جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زاهدان

زاهدان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زاهدان


اذان صبح: ٠٤:٣٤:١٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:٥٥
اذان ظهر: ١١:١٢:٣٢
غروب آفتاب: ١٦:٢٨:٥٤
اذان مغرب: ١٦:٤٧:٠١
نیمه شب: ٢٢:٣١:٥٧

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زاهدان (شهرستان زاهدان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ شهر زاهدان)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر زاهدان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زاهدان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فلورانس اسكاول شین
زمانی كه انسان با خشنودی و بدون ترس خرج كند، راه را برای سرازیر شدن پول بیشتر می گشاید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زاهدان

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زاهدان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاهدان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زاهدان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاهدان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاهدان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٨:٥٤١٢:٢٤:٢٠١٩:٠٠:١١١٩:١٧:٥١٢٣:٤٢:١٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:١٤٠٥:٤٧:٥٨١٢:٢٤:١٠١٩:٠٠:٤٨١٩:١٨:٣١٢٣:٤١:٥٧
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٠٥٠٥:٤٧:٠٣١٢:٢٤:٠٢١٩:٠١:٢٦١٩:١٩:١١٢٣:٤١:٤١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٦:٠٨١٢:٢٣:٥٣١٩:٠٢:٠٤١٩:١٩:٥١٢٣:٤١:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٤٨٠٥:٤٥:١٥١٢:٢٣:٤٦١٩:٠٢:٤١١٩:٢٠:٣١٢٣:٤١:١١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٤١٠٥:٤٤:٢٢١٢:٢٣:٣٨١٩:٠٣:١٩١٩:٢١:١١٢٣:٤٠:٥٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤٣:٣١١٢:٢٣:٣٢١٩:٠٣:٥٧١٩:٢١:٥١٢٣:٤٠:٤٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٧:٣٠٠٥:٤٢:٤١١٢:٢٣:٢٥١٩:٠٤:٣٥١٩:٢٢:٣١٢٣:٤٠:٣٠
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٦:٢٦٠٥:٤١:٥١١٢:٢٣:٢٠١٩:٠٥:١٣١٩:٢٣:١٢٢٣:٤٠:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٥:٢٢٠٥:٤١:٠٣١٢:٢٣:١٥١٩:٠٥:٥١١٩:٢٣:٥٢٢٣:٤٠:٠٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٤:٢٠٠٥:٤٠:١٥١٢:٢٣:١٠١٩:٠٦:٢٩١٩:٢٤:٣٢٢٣:٣٩:٥٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٣:١٩٠٥:٣٩:٢٩١٢:٢٣:٠٦١٩:٠٧:٠٧١٩:٢٥:١٢٢٣:٣٩:٤٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٢:١٨٠٥:٣٨:٤٤١٢:٢٣:٠٣١٩:٠٧:٤٥١٩:٢٥:٥٣٢٣:٣٩:٣٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١١:١٩٠٥:٣٨:٠٠١٢:٢٣:٠٠١٩:٠٨:٢٢١٩:٢٦:٣٣٢٣:٣٩:٢٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٧:١٧١٢:٢٢:٥٨١٩:٠٩:٠٠١٩:٢٧:١٣٢٣:٣٩:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٩:٢٥٠٥:٣٦:٣٦١٢:٢٢:٥٦١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٧:٥٤٢٣:٣٩:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٨:٢٩٠٥:٣٥:٥٥١٢:٢٢:٥٥١٩:١٠:١٦١٩:٢٨:٣٤٢٣:٣٨:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٧:٣٥٠٥:٣٥:١٦١٢:٢٢:٥٤١٩:١٠:٥٤١٩:٢٩:١٤٢٣:٣٨:٤٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٦:٤٢٠٥:٣٤:٣٩١٢:٢٢:٥٤١٩:١١:٣١١٩:٢٩:٥٤٢٣:٣٨:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٥:٥٠٠٥:٣٤:٠٢١٢:٢٢:٥٥١٩:١٢:٠٩١٩:٣٠:٣٤٢٣:٣٨:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٥:٠٠٠٥:٣٣:٢٧١٢:٢٢:٥٦١٩:١٢:٤٦١٩:٣١:١٤٢٣:٣٨:٢٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٤:١١٠٥:٣٢:٥٣١٢:٢٢:٥٨١٩:١٣:٢٤١٩:٣١:٥٣٢٣:٣٨:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٣:٢٤٠٥:٣٢:٢٠١٢:٢٣:٠١١٩:١٤:٠١١٩:٣٢:٣٢٢٣:٣٨:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣١:٤٩١٢:٢٣:٠٣١٩:١٤:٣٨١٩:٣٣:١٢٢٣:٣٨:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠١:٥٣٠٥:٣١:١٩١٢:٢٣:٠٧١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٥٠٢٣:٣٨:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:١٠٠٥:٣٠:٥٠١٢:٢٣:١١١٩:١٥:٥١١٩:٣٤:٢٩٢٣:٣٨:١٠
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٢٩٠٥:٣٠:٢٣١٢:٢٣:١٦١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٠٧٢٣:٣٨:٠٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٤٩٠٥:٢٩:٥٧١٢:٢٣:٢١١٩:١٧:٠٢١٩:٣٥:٤٥٢٣:٣٨:٠٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٩:١١٠٥:٢٩:٣٢١٢:٢٣:٢٦١٩:١٧:٣٨١٩:٣٦:٢٢٢٣:٣٨:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاهدان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر زاهدان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زاهدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاهدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری شهر زاهدان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زاهدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاهدان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر زاهدان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش شهر زاهدان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاهدان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر زاهدان

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٥:٥٥:٥٥١١:١٢:٣٢١٦:٢٨:٥٤١٦:٤٧:٠١٢٢:٣١:٥٧
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠١٠٥:٥٦:٤٤١١:١٢:٤٨١٦:٢٨:٣٧١٦:٤٦:٤٧٢٢:٣٢:١٠
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٣٠٥:٥٧:٣٣١١:١٣:٠٥١٦:٢٨:٢٢١٦:٤٦:٣٤٢٢:٣٢:٢٤
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٦٠٥:٥٨:٢٢١١:١٣:٢٢١٦:٢٨:٠٩١٦:٤٦:٢٢٢٢:٣٢:٣٨
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٠٨٠٥:٥٩:١١١١:١٣:٤١١٦:٢٧:٥٧١٦:٤٦:١٢٢٢:٣٢:٥٤
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٠٠٦:٠٠:٠٠١١:١٤:٠٠١٦:٢٧:٤٧١٦:٤٦:٠٤٢٢:٣٣:١٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٣٢٠٦:٠٠:٤٨١١:١٤:٢٠١٦:٢٧:٣٩١٦:٤٥:٥٨٢٢:٣٣:٢٧
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:١٤٠٦:٠١:٣٧١١:١٤:٤٠١٦:٢٧:٣٢١٦:٤٥:٥٣٢٢:٣٣:٤٤
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٦٠٦:٠٢:٢٥١١:١٥:٠٢١٦:٢٧:٢٧١٦:٤٥:٤٩٢٢:٣٤:٠٣
١٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٣:١٢١١:١٥:٢٤١٦:٢٧:٢٤١٦:٤٥:٤٨٢٢:٣٤:٢٢
١١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٩٠٦:٠٣:٥٩١١:١٥:٤٦١٦:٢٧:٢٣١٦:٤٥:٤٨٢٢:٣٤:٤٢
١٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٠٠٦:٠٤:٤٦١١:١٦:٠٩١٦:٢٧:٢٣١٦:٤٥:٤٩٢٢:٣٥:٠٢
١٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤١٠٦:٠٥:٣٢١١:١٦:٣٣١٦:٢٧:٢٥١٦:٤٥:٥٣٢٢:٣٥:٢٣
١٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٢٠٦:٠٦:١٨١١:١٦:٥٧١٦:٢٧:٢٨١٦:٤٥:٥٧٢٢:٣٥:٤٥
١٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠٢٠٦:٠٧:٠٣١١:١٧:٢٢١٦:٢٧:٣٣١٦:٤٦:٠٤٢٢:٣٦:٠٨
١٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٢٠٦:٠٧:٤٧١١:١٧:٤٨١٦:٢٧:٤٠١٦:٤٦:١٢٢٢:٣٦:٣١
١٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٨:٣١١١:١٨:١٤١٦:٢٧:٤٩١٦:٤٦:٢٢٢٢:٣٦:٥٥
١٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠١٠٦:٠٩:١٤١١:١٨:٤٠١٦:٢٧:٥٩١٦:٤٦:٣٣٢٢:٣٧:١٩
١٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:٠٩:٥٧١١:١٩:٠٧١٦:٢٨:١٠١٦:٤٦:٤٥٢٢:٣٧:٤٤
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٨٠٦:١٠:٣٨١١:١٩:٣٤١٦:٢٨:٢٤١٦:٤٧:٠٠٢٢:٣٨:٠٩
٢١ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١١:١٩١١:٢٠:٠١١٦:٢٨:٣٨١٦:٤٧:١٥٢٢:٣٨:٣٥
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٢٠٦:١١:٥٩١١:٢٠:٢٩١٦:٢٨:٥٥١٦:٤٧:٣٣٢٢:٣٩:٠٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:١٢:٣٨١١:٢٠:٥٨١٦:٢٩:١٣١٦:٤٧:٥١٢٢:٣٩:٢٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٥٠٦:١٣:١٦١١:٢١:٢٦١٦:٢٩:٣٢١٦:٤٨:١١٢٢:٣٩:٥٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٢٠٠٦:١٣:٥٤١١:٢١:٥٥١٦:٢٩:٥٤١٦:٤٨:٣٣٢٢:٤٠:٢٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٤٠٦:١٤:٣٠١١:٢٢:٢٤١٦:٣٠:١٦١٦:٤٨:٥٦٢٢:٤٠:٥٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٨٠٦:١٥:٠٥١١:٢٢:٥٤١٦:٣٠:٤٠١٦:٤٩:٢١٢٢:٤١:٢١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠١٠٦:١٥:٣٩١١:٢٣:٢٣١٦:٣١:٠٦١٦:٤٩:٤٦٢٢:٤١:٥٠
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١٦:١٢١١:٢٣:٥٣١٦:٣١:٣٣١٦:٥٠:١٤٢٢:٤٢:١٩
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٥٠٦:١٦:٤٤١١:٢٤:٢٣١٦:٣٢:٠١١٦:٥٠:٤٢٢٢:٤٢:٤٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زاهدان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر زاهدان شهر زاهدان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی شهر زاهدان شهر زاهدان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زاهدان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاهدان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زاهدان

زاهِدانْ یکی از کلان‌شهرهای ایران و مرکز استان سیستان و بلوچستان و در محدوده شمالی بلوچستان قرار دارد. نام پیشین این شهر «دزآپ» بوده که در زمان رضا شاه به «زاهدان» تغییر یافته‌است

شهر زاهدان در ویکیپدیا

شهر زاهدان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زاهدان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زاهدان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زاهدان بر روی نقشه

شهر زاهدان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زاهدان
اوقات شرعی آذر ٩٨ شهر زاهدان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ شهر زاهدان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زاهدان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زاهدان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زاهدان
جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ زاهدان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق زاهدان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق زاهدان
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ زاهدان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاهدان
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زاهدان
زمان پخش اذان مستقیم به افق زاهدان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زاهدان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو