جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زرافسون

فرمهین | فراهان | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز زرافسون


اذان صبح: ٠٥:٤٩:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:١٦:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٢٢:٣٧
غروب آفتاب: ١٧:٢٩:٢٢
اذان مغرب: ١٧:٤٨:٣٨
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٢٩

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
٢٥ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢١ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زرافسون (شهرستان فراهان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ بهمن ٩٨ روستای زرافسون)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای زرافسون)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرافسون)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرناندو پسوا
این كار ما نیست كه آشكار بدانیم چه كسی هستیم؛ آن چه ما فكر و احساس می كنیم همواره برگردانی است از اینكه، آنچه می خواهیم، هرگز نخواسته ایم و به احتمال زیاد هرگز كسی نخواسته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زرافسون

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زرافسون در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرافسون ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زرافسون (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زرافسون ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرافسون ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢٩:٠٠١٣:٠٩:٣٦١٩:٥٠:٤٣٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٤:٣٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٢٥٠٦:٢٧:٥٢١٣:٠٩:٢٥١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:١٧٠٠:٢٤:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٠٠٠٦:٢٦:٤٤١٣:٠٩:١٦١٩:٥٢:١٩٢٠:١١:٠٨٠٠:٢٣:٥٧
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٥:٣٨١٣:٠٩:٠٦١٩:٥٣:٠٧٢٠:١١:٥٨٠٠:٢٣:٣٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٤:٣٢١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٣:٥٥٢٠:١٢:٤٩٠٠:٢٣:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٢:٤٨٠٦:٢٣:٢٨١٣:٠٨:٤٩١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٣:٣٩٠٠:٢٣:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٢:٢٤١٣:٠٨:٤٢١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٤:٣٠٠٠:٢٢:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٠:٠٥٠٦:٢١:٢٢١٣:٠٨:٣٥١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٢:٣١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:٤٤٠٦:٢٠:٢١١٣:٠٨:٢٨١٩:٥٧:٠٦٢٠:١٦:١١٠٠:٢٢:١٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٧:٢٥٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٨:٢٢١٩:٥٧:٥٣٢٠:١٧:٠١٠٠:٢٢:٠٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٦:٠٦٠٦:١٨:٢١١٣:٠٨:١٦١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢١:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٤٨٠٦:١٧:٢٣١٣:٠٨:١١١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٨:٤٢٠٠:٢١:٣٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٣٢٠٦:١٦:٢٧١٣:٠٨:٠٦٢٠:٠٠:١٦٢٠:١٩:٣٣٠٠:٢١:١٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٥:٣١١٣:٠٨:٠٢٢٠:٠١:٠٣٢٠:٢٠:٢٣٠٠:٢١:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:١٤:٣٧١٣:٠٧:٥٩٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢١:١٣٠٠:٢٠:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٤٩٠٦:١٣:٤٤١٣:٠٧:٥٦٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢٢:٠٣٠٠:٢٠:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٧:٥٤٢٠:٠٣:٢٤٢٠:٢٢:٥٣٠٠:٢٠:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٢٦٠٦:١٢:٠١١٣:٠٧:٥٢٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٠:١٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٧٠٦:١١:١٢١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٤:٥٨٢٠:٢٤:٣٢٠٠:٢٠:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٠٩٠٦:١٠:٢٤١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٥:٢١٠٠:١٩:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٦:١٠٠٠:١٩:٤٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٥٧٠٦:٠٨:٥٣١٣:٠٧:٥١٢٠:٠٧:١٦٢٠:٢٦:٥٩٠٠:١٩:٣٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٥٤٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٧:٥٣٢٠:٠٨:٠٢٢٠:٢٧:٤٧٠٠:١٩:٢٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٠:٥٢٠٦:٠٧:٢٨١٣:٠٧:٥٥٢٠:٠٨:٤٧٢٠:٢٨:٣٥٠٠:١٩:١٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٦:٤٧١٣:٠٧:٥٧٢٠:٠٩:٣٢٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٩:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٨:٥٣٠٦:٠٦:٠٨١٣:٠٨:٠٠٢٠:١٠:١٦٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٩:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٦٠٦:٠٥:٣٠١٣:٠٨:٠٤٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٠:٥٧٠٠:١٩:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٤:٥٤١٣:٠٨:٠٨٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٤٤٠٠:١٨:٥٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٠٧٠٦:٠٤:٢٠١٣:٠٨:١٢٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٣٠٠٠:١٨:٥١
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:١٥٠٦:٠٣:٤٧١٣:٠٨:١٧٢٠:١٣:١٠٢٠:٣٣:١٥٠٠:١٨:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرافسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرافسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زرافسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرافسون

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای زرافسون

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای زرافسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرافسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای زرافسون

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٤٨:٢٥٠٧:١٦:٥٨١٢:١٢:٤٩١٧:٠٨:٤٤١٧:٢٨:٣٩٢٣:٢٨:٤٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٤٨:٤٦٠٧:١٧:١٧١٢:١٣:١٨١٧:٠٩:٢٥١٧:٢٩:١٩٢٣:٢٩:١٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٤٩:٠٧٠٧:١٧:٣٥١٢:١٣:٤٨١٧:١٠:٠٦١٧:٣٠:٠٠٢٣:٢٩:٤٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٤٩:٢٥٠٧:١٧:٥٠١٢:١٤:١٧١٧:١٠:٤٩١٧:٣٠:٤٢٢٣:٣٠:١٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٤٩:٤٣٠٧:١٨:٠٤١٢:١٤:٤٥١٧:١١:٣٣١٧:٣١:٢٥٢٣:٣٠:٤٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٩:٥٩٠٧:١٨:١٦١٢:١٥:١٤١٧:١٢:١٨١٧:٣٢:٠٩٢٣:٣١:١٦
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٥٠:١٣٠٧:١٨:٢٦١٢:١٥:٤٢١٧:١٣:٠٥١٧:٣٢:٥٤٢٣:٣١:٤٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٥٠:٢٦٠٧:١٨:٣٥١٢:١٦:٠٩١٧:١٣:٥٢١٧:٣٣:٤٠٢٣:٣٢:١٥
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٥٠:٣٧٠٧:١٨:٤١١٢:١٦:٣٦١٧:١٤:٤١١٧:٣٤:٢٨٢٣:٣٢:٤٤
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٥٠:٤٧٠٧:١٨:٤٦١٢:١٧:٠٣١٧:١٥:٣٠١٧:٣٥:١٦٢٣:٣٣:١٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٥٠:٥٥٠٧:١٨:٤٨١٢:١٧:٢٩١٧:١٦:٢١١٧:٣٦:٠٥٢٣:٣٣:٤١
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٥١:٠١٠٧:١٨:٤٩١٢:١٧:٥٥١٧:١٧:١٢١٧:٣٦:٥٤٢٣:٣٤:٠٩
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٥١:٠٦٠٧:١٨:٤٨١٢:١٨:٢٠١٧:١٨:٠٤١٧:٣٧:٤٥٢٣:٣٤:٣٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٥١:٠٩٠٧:١٨:٤٥١٢:١٨:٤٥١٧:١٨:٥٧١٧:٣٨:٣٦٢٣:٣٥:٠٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٥١:١٠٠٧:١٨:٤٠١٢:١٩:٠٩١٧:١٩:٥١١٧:٣٩:٢٨٢٣:٣٥:٣١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٥١:١٠٠٧:١٨:٣٣١٢:١٩:٣٣١٧:٢٠:٤٥١٧:٤٠:٢١٢٣:٣٥:٥٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٥١:٠٨٠٧:١٨:٢٥١٢:١٩:٥٦١٧:٢١:٤١١٧:٤١:١٤٢٣:٣٦:٢٣
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٥١:٠٥٠٧:١٨:١٤١٢:٢٠:١٨١٧:٢٢:٣٧١٧:٤٢:٠٨٢٣:٣٦:٤٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٥١:٠٠٠٧:١٨:٠٢١٢:٢٠:٤٠١٧:٢٣:٣٣١٧:٤٣:٠٢٢٣:٣٧:١٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٥٠:٥٣٠٧:١٧:٤٨١٢:٢١:٠١١٧:٢٤:٣٠١٧:٤٣:٥٧٢٣:٣٧:٣٧
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٥٠:٤٤٠٧:١٧:٣٢١٢:٢١:٢٢١٧:٢٥:٢٧١٧:٤٤:٥٣٢٣:٣٨:٠١
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٥٠:٣٤٠٧:١٧:١٤١٢:٢١:٤١١٧:٢٦:٢٦١٧:٤٥:٤٩٢٣:٣٨:٢٤
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٥٠:٢٢٠٧:١٦:٥٤١٢:٢٢:٠٠١٧:٢٧:٢٤١٧:٤٦:٤٥٢٣:٣٨:٤٦
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٥٠:٠٨٠٧:١٦:٣٢١٢:٢٢:١٩١٧:٢٨:٢٣١٧:٤٧:٤١٢٣:٣٩:٠٨
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٦:٠٩١٢:٢٢:٣٧١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٨:٣٨٢٣:٣٩:٢٩
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٥:٤٤١٢:٢٢:٥٣١٧:٣٠:٢١١٧:٤٩:٣٥٢٣:٣٩:٤٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٤٩:١٧٠٧:١٥:١٧١٢:٢٣:١٠١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:٣٣٢٣:٤٠:٠٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٤٨:٥٧٠٧:١٤:٤٨١٢:٢٣:٢٥١٧:٣٢:٢١١٧:٥١:٣٠٢٣:٤٠:٢٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٤:١٨١٢:٢٣:٤٠١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٢٨٢٣:٤٠:٤٦
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٤٨:١١٠٧:١٣:٤٦١٢:٢٣:٥٣١٧:٣٤:٢١١٧:٥٣:٢٦٢٣:٤١:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای زرافسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای زرافسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای زرافسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زرافسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرافسون برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زرافسون

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای زرافسون قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زرافسون دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زرافسون

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٣٠٧:١٦:٠٩١٢:٢٢:٣٧١٧:٢٩:٢٢١٧:٤٨:٣٨٢٣:٣٩:٢٩
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:٣٦٠٧:١٥:٤٤١٢:٢٢:٥٣١٧:٣٠:٢١١٧:٤٩:٣٥٢٣:٣٩:٤٩
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٧٠٧:١٥:١٧١٢:٢٣:١٠١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:٣٣٢٣:٤٠:٠٩
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٥٧٠٧:١٤:٤٨١٢:٢٣:٢٥١٧:٣٢:٢١١٧:٥١:٣٠٢٣:٤٠:٢٨
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٥٠٧:١٤:١٨١٢:٢٣:٤٠١٧:٣٣:٢١١٧:٥٢:٢٨٢٣:٤٠:٤٦
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:١١٠٧:١٣:٤٦١٢:٢٣:٥٣١٧:٣٤:٢١١٧:٥٣:٢٦٢٣:٤١:٠٣
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٥٠٧:١٣:١٢١٢:٢٤:٠٦١٧:٣٥:٢٢١٧:٥٤:٢٤٢٣:٤١:٢٠
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:١٨٠٧:١٢:٣٦١٢:٢٤:١٩١٧:٣٦:٢٢١٧:٥٥:٢٢٢٣:٤١:٣٥
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٤٩٠٧:١١:٥٩١٢:٢٤:٣٠١٧:٣٧:٢٢١٧:٥٦:٢٠٢٣:٤١:٥٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٩٠٧:١١:٢٠١٢:٢٤:٤٠١٧:٣٨:٢٣١٧:٥٧:١٨٢٣:٤٢:٠٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١٠:٤٠١٢:٢٤:٥٠١٧:٣٩:٢٣١٧:٥٨:١٦٢٣:٤٢:١٨
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٢٠٧:٠٩:٥٨١٢:٢٤:٥٩١٧:٤٠:٢٣١٧:٥٩:١٣٢٣:٤٢:٣٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٧٠٧:٠٩:١٤١٢:٢٥:٠٧١٧:٤١:٢٣١٨:٠٠:١١٢٣:٤٢:٤١
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٠٠٧:٠٨:٢٩١٢:٢٥:١٤١٧:٤٢:٢٣١٨:٠١:٠٩٢٣:٤٢:٥٢
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢١٠٧:٠٧:٤٢١٢:٢٥:٢١١٧:٤٣:٢٣١٨:٠٢:٠٦٢٣:٤٣:٠٢
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤١٠٧:٠٦:٥٤١٢:٢٥:٢٦١٧:٤٤:٢٢١٨:٠٣:٠٣٢٣:٤٣:١١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٥٩٠٧:٠٦:٠٤١٢:٢٥:٣١١٧:٤٥:٢٢١٨:٠٤:٠٠٢٣:٤٣:١٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:١٥٠٧:٠٥:١٣١٢:٢٥:٣٥١٧:٤٦:٢١١٨:٠٤:٥٧٢٣:٤٣:٢٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٠٠٧:٠٤:٢١١٢:٢٥:٣٨١٧:٤٧:٢٠١٨:٠٥:٥٤٢٣:٤٣:٣٢
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤٤٠٧:٠٣:٢٧١٢:٢٥:٤٠١٧:٤٨:١٩١٨:٠٦:٥١٢٣:٤٣:٣٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٥٦٠٧:٠٢:٣٢١٢:٢٥:٤٢١٧:٤٩:١٧١٨:٠٧:٤٧٢٣:٤٣:٤٢
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٦٠٧:٠١:٣٥١٢:٢٥:٤٢١٧:٥٠:١٥١٨:٠٨:٤٣٢٣:٤٣:٤٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:١٥٠٧:٠٠:٣٨١٢:٢٥:٤٢١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٣٩٢٣:٤٣:٤٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٣٠٦:٥٩:٣٩١٢:٢٥:٤٢١٧:٥٢:١١١٨:١٠:٣٤٢٣:٤٣:٥٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٩٠٦:٥٨:٣٩١٢:٢٥:٤٠١٧:٥٣:٠٨١٨:١١:٣٠٢٣:٤٣:٥١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٣٤٠٦:٥٧:٣٧١٢:٢٥:٣٨١٧:٥٤:٠٥١٨:١٢:٢٥٢٣:٤٣:٥٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٨٠٦:٥٦:٣٥١٢:٢٥:٣٥١٧:٥٥:٠٢١٨:١٣:٢٠٢٣:٤٣:٥١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٤٠٠٦:٥٥:٣١١٢:٢٥:٣١١٧:٥٥:٥٩١٨:١٤:١٥٢٣:٤٣:٥٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٤١٠٦:٥٤:٢٧١٢:٢٥:٢٧١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٠٩٢٣:٤٣:٤٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٠٠٦:٥٣:٢١١٢:٢٥:٢٢١٧:٥٧:٥١١٨:١٦:٠٣٢٣:٤٣:٤٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زرافسون

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زرافسون روستای زرافسون در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زرافسون روستای زرافسون بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زرافسون را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زرافسون برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زرافسون

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زرافسون موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زرافسون برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زرافسون

روستای زرافسون بر روی نقشه

روستای زرافسون بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زرافسون

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زرافسون است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زرافسون
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای زرافسون + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای زرافسون + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زرافسون + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زرافسون

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زرافسون رسیده اید.

افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ زرافسون دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرافسون
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرافسون
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرافسون دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زرافسون ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق زرافسون
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرافسون دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ زرافسون دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زرافسون یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو