جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زرشک دره

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زرشک دره


اذان صبح: ٠٥:١٠:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٨:١٨
اذان ظهر: ١١:٤٣:٠٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٧:٣٢
اذان مغرب: ١٧:٠٧:٠٨
نیمه شب: ٢٢:٥٩:٣١

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرشک دره (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ شهر زرشک دره)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر زرشک دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرشک دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اسكار وایلد
تا زنده هستید، دل خود را زنده و شاداب نگهدارید؛ فرصت برای دلتنگی و مرگ بسیار زیاد است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرشک دره

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرشک دره در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرشک دره ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زرشک دره (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرشک دره ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرشک دره ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٧٠٦:١٠:٤٠١٢:٥٥:٢٢١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٤٩٠٠:٠٨:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٩:٣١١٢:٥٥:١٣١٩:٤١:٢٨٢٠:٠٠:٤٣٠٠:٠٨:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٥:٠٤١٩:٤٢:١٩٢٠:٠١:٣٦٠٠:٠٨:٢٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٢٢٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٤:٥٦١٩:٤٣:١٠٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٠٨:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٢:٥٤٠٦:٠٦:٠٨١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٤:٠١٢٠:٠٣:٢٤٠٠:٠٧:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٥:٠٢١٢:٥٤:٤١١٩:٤٤:٥٢٢٠:٠٤:١٨٠٠:٠٧:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٠٣٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٥:١٢٠٠:٠٧:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٢:٥٤١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٦:٠٦٠٠:٠٦:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:١٥٠٦:٠١:٥٢١٢:٥٤:٢٢١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٥٩٠٠:٠٦:٣٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٥٢٠٦:٠٠:٥١١٢:٥٤:١٧١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٧:٥٣٠٠:٠٦:٢٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٣١٠٥:٥٩:٥٢١٢:٥٤:١٢١٩:٤٩:٠٥٢٠:٠٨:٤٦٠٠:٠٦:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٨:٥٣١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٩:٥٥٢٠:٠٩:٤٠٠٠:٠٥:٥٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٧:٥٦١٢:٥٤:٠٥١٩:٥٠:٤٥٢٠:١٠:٣٣٠٠:٠٥:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٧:٠٠١٢:٥٤:٠٢١٩:٥١:٣٥٢٠:١١:٢٦٠٠:٠٥:٢٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٦:٠٥١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٢:١٩٠٠:٠٥:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٠٢٠٥:٥٥:١٢١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٣:١٤٢٠:١٣:١١٠٠:٠٥:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٤٨٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٤:٠٤٢٠:١٤:٠٤٠٠:٠٤:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٣٥٠٥:٥٣:٣٠١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٤:٥٦٠٠:٠٤:٣٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٢٤٠٥:٥٢:٤١١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:٤٨٠٠:٠٤:٢٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:١٤٠٥:٥١:٥٣١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٦:٣٩٠٠:٠٤:١٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٠٦٠٥:٥١:٠٧١٢:٥٣:٥٩١٩:٥٧:١٨٢٠:١٧:٣١٠٠:٠٤:٠٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٠:٥٩٠٥:٥٠:٢٢١٢:٥٤:٠١١٩:٥٨:٠٦٢٠:١٨:٢١٠٠:٠٤:٠٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٥٤٠٥:٤٩:٣٩١٢:٥٤:٠٣١٩:٥٨:٥٣٢٠:١٩:١٢٠٠:٠٣:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤٨:٥٨١٢:٥٤:٠٦١٩:٥٩:٤٠٢٠:٢٠:٠٢٠٠:٠٣:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤٨:١٨١٢:٥٤:٠٩٢٠:٠٠:٢٦٢٠:٢٠:٥١٠٠:٠٣:٣٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٥٠٠٥:٤٧:٣٩١٢:٥٤:١٤٢٠:٠١:١٢٢٠:٢١:٤٠٠٠:٠٣:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٤٧:٠٢١٢:٥٤:١٨٢٠:٠١:٥٨٢٠:٢٢:٢٨٠٠:٠٣:٢٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥٦٠٥:٤٦:٢٧١٢:٥٤:٢٣٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٣:١٦٠٠:٠٣:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠٤:٠٢٠٥:٤٥:٥٤١٢:٥٤:٢٩٢٠:٠٣:٢٧٢٠:٢٤:٠٣٠٠:٠٣:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرشک دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرشک دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرشک دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرشک دره

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر زرشک دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زرشک دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرشک دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر زرشک دره

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر زرشک دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زرشک دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زرشک دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرشک دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرشک دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر زرشک دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر زرشک دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرشک دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر زرشک دره

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:١٠:٥٥١١:٤١:٥٨١٧:١٢:٣١١٧:٣١:٠٢٢٣:٠٠:٠٢
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٤٠٦:١١:٥٠١١:٤١:٤٩١٧:١١:٢٠١٧:٢٩:٥٢٢٢:٥٩:٥٢
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٤٠٦:١٢:٤٦١١:٤١:٤٢١٧:١٠:٠٩١٧:٢٨:٤٤٢٢:٥٩:٤٢
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٣:٤٢١١:٤١:٣٥١٧:٠٩:٠٠١٧:٢٧:٣٧٢٢:٥٩:٣٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٥٠٦:١٤:٣٨١١:٤١:٢٩١٧:٠٧:٥٢١٧:٢٦:٣١٢٢:٥٩:٢٤
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٥:٣٥١١:٤١:٢٤١٧:٠٦:٤٥١٧:٢٥:٢٦٢٢:٥٩:١٦
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٦:٣٢١١:٤١:٢٠١٧:٠٥:٣٩١٧:٢٤:٢٢٢٢:٥٩:٠٨
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٨٠٦:١٧:٣٠١١:٤١:١٦١٧:٠٤:٣٥١٧:٢٣:٢٠٢٢:٥٩:٠٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:١٨:٢٧١١:٤١:١٣١٧:٠٣:٣١١٧:٢٢:١٩٢٢:٥٨:٥٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٠٠٦:١٩:٢٥١١:٤١:١١١٧:٠٢:٢٩١٧:٢١:١٩٢٢:٥٨:٥٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:١١٠٦:٢٠:٢٤١١:٤١:٠٩١٧:٠١:٢٩١٧:٢٠:٢٠٢٢:٥٨:٤٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢١:٢٢١١:٤١:٠٩١٧:٠٠:٢٩١٧:١٩:٢٣٢٢:٥٨:٤١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٢:٢١١١:٤١:٠٩١٦:٥٩:٣١١٧:١٨:٢٧٢٢:٥٨:٣٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٢٣:٢٠١١:٤١:١٠١٦:٥٨:٣٤١٧:١٧:٣٣٢٢:٥٨:٣٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٦٠٦:٢٤:١٩١١:٤١:١٢١٦:٥٧:٣٩١٧:١٦:٤٠٢٢:٥٨:٣٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٢٥:١٨١١:٤١:١٤١٦:٥٦:٤٥١٧:١٥:٤٩٢٢:٥٨:٣٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٩٠٦:٢٦:١٨١١:٤١:١٨١٦:٥٥:٥٣١٧:١٤:٥٩٢٢:٥٨:٣٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:١١٠٦:٢٧:١٨١١:٤١:٢٢١٦:٥٥:٠٢١٧:١٤:١١٢٢:٥٨:٣٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٨:١٧١١:٤١:٢٧١٦:٥٤:١٣١٧:١٣:٢٤٢٢:٥٨:٣٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٥٤٠٦:٢٩:١٧١١:٤١:٣٣١٦:٥٣:٢٥١٧:١٢:٣٩٢٢:٥٨:٣٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٠:١٧١١:٤١:٤٠١٦:٥٢:٣٩١٧:١١:٥٥٢٢:٥٨:٣٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٣٧٠٦:٣١:١٨١١:٤١:٤٧١٦:٥١:٥٥١٧:١١:١٣٢٢:٥٨:٤٢
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٢:١٨١١:٤١:٥٦١٦:٥١:١٢١٧:١٠:٣٣٢٢:٥٨:٤٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢١٠٦:٣٣:١٨١١:٤٢:٠٥١٦:٥٠:٣١١٧:٠٩:٥٥٢٢:٥٨:٥٢
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:١٢٠٦:٣٤:١٨١١:٤٢:١٥١٦:٤٩:٥٢١٧:٠٩:١٨٢٢:٥٨:٥٨
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٤٠٦:٣٥:١٨١١:٤٢:٢٦١٦:٤٩:١٤١٧:٠٨:٤٣٢٢:٥٩:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٦٠٦:٣٦:١٨١١:٤٢:٣٨١٦:٤٨:٣٨١٧:٠٨:١٠٢٢:٥٩:١٣
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٧٠٦:٣٧:١٨١١:٤٢:٥١١٦:٤٨:٠٤١٧:٠٧:٣٨٢٢:٥٩:٢٢
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٨:١٨١١:٤٣:٠٥١٦:٤٧:٣٢١٧:٠٧:٠٨٢٢:٥٩:٣١
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:١١:٣٠٠٦:٣٩:١٧١١:٤٣:١٩١٦:٤٧:٠٢١٧:٠٦:٤١٢٢:٥٩:٤٢

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زرشک دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر زرشک دره شهر زرشک دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر زرشک دره شهر زرشک دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرشک دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرشک دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرشک دره

دره زرشک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تفت در استان یزد ایران است.

شهر زرشک دره در ویکیپدیا

شهر زرشک دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرشک دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرشک دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرشک دره بر روی نقشه

شهر زرشک دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرشک دره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرشک دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرشک دره
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر زرشک دره + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر زرشک دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرشک دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرشک دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرشک دره رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زرشک دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرشک دره
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرشک دره دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرشک دره
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرشک دره ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق زرشک دره
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ زرشک دره دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زرشک دره

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرشک دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو