جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زاهدمحمود

حومه | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز زاهدمحمود


اذان صبح: ٠٥:٠٥:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٤:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٥١:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:١٦:٤٨
اذان مغرب: ١٩:٣٣:٤٧
نیمه شب: ٠٠:١١:١٧

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زاهدمحمود (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای زاهدمحمود)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای زاهدمحمود)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاهدمحمود)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

حضرت محمد (ص)
وقتى آيه مباهله: «بياييد ما فرزندانمان و شما فرزندانتان ··· را حاضر آوريم» نازل شد و پس از آن كه دست على و فاطمه و حسن و حسين عليهم السلام را گرفت ـ فرمود : اينان خانواده منند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زاهدمحمود

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زاهدمحمود در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاهدمحمود ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زاهدمحمود (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاهدمحمود ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاهدمحمود ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٣:٣٢٠٦:١٤:٥٣١٢:٤٧:٠٥١٩:١٩:٤٢١٩:٣٦:٥٩٠٠:٠٦:٠٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٤:٠٠١٢:٤٦:٥٦١٩:٢٠:١٦١٩:٣٧:٣٥٠٠:٠٥:٤٨
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٣:٠٧١٢:٤٦:٤٧١٩:٢٠:٤٩١٩:٣٨:١١٠٠:٠٥:٣٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٢:١٥١٢:٤٦:٣٨١٩:٢١:٢٤١٩:٣٨:٤٧٠٠:٠٥:١٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٩:١٣٠٦:١١:٢٥١٢:٤٦:٣٠١٩:٢١:٥٨١٩:٣٩:٢٣٠٠:٠٥:٠٤
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٨:٠٩٠٦:١٠:٣٥١٢:٤٦:٢٢١٩:٢٢:٣٢١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠٤:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٧:٠٧٠٦:٠٩:٤٦١٢:٤٦:١٥١٩:٢٣:٠٦١٩:٤٠:٣٦٠٠:٠٤:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٨:٥٨١٢:٤٦:٠٨١٩:٢٣:٤١١٩:٤١:١٢٠٠:٠٤:٢٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٥:٠٥٠٦:٠٨:١١١٢:٤٦:٠٢١٩:٢٤:١٥١٩:٤١:٤٩٠٠:٠٤:١٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٠٦٠٦:٠٧:٢٥١٢:٤٥:٥٦١٩:٢٤:٤٩١٩:٤٢:٢٦٠٠:٠٣:٥٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٠٧٠٦:٠٦:٤٠١٢:٤٥:٥١١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٣:٠٢٠٠:٠٣:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٠٩٠٦:٠٥:٥٦١٢:٤٥:٤٦١٩:٢٥:٥٩١٩:٤٣:٣٩٠٠:٠٣:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤١:١٣٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٥:٤٢١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:١٦٠٠:٠٣:٢٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٠:١٧٠٦:٠٤:٣١١٢:٤٥:٣٩١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٤:٥٣٠٠:٠٣:١٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:٢٢٠٦:٠٣:٥٠١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٥:٣٠٠٠:٠٣:٠٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٨:٢٩٠٦:٠٣:١١١٢:٤٥:٣٤١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٠٧٠٠:٠٢:٥٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٣٧٠٦:٠٢:٣٢١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٤٤٠٠:٠٢:٤٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠١:٥٥١٢:٤٥:٣١١٩:٢٩:٢٧١٩:٤٧:٢١٠٠:٠٢:٤١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٦٠٦:٠١:١٩١٢:٤٥:٣١١٩:٣٠:٠٢١٩:٤٧:٥٨٠٠:٠٢:٣٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٥:٠٧٠٦:٠٠:٤٤١٢:٤٥:٣١١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٨:٣٥٠٠:٠٢:٢٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٤:٢٠٠٦:٠٠:١١١٢:٤٥:٣١١٩:٣١:١١١٩:٤٩:١٢٠٠:٠٢:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٣٤٠٥:٥٩:٣٨١٢:٤٥:٣٣١٩:٣١:٤٦١٩:٤٩:٤٨٠٠:٠٢:١٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٤٩٠٥:٥٩:٠٧١٢:٤٥:٣٤١٩:٣٢:٢٠١٩:٥٠:٢٥٠٠:٠٢:١٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٢:٠٦٠٥:٥٨:٣٧١٢:٤٥:٣٧١٩:٣٢:٥٥١٩:٥١:٠١٠٠:٠٢:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣١:٢٤٠٥:٥٨:٠٩١٢:٤٥:٤٠١٩:٣٣:٢٩١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٢:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:٤٤٠٥:٥٧:٤١١٢:٤٥:٤٣١٩:٣٤:٠٣١٩:٥٢:١٤٠٠:٠٢:٠٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٧:١٥١٢:٤٥:٤٧١٩:٣٤:٣٦١٩:٥٢:٥٠٠٠:٠٢:٠٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٦:٥٠١٢:٤٥:٥٢١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٢:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٦:٢٧١٢:٤٥:٥٧١٩:٣٥:٤٣١٩:٥٤:٠٠٠٠:٠٢:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاهدمحمود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاهدمحمود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاهدمحمود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاهدمحمود

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زاهدمحمود

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای زاهدمحمود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاهدمحمود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای زاهدمحمود

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای زاهدمحمود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زاهدمحمود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای زاهدمحمود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زاهدمحمود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاهدمحمود برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زاهدمحمود

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای زاهدمحمود قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاهدمحمود دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زاهدمحمود

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٦٠٦:٢٣:٣١١٢:٥١:٥٤١٩:١٩:٥٢١٩:٣٦:٥٦٠٠:١١:٤٩
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٧٠٦:٢٤:٠٠١٢:٥١:٣٨١٩:١٨:٥٢١٩:٣٥:٥٤٠٠:١١:٣٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٧٠٦:٢٤:٢٩١٢:٥١:٢٢١٩:١٧:٥٠١٩:٣٤:٥١٠٠:١١:٢٨
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٦٠٦:٢٤:٥٨١٢:٥١:٠٥١٩:١٦:٤٨١٩:٣٣:٤٧٠٠:١١:١٧
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٥:٢٧١٢:٥٠:٤٨١٩:١٥:٤٥١٩:٣٢:٤٢٠٠:١١:٠٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٢٥:٥٥١٢:٥٠:٣١١٩:١٤:٤٢١٩:٣١:٣٧٠٠:١٠:٥٣
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٠٣٠٦:٢٦:٢٤١٢:٥٠:١٣١٩:١٣:٣٨١٩:٣٠:٣٢٠٠:١٠:٤٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٢٠٦:٢٦:٥٢١٢:٤٩:٥٥١٩:١٢:٣٣١٩:٢٩:٢٦٠٠:١٠:٢٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٧:٢٠١٢:٤٩:٣٧١٩:١١:٢٨١٩:٢٨:١٩٠٠:١٠:١٣
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٥٧٠٦:٢٧:٤٨١٢:٤٩:١٨١٩:١٠:٢٣١٩:٢٧:١٢٠٠:٠٩:٥٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٤٠٦:٢٨:١٦١٢:٤٨:٥٩١٩:٠٩:١٧١٩:٢٦:٠٥٠٠:٠٩:٤٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:١١٠٦:٢٨:٤٤١٢:٤٨:٣٩١٩:٠٨:١٠١٩:٢٤:٥٧٠٠:٠٩:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤٧٠٦:٢٩:١١١٢:٤٨:٢٠١٩:٠٧:٠٣١٩:٢٣:٤٩٠٠:٠٩:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٣٠٦:٢٩:٣٩١٢:٤٨:٠٠١٩:٠٥:٥٦١٩:٢٢:٤١٠٠:٠٨:٥٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٥٩٠٦:٣٠:٠٦١٢:٤٧:٤٠١٩:٠٤:٤٨١٩:٢١:٣٢٠٠:٠٨:٤١
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٣٤٠٦:٣٠:٣٤١٢:٤٧:١٩١٩:٠٣:٤٠١٩:٢٠:٢٣٠٠:٠٨:٢٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٩٠٦:٣١:٠١١٢:٤٦:٥٩١٩:٠٢:٣٢١٩:١٩:١٣٠٠:٠٨:٠٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٣٠٦:٣١:٢٨١٢:٤٦:٣٨١٩:٠١:٢٣١٩:١٨:٠٤٠٠:٠٧:٥٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١٨٠٦:٣١:٥٥١٢:٤٦:١٧١٩:٠٠:١٤١٩:١٦:٥٤٠٠:٠٧:٣٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥١٠٦:٣٢:٢٢١٢:٤٥:٥٦١٨:٥٩:٠٥١٩:١٥:٤٤٠٠:٠٧:١٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٢:٤٩١٢:٤٥:٣٥١٨:٥٧:٥٦١٩:١٤:٣٤٠٠:٠٦:٥٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٨٠٦:٣٣:١٦١٢:٤٥:١٤١٨:٥٦:٤٦١٩:١٣:٢٣٠٠:٠٦:٣٩
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٣١٠٦:٣٣:٤٣١٢:٤٤:٥٢١٨:٥٥:٣٧١٩:١٢:١٣٠٠:٠٦:٢٠
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٤٠٦:٣٤:١٠١٢:٤٤:٣١١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:٠٢٠٠:٠٦:٠١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٣٤:٣٧١٢:٤٤:٠٩١٨:٥٣:١٧١٩:٠٩:٥٢٠٠:٠٥:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٨٠٦:٣٥:٠٤١٢:٤٣:٤٨١٨:٥٢:٠٧١٩:٠٨:٤١٠٠:٠٥:٢٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٠٠٦:٣٥:٣١١٢:٤٣:٢٦١٨:٥٠:٥٧١٩:٠٧:٣١٠٠:٠٥:٠٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:١٢٠٦:٣٥:٥٨١٢:٤٣:٠٥١٨:٤٩:٤٧١٩:٠٦:٢٠٠٠:٠٤:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٣٦:٢٥١٢:٤٢:٤٣١٨:٤٨:٣٧١٩:٠٥:١٠٠٠:٠٤:٢٥
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:١٤٠٦:٣٦:٥٢١٢:٤٢:٢٢١٨:٤٧:٢٧١٩:٠٣:٥٩٢٣:٣٤:٠٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٥٠٥:٣٧:٢٠١١:٤٢:٠١١٧:٤٦:١٧١٨:٠٢:٤٩٢٣:٠٣:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای زاهدمحمود

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زاهدمحمود روستای زاهدمحمود در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای زاهدمحمود روستای زاهدمحمود بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زاهدمحمود را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاهدمحمود برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زاهدمحمود

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زاهدمحمود موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زاهدمحمود برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زاهدمحمود

روستای زاهدمحمود بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زاهدمحمود

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زاهدمحمود است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زاهدمحمود
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای زاهدمحمود + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای زاهدمحمود + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاهدمحمود + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زاهدمحمود

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زاهدمحمود رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ زاهدمحمود دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زاهدمحمود
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زاهدمحمود
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاهدمحمود دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زاهدمحمود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زاهدمحمود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زاهدمحمود ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زاهدمحمود

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زاهدمحمود یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو