جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زرشک دره

سوادکوه | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زرشک دره

اذان صبح: ٠٤:٢٠:٣٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٥٢
اذان ظهر: ١١:٥٠:٣٣
غروب آفتاب: ١٧:٥٥:٤٠
اذان مغرب: ١٨:١٣:٤٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٠٨:٣٤

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرشک دره (شهرستان سوادکوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر زرشک دره)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر زرشک دره)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زرشک دره)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

امام علی (ع)
با زنان مشورت مكن، رأی ایشان ضعیف و عزم ایشان سست است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرشک دره

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرشک دره در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرشک دره ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زرشک دره (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرشک دره ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زرشک دره
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:١١٠٦:٢٤:٤٤١٢:٥٧:٣٧١٩:٣١:٠٦١٩:٤٩:٤٩٠٠:١٢:٥١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٤:٣٦٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٧:٢٣١٩:٣١:٥٧١٩:٥٠:٤٢٠٠:١٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٢:٠٧١٢:٥٧:٠٩١٩:٣٢:٤٧١٩:٥١:٣٥٠٠:١٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥١:٢٧٠٦:٢٠:٤٩١٢:٥٦:٥٦١٩:٣٣:٣٨١٩:٥٢:٢٨٠٠:١١:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٩:٣٢١٢:٥٦:٤٣١٩:٣٤:٢٩١٩:٥٣:٢١٠٠:١١:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٨:١٩٠٦:١٨:١٦١٢:٥٦:٣٠١٩:٣٥:١٩١٩:٥٤:١٤٠٠:١١:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٦:٤٦٠٦:١٧:٠١١٢:٥٦:١٨١٩:٣٦:١٠١٩:٥٥:٠٧٠٠:١٠:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٥:٤٦١٢:٥٦:٠٦١٩:٣٧:٠١١٩:٥٦:٠١٠٠:١٠:٢١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٤١٠٦:١٤:٣٢١٢:٥٥:٥٥١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٥٤٠٠:١٠:٠١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:١٠٠٦:١٣:٢٠١٢:٥٥:٤٤١٩:٣٨:٤٢١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٩:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٢:٠٨١٢:٥٥:٣٣١٩:٣٩:٣٣١٩:٥٨:٤١٠٠:٠٩:٢١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٠٩٠٦:١٠:٥٧١٢:٥٥:٢٣١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٣٥٠٠:٠٩:٠١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٧:٣٩٠٦:٠٩:٤٧١٢:٥٥:١٤١٩:٤١:١٥٢٠:٠٠:٢٨٠٠:٠٨:٤٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:١٠٠٦:٠٨:٣٨١٢:٥٥:٠٥١٩:٤٢:٠٦٢٠:٠١:٢٢٠٠:٠٨:٢٤
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٤:٤٢٠٦:٠٧:٣٠١٢:٥٤:٥٦١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠٢:١٦٠٠:٠٨:٠٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٦:٢٣١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٣:١٠٠٠:٠٧:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣١:٤٨٠٦:٠٥:١٧١٢:٥٤:٤١١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٠٧:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٢٢٠٦:٠٤:١٢١٢:٥٤:٣٤١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٧:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٣:٠٨١٢:٥٤:٢٨١٩:٤٦:٢٠٢٠:٠٥:٥١٠٠:٠٦:٥٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٣٤٠٦:٠٢:٠٦١٢:٥٤:٢٢١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٦:٤١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:١١٠٦:٠١:٠٥١٢:٥٤:١٧١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٠٦:٢٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٤:٥٠٠٦:٠٠:٠٥١٢:٥٤:١٢١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٠٦:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٩:٠٦١٢:٥٤:٠٨١٩:٤٩:٤٢٢٠:٠٩:٢٦٠٠:٠٥:٥٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:١٠٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٤:٠٥١٩:٥٠:٣٢٢٠:١٠:١٩٠٠:٠٥:٤٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٠:٥٢٠٥:٥٧:١٣١٢:٥٤:٠٢١٩:٥١:٢٢٢٠:١١:١٢٠٠:٠٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٣٥٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٤:٠٠١٩:٥٢:١٢٢٠:١٢:٠٦٠٠:٠٥:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:١٩٠٥:٥٥:٢٤١٢:٥٣:٥٨١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٥٨٠٠:٠٥:٠٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٤:٣٢١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٤:٥٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:١٥:٥٢٠٥:٥٣:٤١١٢:٥٣:٥٧١٩:٥٤:٤١٢٠:١٤:٤٣٠٠:٠٤:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرشک دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرشک دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرشک دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرشک دره

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زرشک دره

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زرشک دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرشک دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زرشک دره

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر زرشک دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زرشک دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زرشک دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرشک دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرشک دره برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرشک دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر زرشک دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرشک دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرشک دره

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر زرشک دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرشک دره شهر زرشک دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرشک دره شهر زرشک دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زرشک دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرشک دره برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر زرشک دره

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرشک دره قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرشک دره دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر زرشک دره

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢١:٤٩١٣:٠٠:٢٤١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:١٧٠٠:١٥:٣٣
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٢:٣٦١٣:٠٠:٠٩١٩:٣٧:٠٧١٩:٥٥:٥٦٠٠:١٥:٢٦
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٤٠٦:٢٣:٢٢١٢:٥٩:٥٣١٩:٣٥:٤٨١٩:٥٤:٣٤٠٠:١٥:١٨
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٤٧٠٦:٢٤:٠٩١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:١٢٠٠:١٥:٠٩
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢٤:٥٦١٢:٥٩:١٩١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٤٩٠٠:١٥:٠٠
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٣٠٦:٢٥:٤٢١٢:٥٩:٠٢١٩:٣١:٤٦١٩:٥٠:٢٦٠٠:١٤:٥١
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٢٦:٢٩١٢:٥٨:٤٤١٩:٣٠:٢٤١٩:٤٩:٠٢٠٠:١٤:٤٠
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢٧:١٥١٢:٥٨:٢٦١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٧:٣٧٠٠:١٤:٣٠
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٨:٠١١٢:٥٨:٠٧١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٦:١٢٠٠:١٤:١٨
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٨:٤٧١٢:٥٧:٤٩١٩:٢٦:١٥١٩:٤٤:٤٦٠٠:١٤:٠٧
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٨٠٦:٢٩:٣٣١٢:٥٧:٣٠١٩:٢٤:٥١١٩:٤٣:٢٠٠٠:١٣:٥٤
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٨٠٦:٣٠:١٩١٢:٥٧:١٠١٩:٢٣:٢٦١٩:٤١:٥٣٠٠:١٣:٤١
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٥٧٠٦:٣١:٠٥١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٢:٠١١٩:٤٠:٢٦٠٠:١٣:٢٨
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٥٦٠٦:٣١:٥١١٢:٥٦:٣١١٩:٢٠:٣٥١٩:٣٨:٥٩٠٠:١٣:١٤
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٤٠٦:٣٢:٣٧١٢:٥٦:١٠١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٣١٠٠:١٣:٠٠
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٢٠٦:٣٣:٢٢١٢:٥٥:٥٠١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٠٣٠٠:١٢:٤٦
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٤:٠٨١٢:٥٥:٣٠١٩:١٦:١٦١٩:٣٤:٣٥٠٠:١٢:٣١
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٣٤:٥٤١٢:٥٥:٠٩١٩:١٤:٤٩١٩:٣٣:٠٧٠٠:١٢:١٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٥:٤٠١٢:٥٤:٤٨١٩:١٣:٢١١٩:٣١:٣٨٠٠:١٢:٠٠
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٩٠٦:٣٦:٢٥١٢:٥٤:٢٧١٩:١١:٥٤١٩:٣٠:٠٩٠٠:١١:٤٤
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٣٥٠٦:٣٧:١١١٢:٥٤:٠٦١٩:١٠:٢٦١٩:٢٨:٤٠٠٠:١١:٢٨
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٣١٠٦:٣٧:٥٧١٢:٥٣:٤٥١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٧:١١٠٠:١١:١٢
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٨:٤٣١٢:٥٣:٢٣١٩:٠٧:٢٩١٩:٢٥:٤١٠٠:١٠:٥٥
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٩:٢٩١٢:٥٣:٠٢١٩:٠٦:٠١١٩:٢٤:١٢٠٠:١٠:٣٨
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٥:١٥٠٦:٤٠:١٥١٢:٥٢:٤١١٩:٠٤:٣٢١٩:٢٢:٤٢٠٠:١٠:٢١
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٩٠٦:٤١:٠١١٢:٥٢:١٩١٩:٠٣:٠٤١٩:٢١:١٣٠٠:١٠:٠٣
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٣٠٦:٤١:٤٧١٢:٥١:٥٨١٩:٠١:٣٥١٩:١٩:٤٤٠٠:٠٩:٤٦
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٢:٣٣١٢:٥١:٣٧١٩:٠٠:٠٦١٩:١٨:١٤٠٠:٠٩:٢٨
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٠٠٦:٤٣:١٩١٢:٥١:١٥١٨:٥٨:٣٧١٩:١٦:٤٥٠٠:٠٩:١٠
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٤:٠٥١٢:٥٠:٥٤١٨:٥٧:٠٨١٩:١٥:١٥٢٣:٣٨:٥٢
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٤٤:٥٢١١:٥٠:٣٣١٧:٥٥:٤٠١٨:١٣:٤٦٢٣:٠٨:٣٤

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زرشک دره

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر زرشک دره شهر زرشک دره در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر زرشک دره شهر زرشک دره بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرشک دره را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرشک دره برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرشک دره

دره زرشک، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان تفت در استان یزد ایران است.

شهر زرشک دره در ویکیپدیا

شهر زرشک دره

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرشک دره موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرشک دره برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرشک دره بر روی نقشه

شهر زرشک دره بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرشک دره

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرشک دره است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرشک دره
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر زرشک دره + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر زرشک دره + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر زرشک دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زرشک دره + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زرشک دره + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرشک دره

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرشک دره رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق زرشک دره
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق زرشک دره
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ زرشک دره دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرشک دره دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زرشک دره ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرشک دره
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرشک دره
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ زرشک دره دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرشک دره یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو