جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زاوله علیا

قلخانی | دالاهو | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز زاوله علیا


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٣٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٤:١٣
اذان ظهر: ١٣:٢٧:٥٤
غروب آفتاب: ٢٠:٤١:٣٠
اذان مغرب: ٢١:٠٢:١٤
نیمه شب: ٠٠:٣٦:١٨

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زاوله علیا (شهرستان دالاهو) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای زاوله علیا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای زاوله علیا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاوله علیا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جان ماكسول
مردم از كسی لذت می برند كه از زندگی لذت ببرد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زاوله علیا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زاوله علیا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاوله علیا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زاوله علیا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاوله علیا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاوله علیا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١١:٤٨٠٦:٤١:١٥١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠٤:٥٧٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٣٧:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٢٣٠٦:٤٠:٠٨١٣:٢٢:٤٠٢٠:٠٥:٤٤٢٠:٢٤:٣٣٠٠:٣٧:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٨:٥٨٠٦:٣٩:٠١١٣:٢٢:٣١٢٠:٠٦:٣٢٢٠:٢٥:٢٤٠٠:٣٧:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٧:٣٤٠٦:٣٧:٥٦١٣:٢٢:٢٢٢٠:٠٧:٢٠٢٠:٢٦:١٤٠٠:٣٦:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٦:١١٠٦:٣٦:٥١١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٨:٠٨٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٣٦:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٥:٤٨١٣:٢٢:٠٦٢٠:٠٨:٥٦٢٠:٢٧:٥٥٠٠:٣٦:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٣:٢٨٠٦:٣٤:٤٥١٣:٢١:٥٩٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٢٨:٤٦٠٠:٣٥:٥٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٢:٠٧٠٦:٣٣:٤٤١٣:٢١:٥٢٢٠:١٠:٣١٢٠:٢٩:٣٧٠٠:٣٥:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٠:٤٧٠٦:٣٢:٤٤١٣:٢١:٤٦٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٢٧٠٠:٣٥:٢٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٩:٢٩٠٦:٣١:٤٥١٣:٢١:٤١٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣١:١٨٠٠:٣٥:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٨:١١٠٦:٣٠:٤٧١٣:٢١:٣٥٢٠:١٢:٥٤٢٠:٣٢:٠٨٠٠:٣٤:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٩:٥٠١٣:٢١:٣١٢٠:١٣:٤١٢٠:٣٢:٥٨٠٠:٣٤:٤٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٥:٣٩٠٦:٢٨:٥٤١٣:٢١:٢٧٢٠:١٤:٢٩٢٠:٣٣:٤٨٠٠:٣٤:٢٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٤:٢٥٠٦:٢٨:٠٠١٣:٢١:٢٤٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٤:٣٩٠٠:٣٤:١٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٣:١١٠٦:٢٧:٠٧١٣:٢١:٢١٢٠:١٦:٠٣٢٠:٣٥:٢٩٠٠:٣٤:٠١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥١:٥٩٠٦:٢٦:١٥١٣:٢١:١٨٢٠:١٦:٥٠٢٠:٣٦:١٨٠٠:٣٣:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٥:٢٥١٣:٢١:١٧٢٠:١٧:٣٧٢٠:٣٧:٠٨٠٠:٣٣:٣٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٩:٣٩٠٦:٢٤:٣٦١٣:٢١:١٦٢٠:١٨:٢٣٢٠:٣٧:٥٨٠٠:٣٣:٢٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٨:٣٢٠٦:٢٣:٤٨١٣:٢١:١٥٢٠:١٩:١٠٢٠:٣٨:٤٧٠٠:٣٣:١٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٧:٢٥٠٦:٢٣:٠٢١٣:٢١:١٥٢٠:١٩:٥٦٢٠:٣٩:٣٦٠٠:٣٣:٠٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٢:١٧١٣:٢١:١٦٢٠:٢٠:٤٢٢٠:٤٠:٢٥٠٠:٣٢:٥٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٥:١٦٠٦:٢١:٣٣١٣:٢١:١٧٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤١:١٣٠٠:٣٢:٥١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٤:١٤٠٦:٢٠:٥١١٣:٢١:١٩٢٠:٢٢:١٢٢٠:٤٢:٠١٠٠:٣٢:٤٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٣:١٤٠٦:٢٠:١١١٣:٢١:٢٢٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٢:٤٩٠٠:٣٢:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٢:١٥٠٦:١٩:٣١١٣:٢١:٢٥٢٠:٢٣:٤٢٢٠:٤٣:٣٦٠٠:٣٢:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤١:١٨٠٦:١٨:٥٤١٣:٢١:٢٨٢٠:٢٤:٢٦٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٣٢:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٨:١٨١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٥:١٠٢٠:٤٥:١٠٠٠:٣٢:١٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٩:٢٩٠٦:١٧:٤٣١٣:٢١:٣٧٢٠:٢٥:٥٣٢٠:٤٥:٥٥٠٠:٣٢:١٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٨:٣٨٠٦:١٧:١٠١٣:٢١:٤٢٢٠:٢٦:٣٥٢٠:٤٦:٤١٠٠:٣٢:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاوله علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاوله علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاوله علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاوله علیا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای زاوله علیا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زاوله علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاوله علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای زاوله علیا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای زاوله علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای زاوله علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای زاوله علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زاوله علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاوله علیا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زاوله علیا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای زاوله علیا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاوله علیا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زاوله علیا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٣٠٦:١٢:٤٨١٣:٢٦:٥٠٢٠:٤٠:٥٢٢١:٠١:٣٨٠٠:٣٥:٠٤
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:١٧٠٦:١٣:٠٣١٣:٢٧:٠٣٢٠:٤١:٠٢٢١:٠١:٤٨٠٠:٣٥:١٨
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٥٠٦:١٣:١٨١٣:٢٧:١٦٢٠:٤١:١٢٢١:٠١:٥٧٠٠:٣٥:٣٣
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥٤٠٦:١٣:٣٥١٣:٢٧:٢٩٢٠:٤١:١٩٢١:٠٢:٠٥٠٠:٣٥:٤٧
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٥٠٦:١٣:٥٤١٣:٢٧:٤٢٢٠:٤١:٢٦٢١:٠٢:١٠٠٠:٣٦:٠٢
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٣٩٠٦:١٤:١٣١٣:٢٧:٥٤٢٠:٤١:٣٠٢١:٠٢:١٤٠٠:٣٦:١٨
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٥٠٦:١٤:٣٤١٣:٢٨:٠٧٢٠:٤١:٣٣٢١:٠٢:١٧٠٠:٣٦:٣٣
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:١٤:٥٧١٣:٢٨:١٩٢٠:٤١:٣٥٢١:٠٢:١٧٠٠:٣٦:٤٩
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:١٥:٢٠١٣:٢٨:٣١٢٠:٤١:٣٥٢١:٠٢:١٦٠٠:٣٧:٠٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٤٠٦:١٥:٤٥١٣:٢٨:٤٣٢٠:٤١:٣٣٢١:٠٢:١٣٠٠:٣٧:٢١
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٨٠٦:١٦:١٠١٣:٢٨:٥٤٢٠:٤١:٣٠٢١:٠٢:٠٩٠٠:٣٧:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٤٠٦:١٦:٣٧١٣:٢٩:٠٦٢٠:٤١:٢٥٢١:٠٢:٠٢٠٠:٣٧:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢١٠٦:١٧:٠٥١٣:٢٩:١٧٢٠:٤١:١٨٢١:٠١:٥٤٠٠:٣٨:٠٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٠٠٦:١٧:٣٤١٣:٢٩:٢٨٢٠:٤١:١٠٢١:٠١:٤٥٠٠:٣٨:٢٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤١٠٦:١٨:٠٤١٣:٢٩:٣٨٢٠:٤١:٠٠٢١:٠١:٣٣٠٠:٣٨:٤٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١٨:٣٥١٣:٢٩:٤٨٢٠:٤٠:٤٨٢١:٠١:٢٠٠٠:٣٨:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٦:١٩:٠٦١٣:٢٩:٥٧٢٠:٤٠:٣٥٢١:٠١:٠٤٠٠:٣٩:١٤
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٦:١٩:٣٩١٣:٣٠:٠٧٢٠:٤٠:٢٠٢١:٠٠:٤٨٠٠:٣٩:٣٠
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٠٠٦:٢٠:١٣١٣:٣٠:١٥٢٠:٤٠:٠٣٢١:٠٠:٢٩٠٠:٣٩:٤٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٢٩٠٦:٢٠:٤٧١٣:٣٠:٢٤٢٠:٣٩:٤٤٢١:٠٠:٠٨٠٠:٤٠:٠١
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:١٨٠٦:٢١:٢٢١٣:٣٠:٣١٢٠:٣٩:٢٤٢٠:٥٩:٤٦٠٠:٤٠:١٧
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:٠٩٠٦:٢١:٥٨١٣:٣٠:٣٩٢٠:٣٩:٠٣٢٠:٥٩:٢٢٠٠:٤٠:٣٢
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:٢٢:٣٤١٣:٣٠:٤٦٢٠:٣٨:٣٩٢٠:٥٨:٥٦٠٠:٤٠:٤٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٥٠٦:٢٣:١١١٣:٣٠:٥٢٢٠:٣٨:١٤٢٠:٥٨:٢٩٠٠:٤١:٠٢
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٩٠٦:٢٣:٤٩١٣:٣٠:٥٨٢٠:٣٧:٤٧٢٠:٥٨:٠٠٠٠:٤١:١٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٤٠٦:٢٤:٢٧١٣:٣١:٠٣٢٠:٣٧:١٩٢٠:٥٧:٢٩٠٠:٤١:٣٠
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:٢٥:٠٦١٣:٣١:٠٨٢٠:٣٦:٤٩٢٠:٥٦:٥٧٠٠:٤١:٤٤
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣٨٠٦:٢٥:٤٦١٣:٣١:١٢٢٠:٣٦:١٧٢٠:٥٦:٢٢٠٠:٤١:٥٧
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٦٠٦:٢٦:٢٦١٣:٣١:١٦٢٠:٣٥:٤٤٢٠:٥٥:٤٧٠٠:٤٢:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢٧:٠٦١٣:٣١:١٩٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٥:٠٩٠٠:٤٢:٢٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٧:٤٧١٣:٣١:٢٢٢٠:٣٤:٣٣٢٠:٥٤:٣٠٠٠:٤٢:٣٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زاوله علیا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زاوله علیا روستای زاوله علیا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای زاوله علیا روستای زاوله علیا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زاوله علیا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاوله علیا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای زاوله علیا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زاوله علیا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زاوله علیا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زاوله علیا

روستای زاوله علیا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زاوله علیا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زاوله علیا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زاوله علیا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای زاوله علیا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای زاوله علیا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاوله علیا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زاوله علیا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زاوله علیا رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاوله علیا
زمان پخش اذان آنلاین به افق زاوله علیا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاوله علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زاوله علیا دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زاوله علیا
زمان پخش اذان مستقیم به افق زاوله علیا
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ زاوله علیا دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ زاوله علیا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زاوله علیا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو