جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان)

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زابلی (مهرستان)

اذان صبح: ٠٤:٠٩:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٥:٥٦
اذان ظهر: ١١:٠٨:٠١
غروب آفتاب: ١٦:٤٩:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٠٦:٢٩
نیمه شب شرعی: ٢٢:٢٩:٥١

سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩
٠٣ ربیع الاول ١٤٤٢ قمری
٢٠ اکتبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ مهر ٩٩ شهر زابلی (مهرستان))، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر زابلی (مهرستان))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زابلی (مهرستان))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز صادرات

هلن كلر
من می توانم ادعا كنم كه در هنر تحمل بار سرنوشت، خواه شادی و خواه محنت، آنقدر مسلط شده ام كه سختی ها و رنجها در نهاد من وجد و نشاطی ایجاد می كند كه به سعادت نزدیك است.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زابلی (مهرستان)

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی اکتبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زابلی (مهرستان) ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر زابلی (مهرستان) (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زابلی (مهرستان) ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان زابلی (مهرستان)
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤١:٢٦٠٦:٠٠:١٦١٢:٢٣:٣٣١٨:٤٧:١٥١٩:٠٤:٠٧٢٣:٤٣:٤٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٠:١٥٠٥:٥٩:١٥١٢:٢٣:١٨١٨:٤٧:٤٦١٩:٠٤:٤٠٢٣:٤٣:٢٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٩:٠٥٠٥:٥٨:١٥١٢:٢٣:٠٤١٨:٤٨:١٨١٩:٠٥:١٣٢٣:٤٣:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٧:٥٥٠٥:٥٧:١٦١٢:٢٢:٥٠١٨:٤٨:٤٩١٩:٠٥:٤٦٢٣:٤٢:٤٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٦:٤٦٠٥:٥٦:١٧١٢:٢٢:٣٧١٨:٤٩:٢١١٩:٠٦:٢٠٢٣:٤٢:٢٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٥:٣٧٠٥:٥٥:١٩١٢:٢٢:٢٤١٨:٤٩:٥٣١٩:٠٦:٥٣٢٣:٤٢:١٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٤:٢٨٠٥:٥٤:٢٢١٢:٢٢:١١١٨:٥٠:٢٥١٩:٠٧:٢٧٢٣:٤١:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:٢٠٠٥:٥٣:٢٥١٢:٢١:٥٩١٨:٥٠:٥٧١٩:٠٨:٠١٢٣:٤١:٣٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٢:١٢٠٥:٥٢:٢٩١٢:٢١:٤٧١٨:٥١:٢٩١٩:٠٨:٣٥٢٣:٤١:١٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥١:٣٤١٢:٢١:٣٦١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:٠٩٢٣:٤١:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٩:٥٩٠٥:٥٠:٣٩١٢:٢١:٢٥١٨:٥٢:٣٤١٩:٠٩:٤٤٢٣:٤٠:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٤٩:٤٦١٢:٢١:١٤١٨:٥٣:٠٦١٩:١٠:١٨٢٣:٤٠:٢٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٤٨٠٥:٤٨:٥٣١٢:٢١:٠٤١٨:٥٣:٣٩١٩:١٠:٥٣٢٣:٤٠:١١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٤٨:٠١١٢:٢٠:٥٥١٨:٥٤:١٢١٩:١١:٢٨٢٣:٣٩:٥٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٣٩٠٥:٤٧:١٠١٢:٢٠:٤٦١٨:٥٤:٤٥١٩:١٢:٠٣٢٣:٣٩:٤١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٤:٣٦٠٥:٤٦:١٩١٢:٢٠:٣٧١٨:٥٥:١٨١٩:١٢:٣٨٢٣:٣٩:٢٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٤٥:٣٠١٢:٢٠:٢٩١٨:٥٥:٥١١٩:١٣:١٤٢٣:٣٩:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٤٤:٤١١٢:٢٠:٢٢١٨:٥٦:٢٥١٩:١٣:٤٩٢٣:٣٨:٥٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢١:٣٢٠٥:٤٣:٥٤١٢:٢٠:١٥١٨:٥٦:٥٨١٩:١٤:٢٥٢٣:٣٨:٤٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٠:٣٢٠٥:٤٣:٠٧١٢:٢٠:٠٩١٨:٥٧:٣٢١٩:١٥:٠١٢٣:٣٨:٣٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٩:٣٣٠٥:٤٢:٢٢١٢:٢٠:٠٣١٨:٥٨:٠٦١٩:١٥:٣٧٢٣:٣٨:٢١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٨:٣٥٠٥:٤١:٣٧١٢:١٩:٥٨١٨:٥٨:٤٠١٩:١٦:١٣٢٣:٣٨:٠٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٧:٣٨٠٥:٤٠:٥٤١٢:١٩:٥٣١٨:٥٩:١٤١٩:١٦:٤٩٢٣:٣٧:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٠:١٢١٢:١٩:٤٩١٨:٥٩:٤٨١٩:١٧:٢٥٢٣:٣٧:٤٨
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٥:٤٨٠٥:٣٩:٣٠١٢:١٩:٤٦١٩:٠٠:٢٢١٩:١٨:٠٢٢٣:٣٧:٣٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٤:٥٤٠٥:٣٨:٥٠١٢:١٩:٤٣١٩:٠٠:٥٦١٩:١٨:٣٨٢٣:٣٧:٢٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٠١٠٥:٣٨:١١١٢:١٩:٤١١٩:٠١:٣١١٩:١٩:١٤٢٣:٣٧:٢٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٣:١٠٠٥:٣٧:٣٣١٢:١٩:٣٩١٩:٠٢:٠٥١٩:١٩:٥١٢٣:٣٧:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٢٠٠٥:٣٦:٥٧١٢:١٩:٣٨١٩:٠٢:٣٩١٩:٢٠:٢٧٢٣:٣٧:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زابلی (مهرستان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زابلی (مهرستان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر زابلی (مهرستان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زابلی (مهرستان)

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر زابلی (مهرستان)

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر زابلی (مهرستان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زابلی (مهرستان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ قمری شهر زابلی (مهرستان)

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق
شهر زابلی (مهرستان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر زابلی (مهرستان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤٢ هـ.ق شهر زابلی (مهرستان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زابلی (مهرستان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زابلی (مهرستان)

در این قسمت جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ م شهر زابلی (مهرستان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زابلی (مهرستان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زابلی (مهرستان)

نوامبر
اکتبر ٢٠٢٠ م
سپتامبر

دانلود اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر زابلی (مهرستان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زابلی (مهرستان) شهر زابلی (مهرستان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ میلادی شهر زابلی (مهرستان) شهر زابلی (مهرستان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر زابلی (مهرستان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زابلی (مهرستان)

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر زابلی (مهرستان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زابلی (مهرستان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زابلی (مهرستان)

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٧٠٥:١١:٥٠١١:١٥:٥٣١٧:١٩:٣٢١٧:٣٦:٠٠٢٢:٣٧:٥٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٧٠٥:١٢:١٧١١:١٥:٣٢١٧:١٨:٢٣١٧:٣٤:٥١٢٢:٣٧:٣٠
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٧٠٥:١٢:٤٤١١:١٥:١١١٧:١٧:١٤١٧:٣٣:٤٣٢٢:٣٧:١٠
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٦٠٥:١٣:١١١١:١٤:٥٠١٧:١٦:٠٦١٧:٣٢:٣٤٢٢:٣٦:٥١
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٣٦٠٥:١٣:٣٨١١:١٤:٣٠١٧:١٤:٥٧١٧:٣١:٢٦٢٢:٣٦:٣١
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٠٥٠٥:١٤:٠٦١١:١٤:٠٩١٧:١٣:٤٩١٧:٣٠:١٧٢٢:٣٦:١٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٤٠٥:١٤:٣٣١١:١٣:٤٩١٧:١٢:٤١١٧:٢٩:١٠٢٢:٣٥:٥٢
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٤٠٥:١٥:٠١١١:١٣:٢٩١٧:١١:٣٤١٧:٢٨:٠٢٢٢:٣٥:٣٣
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٣٣٠٥:١٥:٢٩١١:١٣:٠٩١٧:١٠:٢٦١٧:٢٦:٥٥٢٢:٣٥:١٤
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٠٢٠٥:١٥:٥٧١١:١٢:٥٠١٧:٠٩:١٩١٧:٢٥:٤٨٢٢:٣٤:٥٥
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٣١٠٥:١٦:٢٦١١:١٢:٣١١٧:٠٨:١٢١٧:٢٤:٤٢٢٢:٣٤:٣٦
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٠٠٥:١٦:٥٤١١:١٢:١٢١٧:٠٧:٠٦١٧:٢٣:٣٦٢٢:٣٤:١٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٩٠٥:١٧:٢٣١١:١١:٥٣١٧:٠٦:٠٠١٧:٢٢:٣٠٢٢:٣٣:٥٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٨٠٥:١٧:٥٣١١:١١:٣٥١٧:٠٤:٥٤١٧:٢١:٢٥٢٢:٣٣:٤١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٢٧٠٥:١٨:٢٢١١:١١:١٨١٧:٠٣:٤٩١٧:٢٠:٢١٢٢:٣٣:٢٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٦٠٥:١٨:٥٢١١:١١:٠٠١٧:٠٢:٤٥١٧:١٩:١٧٢٢:٣٣:٠٥
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٢٥٠٥:١٩:٢٣١١:١٠:٤٣١٧:٠١:٤١١٧:١٨:١٤٢٢:٣٢:٤٨
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٥٤٠٥:١٩:٥٣١١:١٠:٢٧١٧:٠٠:٣٧١٧:١٧:١١٢٢:٣٢:٣١
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٤٠٥:٢٠:٢٤١١:١٠:١١١٦:٥٩:٣٥١٧:١٦:٠٩٢٢:٣٢:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٢٠:٥٦١١:٠٩:٥٥١٦:٥٨:٣٢١٧:١٥:٠٨٢٢:٣١:٥٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٣٠٥:٢١:٢٧١١:٠٩:٤٠١٦:٥٧:٣١١٧:١٤:٠٧٢٢:٣١:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٣٠٥:٢٢:٠٠١١:٠٩:٢٦١٦:٥٦:٣٠١٧:١٣:٠٧٢٢:٣١:٢٦
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٢٢:٣٢١١:٠٩:١٢١٦:٥٥:٣٠١٧:١٢:٠٨٢٢:٣١:١١
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٢٣:٠٥١١:٠٨:٥٩١٦:٥٤:٣٠١٧:١١:٠٩٢٢:٣٠:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٣٠٥:٢٣:٣٨١١:٠٨:٤٦١٦:٥٣:٣١١٧:١٠:١٢٢٢:٣٠:٤٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٢٤:١٢١١:٠٨:٣٤١٦:٥٢:٣٣١٧:٠٩:١٥٢٢:٣٠:٢٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٢٤:٤٦١١:٠٨:٢٢١٦:٥١:٣٦١٧:٠٨:١٩٢٢:٣٠:١٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٢٥:٢١١١:٠٨:١١١٦:٥٠:٤٠١٧:٠٧:٢٤٢٢:٣٠:٠٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٢٥:٥٦١١:٠٨:٠١١٦:٤٩:٤٤١٧:٠٦:٢٩٢٢:٢٩:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٥٨٠٥:٢٦:٣٢١١:٠٧:٥١١٦:٤٨:٤٩١٧:٠٥:٣٦٢٢:٢٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر زابلی (مهرستان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زابلی (مهرستان) شهر زابلی (مهرستان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر زابلی (مهرستان) شهر زابلی (مهرستان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زابلی (مهرستان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زابلی (مهرستان)

مهرستان با نام پیشین زابُلی یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر زابلی (مهرستان) در ویکیپدیا

شهر زابلی (مهرستان)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زابلی (مهرستان) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زابلی (مهرستان) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زابلی (مهرستان) بر روی نقشه

شهر زابلی (مهرستان) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زابلی (مهرستان)
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر زابلی (مهرستان) + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤٢ شهر زابلی (مهرستان) + دانلود
اوقات شرعی اکتبر ٢٠٢٠ شهر زابلی (مهرستان) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر زابلی (مهرستان) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر زابلی (مهرستان) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ زابلی (مهرستان) دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق زابلی (مهرستان)
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زابلی (مهرستان)
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ زابلی (مهرستان) دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق زابلی (مهرستان)
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق زابلی (مهرستان) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا زابلی (مهرستان) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زابلی (مهرستان) ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو