جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زرقان

خرم دشت | فامنین | همدان | ایران

اوقات شرعی امروز زرقان


اذان صبح: ٠٥:١٠:٣٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٢٤
اذان ظهر: ١٣:١٦:٣٦
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:١٥
اذان مغرب: ٢٠:١١:٥٢
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٢٣

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زرقان (شهرستان فامنین) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای زرقان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای زرقان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرقان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

جان ماكسول
در رندگانی هیچ چیز به اندازه سختی و ناكامی، انسان را بهبودپذیر نمی كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زرقان

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زرقان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرقان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زرقان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرقان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرقان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٩:١٠٠٦:٢٩:٢٥١٣:١١:٤٨١٩:٥٤:٤٤٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٦:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٤٣٠٦:٢٨:١٦١٣:١١:٣٨١٩:٥٥:٣٣٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٥:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:١٦٠٦:٢٧:٠٩١٣:١١:٢٩١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٥:٢٣٠٠:٢٥:٣٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:٥٠٠٦:٢٦:٠٢١٣:١١:٢٠١٩:٥٧:١٢٢٠:١٦:١٤٠٠:٢٥:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٣:٢٦٠٦:٢٤:٥٦١٣:١١:١٢١٩:٥٨:٠١٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٥:٠١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٢:٠١٠٦:٢٣:٥١١٣:١١:٠٥١٩:٥٨:٥٠٢٠:١٧:٥٨٠٠:٢٤:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٢:٤٨١٣:١٠:٥٧١٩:٥٩:٣٩٢٠:١٨:٥٠٠٠:٢٤:٢٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٩:١٦٠٦:٢١:٤٥١٣:١٠:٥١٢٠:٠٠:٢٨٢٠:١٩:٤٢٠٠:٢٤:١١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٥٤٠٦:٢٠:٤٤١٣:١٠:٤٤٢٠:٠١:١٦٢٠:٢٠:٣٤٠٠:٢٣:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٣٤٠٦:١٩:٤٣١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٣:٤٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٨:٤٤١٣:١٠:٣٤٢٠:٠٢:٥٤٢٠:٢٢:١٧٠٠:٢٣:٢٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٥٦٠٦:١٧:٤٦١٣:١٠:٢٩٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:٠٨٠٠:٢٣:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:٣٨٠٦:١٦:٥٠١٣:١٠:٢٥٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٢٢:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٥:٥٤١٣:١٠:٢٢٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:٥١٠٠:٢٢:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٧٠٦:١٥:٠٠١٣:١٠:١٩٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٢٢:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٤:٠٧١٣:١٠:١٧٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٢٢:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٤١٠٦:١٣:١٦١٣:١٠:١٥٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٢٢:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٣٠٠٦:١٢:٢٦١٣:١٠:١٤٢٠:٠٨:٣١٢٠:٢٨:١٥٠٠:٢١:٥٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١١:٣٧١٣:١٠:١٤٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:٠٥٠٠:٢١:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:١٢٠٦:١٠:٤٩١٣:١٠:١٤٢٠:١٠:٠٥٢٠:٢٩:٥٥٠٠:٢١:٣٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١٠:٠٣١٣:١٠:١٤٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٤٥٠٠:٢١:٢٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٠٠٠٦:٠٩:١٩١٣:١٠:١٦٢٠:١١:٣٩٢٠:٣١:٣٥٠٠:٢١:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٠:١٧٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٢٤٠٠:٢١:٠٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٥٤٠٦:٠٧:٥٤١٣:١٠:٢٠٢٠:١٣:١١٢٠:٣٣:١٣٠٠:٢١:٠٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٥٤٠٦:٠٧:١٤١٣:١٠:٢٣٢٠:١٣:٥٦٢٠:٣٤:٠١٠٠:٢٠:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٥٠٦:٠٦:٣٦١٣:١٠:٢٦٢٠:١٤:٤١٢٠:٣٤:٤٩٠٠:٢٠:٥٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٥٨٠٦:٠٥:٥٩١٣:١٠:٣٠٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٢٠:٤٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٠:٣٥٢٠:١٦:١٠٢٠:٣٦:٢٣٠٠:٢٠:٤٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٠٩٠٦:٠٤:٥٠١٣:١٠:٤٠٢٠:١٦:٥٣٢٠:٣٧:٠٩٠٠:٢٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرقان

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زرقان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زرقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زرقان

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای زرقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زرقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زرقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زرقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرقان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زرقان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای زرقان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرقان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زرقان

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٩:٢٤١٣:١٦:٣٦١٩:٥٣:١٥٢٠:١١:٥٢٠٠:٣٢:٢٣
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣١٠٦:٤٠:٠٩١٣:١٦:٢١١٩:٥١:٥٩٢٠:١٠:٣٣٠٠:٣٢:١٥
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٢٠٦:٤٠:٥٤١٣:١٦:٠٤١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:١٤٠٠:٣٢:٠٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٣٣٠٦:٤١:٣٨١٣:١٥:٤٨١٩:٤٩:٢٣٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٣١:٥٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٤٢:٢٣١٣:١٥:٣١١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:٣٣٠٠:٣١:٤٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٢٠٦:٤٣:٠٧١٣:١٥:١٣١٩:٤٦:٤٥٢٠:٠٥:١١٠٠:٣١:٣٨
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣٢٠٦:٤٣:٥٢١٣:١٤:٥٦١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٣١:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٠٠٦:٤٤:٣٦١٣:١٤:٣٧١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٢٧٠٠:٣١:١٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٩٠٦:٤٥:٢١١٣:١٤:١٩١٩:٤٢:٤٤٢٠:٠١:٠٤٠٠:٣١:٠٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٧٠٦:٤٦:٠٥١٣:١٤:٠٠١٩:٤١:٢٢١٩:٥٩:٤٠٠٠:٣٠:٥٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٦:٤٩١٣:١٣:٤١١٩:٤٠:٠٠١٩:٥٨:١٦٠٠:٣٠:٤٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٢١٠٦:٤٧:٣٣١٣:١٣:٢٢١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٦:٥٢٠٠:٣٠:٢٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٨:١٧١٣:١٣:٠٢١٩:٣٧:١٤١٩:٥٥:٢٧٠٠:٣٠:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:١٤٠٦:٤٩:٠١١٣:١٢:٤٢١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٠٢٠٠:٣٠:٠٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٩٠٦:٤٩:٤٤١٣:١٢:٢٢١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٢:٣٦٠٠:٢٩:٤٥
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠٤٠٦:٥٠:٢٨١٣:١٢:٠٢١٩:٣٣:٠٢١٩:٥١:١٠٠٠:٢٩:٣٠
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥١:١٢١٣:١١:٤١١٩:٣١:٣٧١٩:٤٩:٤٤٠٠:٢٩:١٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٤٠٦:٥١:٥٥١٣:١١:٢١١٩:٣٠:١٢١٩:٤٨:١٧٠٠:٢٩:٠٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٢:٣٩١٣:١١:٠٠١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٦:٥١٠٠:٢٨:٤٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤١٠٦:٥٣:٢٣١٣:١٠:٣٩١٩:٢٧:٢١١٩:٤٥:٢٤٠٠:٢٨:٢٧
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٤:٠٦١٣:١٠:١٧١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٥٧٠٠:٢٨:١١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢٧٠٦:٥٤:٥٠١٣:٠٩:٥٦١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٢:٣٠٠٠:٢٧:٥٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٩٠٦:٥٥:٣٣١٣:٠٩:٣٥١٩:٢٣:٠٢١٩:٤١:٠٢٠٠:٢٧:٣٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:١١٠٦:٥٦:١٧١٣:٠٩:١٣١٩:٢١:٣٦١٩:٣٩:٣٥٠٠:٢٧:١٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٠٣٠٦:٥٧:٠٠١٣:٠٨:٥٢١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٨:٠٧٠٠:٢٧:٠٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٥٤٠٦:٥٧:٤٤١٣:٠٨:٣٠١٩:١٨:٤٣١٩:٣٦:٤٠٠٠:٢٦:٤٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٥٠٦:٥٨:٢٨١٣:٠٨:٠٩١٩:١٧:١٦١٩:٣٥:١٣٠٠:٢٦:٢٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:٣٦٠٦:٥٩:١٢١٣:٠٧:٤٧١٩:١٥:٤٩١٩:٣٣:٤٥٠٠:٢٦:٠٨
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٦٠٦:٥٩:٥٦١٣:٠٧:٢٦١٩:١٤:٢٢١٩:٣٢:١٨٠٠:٢٥:٤٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٧٠٧:٠٠:٤٠١٣:٠٧:٠٤١٩:١٢:٥٦١٩:٣٠:٥١٢٣:٥٥:٣١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠١:٢٤١٢:٠٦:٤٣١٨:١١:٢٩١٨:٢٩:٢٤٢٣:٢٥:١٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زرقان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زرقان روستای زرقان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زرقان روستای زرقان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زرقان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرقان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زرقان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زرقان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زرقان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زرقان

روستای زرقان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زرقان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زرقان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زرقان
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای زرقان + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای زرقان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرقان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زرقان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زرقان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زرقان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرقان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرقان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرقان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زرقان
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرقان
زمان پخش اذان زنده به افق زرقان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ زرقان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زرقان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو