جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زرافسون

فرمهین | فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز زرافسون

اذان صبح: ٠٤:٥٨:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٩:٢٩
اذان ظهر: ١٣:١٦:٣٩
غروب آفتاب: ٢٠:٠٣:١٨
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:١٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣١:١٢

سه شنبه ٢١ مرداد ١٣٩٩
٢١ ذیحجه ١٤٤١ قمری
١١ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زرافسون (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ مرداد ٩٩ روستای زرافسون)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای زرافسون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زرافسون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز حمایت از صنایع کوچک

آنتونی رابینز
اساساً ایمان عبارت از هر گونه اصل راهنما، باور، یقین و یا گرایش است كه به زندگی معنا بخشیده و به آن جهت می دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زرافسون

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زرافسون در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرافسون ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زرافسون (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرافسون ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زرافسون
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٥:٠١٠٦:٤١:٢٧١٣:١١:٤٦١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠٠:٥٧٠٠:٢٨:٠٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٣:٣٠٠٦:٤٠:١١١٣:١١:٣١١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٤٧٠٠:٢٧:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٢:٠٠٠٦:٣٨:٥٥١٣:١١:١٧١٩:٤٤:١٢٢٠:٠٢:٣٦٠٠:٢٧:٢١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٠:٣٠٠٦:٣٧:٤٠١٣:١١:٠٣١٩:٤٤:٥٩٢٠:٠٣:٢٥٠٠:٢٧:٠٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٩:٠٠٠٦:٣٦:٢٦١٣:١٠:٥٠١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٤:١٥٠٠:٢٦:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٧:٣١٠٦:٣٥:١٢١٣:١٠:٣٧١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠٤٠٠:٢٦:١٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٦:٠٢٠٦:٣٤:٠٠١٣:١٠:٢٤١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٢٥:٥٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٢:٤٨١٣:١٠:١٢١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٤٤٠٠:٢٥:٣٧
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٣١:٣٦١٣:١٠:٠٠١٩:٤٨:٥٦٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٢٥:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣٠:٢٦١٣:٠٩:٤٩١٩:٤٩:٤٤٢٠:٠٨:٢٤٠٠:٢٤:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٩:١٦١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:١٤٠٠:٢٤:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٨:٤٦٠٦:٢٨:٠٨١٣:٠٩:٢٧١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:٠٤٠٠:٢٤:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٢٧:٠٠١٣:٠٩:١٧١٩:٥٢:٠٦٢٠:١٠:٥٤٠٠:٢٤:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٥:٥٣١٣:٠٩:٠٨١٩:٥٢:٥٤٢٠:١١:٤٥٠٠:٢٣:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٣١٠٦:٢٤:٤٧١٣:٠٨:٥٩١٩:٥٣:٤٢٢٠:١٢:٣٥٠٠:٢٣:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:٠٨٠٦:٢٣:٤٢١٣:٠٨:٥٠١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٣:٢٥٠٠:٢٣:٠٧
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥١:٤٥٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٥:١٧٢٠:١٤:١٦٠٠:٢٢:٥٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٠:٢٣٠٦:٢١:٣٦١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٦:٠٥٢٠:١٥:٠٦٠٠:٢٢:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٠٣٠٦:٢٠:٣٤١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٥٧٠٠:٢٢:١٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:٤٣٠٦:١٩:٣٤١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٧:٤٠٢٠:١٦:٤٨٠٠:٢٢:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٢٤٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٨:١٦١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٧:٣٨٠٠:٢١:٤٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٠٦٠٦:١٧:٣٦١٣:٠٨:١١١٩:٥٩:١٦٢٠:١٨:٢٩٠٠:٢١:٣٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٩٠٦:١٦:٣٩١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠٠:٠٣٢٠:١٩:١٩٠٠:٢١:١٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٣٠٦:١٥:٤٣١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠٠:٥١٢٠:٢٠:١٠٠٠:٢١:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٤:٤٩١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠١:٣٨٢٠:٢١:٠٠٠٠:٢٠:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٣:٥٦١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢١:٥٠٠٠:٢٠:٣٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٥٣٠٦:١٣:٠٤١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٣:١٣٢٠:٢٢:٤٠٠٠:٢٠:٢٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٢:١٣١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٣٠٠٠:٢٠:١٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٣٣٠٦:١١:٢٤١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٤:٤٦٢٠:٢٤:٢٠٠٠:٢٠:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زرافسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زرافسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زرافسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرافسون

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای زرافسون

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زرافسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرافسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای زرافسون

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای زرافسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای زرافسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای زرافسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زرافسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرافسون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زرافسون

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای زرافسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرافسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زرافسون

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای زرافسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زرافسون روستای زرافسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زرافسون روستای زرافسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زرافسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرافسون برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زرافسون

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرافسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرافسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زرافسون

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٧٠٦:١٤:٥٥١٣:١٧:٥٩٢٠:٢٠:٤١٢٠:٤٠:٣٥٠٠:٢٩:١٩
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٥:٣٧١٣:١٨:٠١٢٠:٢٠:٠٢٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٢٩:٣٠
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٩٠٦:١٦:١٩١٣:١٨:٠٢٢٠:١٩:٢١٢٠:٣٩:١١٠٠:٢٩:٤١
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٠١٠٦:١٧:٠١١٣:١٨:٠٣٢٠:١٨:٣٩٢٠:٣٨:٢٦٠٠:٢٩:٥١
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٣٠٦:١٧:٤٤١٣:١٨:٠٣٢٠:١٧:٥٦٢٠:٣٧:٤٠٠٠:٣٠:٠١
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٠٦٠٦:١٨:٢٧١٣:١٨:٠٢٢٠:١٧:١١٢٠:٣٦:٥٢٠٠:٣٠:١٠
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:١٩:١٠١٣:١٨:٠١٢٠:١٦:٢٥٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٣٠:١٩
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٩:٥٤١٣:١٧:٥٩٢٠:١٥:٣٧٢٠:٣٥:١٢٠٠:٣٠:٢٧
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:١٦٠٦:٢٠:٣٧١٣:١٧:٥٦٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٣٠:٣٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢١:٢١١٣:١٧:٥٣٢٠:١٣:٥٨٢٠:٣٣:٢٧٠٠:٣٠:٤١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٢٤٠٦:٢٢:٠٥١٣:١٧:٤٩٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٢:٣٢٠٠:٣٠:٤٧
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٨٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٧:٤٥٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:٣٦٠٠:٣٠:٥٢
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٣:٣٣١٣:١٧:٤٠٢٠:١١:١٨٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٣٠:٥٧
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٢٤:١٨١٣:١٧:٣٤٢٠:١٠:٢٢٢٠:٢٩:٤٠٠٠:٣١:٠١
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٠٠٦:٢٥:٠٢١٣:١٧:٢٨٢٠:٠٩:٢٥٢٠:٢٨:٤٠٠٠:٣١:٠٥
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٤٠٦:٢٥:٤٦١٣:١٧:٢١٢٠:٠٨:٢٧٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٣١:٠٧
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٦:٣١١٣:١٧:١٤٢٠:٠٧:٢٧٢٠:٢٦:٣٦٠٠:٣١:١٠
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٤:٥٢٠٦:٢٧:١٥١٣:١٧:٠٦٢٠:٠٦:٢٧٢٠:٢٥:٣٣٠٠:٣١:١١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٦٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٦:٥٧٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:٢٨٠٠:٣١:١٢
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٩٠٦:٢٨:٤٤١٣:١٦:٤٨٢٠:٠٤:٢٢٢٠:٢٣:٢٢٠٠:٣١:١٢
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٣٠٦:٢٩:٢٩١٣:١٦:٣٩٢٠:٠٣:١٨٢٠:٢٢:١٥٠٠:٣١:١٢
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٣٠:١٣١٣:١٦:٢٨٢٠:٠٢:١٣٢٠:٢١:٠٨٠٠:٣١:١١
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٩٠٦:٣٠:٥٨١٣:١٦:١٨٢٠:٠١:٠٧٢٠:١٩:٥٩٠٠:٣١:٠٩
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:١٢٠٦:٣١:٤٢١٣:١٦:٠٦٢٠:٠٠:٠٠٢٠:١٨:٤٩٠٠:٣١:٠٧
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٤٠٦:٣٢:٢٦١٣:١٥:٥٥١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٣٨٠٠:٣١:٠٤
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٧٠٦:٣٣:١١١٣:١٥:٤٢١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٦:٢٦٠٠:٣١:٠١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٣:٥٥١٣:١٥:٣٠١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٥:١٤٠٠:٣٠:٥٦
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٣٤:٣٩١٣:١٥:١٦١٩:٥٥:٢١٢٠:١٤:٠٠٠٠:٣٠:٥١
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٣٥:٢٣١٣:١٥:٠٣١٩:٥٤:١٠٢٠:١٢:٤٦٠٠:٣٠:٤٦
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٢٠٦:٣٦:٠٧١٣:١٤:٤٨١٩:٥٢:٥٧٢٠:١١:٣١٠٠:٣٠:٤٠
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:٢٣٠٦:٣٦:٥١١٣:١٤:٣٤١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:١٥٠٠:٣٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زرافسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زرافسون روستای زرافسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زرافسون روستای زرافسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زرافسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرافسون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زرافسون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زرافسون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زرافسون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زرافسون

روستای زرافسون بر روی نقشه

روستای زرافسون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زرافسون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زرافسون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زرافسون
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای زرافسون + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای زرافسون + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای زرافسون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زرافسون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زرافسون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زرافسون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زرافسون رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرافسون
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرافسون ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ زرافسون دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرافسون
افق شرعی امروز فردا زرافسون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زرافسون دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ زرافسون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرافسون

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زرافسون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو