جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان

فیرورق | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز زاویه حسن خان

اذان صبح: ٠٤:٢٢:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:٢٧
اذان ظهر: ١٣:٣٥:٤٧
غروب آفتاب: ٢٠:٥٦:٤٩
اذان مغرب: ٢١:١٨:٤٨
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٩:٥٩

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای زاویه حسن خان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زاویه حسن خان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زاویه حسن خان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز دیكنز
برترین ویژگی بشری، مردانگی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زاویه حسن خان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه حسن خان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زاویه حسن خان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه حسن خان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زاویه حسن خان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٥٥:٥٨١٣:٣٠:٤٥٢٠:٠٦:١١٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٤٤:٠٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٠٢٠٦:٥٤:٣١١٣:٣٠:٣٠٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٣٥٠٠:٤٣:٤٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:١٧٠٦:٥٣:٠٦١٣:٣٠:١٦٢٠:٠٨:٠٦٢٠:٢٧:٣٤٠٠:٤٣:١٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:٣٣٠٦:٥١:٤١١٣:٣٠:٠٢٢٠:٠٩:٠٣٢٠:٢٨:٣٤٠٠:٤٢:٥٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٠٠٦:٥٠:١٧١٣:٢٩:٤٩٢٠:١٠:٠٠٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٤٢:٣٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٠٦٠٦:٤٨:٥٣١٣:٢٩:٣٦٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣٠:٣٤٠٠:٤٢:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٢٣٠٦:٤٧:٣١١٣:٢٩:٢٣٢٠:١١:٥٤٢٠:٣١:٣٤٠٠:٤١:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١١:٤٠٠٦:٤٦:٠٩١٣:٢٩:١١٢٠:١٢:٥٢٢٠:٣٢:٣٤٠٠:٤١:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:٥٨٠٦:٤٤:٤٨١٣:٢٨:٥٩٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٣:٣٥٠٠:٤١:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:١٦٠٦:٤٣:٢٨١٣:٢٨:٤٨٢٠:١٤:٤٦٢٠:٣٤:٣٥٠٠:٤٠:٤١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣٥٠٦:٤٢:٠٩١٣:٢٨:٣٧٢٠:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٣٥٠٠:٤٠:١٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٤:٥٤٠٦:٤٠:٥٠١٣:٢٨:٢٦٢٠:١٦:٤٠٢٠:٣٦:٣٥٠٠:٣٩:٥٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٩:٣٣١٣:٢٨:١٦٢٠:١٧:٣٨٢٠:٣٧:٣٦٠٠:٣٩:٣٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠١:٣٥٠٦:٣٨:١٧١٣:٢٨:٠٧٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٨:٣٦٠٠:٣٩:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٥٦٠٦:٣٧:٠٢١٣:٢٧:٥٨٢٠:١٩:٣٢٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٣٨:٥٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:١٨٠٦:٣٥:٤٧١٣:٢٧:٤٩٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٤٠:٣٧٠٠:٣٨:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٤٠٠٦:٣٤:٣٤١٣:٢٧:٤١٢٠:٢١:٢٦٢٠:٤١:٣٧٠٠:٣٨:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٣٣:٢٢١٣:٢٧:٣٤٢٠:٢٢:٢٣٢٠:٤٢:٣٨٠٠:٣٧:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٣٢:١١١٣:٢٧:٢٧٢٠:٢٣:٢٠٢٠:٤٣:٣٨٠٠:٣٧:٣٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥١:٥٣٠٦:٣١:٠٢١٣:٢٧:٢١٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٤:٣٨٠٠:٣٧:١٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:١٩٠٦:٢٩:٥٣١٣:٢٧:١٥٢٠:٢٥:١٣٢٠:٤٥:٣٨٠٠:٣٧:٠٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٤٧٠٦:٢٨:٤٦١٣:٢٧:١٠٢٠:٢٦:١٠٢٠:٤٦:٣٨٠٠:٣٦:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:١٥٠٦:٢٧:٤١١٣:٢٧:٠٦٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:٣٨٠٠:٣٦:٢٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٥:٤٤٠٦:٢٦:٣٦١٣:٢٧:٠٢٢٠:٢٨:٠٢٢٠:٤٨:٣٨٠٠:٣٦:٠٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:١٥٠٦:٢٥:٣٣١٣:٢٦:٥٨٢٠:٢٨:٥٨٢٠:٤٩:٣٨٠٠:٣٥:٥٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٢:٤٧٠٦:٢٤:٣١١٣:٢٦:٥٥٢٠:٢٩:٥٤٢٠:٥٠:٣٧٠٠:٣٥:٣٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٢٠٠٦:٢٣:٣١١٣:٢٦:٥٣٢٠:٣٠:٥٠٢٠:٥١:٣٦٠٠:٣٥:٢٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٢٢:٣٢١٣:٢٦:٥٢٢٠:٣١:٤٥٢٠:٥٢:٣٥٠٠:٣٥:٠٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٢١:٣٤١٣:٢٦:٥٠٢٠:٣٢:٤٠٢٠:٥٣:٣٤٠٠:٣٤:٥٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زاویه حسن خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زاویه حسن خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زاویه حسن خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاویه حسن خان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زاویه حسن خان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زاویه حسن خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه حسن خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای زاویه حسن خان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای زاویه حسن خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه حسن خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه حسن خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زاویه حسن خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زاویه حسن خان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای زاویه حسن خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه حسن خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زاویه حسن خان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زاویه حسن خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زاویه حسن خان روستای زاویه حسن خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای زاویه حسن خان روستای زاویه حسن خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زاویه حسن خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زاویه حسن خان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه حسن خان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه حسن خان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زاویه حسن خان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٦٠٦:٠٦:٢٧١٣:٣٢:٢٢٢٠:٥٨:١٦٢١:٢٠:٤٠٠٠:٣٤:٤٨
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٠٠٦:٠٦:٤٢١٣:٣٢:٣٥٢٠:٥٨:٢٧٢١:٢٠:٥١٠٠:٣٥:٠٢
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٨٠٦:٠٦:٥٨١٣:٣٢:٤٨٢٠:٥٨:٣٦٢١:٢١:٠٠٠٠:٣٥:١٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٩٠٦:٠٧:١٥١٣:٣٣:٠١٢٠:٥٨:٤٣٢١:٢١:٠٧٠٠:٣٥:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٢٠٦:٠٧:٣٤١٣:٣٣:١٤٢٠:٥٨:٤٩٢١:٢١:١١٠٠:٣٥:٤٨
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٨٠٦:٠٧:٥٥١٣:٣٣:٢٦٢٠:٥٨:٥٢٢١:٢١:١٤٠٠:٣٦:٠٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٧٠٦:٠٨:١٧١٣:٣٣:٣٩٢٠:٥٨:٥٤٢١:٢١:١٥٠٠:٣٦:٢١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٤٨٠٦:٠٨:٤٠١٣:٣٣:٥١٢٠:٥٨:٥٤٢١:٢١:١٤٠٠:٣٦:٣٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٢٠٦:٠٩:٠٥١٣:٣٤:٠٣٢٠:٥٨:٥٢٢١:٢١:١١٠٠:٣٦:٥٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٩٠٦:٠٩:٣٢١٣:٣٤:١٥٢٠:٥٨:٤٨٢١:٢١:٠٦٠٠:٣٧:١٣
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٨٠٦:١٠:٠٠١٣:٣٤:٢٧٢٠:٥٨:٤٣٢١:٢٠:٥٨٠٠:٣٧:٣١
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:١٩٠٦:١٠:٢٩١٣:٣٤:٣٨٢٠:٥٨:٣٥٢١:٢٠:٤٩٠٠:٣٧:٤٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٠٣٠٦:١٠:٥٩١٣:٣٤:٤٩٢٠:٥٨:٢٦٢١:٢٠:٣٨٠٠:٣٨:٠٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٩٠٦:١١:٣١١٣:٣٤:٥٩٢٠:٥٨:١٤٢١:٢٠:٢٥٠٠:٣٨:٢٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٧٠٦:١٢:٠٤١٣:٣٥:١٠٢٠:٥٨:٠١٢١:٢٠:٠٩٠٠:٣٨:٤٤
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٦:١٢:٣٨١٣:٣٥:١٩٢٠:٥٧:٤٦٢١:١٩:٥٢٠٠:٣٩:٠٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٢٠٠٦:١٣:١٣١٣:٣٥:٢٩٢٠:٥٧:٢٨٢١:١٩:٣٣٠٠:٣٩:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:١٤٠٦:١٣:٤٩١٣:٣٥:٣٨٢٠:٥٧:٠٩٢١:١٩:١١٠٠:٣٩:٤٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:١٠٠٦:١٤:٢٧١٣:٣٥:٤٧٢٠:٥٦:٤٩٢١:١٨:٤٨٠٠:٣٩:٥٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٦:١٥:٠٦١٣:٣٥:٥٥٢٠:٥٦:٢٦٢١:١٨:٢٣٠٠:٤٠:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٨٠٦:١٥:٤٥١٣:٣٦:٠٣٢٠:٥٦:٠١٢١:١٧:٥٥٠٠:٤٠:٣٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٠٠٦:١٦:٢٦١٣:٣٦:١١٢٠:٥٥:٣٥٢١:١٧:٢٦٠٠:٤٠:٥٤
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٣٠٦:١٧:٠٧١٣:٣٦:١٨٢٠:٥٥:٠٧٢١:١٦:٥٥٠٠:٤١:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٨٠٦:١٧:٥٠١٣:٣٦:٢٤٢٠:٥٤:٣٧٢١:١٦:٢٢٠٠:٤١:٣٠
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٤٠٦:١٨:٣٣١٣:٣٦:٣٠٢٠:٥٤:٠٥٢١:١٥:٤٧٠٠:٤١:٤٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٣٢٠٦:١٩:١٧١٣:٣٦:٣٦٢٠:٥٣:٣١٢١:١٥:١١٠٠:٤٢:٠٦
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٦:٢٠:٠٢١٣:٣٦:٤١٢٠:٥٢:٥٥٢١:١٤:٣٢٠٠:٤٢:٢٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥١٠٦:٢٠:٤٨١٣:٣٦:٤٦٢٠:٥٢:١٨٢١:١٣:٥١٠٠:٤٢:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٢١:٣٤١٣:٣٦:٥٠٢٠:٥١:٣٩٢١:١٣:٠٩٠٠:٤٢:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٢٢:٢١١٣:٣٦:٥٣٢٠:٥٠:٥٨٢١:١٢:٢٥٠٠:٤٣:١٣
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٧٠٦:٢٣:٠٩١٣:٣٦:٥٦٢٠:٥٠:١٦٢١:١١:٣٩٠٠:٤٣:٢٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زاویه حسن خان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زاویه حسن خان روستای زاویه حسن خان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای زاویه حسن خان روستای زاویه حسن خان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زاویه حسن خان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زاویه حسن خان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زاویه حسن خان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زاویه حسن خان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زاویه حسن خان

روستای زاویه حسن خان بر روی نقشه

روستای زاویه حسن خان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زاویه حسن خان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای زاویه حسن خان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای زاویه حسن خان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای زاویه حسن خان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زاویه حسن خان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زاویه حسن خان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق زاویه حسن خان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زاویه حسن خان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زاویه حسن خان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زاویه حسن خان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زاویه حسن خان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زاویه حسن خان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاویه حسن خان
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ زاویه حسن خان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زاویه حسن خان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو