جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر

رهال | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز زاویه شیخلر


اذان صبح: ٠٦:٠٦:٤٧
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٠:١٦
اذان ظهر: ١٢:٢٥:٤٣
غروب آفتاب: ١٧:١١:٠٦
اذان مغرب: ١٧:٣٢:١٦
نیمه شب: ٢٣:٣٩:١٥

یکشنبه ٢٤ آذر ١٣٩٨
١٨ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١٥ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٤ آذر ٩٨ روستای زاویه شیخلر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زاویه شیخلر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاویه شیخلر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

گوته
زندگی را هر گونه كه نگاه می كنی زیبا است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زاویه شیخلر

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه شیخلر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زاویه شیخلر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه شیخلر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاویه شیخلر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٤٢:٢٨١٣:٢٨:٥٥٢٠:١٦:٠٠٢٠:٣٥:٤٩٠٠:٤٠:٤٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٤١:١٠١٣:٢٨:٤٥٢٠:١٦:٥٧٢٠:٣٦:٤٩٠٠:٤٠:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٥٠٠٦:٣٩:٥٤١٣:٢٨:٣٥٢٠:١٧:٥٤٢٠:٣٧:٤٩٠٠:٤٠:٠٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٢:١١٠٦:٣٨:٣٨١٣:٢٨:٢٦٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٤٩٠٠:٣٩:٤٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣٧:٢٤١٣:٢٨:١٧٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٤٩٠٠:٣٩:٢٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٣٦:١٠١٣:٢٨:٠٩٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:٤٩٠٠:٣٩:٠٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٧:٢٠٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٨:٠١٢٠:٢١:٤٠٢٠:٤١:٤٩٠٠:٣٨:٤٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٣٣:٤٧١٣:٢٧:٥٤٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٣٨:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٠٠٦:٣٢:٣٧١٣:٢٧:٤٧٢٠:٢٣:٣٣٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣٨:٠٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٢:٣٦٠٦:٣١:٢٨١٣:٢٧:٤١٢٠:٢٤:٣٠٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٣٧:٤٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥١:٠٣٠٦:٣٠:٢٠١٣:٢٧:٣٥٢٠:٢٥:٢٦٢٠:٤٥:٤٨٠٠:٣٧:٢٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٩:١٤١٣:٢٧:٣٠٢٠:٢٦:٢٢٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٣٧:١١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٠١٠٦:٢٨:٠٩١٣:٢٧:٢٦٢٠:٢٧:١٧٢٠:٤٧:٤٧٠٠:٣٦:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢٧:٠٥١٣:٢٧:٢٢٢٠:٢٨:١٣٢٠:٤٨:٤٦٠٠:٣٦:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٢٠٦:٢٦:٠٢١٣:٢٧:١٨٢٠:٢٩:٠٨٢٠:٤٩:٤٥٠٠:٣٦:٢٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٣:٣٥٠٦:٢٥:٠١١٣:٢٧:١٥٢٠:٣٠:٠٣٢٠:٥٠:٤٣٠٠:٣٦:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٢٤:٠١١٣:٢٧:١٣٢٠:٣٠:٥٨٢٠:٥١:٤٢٠٠:٣٥:٥١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٠:٤٤٠٦:٢٣:٠٣١٣:٢٧:١٢٢٠:٣١:٥٣٢٠:٥٢:٤٠٠٠:٣٥:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٩:٢١٠٦:٢٢:٠٦١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٢:٤٧٢٠:٥٣:٣٨٠٠:٣٥:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٧:٥٩٠٦:٢١:١١١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:٣٥٠٠:٣٥:١٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٦:٣٩٠٦:٢٠:١٧١٣:٢٧:١٠٢٠:٣٤:٣٥٢٠:٥٥:٣٣٠٠:٣٤:٥٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٥:٢٠٠٦:١٩:٢٥١٣:٢٧:١١٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٦:٢٩٠٠:٣٤:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٤:٠٢٠٦:١٨:٣٤١٣:٢٧:١٢٢٠:٣٦:٢١٢٠:٥٧:٢٦٠٠:٣٤:٣٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٧٠٦:١٧:٤٤١٣:٢٧:١٤٢٠:٣٧:١٣٢٠:٥٨:٢٢٠٠:٣٤:٢٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٣٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٧:١٦٢٠:٣٨:٠٥٢٠:٥٩:١٧٠٠:٣٤:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٢١٠٦:١٦:١١١٣:٢٧:١٩٢٠:٣٨:٥٧٢١:٠٠:١٢٠٠:٣٤:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:١٠٠٦:١٥:٢٦١٣:٢٧:٢٣٢٠:٣٩:٤٧٢١:٠١:٠٦٠٠:٣٣:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٠٢٠٦:١٤:٤٤١٣:٢٧:٢٧٢٠:٤٠:٣٨٢١:٠١:٥٩٠٠:٣٣:٤٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٦:٥٥٠٦:١٤:٠٣١٣:٢٧:٣٢٢٠:٤١:٢٧٢١:٠٢:٥٢٠٠:٣٣:٣٩
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٥:٥١٠٦:١٣:٢٣١٣:٢٧:٣٧٢٠:٤٢:١٦٢١:٠٣:٤٤٠٠:٣٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه شیخلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه شیخلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه شیخلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاویه شیخلر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زاویه شیخلر

آذر و دی ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با آذر و دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای زاویه شیخلر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه شیخلر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زاویه شیخلر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٧٠٥:٥٣:٣٦٠٧:٢٥:٢٧١٢:١٨:٣٦١٧:١١:٢٩١٧:٣٢:١١٢٣:٣٢:٥٩
٠٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٨٠٥:٥٤:٢٨٠٧:٢٦:٢٧١٢:١٨:٥٧١٧:١١:١١١٧:٣١:٥٥٢٣:٣٣:١٦
٠٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٠٩٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٧:٢٧١٢:١٩:١٨١٧:١٠:٥٥١٧:٣١:٤١٢٣:٣٣:٣٣
٠٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٠٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٨:٢٦١٢:١٩:٤٠١٧:١٠:٤٠١٧:٣١:٢٩٢٣:٣٣:٥١
٠٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١١٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٩:٢٣١٢:٢٠:٠٣١٧:١٠:٢٨١٧:٣١:١٩٢٣:٣٤:١٠
٠٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٢٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٣٠:٢٠١٢:٢٠:٢٦١٧:١٠:١٨١٧:٣١:١١٢٣:٣٤:٣٠
٠٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٣٠٥:٥٨:٤١٠٧:٣١:١٧١٢:٢٠:٥٠١٧:١٠:١١١٧:٣١:٠٥٢٣:٣٤:٥٠
٠٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٤٠٥:٥٩:٣٠٠٧:٣٢:١٢١٢:٢١:١٤١٧:١٠:٠٥١٧:٣١:٠٢٢٣:٣٥:١١
٠٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٥٠٦:٠٠:١٧٠٧:٣٣:٠٦١٢:٢١:٣٩١٧:١٠:٠١١٧:٣١:٠٠٢٣:٣٥:٣٣
١٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٦٠٦:٠١:٠٤٠٧:٣٣:٥٨١٢:٢٢:٠٤١٧:١٠:٠٠١٧:٣١:٠٠٢٣:٣٥:٥٥
١١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٧٠٦:٠١:٥٠٠٧:٣٤:٥٠١٢:٢٢:٣٠١٧:١٠:٠١١٧:٣١:٠٣٢٣:٣٦:١٨
١٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٨٠٦:٠٢:٣٦٠٧:٣٥:٤١١٢:٢٢:٥٧١٧:١٠:٠٤١٧:٣١:٠٧٢٣:٣٦:٤٢
١٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/١٩٠٦:٠٣:٢٠٠٧:٣٦:٣٠١٢:٢٣:٢٤١٧:١٠:٠٩١٧:٣١:١٣٢٣:٣٧:٠٦
١٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٠٠٦:٠٤:٠٣٠٧:٣٧:١٨١٢:٢٣:٥١١٧:١٠:١٦١٧:٣١:٢٢٢٣:٣٧:٣١
١٥ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢١٠٦:٠٤:٤٦٠٧:٣٨:٠٥١٢:٢٤:١٨١٧:١٠:٢٥١٧:٣١:٣٣٢٣:٣٧:٥٦
١٦ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٢٠٦:٠٥:٢٧٠٧:٣٨:٥٠١٢:٢٤:٤٦١٧:١٠:٣٦١٧:٣١:٤٥٢٣:٣٨:٢٢
١٧ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٣٠٦:٠٦:٠٨٠٧:٣٩:٣٤١٢:٢٥:١٥١٧:١٠:٥٠١٧:٣٢:٠٠٢٣:٣٨:٤٩
١٨ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٤٠٦:٠٦:٤٧٠٧:٤٠:١٦١٢:٢٥:٤٣١٧:١١:٠٦١٧:٣٢:١٦٢٣:٣٩:١٥
١٩ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٥٠٦:٠٧:٢٥٠٧:٤٠:٥٧١٢:٢٦:١٢١٧:١١:٢٣١٧:٣٢:٣٥٢٣:٣٩:٤٣
٢٠ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٦٠٦:٠٨:٠٢٠٧:٤١:٣٦١٢:٢٦:٤١١٧:١١:٤٣١٧:٣٢:٥٥٢٣:٤٠:١١
٢١ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٧٠٦:٠٨:٣٨٠٧:٤٢:١٤١٢:٢٧:١١١٧:١٢:٠٥١٧:٣٣:١٧٢٣:٤٠:٣٩
٢٢ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٨٠٦:٠٩:١٣٠٧:٤٢:٥٠١٢:٢٧:٤٠١٧:١٢:٢٩١٧:٣٣:٤١٢٣:٤١:٠٧
٢٣ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٢٩٠٦:٠٩:٤٦٠٧:٤٣:٢٤١٢:٢٨:١٠١٧:١٢:٥٤١٧:٣٤:٠٨٢٣:٤١:٣٦
٢٤ ربیع الثانی | ٩٨/٠٩/٣٠٠٦:١٠:١٨٠٧:٤٣:٥٧١٢:٢٨:٤٠١٧:١٣:٢٢١٧:٣٤:٣٦٢٣:٤٢:٠٦
٢٥ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠١٠٦:١٠:٤٩٠٧:٤٤:٢٧١٢:٢٩:١٠١٧:١٣:٥٢١٧:٣٥:٠٥٢٣:٤٢:٣٥
٢٦ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٢٠٦:١١:١٨٠٧:٤٤:٥٦١٢:٢٩:٤٠١٧:١٤:٢٤١٧:٣٥:٣٧٢٣:٤٣:٠٥
٢٧ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٣٠٦:١١:٤٦٠٧:٤٥:٢٤١٢:٣٠:١٠١٧:١٤:٥٧١٧:٣٦:١٠٢٣:٤٣:٣٥
٢٨ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٤٠٦:١٢:١٢٠٧:٤٥:٤٩١٢:٣٠:٣٩١٧:١٥:٣٢١٧:٣٦:٤٥٢٣:٤٤:٠٥
٢٩ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٥٠٦:١٢:٣٧٠٧:٤٦:١٢١٢:٣١:٠٩١٧:١٦:٠٩١٧:٣٧:٢٢٢٣:٤٤:٣٥
٣٠ ربیع الثانی | ٩٨/١٠/٠٦٠٦:١٣:٠١٠٧:٤٦:٣٤١٢:٣١:٣٩١٧:١٦:٤٨١٧:٣٨:٠٠٢٣:٤٥:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زاویه شیخلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه شیخلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه شیخلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زاویه شیخلر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه شیخلر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زاویه شیخلر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه شیخلر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه شیخلر

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:١٤٠٧:١٩:١٣١٢:١٦:٤٨١٧:١٤:٠٣١٧:٣٤:٢٩٢٣:٣١:٣٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠٨٠٧:٢٠:١٧١٢:١٧:٠٤١٧:١٣:٣٢١٧:٣٤:٠١٢٣:٣١:٤٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٣٠٧:٢١:٢٠١٢:١٧:٢١١٧:١٣:٠٤١٧:٣٣:٣٥٢٣:٣٢:٠٠
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٥٧٠٧:٢٢:٢٣١٢:١٧:٣٩١٧:١٢:٣٧١٧:٣٣:١١٢٣:٣٢:١٤
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٥٠٠٧:٢٣:٢٥١٢:١٧:٥٧١٧:١٢:١٢١٧:٣٢:٤٩٢٣:٣٢:٢٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٣٠٧:٢٤:٢٦١٢:١٨:١٦١٧:١١:٥٠١٧:٣٢:٢٩٢٣:٣٢:٤٣
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٦٠٧:٢٥:٢٧١٢:١٨:٣٦١٧:١١:٢٩١٧:٣٢:١١٢٣:٣٢:٥٩
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٨٠٧:٢٦:٢٧١٢:١٨:٥٧١٧:١١:١١١٧:٣١:٥٥٢٣:٣٣:١٦
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:٢٠٠٧:٢٧:٢٧١٢:١٩:١٨١٧:١٠:٥٥١٧:٣١:٤١٢٣:٣٣:٣٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:١١٠٧:٢٨:٢٦١٢:١٩:٤٠١٧:١٠:٤٠١٧:٣١:٢٩٢٣:٣٣:٥١
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٠٢٠٧:٢٩:٢٣١٢:٢٠:٠٣١٧:١٠:٢٨١٧:٣١:١٩٢٣:٣٤:١٠
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٥٢٠٧:٣٠:٢٠١٢:٢٠:٢٦١٧:١٠:١٨١٧:٣١:١١٢٣:٣٤:٣٠
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٤١٠٧:٣١:١٧١٢:٢٠:٥٠١٧:١٠:١١١٧:٣١:٠٥٢٣:٣٤:٥٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣٠٠٧:٣٢:١٢١٢:٢١:١٤١٧:١٠:٠٥١٧:٣١:٠٢٢٣:٣٥:١١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٧٠٧:٣٣:٠٦١٢:٢١:٣٩١٧:١٠:٠١١٧:٣١:٠٠٢٣:٣٥:٣٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٤٠٧:٣٣:٥٨١٢:٢٢:٠٤١٧:١٠:٠٠١٧:٣١:٠٠٢٣:٣٥:٥٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٠٠٧:٣٤:٥٠١٢:٢٢:٣٠١٧:١٠:٠١١٧:٣١:٠٣٢٣:٣٦:١٨
١٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٦٠٧:٣٥:٤١١٢:٢٢:٥٧١٧:١٠:٠٤١٧:٣١:٠٧٢٣:٣٦:٤٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٠٠٧:٣٦:٣٠١٢:٢٣:٢٤١٧:١٠:٠٩١٧:٣١:١٣٢٣:٣٧:٠٦
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٠٣٠٧:٣٧:١٨١٢:٢٣:٥١١٧:١٠:١٦١٧:٣١:٢٢٢٣:٣٧:٣١
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٦٠٧:٣٨:٠٥١٢:٢٤:١٨١٧:١٠:٢٥١٧:٣١:٣٣٢٣:٣٧:٥٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٢٧٠٧:٣٨:٥٠١٢:٢٤:٤٦١٧:١٠:٣٦١٧:٣١:٤٥٢٣:٣٨:٢٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٨٠٧:٣٩:٣٤١٢:٢٥:١٥١٧:١٠:٥٠١٧:٣٢:٠٠٢٣:٣٨:٤٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٧٠٧:٤٠:١٦١٢:٢٥:٤٣١٧:١١:٠٦١٧:٣٢:١٦٢٣:٣٩:١٥
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٥٠٧:٤٠:٥٧١٢:٢٦:١٢١٧:١١:٢٣١٧:٣٢:٣٥٢٣:٣٩:٤٣
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠٢٠٧:٤١:٣٦١٢:٢٦:٤١١٧:١١:٤٣١٧:٣٢:٥٥٢٣:٤٠:١١
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٨٠٧:٤٢:١٤١٢:٢٧:١١١٧:١٢:٠٥١٧:٣٣:١٧٢٣:٤٠:٣٩
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:١٣٠٧:٤٢:٥٠١٢:٢٧:٤٠١٧:١٢:٢٩١٧:٣٣:٤١٢٣:٤١:٠٧
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٦٠٧:٤٣:٢٤١٢:٢٨:١٠١٧:١٢:٥٤١٧:٣٤:٠٨٢٣:٤١:٣٦
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:١٠:١٨٠٧:٤٣:٥٧١٢:٢٨:٤٠١٧:١٣:٢٢١٧:٣٤:٣٦٢٣:٤٢:٠٦

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زاویه شیخلر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه شیخلر روستای زاویه شیخلر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه شیخلر روستای زاویه شیخلر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زاویه شیخلر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زاویه شیخلر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زاویه شیخلر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زاویه شیخلر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زاویه شیخلر

روستای زاویه شیخلر بر روی نقشه

روستای زاویه شیخلر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زاویه شیخلر
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زاویه شیخلر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای زاویه شیخلر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاویه شیخلر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاویه شیخلر
افق شرعی امروز فردا زاویه شیخلر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاویه شیخلر دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زاویه شیخلر
زمان پخش اذان آنلاین به افق زاویه شیخلر
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ زاویه شیخلر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زاویه شیخلر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زاویه شیخلر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زاویه شیخلر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو