جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زرآباد

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زرآباد

اذان صبح: ٠٤:٠٩:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٤:٣٨
اذان ظهر: ١١:٢١:٥٥
غروب آفتاب: ١٧:١٨:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٣٥:٠٥
نیمه شب شرعی: ٢٢:٤٤:٣٠

پنج شنبه ١٠ مهر ١٣٩٩
١٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٠١ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرآباد (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ مهر ٩٩ شهر زرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر زرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی سالمندان

آلدوس هاكسلی
هیچ دستور و شیوه‌ی كاری در میان نیست؛ عشق ورزیدن را با عشق‌ورزی می‌آموزند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرآباد

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زرآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زرآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥١:٥٨٠٦:٠٩:٤٣١٢:٣٢:٢٣١٨:٥٥:٢٦١٩:١٢:٠٥٢٣:٥٣:٠٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٠:٥٢٠٦:٠٨:٤٦١٢:٣٢:٠٩١٨:٥٥:٥٤١٩:١٢:٣٥٢٣:٥٢:٥٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٠٧:٥٠١٢:٣١:٥٥١٨:٥٦:٢٣١٩:١٣:٠٦٢٣:٥٢:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٨:٤٠٠٦:٠٦:٥٤١٢:٣١:٤٢١٨:٥٦:٥٢١٩:١٣:٣٦٢٣:٥٢:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٠٥:٥٩١٢:٣١:٢٩١٨:٥٧:٢١١٩:١٤:٠٦٢٣:٥١:٥٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:٢٩٠٦:٠٥:٠٥١٢:٣١:١٦١٨:٥٧:٥٠١٩:١٤:٣٧٢٣:٥١:٣٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٢٥٠٦:٠٤:١١١٢:٣١:٠٤١٨:٥٨:١٩١٩:١٥:٠٨٢٣:٥١:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٢١٠٦:٠٣:١٨١٢:٣٠:٥٢١٨:٥٨:٤٨١٩:١٥:٣٩٢٣:٥١:٠٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:١٨٠٦:٠٢:٢٥١٢:٣٠:٤٠١٨:٥٩:١٧١٩:١٦:١٠٢٣:٥٠:٤٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠١:٣٤١٢:٣٠:٣٠١٨:٥٩:٤٧١٩:١٦:٤٢٢٣:٥٠:٣٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:١٢٠٦:٠٠:٤٣١٢:٣٠:١٩١٩:٠٠:١٧١٩:١٧:١٣٢٣:٥٠:١٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:١١٠٥:٥٩:٥٣١٢:٣٠:٠٩١٩:٠٠:٤٧١٩:١٧:٤٥٢٣:٤٩:٥٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:١٠٠٥:٥٩:٠٤١٢:٣٠:٠٠١٩:٠١:١٧١٩:١٨:١٧٢٣:٤٩:٤٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:١٠٠٥:٥٨:١٥١٢:٢٩:٥١١٩:٠١:٤٧١٩:١٨:٤٩٢٣:٤٩:٢٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:١٠٠٥:٥٧:٢٨١٢:٢٩:٤٢١٩:٠٢:١٧١٩:١٩:٢٢٢٣:٤٩:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٦:١١٠٥:٥٦:٤١١٢:٢٩:٣٤١٩:٠٢:٤٨١٩:١٩:٥٤٢٣:٤٩:٠١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٥:١٣٠٥:٥٥:٥٥١٢:٢٩:٢٧١٩:٠٣:١٩١٩:٢٠:٢٧٢٣:٤٨:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٤:١٦٠٥:٥٥:١١١٢:٢٩:٢٠١٩:٠٣:٥٠١٩:٢١:٠٠٢٣:٤٨:٣٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٤:٢٧١٢:٢٩:١٤١٩:٠٤:٢١١٩:٢١:٣٣٢٣:٤٨:٢٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٣:٤٤١٢:٢٩:٠٨١٩:٠٤:٥٢١٩:٢٢:٠٦٢٣:٤٨:١١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣١:٣١٠٥:٥٣:٠٢١٢:٢٩:٠٣١٩:٠٥:٢٣١٩:٢٢:٤٠٢٣:٤٨:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٠:٣٧٠٥:٥٢:٢١١٢:٢٨:٥٨١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٣:١٣٢٣:٤٧:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٩:٤٥٠٥:٥١:٤٢١٢:٢٨:٥٤١٩:٠٦:٢٦١٩:٢٣:٤٧٢٣:٤٧:٤٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥١:٠٣١٢:٢٨:٥١١٩:٠٦:٥٨١٩:٢٤:٢١٢٣:٤٧:٣٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٠٣٠٥:٥٠:٢٥١٢:٢٨:٤٨١٩:٠٧:٣٠١٩:٢٤:٥٤٢٣:٤٧:٢٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٤٠٥:٤٩:٤٩١٢:٢٨:٤٦١٩:٠٨:٠١١٩:٢٥:٢٨٢٣:٤٧:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:٢٦٠٥:٤٩:١٣١٢:٢٨:٤٤١٩:٠٨:٣٣١٩:٢٦:٠٢٢٣:٤٧:٠٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٤٨:٣٩١٢:٢٨:٤٣١٩:٠٩:٠٥١٩:٢٦:٣٦٢٣:٤٦:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٥٣٠٥:٤٨:٠٦١٢:٢٨:٤٢١٩:٠٩:٣٧١٩:٢٧:١٠٢٣:٤٦:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرآباد

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زرآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر زرآباد

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر زرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر زرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر زرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرآباد

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر زرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرآباد شهر زرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زرآباد شهر زرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زرآباد

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥١٠٥:٢١:٠٠١١:٢٤:٥٨١٧:٢٨:٣٣١٧:٤٤:٤٩٢٢:٤٧:٢٥
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:١٧٠٥:٢١:٢٣١١:٢٤:٣٧١٧:٢٧:٢٨١٧:٤٣:٤٣٢٢:٤٧:٠٦
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٢١:٤٧١١:٢٤:١٦١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٢:٣٧٢٢:٤٦:٤٦
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:١٠٠٥:٢٢:١١١١:٢٣:٥٥١٧:٢٥:١٧١٧:٤١:٣٢٢٢:٤٦:٢٦
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٣٦٠٥:٢٢:٣٥١١:٢٣:٣٥١٧:٢٤:١١١٧:٤٠:٢٦٢٢:٤٦:٠٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٢٠٥:٢٢:٥٩١١:٢٣:١٤١٧:٢٣:٠٦١٧:٣٩:٢٢٢٢:٤٥:٤٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٧٠٥:٢٣:٢٤١١:٢٢:٥٤١٧:٢٢:٠٢١٧:٣٨:١٧٢٢:٤٥:٢٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٣٠٥:٢٣:٤٨١١:٢٢:٣٤١٧:٢٠:٥٧١٧:٣٧:١٢٢٢:٤٥:٠٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:١٩٠٥:٢٤:١٣١١:٢٢:١٤١٧:١٩:٥٣١٧:٣٦:٠٨٢٢:٤٤:٤٩
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٢٤:٣٨١١:٢١:٥٥١٧:١٨:٤٩١٧:٣٥:٠٥٢٢:٤٤:٣٠
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:١٠٠٥:٢٥:٠٤١١:٢١:٣٥١٧:١٧:٤٥١٧:٣٤:٠٢٢٢:٤٤:١١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٦٠٥:٢٥:٢٩١١:٢١:١٧١٧:١٦:٤٢١٧:٣٢:٥٩٢٢:٤٣:٥٢
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٢٠٥:٢٥:٥٥١١:٢٠:٥٨١٧:١٥:٣٩١٧:٣١:٥٦٢٢:٤٣:٣٣
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٧٠٥:٢٦:٢١١١:٢٠:٤٠١٧:١٤:٣٧١٧:٣٠:٥٥٢٢:٤٣:١٥
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٣٠٥:٢٦:٤٨١١:٢٠:٢٢١٧:١٣:٣٥١٧:٢٩:٥٣٢٢:٤٢:٥٧
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:١٩٠٥:٢٧:١٥١١:٢٠:٠٥١٧:١٢:٣٣١٧:٢٨:٥٢٢٢:٤٢:٣٩
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٥٠٥:٢٧:٤٢١١:١٩:٤٨١٧:١١:٣٣١٧:٢٧:٥٢٢٢:٤٢:٢٢
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:١١٠٥:٢٨:٠٩١١:١٩:٣١١٧:١٠:٣٢١٧:٢٦:٥٣٢٢:٤٢:٠٥
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٧٠٥:٢٨:٣٧١١:١٩:١٦١٧:٠٩:٣٢١٧:٢٥:٥٤٢٢:٤١:٤٨
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٤٠٥:٢٩:٠٦١١:١٩:٠٠١٧:٠٨:٣٣١٧:٢٤:٥٥٢٢:٤١:٣٢
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٣٠٠٥:٢٩:٣٤١١:١٨:٤٥١٧:٠٧:٣٥١٧:٢٣:٥٨٢٢:٤١:١٦
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٧٠٥:٣٠:٠٣١١:١٨:٣١١٧:٠٦:٣٧١٧:٢٣:٠١٢٢:٤١:٠٠
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢٤٠٥:٣٠:٣٣١١:١٨:١٧١٧:٠٥:٤٠١٧:٢٢:٠٥٢٢:٤٠:٤٥
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥١٠٥:٣١:٠٣١١:١٨:٠٣١٧:٠٤:٤٣١٧:٢١:٠٩٢٢:٤٠:٣١
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٨٠٥:٣١:٣٣١١:١٧:٥١١٧:٠٣:٤٨١٧:٢٠:١٥٢٢:٤٠:١٧
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:١٦:٤٥٠٥:٣٢:٠٤١١:١٧:٣٨١٧:٠٢:٥٣١٧:١٩:٢١٢٢:٤٠:٠٣
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٣٠٥:٣٢:٣٥١١:١٧:٢٧١٧:٠١:٥٩١٧:١٨:٢٨٢٢:٣٩:٥٠
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤١٠٥:٣٣:٠٦١١:١٧:١٦١٧:٠١:٠٥١٧:١٧:٣٦٢٢:٣٩:٣٧
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٩٠٥:٣٣:٣٨١١:١٧:٠٦١٧:٠٠:١٣١٧:١٦:٤٤٢٢:٣٩:٢٥
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٥:٣٤:١١١١:١٦:٥٦١٦:٥٩:٢١١٧:١٥:٥٤٢٢:٣٩:١٣

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زرآباد شهر زرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زرآباد شهر زرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرآباد

زرآباد (نیک‌شهر)، روستایی از توابع بخش فنوج شهرستان نیک‌شهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر زرآباد در ویکیپدیا

شهر زرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرآباد بر روی نقشه

شهر زرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرآباد
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر زرآباد + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر زرآباد + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر زرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زرآباد
زمان پخش اذان زنده به افق زرآباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زرآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زرآباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ زرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زرآباد
جدول اوقات شرعی امروز فردا زرآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا زرآباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو