جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زاهدان

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زاهدان


اذان صبح: ٠٤:٥٨:٥٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٠:٠٧
اذان ظهر: ١١:٣٨:٢٨
غروب آفتاب: ١٦:٥٧:٠٥
اذان مغرب: ١٧:١٥:٠٧
نیمه شب: ٢٢:٥٧:٥٣

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زاهدان (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر زاهدان)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر زاهدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زاهدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

استیو براون
كاری كه باید بشود، ارزش انجام شدن را دارد، گرچه بد انجام شود.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زاهدان

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زاهدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاهدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زاهدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاهدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاهدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٧:٤٧٠٥:٥٠:٤٩١٢:٢٤:٤٠١٨:٥٨:٥٦١٩:١٦:٣٢٢٣:٤٢:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٤٩:٥١١٢:٢٤:٢٩١٨:٥٩:٣٣١٩:١٧:١٢٢٣:٤٢:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٨:٥٤١٢:٢٤:٢٠١٩:٠٠:١١١٩:١٧:٥١٢٣:٤٢:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٤٧:٥٨١٢:٢٤:١٠١٩:٠٠:٤٨١٩:١٨:٣١٢٣:٤١:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٧:٠٣١٢:٢٤:٠٢١٩:٠١:٢٦١٩:١٩:١١٢٣:٤١:٤١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٦:٠٨١٢:٢٣:٥٣١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:٥١٢٣:٤١:٢٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٥:١٥١٢:٢٣:٤٦١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:٣١٢٣:٤١:١١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢٣:٣٨١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:١١٢٣:٤٠:٥٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٣:٣١١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٣:٥٧١٩:٢١:٥١٢٣:٤٠:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٢:٤١١٢:٢٣:٢٥١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٣١٢٣:٤٠:٣٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٢٦٠٥:٤١:٥١١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٥:١٣١٩:٢٣:١٢٢٣:٤٠:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤١:٠٣١٢:٢٣:١٥١٩:٠٥:٥١١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٠:٠٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٠:١٥١٢:٢٣:١٠١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٤:٣٢٢٣:٣٩:٥٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:١٩٠٥:٣٩:٢٩١٢:٢٣:٠٦١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:١٢٢٣:٣٩:٤٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:١٨٠٥:٣٨:٤٤١٢:٢٣:٠٣١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٥:٥٣٢٣:٣٩:٣٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:١٩٠٥:٣٨:٠٠١٢:٢٣:٠٠١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:٣٣٢٣:٣٩:٢٢
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٧:١٧١٢:٢٢:٥٨١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:١٣٢٣:٣٩:١٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٣٦:٣٦١٢:٢٢:٥٦١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٧:٥٤٢٣:٣٩:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٢:٥٥١٩:١٠:١٦١٩:٢٨:٣٤٢٣:٣٨:٥٥
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٣٥:١٦١٢:٢٢:٥٤١٩:١٠:٥٤١٩:٢٩:١٤٢٣:٣٨:٤٨
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣٤:٣٩١٢:٢٢:٥٤١٩:١١:٣١١٩:٢٩:٥٤٢٣:٣٨:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٣٤:٠٢١٢:٢٢:٥٥١٩:١٢:٠٩١٩:٣٠:٣٤٢٣:٣٨:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٣٣:٢٧١٢:٢٢:٥٦١٩:١٢:٤٦١٩:٣١:١٤٢٣:٣٨:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٢:٥٣١٢:٢٢:٥٨١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٥٣٢٣:٣٨:٢٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٢:٢٠١٢:٢٣:٠١١٩:١٤:٠١١٩:٣٢:٣٢٢٣:٣٨:١٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣١:٤٩١٢:٢٣:٠٣١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:١٢٢٣:٣٨:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٥٣٠٥:٣١:١٩١٢:٢٣:٠٧١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٥٠٢٣:٣٨:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:١٠٠٥:٣٠:٥٠١٢:٢٣:١١١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٢٩٢٣:٣٨:١٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٣٠:٢٣١٢:٢٣:١٦١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٠٧٢٣:٣٨:٠٨
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٢٩:٥٧١٢:٢٣:٢١١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٤٥٢٣:٣٨:٠٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاهدان

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر زاهدان

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر زاهدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاهدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر زاهدان

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٥٦:١٨٠٦:١٩:٥١١١:٢٧:٥٢١٦:٣٥:٥٦١٦:٥٤:٣٥٢٢:٤٦:١٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٠:١٢١١:٢٨:٢١١٦:٣٦:٣٤١٦:٥٥:١٣٢٢:٤٦:٤٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٧:٠٣٠٦:٢٠:٣٢١١:٢٨:٥٠١٦:٣٧:١٣١٦:٥٥:٥١٢٢:٤٧:١٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٧:٢٤٠٦:٢٠:٥٠١١:٢٩:١٩١٦:٣٧:٥٣١٦:٥٦:٣١٢٢:٤٧:٤٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢١:٠٧١١:٢٩:٤٨١٦:٣٨:٣٥١٦:٥٧:١١٢٢:٤٨:١٨
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢١:٢٢١١:٣٠:١٦١٦:٣٩:١٧١٦:٥٧:٥٢٢٢:٤٨:٤٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢١:٣٦١١:٣٠:٤٤١٦:٣٩:٥٩١٦:٥٨:٣٤٢٢:٤٩:١٧
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٨:٣٥٠٦:٢١:٤٨١١:٣١:١٢١٦:٤٠:٤٣١٦:٥٩:١٧٢٢:٤٩:٤٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢١:٥٨١١:٣١:٣٩١٦:٤١:٢٨١٧:٠٠:٠٠٢٢:٥٠:١٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٩:٠٣٠٦:٢٢:٠٧١١:٣٢:٠٦١٦:٤٢:١٣١٧:٠٠:٤٤٢٢:٥٠:٤٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٢:١٤١١:٣٢:٣٢١٦:٤٢:٥٩١٧:٠١:٢٩٢٢:٥١:١٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٩:٢٦٠٦:٢٢:٢٠١١:٣٢:٥٨١٦:٤٣:٤٥١٧:٠٢:١٤٢٢:٥١:٤٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٩:٣٥٠٦:٢٢:٢٤١١:٣٣:٢٣١٦:٤٤:٣٢١٧:٠٣:٠٠٢٢:٥٢:٠٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢٢:٢٦١١:٣٣:٤٨١٦:٤٥:٢٠١٧:٠٣:٤٦٢٢:٥٢:٣٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٢:٢٧١١:٣٤:١٢١٦:٤٦:٠٨١٧:٠٤:٣٣٢٢:٥٣:٠١
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٢٢:٢٦١١:٣٤:٣٦١٦:٤٦:٥٧١٧:٠٥:٢٠٢٢:٥٣:٢٧
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٢:٢٣١١:٣٤:٥٩١٦:٤٧:٤٦١٧:٠٦:٠٧٢٢:٥٣:٥٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٢:١٩١١:٣٥:٢١١٦:٤٨:٣٥١٧:٠٦:٥٥٢٢:٥٤:١٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٩:٥٩٠٦:٢٢:١٣١١:٣٥:٤٣١٦:٤٩:٢٥١٧:٠٧:٤٣٢٢:٥٤:٤٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٩:٥٨٠٦:٢٢:٠٦١١:٣٦:٠٤١٦:٥٠:١٦١٧:٠٨:٣٢٢٢:٥٥:٠٥
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٩:٥٥٠٦:٢١:٥٦١١:٣٦:٢٥١٦:٥١:٠٦١٧:٠٩:٢١٢٢:٥٥:٢٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٩:٥١٠٦:٢١:٤٦١١:٣٦:٤٤١٦:٥١:٥٧١٧:١٠:١٠٢٢:٥٥:٥١
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٢١:٣٣١١:٣٧:٠٣١٦:٥٢:٤٨١٧:١٠:٥٩٢٢:٥٦:١٣
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٩:٣٨٠٦:٢١:١٩١١:٣٧:٢٢١٦:٥٣:٣٩١٧:١١:٤٨٢٢:٥٦:٣٥
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢١:٠٣١١:٣٧:٤٠١٦:٥٤:٣١١٧:١٢:٣٨٢٢:٥٦:٥٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٠:٤٦١١:٣٧:٥٧١٦:٥٥:٢٢١٧:١٣:٢٧٢٢:٥٧:١٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٠:٢٧١١:٣٨:١٣١٦:٥٦:١٤١٧:١٤:١٧٢٢:٥٧:٣٤
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٠:٠٧١١:٣٨:٢٨١٦:٥٧:٠٥١٧:١٥:٠٧٢٢:٥٧:٥٣
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٨:٤٠٠٦:١٩:٤٥١١:٣٨:٤٣١٦:٥٧:٥٧١٧:١٥:٥٦٢٢:٥٨:١١
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٩:٢١١١:٣٨:٥٧١٦:٥٨:٤٩١٧:١٦:٤٦٢٢:٥٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زاهدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاهدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر زاهدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر زاهدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاهدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر زاهدان

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢١:٠٣١١:٣٧:٤٠١٦:٥٤:٣١١٧:١٢:٣٨٢٢:٥٦:٥٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٠:٤٦١١:٣٧:٥٧١٦:٥٥:٢٢١٧:١٣:٢٧٢٢:٥٧:١٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٩:٠٨٠٦:٢٠:٢٧١١:٣٨:١٣١٦:٥٦:١٤١٧:١٤:١٧٢٢:٥٧:٣٤
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٥٠٦:٢٠:٠٧١١:٣٨:٢٨١٦:٥٧:٠٥١٧:١٥:٠٧٢٢:٥٧:٥٣
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٠٠٦:١٩:٤٥١١:٣٨:٤٣١٦:٥٧:٥٧١٧:١٥:٥٦٢٢:٥٨:١١
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:١٩:٢١١١:٣٨:٥٧١٦:٥٨:٤٩١٧:١٦:٤٦٢٢:٥٨:٢٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٦٠٦:١٨:٥٦١١:٣٩:١٠١٦:٥٩:٤٠١٧:١٧:٣٥٢٢:٥٨:٤٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٤٧٠٦:١٨:٣٠١١:٣٩:٢٢١٧:٠٠:٣٢١٧:١٨:٢٥٢٢:٥٨:٥٩
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٢٦٠٦:١٨:٠١١١:٣٩:٣٣١٧:٠١:٢٣١٧:١٩:١٤٢٢:٥٩:١٣
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٧:٠٤٠٦:١٧:٣٢١١:٣٩:٤٤١٧:٠٢:١٤١٧:٢٠:٠٣٢٢:٥٩:٢٧
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٠٠٦:١٧:٠١١١:٣٩:٥٣١٧:٠٣:٠٥١٧:٢٠:٥٢٢٢:٥٩:٤٠
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٦:١٥٠٦:١٦:٢٨١١:٤٠:٠٢١٧:٠٣:٥٦١٧:٢١:٤١٢٢:٥٩:٥٢
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٥:٥٤١١:٤٠:١٠١٧:٠٤:٤٦١٧:٢٢:٢٩٢٣:٠٠:٠٣
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٥:١٨١١:٤٠:١٨١٧:٠٥:٣٦١٧:٢٣:١٨٢٣:٠٠:١٣
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٠٠٦:١٤:٤١١١:٤٠:٢٤١٧:٠٦:٢٦١٧:٢٤:٠٦٢٣:٠٠:٢٣
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٩٠٦:١٤:٠٣١١:٤٠:٣٠١٧:٠٧:١٦١٧:٢٤:٥٣٢٣:٠٠:٣١
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٤٦٠٦:١٣:٢٤١١:٤٠:٣٤١٧:٠٨:٠٦١٧:٢٥:٤١٢٣:٠٠:٣٩
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٢:٤٣١١:٤٠:٣٨١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٦:٢٨٢٣:٠٠:٤٦
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٦٠٦:١٢:٠٠١١:٤٠:٤١١٧:٠٩:٤٣١٧:٢٧:١٥٢٣:٠٠:٥١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٩٠٦:١١:١٧١١:٤٠:٤٤١٧:١٠:٣٢١٧:٢٨:٠١٢٣:٠٠:٥٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:١٠:٣٢١١:٤٠:٤٥١٧:١١:٢٠١٧:٢٨:٤٧٢٣:٠١:٠١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٠٩:٤٦١١:٤٠:٤٦١٧:١٢:٠٨١٧:٢٩:٣٣٢٣:٠١:٠٤
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠١٠٦:٠٨:٥٩١١:٤٠:٤٦١٧:١٢:٥٥١٧:٣٠:١٩٢٣:٠١:٠٧
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٨٠٦:٠٨:١٠١١:٤٠:٤٥١٧:١٣:٤٢١٧:٣١:٠٤٢٣:٠١:٠٨
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٠٧:٢١١١:٤٠:٤٤١٧:١٤:٢٩١٧:٣١:٤٩٢٣:٠١:٠٩
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٠٦:٣٠١١:٤٠:٤٢١٧:١٥:١٥١٧:٣٢:٣٤٢٣:٠١:١٠
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٠٤٠٦:٠٥:٣٩١١:٤٠:٣٩١٧:١٦:٠١١٧:٣٣:١٨٢٣:٠١:٠٩
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٦٠٦:٠٤:٤٦١١:٤٠:٣٥١٧:١٦:٤٧١٧:٣٤:٠٢٢٣:٠١:٠٧
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٨٠٦:٠٣:٥٢١١:٤٠:٣١١٧:١٧:٣٢١٧:٣٤:٤٦٢٣:٠١:٠٥
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٢:٥٨١١:٤٠:٢٦١٧:١٨:١٧١٧:٣٥:٣٠٢٣:٠١:٠٢

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر زاهدان شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر زاهدان شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زاهدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاهدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زاهدان

زاهِدانْ یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان سیستان و بلوچستان و در محدوده شمالی بلوچستان قرار دارد. نام پیشین این شهر «دزآپ» بوده که در زمان رضا شاه به «زاهدان» تغییر یافته‌است

شهر زاهدان در ویکیپدیا

شهر زاهدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زاهدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زاهدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زاهدان بر روی نقشه

شهر زاهدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زاهدان
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر زاهدان + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر زاهدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زاهدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زاهدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زاهدان
افق شرعی امروز فردا زاهدان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زاهدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق زاهدان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاهدان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق زاهدان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زاهدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا زاهدان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو