جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه)

سکمن آباد | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز زاویه(زیوه)

اذان صبح: ٠٤:٥٢:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٤:٥٨
اذان ظهر: ١٣:٣٨:٠٢
غروب آفتاب: ٢٠:٤٠:٣٠
اذان مغرب: ٢١:٠١:١٣
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٧:٠٨

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای زاویه(زیوه))، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای زاویه(زیوه))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زاویه(زیوه))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

تناجیو
وقتی در زندگی به داشته هایمان فكر می كنیم، خود را خوشبخت و زمانی كه به نداشته می اندیشیم، خود را بدبخت حس می كنیم؛ پس خوشبختی ما در تصور خود ماست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زاویه(زیوه)

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه(زیوه) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای زاویه(زیوه) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه(زیوه) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زاویه(زیوه)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٤:٢٧٠٦:٥٧:٠٣١٣:٣٢:٠٧٢٠:٠٧:٥١٢٠:٢٧:٢٠٠٠:٤٥:١٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٢:٤٢٠٦:٥٥:٣٦١٣:٣١:٥٣٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٨:٢٠٠٠:٤٤:٥٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٠:٥٧٠٦:٥٤:١٠١٣:٣١:٣٩٢٠:٠٩:٤٧٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٤٤:٢٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٥٢:٤٤١٣:٣١:٢٥٢٠:١٠:٤٥٢٠:٣٠:٢١٠٠:٤٤:٠٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٧:٢٧٠٦:٥١:١٩١٣:٣١:١١٢٠:١١:٤٣٢٠:٣١:٢٢٠٠:٤٣:٤٣
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٤٣٠٦:٤٩:٥٥١٣:٣٠:٥٨٢٠:١٢:٤١٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٤٣:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٣:٥٩٠٦:٤٨:٣٢١٣:٣٠:٤٦٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٣:٢٣٠٠:٤٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:١٥٠٦:٤٧:١٠١٣:٣٠:٣٣٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٤٢:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٠:٣٢٠٦:٤٥:٤٨١٣:٣٠:٢٢٢٠:١٥:٣٤٢٠:٣٥:٢٥٠٠:٤٢:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٨:٤٩٠٦:٤٤:٢٧١٣:٣٠:١٠٢٠:١٦:٣٢٢٠:٣٦:٢٦٠٠:٤١:٤٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٧:٠٧٠٦:٤٣:٠٧١٣:٢٩:٥٩٢٠:١٧:٣٠٢٠:٣٧:٢٦٠٠:٤١:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٢٥٠٦:٤١:٤٨١٣:٢٩:٤٩٢٠:١٨:٢٨٢٠:٣٨:٢٧٠٠:٤١:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٣:٤٤٠٦:٤٠:٣١١٣:٢٩:٣٩٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٩:٢٨٠٠:٤٠:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٠٣٠٦:٣٩:١٤١٣:٢٩:٢٩٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٤٠:٢٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٠:٢٣٠٦:٣٧:٥٨١٣:٢٩:٢٠٢٠:٢١:٢١٢٠:٤١:٣٠٠٠:٤٠:٠٣
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤٤٠٦:٣٦:٤٣١٣:٢٩:١٢٢٠:٢٢:١٨٢٠:٤٢:٣٢٠٠:٣٩:٤٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٣٥:٢٩١٣:٢٩:٠٤٢٠:٢٣:١٦٢٠:٤٣:٣٣٠٠:٣٩:٢٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٥:٢٨٠٦:٣٤:١٧١٣:٢٨:٥٧٢٠:٢٤:١٤٢٠:٤٤:٣٤٠٠:٣٩:٠٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٣٣:٠٥١٣:٢٨:٥٠٢٠:٢٥:١١٢٠:٤٥:٣٤٠٠:٣٨:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٢:١٦٠٦:٣١:٥٥١٣:٢٨:٤٣٢٠:٢٦:٠٨٢٠:٤٦:٣٥٠٠:٣٨:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٠:٤١٠٦:٣٠:٤٦١٣:٢٨:٣٨٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:٣٦٠٠:٣٨:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٩:٠٧٠٦:٢٩:٣٨١٣:٢٨:٣٣٢٠:٢٨:٠٣٢٠:٤٨:٣٧٠٠:٣٧:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٣٤٠٦:٢٨:٣٢١٣:٢٨:٢٨٢٠:٢٩:٠٠٢٠:٤٩:٣٧٠٠:٣٧:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٠٣٠٦:٢٧:٢٧١٣:٢٨:٢٤٢٠:٢٩:٥٧٢٠:٥٠:٣٨٠٠:٣٧:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٤:٣٢٠٦:٢٦:٢٣١٣:٢٨:٢١٢٠:٣٠:٥٣٢٠:٥١:٣٨٠٠:٣٦:٥٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٣:٠٣٠٦:٢٥:٢١١٣:٢٨:١٨٢٠:٣١:٥٠٢٠:٥٢:٣٨٠٠:٣٦:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤١:٣٥٠٦:٢٤:٢٠١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٢:٤٦٢٠:٥٣:٣٨٠٠:٣٦:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٠:٠٨٠٦:٢٣:٢٠١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:٣٧٠٠:٣٦:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٨:٤٢٠٦:٢٢:٢٢١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٤:٣٧٢٠:٥٥:٣٦٠٠:٣٥:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زاویه(زیوه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زاویه(زیوه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای زاویه(زیوه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاویه(زیوه)

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای زاویه(زیوه)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زاویه(زیوه) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه(زیوه) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای زاویه(زیوه)

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای زاویه(زیوه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه(زیوه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه(زیوه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زاویه(زیوه) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زاویه(زیوه)

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای زاویه(زیوه) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه(زیوه) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زاویه(زیوه)

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای زاویه(زیوه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زاویه(زیوه) روستای زاویه(زیوه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای زاویه(زیوه) روستای زاویه(زیوه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای زاویه(زیوه) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زاویه(زیوه)

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه(زیوه) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه(زیوه) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زاویه(زیوه)

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٢٤:٤١١٣:٣٨:٢١٢٠:٥١:٣٣٢١:١٢:٥٩٠٠:٤٤:٤٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٠٠٦:٢٥:٣٠١٣:٣٨:٢٣٢٠:٥٠:٤٦٢١:١٢:٠٩٠٠:٤٥:٠١
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١٧٠٦:٢٦:٢٠١٣:٣٨:٢٤٢٠:٤٩:٥٨٢١:١١:١٧٠٠:٤٥:١٦
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٤٠٦:٢٧:١٠١٣:٣٨:٢٥٢٠:٤٩:٠٩٢١:١٠:٢٤٠٠:٤٥:٣٠
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٥١٠٦:٢٨:٠١١٣:٣٨:٢٤٢٠:٤٨:١٧٢١:٠٩:٢٩٠٠:٤٥:٤٣
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٢٨:٥٢١٣:٣٨:٢٤٢٠:٤٧:٢٤٢١:٠٨:٣٢٠٠:٤٥:٥٦
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:٢٩:٤٤١٣:٣٨:٢٣٢٠:٤٦:٣٠٢١:٠٧:٣٤٠٠:٤٦:٠٨
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٣٠:٣٥١٣:٣٨:٢١٢٠:٤٥:٣٤٢١:٠٦:٣٤٠٠:٤٦:٢٠
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٣١:٢٧١٣:٣٨:١٨٢٠:٤٤:٣٦٢١:٠٥:٣٣٠٠:٤٦:٣١
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٢٦٠٦:٣٢:٢٠١٣:٣٨:١٥٢٠:٤٣:٣٧٢١:٠٤:٣٠٠٠:٤٦:٤١
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٥٠٦:٣٣:١٢١٣:٣٨:١١٢٠:٤٢:٣٦٢١:٠٣:٢٦٠٠:٤٦:٥١
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٥٠٦:٣٤:٠٥١٣:٣٨:٠٧٢٠:٤١:٣٤٢١:٠٢:٢٠٠٠:٤٦:٥٩
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٢:٢٥٠٦:٣٤:٥٨١٣:٣٨:٠٢٢٠:٤٠:٣٠٢١:٠١:١٣٠٠:٤٧:٠٨
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٣٥:٥٢١٣:٣٧:٥٦٢٠:٣٩:٢٦٢١:٠٠:٠٥٠٠:٤٧:١٥
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠٥٠٦:٣٦:٤٥١٣:٣٧:٥٠٢٠:٣٨:١٩٢٠:٥٨:٥٥٠٠:٤٧:٢٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٣٧:٣٩١٣:٣٧:٤٣٢٠:٣٧:١٢٢٠:٥٧:٤٤٠٠:٤٧:٢٨
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:٣٨:٣٢١٣:٣٧:٣٦٢٠:٣٦:٠٣٢٠:٥٦:٣١٠٠:٤٧:٣٤
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٣٩:٢٦١٣:٣٧:٢٨٢٠:٣٤:٥٣٢٠:٥٥:١٨٠٠:٤٧:٣٨
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٤٠٦:٤٠:٢٠١٣:٣٧:١٩٢٠:٣٣:٤١٢٠:٥٤:٠٣٠٠:٤٧:٤٢
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٤٠٦:٤١:١٤١٣:٣٧:١٠٢٠:٣٢:٢٩٢٠:٥٢:٤٧٠٠:٤٧:٤٦
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٣٠٦:٤٢:٠٨١٣:٣٧:٠٠٢٠:٣١:١٥٢٠:٥١:٣٠٠٠:٤٧:٤٩
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٤٣:٠٣١٣:٣٦:٥٠٢٠:٣٠:٠٠٢٠:٥٠:١٢٠٠:٤٧:٥٠
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤١٠٦:٤٣:٥٧١٣:٣٦:٣٩٢٠:٢٨:٤٤٢٠:٤٨:٥٢٠٠:٤٧:٥٢
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٤٤:٥١١٣:٣٦:٢٨٢٠:٢٧:٢٧٢٠:٤٧:٣٢٠٠:٤٧:٥٢
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٧٠٦:٤٥:٤٥١٣:٣٦:١٦٢٠:٢٦:٠٩٢٠:٤٦:١١٠٠:٤٧:٥٢
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٥٠٦:٤٦:٤٠١٣:٣٦:٠٤٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٤٧:٥١
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٥٣٠٦:٤٧:٣٤١٣:٣٥:٥١٢٠:٢٣:٣٠٢٠:٤٣:٢٥٠٠:٤٧:٥٠
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:١٠٠٦:٤٨:٢٨١٣:٣٥:٣٨٢٠:٢٢:٠٩٢٠:٤٢:٠١٠٠:٤٧:٤٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٢٦٠٦:٤٩:٢٣١٣:٣٥:٢٤٢٠:٢٠:٤٧٢٠:٤٠:٣٦٠٠:٤٧:٤٥
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٤٢٠٦:٥٠:١٧١٣:٣٥:١٠٢٠:١٩:٢٤٢٠:٣٩:١٠٠٠:٤٧:٤١
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٥٨٠٦:٥١:١١١٣:٣٤:٥٥٢٠:١٨:٠٠٢٠:٣٧:٤٣٠٠:٤٧:٣٧

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زاویه(زیوه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زاویه(زیوه) روستای زاویه(زیوه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای زاویه(زیوه) روستای زاویه(زیوه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زاویه(زیوه) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زاویه(زیوه)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زاویه(زیوه) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زاویه(زیوه) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زاویه(زیوه)

روستای زاویه(زیوه) بر روی نقشه

روستای زاویه(زیوه) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زاویه(زیوه)
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای زاویه(زیوه) + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای زاویه(زیوه) + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای زاویه(زیوه) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای زاویه(زیوه) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای زاویه(زیوه) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاویه(زیوه)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زاویه(زیوه) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ زاویه(زیوه) دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زاویه(زیوه)
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زاویه(زیوه) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق زاویه(زیوه)
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زاویه(زیوه) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زاویه(زیوه)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو