جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زرستان

قلعه خواجه | اندیکا | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز زرستان


اذان صبح: ٠٥:٣٦:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٨:٠٠
اذان ظهر: ١٣:١٥:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:٣٤:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٥١:٣٦
نیمه شب: ٠٠:٣٤:٢٠

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زرستان (شهرستان اندیکا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای زرستان)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای زرستان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرستان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

باربارا دی آنجلیس
تنها با عشق میان دلهایتان است كه عشق شما عمق و استحكام حقیقی خود را نشان خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زرستان

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زرستان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرستان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زرستان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرستان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرستان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣١:٥٧١٣:١٠:٢٩١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٢٦:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٣٠:٥٤١٣:١٠:٢٠١٩:٥٠:١٥٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢٦:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:٤٤٠٦:٢٩:٥٢١٣:١٠:١٠١٩:٥٠:٥٨٢٠:٠٩:١٨٠٠:٢٦:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٢٦٠٦:٢٨:٥١١٣:١٠:٠٢١٩:٥١:٤١٢٠:١٠:٠٤٠٠:٢٥:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:١٠٠٦:٢٧:٥١١٣:٠٩:٥٣١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٠٠٠:٢٥:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٨:٥٤٠٦:٢٦:٥٢١٣:٠٩:٤٦١٩:٥٣:٠٨٢٠:١١:٣٥٠٠:٢٥:٢٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٩٠٦:٢٥:٥٤١٣:٠٩:٣٩١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٢١٠٠:٢٥:٠٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٤:٥٧١٣:٠٩:٣٢١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٠٧٠٠:٢٤:٥٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:١٢٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٩:٢٦١٩:٥٥:١٨٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٤:٣٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٠٠٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٩:٢٠١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٣٩٠٠:٢٤:٢٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٢:٤٩٠٦:٢٢:١٢١٣:٠٩:١٥١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:٢٥٠٠:٢٤:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥١:٣٨٠٦:٢١:٢٠١٣:٠٩:١٠١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:١١٠٠:٢٣:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٢٩٠٦:٢٠:٢٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٨:١١٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٣:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٢١٠٦:١٩:٣٨١٣:٠٩:٠٣١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٤٣٠٠:٢٣:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:١٥٠٦:١٨:٤٩١٣:٠٩:٠٠١٩:٥٩:٣٧٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢٣:٢٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠٩٠٦:١٨:٠١١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٠:٢٠٢٠:١٩:١٤٠٠:٢٣:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠٥٠٦:١٧:١٥١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٣:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٦:٣٠١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٤٥٠٠:٢٢:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٠٠٠٦:١٥:٤٦١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٣٠٠٠:٢٢:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٠٠٠٦:١٥:٠٣١٣:٠٨:٥٥٢٠:٠٣:١١٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٢:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٠١٠٦:١٤:٢٢١٣:٠٨:٥٦٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٣:٠٠٠٠:٢٢:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٠٤٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٨:٥٧٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٤٥٠٠:٢٢:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١٣:٠٣١٣:٠٨:٥٩٢٠:٠٥:١٧٢٠:٢٤:٢٩٠٠:٢٢:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:١٣٠٦:١٢:٢٦١٣:٠٩:٠١٢٠:٠٥:٥٨٢٠:٢٥:١٣٠٠:٢٢:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٢٠٠٦:١١:٥١١٣:٠٩:٠٤٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٢:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١١:١٧١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:٤٠٠٠:٢٢:٠٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٠:٤٤١٣:٠٩:١٢٢٠:٠٨:٠٠٢٠:٢٧:٢٣٠٠:٢١:٥٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٥:٥٢٠٦:١٠:١٢١٣:٠٩:١٦٢٠:٠٨:٤٠٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢١:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٠٥٠٦:٠٩:٤٣١٣:٠٩:٢١٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٤٧٠٠:٢١:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرستان

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای زرستان

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای زرستان

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٤٧:٢٥٠٧:٠٨:١٩١٣:١٨:٠٩١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٥:٥٥٠٠:٣٧:١٥
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٤٦:٠٠٠٧:٠٧:٠١١٣:١٧:٥١١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٣٨٠٠:٣٦:٥٣
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٤٤:٣٦٠٧:٠٥:٤٤١٣:١٧:٣٣١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٢٠٠٠:٣٦:٣٢
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٤٣:١١٠٧:٠٤:٢٦١٣:١٧:١٥١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:٠٣٠٠:٣٦:١٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٣:٠٨١٣:١٦:٥٧١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٤٥٠٠:٣٥:٤٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٤٠:٢٠٠٧:٠١:٥١١٣:١٦:٣٩١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٢٨٠٠:٣٥:٢٦
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٠:٣٤١٣:١٦:٢١١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:١١٠٠:٣٥:٠٤
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٣٧:٢٩٠٦:٥٩:١٧١٣:١٦:٠٣١٩:٣٣:٢١١٩:٥٠:٥٣٠٠:٣٤:٤٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٣٦:٠٣٠٦:٥٨:٠٠١٣:١٥:٤٦١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:٣٦٠٠:٣٤:٢٠
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٦:٤٤١٣:١٥:٢٨١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:١٩٠٠:٣٣:٥٨
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٥:٢٨١٣:١٥:١١١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٠٢٠٠:٣٣:٣٦
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٤:١٢١٣:١٤:٥٤١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٤٥٠٠:٣٣:١٣
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:٥٧١٣:١٤:٣٧١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣٢:٥١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥١:٤٢١٣:١٤:٢٠١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:١١٠٠:٣٢:٢٩
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٤:٠٤١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٥٤٠٠:٣٢:٠٨
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٩:١٣١٣:١٣:٤٨١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣١:٤٦
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٧:٥٩١٣:١٣:٣٢١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٢١٠٠:٣١:٢٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٦:٤٦١٣:١٣:١٦١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٠٥٠٠:٣١:٠٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٥:٣٤١٣:١٣:٠١١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٨:٤٨٠٠:٣٠:٤١
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٤:٢٢١٣:١٢:٤٦١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٣٢٠٠:٣٠:٢٠
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٣:١١١٣:١٢:٣٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٩:٥٩
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٢:٠٠١٣:١٢:١٨١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٠١٠٠:٢٩:٣٩
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٠:٥٠١٣:١٢:٠٤١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٤٥٠٠:٢٩:١٨
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٩:٤١١٣:١١:٥٠١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٨:٥٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٨:٣٢١٣:١١:٣٨١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:١٥٠٠:٢٨:٣٩
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٥:١٢:٠٤٠٦:٣٧:٢٤١٣:١١:٢٥١٩:٤٥:٥٦٢٠:٠٤:٠٠٠٠:٢٨:١٩
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٦:١٧١٣:١١:١٣١٩:٤٦:٣٩٢٠:٠٤:٤٥٠٠:٢٨:٠٠
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٢١٠٦:٣٥:١١١٣:١١:٠١١٩:٤٧:٢٢٢٠:٠٥:٣٠٠٠:٢٧:٤١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٠٠٠٦:٣٤:٠٥١٣:١٠:٥٠١٩:٤٨:٠٥٢٠:٠٦:١٥٠٠:٢٧:٢٢
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٠٠٦:٣٣:٠١١٣:١٠:٤٠١٩:٤٨:٤٨٢٠:٠٧:٠١٠٠:٢٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای زرستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای زرستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای زرستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زرستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرستان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زرستان

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرستان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرستان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زرستان

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٤٠٦:١٦:٠٧١٢:١٩:٥٦١٨:٢٤:١٦١٨:٤١:٤٠٠٠:٠٩:١٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٤:٢٢٠٧:١٤:٤٩١٣:١٩:٣٩١٩:٢٤:٥٩١٩:٤٢:٢٢٠٠:٣٨:٥٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٢:٥٩٠٧:١٣:٣١١٣:١٩:٢١١٩:٢٥:٤١١٩:٤٣:٠٥٠٠:٣٨:٣٩
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٦٠٧:١٢:١٣١٣:١٩:٠٣١٩:٢٦:٢٣١٩:٤٣:٤٧٠٠:٣٨:١٨
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٠:٥٥١٣:١٨:٤٥١٩:٢٧:٠٥١٩:٤٤:٣٠٠٠:٣٧:٥٧
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤٩٠٧:٠٩:٣٧١٣:١٨:٢٧١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:١٣٠٠:٣٧:٣٦
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٥٠٧:٠٨:١٩١٣:١٨:٠٩١٩:٢٨:٢٩١٩:٤٥:٥٥٠٠:٣٧:١٥
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠٠٠٧:٠٧:٠١١٣:١٧:٥١١٩:٢٩:١١١٩:٤٦:٣٨٠٠:٣٦:٥٣
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٦٠٧:٠٥:٤٤١٣:١٧:٣٣١٩:٢٩:٥٣١٩:٤٧:٢٠٠٠:٣٦:٣٢
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١١٠٧:٠٤:٢٦١٣:١٧:١٥١٩:٣٠:٣٤١٩:٤٨:٠٣٠٠:٣٦:١٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٦٠٧:٠٣:٠٨١٣:١٦:٥٧١٩:٣١:١٦١٩:٤٨:٤٥٠٠:٣٥:٤٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٢٠٠٧:٠١:٥١١٣:١٦:٣٩١٩:٣١:٥٧١٩:٤٩:٢٨٠٠:٣٥:٢٦
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٥٥٠٧:٠٠:٣٤١٣:١٦:٢١١٩:٣٢:٣٩١٩:٥٠:١١٠٠:٣٥:٠٤
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٧:٢٩٠٦:٥٩:١٧١٣:١٦:٠٣١٩:٣٣:٢١١٩:٥٠:٥٣٠٠:٣٤:٤٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٠٣٠٦:٥٨:٠٠١٣:١٥:٤٦١٩:٣٤:٠٢١٩:٥١:٣٦٠٠:٣٤:٢٠
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٤:٣٨٠٦:٥٦:٤٤١٣:١٥:٢٨١٩:٣٤:٤٤١٩:٥٢:١٩٠٠:٣٣:٥٨
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٢٠٦:٥٥:٢٨١٣:١٥:١١١٩:٣٥:٢٥١٩:٥٣:٠٢٠٠:٣٣:٣٦
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٤٦٠٦:٥٤:١٢١٣:١٤:٥٤١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٣:٤٥٠٠:٣٣:١٣
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢٠٠٦:٥٢:٥٧١٣:١٤:٣٧١٩:٣٦:٤٨١٩:٥٤:٢٨٠٠:٣٢:٥١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٥٠٦:٥١:٤٢١٣:١٤:٢٠١٩:٣٧:٣٠١٩:٥٥:١١٠٠:٣٢:٢٩
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٩٠٦:٥٠:٢٧١٣:١٤:٠٤١٩:٣٨:١١١٩:٥٥:٥٤٠٠:٣٢:٠٨
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٦:٠٤٠٦:٤٩:١٣١٣:١٣:٤٨١٩:٣٨:٥٣١٩:٥٦:٣٧٠٠:٣١:٤٦
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٣٨٠٦:٤٧:٥٩١٣:١٣:٣٢١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٧:٢١٠٠:٣١:٢٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٣٠٦:٤٦:٤٦١٣:١٣:١٦١٩:٤٠:١٧١٩:٥٨:٠٥٠٠:٣١:٠٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٥:٣٤١٣:١٣:٠١١٩:٤٠:٥٩١٩:٥٨:٤٨٠٠:٣٠:٤١
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٢٤٠٦:٤٤:٢٢١٣:١٢:٤٦١٩:٤١:٤١١٩:٥٩:٣٢٠٠:٣٠:٢٠
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٩٠٦:٤٣:١١١٣:١٢:٣٢١٩:٤٢:٢٣٢٠:٠٠:١٧٠٠:٢٩:٥٩
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٣٥٠٦:٤٢:٠٠١٣:١٢:١٨١٩:٤٣:٠٦٢٠:٠١:٠١٠٠:٢٩:٣٩
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:١٢٠٦:٤٠:٥٠١٣:١٢:٠٤١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠١:٤٥٠٠:٢٩:١٨
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٩٠٦:٣٩:٤١١٣:١١:٥٠١٩:٤٤:٣١٢٠:٠٢:٣٠٠٠:٢٨:٥٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٦٠٦:٣٨:٣٢١٣:١١:٣٨١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:١٥٠٠:٢٨:٣٩

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زرستان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زرستان روستای زرستان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زرستان روستای زرستان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زرستان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرستان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زرستان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زرستان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زرستان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زرستان

روستای زرستان بر روی نقشه

روستای زرستان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زرستان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زرستان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زرستان
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای زرستان + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای زرستان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرستان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زرستان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زرستان رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زرستان
زمان پخش اذان زنده به افق زرستان
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرستان
زمان پخش اذان آنلاین به افق زرستان
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرستان دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ زرستان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زرستان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زرستان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زرستان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو