جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زرآباد

چابهار (چاه بهار) | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زرآباد


اذان صبح: ٠٥:٠٧:٣٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٣:٣٣
اذان ظهر: ١٢:٣٦:٠٩
غروب آفتاب: ١٨:٤٩:٠٨
اذان مغرب: ١٩:٠٥:٣١
نیمه شب: ٢٣:٥٧:٤٨

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زرآباد (شهرستان چابهار (چاه بهار)) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر زرآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر زرآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

توماس فولر
نادان، پرسه می‌زند و خردمند، سفر می‌كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زرآباد

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زرآباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرآباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زرآباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زرآباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زرآباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٥٨٠٦:٠٠:٣١١٢:٣٠:١٧١٩:٠٠:٢٥١٩:١٧:٢٢٢٣:٥٠:١١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٥٧٠٥:٥٩:٤٢١٢:٣٠:٠٨١٩:٠٠:٥٥١٩:١٧:٥٤٢٣:٤٩:٥٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٥٦٠٥:٥٨:٥٣١٢:٢٩:٥٨١٩:٠١:٢٥١٩:١٨:٢٦٢٣:٤٩:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:٥٦٠٥:٥٨:٠٥١٢:٢٩:٥٠١٩:٠١:٥٦١٩:١٨:٥٩٢٣:٤٩:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:٥٧٠٥:٥٧:١٧١٢:٢٩:٤١١٩:٠٢:٢٦١٩:١٩:٣١٢٣:٤٩:١٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٥٨٠٥:٥٦:٣١١٢:٢٩:٣٤١٩:٠٢:٥٧١٩:٢٠:٠٤٢٣:٤٨:٥٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٥:٤٦١٢:٢٩:٢٦١٩:٠٣:٢٨١٩:٢٠:٣٧٢٣:٤٨:٤٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٠٤٠٥:٥٥:٠١١٢:٢٩:٢٠١٩:٠٣:٥٩١٩:٢١:١٠٢٣:٤٨:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٠٨٠٥:٥٤:١٨١٢:٢٩:١٣١٩:٠٤:٣٠١٩:٢١:٤٣٢٣:٤٨:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٣:٣٥١٢:٢٩:٠٨١٩:٠٥:٠١١٩:٢٢:١٦٢٣:٤٨:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣١:١٩٠٥:٥٢:٥٣١٢:٢٩:٠٣١٩:٠٥:٣٢١٩:٢٢:٤٩٢٣:٤٧:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٢:١٣١٢:٢٨:٥٨١٩:٠٦:٠٣١٩:٢٣:٢٢٢٣:٤٧:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥١:٣٣١٢:٢٨:٥٤١٩:٠٦:٣٥١٩:٢٣:٥٦٢٣:٤٧:٣٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٨:٤٢٠٥:٥٠:٥٤١٢:٢٨:٥١١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٤:٣٠٢٣:٤٧:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:٥٢٠٥:٥٠:١٧١٢:٢٨:٤٨١٩:٠٧:٣٨١٩:٢٥:٠٣٢٣:٤٧:٢٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠٣٠٥:٤٩:٤٠١٢:٢٨:٤٦١٩:٠٨:١٠١٩:٢٥:٣٧٢٣:٤٧:١٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:١٥٠٥:٤٩:٠٥١٢:٢٨:٤٤١٩:٠٨:٤١١٩:٢٦:١١٢٣:٤٧:٠٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٢٨٠٥:٤٨:٣١١٢:٢٨:٤٣١٩:٠٩:١٣١٩:٢٦:٤٤٢٣:٤٦:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٤٧:٥٨١٢:٢٨:٤٢١٩:٠٩:٤٥١٩:٢٧:١٨٢٣:٤٦:٥١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٤٧:٢٦١٢:٢٨:٤٢١٩:١٠:١٦١٩:٢٧:٥٢٢٣:٤٦:٤٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:١٤٠٥:٤٦:٥٥١٢:٢٨:٤٣١٩:١٠:٤٨١٩:٢٨:٢٦٢٣:٤٦:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٦:٢٦١٢:٢٨:٤٤١٩:١١:٢٠١٩:٢٩:٠٠٢٣:٤٦:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٥٢٠٥:٤٥:٥٧١٢:٢٨:٤٦١٩:١١:٥٢١٩:٢٩:٣٣٢٣:٤٦:٣٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢١:١٢٠٥:٤٥:٣٠١٢:٢٨:٤٩١٩:١٢:٢٣١٩:٣٠:٠٧٢٣:٤٦:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٤٥:٠٤١٢:٢٨:٥١١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٤٠٢٣:٤٦:٢٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٩:٥٨٠٥:٤٤:٣٩١٢:٢٨:٥٥١٩:١٣:٢٦١٩:٣١:١٤٢٣:٤٦:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٤:١٦١٢:٢٨:٥٩١٩:١٣:٥٧١٩:٣١:٤٧٢٣:٤٦:٢٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٣:٥٤١٢:٢٩:٠٤١٩:١٤:٢٩١٩:٣٢:٢٠٢٣:٤٦:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:١٦٠٥:٤٣:٣٢١٢:٢٩:٠٩١٩:١٤:٥٩١٩:٣٢:٥٣٢٣:٤٦:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زرآباد

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر زرآباد

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر زرآباد

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٤:٢٧٠٦:٢٩:٥١١٢:٣٧:٥٧١٨:٤٦:٢٦١٩:٠٢:٤٤٢٣:٥٩:٥٢
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٣:١٩٠٦:٢٨:٤٨١٢:٣٧:٣٩١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٣:١٢٢٣:٥٩:٣٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٢:١١٠٦:٢٧:٤٥١٢:٣٧:٢١١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٣:٤٠٢٣:٥٩:١١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١١:٠٢٠٦:٢٦:٤٢١٢:٣٧:٠٣١٨:٤٧:٤٧١٩:٠٤:٠٨٢٣:٥٨:٥١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٢٥:٣٩١٢:٣٦:٤٥١٨:٤٨:١٤١٩:٠٤:٣٥٢٣:٥٨:٣٠
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٢٤:٣٦١٢:٣٦:٢٧١٨:٤٨:٤١١٩:٠٥:٠٣٢٣:٥٨:٠٩
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٣:٣٣١٢:٣٦:٠٩١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٥:٣١٢٣:٥٧:٤٨
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٢:٣١١٢:٣٥:٥١١٨:٤٩:٣٥١٩:٠٥:٥٩٢٣:٥٧:٢٧
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢١:٢٨١٢:٣٥:٣٤١٨:٥٠:٠٢١٩:٠٦:٢٧٢٣:٥٧:٠٦
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٠:٢٦١٢:٣٥:١٦١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٦:٥٥٢٣:٥٦:٤٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٣:٠٢٠٦:١٩:٢٥١٢:٣٤:٥٩١٨:٥٠:٥٦١٩:٠٧:٢٣٢٣:٥٦:٢٥
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:١٨:٢٣١٢:٣٤:٤٢١٨:٥١:٢٣١٩:٠٧:٥١٢٣:٥٦:٠٤
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:١٧:٢٢١٢:٣٤:٢٥١٨:٥١:٥١١٩:٠٨:٢٠٢٣:٥٥:٤٣
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٤:٥٩:٣٦٠٦:١٦:٢٢١٢:٣٤:٠٨١٨:٥٢:١٨١٩:٠٨:٤٨٢٣:٥٥:٢٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٥:٢١١٢:٣٣:٥٢١٨:٥٢:٤٥١٩:٠٩:١٧٢٣:٥٥:٠٣
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٢٠٠٦:١٤:٢١١٢:٣٣:٣٦١٨:٥٣:١٣١٩:٠٩:٤٦٢٣:٥٤:٤٢
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٣:٢٢١٢:٣٣:٢٠١٨:٥٣:٤١١٩:١٠:١٥٢٣:٥٤:٢٢
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٢:٢٣١٢:٣٣:٠٤١٨:٥٤:٠٨١٩:١٠:٤٤٢٣:٥٤:٠٢
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١١:٢٥١٢:٣٢:٤٩١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:١٣٢٣:٥٣:٤٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٠:٢٧١٢:٣٢:٣٤١٨:٥٥:٠٤١٩:١١:٤٣٢٣:٥٣:٢٣
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥١:٤٢٠٦:٠٩:٢٩١٢:٣٢:٢٠١٨:٥٥:٣٣١٩:١٢:١٣٢٣:٥٣:٠٤
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٠٨:٣٢١٢:٣٢:٠٦١٨:٥٦:٠١١٩:١٢:٤٣٢٣:٥٢:٤٥
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٠٧:٣٦١٢:٣١:٥٢١٨:٥٦:٣٠١٩:١٣:١٣٢٣:٥٢:٢٧
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٠٦:٤١١٢:٣١:٣٨١٨:٥٦:٥٩١٩:١٣:٤٣٢٣:٥٢:٠٩
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٥:٤٦١٢:٣١:٢٥١٨:٥٧:٢٧١٩:١٤:١٤٢٣:٥١:٥١
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٦:١٤٠٦:٠٤:٥٢١٢:٣١:١٣١٨:٥٧:٥٧١٩:١٤:٤٥٢٣:٥١:٣٣
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٥:١٠٠٦:٠٣:٥٨١٢:٣١:٠١١٨:٥٨:٢٦١٩:١٥:١٦٢٣:٥١:١٦
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٣:٠٥١٢:٣٠:٤٩١٨:٥٨:٥٥١٩:١٥:٤٧٢٣:٥٠:٥٩
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٠:٣٨١٨:٥٩:٢٥١٩:١٦:١٨٢٣:٥٠:٤٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠١:٢٢١٢:٣٠:٢٧١٨:٥٩:٥٥١٩:١٦:٥٠٢٣:٥٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر زرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر زرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر زرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر زرآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر زرآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زرآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر زرآباد

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٨٠٥:٣٦:١٠١١:٣٩:٤٤١٧:٤٣:٤١١٧:٥٩:٥٨٢٣:٣١:٥٢
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٢٠٦:٣٥:٠٧١٢:٣٩:٢٧١٨:٤٤:٠٩١٩:٠٠:٢٦٠٠:٠١:٣٢
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:٥٥٠٦:٣٤:٠٤١٢:٣٩:٠٩١٨:٤٤:٣٧١٩:٠٠:٥٣٠٠:٠١:١٣
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٩٠٦:٣٣:٠١١٢:٣٨:٥١١٨:٤٥:٠٤١٩:٠١:٢١٠٠:٠٠:٥٣
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٤٢٠٦:٣١:٥٨١٢:٣٨:٣٣١٨:٤٥:٣١١٩:٠١:٤٩٠٠:٠٠:٣٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٠:٥٤١٢:٣٨:١٥١٨:٤٥:٥٩١٩:٠٢:١٧٠٠:٠٠:١٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٧٠٦:٢٩:٥١١٢:٣٧:٥٧١٨:٤٦:٢٦١٩:٠٢:٤٤٢٣:٥٩:٥٢
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٩٠٦:٢٨:٤٨١٢:٣٧:٣٩١٨:٤٦:٥٣١٩:٠٣:١٢٢٣:٥٩:٣٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:١١٠٦:٢٧:٤٥١٢:٣٧:٢١١٨:٤٧:٢٠١٩:٠٣:٤٠٢٣:٥٩:١١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٠٢٠٦:٢٦:٤٢١٢:٣٧:٠٣١٨:٤٧:٤٧١٩:٠٤:٠٨٢٣:٥٨:٥١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٤٠٦:٢٥:٣٩١٢:٣٦:٤٥١٨:٤٨:١٤١٩:٠٤:٣٥٢٣:٥٨:٣٠
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٤٦٠٦:٢٤:٣٦١٢:٣٦:٢٧١٨:٤٨:٤١١٩:٠٥:٠٣٢٣:٥٨:٠٩
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٧٠٦:٢٣:٣٣١٢:٣٦:٠٩١٨:٤٩:٠٨١٩:٠٥:٣١٢٣:٥٧:٤٨
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٢:٣١١٢:٣٥:٥١١٨:٤٩:٣٥١٩:٠٥:٥٩٢٣:٥٧:٢٧
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢١:٢٨١٢:٣٥:٣٤١٨:٥٠:٠٢١٩:٠٦:٢٧٢٣:٥٧:٠٦
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١١٠٦:٢٠:٢٦١٢:٣٥:١٦١٨:٥٠:٢٩١٩:٠٦:٥٥٢٣:٥٦:٤٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٢٠٦:١٩:٢٥١٢:٣٤:٥٩١٨:٥٠:٥٦١٩:٠٧:٢٣٢٣:٥٦:٢٥
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٥٣٠٦:١٨:٢٣١٢:٣٤:٤٢١٨:٥١:٢٣١٩:٠٧:٥١٢٣:٥٦:٠٤
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:١٧:٢٢١٢:٣٤:٢٥١٨:٥١:٥١١٩:٠٨:٢٠٢٣:٥٥:٤٣
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٣٦٠٦:١٦:٢٢١٢:٣٤:٠٨١٨:٥٢:١٨١٩:٠٨:٤٨٢٣:٥٥:٢٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٨:٢٨٠٦:١٥:٢١١٢:٣٣:٥٢١٨:٥٢:٤٥١٩:٠٩:١٧٢٣:٥٥:٠٣
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٠٠٦:١٤:٢١١٢:٣٣:٣٦١٨:٥٣:١٣١٩:٠٩:٤٦٢٣:٥٤:٤٢
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٣:٢٢١٢:٣٣:٢٠١٨:٥٣:٤١١٩:١٠:١٥٢٣:٥٤:٢٢
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٤٠٦:١٢:٢٣١٢:٣٣:٠٤١٨:٥٤:٠٨١٩:١٠:٤٤٢٣:٥٤:٠٢
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٣:٥٦٠٦:١١:٢٥١٢:٣٢:٤٩١٨:٥٤:٣٦١٩:١١:١٣٢٣:٥٣:٤٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٠:٢٧١٢:٣٢:٣٤١٨:٥٥:٠٤١٩:١١:٤٣٢٣:٥٣:٢٣
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٢٠٦:٠٩:٢٩١٢:٣٢:٢٠١٨:٥٥:٣٣١٩:١٢:١٣٢٣:٥٣:٠٤
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٠٨:٣٢١٢:٣٢:٠٦١٨:٥٦:٠١١٩:١٢:٤٣٢٣:٥٢:٤٥
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٣٠٠٦:٠٧:٣٦١٢:٣١:٥٢١٨:٥٦:٣٠١٩:١٣:١٣٢٣:٥٢:٢٧
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٤٠٦:٠٦:٤١١٢:٣١:٣٨١٨:٥٦:٥٩١٩:١٣:٤٣٢٣:٥٢:٠٩
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٩٠٦:٠٥:٤٦١٢:٣١:٢٥١٨:٥٧:٢٧١٩:١٤:١٤٢٣:٥١:٥١

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زرآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر زرآباد شهر زرآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر زرآباد شهر زرآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زرآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زرآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زرآباد

زرآباد (نیک‌شهر)، روستایی از توابع بخش فنوج شهرستان نیک‌شهر در استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر زرآباد در ویکیپدیا

شهر زرآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زرآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زرآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زرآباد بر روی نقشه

شهر زرآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زرآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زرآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زرآباد
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر زرآباد + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر زرآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زرآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زرآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زرآباد رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق زرآباد
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زرآباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زرآباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زرآباد
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ زرآباد دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا زرآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زرآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زرآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو