جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زرتلک

سجادرود | بابل | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زرتلک


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٢٢
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٤٥
اذان ظهر: ١٣:٠٢:٤٥
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:١١
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:١٣
نیمه شب: ٠٠:١٧:٢٠

چهارشنبه ٣٠ مرداد ١٣٩٨
١٩ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢١ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زرتلک (شهرستان بابل) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ مرداد ٩٨ روستای زرتلک)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای زرتلک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرتلک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت علامه مجلسی
روز جهانی مسجد
روز جهانی مسجد

آناتول فرانس
خنده، بهترین اسلحه جنگ با زندگی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زرتلک

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زرتلک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرتلک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زرتلک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرتلک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرتلک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٥٤٠٦:١٣:٠٧١٢:٥٧:٢٧١٩:٤٢:٢١٢٠:٠١:٣٦٠٠:١٠:٥٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٢٢٠٦:١١:٥٦١٢:٥٧:١٧١٩:٤٣:١٣٢٠:٠٢:٣١٠٠:١٠:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٠:٤٥١٢:٥٧:٠٨١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٠:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢١٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٦:٥٩١٩:٤٤:٥٧٢٠:٠٤:٢١٠٠:٠٩:٥٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٢٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٦:٥١١٩:٤٥:٤٩٢٠:٠٥:١٦٠٠:٠٩:٣٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٦:٤٣١٩:٤٦:٤٠٢٠:٠٦:١١٠٠:٠٩:١٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٦:١٣١٢:٥٦:٣٦١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٧:٠٦٠٠:٠٩:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٢٩٠٦:٠٥:٠٧١٢:٥٦:٢٩١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٨:٠١٠٠:٠٨:٤٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٠٣٠٦:٠٤:٠٣١٢:٥٦:٢٣١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٨:٥٥٠٠:٠٨:٢٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٣٨٠٦:٠٣:٠٠١٢:٥٦:١٧١٩:٥٠:٠٧٢٠:٠٩:٥٠٠٠:٠٨:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠١:٥٨١٢:٥٦:١٢١٩:٥٠:٥٨٢٠:١٠:٤٤٠٠:٠٧:٥٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٤:٥١٠٦:٠٠:٥٧١٢:٥٦:٠٨١٩:٥١:٥٠٢٠:١١:٣٩٠٠:٠٧:٣٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٦:٠٤١٩:٥٢:٤١٢٠:١٢:٣٣٠٠:٠٧:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٩:٠٠١٢:٥٦:٠٠١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٣:٢٧٠٠:٠٧:١٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:٤٩٠٥:٥٨:٠٣١٢:٥٥:٥٧١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٤:٢١٠٠:٠٦:٥٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٣١٠٥:٥٧:٠٨١٢:٥٥:٥٥١٩:٥٥:١٣٢٠:١٥:١٥٠٠:٠٦:٤٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:١٤٠٥:٥٦:١٣١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٦:٠٣٢٠:١٦:٠٩٠٠:٠٦:٣١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٦:٥٨٠٥:٥٥:٢١١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٦:٥٤٢٠:١٧:٠٢٠٠:٠٦:١٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٥:٤٤٠٥:٥٤:٢٩١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٧:٤٣٢٠:١٧:٥٥٠٠:٠٦:٠٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٣٢٠٥:٥٣:٤٠١٢:٥٥:٥٢١٩:٥٨:٣٣٢٠:١٨:٤٨٠٠:٠٥:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٢١٠٥:٥٢:٥١١٢:٥٥:٥٣١٩:٥٩:٢٢٢٠:١٩:٤٠٠٠:٠٥:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:١١٠٥:٥٢:٠٤١٢:٥٥:٥٤٢٠:٠٠:١١٢٠:٢٠:٣٢٠٠:٠٥:٣٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٠٣٠٥:٥١:١٩١٢:٥٥:٥٦٢٠:٠١:٠٠٢٠:٢١:٢٤٠٠:٠٥:٢٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٥٠:٣٥١٢:٥٥:٥٨٢٠:٠١:٤٨٢٠:٢٢:١٥٠٠:٠٥:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٨:٥٢٠٥:٤٩:٥٣١٢:٥٦:٠١٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٠٥:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٧:٤٩٠٥:٤٩:١٢١٢:٥٦:٠٥٢٠:٠٣:٢٣٢٠:٢٣:٥٦٠٠:٠٥:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٦:٤٨٠٥:٤٨:٣٣١٢:٥٦:٠٩٢٠:٠٤:٠٩٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٠٤:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤٧:٥٦١٢:٥٦:١٣٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٠٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٥١٠٥:٤٧:٢٠١٢:٥٦:١٨٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٦:٢٣٠٠:٠٤:٤٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرتلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرتلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرتلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرتلک

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زرتلک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زرتلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرتلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زرتلک

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای زرتلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زرتلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زرتلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زرتلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرتلک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زرتلک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای زرتلک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرتلک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زرتلک

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٩٠٥:٥٨:٤٤١٣:٠٦:٠٠٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٣:٢٢٠٠:١٥:٢٨
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٩:٢٨١٣:٠٦:٠٢٢٠:١٢:٠٩٢٠:٣٢:٣٦٠٠:١٥:٤١
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:١٩:١٣٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٦:٠٣٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٤٩٠٠:١٥:٥٣
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٠٠٦:٠٠:٥٩١٣:٠٦:٠٣٢٠:١٠:٤٠٢٠:٣١:٠١٠٠:١٦:٠٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٩٠٦:٠١:٤٥١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣٠:١١٠٠:١٦:١٥
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٨٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠٦:٠٢٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:١٩٠٠:١٦:٢٦
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٧٠٦:٠٣:١٩١٣:٠٦:٠١٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٨:٢٦٠٠:١٦:٣٥
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٤:٠٦١٣:٠٥:٥٩٢٠:٠٧:٢٣٢٠:٢٧:٣١٠٠:١٦:٤٥
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٦٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٥:٥٦٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:٣٥٠٠:١٦:٥٣
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:١٦٠٦:٠٥:٤١١٣:٠٥:٥٣٢٠:٠٥:٣٦٢٠:٢٥:٣٨٠٠:١٧:٠١
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٢٧٠٦:٠٦:٢٨١٣:٠٥:٤٩٢٠:٠٤:٤٠٢٠:٢٤:٣٩٠٠:١٧:٠٩
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٧٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٣:٤٣٢٠:٢٣:٣٩٠٠:١٧:١٥
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٨:٠٤١٣:٠٥:٤٠٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٣٧٠٠:١٧:٢١
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٨٠٦:٠٨:٥٢١٣:٠٥:٣٤٢٠:٠١:٤٥٢٠:٢١:٣٤٠٠:١٧:٢٧
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠٩:٤١١٣:٠٥:٢٨٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٠:٣٠٠٠:١٧:٣٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٦:١٠:٢٩١٣:٠٥:٢١١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٢٥٠٠:١٧:٣٦
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٢٩٠٦:١١:١٧١٣:٠٥:١٤١٩:٥٨:٣٨٢٠:١٨:١٨٠٠:١٧:٣٩
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٠٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٥:٠٦١٩:٥٧:٣٣٢٠:١٧:١٠٠٠:١٧:٤١
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:١٢:٥٤١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٦:٢٧٢٠:١٦:٠١٠٠:١٧:٤٣
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٤:٤٨١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٤:٥١٠٠:١٧:٤٥
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٩٠٦:١٤:٣١١٣:٠٤:٣٨١٩:٥٤:١٢٢٠:١٣:٣٩٠٠:١٧:٤٥
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:١٨٠٦:١٥:١٩١٣:٠٤:٢٨١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:٢٧٠٠:١٧:٤٥
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٦:٠٧١٣:٠٤:١٧١٩:٥١:٥٢٢٠:١١:١٣٠٠:١٧:٤٤
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٦:٥٦١٣:٠٤:٠٥١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٥٩٠٠:١٧:٤٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٥٠٦:١٧:٤٤١٣:٠٣:٥٣١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٨:٤٤٠٠:١٧:٤٠
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:٥٣٠٦:١٨:٣٢١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٨:١٤٢٠:٠٧:٢٧٠٠:١٧:٣٧
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٣:٢٧١٩:٤٧:٠٠٢٠:٠٦:١٠٠٠:١٧:٣٤
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:٢٠:٠٨١٣:٠٣:١٤١٩:٤٥:٤٤٢٠:٠٤:٥٢٠٠:١٧:٣٠
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:٢٠:٥٧١٣:٠٣:٠٠١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٣:٣٣٠٠:١٧:٢٥
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٢٠٦:٢١:٤٥١٣:٠٢:٤٥١٩:٤٣:١١٢٠:٠٢:١٣٠٠:١٧:٢٠
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:٢٢:٣٣١٣:٠٢:٣٠١٩:٤١:٥٣٢٠:٠٠:٥٢٠٠:١٧:١٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زرتلک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زرتلک روستای زرتلک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای زرتلک روستای زرتلک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زرتلک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرتلک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زرتلک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زرتلک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زرتلک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زرتلک

روستای زرتلک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زرتلک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زرتلک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زرتلک
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای زرتلک + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای زرتلک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرتلک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زرتلک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زرتلک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زرتلک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زرتلک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زرتلک
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرتلک دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زرتلک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرتلک
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرتلک
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ زرتلک دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زرتلک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو