاری چشمه ساردوییه چشمه سرگدار
چشمه شکراله چشمه علی زین العابدین چشمه کندر
چشمه یحیی کریکستان کریکو
کلی کوییه کهنوج کیش باب شگون
گریکوبالا گریکوپایین گزانی بالا
گزانی پایین گلبانک گم تنگ
گنبدو گنج آباد گنجشکوییه
گوداسپیدار گودانار گودباغ
گودباقر گودبغل جنگل گودبید
گودبیدو گودتنگوییه گوددربند
گوددرپهن گوددرگنج گودعلیرضا
گودقوچ گودمارز گودنخودی
گودکمال گودکیمیه گودگردو
گوران گیشوییه احمدآباد
اسلام آبادانقلاب اناروییه اکبرآباد
اکبرآباد ایستگاه سیریز بستان آباد
جوادیه درباغ درهنگ
ده بالا ده خواجه دهنو
دهنوسنگ رحمت آباد رحمت آبادده آقایی
سعیدآباد سنگ سیریز
عباس آباد علی آباد فتح آباد
فیروزآباد محمدآباد محمودآباد
منبع آب اشامیدنی اکبرآباد منبع آب اشامیدنی سیریز موروییه
نیو هرو هسومند
هم سیج همکار وکیل آباد
گلستان اسماعیل آباد الله آباد
تقی آباد حسن آباد حسین آباداخوند
خیرآباد ده ایرج ده چنار
دولت آباد رحمت آبادشور رستم آباد(شهرک ابوذر)
سلیمان آباد شاه جهان آباد(روح آباد) عباس آباد
علی آبادشور فیض آبادشور محمدآباد
مهدی آبادشور نصرت آباد همت آباد
واسط کریم آباد آسیاب 9
آسیاب شانزدهم ابراهیم آباد احمدآبادیلمقانی
ارجمندیه اشیانه باب تنگل (درتنگل)
بنستان بهاآباد بهارستان
بهرام آباد بهشت زهرا بهشت زهرا
ترانسپورت ذوب اهن تلمبه شهرک طالقانی(موتور آب اشام) خداافرین
ده آقایی ده شیخ رحمت آباد
رضوان سرباغ شاهرمزد سنجدو
شاه ولی شمس آباد(دهنوبالا) شهرک طالقانی
عبداله آباد عریزآباد عشق آباد
علی آباد فتح آباد فیروزآباد
قدمگاه محله صنعتی شماره 2 زرند مطهرآباد تاج آباد
چشمه دعوایی کارگاه تیرچه بلوک کارگاه فروش گچ
کشتارگاه زرند کفتارو کیسکشهرستان زرند بر روی نقشه


درباره صفحه اوقات شرعی شهرستان زرند

اینجا صفحه اوقات شرعی شهرستان زرند است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.

  • ساعت و تاریخ به وقت کشور ایران
  • جدول اوقات شرعی امروز برخی شهرها و روستاهای منتخب شهرستان زرند
  • لیست شهرها، روستا و آبادیها و همچنین دهستانهای شهرستان زرند جهت دسترسی به صفحه اوقات شرعی مکان مورد نظر خود با کلیک بر روی لینک آن
    قابلیت جستجوی شهر ، روستا و آبادی
  • و ...

برای بهبود صفحه اوقات شرعی شهرستان زرند مشارکت کنید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهرستان زرند یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.
ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی عید نوروز جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.

اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط


تماس با ما

در صورتیکه شهر شما در لیست موجود نمی باشد و تمایل دارید به لیست شهرها افزوده گردد و یا انتقاد، پیشنهاد و یا هر گونه نظری دارید، لطفا حتما ما را در جریان بگذارید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید


تماس با اذانگو

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک 184 ، طبقه سوم ، واحد شش.
    021-88892509 021-88930670 021-88927845
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. - طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو