جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای زاغه

بشاریات شرقی | آبیک | قزوین | ایران

اوقات شرعی امروز زاغه


اذان صبح: ٠٥:٢٥:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٥٢
اذان ظهر: ١٣:١١:٥٣
غروب آفتاب: ١٩:٣٢:٣٠
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٥٤
نیمه شب: ٠٠:٢٨:١٩

جمعه ١٥ فروردین ١٣٩٩
٠٩ شعبان ١٤٤١ قمری
٠٣ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای زاغه (شهرستان آبیک) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ فروردین ٩٩ روستای زاغه)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای زاغه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاغه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام مهدی (عج)
از خدا بترسيد و تسليم ما شويد و كارها را به ما واگذاريد، بر ماست كه شما را از سرچشمه، سيراب برگردانيم، چنان كه بردن شما به سرچشمه از ما بود، در پى كشف آنچه از شما پوشيده شده نرويد. مقصد خود را با دوستى ما بر اساس راهى كه روشن است به طرف ما قرار دهيد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای زاغه

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای زاغه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاغه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای زاغه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای زاغه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاغه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٠:٤٩٠٦:٢٢:٣٩١٣:٠٦:٣٧١٩:٥١:٠٩٢٠:١٠:٢١٠٠:٢٠:١٤
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:١٨٠٦:٢١:٢٨١٣:٠٦:٢٧١٩:٥٢:٠١٢٠:١١:١٥٠٠:١٩:٥٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٤٨٠٦:٢٠:١٨١٣:٠٦:١٨١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:١٠٠٠:١٩:٣٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:١٩٠٦:١٩:٠٩١٣:٠٦:٠٩١٩:٥٣:٤٤٢٠:١٣:٠٤٠٠:١٩:١٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٠٠٦:١٨:٠١١٣:٠٦:٠١١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٣:٥٨٠٠:١٨:٥٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٢٠٦:١٦:٥٤١٣:٠٥:٥٣١٩:٥٥:٢٦٢٠:١٤:٥٣٠٠:١٨:٤١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٥٠٦:١٥:٤٨١٣:٠٥:٤٦١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:٤٧٠٠:١٨:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٢٩٠٦:١٤:٤٣١٣:٠٥:٤٠١٩:٥٧:٠٩٢٠:١٦:٤١٠٠:١٨:٠٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٤٠٦:١٣:٤٠١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٨:٠٠٢٠:١٧:٣٥٠٠:١٧:٥٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٤٠٠٦:١٢:٣٧١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٨:٥١٢٠:١٨:٢٩٠٠:١٧:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٧٠٦:١١:٣٦١٣:٠٥:٢٣١٩:٥٩:٤٢٢٠:١٩:٢٣٠٠:١٧:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٥٥٠٦:١٠:٣٥١٣:٠٥:١٨٢٠:٠٠:٣٣٢٠:٢٠:١٧٠٠:١٧:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٩:٣٧١٣:٠٥:١٤٢٠:٠١:٢٣٢٠:٢١:١١٠٠:١٦:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٢:١٤٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٥:١١٢٠:٠٢:١٤٢٠:٢٢:٠٥٠٠:١٦:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٥٦٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٥:٠٨٢٠:٠٣:٠٤٢٠:٢٢:٥٨٠٠:١٦:٢١
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٣٨٠٦:٠٦:٤٨١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٣:٥٤٢٠:٢٣:٥١٠٠:١٦:٠٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٥:٥٤١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٤٤٠٠:١٥:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٠٨٠٦:٠٥:٠٢١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٥:٣٣٢٠:٢٥:٣٧٠٠:١٥:٤٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٥:٥٤٠٦:٠٤:١١١٣:٠٥:٠٢٢٠:٠٦:٢٣٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٥:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٤:٤٣٠٦:٠٣:٢٢١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٧:١٢٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٥:٢٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٣:٣٢٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠٥:٠٣٢٠:٠٨:٠١٢٠:٢٨:١٤٠٠:١٥:١٢
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٢٣٠٦:٠١:٤٧١٣:٠٥:٠٤٢٠:٠٨:٤٩٢٠:٢٩:٠٦٠٠:١٥:٠٣
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:١٦٠٦:٠١:٠٢١٣:٠٥:٠٦٢٠:٠٩:٣٧٢٠:٢٩:٥٧٠٠:١٤:٥٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:١١٠٦:٠٠:١٩١٣:٠٥:٠٩٢٠:١٠:٢٥٢٠:٣٠:٤٧٠٠:١٤:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٩:٣٧١٣:٠٥:١٢٢٠:١١:١٢٢٠:٣١:٣٨٠٠:١٤:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٠٥٠٥:٥٨:٥٧١٣:٠٥:١٥٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٢:٢٧٠٠:١٤:٣٢
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٨:١٨١٣:٠٥:١٩٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٣:١٧٠٠:١٤:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٠٦٠٥:٥٧:٤١١٣:٠٥:٢٤٢٠:١٣:٣١٢٠:٣٤:٠٥٠٠:١٤:٢٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:١٠٠٥:٥٧:٠٦١٣:٠٥:٢٩٢٠:١٤:١٦٢٠:٣٤:٥٣٠٠:١٤:١٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاغه

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای زاغه

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاغه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاغه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای زاغه

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٣٨:٣١٠٧:٠٣:٢٣١٣:١٤:١٦١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٠٠٠٠:٣١:٢١
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠١:٥٦١٣:١٣:٥٨١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٥٢٠٠:٣٠:٥٩
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠٠:٢٩١٣:١٣:٤٠١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٤٣٠٠:٣٠:٣٦
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٩:٠٣١٣:١٣:٢٢١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٣٥٠٠:٣٠:١٤
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:٣٢:٠٩٠٦:٥٧:٣٦١٣:١٣:٠٤١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٢٧٠٠:٢٩:٥١
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٦:١٠١٣:١٢:٤٧١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:١٨٠٠:٢٩:٢٨
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٤:٤٤١٣:١٢:٢٩١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:١٠٠٠:٢٩:٠٥
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٣:١٨١٣:١٢:١١١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٠٢٠٠:٢٨:٤٢
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥١:٥٢١٣:١١:٥٣١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٥٤٠٠:٢٨:١٩
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٥٠:٢٧١٣:١١:٣٦١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٤٦٠٠:٢٧:٥٦
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٩:٠٢١٣:١١:١٩١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٣٨٠٠:٢٧:٣٢
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٧:٣٧١٣:١١:٠٢١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٣٠٠٠:٢٧:٠٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٦:١٣١٣:١٠:٤٥١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٢٢٠٠:٢٦:٤٦
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٤:٤٩١٣:١٠:٢٨١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:١٤٠٠:٢٦:٢٣
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٣:٢٦١٣:١٠:١٢١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٦:٠٠
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٢:٠٣١٣:٠٩:٥٥١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٥:٣٧
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤٠:٤١١٣:٠٩:٤٠١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٥:١٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٥:١١:١٣٠٦:٣٩:١٩١٣:٠٩:٢٤١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٤:٥١
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٧:٥٨١٣:٠٩:٠٩١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٤:٢٨
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٦:٣٧١٣:٠٨:٥٤١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٢٤:٠٦
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٥:١٧١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٣:٤٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٣:٢١
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٨:١٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:١٠٠٠:٢٢:٥٩
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٢٢:٣٨
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٢:١٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٣١٠٦:٢٨:٤٨١٣:٠٧:٣٣١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢١:٥٥
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٥٧٠٦:٢٧:٣٣١٣:٠٧:٢١١٩:٤٧:٤٤٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٢١:٣٤
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٧:٠٩١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٢١:١٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٥:٠٤١٣:٠٦:٥٨١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٨:٣٣٠٠:٢٠:٥٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٠٠٦:٢٣:٥١١٣:٠٦:٤٧١٩:٥٠:١٨٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٢٠:٣٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای زاغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای زاغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای زاغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای زاغه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاغه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زاغه

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای زاغه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای زاغه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زاغه

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١٢:٠٤١٢:١٦:٠٤١٨:٢٠:٣٩١٨:٣٨:٥٠٠٠:٠٣:٢٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٦:٢٠٠٧:١٠:٣٧١٣:١٥:٤٦١٩:٢١:٣٠١٩:٣٩:٤١٠٠:٣٣:٠٩
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٤:٤٧٠٧:٠٩:١١١٣:١٥:٢٨١٩:٢٢:٢٢١٩:٤٠:٣٣٠٠:٣٢:٤٨
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٣:١٤٠٧:٠٧:٤٤١٣:١٥:١١١٩:٢٣:١٣١٩:٤١:٢٥٠٠:٣٢:٢٦
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤١:٤٠٠٧:٠٦:١٧١٣:١٤:٥٣١٩:٢٤:٠٤١٩:٤٢:١٧٠٠:٣٢:٠٥
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٦٠٧:٠٤:٥٠١٣:١٤:٣٥١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٣:٠٨٠٠:٣١:٤٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٨:٣١٠٧:٠٣:٢٣١٣:١٤:١٦١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٤:٠٠٠٠:٣١:٢١
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠١:٥٦١٣:١٣:٥٨١٩:٢٦:٣٧١٩:٤٤:٥٢٠٠:٣٠:٥٩
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٥:٢١٠٧:٠٠:٢٩١٣:١٣:٤٠١٩:٢٧:٢٧١٩:٤٥:٤٣٠٠:٣٠:٣٦
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٤٥٠٦:٥٩:٠٣١٣:١٣:٢٢١٩:٢٨:١٨١٩:٤٦:٣٥٠٠:٣٠:١٤
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٢:٠٩٠٦:٥٧:٣٦١٣:١٣:٠٤١٩:٢٩:٠٩١٩:٤٧:٢٧٠٠:٢٩:٥١
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٦:١٠١٣:١٢:٤٧١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:١٨٠٠:٢٩:٢٨
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٥٧٠٦:٥٤:٤٤١٣:١٢:٢٩١٩:٣٠:٥٠١٩:٤٩:١٠٠٠:٢٩:٠٥
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٢٠٠٦:٥٣:١٨١٣:١٢:١١١٩:٣١:٤٠١٩:٥٠:٠٢٠٠:٢٨:٤٢
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٤٤٠٦:٥١:٥٢١٣:١١:٥٣١٩:٣٢:٣٠١٩:٥٠:٥٤٠٠:٢٨:١٩
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٥٠:٢٧١٣:١١:٣٦١٩:٣٣:٢١١٩:٥١:٤٦٠٠:٢٧:٥٦
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٣٠٠٦:٤٩:٠٢١٣:١١:١٩١٩:٣٤:١١١٩:٥٢:٣٨٠٠:٢٧:٣٢
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٧:٣٧١٣:١١:٠٢١٩:٣٥:٠٢١٩:٥٣:٣٠٠٠:٢٧:٠٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:١٧٠٦:٤٦:١٣١٣:١٠:٤٥١٩:٣٥:٥٢١٩:٥٤:٢٢٠٠:٢٦:٤٦
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٤٠٠٦:٤٤:٤٩١٣:١٠:٢٨١٩:٣٦:٤٣١٩:٥٥:١٤٠٠:٢٦:٢٣
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤٣:٢٦١٣:١٠:١٢١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٦:٠٦٠٠:٢٦:٠٠
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٦٠٦:٤٢:٠٣١٣:٠٩:٥٥١٩:٣٨:٢٤١٩:٥٦:٥٩٠٠:٢٥:٣٧
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤٠:٤١١٣:٠٩:٤٠١٩:٣٩:١٤١٩:٥٧:٥١٠٠:٢٥:١٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:١٣٠٦:٣٩:١٩١٣:٠٩:٢٤١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٤٤٠٠:٢٤:٥١
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٣٧٠٦:٣٧:٥٨١٣:٠٩:٠٩١٩:٤٠:٥٥١٩:٥٩:٣٧٠٠:٢٤:٢٨
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠١٠٦:٣٦:٣٧١٣:٠٨:٥٤١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٣٠٠٠:٢٤:٠٦
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٥٠٦:٣٥:١٧١٣:٠٨:٣٩١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠١:٢٣٠٠:٢٣:٤٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:٤٩٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠٨:٢٥١٩:٤٣:٢٨٢٠:٠٢:١٦٠٠:٢٣:٢١
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:١٤٠٦:٣٢:٣٩١٣:٠٨:١٢١٩:٤٤:١٩٢٠:٠٣:١٠٠٠:٢٢:٥٩
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٣٩٠٦:٣١:٢٢١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٥:١٠٢٠:٠٤:٠٣٠٠:٢٢:٣٨
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠٥٠٦:٣٠:٠٥١٣:٠٧:٤٥١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٢٢:١٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای زاغه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زاغه روستای زاغه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای زاغه روستای زاغه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای زاغه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای زاغه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای زاغه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای زاغه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای زاغه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای زاغه

روستای زاغه بر روی نقشه

روستای زاغه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای زاغه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای زاغه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای زاغه
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای زاغه + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای زاغه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای زاغه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای زاغه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای زاغه رسیده اید.

افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ زاغه دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زاغه
جدول اوقات شرعی امروز فردا زاغه دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق زاغه
زمان پخش اذان زنده به افق زاغه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاغه
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زاغه
زمان پخش اذان مستقیم به افق زاغه

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای زاغه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو