جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زرقون

قنوات | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز زرقون


اذان صبح: ٠٤:١٤:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٠٤:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٠٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٣:٢٧
نیمه شب: ٠٠:١٣:٢٩

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زرقون (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای زرقون)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زرقون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زرقون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

دیل كارنگی
برای حل مشكل ابتدا باید حقیقت را دریابیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زرقون

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زرقون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرقون ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زرقون (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرقون ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرقون ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٦:١٦١٣:٠٦:٤٢١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٦:٠١٠٠:٢٢:٥٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٥:٠٠١٣:٠٦:٢٧١٩:٣٨:٢٨١٩:٥٦:٥١٠٠:٢٢:٣٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٤١٠٦:٣٣:٤٤١٣:٠٦:١٣١٩:٣٩:١٥١٩:٥٧:٤٠٠٠:٢٢:١٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:١١٠٦:٣٢:٢٩١٣:٠٥:٥٩١٩:٤٠:٠٣١٩:٥٨:٣٠٠٠:٢١:٥٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٤١٠٦:٣١:١٤١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٩:٢٠٠٠:٢١:٣١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٠:٠١١٣:٠٥:٣٣١٩:٤١:٣٨٢٠:٠٠:١٠٠٠:٢١:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٤٢٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٥:٢٠١٩:٤٢:٢٥٢٠:٠١:٠٠٠٠:٢٠:٤٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٧:٣٥١٣:٠٥:٠٨١٩:٤٣:١٣٢٠:٠١:٥٠٠٠:٢٠:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٦:٢٤١٣:٠٤:٥٦١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٢:٤٠٠٠:٢٠:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٦:١٧٠٦:٢٥:١٣١٣:٠٤:٤٤١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٣٠٠٠:١٩:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٤:٠٣١٣:٠٤:٣٤١٩:٤٥:٣٦٢٠:٠٤:٢١٠٠:١٩:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢٢:٥٥١٣:٠٤:٢٣١٩:٤٦:٢٤٢٠:٠٥:١١٠٠:١٩:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٤:١٣١٩:٤٧:١٢٢٠:٠٦:٠١٠٠:١٨:٥٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢٠:٣٩١٣:٠٤:٠٤١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٨:٣٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٩:٣٣١٣:٠٣:٥٥١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٤٣٠٠:١٨:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٤٤٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٣:٤٦١٩:٤٩:٣٦٢٠:٠٨:٣٣٠٠:١٧:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٧:٢٤١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٠:٢٣٢٠:٠٩:٢٤٠٠:١٧:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٤:٥٩٠٦:١٦:٢١١٣:٠٣:٣١١٩:٥١:١١٢٠:١٠:١٥٠٠:١٧:٢٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٣٨٠٦:١٥:١٩١٣:٠٣:٢٤١٩:٥١:٥٩٢٠:١١:٠٥٠٠:١٧:٠٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٢:١٨٠٦:١٤:١٩١٣:٠٣:١٨١٩:٥٢:٤٧٢٠:١١:٥٦٠٠:١٦:٥٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٥٨٠٦:١٣:١٩١٣:٠٣:١٢١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٢:٤٧٠٠:١٦:٣٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٩:٤٠٠٦:١٢:٢١١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٣٨٠٠:١٦:٢٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٨:٢٣٠٦:١١:٢٣١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٥:١١٢٠:١٤:٢٩٠٠:١٦:٠٩
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٧:٠٧٠٦:١٠:٢٧١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٥:٥٩٢٠:١٥:١٩٠٠:١٥:٥٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٦:٤٦٢٠:١٦:١٠٠٠:١٥:٤٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٤:٣٨٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:٠٠٠٠:١٥:٣٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٣:٢٦٠٦:٠٧:٤٧١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٥١٠٠:١٥:١٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٦:٥٦١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٤١٠٠:١٥:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٠٥٠٦:٠٦:٠٧١٣:٠٢:٤٧١٩:٥٩:٥٥٢٠:١٩:٣١٠٠:١٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زرقون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زرقون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زرقون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرقون

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زرقون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زرقون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرقون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زرقون

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای زرقون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زرقون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زرقون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زرقون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرقون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زرقون

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرقون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرقون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زرقون

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٣:٤٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٣:٤٠
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٢٨٠٠:١٣:٣٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٩:١٣٠٠:١٣:٣٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٤٠٥:٥٧:٢٦١٣:٠٣:٢٥٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٣:٣١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٨٠٥:٥٦:٥٨١٣:٠٣:٣٢٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣٠:٤٠٠٠:١٣:٣٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٤٠٥:٥٦:٣١١٣:٠٣:٣٩٢٠:١١:٠٦٢٠:٣١:٢٣٠٠:١٣:٢٩
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٥١٠٥:٥٦:٠٥١٣:٠٣:٤٦٢٠:١١:٤٦٢٠:٣٢:٠٥٠٠:١٣:٢٨
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١١٠٥:٥٥:٤٢١٣:٠٣:٥٤٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٤٦٠٠:١٣:٢٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٥:٢٠١٣:٠٤:٠٢٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٣:٢٧٠٠:١٣:٢٩
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٦٠٥:٥٤:٥٩١٣:٠٤:١١٢٠:١٣:٤٠٢٠:٣٤:٠٦٠٠:١٣:٣١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٢٠٥:٥٤:٤٠١٣:٠٤:٢٠٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:٤٥٠٠:١٣:٣٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٠٠٥:٥٤:٢٣١٣:٠٤:٣٠٢٠:١٤:٥٢٢٠:٣٥:٢٢٠٠:١٣:٣٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٠٠٥:٥٤:٠٧١٣:٠٤:٤٠٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٥٩٠٠:١٣:٣٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٥٢٠٥:٥٣:٥٣١٣:٠٤:٥٠٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٦:٣٤٠٠:١٣:٤٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٢٧٠٥:٥٣:٤١١٣:٠٥:٠٠٢٠:١٦:٣٣٢٠:٣٧:٠٨٠٠:١٣:٤٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١١:٠٤٠٥:٥٣:٣٠١٣:٠٥:١١٢٠:١٧:٠٤٢٠:٣٧:٤٢٠٠:١٣:٥٤
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٣٠٥:٥٣:٢١١٣:٠٥:٢٢٢٠:١٧:٣٥٢٠:٣٨:١٤٠٠:١٤:٠٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٢٤٠٥:٥٣:١٣١٣:٠٥:٣٤٢٠:١٨:٠٥٢٠:٣٨:٤٥٠٠:١٤:٠٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٨٠٥:٥٣:٠٧١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٨:٣٣٢٠:٣٩:١٤٠٠:١٤:١٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٥٣:٠٣١٣:٠٥:٥٧٢٠:١٩:٠٠٢٠:٣٩:٤٣٠٠:١٤:٢٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٥٣:٠٠١٣:٠٦:٠٩٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:١٠٠٠:١٤:٣٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٤٠٥:٥٢:٥٩١٣:٠٦:٢٢٢٠:١٩:٥١٢٠:٤٠:٣٦٠٠:١٤:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٧٠٥:٥٣:٠٠١٣:٠٦:٣٤٢٠:٢٠:١٥٢٠:٤١:٠١٠٠:١٤:٤٩
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٥٣:٠٢١٣:٠٦:٤٧٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤١:٢٤٠٠:١٤:٥٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٥٣:٠٦١٣:٠٧:٠٠٢٠:٢٠:٥٩٢٠:٤١:٤٦٠٠:١٥:١٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢١٠٥:٥٣:١١١٣:٠٧:١٣٢٠:٢١:١٩٢٠:٤٢:٠٦٠٠:١٥:٢١
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٤٠٥:٥٣:١٨١٣:٠٧:٢٦٢٠:٢١:٣٧٢٠:٤٢:٢٥٠٠:١٥:٣٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٥٣:٢٦١٣:٠٧:٣٩٢٠:٢١:٥٤٢٠:٤٢:٤٢٠٠:١٥:٤٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٣٧٠٥:٥٣:٣٦١٣:٠٧:٥٢٢٠:٢٢:١٠٢٠:٤٢:٥٨٠٠:١٥:٥٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٧٠٥:٥٣:٤٧١٣:٠٨:٠٥٢٠:٢٢:٢٤٢٠:٤٣:١٣٠٠:١٦:١٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زرقون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زرقون روستای زرقون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زرقون روستای زرقون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زرقون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرقون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زرقون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زرقون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زرقون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زرقون

روستای زرقون بر روی نقشه

روستای زرقون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زرقون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زرقون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زرقون
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زرقون + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای زرقون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زرقون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زرقون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زرقون رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرقون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زرقون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زرقون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زرقون دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زرقون
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرقون
افق شرعی امروز فردا زرقون دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ زرقون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زرقون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو