جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زاغمرز

بهشهر | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز زاغمرز


اذان صبح: ٠٥:١٥:٤٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٢:٢٥
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٣٣
غروب آفتاب: ١٩:١٩:١٨
اذان مغرب: ١٩:٣٧:٤٩
نیمه شب: ٠٠:١٦:٤٢

چهارشنبه ١٣ فروردین ١٣٩٩
٠٧ شعبان ١٤٤١ قمری
٠١ آوریل ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زاغمرز (شهرستان بهشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ فروردین ٩٩ شهر زاغمرز)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر زاغمرز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زاغمرز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز طبیعت

كریستین بوبن
یك نویسنده بیشتر اسیر وظیفه است تا حق.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زاغمرز

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زاغمرز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاغمرز ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زاغمرز (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زاغمرز ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زاغمرز ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٤٠٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٤:٤١١٩:٤٠:١٩١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠٧:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٨:٢٦١٢:٥٤:٣١١٩:٤١:١٢٢٠:٠٠:٣٩٠٠:٠٧:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٤:٢٢١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠١:٣٥٠٠:٠٧:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠٦:٠٣١٢:٥٤:١٣١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٢:٣١٠٠:٠٦:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٣١٠٦:٠٤:٥٣١٢:٥٤:٠٥١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٣:٢٧٠٠:٠٦:٢٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٩:٠١٠٦:٠٣:٤٥١٢:٥٣:٥٧١٩:٤٤:٤٤٢٠:٠٤:٢٣٠٠:٠٦:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٧:٣١٠٦:٠٢:٣٧١٢:٥٣:٥٠١٩:٤٥:٣٧٢٠:٠٥:١٩٠٠:٠٥:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٠٣٠٦:٠١:٣١١٢:٥٣:٤٤١٩:٤٦:٣٠٢٠:٠٦:١٥٠٠:٠٥:٣٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٤:٣٥٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٣:٣٧١٩:٤٧:٢٣٢٠:٠٧:١١٠٠:٠٥:١٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٩:٢١١٢:٥٣:٣٢١٩:٤٨:١٥٢٠:٠٨:٠٧٠٠:٠٤:٥٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢١:٤٣٠٥:٥٨:١٩١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٩:٠٢٠٠:٠٤:٤٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٧:١٧١٢:٥٣:٢٢١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٩:٥٨٠٠:٠٤:٢٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٨:٥٤٠٥:٥٦:١٦١٢:٥٣:١٨١٩:٥٠:٥٢٢٠:١٠:٥٣٠٠:٠٤:١٢
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٧:٣٢٠٥:٥٥:١٧١٢:٥٣:١٥١٩:٥١:٤٤٢٠:١١:٤٨٠٠:٠٣:٥٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٦:١١٠٥:٥٤:٢٠١٢:٥٣:١٢١٩:٥٢:٣٦٢٠:١٢:٤٤٠٠:٠٣:٤٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٤:٥١٠٥:٥٣:٢٣١٢:٥٣:١٠١٩:٥٣:٢٧٢٠:١٣:٣٨٠٠:٠٣:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٣:٣٢٠٥:٥٢:٢٨١٢:٥٣:٠٨١٩:٥٤:١٩٢٠:١٤:٣٣٠٠:٠٣:١٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:١٥٠٥:٥١:٣٤١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٥:١٠٢٠:١٥:٢٧٠٠:٠٣:٠٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٠:٥٩٠٥:٥٠:٤٢١٢:٥٣:٠٦١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٦:٢١٠٠:٠٢:٥٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٤٩:٥١١٢:٥٣:٠٦١٩:٥٦:٥١٢٠:١٧:١٥٠٠:٠٢:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٩:٠٢١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٧:٤١٢٠:١٨:٠٨٠٠:٠٢:٣١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤٨:١٤١٢:٥٣:٠٨١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:٠١٠٠:٠٢:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٦:١١٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٣:١٠١٩:٥٩:٢٠٢٠:١٩:٥٤٠٠:٠٢:١٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٥:٠٣٠٥:٤٦:٤٣١٢:٥٣:١٣٢٠:٠٠:٠٩٢٠:٢٠:٤٦٠٠:٠٢:٠٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٣:٥٧٠٥:٤٦:٠٠١٢:٥٣:١٦٢٠:٠٠:٥٨٢٠:٢١:٣٨٠٠:٠١:٥٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٢:٥٢٠٥:٤٥:١٩١٢:٥٣:١٩٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٢:٢٩٠٠:٠١:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠١:٥٠٠٥:٤٤:٣٩١٢:٥٣:٢٣٢٠:٠٢:٣٣٢٠:٢٣:١٩٠٠:٠١:٤١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٠:٤٩٠٥:٤٤:٠٠١٢:٥٣:٢٨٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٤:٠٩٠٠:٠١:٣٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٩:٥٠٠٥:٤٣:٢٤١٢:٥٣:٣٣٢٠:٠٤:٠٦٢٠:٢٤:٥٩٠٠:٠١:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاغمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاغمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاغمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زاغمرز

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر زاغمرز

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاغمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاغمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری شهر زاغمرز

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥١:١٤١٣:٠٢:٢١١٩:١٤:٠٣١٩:٣٢:٢٨٠٠:١٨:٥٩
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٩:٤٦١٣:٠٢:٠٢١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٢١٠٠:١٨:٣٧
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٨:١٧١٣:٠١:٤٤١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:١٥٠٠:١٨:١٤
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٦:٤٩١٣:٠١:٢٦١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٠٨٠٠:١٧:٥١
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٥:٢٠١٣:٠١:٠٨١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٠٢٠٠:١٧:٢٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٣:٥٢١٣:٠٠:٥١١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٥٥٠٠:١٧:٠٥
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٢:٢٥١٣:٠٠:٣٣١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:٤٩٠٠:١٦:٤٢
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٠:٥٧١٣:٠٠:١٥١٩:٢٠:١٠١٩:٣٨:٤٢٠٠:١٦:١٩
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٩:٣٠١٢:٥٩:٥٧١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٣٦٠٠:١٥:٥٥
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٨:٠٢١٢:٥٩:٤٠١٩:٢١:٥٤١٩:٤٠:٣٠٠٠:١٥:٣٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٦:٣٦١٢:٥٩:٢٣١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:٢٤٠٠:١٥:٠٨
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٥:٠٩١٢:٥٩:٠٦١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٢:١٨٠٠:١٤:٤٥
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٣:٤٣١٢:٥٨:٤٩١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:١١٠٠:١٤:٢١
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٢:١٨١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٤:٠٥٠٠:١٣:٥٨
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٠:٥٣١٢:٥٨:١٦١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٠٠٠٠:١٣:٣٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٥:٥٤٠٠:١٣:١١
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٨:٠٤١٢:٥٧:٤٤١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٤٨٠٠:١٢:٤٨
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٦:٤٠١٢:٥٧:٢٨١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٤٣٠٠:١٢:٢٥
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٥:١٧١٢:٥٧:١٣١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٨:٣٧٠٠:١٢:٠٢
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٣:٥٥١٢:٥٦:٥٨١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٩:٣٢٠٠:١١:٣٩
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٦:٤٣١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:٢٧٠٠:١١:١٦
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢١:١٢١٢:٥٦:٢٩١٩:٣٢:٢٣١٩:٥١:٢٢٠٠:١٠:٥٤
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٩:٥٢١٢:٥٦:١٦١٩:٣٣:١٥١٩:٥٢:١٨٠٠:١٠:٣٢
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٨:٣٣١٢:٥٦:٠٢١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٣:١٣٠٠:١٠:١٠
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:١١٠٦:١٧:١٤١٢:٥٥:٤٩١٩:٣٥:٠١١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٩:٤٨
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٥:٥٦١٢:٥٥:٣٧١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٥:٠٤٠٠:٠٩:٢٦
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٥٩٠٦:١٤:٣٨١٢:٥٥:٢٥١٩:٣٦:٤٧١٩:٥٦:٠٠٠٠:٠٩:٠٥
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٢٣٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٥:١٣١٩:٣٧:٤٠١٩:٥٦:٥٥٠٠:٠٨:٤٤
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٤٨٠٦:١٢:٠٧١٢:٥٥:٠٢١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٨:٢٣
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:١٤٠٦:١٠:٥٢١٢:٥٤:٥١١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٨:٤٧٠٠:٠٨:٠٣

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
شهر زاغمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر زاغمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق شهر زاغمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زاغمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاغمرز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر زاغمرز

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش شهر زاغمرز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زاغمرز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر زاغمرز

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٠:٠٧١٢:٠٤:٠٨١٨:٠٨:٤٥١٨:٢٧:٠٦٢٣:٥١:٠٩
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٣:٣٢٠٦:٥٨:٣٨١٣:٠٣:٥٠١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٨:٠٠٠٠:٢٠:٤٨
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣١:٥٧٠٦:٥٧:٠٩١٣:٠٣:٣٢١٩:١٠:٣٢١٩:٢٨:٥٣٠٠:٢٠:٢٦
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٣٠:٢١٠٦:٥٥:٤١١٣:٠٣:١٥١٩:١١:٢٥١٩:٢٩:٤٧٠٠:٢٠:٠٥
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٨:٤٥٠٦:٥٤:١٢١٣:٠٢:٥٧١٩:١٢:١٨١٩:٣٠:٤٠٠٠:١٩:٤٣
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٧:٠٩٠٦:٥٢:٤٣١٣:٠٢:٣٩١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٣٤٠٠:١٩:٢١
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٥:٣٢٠٦:٥١:١٤١٣:٠٢:٢١١٩:١٤:٠٣١٩:٣٢:٢٨٠٠:١٨:٥٩
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:٥٥٠٦:٤٩:٤٦١٣:٠٢:٠٢١٩:١٤:٥٦١٩:٣٣:٢١٠٠:١٨:٣٧
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:١٨٠٦:٤٨:١٧١٣:٠١:٤٤١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:١٥٠٠:١٨:١٤
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٠٠٦:٤٦:٤٩١٣:٠١:٢٦١٩:١٦:٤١١٩:٣٥:٠٨٠٠:١٧:٥١
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٠٢٠٦:٤٥:٢٠١٣:٠١:٠٨١٩:١٧:٣٣١٩:٣٦:٠٢٠٠:١٧:٢٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٤٠٦:٤٣:٥٢١٣:٠٠:٥١١٩:١٨:٢٥١٩:٣٦:٥٥٠٠:١٧:٠٥
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٥٠٦:٤٢:٢٥١٣:٠٠:٣٣١٩:١٩:١٨١٩:٣٧:٤٩٠٠:١٦:٤٢
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٠٦٠٦:٤٠:٥٧١٣:٠٠:١٥١٩:٢٠:١٠١٩:٣٨:٤٢٠٠:١٦:١٩
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣٩:٣٠١٢:٥٩:٥٧١٩:٢١:٠٢١٩:٣٩:٣٦٠٠:١٥:٥٥
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤٩٠٦:٣٨:٠٢١٢:٥٩:٤٠١٩:٢١:٥٤١٩:٤٠:٣٠٠٠:١٥:٣٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٩٠٦:٣٦:٣٦١٢:٥٩:٢٣١٩:٢٢:٤٧١٩:٤١:٢٤٠٠:١٥:٠٨
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٣٥:٠٩١٢:٥٩:٠٦١٩:٢٣:٣٩١٩:٤٢:١٨٠٠:١٤:٤٥
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣٣:٤٣١٢:٥٨:٤٩١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:١١٠٠:١٤:٢١
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٢٠٦:٣٢:١٨١٢:٥٨:٣٢١٩:٢٥:٢٣١٩:٤٤:٠٥٠٠:١٣:٥٨
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٢:٣٣٠٦:٣٠:٥٣١٢:٥٨:١٦١٩:٢٦:١٥١٩:٤٥:٠٠٠٠:١٣:٣٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٤٠٦:٢٩:٢٨١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٧:٠٨١٩:٤٥:٥٤٠٠:١٣:١١
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٨:٠٤١٢:٥٧:٤٤١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:٤٨٠٠:١٢:٤٨
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٣٦٠٦:٢٦:٤٠١٢:٥٧:٢٨١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٧:٤٣٠٠:١٢:٢٥
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٥٧٠٦:٢٥:١٧١٢:٥٧:١٣١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٨:٣٧٠٠:١٢:٠٢
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٩٠٦:٢٣:٥٥١٢:٥٦:٥٨١٩:٣٠:٣٧١٩:٤٩:٣٢٠٠:١١:٣٩
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:٢٢:٣٣١٢:٥٦:٤٣١٩:٣١:٣٠١٩:٥٠:٢٧٠٠:١١:١٦
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢١:١٢١٢:٥٦:٢٩١٩:٣٢:٢٣١٩:٥١:٢٢٠٠:١٠:٥٤
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٩:٥٢١٢:٥٦:١٦١٩:٣٣:١٥١٩:٥٢:١٨٠٠:١٠:٣٢
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٤٨٠٦:١٨:٣٣١٢:٥٦:٠٢١٩:٣٤:٠٨١٩:٥٣:١٣٠٠:١٠:١٠
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:١١٠٦:١٧:١٤١٢:٥٥:٤٩١٩:٣٥:٠١١٩:٥٤:٠٨٠٠:٠٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زاغمرز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر زاغمرز شهر زاغمرز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی شهر زاغمرز شهر زاغمرز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زاغمرز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زاغمرز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زاغمرز

زاغمرز، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان بهشهر در استان مازندران ایران است

شهر زاغمرز در ویکیپدیا

شهر زاغمرز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زاغمرز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زاغمرز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زاغمرز بر روی نقشه

شهر زاغمرز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زاغمرز

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زاغمرز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زاغمرز
اوقات شرعی فروردین ٩٩ شهر زاغمرز + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ شهر زاغمرز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زاغمرز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زاغمرز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زاغمرز رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق زاغمرز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زاغمرز
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زاغمرز
زمان پخش اذان زنده به افق زاغمرز
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زاغمرز دانلود pdf
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ زاغمرز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا زاغمرز دانلود pdf
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ زاغمرز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زاغمرز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو