جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زرتلک

سجادرود | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زرتلک


اذان صبح: ٠٣:٥٥:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٢:٠٤
اذان ظهر: ١٢:٥٨:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:١٤:٢١
اذان مغرب: ٢٠:٣٥:٣٤
نیمه شب: ٠٠:٠٤:٤٦

جمعه ١٦ خرداد ١٣٩٩
١٣ شوال ١٤٤١ قمری
٠٥ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زرتلک (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ خرداد ٩٩ روستای زرتلک)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زرتلک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زرتلک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گای فینلی
ترسیدن از اینكه ممكن است دیگران را آزرده كنید، به هیچ وجه خوشایند نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زرتلک

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زرتلک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرتلک ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زرتلک (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرتلک ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرتلک ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٣٨٠٦:٢٧:٣١١٢:٥٩:٤٧١٩:٣٢:٣٩١٩:٥١:٢٦٠٠:١٤:٥٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٦:١٠١٢:٥٩:٣٢١٩:٣٣:٣٠١٩:٥٢:٢٠٠٠:١٤:٢٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢٤:٥٠١٢:٥٩:١٨١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٣:١٣٠٠:١٤:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:٢٣:٣١١٢:٥٩:٠٤١٩:٣٥:١٤١٩:٥٤:٠٧٠٠:١٣:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٢:١٢١٢:٥٨:٥١١٩:٣٦:٠٥١٩:٥٥:٠٢٠٠:١٣:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٣٨٠٦:٢٠:٥٥١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٦:٥٧١٩:٥٥:٥٦٠٠:١٣:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٩:٣٧١٢:٥٨:٢٥١٩:٣٧:٤٩١٩:٥٦:٥٠٠٠:١٢:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٢٩٠٦:١٨:٢١١٢:٥٨:١٣١٩:٣٨:٤٠١٩:٥٧:٤٤٠٠:١٢:١٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:٥٥٠٦:١٧:٠٦١٢:٥٨:٠١١٩:٣٩:٣٢١٩:٥٨:٣٩٠٠:١١:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٢١٠٦:١٥:٥١١٢:٥٧:٥٠١٩:٤٠:٢٤١٩:٥٩:٣٣٠٠:١١:٣٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:٤٨٠٦:١٤:٣٧١٢:٥٧:٣٩١٩:٤١:١٦٢٠:٠٠:٢٨٠٠:١١:١٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٦٠٦:١٣:٢٤١٢:٥٧:٢٨١٩:٤٢:٠٧٢٠:٠١:٢٢٠٠:١٠:٥٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٤٤٠٦:١٢:١٢١٢:٥٧:١٨١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:١٧٠٠:١٠:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٣٠٦:١١:٠١١٢:٥٧:٠٩١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٣:١٢٠٠:١٠:١٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٧:٠٠١٩:٤٤:٤٣٢٠:٠٤:٠٦٠٠:٠٩:٥٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:١٣٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٦:٥١١٩:٤٥:٣٥٢٠:٠٥:٠١٠٠:٠٩:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٧:٣٤١٢:٥٦:٤٣١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٩:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:١٦٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٥١٠٠:٠٩:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٥:٢٢١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٨:١٠٢٠:٠٧:٤٦٠٠:٠٨:٤٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٢٢٠٦:٠٤:١٧١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٩:٠١٢٠:٠٨:٤٠٠٠:٠٨:٢٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٧:٥٧٠٦:٠٣:١٤١٢:٥٦:١٧١٩:٤٩:٥٣٢٠:٠٩:٣٥٠٠:٠٨:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٣٣٠٦:٠٢:١٢١٢:٥٦:١٢١٩:٥٠:٤٥٢٠:١٠:٣٠٠٠:٠٧:٥٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:١٠٠٦:٠١:١١١٢:٥٦:٠٧١٩:٥١:٣٦٢٠:١١:٢٥٠٠:٠٧:٤٢
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٣:٤٨٠٦:٠٠:١١١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٢:٢٧٢٠:١٢:١٩٠٠:٠٧:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٢٧٠٥:٥٩:١٣١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٣:١٩٢٠:١٣:١٣٠٠:٠٧:١٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٥٨:١٦١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٤:١٠٢٠:١٤:٠٨٠٠:٠٦:٥٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٩:٤٩٠٥:٥٧:٢٠١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٥:٠٠٢٠:١٥:٠٢٠٠:٠٦:٤٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٦:٢٦١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٥:٥١٢٠:١٥:٥٥٠٠:٠٦:٣٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:١٦٠٥:٥٥:٣٣١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٦:٤١٢٠:١٦:٤٩٠٠:٠٦:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زرتلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زرتلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای زرتلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرتلک

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زرتلک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زرتلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرتلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای زرتلک

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای زرتلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زرتلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای زرتلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زرتلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرتلک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زرتلک

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرتلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرتلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زرتلک

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٨:٣٣١٢:٥٦:٠٩٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٠٤:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤٧:٥٦١٢:٥٦:١٣٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٠٤:٥٣
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥١٠٥:٤٧:٢٠١٢:٥٦:١٨٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٠٤:٤٨
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٦٠٥:٤٦:٤٥١٢:٥٦:٢٤٢٠:٠٦:٢٦٢٠:٢٧:١١٠٠:٠٤:٤٤
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٢٠٥:٤٦:١٣١٢:٥٦:٣٠٢٠:٠٧:١٠٢٠:٢٧:٥٨٠٠:٠٤:٤٠
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:١١٠٥:٤٥:٤٢١٢:٥٦:٣٧٢٠:٠٧:٥٤٢٠:٢٨:٤٤٠٠:٠٤:٣٨
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٢٠٥:٤٥:١٢١٢:٥٦:٤٤٢٠:٠٨:٣٦٢٠:٢٩:٢٩٠٠:٠٤:٣٥
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٤٤:٤٥١٢:٥٦:٥١٢٠:٠٩:١٨٢٠:٣٠:١٤٠٠:٠٤:٣٤
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٤٤:١٩١٢:٥٦:٥٩٢٠:٠٩:٥٩٢٠:٣٠:٥٨٠٠:٠٤:٣٣
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٦٠٥:٤٣:٥٤١٢:٥٧:٠٨٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣١:٤٠٠٠:٠٤:٣٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٥٠٥:٤٣:٣٢١٢:٥٧:١٦٢٠:١١:١٩٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٠٤:٣٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٧٠٥:٤٣:١١١٢:٥٧:٢٥٢٠:١١:٥٧٢٠:٣٣:٠٣٠٠:٠٤:٣٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١١٠٥:٤٢:٥٢١٢:٥٧:٣٥٢٠:١٢:٣٥٢٠:٣٣:٤٢٠٠:٠٤:٣٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٧٠٥:٤٢:٣٤١٢:٥٧:٤٥٢٠:١٣:١١٢٠:٣٤:٢١٠٠:٠٤:٣٨
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٦٠٥:٤٢:١٨١٢:٥٧:٥٥٢٠:١٣:٤٧٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٠٤:٤٢
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٧٠٥:٤٢:٠٤١٢:٥٨:٠٥٢٠:١٤:٢١٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٠٤:٤٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:١٠٠٥:٤١:٥٢١٢:٥٨:١٦٢٠:١٤:٥٤٢٠:٣٦:٠٩٠٠:٠٤:٥٠
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٤٦٠٥:٤١:٤١١٢:٥٨:٢٧٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٦:٤٣٠٠:٠٤:٥٥
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٥٠٥:٤١:٣٢١٢:٥٨:٣٩٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٧:١٥٠٠:٠٥:٠١
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٤١:٢٥١٢:٥٨:٥٠٢٠:١٦:٢٧٢٠:٣٧:٤٦٠٠:٠٥:٠٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٩٠٥:٤١:١٩١٢:٥٩:٠٢٢٠:١٦:٥٥٢٠:٣٨:١٦٠٠:٠٥:١٥
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٥٠٥:٤١:١٦١٢:٥٩:١٤٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٨:٤٥٠٠:٠٥:٢٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٤٠٥:٤١:١٤١٢:٥٩:٢٧٢٠:١٧:٤٨٢٠:٣٩:١٢٠٠:٠٥:٣٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٥٠٥:٤١:١٣١٢:٥٩:٣٩٢٠:١٨:١٣٢٠:٣٩:٣٧٠٠:٠٥:٤١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٩٠٥:٤١:١٥١٢:٥٩:٥٢٢٠:١٨:٣٦٢٠:٤٠:٠١٠٠:٠٥:٥١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٦٠٥:٤١:١٨١٣:٠٠:٠٥٢٠:١٨:٥٨٢٠:٤٠:٢٤٠٠:٠٦:٠١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٥٠٥:٤١:٢٢١٣:٠٠:١٨٢٠:١٩:١٨٢٠:٤٠:٤٤٠٠:٠٦:١٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٧٠٥:٤١:٢٨١٣:٠٠:٣١٢٠:١٩:٣٧٢٠:٤١:٠٤٠٠:٠٦:٢٤
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١١٠٥:٤١:٣٦١٣:٠٠:٤٤٢٠:١٩:٥٤٢٠:٤١:٢١٠٠:٠٦:٣٦
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٨٠٥:٤١:٤٦١٣:٠٠:٥٧٢٠:٢٠:١٠٢٠:٤١:٣٨٠٠:٠٦:٤٩
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٧٠٥:٤١:٥٧١٣:٠١:١٠٢٠:٢٠:٢٤٢٠:٤١:٥٢٠٠:٠٧:٠٢

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زرتلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زرتلک روستای زرتلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زرتلک روستای زرتلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زرتلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرتلک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زرتلک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زرتلک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زرتلک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زرتلک

روستای زرتلک بر روی نقشه

روستای زرتلک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زرتلک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زرتلک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زرتلک
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای زرتلک + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای زرتلک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زرتلک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زرتلک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زرتلک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زرتلک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زرتلک
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرتلک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرتلک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرتلک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زرتلک دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زرتلک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرتلک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زرتلک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو