جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زاغمرز

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زاغمرز


اذان صبح: ٠٥:١٧:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٣:١٧
اذان ظهر: ١٢:٤٩:٥٧
غروب آفتاب: ١٨:٥٦:٠٢
اذان مغرب: ١٩:١٤:٢٢
نیمه شب: ٢٣:٣٧:٢٦

شنبه ٣٠ شهریور ١٣٩٨
٢١ محرم ١٤٤١ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زاغمرز (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ شهریور ٩٨ شهر زاغمرز)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زاغمرز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زاغمرز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از اسرا و مفقودان

برایان تریسی
پیش از شروع هر کاری از خودتان بپرسید: انجام دادن یا ندادن این کار چه تاثیرات بلندمدتی بر زندگی من خواهد داشت؟

اوقات شرعی ماه جاری شهر زاغمرز

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زاغمرز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاغمرز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زاغمرز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاغمرز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاغمرز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٤:٣١١٩:٤١:١٢٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٧:٢٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٤:٢٢١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٧:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٤:١٣١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:٣١٠٠:٠٦:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٤:٠٥١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٦:٢٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٣:٥٧١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٠٦:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٣:٥٠١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٥:١٩٠٠:٠٥:٥٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠١:٣١١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:١٥٠٠:٠٥:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٧:١١٠٠:٠٥:١٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٤:٥٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٠٤:٤٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٠٤:٢٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٣:١٨١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٥٣٠٠:٠٤:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٣٢٠٥:٥٥:١٧١٢:٥٣:١٥١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٤٨٠٠:٠٣:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:١١٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٣:١٢١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٢:٤٤٠٠:٠٣:٤٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٥١٠٥:٥٣:٢٣١٢:٥٣:١٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٣:٣٨٠٠:٠٣:٣٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣٢٠٥:٥٢:٢٨١٢:٥٣:٠٨١٩:٥٤:١٩٢٠:١٤:٣٣٠٠:٠٣:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:١٥٠٥:٥١:٣٤١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٥:١٠٢٠:١٥:٢٧٠٠:٠٣:٠٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٥٩٠٥:٥٠:٤٢١٢:٥٣:٠٦١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٦:٢١٠٠:٠٢:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٩:٥١١٢:٥٣:٠٦١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:١٥٠٠:٠٢:٤٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٩:٠٢١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٧:٤١٢٠:١٨:٠٨٠٠:٠٢:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٨:١٤١٢:٥٣:٠٨١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:٠١٠٠:٠٢:٢١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:١١٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٣:١٠١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٩:٥٤٠٠:٠٢:١٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٤٦:٤٣١٢:٥٣:١٣٢٠:٠٠:٠٩٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٠٢:٠٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٥٣:١٦٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢١:٣٨٠٠:٠١:٥٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٤٥:١٩١٢:٥٣:١٩٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٠١:٤٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٥٠٠٥:٤٤:٣٩١٢:٥٣:٢٣٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٣:١٩٠٠:٠١:٤١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٤٤:٠٠١٢:٥٣:٢٨٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٠١:٣٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٤٣:٢٤١٢:٥٣:٣٣٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٠١:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥٨:٥٣٠٥:٤٢:٤٩١٢:٥٣:٣٨٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٥:٤٧٠٠:٠١:٢٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاغمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاغمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاغمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاغمرز

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر زاغمرز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زاغمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاغمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر زاغمرز

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر زاغمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر زاغمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر زاغمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زاغمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاغمرز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زاغمرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر زاغمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاغمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زاغمرز

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٩:٥٧١٢:٥٩:٢٩١٩:٣٨:٢٦١٩:٥٧:٣١٠٠:١٤:٠٠
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٣٥٠٦:٢٠:٤٦١٢:٥٩:١٤١٩:٣٧:٠٥١٩:٥٦:٠٧٠٠:١٣:٥٣
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢١:٣٥١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٥:٤٤١٩:٥٤:٤٣٠٠:١٣:٤٦
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٤٨٠٦:٢٢:٢٤١٢:٥٨:٤١١٩:٣٤:٢٢١٩:٥٣:١٩٠٠:١٣:٣٨
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٣:١٣١٢:٥٨:٢٤١٩:٣٢:٥٩١٩:٥١:٥٤٠٠:١٣:٢٩
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٤:٠١١٢:٥٨:٠٦١٩:٣١:٣٥١٩:٥٠:٢٨٠٠:١٣:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٤٠٦:٢٤:٥٠١٢:٥٧:٤٩١٩:٣٠:١١١٩:٤٩:٠١٠٠:١٣:١٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠٩٠٦:٢٥:٣٨١٢:٥٧:٣١١٩:٢٨:٤٦١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٣:٠٠
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٦:٢٧١٢:٥٧:١٢١٩:٢٧:٢١١٩:٤٦:٠٧٠٠:١٢:٤٩
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:١٦٠٦:٢٧:١٥١٢:٥٦:٥٣١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٤:٣٩٠٠:١٢:٣٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٢٠٠٦:٢٨:٠٤١٢:٥٦:٣٤١٩:٢٤:٢٩١٩:٤٣:١١٠٠:١٢:٢٥
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٨:٥٢١٢:٥٦:١٥١٩:٢٣:٠٢١٩:٤١:٤٢٠٠:١٢:١٣
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٤٠٦:٢٩:٤٠١٢:٥٥:٥٥١٩:٢١:٣٤١٩:٤٠:١٣٠٠:١٢:٠٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٢٦٠٦:٣٠:٢٨١٢:٥٥:٣٥١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٨:٤٣٠٠:١١:٤٧
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٢٧٠٦:٣١:١٦١٢:٥٥:١٥١٩:١٨:٣٨١٩:٣٧:١٣٠٠:١١:٣٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٨٠٦:٣٢:٠٤١٢:٥٤:٥٥١٩:١٧:٠٩١٩:٣٥:٤٣٠٠:١١:١٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٢٨٠٦:٣٢:٥٢١٢:٥٤:٣٤١٩:١٥:٤٠١٩:٣٤:١٢٠٠:١١:٠٤
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٣٣:٤٠١٢:٥٤:١٤١٩:١٤:١١١٩:٣٢:٤١٠٠:١٠:٤٩
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٧٠٦:٣٤:٢٨١٢:٥٣:٥٣١٩:١٢:٤١١٩:٣١:١٠٠٠:١٠:٣٣
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٦٠٦:٣٥:١٦١٢:٥٣:٣٢١٩:١١:١١١٩:٢٩:٣٩٠٠:١٠:١٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٢٤٠٦:٣٦:٠٤١٢:٥٣:١٠١٩:٠٩:٤١١٩:٢٨:٠٧٠٠:١٠:٠٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٢٠٦:٣٦:٥٢١٢:٥٢:٤٩١٩:٠٨:١٠١٩:٢٦:٣٦٠٠:٠٩:٤٥
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٢٠٠٦:٣٧:٤٠١٢:٥٢:٢٨١٩:٠٦:٤٠١٩:٢٥:٠٤٠٠:٠٩:٢٨
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:١٧٠٦:٣٨:٢٨١٢:٥٢:٠٦١٩:٠٥:٠٩١٩:٢٣:٣٢٠٠:٠٩:١١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١٤٠٦:٣٩:١٦١٢:٥١:٤٥١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٢:٠١٠٠:٠٨:٥٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:١١٠٦:٤٠:٠٤١٢:٥١:٢٣١٩:٠٢:٠٧١٩:٢٠:٢٩٠٠:٠٨:٣٧
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٧٠٦:٤٠:٥٢١٢:٥١:٠٢١٩:٠٠:٣٦١٩:١٨:٥٧٠٠:٠٨:١٩
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٠٣٠٦:٤١:٤٠١٢:٥٠:٤٠١٨:٥٩:٠٥١٩:١٧:٢٥٠٠:٠٨:٠١
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٨٠٦:٤٢:٢٨١٢:٥٠:١٩١٨:٥٧:٣٤١٩:١٥:٥٣٠٠:٠٧:٤٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٤٠٦:٤٣:١٧١٢:٤٩:٥٧١٨:٥٦:٠٢١٩:١٤:٢٢٢٣:٣٧:٢٦
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٨:٤٩٠٥:٤٤:٠٦١١:٤٩:٣٦١٧:٥٤:٣١١٨:١٢:٥٠٢٣:٠٧:٠٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زاغمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زاغمرز شهر زاغمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر زاغمرز شهر زاغمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زاغمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاغمرز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زاغمرز

زاغمرز، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران است

شهر زاغمرز در ویکیپدیا

شهر زاغمرز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زاغمرز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زاغمرز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زاغمرز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زاغمرز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زاغمرز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زاغمرز
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر زاغمرز + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر زاغمرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زاغمرز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زاغمرز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زاغمرز رسیده اید.

جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ زاغمرز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاغمرز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زاغمرز ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا زاغمرز دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زاغمرز
زمان پخش اذان آنلاین به افق زاغمرز
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زاغمرز
افق شرعی امروز فردا زاغمرز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زاغمرز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو