جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر

رهال | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز زاویه شیخلر


اذان صبح: ٠٦:١٤:٢٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٥:٤١
اذان ظهر: ١٢:٤١:٠١
غروب آفتاب: ١٧:٣٦:٣٩
اذان مغرب: ١٧:٥٧:١٢
نیمه شب: ٢٣:٥٥:٢١

شنبه ٢٨ دی ١٣٩٨
٢٢ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ دی ٩٨ روستای زاویه شیخلر)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای زاویه شیخلر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاویه شیخلر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
خودت را تسلیم ناامیدی نكن؛ این امر تو را از گفتگو با قلبت باز می دارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زاویه شیخلر

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه شیخلر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زاویه شیخلر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه شیخلر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاویه شیخلر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٤٢:٢٨١٣:٢٨:٥٥٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٤٠:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٤١:١٠١٣:٢٨:٤٥٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٤٠:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٨:٣٥٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٤٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٨:٣٨١٣:٢٨:٢٦٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٣٩:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٧:٢٤١٣:٢٨:١٧٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٦:١٠١٣:٢٨:٠٩٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٣٩:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٨:٠١٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤١:٤٩٠٠:٣٨:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٣٣:٤٧١٣:٢٧:٥٤٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٣٨:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٠٠٦:٣٢:٣٧١٣:٢٧:٤٧٢٠:٢٣:٣٣٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣٨:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٣١:٢٨١٣:٢٧:٤١٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣٧:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٣٠٦:٣٠:٢٠١٣:٢٧:٣٥٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٤٨٠٠:٣٧:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٩:١٤١٣:٢٧:٣٠٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٣٧:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٧:٢٦٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٣٦:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢٧:٢٢٢٠:٢٨:١٣٢٠:٤٨:٤٦٠٠:٣٦:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢٦:٠٢١٣:٢٧:١٨٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٤٥٠٠:٣٦:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٢٥:٠١١٣:٢٧:١٥٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٤٣٠٠:٣٦:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٢٤:٠١١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٠:٥٨٢٠:٥١:٤٢٠٠:٣٥:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٢٣:٠٣١٣:٢٧:١٢٢٠:٣١:٥٣٢٠:٥٢:٤٠٠٠:٣٥:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢١٠٦:٢٢:٠٦١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٣:٣٨٠٠:٣٥:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٢١:١١١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:٣٥٠٠:٣٥:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٤:٣٥٢٠:٥٥:٣٣٠٠:٣٤:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٩:٢٥١٣:٢٧:١١٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٦:٢٩٠٠:٣٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١٨:٣٤١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٦:٢١٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٣٤:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١٧:٤٤١٣:٢٧:١٤٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٨:٢٢٠٠:٣٤:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٨:٠٥٢٠:٥٩:١٧٠٠:٣٤:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢١٠٦:١٦:١١١٣:٢٧:١٩٢٠:٣٨:٥٧٢١:٠٠:١٢٠٠:٣٤:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٠٠٦:١٥:٢٦١٣:٢٧:٢٣٢٠:٣٩:٤٧٢١:٠١:٠٦٠٠:٣٣:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠٢٠٦:١٤:٤٤١٣:٢٧:٢٧٢٠:٤٠:٣٨٢١:٠١:٥٩٠٠:٣٣:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٥٥٠٦:١٤:٠٣١٣:٢٧:٣٢٢٠:٤١:٢٧٢١:٠٢:٥٢٠٠:٣٣:٣٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٥١٠٦:١٣:٢٣١٣:٢٧:٣٧٢٠:٤٢:١٦٢١:٠٣:٤٤٠٠:٣٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه شیخلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه شیخلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه شیخلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاویه شیخلر

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای زاویه شیخلر

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای زاویه شیخلر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه شیخلر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای زاویه شیخلر

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٣:٢٣٠٧:٤٦:٥٣١٢:٣٢:٠٩١٧:١٧:٢٩١٧:٣٨:٤٠٢٣:٤٥:٣٦
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٣:٤٣٠٧:٤٧:١١١٢:٣٢:٣٨١٧:١٨:١١١٧:٣٩:٢١٢٣:٤٦:٠٦
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٤:٠٢٠٧:٤٧:٢٦١٢:٣٣:٠٧١٧:١٨:٥٤١٧:٤٠:٠٤٢٣:٤٦:٣٧
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٤:١٩٠٧:٤٧:٤٠١٢:٣٣:٣٦١٧:١٩:٤٠١٧:٤٠:٤٨٢٣:٤٧:٠٧
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٤:٣٤٠٧:٤٧:٥١١٢:٣٤:٠٥١٧:٢٠:٢٦١٧:٤١:٣٣٢٣:٤٧:٣٧
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٤:٤٨٠٧:٤٨:٠٠١٢:٣٤:٣٣١٧:٢١:١٥١٧:٤٢:٢٠٢٣:٤٨:٠٧
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٥:٠٠٠٧:٤٨:٠٧١٢:٣٥:٠١١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٣:٠٨٢٣:٤٨:٣٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٥:١٠٠٧:٤٨:١٢١٢:٣٥:٢٩١٧:٢٢:٥٥١٧:٤٣:٥٨٢٣:٤٩:٠٦
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٥:١٨٠٧:٤٨:١٥١٢:٣٥:٥٦١٧:٢٣:٤٧١٧:٤٤:٤٨٢٣:٤٩:٣٦
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٥:٢٥٠٧:٤٨:١٦١٢:٣٦:٢٣١٧:٢٤:٤٠١٧:٤٥:٤٠٢٣:٥٠:٠٥
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٥:٢٩٠٧:٤٨:١٥١٢:٣٦:٤٩١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٦:٣٣٢٣:٥٠:٣٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٥:٣٢٠٧:٤٨:١١١٢:٣٧:١٥١٧:٢٦:٣١١٧:٤٧:٢٧٢٣:٥١:٠٢
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٥:٣٣٠٧:٤٨:٠٦١٢:٣٧:٤٠١٧:٢٧:٢٧١٧:٤٨:٢١٢٣:٥١:٣٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٥:٣٣٠٧:٤٧:٥٨١٢:٣٨:٠٥١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٩:١٧٢٣:٥١:٥٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٥:٣٠٠٧:٤٧:٤٨١٢:٣٨:٢٩١٧:٢٩:٢٤١٧:٥٠:١٤٢٣:٥٢:٢٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٥:٢٦٠٧:٤٧:٣٦١٢:٣٨:٥٣١٧:٣٠:٢٤١٧:٥١:١١٢٣:٥٢:٥٢
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٥:٢٠٠٧:٤٧:٢٢١٢:٣٩:١٥١٧:٣١:٢٤١٧:٥٢:١٠٢٣:٥٣:١٨
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٥:١١٠٧:٤٧:٠٦١٢:٣٩:٣٨١٧:٣٢:٢٦١٧:٥٣:٠٩٢٣:٥٣:٤٤
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٥:٠١٠٧:٤٦:٤٨١٢:٤٠:٠٠١٧:٣٣:٢٨١٧:٥٤:٠٩٢٣:٥٤:٠٩
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٤:٥٠٠٧:٤٦:٢٨١٢:٤٠:٢١١٧:٣٤:٣١١٧:٥٥:٠٩٢٣:٥٤:٣٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٤:٣٦٠٧:٤٦:٠٥١٢:٤٠:٤١١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٦:١٠٢٣:٥٤:٥٨
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٤:٢٠٠٧:٤٥:٤١١٢:٤١:٠١١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٧:١٢٢٣:٥٥:٢١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٤:٠٣٠٧:٤٥:١٥١٢:٤١:٢٠١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٨:١٥٢٣:٥٥:٤٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٣:٤٤٠٧:٤٤:٤٧١٢:٤١:٣٨١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٩:١٨٢٣:٥٦:٠٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٣:٢٣٠٧:٤٤:١٦١٢:٤١:٥٦١٧:٣٩:٥٦١٨:٠٠:٢١٢٣:٥٦:٢٨
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٣:٠٠٠٧:٤٣:٤٤١٢:٤٢:١٣١٧:٤١:٠٢١٨:٠١:٢٥٢٣:٥٦:٤٩
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٢:٣٥٠٧:٤٣:١٠١٢:٤٢:٢٩١٧:٤٢:٠٩١٨:٠٢:٢٩٢٣:٥٧:٠٩
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٢:٠٨٠٧:٤٢:٣٤١٢:٤٢:٤٤١٧:٤٣:١٦١٨:٠٣:٣٣٢٣:٥٧:٢٨
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١١:٤٠٠٧:٤١:٥٦١٢:٤٢:٥٩١٧:٤٤:٢٤١٨:٠٤:٣٨٢٣:٥٧:٤٧
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١١:٠٩٠٧:٤١:١٧١٢:٤٣:١٣١٧:٤٥:٣٢١٨:٠٥:٤٣٢٣:٥٨:٠٤

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای زاویه شیخلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه شیخلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه شیخلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زاویه شیخلر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه شیخلر

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای زاویه شیخلر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه شیخلر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه شیخلر

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٦:١٠:٤٩٠٧:٤٤:٢٧١٢:٢٩:١٠١٧:١٣:٥٢١٧:٣٥:٠٥٢٣:٤٢:٣٥
٠٢ دی ١٣٩٨٠٦:١١:١٨٠٧:٤٤:٥٦١٢:٢٩:٤٠١٧:١٤:٢٤١٧:٣٥:٣٧٢٣:٤٣:٠٥
٠٣ دی ١٣٩٨٠٦:١١:٤٦٠٧:٤٥:٢٤١٢:٣٠:١٠١٧:١٤:٥٧١٧:٣٦:١٠٢٣:٤٣:٣٥
٠٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٢:١٢٠٧:٤٥:٤٩١٢:٣٠:٣٩١٧:١٥:٣٢١٧:٣٦:٤٥٢٣:٤٤:٠٥
٠٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٢:٣٧٠٧:٤٦:١٢١٢:٣١:٠٩١٧:١٦:٠٩١٧:٣٧:٢٢٢٣:٤٤:٣٥
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٠١٠٧:٤٦:٣٤١٢:٣١:٣٩١٧:١٦:٤٨١٧:٣٨:٠٠٢٣:٤٥:٠٥
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٢٣٠٧:٤٦:٥٣١٢:٣٢:٠٩١٧:١٧:٢٩١٧:٣٨:٤٠٢٣:٤٥:٣٦
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٤٣٠٧:٤٧:١١١٢:٣٢:٣٨١٧:١٨:١١١٧:٣٩:٢١٢٣:٤٦:٠٦
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٠٢٠٧:٤٧:٢٦١٢:٣٣:٠٧١٧:١٨:٥٤١٧:٤٠:٠٤٢٣:٤٦:٣٧
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:١٩٠٧:٤٧:٤٠١٢:٣٣:٣٦١٧:١٩:٤٠١٧:٤٠:٤٨٢٣:٤٧:٠٧
١١ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٣٤٠٧:٤٧:٥١١٢:٣٤:٠٥١٧:٢٠:٢٦١٧:٤١:٣٣٢٣:٤٧:٣٧
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٤٨٠٧:٤٨:٠٠١٢:٣٤:٣٣١٧:٢١:١٥١٧:٤٢:٢٠٢٣:٤٨:٠٧
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٠٠٠٧:٤٨:٠٧١٢:٣٥:٠١١٧:٢٢:٠٤١٧:٤٣:٠٨٢٣:٤٨:٣٧
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:١٠٠٧:٤٨:١٢١٢:٣٥:٢٩١٧:٢٢:٥٥١٧:٤٣:٥٨٢٣:٤٩:٠٦
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:١٨٠٧:٤٨:١٥١٢:٣٥:٥٦١٧:٢٣:٤٧١٧:٤٤:٤٨٢٣:٤٩:٣٦
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٢٥٠٧:٤٨:١٦١٢:٣٦:٢٣١٧:٢٤:٤٠١٧:٤٥:٤٠٢٣:٥٠:٠٥
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٢٩٠٧:٤٨:١٥١٢:٣٦:٤٩١٧:٢٥:٣٥١٧:٤٦:٣٣٢٣:٥٠:٣٤
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٣٢٠٧:٤٨:١١١٢:٣٧:١٥١٧:٢٦:٣١١٧:٤٧:٢٧٢٣:٥١:٠٢
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٣٣٠٧:٤٨:٠٦١٢:٣٧:٤٠١٧:٢٧:٢٧١٧:٤٨:٢١٢٣:٥١:٣٠
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٣٣٠٧:٤٧:٥٨١٢:٣٨:٠٥١٧:٢٨:٢٥١٧:٤٩:١٧٢٣:٥١:٥٨
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٣٠٠٧:٤٧:٤٨١٢:٣٨:٢٩١٧:٢٩:٢٤١٧:٥٠:١٤٢٣:٥٢:٢٥
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٢٦٠٧:٤٧:٣٦١٢:٣٨:٥٣١٧:٣٠:٢٤١٧:٥١:١١٢٣:٥٢:٥٢
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٢٠٠٧:٤٧:٢٢١٢:٣٩:١٥١٧:٣١:٢٤١٧:٥٢:١٠٢٣:٥٣:١٨
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:١١٠٧:٤٧:٠٦١٢:٣٩:٣٨١٧:٣٢:٢٦١٧:٥٣:٠٩٢٣:٥٣:٤٤
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:١٥:٠١٠٧:٤٦:٤٨١٢:٤٠:٠٠١٧:٣٣:٢٨١٧:٥٤:٠٩٢٣:٥٤:٠٩
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٥٠٠٧:٤٦:٢٨١٢:٤٠:٢١١٧:٣٤:٣١١٧:٥٥:٠٩٢٣:٥٤:٣٤
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٣٦٠٧:٤٦:٠٥١٢:٤٠:٤١١٧:٣٥:٣٥١٧:٥٦:١٠٢٣:٥٤:٥٨
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٢٠٠٧:٤٥:٤١١٢:٤١:٠١١٧:٣٦:٣٩١٧:٥٧:١٢٢٣:٥٥:٢١
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:١٤:٠٣٠٧:٤٥:١٥١٢:٤١:٢٠١٧:٣٧:٤٤١٧:٥٨:١٥٢٣:٥٥:٤٤
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:١٣:٤٤٠٧:٤٤:٤٧١٢:٤١:٣٨١٧:٣٨:٥٠١٧:٥٩:١٨٢٣:٥٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زاویه شیخلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه شیخلر روستای زاویه شیخلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه شیخلر روستای زاویه شیخلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زاویه شیخلر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زاویه شیخلر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زاویه شیخلر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زاویه شیخلر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زاویه شیخلر

روستای زاویه شیخلر بر روی نقشه

روستای زاویه شیخلر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زاویه شیخلر
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای زاویه شیخلر + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای زاویه شیخلر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاویه شیخلر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر رسیده اید.

افق شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ زاویه شیخلر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاویه شیخلر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زاویه شیخلر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زاویه شیخلر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق زاویه شیخلر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زاویه شیخلر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاویه شیخلر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاویه شیخلر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو