جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زرقون

قنوات | قم | قم | ایران

اوقات شرعی امروز زرقون


اذان صبح: ٠٥:١٥:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤١:٢٦
اذان ظهر: ١١:٥١:١٦
غروب آفتاب: ١٧:٠٠:٤٧
اذان مغرب: ١٧:١٩:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٠٨:٣٨

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زرقون (شهرستان قم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای زرقون)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای زرقون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرقون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
كسی كه تقوایی ندارد تا موقع خلوت، او را از نافرمانی خدا، باز دارد، خداوند، به عمل او هیچ اعتنایی نمی¬كند. (زیرا عمل بدون تقوا، پایدار نیست.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای زرقون

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زرقون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرقون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زرقون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرقون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرقون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٣٧٠٦:٢١:٣١١٣:٠٤:١٢١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:١٥٠٠:١٨:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:٢٠:٢٤١٣:٠٤:٠٢١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:١٨:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٤٨٠٦:١٩:١٨١٣:٠٣:٥٤١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٧:٥٦٠٠:١٨:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٨:١٤١٣:٠٣:٤٥١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٨:٤٧٠٠:١٧:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٠٢٠٦:١٧:١٠١٣:٠٣:٣٨١٩:٥٠:٣٧٢٠:٠٩:٣٨٠٠:١٧:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٤٠٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٣:٣٠١٩:٥١:٢٥٢٠:١٠:٢٩٠٠:١٧:٢٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٣:١٩٠٦:١٥:٠٦١٣:٠٣:٢٤١٩:٥٢:١٣٢٠:١١:١٩٠٠:١٧:٠٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤١:٥٩٠٦:١٤:٠٥١٣:٠٣:١٨١٩:٥٣:٠٠٢٠:١٢:١٠٠٠:١٦:٥٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٠:٤٠٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٣:١٢١٩:٥٣:٤٨٢٠:١٣:٠١٠٠:١٦:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١٢:٠٨١٣:٠٣:٠٧١٩:٥٤:٣٦٢٠:١٣:٥١٠٠:١٦:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٨:٠٥٠٦:١١:١١١٣:٠٣:٠٢١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٤:٤٢٠٠:١٦:٠٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٠:١٥١٣:٠٢:٥٨١٩:٥٦:١١٢٠:١٥:٣٢٠٠:١٥:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٥:٣٥٠٦:٠٩:٢٠١٣:٠٢:٥٥١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٦:٢٣٠٠:١٥:٤٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٤:٢١٠٦:٠٨:٢٧١٣:٠٢:٥٢١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٧:١٣٠٠:١٥:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٧:٣٥١٣:٠٢:٥٠١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٨:٠٣٠٠:١٥:١٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٦:٤٤١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٨:٥٣٠٠:١٥:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٤٣٠٠:١٤:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٩:٤٠٠٦:٠٥:٠٧١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٠:٥٣٢٠:٢٠:٣٢٠٠:١٤:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٤:٢١١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠١:٣٩٢٠:٢١:٢١٠٠:١٤:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٧:٢٨٠٦:٠٣:٣٦١٣:٠٢:٤٧٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:١٠٠٠:١٤:٢٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:٥٩٠٠:١٤:١٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٥:٢٢٠٦:٠٢:١٠١٣:٠٢:٥٠٢٠:٠٣:٥٧٢٠:٢٣:٤٧٠٠:١٤:٠٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠١:٢٩١٣:٠٢:٥٣٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٤:٣٥٠٠:١٤:٠٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٣:٢٢٠٦:٠٠:٥٠١٣:٠٢:٥٦٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٢٣٠٠:١٣:٥٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٢:٢٥٠٦:٠٠:١٢١٣:٠٢:٥٩٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٣:٥٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢١:٢٩٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠٣:٠٣٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٥٦٠٠:١٣:٤٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٣:٠٨٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٧:٤٢٠٠:١٣:٤٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٩:٤٣٠٥:٥٨:٢٨١٣:٠٣:١٣٢٠:٠٨:٢١٢٠:٢٨:٢٨٠٠:١٣:٣٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٧:٥٦١٣:٠٣:١٩٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٩:١٣٠٠:١٣:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرقون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرقون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرقون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرقون

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای زرقون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زرقون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرقون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای زرقون

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای زرقون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای زرقون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای زرقون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زرقون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرقون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای زرقون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای زرقون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرقون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای زرقون

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٨:١٤١١:٥٠:٤٧١٧:٢٢:٥٣١٧:٤١:٠٥٢٣:٠٩:٣٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:١١٠٦:١٩:٠٦١١:٥٠:٣٩١٧:٢١:٤٥١٧:٣٩:٥٩٢٣:٠٩:٢٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٩٠٦:١٩:٥٩١١:٥٠:٣٢١٧:٢٠:٣٧١٧:٣٨:٥٣٢٣:٠٩:١٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٦٠٦:٢٠:٥٢١١:٥٠:٢٥١٧:١٩:٣١١٧:٣٧:٤٩٢٣:٠٩:٠٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢١:٤٥١١:٥٠:١٩١٧:١٨:٢٦١٧:٣٦:٤٦٢٣:٠٨:٥٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٢٠٦:٢٢:٣٩١١:٥٠:١٤١٧:١٧:٢٢١٧:٣٥:٤٤٢٣:٠٨:٤٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٣:٣٣١١:٥٠:٠٩١٧:١٦:١٩١٧:٣٤:٤٣٢٣:٠٨:٣٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٤:٢٧١١:٥٠:٠٦١٧:١٥:١٨١٧:٣٣:٤٤٢٣:٠٨:٣٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٥:٢٢١١:٥٠:٠٣١٧:١٤:١٧١٧:٣٢:٤٥٢٣:٠٨:٢٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٦:١٧١١:٥٠:٠١١٧:١٣:١٨١٧:٣١:٤٩٢٣:٠٨:٢٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٢٧:١٢١١:٤٩:٥٩١٧:١٢:٢١١٧:٣٠:٥٣٢٣:٠٨:١٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٨:٠٨١١:٤٩:٥٨١٧:١١:٢٤١٧:٢٩:٥٩٢٣:٠٨:١٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٩:٠٤١١:٤٩:٥٩١٧:١٠:٢٩١٧:٢٩:٠٦٢٣:٠٨:٠٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٩٠٦:٣٠:٠٠١١:٥٠:٠٠١٧:٠٩:٣٥١٧:٢٨:١٤٢٣:٠٨:٠٦
١٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٣٧٠٦:٣٠:٥٦١١:٥٠:٠١١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٧:٢٤٢٣:٠٨:٠٤
١٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٦٠٦:٣١:٥٣١١:٥٠:٠٤١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٦:٣٥٢٣:٠٨:٠٤
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٢:٥٠١١:٥٠:٠٨١٧:٠٧:٠٢١٧:٢٥:٤٨٢٣:٠٨:٠٣
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٤٠٦:٣٣:٤٧١١:٥٠:١٢١٧:٠٦:١٤١٧:٢٥:٠٢٢٣:٠٨:٠٤
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٣٤:٤٤١١:٥٠:١٧١٧:٠٥:٢٨١٧:٢٤:١٨٢٣:٠٨:٠٥
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٣٠٦:٣٥:٤١١١:٥٠:٢٣١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٣:٣٦٢٣:٠٨:٠٧
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٢٠٦:٣٦:٣٨١١:٥٠:٣٠١٧:٠٣:٥٩١٧:٢٢:٥٥٢٣:٠٨:١٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٧:٣٦١١:٥٠:٣٧١٧:٠٣:١٧١٧:٢٢:١٥٢٣:٠٨:١٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٨:٣٣١١:٥٠:٤٦١٧:٠٢:٣٧١٧:٢١:٣٨٢٣:٠٨:١٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٠٠٠٦:٣٩:٣١١١:٥٠:٥٥١٧:٠١:٥٩١٧:٢١:٠١٢٣:٠٨:٢٤
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٠:٢٨١١:٥١:٠٥١٧:٠١:٢٢١٧:٢٠:٢٧٢٣:٠٨:٣١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٩٠٦:٤١:٢٦١١:٥١:١٦١٧:٠٠:٤٧١٧:١٩:٥٤٢٣:٠٨:٣٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٢:٢٤١١:٥١:٢٨١٧:٠٠:١٤١٧:١٩:٢٣٢٣:٠٨:٤٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:١٧:١٨٠٦:٤٣:٢١١١:٥١:٤١١٦:٥٩:٤٢١٧:١٨:٥٤٢٣:٠٨:٥٥
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٧٠٦:٤٤:١٩١١:٥١:٥٥١٦:٥٩:١٢١٧:١٨:٢٧٢٣:٠٩:٠٥
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١٨:٥٧٠٦:٤٥:١٦١١:٥٢:٠٩١٦:٥٨:٤٤١٧:١٨:٠١٢٣:٠٩:١٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زرقون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای زرقون روستای زرقون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای زرقون روستای زرقون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زرقون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرقون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زرقون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زرقون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زرقون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زرقون

روستای زرقون بر روی نقشه

روستای زرقون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زرقون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زرقون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زرقون
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای زرقون + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای زرقون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرقون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زرقون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زرقون رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرقون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرقون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرقون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرقون
زمان پخش اذان زنده به افق زرقون
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ زرقون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زرقون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرقون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زرقون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو