جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زردین کهیر

زر آباد شرقی | کنارک | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زردین کهیر


اذان صبح: ٠٤:١٥:١٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤١:٤١
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٤٦
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٠٢
اذان مغرب: ١٩:٣٦:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٤٦:٢٩

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زردین کهیر (شهرستان کنارک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای زردین کهیر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زردین کهیر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زردین کهیر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

برایان تریسی
برای كامیابی همواره باید چند احساس مثبت در زندگی ما حاكم باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زردین کهیر

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زردین کهیر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زردین کهیر ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زردین کهیر (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زردین کهیر ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زردین کهیر ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٢:٥٦٠٦:١٠:٣٤١٢:٣٢:٣٤١٨:٥٤:٥٧١٩:١١:٣٥٢٣:٥٣:٢٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٤٩٠٦:٠٩:٣٦١٢:٣٢:١٩١٨:٥٥:٢٥١٩:١٢:٠٥٢٣:٥٣:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٠٨:٣٩١٢:٣٢:٠٥١٨:٥٥:٥٤١٩:١٢:٣٥٢٣:٥٢:٤٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٣٦٠٦:٠٧:٤٣١٢:٣١:٥١١٨:٥٦:٢٣١٩:١٣:٠٦٢٣:٥٢:٢٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٣٠٠٦:٠٦:٤٧١٢:٣١:٣٨١٨:٥٦:٥١١٩:١٣:٣٦٢٣:٥٢:٠٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٠٥:٥٢١٢:٣١:٢٥١٨:٥٧:٢٠١٩:١٤:٠٧٢٣:٥١:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:١٩٠٦:٠٤:٥٧١٢:٣١:١٢١٨:٥٧:٥٠١٩:١٤:٣٨٢٣:٥١:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:١٥٠٦:٠٤:٠٣١٢:٣١:٠٠١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٠٩٢٣:٥١:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:١٠٠٦:٠٣:١٠١٢:٣٠:٤٨١٨:٥٨:٤٨١٩:١٥:٤٠٢٣:٥٠:٥٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٢:١٨١٢:٣٠:٣٧١٨:٥٩:١٨١٩:١٦:١١٢٣:٥٠:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٠٤٠٦:٠١:٢٦١٢:٣٠:٢٦١٨:٥٩:٤٧١٩:١٦:٤٣٢٣:٥٠:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٠:٣٥١٢:٣٠:١٥١٩:٠٠:١٧١٩:١٧:١٤٢٣:٥٠:٠٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٠٠٠٥:٥٩:٤٥١٢:٣٠:٠٥١٩:٠٠:٤٧١٩:١٧:٤٦٢٣:٤٩:٥٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٥٩٠٥:٥٨:٥٦١٢:٢٩:٥٦١٩:٠١:١٨١٩:١٨:١٩٢٣:٤٩:٣٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥٨٠٥:٥٨:٠٧١٢:٢٩:٤٧١٩:٠١:٤٨١٩:١٨:٥١٢٣:٤٩:٢٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٥٩٠٥:٥٧:١٩١٢:٢٩:٣٨١٩:٠٢:١٨١٩:١٩:٢٣٢٣:٤٩:٠٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٠٠٠٥:٥٦:٣٣١٢:٢٩:٣٠١٩:٠٢:٤٩١٩:١٩:٥٦٢٣:٤٨:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:٠٢٠٥:٥٥:٤٧١٢:٢٩:٢٣١٩:٠٣:٢٠١٩:٢٠:٢٩٢٣:٤٨:٤٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:٠٥٠٥:٥٥:٠٢١٢:٢٩:١٦١٩:٠٣:٥١١٩:٢١:٠٢٢٣:٤٨:٣٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٤:١٨١٢:٢٩:١٠١٩:٠٤:٢٢١٩:٢١:٣٥٢٣:٤٨:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٣:٣٥١٢:٢٩:٠٤١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٢:٠٨٢٣:٤٨:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:١٨٠٥:٥٢:٥٣١٢:٢٨:٥٩١٩:٠٥:٢٥١٩:٢٢:٤٢٢٣:٤٧:٥٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٢:١٢١٢:٢٨:٥٤١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٣:١٥٢٣:٤٧:٤٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٣٢٠٥:٥١:٣٢١٢:٢٨:٥٠١٩:٠٦:٢٨١٩:٢٣:٤٩٢٣:٤٧:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٤١٠٥:٥٠:٥٤١٢:٢٨:٤٧١٩:٠٧:٠٠١٩:٢٤:٢٣٢٣:٤٧:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٠:١٦١٢:٢٨:٤٤١٩:٠٧:٣٢١٩:٢٤:٥٧٢٣:٤٧:١٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٠١٠٥:٤٩:٣٩١٢:٢٨:٤٢١٩:٠٨:٠٣١٩:٢٥:٣١٢٣:٤٧:٠٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٣٠٥:٤٩:٠٤١٢:٢٨:٤٠١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٦:٠٥٢٣:٤٧:٠٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٤٨:٢٩١٢:٢٨:٣٩١٩:٠٩:٠٧١٩:٢٦:٣٩٢٣:٤٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زردین کهیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زردین کهیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زردین کهیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زردین کهیر

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زردین کهیر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زردین کهیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زردین کهیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زردین کهیر

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای زردین کهیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زردین کهیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زردین کهیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زردین کهیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زردین کهیر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زردین کهیر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای زردین کهیر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زردین کهیر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زردین کهیر

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٨٠٥:٤٤:٠٥١٢:٢٨:٥٥١٩:١٤:٠٠١٩:٣١:٥٠٢٣:٤٦:١٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٣:٤٣١٢:٢٩:٠٠١٩:١٤:٣٢١٩:٣٢:٢٣٢٣:٤٦:١٧
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٢٠٥:٤٣:٢٢١٢:٢٩:٠٥١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:٥٦٢٣:٤٦:١٧
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٣١٠٥:٤٣:٠٢١٢:٢٩:١١١٩:١٥:٣٣١٩:٣٣:٢٩٢٣:٤٦:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٢:٤٣١٢:٢٩:١٧١٩:١٦:٠٤١٩:٣٤:٠١٢٣:٤٦:١٨
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٢:٢٦١٢:٢٩:٢٣١٩:١٦:٣٤١٩:٣٤:٣٣٢٣:٤٦:٢٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٦:٠٦٠٥:٤٢:١٠١٢:٢٩:٣٠١٩:١٧:٠٤١٩:٣٥:٠٤٢٣:٤٦:٢٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:٤١٠٥:٤١:٥٥١٢:٢٩:٣٨١٩:١٧:٣٣١٩:٣٥:٣٦٢٣:٤٦:٢٥
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٥:١٧٠٥:٤١:٤١١٢:٢٩:٤٦١٩:١٨:٠٢١٩:٣٦:٠٦٢٣:٤٦:٢٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٥٠٥:٤١:٢٩١٢:٢٩:٥٤١٩:١٨:٣١١٩:٣٦:٣٦٢٣:٤٦:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٥٠٥:٤١:١٨١٢:٣٠:٠٣١٩:١٨:٥٩١٩:٣٧:٠٦٢٣:٤٦:٣٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٤:١٥٠٥:٤١:٠٧١٢:٣٠:١٢١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:٣٥٢٣:٤٦:٤٢
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٨٠٥:٤٠:٥٩١٢:٣٠:٢١١٩:١٩:٥٤١٩:٣٨:٠٤٢٣:٤٦:٤٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٢٠٥:٤٠:٥١١٢:٣٠:٣١١٩:٢٠:٢١١٩:٣٨:٣٢٢٣:٤٦:٥٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٠:٤٥١٢:٣٠:٤١١٩:٢٠:٤٧١٩:٣٩:٠٠٢٣:٤٧:٠١
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٥٠٥:٤٠:٤٠١٢:٣٠:٥٢١٩:٢١:١٣١٩:٣٩:٢٦٢٣:٤٧:٠٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٤٠٥:٤٠:٣٦١٢:٣١:٠٣١٩:٢١:٣٨١٩:٣٩:٥٣٢٣:٤٧:١٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٤٠٥:٤٠:٣٣١٢:٣١:١٤١٩:٢٢:٠٢١٩:٤٠:١٨٢٣:٤٧:٢٤
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٤٠:٣١١٢:٣١:٢٥١٩:٢٢:٢٦١٩:٤٠:٤٣٢٣:٤٧:٣٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٠:٣١١٢:٣١:٣٧١٩:٢٢:٤٩١٩:٤١:٠٧٢٣:٤٧:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٠:٣٢١٢:٣١:٤٩١٩:٢٣:١٢١٩:٤١:٣٠٢٣:٤٧:٥٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٠:٣٤١٢:٣٢:٠١١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٥٢٢٣:٤٨:٠٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٠:٣٧١٢:٣٢:١٣١٩:٢٣:٥٤١٩:٤٢:١٤٢٣:٤٨:١٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٠:٤٢١٢:٣٢:٢٦١٩:٢٤:١٥١٩:٤٢:٣٥٢٣:٤٨:٢٤
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٣٠٥:٤٠:٤٧١٢:٣٢:٣٩١٩:٢٤:٣٤١٩:٤٢:٥٥٢٣:٤٨:٣٥
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٣٦٠٥:٤٠:٥٤١٢:٣٢:٥١١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٣:١٤٢٣:٤٨:٤٧
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤١٠٥:٤١:٠١١٢:٣٣:٠٤١٩:٢٥:١٠١٩:٤٣:٣٢٢٣:٤٨:٥٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٨٠٥:٤١:١٠١٢:٣٣:١٧١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٣:٤٩٢٣:٤٩:١١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٢:٥٦٠٥:٤١:٢٠١٢:٣٣:٣١١٩:٢٥:٤٣١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٩:٢٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٦٠٥:٤١:٣١١٢:٣٣:٤٤١٩:٢٥:٥٨١٩:٤٤:٢٠٢٣:٤٩:٣٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٥:٤١:٤٢١٢:٣٣:٥٧١٩:٢٦:١٢١٩:٤٤:٣٤٢٣:٤٩:٥٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زردین کهیر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زردین کهیر روستای زردین کهیر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زردین کهیر روستای زردین کهیر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زردین کهیر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زردین کهیر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زردین کهیر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زردین کهیر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زردین کهیر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زردین کهیر

روستای زردین کهیر بر روی نقشه

روستای زردین کهیر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زردین کهیر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زردین کهیر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زردین کهیر
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زردین کهیر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای زردین کهیر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زردین کهیر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زردین کهیر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زردین کهیر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زردین کهیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق زردین کهیر
زمان پخش اذان زنده به افق زردین کهیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زردین کهیر
زمان پخش اذان مستقیم به افق زردین کهیر
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زردین کهیر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زردین کهیر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زردین کهیر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زردین کهیر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو