جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه)

سکمن آباد | خوی | آذربایجان غربی | ایران

اوقات شرعی امروز زاویه(زیوه)


اذان صبح: ٠٦:١٤:٥٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٤٦:٢١
اذان ظهر: ١٢:٤٢:٥٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٩:٥٦
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٣٠
نیمه شب: ٢٣:٥٧:١٣

سه شنبه ٠١ بهمن ١٣٩٨
٢٥ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢١ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) (شهرستان خوی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ بهمن ٩٨ روستای زاویه(زیوه))، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای زاویه(زیوه))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاویه(زیوه))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

اُرد بزرگ
نادانی، خودخواهی به بار می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زاویه(زیوه)

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه(زیوه) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زاویه(زیوه) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاویه(زیوه) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاویه(زیوه) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٤٢:٤٩١٣:٢٩:٥٧٢٠:١٧:٤٤٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٤١:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٠١٠٦:٤١:٣٠١٣:٢٩:٤٧٢٠:١٨:٤٢٢٠:٣٨:٤٣٠٠:٤١:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٣:٢٠٠٦:٤٠:١٢١٣:٢٩:٣٧٢٠:١٩:٤٠٢٠:٣٩:٤٤٠٠:٤٠:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٤٠٠٦:٣٨:٥٦١٣:٢٩:٢٨٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٤٠:٤٥٠٠:٤٠:١٩
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٣٧:٤٠١٣:٢٩:١٩٢٠:٢١:٣٦٢٠:٤١:٤٧٠٠:٣٩:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٨:٢١٠٦:٣٦:٢٦١٣:٢٩:١١٢٠:٢٢:٣٤٢٠:٤٢:٤٨٠٠:٣٩:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٦:٤٣٠٦:٣٥:١٣١٣:٢٩:٠٣٢٠:٢٣:٣٢٢٠:٤٣:٤٩٠٠:٣٩:١٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٠٦٠٦:٣٤:٠٠١٣:٢٨:٥٦٢٠:٢٤:٢٩٢٠:٤٤:٥٠٠٠:٣٨:٥٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٣:٢٩٠٦:٣٢:٤٩١٣:٢٨:٤٩٢٠:٢٥:٢٧٢٠:٤٥:٥١٠٠:٣٨:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٥٤٠٦:٣١:٣٩١٣:٢٨:٤٣٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:٥٢٠٠:٣٨:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:١٩٠٦:٣٠:٣١١٣:٢٨:٣٨٢٠:٢٧:٢١٢٠:٤٧:٥٢٠٠:٣٨:٠٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٩:٢٣١٣:٢٨:٣٣٢٠:٢٨:١٨٢٠:٤٨:٥٣٠٠:٣٧:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٧:١٣٠٦:٢٨:١٧١٣:٢٨:٢٨٢٠:٢٩:١٥٢٠:٤٩:٥٣٠٠:٣٧:٢٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٧:١٢١٣:٢٨:٢٤٢٠:٣٠:١١٢٠:٥٠:٥٣٠٠:٣٧:١١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٤:١١٠٦:٢٦:٠٩١٣:٢٨:٢١٢٠:٣١:٠٨٢٠:٥١:٥٣٠٠:٣٦:٥٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٢:٤٢٠٦:٢٥:٠٧١٣:٢٨:١٨٢٠:٣٢:٠٤٢٠:٥٢:٥٣٠٠:٣٦:٣٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤١:١٤٠٦:٢٤:٠٦١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٣:٠٠٢٠:٥٣:٥٣٠٠:٣٦:٢٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٢٣:٠٧١٣:٢٨:١٤٢٠:٣٣:٥٥٢٠:٥٤:٥٢٠٠:٣٦:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٨:٢٢٠٦:٢٢:٠٩١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٤:٥٠٢٠:٥٥:٥١٠٠:٣٥:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٢١:١٢١٣:٢٨:١٢٢٠:٣٥:٤٥٢٠:٥٦:٤٩٠٠:٣٥:٤١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٣٦٠٦:٢٠:١٨١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٦:٤٠٢٠:٥٧:٤٧٠٠:٣٥:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:١٦٠٦:١٩:٢٤١٣:٢٨:١٣٢٠:٣٧:٣٤٢٠:٥٨:٤٥٠٠:٣٥:١٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١٨:٣٣١٣:٢٨:١٥٢٠:٣٨:٢٨٢٠:٥٩:٤٢٠٠:٣٥:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٣٩٠٦:١٧:٤٢١٣:٢٨:١٦٢٠:٣٩:٢١٢١:٠٠:٣٩٠٠:٣٤:٥٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٢٣٠٦:١٦:٥٤١٣:٢٨:١٩٢٠:٤٠:١٤٢١:٠١:٣٥٠٠:٣٤:٤١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٠٩٠٦:١٦:٠٧١٣:٢٨:٢٢٢٠:٤١:٠٦٢١:٠٢:٣١٠٠:٣٤:٣١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٧:٥٧٠٦:١٥:٢٢١٣:٢٨:٢٥٢٠:٤١:٥٧٢١:٠٣:٢٦٠٠:٣٤:٢٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٦:٤٧٠٦:١٤:٣٩١٣:٢٨:٢٩٢٠:٤٢:٤٨٢١:٠٤:٢١٠٠:٣٤:١٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٥:٣٩٠٦:١٣:٥٧١٣:٢٨:٣٤٢٠:٤٣:٣٩٢١:٠٥:١٤٠٠:٣٤:٠٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٤:٣٢٠٦:١٣:١٧١٣:٢٨:٣٩٢٠:٤٤:٢٨٢١:٠٦:٠٧٠٠:٣٣:٥٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه(زیوه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه(زیوه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاویه(زیوه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاویه(زیوه)

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای زاویه(زیوه)

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای زاویه(زیوه) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه(زیوه) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای زاویه(زیوه)

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:١٥:٠٣٠٧:٤٩:١١١٢:٣٣:١١١٧:١٧:١٦١٧:٣٨:٣٦٢٣:٤٦:٢٠
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:١٥:٢٤٠٧:٤٩:٢٩١٢:٣٣:٤١١٧:١٧:٥٨١٧:٣٩:١٨٢٣:٤٦:٥٠
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:١٥:٤٢٠٧:٤٩:٤٤١٢:٣٤:١٠١٧:١٨:٤٢١٧:٤٠:٠١٢٣:٤٧:٢٠
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:١٥:٥٩٠٧:٤٩:٥٧١٢:٣٤:٣٩١٧:١٩:٢٧١٧:٤٠:٤٥٢٣:٤٧:٥١
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:١٦:١٤٠٧:٥٠:٠٨١٢:٣٥:٠٧١٧:٢٠:١٤١٧:٤١:٣١٢٣:٤٨:٢١
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:١٦:٢٧٠٧:٥٠:١٧١٢:٣٥:٣٦١٧:٢١:٠٣١٧:٤٢:١٨٢٣:٤٨:٥١
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:١٦:٣٩٠٧:٥٠:٢٤١٢:٣٦:٠٤١٧:٢١:٥٣١٧:٤٣:٠٧٢٣:٤٩:٢١
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:١٦:٤٩٠٧:٥٠:٢٨١٢:٣٦:٣١١٧:٢٢:٤٤١٧:٤٣:٥٦٢٣:٤٩:٥٠
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:١٦:٥٧٠٧:٥٠:٣١١٢:٣٦:٥٩١٧:٢٣:٣٧١٧:٤٤:٤٧٢٣:٥٠:٢٠
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:١٧:٠٣٠٧:٥٠:٣١١٢:٣٧:٢٥١٧:٢٤:٣١١٧:٤٥:٣٩٢٣:٥٠:٤٩
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:١٧:٠٧٠٧:٥٠:٢٩١٢:٣٧:٥٢١٧:٢٥:٢٦١٧:٤٦:٣٣٢٣:٥١:١٨
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:١٧:١٠٠٧:٥٠:٢٥١٢:٣٨:١٧١٧:٢٦:٢٢١٧:٤٧:٢٧٢٣:٥١:٤٦
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:١٧:١١٠٧:٥٠:١٩١٢:٣٨:٤٣١٧:٢٧:١٩١٧:٤٨:٢٢٢٣:٥٢:١٤
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:١٧:٠٩٠٧:٥٠:١١١٢:٣٩:٠٧١٧:٢٨:١٨١٧:٤٩:١٩٢٣:٥٢:٤٢
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:١٧:٠٦٠٧:٥٠:٠٠١٢:٣٩:٣١١٧:٢٩:١٧١٧:٥٠:١٦٢٣:٥٣:٠٩
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:١٧:٠١٠٧:٤٩:٤٨١٢:٣٩:٥٥١٧:٣٠:١٧١٧:٥١:١٤٢٣:٥٣:٣٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:١٦:٥٥٠٧:٤٩:٣٣١٢:٤٠:١٨١٧:٣١:١٩١٧:٥٢:١٣٢٣:٥٤:٠٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:١٦:٤٦٠٧:٤٩:١٦١٢:٤٠:٤٠١٧:٣٢:٢١١٧:٥٣:١٣٢٣:٥٤:٢٨
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:١٦:٣٦٠٧:٤٨:٥٧١٢:٤١:٠٢١٧:٣٣:٢٤١٧:٥٤:١٣٢٣:٥٤:٥٣
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:١٦:٢٣٠٧:٤٨:٣٧١٢:٤١:٢٣١٧:٣٤:٢٧١٧:٥٥:١٤٢٣:٥٥:١٨
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:١٦:٠٩٠٧:٤٨:١٤١٢:٤١:٤٤١٧:٣٥:٣٢١٧:٥٦:١٦٢٣:٥٥:٤٢
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:١٥:٥٣٠٧:٤٧:٤٩١٢:٤٢:٠٣١٧:٣٦:٣٧١٧:٥٧:١٩٢٣:٥٦:٠٦
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:١٥:٣٥٠٧:٤٧:٢٢١٢:٤٢:٢٢١٧:٣٧:٤٣١٧:٥٨:٢٢٢٣:٥٦:٢٩
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:١٥:١٥٠٧:٤٦:٥٢١٢:٤٢:٤١١٧:٣٨:٤٩١٧:٥٩:٢٦٢٣:٥٦:٥١
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:١٤:٥٣٠٧:٤٦:٢١١٢:٤٢:٥٨١٧:٣٩:٥٦١٨:٠٠:٣٠٢٣:٥٧:١٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:١٤:٢٩٠٧:٤٥:٤٩١٢:٤٣:١٥١٧:٤١:٠٣١٨:٠١:٣٤٢٣:٥٧:٣٤
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:١٤:٠٤٠٧:٤٥:١٤١٢:٤٣:٣٢١٧:٤٢:١١١٨:٠٢:٣٩٢٣:٥٧:٥٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:١٣:٣٦٠٧:٤٤:٣٧١٢:٤٣:٤٧١٧:٤٣:١٩١٨:٠٣:٤٥٢٣:٥٨:١٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:١٣:٠٧٠٧:٤٣:٥٨١٢:٤٤:٠٢١٧:٤٤:٢٨١٨:٠٤:٥٠٢٣:٥٨:٣٢
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:١٢:٣٦٠٧:٤٣:١٧١٢:٤٤:١٥١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٥:٥٦٢٣:٥٨:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای زاویه(زیوه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه(زیوه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای زاویه(زیوه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زاویه(زیوه) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه(زیوه)

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای زاویه(زیوه) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاویه(زیوه) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه(زیوه)

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٤:٥٣٠٧:٤٦:٢١١٢:٤٢:٥٨١٧:٣٩:٥٦١٨:٠٠:٣٠٢٣:٥٧:١٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٤:٢٩٠٧:٤٥:٤٩١٢:٤٣:١٥١٧:٤١:٠٣١٨:٠١:٣٤٢٣:٥٧:٣٤
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٤:٠٤٠٧:٤٥:١٤١٢:٤٣:٣٢١٧:٤٢:١١١٨:٠٢:٣٩٢٣:٥٧:٥٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:٣٦٠٧:٤٤:٣٧١٢:٤٣:٤٧١٧:٤٣:١٩١٨:٠٣:٤٥٢٣:٥٨:١٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٣:٠٧٠٧:٤٣:٥٨١٢:٤٤:٠٢١٧:٤٤:٢٨١٨:٠٤:٥٠٢٣:٥٨:٣٢
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٣٦٠٧:٤٣:١٧١٢:٤٤:١٥١٧:٤٥:٣٦١٨:٠٥:٥٦٢٣:٥٨:٥٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٢:٠٣٠٧:٤٢:٣٥١٢:٤٤:٢٨١٧:٤٦:٤٥١٨:٠٧:٠٢٢٣:٥٩:٠٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:١١:٢٨٠٧:٤١:٥١١٢:٤٤:٤٠١٧:٤٧:٥٤١٨:٠٨:٠٨٢٣:٥٩:٢٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:٥٢٠٧:٤١:٠٥١٢:٤٤:٥٢١٧:٤٩:٠٤١٨:٠٩:١٥٢٣:٥٩:٣٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:١٠:١٣٠٧:٤٠:١٧١٢:٤٥:٠٢١٧:٥٠:١٣١٨:١٠:٢١٢٣:٥٩:٥٣
١١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٩:٣٣٠٧:٣٩:٢٧١٢:٤٥:١٢١٧:٥١:٢٣١٨:١١:٢٨٠٠:٠٠:٠٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٥١٠٧:٣٨:٣٦١٢:٤٥:٢١١٧:٥٢:٣٢١٨:١٢:٣٥٠٠:٠٠:٢٠
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٨:٠٧٠٧:٣٧:٤٣١٢:٤٥:٢٩١٧:٥٣:٤٢١٨:١٣:٤١٠٠:٠٠:٣٢
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٧:٢٢٠٧:٣٦:٤٨١٢:٤٥:٣٦١٧:٥٤:٥١١٨:١٤:٤٨٠٠:٠٠:٤٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٦:٣٤٠٧:٣٥:٥٢١٢:٤٥:٤٢١٧:٥٦:٠٠١٨:١٥:٥٥٠٠:٠٠:٥٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٥:٤٥٠٧:٣٤:٥٤١٢:٤٥:٤٨١٧:٥٧:١٠١٨:١٧:٠١٠٠:٠١:٠٢
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٥٤٠٧:٣٣:٥٤١٢:٤٥:٥٣١٧:٥٨:١٩١٨:١٨:٠٨٠٠:٠١:١١
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٤:٠٢٠٧:٣٢:٥٤١٢:٤٥:٥٧١٧:٥٩:٢٨١٨:١٩:١٤٠٠:٠١:١٨
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٨٠٧:٣١:٥١١٢:٤٦:٠٠١٨:٠٠:٣٧١٨:٢٠:٢٠٠٠:٠١:٢٥
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٢:١٢٠٧:٣٠:٤٧١٢:٤٦:٠٢١٨:٠١:٤٦١٨:٢١:٢٦٠٠:٠١:٣٠
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠١:١٥٠٧:٢٩:٤٢١٢:٤٦:٠٣١٨:٠٢:٥٤١٨:٢٢:٣٣٠٠:٠١:٣٥
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٦:٠٠:١٦٠٧:٢٨:٣٥١٢:٤٦:٠٤١٨:٠٤:٠٣١٨:٢٣:٣٨٠٠:٠١:٣٩
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٩:١٦٠٧:٢٧:٢٧١٢:٤٦:٠٤١٨:٠٥:١١١٨:٢٤:٤٤٠٠:٠١:٤٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٨:١٤٠٧:٢٦:١٨١٢:٤٦:٠٣١٨:٠٦:١٩١٨:٢٥:٥٠٠٠:٠١:٤٥
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٧:١٠٠٧:٢٥:٠٨١٢:٤٦:٠٢١٨:٠٧:٢٧١٨:٢٦:٥٥٠٠:٠١:٤٦
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٦٠٧:٢٣:٥٦١٢:٤٦:٠٠١٨:٠٨:٣٤١٨:٢٨:٠٠٠٠:٠١:٤٧
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٥٩٠٧:٢٢:٤٣١٢:٤٥:٥٧١٨:٠٩:٤٢١٨:٢٩:٠٦٠٠:٠١:٤٧
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٥١٠٧:٢١:٢٩١٢:٤٥:٥٣١٨:١٠:٤٩١٨:٣٠:١٠٠٠:٠١:٤٦
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٤٢٠٧:٢٠:١٤١٢:٤٥:٤٩١٨:١١:٥٦١٨:٣١:١٥٠٠:٠١:٤٤
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٣٢٠٧:١٨:٥٨١٢:٤٥:٤٤١٨:١٣:٠٢١٨:٣٢:٢٠٠٠:٠١:٤١

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زاویه(زیوه)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه(زیوه) روستای زاویه(زیوه) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای زاویه(زیوه) روستای زاویه(زیوه) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زاویه(زیوه) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زاویه(زیوه)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زاویه(زیوه) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زاویه(زیوه) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زاویه(زیوه)

روستای زاویه(زیوه) بر روی نقشه

روستای زاویه(زیوه) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه)

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زاویه(زیوه)
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای زاویه(زیوه) + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای زاویه(زیوه) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاویه(زیوه) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاویه(زیوه) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زاویه(زیوه) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاویه(زیوه) دانلود pdf
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ زاویه(زیوه) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زاویه(زیوه)
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ زاویه(زیوه) دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاویه(زیوه)
افق شرعی امروز فردا زاویه(زیوه) دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زاویه(زیوه) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو