جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زاهدان

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زاهدان

اذان صبح: ٠٤:١٧:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:١٢
اذان ظهر: ١١:١٠:٢٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٤:١٣
اذان مغرب: ١٧:٠١:٣٢
نیمه شب شرعی: ٢٢:٣١:٠٩

سه شنبه ٠٦ آبان ١٣٩٩
١٠ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٧ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زاهدان (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ آبان ٩٩ شهر زاهدان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر زاهدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زاهدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

چارلز دیوبولیس
مهم ترین نكته این است كه در هر لحظه بتوانیم آنچه را كه هستیم به خاطر آنچه می توانیم بشویم قربانی كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زاهدان

اوقات شرعی آبان ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زاهدان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاهدان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زاهدان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاهدان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زاهدان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٣٠٠٦:٠١:٢٦١٢:٢٦:٥٠١٨:٥٢:٤١١٩:٠٩:٥٨٢٣:٤٥:٥٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٩:١٣٠٦:٠٠:٢٠١٢:٢٦:٣٥١٨:٥٣:١٧١٩:١٠:٣٥٢٣:٤٥:٣٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٧:٥٧٠٥:٥٩:١٦١٢:٢٦:٢١١٨:٥٣:٥٣١٩:١١:١٣٢٣:٤٥:١٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٦:٤٢٠٥:٥٨:١٢١٢:٢٦:٠٧١٨:٥٤:٣٠١٩:١١:٥١٢٣:٤٤:٥٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٥:٢٦٠٥:٥٧:٠٨١٢:٢٥:٥٤١٨:٥٥:٠٦١٩:١٢:٣٠٢٣:٤٤:٣٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٤:١١٠٥:٥٦:٠٦١٢:٢٥:٤١١٨:٥٥:٤٢١٩:١٣:٠٨٢٣:٤٤:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٢:٥٧٠٥:٥٥:٠٤١٢:٢٥:٢٨١٨:٥٦:١٩١٩:١٣:٤٧٢٣:٤٤:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣١:٤٣٠٥:٥٤:٠٢١٢:٢٥:١٦١٨:٥٦:٥٦١٩:١٤:٢٥٢٣:٤٣:٤٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٣:٠٢١٢:٢٥:٠٤١٨:٥٧:٣٣١٩:١٥:٠٤٢٣:٤٣:٢٤
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٩:١٦٠٥:٥٢:٠٢١٢:٢٤:٥٣١٨:٥٨:٠٩١٩:١٥:٤٣٢٣:٤٣:٠٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٠٤٠٥:٥١:٠٣١٢:٢٤:٤٢١٨:٥٨:٤٦١٩:١٦:٢٢٢٣:٤٢:٤٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٥٢٠٥:٥٠:٠٥١٢:٢٤:٣١١٨:٥٩:٢٤١٩:١٧:٠١٢٣:٤٢:٣٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:٤١٠٥:٤٩:٠٧١٢:٢٤:٢١١٩:٠٠:٠١١٩:١٧:٤١٢٣:٤٢:١٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٤:٣١٠٥:٤٨:١١١٢:٢٤:١٢١٩:٠٠:٣٨١٩:١٨:٢٠٢٣:٤١:٥٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٣:٢١٠٥:٤٧:١٥١٢:٢٤:٠٣١٩:٠١:١٦١٩:١٩:٠٠٢٣:٤١:٤٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:١٢٠٥:٤٦:٢٠١٢:٢٣:٥٤١٩:٠١:٥٣١٩:١٩:٤٠٢٣:٤١:٢٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:٠٤٠٥:٤٥:٢٧١٢:٢٣:٤٦١٩:٠٢:٣١١٩:٢٠:٢٠٢٣:٤١:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٩:٥٧٠٥:٤٤:٣٤١٢:٢٣:٣٩١٩:٠٣:٠٨١٩:٢١:٠٠٢٣:٤٠:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٨:٥٠٠٥:٤٣:٤٢١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٣:٤٦١٩:٢١:٤٠٢٣:٤٠:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٢:٥١١٢:٢٣:٢٦١٩:٠٤:٢٤١٩:٢٢:٢٠٢٣:٤٠:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٢:٠٢١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٥:٠٢١٩:٢٣:٠٠٢٣:٤٠:١٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٥:٣٧٠٥:٤١:١٣١٢:٢٣:١٥١٩:٠٥:٤٠١٩:٢٣:٤١٢٣:٤٠:٠٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٠:٢٦١٢:٢٣:١٠١٩:٠٦:١٨١٩:٢٤:٢١٢٣:٣٩:٥٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٣:٣٢٠٥:٣٩:٣٩١٢:٢٣:٠٦١٩:٠٦:٥٦١٩:٢٥:٠٢٢٣:٣٩:٤٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٢:٣٢٠٥:٣٨:٥٤١٢:٢٣:٠٣١٩:٠٧:٣٥١٩:٢٥:٤٢٢٣:٣٩:٣٤
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١١:٣٣٠٥:٣٨:١٠١٢:٢٣:٠٠١٩:٠٨:١٣١٩:٢٦:٢٣٢٣:٣٩:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٠:٣٥٠٥:٣٧:٢٧١٢:٢٢:٥٨١٩:٠٨:٥١١٩:٢٧:٠٣٢٣:٣٩:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٩:٣٨٠٥:٣٦:٤٥١٢:٢٢:٥٦١٩:٠٩:٢٩١٩:٢٧:٤٤٢٣:٣٩:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٣٦:٠٥١٢:٢٢:٥٥١٩:١٠:٠٧١٩:٢٨:٢٤٢٣:٣٨:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاهدان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر زاهدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زاهدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاهدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر زاهدان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زاهدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاهدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زاهدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر زاهدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاهدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زاهدان

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زاهدان شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زاهدان شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زاهدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاهدان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر زاهدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاهدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاهدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر زاهدان

آذر
آبان ١٣٩٩ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٩٠٤:١٤:٢٤٠٥:٣٢:٤٣١١:١٠:٥٩١٦:٤٨:٥١١٧:٠٦:٠٢٢٢:٣١:٥٦
٠٢ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٠٠٥:٣٣:٢٤١١:١٠:٥٠١٦:٤٧:٥٣١٧:٠٥:٠٦٢٢:٣١:٤٥
٠٣ آبان ١٣٩٩٠٤:١٥:٣٧٠٥:٣٤:٠٦١١:١٠:٤٣١٦:٤٦:٥٧١٧:٠٤:١١٢٢:٣١:٣٥
٠٤ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:١٣٠٥:٣٤:٤٨١١:١٠:٣٦١٦:٤٦:٠١١٧:٠٣:١٧٢٢:٣١:٢٦
٠٥ آبان ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٠٠٥:٣٥:٣٠١١:١٠:٢٩١٦:٤٥:٠٧١٧:٠٢:٢٤٢٢:٣١:١٧
٠٦ آبان ١٣٩٩٠٤:١٧:٢٧٠٥:٣٦:١٢١١:١٠:٢٤١٦:٤٤:١٣١٧:٠١:٣٢٢٢:٣١:٠٩
٠٧ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٠٥٠٥:٣٦:٥٥١١:١٠:١٩١٦:٤٣:٢١١٧:٠٠:٤٢٢٢:٣١:٠٢
٠٨ آبان ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٣٧:٣٩١١:١٠:١٥١٦:٤٢:٢٩١٦:٥٩:٥٢٢٢:٣٠:٥٥
٠٩ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٣٨:٢٢١١:١٠:١٢١٦:٤١:٣٩١٦:٥٩:٠٤٢٢:٣٠:٤٩
١٠ آبان ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٨٠٥:٣٩:٠٦١١:١٠:٠٩١٦:٤٠:٥٠١٦:٥٨:١٦٢٢:٣٠:٤٣
١١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٦٠٥:٣٩:٥١١١:١٠:٠٧١٦:٤٠:٠٣١٦:٥٧:٣١٢٢:٣٠:٣٩
١٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:١٥٠٥:٤٠:٣٦١١:١٠:٠٦١٦:٣٩:١٦١٦:٥٦:٤٦٢٢:٣٠:٣٥
١٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٤٠٥:٤١:٢١١١:١٠:٠٦١٦:٣٨:٣١١٦:٥٦:٠٢٢٢:٣٠:٣٢
١٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٢:٠٧١١:١٠:٠٧١٦:٣٧:٤٧١٦:٥٥:٢٠٢٢:٣٠:٢٩
١٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:١٢٠٥:٤٢:٥٣١١:١٠:٠٨١٦:٣٧:٠٤١٦:٥٤:٤٠٢٢:٣٠:٢٨
١٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٢٠٥:٤٣:٣٩١١:١٠:١١١٦:٣٦:٢٣١٦:٥٤:٠٠٢٢:٣٠:٢٧
١٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٤:٢٦١١:١٠:١٤١٦:٣٥:٤٣١٦:٥٣:٢٢٢٢:٣٠:٢٧
١٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:١٢٠٥:٤٥:١٣١١:١٠:١٨١٦:٣٥:٠٤١٦:٥٢:٤٦٢٢:٣٠:٢٨
١٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٤٦:٠٠١١:١٠:٢٣١٦:٣٤:٢٧١٦:٥٢:١٠٢٢:٣٠:٣٠
٢٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٤٦:٤٨١١:١٠:٢٩١٦:٣٣:٥١١٦:٥١:٣٧٢٢:٣٠:٣٢
٢١ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:١٣٠٥:٤٧:٣٦١١:١٠:٣٦١٦:٣٣:١٧١٦:٥١:٠٥٢٢:٣٠:٣٦
٢٢ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٤٠٥:٤٨:٢٤١١:١٠:٤٣١٦:٣٢:٤٤١٦:٥٠:٣٤٢٢:٣٠:٤٠
٢٣ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٥:٤٩:١٣١١:١٠:٥٢١٦:٣٢:١٣١٦:٥٠:٠٥٢٢:٣٠:٤٥
٢٤ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٠:٠١١١:١١:٠١١٦:٣١:٤٣١٦:٤٩:٣٧٢٢:٣٠:٥١
٢٥ آبان ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٨٠٥:٥٠:٥٠١١:١١:١١١٦:٣١:١٥١٦:٤٩:١١٢٢:٣٠:٥٨
٢٦ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٠٠٥:٥١:٣٩١١:١١:٢٢١٦:٣٠:٤٨١٦:٤٨:٤٦٢٢:٣١:٠٥
٢٧ آبان ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٢٠٥:٥٢:٢٨١١:١١:٣٤١٦:٣٠:٢٣١٦:٤٨:٢٣٢٢:٣١:١٤
٢٨ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٥:٥٣:١٧١١:١١:٤٧١٦:٣٠:٠٠١٦:٤٨:٠١٢٢:٣١:٢٣
٢٩ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٥:٥٤:٠٦١١:١٢:٠٠١٦:٢٩:٣٨١٦:٤٧:٤١٢٢:٣١:٣٣
٣٠ آبان ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٨٠٥:٥٤:٥٦١١:١٢:١٤١٦:٢٩:١٨١٦:٤٧:٢٣٢٢:٣١:٤٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر زاهدان شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٩ شمسی شهر زاهدان شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زاهدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاهدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زاهدان

زاهِدانْ یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان سیستان و بلوچستان و در محدوده شمالی بلوچستان قرار دارد. نام پیشین این شهر «دزآپ» بوده که در زمان رضا شاه به «زاهدان» تغییر یافته‌است

شهر زاهدان در ویکیپدیا

شهر زاهدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زاهدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زاهدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زاهدان بر روی نقشه

شهر زاهدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زاهدان
اوقات شرعی آبان ٩٩ شهر زاهدان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر زاهدان + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر زاهدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زاهدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زاهدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زاهدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق زاهدان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق زاهدان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زاهدان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا زاهدان دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زاهدان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زاهدان دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زاهدان
زمان پخش اذان مستقیم به افق زاهدان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو