جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زرنان

دانش | قدس | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز زرنان

اذان صبح: ٠٥:٢٧:٤٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٤٠
غروب آفتاب: ١٩:٠٤:٥٢
اذان مغرب: ١٩:٢٢:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٦:٤٦

یکشنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٩
٠٢ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٠ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زرنان (شهرستان قدس) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٩ روستای زرنان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای زرنان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زرنان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

ناتانیل براندن
دستیابی به آرمانها، بدون تلاش و جنبش، به هیچ جا جز خواب و گمان راه نخواهد یافت.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زرنان

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زرنان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرنان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زرنان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٧ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرنان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زرنان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٣٢٠٦:٣٢:٤٦١٣:٠٥:٢٣١٩:٣٨:٣٦١٩:٥٧:١٥٠٠:٢٠:٤٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣١:٢٧١٣:٠٥:٠٩١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:٠٧٠٠:٢٠:٢٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٣٠:١٠١٣:٠٤:٥٥١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٥٩٠٠:٢٠:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٤:٤٢١٩:٤١:٠٦١٩:٥٩:٥٢٠٠:١٩:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:١٨٠٦:٢٧:٣٦١٣:٠٤:٢٩١٩:٤١:٥٦٢٠:٠٠:٤٤٠٠:١٩:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٦:٤٥٠٦:٢٦:٢١١٣:٠٤:١٦١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٣٧٠٠:١٩:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:١٣٠٦:٢٥:٠٦١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٣:٣٦٢٠:٠٢:٣٠٠٠:١٨:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٣:٤١٠٦:٢٣:٥٢١٣:٠٣:٥٢١٩:٤٤:٢٧٢٠:٠٣:٢٢٠٠:١٨:١٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:١٠٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٣:٤١١٩:٤٥:١٧٢٠:٠٤:١٥٠٠:١٧:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢١:٢٧١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٧:٣٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٠:١٥١٣:٠٣:١٩١٩:٤٦:٥٧٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٧:١٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٣٩٠٦:١٩:٠٥١٣:٠٣:٠٩١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٥٤٠٠:١٦:٥٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:١١٠٦:١٧:٥٥١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٧:٤٧٠٠:١٦:٤٠
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٦:٤٧١٣:٠٢:٥١١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٤٠٠٠:١٦:٢٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٥:٤٠١٣:٠٢:٤٢١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٣٤٠٠:١٦:٠٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤١:٤٩٠٦:١٤:٣٣١٣:٠٢:٣٤١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٥:٤٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٣:٢٨١٣:٠٢:٢٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٢٠٠٠:١٥:٢٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٨:٥٨٠٦:١٢:٢٤١٣:٠٢:٢٠١٩:٥٢:٤٩٢٠:١٢:١٣٠٠:١٥:١٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٣٥٠٦:١١:٢١١٣:٠٢:١٤١٩:٥٣:٣٩٢٠:١٣:٠٧٠٠:١٤:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:١٢٠٦:١٠:١٩١٣:٠٢:٠٨١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٤:٠٠٠٠:١٤:٤٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٤:٥٠٠٦:٠٩:١٨١٣:٠٢:٠٣١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٤:٢٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٢٩٠٦:٠٨:١٩١٣:٠١:٥٩١٩:٥٦:١٠٢٠:١٥:٤٦٠٠:١٤:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٠٩٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠١:٥٥١٩:٥٧:٠٠٢٠:١٦:٣٩٠٠:١٣:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٥١٠٦:٠٦:٢٣١٣:٠١:٥١١٩:٥٧:٤٩٢٠:١٧:٣٢٠٠:١٣:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٣٤٠٦:٠٥:٢٨١٣:٠١:٤٨١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٨:٢٥٠٠:١٣:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠١:٤٦١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:١٧٠٠:١٣:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٣٠٦:٠٣:٤١١٣:٠١:٤٤٢٠:٠٠:١٨٢٠:٢٠:١٠٠٠:١٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠١:٤٣٢٠:٠١:٠٧٢٠:٢١:٠٢٠٠:١٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٣٧٠٦:٠١:٥٩١٣:٠١:٤٣٢٠:٠١:٥٦٢٠:٢١:٥٤٠٠:١٢:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرنان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای زرنان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای زرنان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای زرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای زرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای زرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرنان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای زرنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای زرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای زرنان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای زرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای زرنان روستای زرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای زرنان روستای زرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرنان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای زرنان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرنان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرنان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای زرنان

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٩:٥٤١٣:٠٨:١١١٩:٤٥:٥٢٢٠:٠٤:٣٩٠٠:٢٣:٢٩
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٠٧٠٦:٣٠:٤١١٣:٠٧:٥٥١٩:٤٤:٣٥٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٣:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٠٠٦:٣١:٢٧١٣:٠٧:٣٩١٩:٤٣:١٦٢٠:٠١:٥٨٠٠:٢٣:١٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٢٠٦:٣٢:١٣١٣:٠٧:٢٢١٩:٤١:٥٧٢٠:٠٠:٣٧٠٠:٢٣:٠٦
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٤٠٦:٣٢:٥٩١٣:٠٧:٠٥١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:١٤٠٠:٢٢:٥٦
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:١٦٠٦:٣٣:٤٥١٣:٠٦:٤٨١٩:٣٩:١٦١٩:٥٧:٥٢٠٠:٢٢:٤٧
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:١٧٠٦:٣٤:٣١١٣:٠٦:٣٠١٩:٣٧:٥٥١٩:٥٦:٢٨٠٠:٢٢:٣٦
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:١٨٠٦:٣٥:١٧١٣:٠٦:١٢١٩:٣٦:٣٣١٩:٥٥:٠٤٠٠:٢٢:٢٥
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٨٠٦:٣٦:٠٢١٣:٠٥:٥٤١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٣٩٠٠:٢٢:١٤
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١٨٠٦:٣٦:٤٨١٣:٠٥:٣٥١٩:٣٣:٤٧١٩:٥٢:١٤٠٠:٢٢:٠٢
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:١٧٠٦:٣٧:٣٣١٣:٠٥:١٦١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٤٩٠٠:٢١:٥٠
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:١٦٠٦:٣٨:١٩١٣:٠٤:٥٦١٩:٣٠:٥٩١٩:٤٩:٢٣٠٠:٢١:٣٧
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٩:٠٤١٣:٠٤:٣٦١٩:٢٩:٣٤١٩:٤٧:٥٦٠٠:٢١:٢٣
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:١٣٠٦:٣٩:٤٩١٣:٠٤:١٧١٩:٢٨:٠٩١٩:٤٦:٣٠٠٠:٢١:١٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:١٠٠٦:٤٠:٣٤١٣:٠٣:٥٦١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٥:٠٣٠٠:٢٠:٥٥
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤١:١٩١٣:٠٣:٣٦١٩:٢٥:١٨١٩:٤٣:٣٥٠٠:٢٠:٤١
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٤٠٦:٤٢:٠٥١٣:٠٣:١٦١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٠٨٠٠:٢٠:٢٦
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٠٠٦:٤٢:٥٠١٣:٠٢:٥٥١٩:٢٢:٢٥١٩:٤٠:٤٠٠٠:٢٠:١١
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٦٠٦:٤٣:٣٥١٣:٠٢:٣٤١٩:٢٠:٥٨١٩:٣٩:١٢٠٠:١٩:٥٥
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٢٠٦:٤٤:٢٠١٣:٠٢:١٣١٩:١٩:٣١١٩:٣٧:٤٣٠٠:١٩:٣٩
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٧٠٦:٤٥:٠٥١٣:٠١:٥٢١٩:١٨:٠٤١٩:٣٦:١٥٠٠:١٩:٢٣
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٢٠٦:٤٥:٥٠١٣:٠١:٣١١٩:١٦:٣٦١٩:٣٤:٤٦٠٠:١٩:٠٦
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢١:٣٦٠٦:٤٦:٣٦١٣:٠١:٠٩١٩:١٥:٠٩١٩:٣٣:١٧٠٠:١٨:٥٠
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٧:٢١١٣:٠٠:٤٨١٩:١٣:٤١١٩:٣١:٤٩٠٠:١٨:٣٢
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٣:٢٤٠٦:٤٨:٠٦١٣:٠٠:٢٧١٩:١٢:١٣١٩:٣٠:٢٠٠٠:١٨:١٥
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٤:١٧٠٦:٤٨:٥٢١٣:٠٠:٠٥١٩:١٠:٤٥١٩:٢٨:٥١٠٠:١٧:٥٨
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٥:١١٠٦:٤٩:٣٧١٢:٥٩:٤٤١٩:٠٩:١٧١٩:٢٧:٢٢٠٠:١٧:٤٠
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٣٠٦:٥٠:٢٣١٢:٥٩:٢٣١٩:٠٧:٤٩١٩:٢٥:٥٣٠٠:١٧:٢٢
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٦:٥٦٠٦:٥١:٠٨١٢:٥٩:٠١١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٤:٢٥٠٠:١٧:٠٤
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٢٧:٤٨٠٦:٥١:٥٤١٢:٥٨:٤٠١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٢:٥٦٢٣:٤٦:٤٦
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٠٠٥:٥٢:٤٠١١:٥٨:١٩١٨:٠٣:٢٤١٨:٢١:٢٧٢٣:١٦:٢٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زرنان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای زرنان روستای زرنان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی روستای زرنان روستای زرنان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زرنان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرنان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زرنان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زرنان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زرنان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زرنان

روستای زرنان بر روی نقشه

روستای زرنان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زرنان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زرنان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زرنان
اوقات شرعی شهریور ٩٩ روستای زرنان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای زرنان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای زرنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زرنان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زرنان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زرنان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زرنان رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا زرنان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زرنان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرنان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ زرنان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زرنان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرنان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زرنان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زرنان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زرنان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو