جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان

فیرورق | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز زاویه حسن خان


اذان صبح: ٠٦:٠١:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٤:٠٩
اذان ظهر: ١٢:٢١:٤٤
غروب آفتاب: ١٧:٠٩:٠٩
اذان مغرب: ١٧:٣٠:١٣
نیمه شب: ٢٣:٣٥:٢٧

شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨
٠٩ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
٠٧ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ آذر ٩٨ روستای زاویه حسن خان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زاویه حسن خان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاویه حسن خان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز دانشجو
روز جهانی هواپیمایی

آنتونی رابینز
تنها با اتكا به یك رفتار نادرست، همه‌ی هویت و منش افراد را زیر سؤال نبرید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زاویه حسن خان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه حسن خان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زاویه حسن خان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٤١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه حسن خان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاویه حسن خان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥١٠٦:٣٩:١٥١٣:٢٨:١٥٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:٥١٠٠:٣٩:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:١١٠٦:٣٧:٥٩١٣:٢٨:٠٦٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٥٢٠٠:٣٩:١١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٩:٣٣٠٦:٣٦:٤٤١٣:٢٧:٥٧٢٠:١٩:٤٧٢٠:٣٩:٥٣٠٠:٣٨:٥١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٥٥٠٦:٣٥:٣٠١٣:٢٧:٤٩٢٠:٢٠:٤٤٢٠:٤٠:٥٣٠٠:٣٨:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:١٨٠٦:٣٤:١٨١٣:٢٧:٤١٢٠:٢١:٤١٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣٨:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٤١٠٦:٣٣:٠٦١٣:٢٧:٣٤٢٠:٢٢:٣٨٢٠:٤٢:٥٤٠٠:٣٧:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٠٦٠٦:٣١:٥٦١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٣:٥٤٠٠:٣٧:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٣١٠٦:٣٠:٤٦١٣:٢٧:٢١٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٤:٥٤٠٠:٣٧:١٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٥٨٠٦:٢٩:٣٨١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٥:٢٨٢٠:٤٥:٥٤٠٠:٣٦:٥٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٢٥٠٦:٢٨:٣١١٣:٢٧:١٠٢٠:٢٦:٢٥٢٠:٤٦:٥٤٠٠:٣٦:٣٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٤٠٦:٢٧:٢٦١٣:٢٧:٠٦٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٧:٥٤٠٠:٣٦:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٢٦:٢١١٣:٢٧:٠٢٢٠:٢٨:١٧٢٠:٤٨:٥٤٠٠:٣٦:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٥٤٠٦:٢٥:١٩١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢٩:١٣٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٣٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٢٦٠٦:٢٤:١٧١٣:٢٦:٥٥٢٠:٣٠:٠٨٢٠:٥٠:٥٢٠٠:٣٥:٣٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٥٩٠٦:٢٣:١٧١٣:٢٦:٥٣٢٠:٣١:٠٣٢٠:٥١:٥١٠٠:٣٥:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٣٤٠٦:٢٢:١٨١٣:٢٦:٥٢٢٠:٣١:٥٨٢٠:٥٢:٥٠٠٠:٣٥:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:١٠٠٦:٢١:٢١١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٢:٥٣٢٠:٥٣:٤٨٠٠:٣٤:٥٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٤٧٠٦:٢٠:٢٥١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٣:٤٧٢٠:٥٤:٤٦٠٠:٣٤:٣٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٩:٣١١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٤:٤١٢٠:٥٥:٤٣٠٠:٣٤:٢٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٨:٣٨١٣:٢٦:٥١٢٠:٣٥:٣٥٢٠:٥٦:٤١٠٠:٣٤:١١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٤٨٠٦:١٧:٤٧١٣:٢٦:٥٢٢٠:٣٦:٢٨٢٠:٥٧:٣٧٠٠:٣٤:٠٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٣١٠٦:١٦:٥٧١٣:٢٦:٥٤٢٠:٣٧:٢١٢٠:٥٨:٣٤٠٠:٣٣:٤٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:١٧٠٦:١٦:٠٩١٣:٢٦:٥٦٢٠:٣٨:١٣٢٠:٥٩:٢٩٠٠:٣٣:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٠٤٠٦:١٥:٢٣١٣:٢٦:٥٩٢٠:٣٩:٠٥٢١:٠٠:٢٤٠٠:٣٣:٢٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٣٠٦:١٤:٣٨١٣:٢٧:٠٣٢٠:٣٩:٥٦٢١:٠١:١٩٠٠:٣٣:٢٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٣٠٦:١٣:٥٥١٣:٢٧:٠٧٢٠:٤٠:٤٧٢١:٠٢:١٣٠٠:٣٣:١١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٣٦٠٦:١٣:١٤١٣:٢٧:١٢٢٠:٤١:٣٦٢١:٠٣:٠٦٠٠:٣٣:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٣١٠٦:١٢:٣٤١٣:٢٧:١٧٢٠:٤٢:٢٦٢١:٠٣:٥٩٠٠:٣٢:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٣:٢٨٠٦:١١:٥٦١٣:٢٧:٢٢٢٠:٤٣:١٤٢١:٠٤:٥٠٠٠:٣٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه حسن خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه حسن خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه حسن خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاویه حسن خان

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زاویه حسن خان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زاویه حسن خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه حسن خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زاویه حسن خان

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زاویه حسن خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه حسن خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه حسن خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زاویه حسن خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه حسن خان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زاویه حسن خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه حسن خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه حسن خان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٦٠٧:١٩:٢٠١٢:١٦:٢٨١٧:١٣:١٦١٧:٣٣:٤٦٢٣:٣١:٠٨
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٠١٠٧:٢٠:٢٤١٢:١٦:٤٤١٧:١٢:٤٥١٧:٣٣:١٨٢٣:٣١:٢٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٥٥٠٧:٢١:٢٧١٢:١٧:٠١١٧:١٢:١٦١٧:٣٢:٥١٢٣:٣١:٣٣
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٩٠٧:٢٢:٣٠١٢:١٧:١٩١٧:١١:٤٩١٧:٣٢:٢٧٢٣:٣١:٤٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٤٣٠٧:٢٣:٣٣١٢:١٧:٣٧١٧:١١:٢٤١٧:٣٢:٠٥٢٣:٣٢:٠٠
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٧٠٧:٢٤:٣٥١٢:١٧:٥٦١٧:١١:٠١١٧:٣١:٤٤٢٣:٣٢:١٦
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٣٠٠٧:٢٥:٣٦١٢:١٨:١٦١٧:١٠:٤٠١٧:٣١:٢٦٢٣:٣٢:٣١
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:٢٢٠٧:٢٦:٣٦١٢:١٨:٣٧١٧:١٠:٢٢١٧:٣١:١٠٢٣:٣٢:٤٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٤٠٧:٢٧:٣٦١٢:١٨:٥٨١٧:١٠:٠٥١٧:٣٠:٥٥٢٣:٣٣:٠٥
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٨:٣٥١٢:١٩:٢٠١٧:٠٩:٥١١٧:٣٠:٤٣٢٣:٣٣:٢٤
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٦٠٧:٢٩:٣٣١٢:١٩:٤٣١٧:٠٩:٣٨١٧:٣٠:٣٣٢٣:٣٣:٤٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٦٠٧:٣٠:٣٠١٢:٢٠:٠٦١٧:٠٩:٢٨١٧:٣٠:٢٥٢٣:٣٤:٠٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٣١:٢٧١٢:٢٠:٣٠١٧:٠٩:٢٠١٧:٣٠:١٩٢٣:٣٤:٢٢
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٥٠٧:٣٢:٢٢١٢:٢٠:٥٤١٧:٠٩:١٤١٧:٣٠:١٥٢٣:٣٤:٤٣
١٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٢٠٧:٣٣:١٦١٢:٢١:١٩١٧:٠٩:١١١٧:٣٠:١٣٢٣:٣٥:٠٥
١٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٠٠٧:٣٤:٠٩١٢:٢١:٤٤١٧:٠٩:٠٩١٧:٣٠:١٣٢٣:٣٥:٢٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٦٠٧:٣٥:٠١١٢:٢٢:١٠١٧:٠٩:١٠١٧:٣٠:١٥٢٣:٣٥:٥٠
١٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣١٠٧:٣٥:٥٢١٢:٢٢:٣٧١٧:٠٩:١٢١٧:٣٠:٢٠٢٣:٣٦:١٤
١٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٦٠٧:٣٦:٤١١٢:٢٣:٠٤١٧:٠٩:١٧١٧:٣٠:٢٦٢٣:٣٦:٣٨
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٥٩٠٧:٣٧:٣٠١٢:٢٣:٣١١٧:٠٩:٢٤١٧:٣٠:٣٤٢٣:٣٧:٠٣
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٤٢٠٧:٣٨:١٦١٢:٢٣:٥٨١٧:٠٩:٣٣١٧:٣٠:٤٥٢٣:٣٧:٢٨
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٢٣٠٧:٣٩:٠٢١٢:٢٤:٢٦١٧:٠٩:٤٥١٧:٣٠:٥٧٢٣:٣٧:٥٤
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٠٤٠٧:٣٩:٤٦١٢:٢٤:٥٥١٧:٠٩:٥٨١٧:٣١:١٢٢٣:٣٨:٢١
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٤٣٠٧:٤٠:٢٨١٢:٢٥:٢٣١٧:١٠:١٣١٧:٣١:٢٨٢٣:٣٨:٤٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٢٠٧:٤١:٠٩١٢:٢٥:٥٢١٧:١٠:٣١١٧:٣١:٤٦٢٣:٣٩:١٥
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٥٩٠٧:٤١:٤٨١٢:٢٦:٢١١٧:١٠:٥١١٧:٣٢:٠٧٢٣:٣٩:٤٣
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٨:٣٤٠٧:٤٢:٢٦١٢:٢٦:٥١١٧:١١:١٢١٧:٣٢:٢٩٢٣:٤٠:١١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:٠٩٠٧:٤٣:٠٢١٢:٢٧:٢٠١٧:١١:٣٦١٧:٣٢:٥٣٢٣:٤٠:٣٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٢٠٧:٤٣:٣٦١٢:٢٧:٥٠١٧:١٢:٠٢١٧:٣٣:١٩٢٣:٤١:٠٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:١٠:١٥٠٧:٤٤:٠٩١٢:٢٨:٢٠١٧:١٢:٣٠١٧:٣٣:٤٧٢٣:٤١:٣٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زاویه حسن خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه حسن خان روستای زاویه حسن خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه حسن خان روستای زاویه حسن خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زاویه حسن خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زاویه حسن خان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زاویه حسن خان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زاویه حسن خان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زاویه حسن خان

روستای زاویه حسن خان بر روی نقشه

روستای زاویه حسن خان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زاویه حسن خان
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زاویه حسن خان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای زاویه حسن خان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاویه حسن خان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاویه حسن خان
جدول اوقات شرعی امروز فردا زاویه حسن خان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاویه حسن خان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زاویه حسن خان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق زاویه حسن خان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زاویه حسن خان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زاویه حسن خان
زمان پخش اذان آنلاین به افق زاویه حسن خان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو