جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زرافسون

فرمهین | فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز زرافسون


اذان صبح: ٠٥:٤١:٥٠
طلوع آفتاب: ٠٧:١٠:٢٢
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٢:٢١
اذان مغرب: ١٧:٢٢:١٦
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٢٤

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زرافسون (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای زرافسون)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زرافسون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرافسون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
اندیشه برتر در روزهای طوفانی و آشوب و در همان حال خموشی و آرامش، توانایی برتر خویش را از دست نمی دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زرافسون

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زرافسون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرافسون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زرافسون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرافسون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرافسون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٩:٢٥١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٩:١٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٨٠٠:٢٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٣:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٣:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٣:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٢:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٢:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:١١٠٠:٢٢:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٠١٠٠:٢٢:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٨:٢١١٣:٠٨:١٦١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢١:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٨:١١١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٤٢٠٠:٢١:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢١:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٥:٣١١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢١:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٠:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٠:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٠:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٢:٠١١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٠:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٧٠٦:١١:١٢١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٠:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٢١٠٠:١٩:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٩:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٥٩٠٠:١٩:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٩:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٩:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٩:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٩:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٨:٠٤٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٥٧٠٠:١٩:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٨:٠٨٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٤٤٠٠:١٨:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠٨:١٢٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٨:٥١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٨:١٧٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرافسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرافسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرافسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرافسون

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زرافسون

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای زرافسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرافسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زرافسون

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٦:٤٠١١:٥٩:١٧١٧:٠١:٤٠١٧:٢١:١٠٢٣:١٦:٠١
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٧:٣٤١١:٥٩:٣٧١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٥٩٢٣:١٦:١٨
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٨:٢٨١١:٥٩:٥٩١٧:٠١:١٦١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٦:٣٦
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٩:٢٢١٢:٠٠:٢١١٧:٠١:٠٧١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٦:٥٤
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٣٢:٤٢٠٧:٠٠:١٤١٢:٠٠:٤٣١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٧:١٤
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٣٣:٢٨٠٧:٠١:٠٧١٢:٠١:٠٦١٧:٠٠:٥٥١٧:٢٠:٣٤٢٣:١٧:٣٤
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٣٤:١٣٠٧:٠١:٥٨١٢:٠١:٣٠١٧:٠٠:٥١١٧:٢٠:٣٣٢٣:١٧:٥٥
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠٢:٤٩١٢:٠١:٥٥١٧:٠٠:٥٠١٧:٢٠:٣٣٢٣:١٨:١٦
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٣:٣٨١٢:٠٢:١٩١٧:٠٠:٥١١٧:٢٠:٣٥٢٣:١٨:٣٨
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠٤:٢٧١٢:٠٢:٤٥١٧:٠٠:٥٣١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٩:٠١
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٥:١٥١٢:٠٣:١١١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٩:٢٥
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٦:٠٢١٢:٠٣:٣٧١٧:٠١:٠٤١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٩:٤٩
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٦:٤٨١٢:٠٤:٠٤١٧:٠١:١٢١٧:٢١:٠٢٢٣:٢٠:١٣
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٧:٣٣١٢:٠٤:٣١١٧:٠١:٢٢١٧:٢١:١٣٢٣:٢٠:٣٨
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٨:١٧١٢:٠٤:٥٩١٧:٠١:٣٤١٧:٢١:٢٦٢٣:٢١:٠٤
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٩:٠٠١٢:٠٥:٢٧١٧:٠١:٤٨١٧:٢١:٤١٢٣:٢١:٣٠
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٩:٤٢١٢:٠٥:٥٥١٧:٠٢:٠٣١٧:٢١:٥٧٢٣:٢١:٥٧
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٥:٤١:٥٠٠٧:١٠:٢٢١٢:٠٦:٢٤١٧:٠٢:٢١١٧:٢٢:١٦٢٣:٢٢:٢٤
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٥:٤٢:٢٧٠٧:١١:٠١١٢:٠٦:٥٢١٧:٠٢:٤٠١٧:٢٢:٣٦٢٣:٢٢:٥٢
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٥:٤٣:٠٣٠٧:١١:٣٩١٢:٠٧:٢٢١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:٥٧٢٣:٢٣:٢٠
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٥:٤٣:٣٨٠٧:١٢:١٥١٢:٠٧:٥١١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٣:٢١٢٣:٢٣:٤٨
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٥:٤٤:١٢٠٧:١٢:٥٠١٢:٠٨:٢١١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:٤٦٢٣:٢٤:١٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٥:٤٤:٤٤٠٧:١٣:٢٤١٢:٠٨:٥٠١٧:٠٤:١٥١٧:٢٤:١٢٢٣:٢٤:٤٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٥:٤٥:١٦٠٧:١٣:٥٦١٢:٠٩:٢٠١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٤:٤٠٢٣:٢٥:١٥
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٥:٤٥:٤٧٠٧:١٤:٢٧١٢:٠٩:٥٠١٧:٠٥:١٣١٧:٢٥:١٠٢٣:٢٥:٤٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٥:٤٦:١٦٠٧:١٤:٥٦١٢:١٠:٢٠١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٥:٤١٢٣:٢٦:١٤
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٥:٤٦:٤٤٠٧:١٥:٢٤١٢:١٠:٥٠١٧:٠٦:١٧١٧:٢٦:١٤٢٣:٢٦:٤٤
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٥:٤٧:١١٠٧:١٥:٥٠١٢:١١:٢٠١٧:٠٦:٥٢١٧:٢٦:٤٨٢٣:٢٧:١٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٥:٤٧:٣٧٠٧:١٦:١٤١٢:١١:٥٠١٧:٠٧:٢٨١٧:٢٧:٢٤٢٣:٢٧:٤٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٥:٤٨:٠٢٠٧:١٦:٣٧١٢:١٢:١٩١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٨:٠١٢٣:٢٨:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زرافسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زرافسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زرافسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زرافسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرافسون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زرافسون

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زرافسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرافسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زرافسون

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٣٠٦:٥١:٠٤١١:٥٧:٢٩١٧:٠٣:٣٦١٧:٢٢:٥٤٢٣:١٤:٣٤
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥٢:٠٠١١:٥٧:٤٥١٧:٠٣:١٢١٧:٢٢:٣٢٢٣:١٤:٤٧
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢١٠٦:٥٢:٥٧١١:٥٨:٠٢١٧:٠٢:٥٠١٧:٢٢:١٢٢٣:١٥:٠٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٣:٥٣١١:٥٨:١٩١٧:٠٢:٢٩١٧:٢١:٥٣٢٣:١٥:١٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٨٠٦:٥٤:٤٩١١:٥٨:٣٨١٧:٠٢:١١١٧:٢١:٣٧٢٣:١٥:٢٩
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٦٠٦:٥٥:٤٤١١:٥٨:٥٧١٧:٠١:٥٤١٧:٢١:٢٣٢٣:١٥:٤٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٣٤٠٦:٥٦:٤٠١١:٥٩:١٧١٧:٠١:٤٠١٧:٢١:١٠٢٣:١٦:٠١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٧:٣٤١١:٥٩:٣٧١٧:٠١:٢٧١٧:٢٠:٥٩٢٣:١٦:١٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠٩٠٦:٥٨:٢٨١١:٥٩:٥٩١٧:٠١:١٦١٧:٢٠:٥٠٢٣:١٦:٣٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٥٠٦:٥٩:٢٢١٢:٠٠:٢١١٧:٠١:٠٧١٧:٢٠:٤٣٢٣:١٦:٥٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٢٠٧:٠٠:١٤١٢:٠٠:٤٣١٧:٠١:٠٠١٧:٢٠:٣٨٢٣:١٧:١٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٨٠٧:٠١:٠٧١٢:٠١:٠٦١٧:٠٠:٥٥١٧:٢٠:٣٤٢٣:١٧:٣٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٧:٠١:٥٨١٢:٠١:٣٠١٧:٠٠:٥١١٧:٢٠:٣٣٢٣:١٧:٥٥
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٨٠٧:٠٢:٤٩١٢:٠١:٥٥١٧:٠٠:٥٠١٧:٢٠:٣٣٢٣:١٨:١٦
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٤٢٠٧:٠٣:٣٨١٢:٠٢:١٩١٧:٠٠:٥١١٧:٢٠:٣٥٢٣:١٨:٣٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٦٠٧:٠٤:٢٧١٢:٠٢:٤٥١٧:٠٠:٥٣١٧:٢٠:٣٩٢٣:١٩:٠١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٩٠٧:٠٥:١٥١٢:٠٣:١١١٧:٠٠:٥٨١٧:٢٠:٤٥٢٣:١٩:٢٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٢٠٧:٠٦:٠٢١٢:٠٣:٣٧١٧:٠١:٠٤١٧:٢٠:٥٣٢٣:١٩:٤٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٣٣٠٧:٠٦:٤٨١٢:٠٤:٠٤١٧:٠١:١٢١٧:٢١:٠٢٢٣:٢٠:١٣
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:١٤٠٧:٠٧:٣٣١٢:٠٤:٣١١٧:٠١:٢٢١٧:٢١:١٣٢٣:٢٠:٣٨
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٥٥٠٧:٠٨:١٧١٢:٠٤:٥٩١٧:٠١:٣٤١٧:٢١:٢٦٢٣:٢١:٠٤
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٤٠٧:٠٩:٠٠١٢:٠٥:٢٧١٧:٠١:٤٨١٧:٢١:٤١٢٣:٢١:٣٠
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:١٣٠٧:٠٩:٤٢١٢:٠٥:٥٥١٧:٠٢:٠٣١٧:٢١:٥٧٢٣:٢١:٥٧
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٠٠٧:١٠:٢٢١٢:٠٦:٢٤١٧:٠٢:٢١١٧:٢٢:١٦٢٣:٢٢:٢٤
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٢٧٠٧:١١:٠١١٢:٠٦:٥٢١٧:٠٢:٤٠١٧:٢٢:٣٦٢٣:٢٢:٥٢
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٣٠٧:١١:٣٩١٢:٠٧:٢٢١٧:٠٣:٠١١٧:٢٢:٥٧٢٣:٢٣:٢٠
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٨٠٧:١٢:١٥١٢:٠٧:٥١١٧:٠٣:٢٤١٧:٢٣:٢١٢٣:٢٣:٤٨
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:١٢٠٧:١٢:٥٠١٢:٠٨:٢١١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٣:٤٦٢٣:٢٤:١٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٤٠٧:١٣:٢٤١٢:٠٨:٥٠١٧:٠٤:١٥١٧:٢٤:١٢٢٣:٢٤:٤٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٦٠٧:١٣:٥٦١٢:٠٩:٢٠١٧:٠٤:٤٣١٧:٢٤:٤٠٢٣:٢٥:١٥

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زرافسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زرافسون روستای زرافسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زرافسون روستای زرافسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زرافسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرافسون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زرافسون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زرافسون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زرافسون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زرافسون

روستای زرافسون بر روی نقشه

روستای زرافسون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زرافسون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زرافسون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زرافسون
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زرافسون + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای زرافسون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرافسون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زرافسون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زرافسون رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زرافسون
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرافسون دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرافسون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرافسون
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زرافسون
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ زرافسون دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرافسون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زرافسون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زرافسون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو