جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زاویه

ساوه | مرکزی | ایران

اوقات شرعی امروز زاویه


اذان صبح: ٠٥:٢١:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٤:٤١
اذان ظهر: ١٢:٢٠:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٥٧:٤٦
اذان مغرب: ١٨:١٦:٠٢
نیمه شب: ٢٣:٣٩:٠٣

دوشنبه ٠٥ اسفند ١٣٩٨
٢٩ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٤ فوریه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زاویه (شهرستان ساوه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٥ اسفند ٩٨ شهر زاویه)، ماه جاری (اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر زاویه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زاویه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت خواجه نصیرالدین طوسی ـ
روز مهندس

اشو
پدر و مادرت تنها جسم تو را متولد می سازند نه روحت را.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زاویه

اوقات شرعی اسفند ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زاویه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاویه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زاویه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٦٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاویه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاویه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٢٣:٥٤١٣:٠٥:٤٦١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٧:٠٩٠٠:٢٠:٠٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٠٠٦:٢٢:٤٤١٣:٠٥:٣٦١٩:٤٩:٠٢٢٠:٠٨:٠٢٠٠:١٩:٤٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٣٢٠٦:٢١:٣٥١٣:٠٥:٢٦١٩:٤٩:٥٢٢٠:٠٨:٥٤٠٠:١٩:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠٤٠٦:٢٠:٢٦١٣:٠٥:١٧١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٩:٤٧٠٠:١٩:٠٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٣٨٠٦:١٩:١٩١٣:٠٥:٠٩١٩:٥١:٣١٢٠:١٠:٣٩٠٠:١٨:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:١٢٠٦:١٨:١٢١٣:٠٥:٠٠١٩:٥٢:٢١٢٠:١١:٣٢٠٠:١٨:٣٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٤٦٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٤:٥٣١٩:٥٣:١١٢٠:١٢:٢٤٠٠:١٨:١٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٦:٠٣١٣:٠٤:٤٥١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٣:١٧٠٠:١٧:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٤:٥٩١٣:٠٤:٣٩١٩:٥٤:٥٠٢٠:١٤:١٠٠٠:١٧:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٣:٥٧١٣:٠٤:٣٢١٩:٥٥:٣٩٢٠:١٥:٠٢٠٠:١٧:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٩:١٤٠٦:١٢:٥٦١٣:٠٤:٢٧١٩:٥٦:٢٩٢٠:١٥:٥٥٠٠:١٧:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١١:٥٧١٣:٠٤:٢٢١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٤٧٠٠:١٦:٥٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٦:٣٤٠٦:١٠:٥٨١٣:٠٤:١٧١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٧:٣٩٠٠:١٦:٤٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٥:١٦٠٦:١٠:٠١١٣:٠٤:١٣١٩:٥٨:٥٦٢٠:١٨:٣١٠٠:١٦:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٥٨٠٦:٠٩:٠٤١٣:٠٤:١٠١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٦:١٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٨:١٠١٣:٠٤:٠٧٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:١٥٠٠:١٦:٠١
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٧:١٦١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٥:٤٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٦:٢٤١٣:٠٤:٠٣٢٠:٠٢:١١٢٠:٢١:٥٨٠٠:١٥:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٩:٠٢٠٦:٠٥:٣٣١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٥٠٠٠:١٥:٢٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٧:٥١٠٦:٠٤:٤٤١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٣:٤٧٢٠:٢٣:٤١٠٠:١٥:١٥
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٦:٤٢٠٦:٠٣:٥٦١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٤:٣١٠٠:١٥:٠٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٥:٣٤٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠٤:٠٢٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٤:٥٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٤:٢٧٠٦:٠٢:٢٤١٣:٠٤:٠٤٢٠:٠٦:١٠٢٠:٢٦:١٢٠٠:١٤:٤٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٣:٢٣٠٦:٠١:٤٠١٣:٠٤:٠٥٢٠:٠٦:٥٧٢٠:٢٧:٠٢٠٠:١٤:٣٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٢٠٠٦:٠٠:٥٨١٣:٠٤:٠٨٢٠:٠٧:٤٣٢٠:٢٧:٥١٠٠:١٤:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:١٨٠٦:٠٠:١٨١٣:٠٤:١١٢٠:٠٨:٢٩٢٠:٢٨:٤٠٠٠:١٤:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٩:٣٩١٣:٠٤:١٤٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٩:٢٩٠٠:١٤:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٩:٠١١٣:٠٤:١٨٢٠:١٠:٠٠٢٠:٣٠:١٦٠٠:١٤:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٨:٢٤٠٥:٥٨:٢٥١٣:٠٤:٢٣٢٠:١٠:٤٤٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٤:٠٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٧:٥١١٣:٠٤:٢٨٢٠:١١:٢٨٢٠:٣١:٥١٠٠:١٤:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاویه

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر زاویه

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر زاویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری شهر زاویه

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٤٤:٤٥٠٧:١١:٠٩١٢:٢٠:١٧١٧:٢٩:٤٧١٧:٤٩:٠٣٢٣:٣٧:٠٢
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٤٤:١٦٠٧:١٠:٣١١٢:٢٠:٢٩١٧:٣٠:٤٩١٧:٥٠:٠٣٢٣:٣٧:١٧
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٤٣:٤٦٠٧:٠٩:٥٣١٢:٢٠:٤١١٧:٣١:٥١١٧:٥١:٠٢٢٣:٣٧:٣٢
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٩:١٢١٢:٢٠:٥١١٧:٣٢:٥٣١٧:٥٢:٠٢٢٣:٣٧:٤٦
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٤٢:٤٠٠٧:٠٨:٣٠١٢:٢١:٠١١٧:٣٣:٥٥١٧:٥٣:٠١٢٣:٣٨:٠٠
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٤٢:٠٥٠٧:٠٧:٤٦١٢:٢١:١٠١٧:٣٤:٥٧١٧:٥٤:٠١٢٣:٣٨:١٢
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٤١:٢٧٠٧:٠٧:٠٠١٢:٢١:١٨١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٥:٠٠٢٣:٣٨:٢٤
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٠:٤٩٠٧:٠٦:١٣١٢:٢١:٢٥١٧:٣٧:٠١١٧:٥٦:٠٠٢٣:٣٨:٣٤
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٠:٠٨٠٧:٠٥:٢٥١٢:٢١:٣١١٧:٣٨:٠٢١٧:٥٦:٥٩٢٣:٣٨:٤٤
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٣٩:٢٦٠٧:٠٤:٣٥١٢:٢١:٣٧١٧:٣٩:٠٤١٧:٥٧:٥٨٢٣:٣٨:٥٣
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٣:٤٣١٢:٢١:٤٢١٧:٤٠:٠٥١٧:٥٨:٥٧٢٣:٣٩:٠١
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٣٧:٥٧٠٧:٠٢:٥٠١٢:٢١:٤٦١٧:٤١:٠٦١٧:٥٩:٥٦٢٣:٣٩:٠٨
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٣٧:١١٠٧:٠١:٥٦١٢:٢١:٤٩١٧:٤٢:٠٧١٨:٠٠:٥٤٢٣:٣٩:١٥
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٣٦:٢٢٠٧:٠١:٠٠١٢:٢١:٥١١٧:٤٣:٠٨١٨:٠١:٥٣٢٣:٣٩:٢٠
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٣٥:٣٢٠٧:٠٠:٠٣١٢:٢١:٥٢١٧:٤٤:٠٨١٨:٠٢:٥١٢٣:٣٩:٢٥
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٣٤:٤١٠٦:٥٩:٠٥١٢:٢١:٥٣١٧:٤٥:٠٩١٨:٠٣:٤٩٢٣:٣٩:٢٨
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٣٣:٤٨٠٦:٥٨:٠٥١٢:٢١:٥٣١٧:٤٦:٠٨١٨:٠٤:٤٧٢٣:٣٩:٣١
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٧:٠٤١٢:٢١:٥٢١٧:٤٧:٠٨١٨:٠٥:٤٤٢٣:٣٩:٣٣
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣١:٥٨٠٦:٥٦:٠٢١٢:٢١:٥١١٧:٤٨:٠٨١٨:٠٦:٤٢٢٣:٣٩:٣٥
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٤:٥٩١٢:٢١:٤٩١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٧:٣٩٢٣:٣٩:٣٥
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٠:٠٣٠٦:٥٣:٥٤١٢:٢١:٤٦١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٨:٣٦٢٣:٣٩:٣٤
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٢٩:٠٣٠٦:٥٢:٤٨١٢:٢١:٤٢١٧:٥١:٠٤١٨:٠٩:٣٢٢٣:٣٩:٣٣
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٢٨:٠٢٠٦:٥١:٤٢١٢:٢١:٣٨١٧:٥٢:٠٣١٨:١٠:٢٩٢٣:٣٩:٣١
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٢٧:٠٠٠٦:٥٠:٣٤١٢:٢١:٣٣١٧:٥٣:٠١١٨:١١:٢٥٢٣:٣٩:٢٨
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٩:٢٥١٢:٢١:٢٧١٧:٥٣:٥٨١٨:١٢:٢١٢٣:٣٩:٢٥
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٨:١٦١٢:٢١:٢١١٧:٥٤:٥٦١٨:١٣:١٦٢٣:٣٩:٢٠
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٧:٠٥١٢:٢١:١٤١٧:٥٥:٥٣١٨:١٤:١٢٢٣:٣٩:١٥
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٥:٥٣١٢:٢١:٠٦١٧:٥٦:٤٩١٨:١٥:٠٧٢٣:٣٩:٠٩
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٤:٤١١٢:٢٠:٥٨١٧:٥٧:٤٦١٨:١٦:٠٢٢٣:٣٩:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
شهر زاویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر زاویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق شهر زاویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زاویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاویه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر زاویه

در این قسمت جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ هـ.ش شهر زاویه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاویه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر زاویه

فروردین
اسفند ١٣٩٨ هـ.ش
بهمن
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٦٠٦:٤٩:٢٥١٢:٢١:٢٧١٧:٥٣:٥٨١٨:١٢:٢١٢٣:٣٩:٢٥
٠٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥١٠٦:٤٨:١٦١٢:٢١:٢١١٧:٥٤:٥٦١٨:١٣:١٦٢٣:٣٩:٢٠
٠٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٥٠٦:٤٧:٠٥١٢:٢١:١٤١٧:٥٥:٥٣١٨:١٤:١٢٢٣:٣٩:١٥
٠٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٨٠٦:٤٥:٥٣١٢:٢١:٠٦١٧:٥٦:٤٩١٨:١٥:٠٧٢٣:٣٩:٠٩
٠٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢١:٢٩٠٦:٤٤:٤١١٢:٢٠:٥٨١٧:٥٧:٤٦١٨:١٦:٠٢٢٣:٣٩:٠٣
٠٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٢٠:٢٠٠٦:٤٣:٢٨١٢:٢٠:٤٩١٧:٥٨:٤٢١٨:١٦:٥٦٢٣:٣٨:٥٥
٠٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٩٠٦:٤٢:١٣١٢:٢٠:٤٠١٧:٥٩:٣٧١٨:١٧:٥٠٢٣:٣٨:٤٧
٠٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٧٠٦:٤٠:٥٨١٢:٢٠:٣٠١٨:٠٠:٣٣١٨:١٨:٤٤٢٣:٣٨:٣٨
٠٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٤٠٦:٣٩:٤٣١٢:٢٠:٢٠١٨:٠١:٢٧١٨:١٩:٣٨٢٣:٣٨:٢٨
١٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٩٠٦:٣٨:٢٦١٢:٢٠:٠٨١٨:٠٢:٢٢١٨:٢٠:٣١٢٣:٣٨:١٨
١١ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٣٧:٠٩١٢:١٩:٥٧١٨:٠٣:١٦١٨:٢١:٢٥٢٣:٣٨:٠٧
١٢ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٨٠٦:٣٥:٥١١٢:١٩:٤٥١٨:٠٤:١٠١٨:٢٢:١٧٢٣:٣٧:٥٦
١٣ اسفند ١٣٩٨٠٥:١١:٤١٠٦:٣٤:٣٢١٢:١٩:٣٢١٨:٠٥:٠٤١٨:٢٣:١٠٢٣:٣٧:٤٣
١٤ اسفند ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٣:١٣١٢:١٩:١٩١٨:٠٥:٥٧١٨:٢٤:٠٢٢٣:٣٧:٣٠
١٥ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣١:٥٣١٢:١٩:٠٦١٨:٠٦:٥٠١٨:٢٤:٥٥٢٣:٣٧:١٧
١٦ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٣٠٦:٣٠:٣٣١٢:١٨:٥٢١٨:٠٧:٤٣١٨:٢٥:٤٦٢٣:٣٧:٠٣
١٧ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٢٠٦:٢٩:١٢١٢:١٨:٣٧١٨:٠٨:٣٥١٨:٢٦:٣٨٢٣:٣٦:٤٨
١٨ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٠٠٦:٢٧:٥٠١٢:١٨:٢٢١٨:٠٩:٢٧١٨:٢٧:٢٩٢٣:٣٦:٣٢
١٩ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٢٦:٢٨١٢:١٨:٠٧١٨:١٠:١٩١٨:٢٨:٢١٢٣:٣٦:١٧
٢٠ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٤٠٦:٢٥:٠٦١٢:١٧:٥٢١٨:١١:١٠١٨:٢٩:١٢٢٣:٣٦:٠٠
٢١ اسفند ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٠٠٦:٢٣:٤٣١٢:١٧:٣٦١٨:١٢:٠٢١٨:٣٠:٠٣٢٣:٣٥:٤٣
٢٢ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٥٠٦:٢٢:٢٠١٢:١٧:٢٠١٨:١٢:٥٣١٨:٣٠:٥٣٢٣:٣٥:٢٦
٢٣ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٠:٥٧١٢:١٧:٠٣١٨:١٣:٤٤١٨:٣١:٤٤٢٣:٣٥:٠٨
٢٤ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٣٠٦:١٩:٣٣١٢:١٦:٤٧١٨:١٤:٣٤١٨:٣٢:٣٤٢٣:٣٤:٥٠
٢٥ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٦٠٦:١٨:٠٩١٢:١٦:٣٠١٨:١٥:٢٥١٨:٣٣:٢٥٢٣:٣٤:٣١
٢٦ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٨٠٦:١٦:٤٥١٢:١٦:١٣١٨:١٦:١٥١٨:٣٤:١٥٢٣:٣٤:١٣
٢٧ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٥:٢٠١٢:١٥:٥٦١٨:١٧:٠٥١٨:٣٥:٠٥٢٣:٣٣:٥٣
٢٨ اسفند ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤١٠٦:١٣:٥٥١٢:١٥:٣٨١٨:١٧:٥٥١٨:٣٥:٥٥٢٣:٣٣:٣٣
٢٩ اسفند ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٢:٣١١٢:١٥:٢١١٨:١٨:٤٥١٨:٣٦:٤٦٢٣:٣٣:١٣

دانلود اوقات شرعی اسفند ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زاویه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر زاویه شهر زاویه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اسفند ١٣٩٨ شمسی شهر زاویه شهر زاویه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زاویه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاویه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زاویه

زاویه شهری است در بخش مرکزی شهرستان زرندیه استان مرکزی ایران. شهر زاویه شهری کوچک اما با قدمت بسیار بالا که در مرکز ایران یعنی استان مرکزی واقع شده است

شهر زاویه در ویکیپدیا

شهر زاویه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زاویه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زاویه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زاویه بر روی نقشه

شهر زاویه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زاویه

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زاویه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زاویه
اوقات شرعی اسفند ٩٨ شهر زاویه + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ شهر زاویه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زاویه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زاویه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زاویه رسیده اید.

افق شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ زاویه دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاویه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زاویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زاویه
زمان پخش اذان زنده به افق زاویه
افق شرعی امروز فردا زاویه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زاویه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی اسفند ٩٨ / ١٣٩٨ زاویه دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زاویه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٩ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو