جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زرنان

دانش | قدس | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز زرنان


اذان صبح: ٠٥:٢٣:٤٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٧:٢٧
اذان ظهر: ١٢:١٩:٠٩
غروب آفتاب: ١٧:٥١:١٩
اذان مغرب: ١٨:٠٩:٤٦
نیمه شب: ٢٣:٣٦:٥٧

پنج شنبه ٠١ اسفند ١٣٩٨
٢٥ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٠ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زرنان (شهرستان قدس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ اسفند ٩٨ روستای زرنان)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای زرنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
همانا خوش خلقی، گناه را از بین می‌برد، همان طوری كه آفتاب، یخ را ذوب می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زرنان

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زرنان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرنان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زرنان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرنان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرنان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٠:١٨٠٦:٢١:١٠١٣:٠٣:٢٨١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٢٢٠٠:١٧:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٩:٥٩١٣:٠٣:١٨١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٧:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٧:١٩٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٣:٠٨١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:٠٨٠٠:١٦:٥٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٥٠٠٦:١٧:٤٠١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:٠١٠٠:١٦:٣٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٢٢٠٦:١٦:٣١١٣:٠٢:٥٠١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٨:٥٥٠٠:١٦:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٥٥٠٦:١٥:٢٤١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٠:٣٢٢٠:٠٩:٤٨٠٠:١٦:٠٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٤:١٨١٣:٠٢:٣٤١٩:٥١:٢٢٢٠:١٠:٤١٠٠:١٥:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٠٤٠٦:١٣:١٣١٣:٠٢:٢٧١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:٣٥٠٠:١٥:٢٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٣٩٠٦:١٢:٠٩١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٢:٢٨٠٠:١٥:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٥٠٦:١١:٠٧١٣:٠٢:١٤١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:٢١٠٠:١٤:٥٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٠:٠٥١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٤:١٤٠٠:١٤:٣٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣١٠٦:٠٩:٠٥١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٥:٠٧٠٠:١٤:٢٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:١١٠٦:٠٨:٠٥١٣:٠١:٥٩١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٦:٠٠٠٠:١٤:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣١:٥١٠٦:٠٧:٠٧١٣:٠١:٥٥١٩:٥٧:١٣٢٠:١٦:٥٣٠٠:١٣:٥٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٣٣٠٦:٠٦:١١١٣:٠١:٥١١٩:٥٨:٠٢٢٠:١٧:٤٥٠٠:١٣:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:١٦٠٦:٠٥:١٥١٣:٠١:٤٨١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٣٨٠٠:١٣:٢٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٠٠٠٦:٠٤:٢١١٣:٠١:٤٦١٩:٥٩:٤١٢٠:١٩:٣٠٠٠:١٣:١٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٤٥٠٦:٠٣:٢٨١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٠:٣٠٢٠:٢٠:٢٢٠٠:١٣:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠١:٤٣٢٠:٠١:١٩٢٠:٢١:١٤٠٠:١٢:٥٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢٠٠٦:٠١:٤٧١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢٢:٠٦٠٠:١٢:٣٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:١٠٠٦:٠٠:٥٨١٣:٠١:٤٣٢٠:٠٢:٥٦٢٠:٢٢:٥٧٠٠:١٢:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:٠١٠٦:٠٠:١١١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٣:٤٤٢٠:٢٣:٤٨٠٠:١٢:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٥٤٠٥:٥٩:٢٦١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٢:١٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:٤٨٠٥:٥٨:٤١١٣:٠١:٤٧٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٥:٢٩٠٠:١٢:٠١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٤٤٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠١:٤٩٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٦:١٩٠٠:١١:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٧:١٨١٣:٠١:٥٢٢٠:٠٦:٥٢٢٠:٢٧:٠٩٠٠:١١:٤٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:٤١٠٥:٥٦:٣٨١٣:٠١:٥٦٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٥٨٠٠:١١:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٤٢٠٥:٥٦:٠٠١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٨:٤٦٠٠:١١:٣٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٤٥٠٥:٥٥:٢٤١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٩:٠٩٢٠:٢٩:٣٤٠٠:١١:٢٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:٥٠٠٥:٥٤:٤٩١٣:٠٢:٠٩٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣٠:٢١٠٠:١١:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرنان

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای زرنان

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای زرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای زرنان

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٢:٤٣٠٧:٠٩:٢٦١٢:١٧:٥٨١٧:٢٦:٥٢١٧:٤٦:١٣٢٣:٣٤:٣٣
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٢:١٤٠٧:٠٨:٤٨١٢:١٨:١١١٧:٢٧:٥٥١٧:٤٧:١٣٢٣:٣٤:٤٩
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤١:٤٣٠٧:٠٨:٠٩١٢:١٨:٢٢١٧:٢٨:٥٧١٧:٤٨:١٣٢٣:٣٥:٠٤
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤١:١٠٠٧:٠٧:٢٨١٢:١٨:٣٣١٧:٣٠:٠٠١٧:٤٩:١٤٢٣:٣٥:١٨
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٠:٣٦٠٧:٠٦:٤٥١٢:١٨:٤٢١٧:٣١:٠٣١٧:٥٠:١٤٢٣:٣٥:٣١
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٠:٠٠٠٧:٠٦:٠٠١٢:١٨:٥١١٧:٣٢:٠٥١٧:٥١:١٤٢٣:٣٥:٤٤
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٣٩:٢٢٠٧:٠٥:١٤١٢:١٨:٥٩١٧:٣٣:٠٨١٧:٥٢:١٤٢٣:٣٥:٥٥
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٤:٢٧١٢:١٩:٠٦١٧:٣٤:١٠١٧:٥٣:١٤٢٣:٣٦:٠٦
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٣٨:٠٢٠٧:٠٣:٣٨١٢:١٩:١٣١٧:٣٥:١٣١٧:٥٤:١٤٢٣:٣٦:١٦
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٧:١٩٠٧:٠٢:٤٧١٢:١٩:١٨١٧:٣٦:١٥١٧:٥٥:١٣٢٣:٣٦:٢٥
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٦:٣٥٠٧:٠١:٥٥١٢:١٩:٢٣١٧:٣٧:١٧١٧:٥٦:١٣٢٣:٣٦:٣٣
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٥:٤٩٠٧:٠١:٠١١٢:١٩:٢٧١٧:٣٨:١٨١٧:٥٧:١٢٢٣:٣٦:٤٠
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٥:٠٢٠٧:٠٠:٠٦١٢:١٩:٣٠١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٨:١٢٢٣:٣٦:٤٦
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٤:١٣٠٦:٥٩:١٠١٢:١٩:٣٢١٧:٤٠:٢١١٧:٥٩:١١٢٣:٣٦:٥٢
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٣:٢٢٠٦:٥٨:١٢١٢:١٩:٣٤١٧:٤١:٢٢١٨:٠٠:٠٩٢٣:٣٦:٥٦
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٢:٣٠٠٦:٥٧:١٣١٢:١٩:٣٥١٧:٤٢:٢٣١٨:٠١:٠٨٢٣:٣٧:٠٠
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣١:٣٧٠٦:٥٦:١٢١٢:١٩:٣٤١٧:٤٣:٢٤١٨:٠٢:٠٧٢٣:٣٧:٠٣
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٠:٤٢٠٦:٥٥:١١١٢:١٩:٣٤١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٣:٠٥٢٣:٣٧:٠٥
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٤:٠٨١٢:١٩:٣٢١٧:٤٥:٢٥١٨:٠٤:٠٣٢٣:٣٧:٠٦
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٢٨:٤٨٠٦:٥٣:٠٤١٢:١٩:٣٠١٧:٤٦:٢٤١٨:٠٥:٠١٢٣:٣٧:٠٧
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٢٧:٤٩٠٦:٥١:٥٩١٢:١٩:٢٧١٧:٤٧:٢٤١٨:٠٥:٥٨٢٣:٣٧:٠٦
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٠:٥٢١٢:١٩:٢٣١٧:٤٨:٢٣١٨:٠٦:٥٦٢٣:٣٧:٠٥
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٥:٤٧٠٦:٤٩:٤٥١٢:١٩:١٩١٧:٤٩:٢٢١٨:٠٧:٥٣٢٣:٣٧:٠٣
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٨:٣٧١٢:١٩:١٤١٧:٥٠:٢١١٨:٠٨:٥٠٢٣:٣٧:٠٠
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤٧:٢٧١٢:١٩:٠٩١٧:٥١:١٩١٨:٠٩:٤٦٢٣:٣٦:٥٧
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٦:١٧١٢:١٩:٠٢١٧:٥٢:١٧١٨:١٠:٤٢٢٣:٣٦:٥٢
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٥:٠٥١٢:١٨:٥٥١٧:٥٣:١٥١٨:١١:٣٨٢٣:٣٦:٤٧
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٣:٥٣١٢:١٨:٤٨١٧:٥٤:١٣١٨:١٢:٣٤٢٣:٣٦:٤١
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٢:٤٠١٢:١٨:٤٠١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:٣٠٢٣:٣٦:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای زرنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای زرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای زرنان

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٠٠٦:٤٧:٢٧١٢:١٩:٠٩١٧:٥١:١٩١٨:٠٩:٤٦٢٣:٣٦:٥٧
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٤٠٦:٤٦:١٧١٢:١٩:٠٢١٧:٥٢:١٧١٨:١٠:٤٢٢٣:٣٦:٥٢
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٧٠٦:٤٥:٠٥١٢:١٨:٥٥١٧:٥٣:١٥١٨:١١:٣٨٢٣:٣٦:٤٧
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٣:٥٣١٢:١٨:٤٨١٧:٥٤:١٣١٨:١٢:٣٤٢٣:٣٦:٤١
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٢:٤٠١٢:١٨:٤٠١٧:٥٥:١٠١٨:١٣:٣٠٢٣:٣٦:٣٥
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٩٠٦:٤١:٢٦١٢:١٨:٣١١٧:٥٦:٠٦١٨:١٤:٢٥٢٣:٣٦:٢٧
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٨٠٦:٤٠:١١١٢:١٨:٢١١٧:٥٧:٠٣١٨:١٥:٢٠٢٣:٣٦:١٩
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٥٠٦:٣٨:٥٥١٢:١٨:١١١٧:٥٧:٥٩١٨:١٦:١٥٢٣:٣٦:١٠
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٧:٣٩١٢:١٨:٠١١٧:٥٨:٥٤١٨:١٧:٠٩٢٣:٣٦:٠٠
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٦٠٦:٣٦:٢١١٢:١٧:٥٠١٧:٥٩:٥٠١٨:١٨:٠٣٢٣:٣٥:٥٠
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٥:٠٣١٢:١٧:٣٨١٨:٠٠:٤٥١٨:١٨:٥٧٢٣:٣٥:٣٩
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٣٠٦:٣٣:٤٥١٢:١٧:٢٦١٨:٠١:٣٩١٨:١٩:٥١٢٣:٣٥:٢٧
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٥٠٦:٣٢:٢٥١٢:١٧:١٤١٨:٠٢:٣٤١٨:٢٠:٤٤٢٣:٣٥:١٥
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣١:٠٥١٢:١٧:٠٠١٨:٠٣:٢٨١٨:٢١:٣٧٢٣:٣٥:٠٢
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٦٠٦:٢٩:٤٥١٢:١٦:٤٧١٨:٠٤:٢٢١٨:٢٢:٣٠٢٣:٣٤:٤٩
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٦٠٦:٢٨:٢٤١٢:١٦:٣٣١٨:٠٥:١٥١٨:٢٣:٢٣٢٣:٣٤:٣٤
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٧:٠٢١٢:١٦:١٩١٨:٠٦:٠٨١٨:٢٤:١٥٢٣:٣٤:٢٠
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣١٠٦:٢٥:٤٠١٢:١٦:٠٤١٨:٠٧:٠١١٨:٢٥:٠٧٢٣:٣٤:٠٤
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٤:١٧١٢:١٥:٤٩١٨:٠٧:٥٣١٨:٢٥:٥٩٢٣:٣٣:٤٨
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٤٠٦:٢٢:٥٤١٢:١٥:٣٣١٨:٠٨:٤٦١٨:٢٦:٥١٢٣:٣٣:٣٢
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢١:٣٠١٢:١٥:١٧١٨:٠٩:٣٨١٨:٢٧:٤٢٢٣:٣٣:١٥
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٠:٠٧١٢:١٥:٠١١٨:١٠:٢٩١٨:٢٨:٣٤٢٣:٣٢:٥٨
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٦٠٦:١٨:٤٢١٢:١٤:٤٥١٨:١١:٢١١٨:٢٩:٢٥٢٣:٣٢:٤٠
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:١٧:١٨١٢:١٤:٢٨١٨:١٢:١٢١٨:٣٠:١٧٢٣:٣٢:٢٢
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣١٠٦:١٥:٥٣١٢:١٤:١١١٨:١٣:٠٤١٨:٣١:٠٨٢٣:٣٢:٠٣
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٤:٢٨١٢:١٣:٥٤١٨:١٣:٥٥١٨:٣١:٥٩٢٣:٣١:٤٤
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٤٠٦:١٣:٠٣١٢:١٣:٣٧١٨:١٤:٤٦١٨:٣٢:٥٠٢٣:٣١:٢٥
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١١:٣٧١٢:١٣:٢٠١٨:١٥:٣٦١٨:٣٣:٤١٢٣:٣١:٠٥
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٠:١٢١٢:١٣:٠٢١٨:١٦:٢٧١٨:٣٤:٣١٢٣:٣٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای زرنان روستای زرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی روستای زرنان روستای زرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زرنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زرنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زرنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زرنان

روستای زرنان بر روی نقشه

روستای زرنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زرنان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زرنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زرنان
اوقات شرعی اسفند ٩٨ روستای زرنان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای زرنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زرنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زرنان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زرنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ زرنان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زرنان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرنان
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ زرنان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زرنان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرنان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زرنان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زرنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو