جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه)

سکمن آباد | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز زاویه(زیوه)


اذان صبح: ٠٦:٠٥:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٣٩:٣٥
اذان ظهر: ١٢:٢٤:٥٣
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٠٤
اذان مغرب: ١٧:٣١:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٣٨:١٥

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای زاویه(زیوه))، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زاویه(زیوه))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاویه(زیوه))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

امام جعفر صادق (ع)
نیكو چیزی است هدیه فرستادن پیش از آنكه حاجت خود را بگویی.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زاویه(زیوه)

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه(زیوه) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زاویه(زیوه) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه(زیوه) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاویه(زیوه) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠١٠٦:٤١:٣٠١٣:٢٩:٤٧٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٤١:٠١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٤٠:١٢١٣:٢٩:٣٧٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٤٠:٤٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣٨:٥٦١٣:٢٩:٢٨٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٤٠:١٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣٧:٤٠١٣:٢٩:١٩٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤١:٤٧٠٠:٣٩:٥٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢١٠٦:٣٦:٢٦١٣:٢٩:١١٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٩:٣٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٣٥:١٣١٣:٢٩:٠٣٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣٩:١٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٣٤:٠٠١٣:٢٨:٥٦٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٨:٥٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٣٢:٤٩١٣:٢٨:٤٩٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٥:٥١٠٠:٣٨:٤٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٤٠٦:٣١:٣٩١٣:٢٨:٤٣٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٣٨:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٩٠٦:٣٠:٣١١٣:٢٨:٣٨٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٧:٥٢٠٠:٣٨:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢٨:٣٣٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٣٧:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٨:١٧١٣:٢٨:٢٨٢٠:٢٩:١٥٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٣٧:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٧:١٢١٣:٢٨:٢٤٢٠:٣٠:١١٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٣٧:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١١٠٦:٢٦:٠٩١٣:٢٨:٢١٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥١:٥٣٠٠:٣٦:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٢٥:٠٧١٣:٢٨:١٨٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٢:٥٣٠٠:٣٦:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٤٠٦:٢٤:٠٦١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٣:٠٠٢٠:٥٣:٥٣٠٠:٣٦:٢٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٢٣:٠٧١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٣:٥٥٢٠:٥٤:٥٢٠٠:٣٦:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٢٢:٠٩١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٤:٥٠٢٠:٥٥:٥١٠٠:٣٥:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٢١:١٢١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٥:٤٥٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٣٥:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٢٠:١٨١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٦:٤٠٢٠:٥٧:٤٧٠٠:٣٥:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٧:٣٤٢٠:٥٨:٤٥٠٠:٣٥:١٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١٨:٣٣١٣:٢٨:١٥٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٩:٤٢٠٠:٣٥:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٣٩٠٦:١٧:٤٢١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٩:٢١٢١:٠٠:٣٩٠٠:٣٤:٥٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:١٦:٥٤١٣:٢٨:١٩٢٠:٤٠:١٤٢١:٠١:٣٥٠٠:٣٤:٤١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٠٩٠٦:١٦:٠٧١٣:٢٨:٢٢٢٠:٤١:٠٦٢١:٠٢:٣١٠٠:٣٤:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٧٠٦:١٥:٢٢١٣:٢٨:٢٥٢٠:٤١:٥٧٢١:٠٣:٢٦٠٠:٣٤:٢٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٧٠٦:١٤:٣٩١٣:٢٨:٢٩٢٠:٤٢:٤٨٢١:٠٤:٢١٠٠:٣٤:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٣٩٠٦:١٣:٥٧١٣:٢٨:٣٤٢٠:٤٣:٣٩٢١:٠٥:١٤٠٠:٣٤:٠٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٣٢٠٦:١٣:١٧١٣:٢٨:٣٩٢٠:٤٤:٢٨٢١:٠٦:٠٧٠٠:٣٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه(زیوه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه(زیوه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه(زیوه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاویه(زیوه)

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زاویه(زیوه)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زاویه(زیوه) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه(زیوه) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای زاویه(زیوه)

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای زاویه(زیوه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه(زیوه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه(زیوه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زاویه(زیوه) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه(زیوه)

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زاویه(زیوه) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه(زیوه) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه(زیوه)

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٩:٤٤٠٧:٢١:١٩١٢:١٧:٥١١٧:١٤:٠٣١٧:٣٤:٣٧٢٣:٣٢:٢١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٠:٣٩٠٧:٢٢:٢٣١٢:١٨:٠٧١٧:١٣:٣١١٧:٣٤:٠٩٢٣:٣٢:٣٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٤٠٧:٢٣:٢٧١٢:١٨:٢٤١٧:١٣:٠١١٧:٣٣:٤٢٢٣:٣٢:٤٥
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٢:٢٩٠٧:٢٤:٣٠١٢:١٨:٤١١٧:١٢:٣٤١٧:٣٣:١٧٢٣:٣٢:٥٩
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٣:٢٣٠٧:٢٥:٣٣١٢:١٩:٠٠١٧:١٢:٠٩١٧:٣٢:٥٤٢٣:٣٣:١٣
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٧٠٧:٢٦:٣٥١٢:١٩:١٩١٧:١١:٤٥١٧:٣٢:٣٣٢٣:٣٣:٢٨
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٠٠٧:٢٧:٣٧١٢:١٩:٣٩١٧:١١:٢٤١٧:٣٢:١٥٢٣:٣٣:٤٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٨:٣٨١٢:١٩:٥٩١٧:١١:٠٥١٧:٣١:٥٨٢٣:٣٤:٠٠
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٦:٥٥٠٧:٢٩:٣٨١٢:٢٠:٢١١٧:١٠:٤٨١٧:٣١:٤٣٢٣:٣٤:١٨
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٧:٤٧٠٧:٣٠:٣٧١٢:٢٠:٤٣١٧:١٠:٣٣١٧:٣١:٣١٢٣:٣٤:٣٦
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٨٠٧:٣١:٣٦١٢:٢١:٠٥١٧:١٠:٢١١٧:٣١:٢٠٢٣:٣٤:٥٥
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٥٩:٢٩٠٧:٣٢:٣٣١٢:٢١:٢٨١٧:١٠:١٠١٧:٣١:١٢٢٣:٣٥:١٤
١٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٨٠٧:٣٣:٣٠١٢:٢١:٥٢١٧:١٠:٠٢١٧:٣١:٠٦٢٣:٣٥:٣٤
١٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٧٠٧:٣٤:٢٦١٢:٢٢:١٧١٧:٠٩:٥٦١٧:٣١:٠٢٢٣:٣٥:٥٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠١:٥٥٠٧:٣٥:٢٠١٢:٢٢:٤٢١٧:٠٩:٥٢١٧:٣٠:٥٩٢٣:٣٦:١٧
١٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٣٠٧:٣٦:١٤١٢:٢٣:٠٧١٧:٠٩:٥٠١٧:٣٠:٥٩٢٣:٣٦:٣٩
١٧ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٩٠٧:٣٧:٠٦١٢:٢٣:٣٣١٧:٠٩:٥٠١٧:٣١:٠١٢٣:٣٧:٠٢
١٨ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:١٥٠٧:٣٧:٥٧١٢:٢٣:٥٩١٧:٠٩:٥٢١٧:٣١:٠٥٢٣:٣٧:٢٦
١٩ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٤:٥٩٠٧:٣٨:٤٦١٢:٢٤:٢٦١٧:٠٩:٥٧١٧:٣١:١١٢٣:٣٧:٥٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٥:٤٣٠٧:٣٩:٣٥١٢:٢٤:٥٣١٧:١٠:٠٤١٧:٣١:٢٠٢٣:٣٨:١٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٦:٢٦٠٧:٤٠:٢٢١٢:٢٥:٢١١٧:١٠:١٣١٧:٣١:٣٠٢٣:٣٨:٤٠
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٠٧٠٧:٤١:٠٧١٢:٢٥:٤٩١٧:١٠:٢٤١٧:٣١:٤٢٢٣:٣٩:٠٦
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٧:٤٨٠٧:٤١:٥١١٢:٢٦:١٧١٧:١٠:٣٧١٧:٣١:٥٦٢٣:٣٩:٣٢
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٨:٢٨٠٧:٤٢:٣٤١٢:٢٦:٤٦١٧:١٠:٥٣١٧:٣٢:١٣٢٣:٣٩:٥٩
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:٠٦٠٧:٤٣:١٥١٢:٢٧:١٥١٧:١١:١٠١٧:٣٢:٣١٢٣:٤٠:٢٧
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٦:٠٩:٤٣٠٧:٤٣:٥٤١٢:٢٧:٤٤١٧:١١:٣٠١٧:٣٢:٥١٢٣:٤٠:٥٤
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٦:١٠:١٩٠٧:٤٤:٣٢١٢:٢٨:١٣١٧:١١:٥١١٧:٣٣:١٣٢٣:٤١:٢٣
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٦:١٠:٥٤٠٧:٤٥:٠٨١٢:٢٨:٤٣١٧:١٢:١٥١٧:٣٣:٣٨٢٣:٤١:٥١
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٦:١١:٢٧٠٧:٤٥:٤٣١٢:٢٩:١٢١٧:١٢:٤١١٧:٣٤:٠٤٢٣:٤٢:٢٠
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٦:١١:٥٩٠٧:٤٦:١٥١٢:٢٩:٤٢١٧:١٣:٠٩١٧:٣٤:٣٢٢٣:٤٢:٤٩

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زاویه(زیوه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه(زیوه) روستای زاویه(زیوه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه(زیوه) روستای زاویه(زیوه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زاویه(زیوه) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زاویه(زیوه)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زاویه(زیوه) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زاویه(زیوه) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زاویه(زیوه)

روستای زاویه(زیوه) بر روی نقشه

روستای زاویه(زیوه) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زاویه(زیوه)
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای زاویه(زیوه) + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای زاویه(زیوه) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاویه(زیوه) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق زاویه(زیوه)
زمان پخش اذان آنلاین به افق زاویه(زیوه)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زاویه(زیوه) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زاویه(زیوه) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاویه(زیوه)
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاویه(زیوه) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ زاویه(زیوه) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زاویه(زیوه) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو