جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زرآباد

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زرآباد


اذان صبح: ٠٤:٢٩:٤٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٧:٢٢
اذان ظهر: ١١:١٦:٢٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٥:١٢
اذان مغرب: ١٧:٠٢:٢٠
نیمه شب: ٢٢:٣٧:٤٧

سه شنبه ٢١ آبان ١٣٩٨
١٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرآباد (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢١ آبان ٩٨ شهر زرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر زرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گای فینلی
نیروی باطنی ریشه‌دار، نه چشم و هم‌چشمی می‌كند نه سنجش؛ درست مانند اینكه عقابی بخواهد شبیه كلاغ پرواز كند یا شبیه اردك راه برود. نه نیروی راستین و نه عقاب، نیاز ندارند چیزی را ثابت كنند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرآباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥٧٠٥:٥٩:٤٢١٢:٣٠:٠٨١٩:٠٠:٥٥١٩:١٧:٥٤٢٣:٤٩:٥٥
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٦٠٥:٥٨:٥٣١٢:٢٩:٥٨١٩:٠١:٢٥١٩:١٨:٢٦٢٣:٤٩:٤١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٨:٠٥١٢:٢٩:٥٠١٩:٠١:٥٦١٩:١٨:٥٩٢٣:٤٩:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٧٠٥:٥٧:١٧١٢:٢٩:٤١١٩:٠٢:٢٦١٩:١٩:٣١٢٣:٤٩:١٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٦:٣١١٢:٢٩:٣٤١٩:٠٢:٥٧١٩:٢٠:٠٤٢٣:٤٨:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٥:٤٦١٢:٢٩:٢٦١٩:٠٣:٢٨١٩:٢٠:٣٧٢٣:٤٨:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٥٥:٠١١٢:٢٩:٢٠١٩:٠٣:٥٩١٩:٢١:١٠٢٣:٤٨:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٤:١٨١٢:٢٩:١٣١٩:٠٤:٣٠١٩:٢١:٤٣٢٣:٤٨:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٣:٣٥١٢:٢٩:٠٨١٩:٠٥:٠١١٩:٢٢:١٦٢٣:٤٨:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٢:٥٣١٢:٢٩:٠٣١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٢:٤٩٢٣:٤٧:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٢:١٣١٢:٢٨:٥٨١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٣:٢٢٢٣:٤٧:٤٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥١:٣٣١٢:٢٨:٥٤١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٣:٥٦٢٣:٤٧:٣٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٠:٥٤١٢:٢٨:٥١١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٤:٣٠٢٣:٤٧:٢٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥٠:١٧١٢:٢٨:٤٨١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٥:٠٣٢٣:٤٧:٢٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢٨:٤٦١٩:٠٨:١٠١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤٧:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٥٠٥:٤٩:٠٥١٢:٢٨:٤٤١٩:٠٨:٤١١٩:٢٦:١١٢٣:٤٧:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٨:٣١١٢:٢٨:٤٣١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:٤٤٢٣:٤٦:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٧:٥٨١٢:٢٨:٤٢١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:١٨٢٣:٤٦:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٧:٢٦١٢:٢٨:٤٢١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٥٢٢٣:٤٦:٤٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٤٠٥:٤٦:٥٥١٢:٢٨:٤٣١٩:١٠:٤٨١٩:٢٨:٢٦٢٣:٤٦:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٦:٢٦١٢:٢٨:٤٤١٩:١١:٢٠١٩:٢٩:٠٠٢٣:٤٦:٣٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٥:٥٧١٢:٢٨:٤٦١٩:١١:٥٢١٩:٢٩:٣٣٢٣:٤٦:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٥:٣٠١٢:٢٨:٤٩١٩:١٢:٢٣١٩:٣٠:٠٧٢٣:٤٦:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٥:٠٤١٢:٢٨:٥١١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٤٠٢٣:٤٦:٢٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٤:٣٩١٢:٢٨:٥٥١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:١٤٢٣:٤٦:٢٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٤:١٦١٢:٢٨:٥٩١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٤٧٢٣:٤٦:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٣:٥٤١٢:٢٩:٠٤١٩:١٤:٢٩١٩:٣٢:٢٠٢٣:٤٦:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٣:٣٢١٢:٢٩:٠٩١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٥٣٢٣:٤٦:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٣:١٣١٢:٢٩:١٤١٩:١٥:٣٠١٩:٣٣:٢٥٢٣:٤٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرآباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر زرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر زرآباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر زرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر زرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش شهر زرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر زرآباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:١١٠٥:٣٤:٥٠١١:١٦:٤٣١٦:٥٨:١٧١٧:١٤:٥٢٢٢:٣٨:٥٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٤٠٠٥:٣٥:٢٣١١:١٦:٣٥١٦:٥٧:٢٧١٧:١٤:٠٣٢٢:٣٨:٤٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٠٩٠٥:٣٥:٥٧١١:١٦:٢٨١٦:٥٦:٣٩١٧:١٣:١٦٢٢:٣٨:٣٩
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٣٦:٣٢١١:١٦:٢١١٦:٥٥:٥١١٧:١٢:٣٠٢٢:٣٨:٣٠
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٨٠٥:٣٧:٠٧١١:١٦:١٥١٦:٥٥:٠٤١٧:١١:٤٥٢٢:٣٨:٢١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٨٠٥:٣٧:٤٢١١:١٦:١٠١٦:٥٤:١٩١٧:١١:٠١٢٢:٣٨:١٤
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٣٨:١٨١١:١٦:٠٥١٦:٥٣:٣٤١٧:١٠:١٨٢٢:٣٨:٠٧
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٣٨:٥٤١١:١٦:٠١١٦:٥٢:٥٠١٧:٠٩:٣٦٢٢:٣٨:٠٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:١٠٠٥:٣٩:٣١١١:١٥:٥٨١٦:٥٢:٠٨١٧:٠٨:٥٥٢٢:٣٧:٥٥
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٠:٠٨١١:١٥:٥٦١٦:٥١:٢٧١٧:٠٨:١٥٢٢:٣٧:٥٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٣٠٥:٤٠:٤٥١١:١٥:٥٥١٦:٥٠:٤٦١٧:٠٧:٣٧٢٢:٣٧:٤٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٤٥٠٥:٤١:٢٣١١:١٥:٥٤١٦:٥٠:٠٧١٧:٠٦:٥٩٢٢:٣٧:٤٢
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٧٠٥:٤٢:٠٢١١:١٥:٥٤١٦:٤٩:٣٠١٧:٠٦:٢٣٢٢:٣٧:٤٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٥:٤٢:٤٠١١:١٥:٥٥١٦:٤٨:٥٣١٧:٠٥:٤٨٢٢:٣٧:٣٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٤٣:١٩١١:١٥:٥٧١٦:٤٨:١٨١٧:٠٥:١٥٢٢:٣٧:٣٧
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٥٦٠٥:٤٣:٥٩١١:١٦:٠٠١٦:٤٧:٤٤١٧:٠٤:٤٢٢٢:٣٧:٣٦
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٤٤:٣٩١١:١٦:٠٣١٦:٤٧:١١١٧:٠٤:١١٢٢:٣٧:٣٧
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٤٥:١٩١١:١٦:٠٧١٦:٤٦:٣٩١٧:٠٣:٤٢٢٢:٣٧:٣٨
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٧٠٥:٤٦:٠٠١١:١٦:١٢١٦:٤٦:٠٩١٧:٠٣:١٣٢٢:٣٧:٤٠
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:١١٠٥:٤٦:٤١١١:١٦:١٨١٦:٤٥:٤٠١٧:٠٢:٤٦٢٢:٣٧:٤٣
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٤٦٠٥:٤٧:٢٢١١:١٦:٢٥١٦:٤٥:١٢١٧:٠٢:٢٠٢٢:٣٧:٤٧
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٥:٤٨:٠٤١١:١٦:٣٣١٦:٤٤:٤٦١٧:٠١:٥٦٢٢:٣٧:٥١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٥٦٠٥:٤٨:٤٦١١:١٦:٤١١٦:٤٤:٢٢١٧:٠١:٣٣٢٢:٣٧:٥٦
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٣١٠٥:٤٩:٢٨١١:١٦:٥١١٦:٤٣:٥٨١٧:٠١:١٢٢٢:٣٨:٠٣
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٧٠٥:٥٠:١١١١:١٧:٠١١٦:٤٣:٣٦١٧:٠٠:٥١٢٢:٣٨:١٠
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٣٠٥:٥٠:٥٤١١:١٧:١٢١٦:٤٣:١٦١٧:٠٠:٣٣٢٢:٣٨:١٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥١:٣٧١١:١٧:٢٤١٦:٤٢:٥٧١٧:٠٠:١٦٢٢:٣٨:٢٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٦٠٥:٥٢:٢٠١١:١٧:٣٦١٦:٤٢:٤٠١٧:٠٠:٠٠٢٢:٣٨:٣٦
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٣٣٠٥:٥٣:٠٣١١:١٧:٥٠١٦:٤٢:٢٤١٦:٥٩:٤٦٢٢:٣٨:٤٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:١٠٠٥:٥٣:٤٧١١:١٨:٠٥١٦:٤٢:٠٩١٦:٥٩:٣٣٢٢:٣٨:٥٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر زرآباد شهر زرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی شهر زرآباد شهر زرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرآباد

زرآباد (نیک‌شهر)، روستایی از توابع بخش فنوج شهرستان نیک‌شهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر زرآباد در ویکیپدیا

شهر زرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرآباد بر روی نقشه

شهر زرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرآباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ شهر زرآباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر زرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرآباد رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق زرآباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ زرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو