جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان)

سراوان | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز زابلی (مهرستان)


اذان صبح: ٠٤:٥٣:١١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٣٦
اذان ظهر: ١١:٣٥:١١
غروب آفتاب: ١٦:٥٨:٠١
اذان مغرب: ١٧:١٥:٣٦
نیمه شب: ٢٢:٥٥:٣١

جمعه ٠٤ بهمن ١٣٩٨
٢٨ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٤ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) (شهرستان سراوان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ بهمن ٩٨ شهر زابلی (مهرستان))، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر زابلی (مهرستان))، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زابلی (مهرستان))، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
كارهایی كه در زندگی انجام می‌دهیم، پشت صحنه‌ی هیچ فیلمی نیست. همه‌ی صحنه‌ها همان برداشت نهایی است كه قرار است به روی پرده بیاید و نمایش داده شود. چیزی به نام "تمرین" وجود ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر زابلی (مهرستان)

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر زابلی (مهرستان) ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر زابلی (مهرستان) (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر زابلی (مهرستان) ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان زابلی (مهرستان) ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٠:٢٧١٢:٢١:٢٣١٨:٥٢:٤٢١٩:٠٩:٥٣٢٣:٤٠:٤٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٤٩:٣٣١٢:٢١:١٣١٨:٥٣:١٥١٩:١٠:٢٧٢٣:٤٠:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٤٨:٤١١٢:٢١:٠٣١٨:٥٣:٤٨١٩:١١:٠٢٢٣:٤٠:٠٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٦:٢٨٠٥:٤٧:٤٩١٢:٢٠:٥٤١٨:٥٤:٢١١٩:١١:٣٧٢٣:٣٩:٥٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٥:٢٥٠٥:٤٦:٥٨١٢:٢٠:٤٥١٨:٥٤:٥٤١٩:١٢:١٣٢٣:٣٩:٣٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٤٦:٠٨١٢:٢٠:٣٧١٨:٥٥:٢٨١٩:١٢:٤٨٢٣:٣٩:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٣:٢٠٠٥:٤٥:١٩١٢:٢٠:٢٩١٨:٥٦:٠١١٩:١٣:٢٤٢٣:٣٩:١٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٢:١٩٠٥:٤٤:٣١١٢:٢٠:٢٢١٨:٥٦:٣٥١٩:١٣:٥٩٢٣:٣٨:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢١:١٨٠٥:٤٣:٤٤١٢:٢٠:١٥١٨:٥٧:٠٨١٩:١٤:٣٥٢٣:٣٨:٤٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٠:١٩٠٥:٤٢:٥٧١٢:٢٠:٠٩١٨:٥٧:٤٢١٩:١٥:١١٢٣:٣٨:٣١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٩:٢٠٠٥:٤٢:١٢١٢:٢٠:٠٣١٨:٥٨:١٦١٩:١٥:٤٧٢٣:٣٨:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٨:٢٢٠٥:٤١:٢٨١٢:١٩:٥٨١٨:٥٨:٤٩١٩:١٦:٢٣٢٣:٣٨:٠٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٠:٤٥١٢:١٩:٥٣١٨:٥٩:٢٣١٩:١٦:٥٩٢٣:٣٧:٥٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١٦:٣٠٠٥:٤٠:٠٢١٢:١٩:٤٩١٨:٥٩:٥٧١٩:١٧:٣٥٢٣:٣٧:٤٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٥:٣٥٠٥:٣٩:٢١١٢:١٩:٤٦١٩:٠٠:٣١١٩:١٨:١١٢٣:٣٧:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٤:٤٢٠٥:٣٨:٤١١٢:١٩:٤٣١٩:٠١:٠٥١٩:١٨:٤٧٢٣:٣٧:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٣:٤٩٠٥:٣٨:٠٢١٢:١٩:٤١١٩:٠١:٣٩١٩:١٩:٢٤٢٣:٣٧:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٢:٥٨٠٥:٣٧:٢٥١٢:١٩:٣٩١٩:٠٢:١٣١٩:٢٠:٠٠٢٣:٣٧:١١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٢:٠٨٠٥:٣٦:٤٨١٢:١٩:٣٨١٩:٠٢:٤٧١٩:٢٠:٣٦٢٣:٣٧:٠٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١١:١٩٠٥:٣٦:١٣١٢:١٩:٣٨١٩:٠٣:٢٢١٩:٢١:١٢٢٣:٣٦:٥٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٠:٣١٠٥:٣٥:٣٩١٢:١٩:٣٨١٩:٠٣:٥٦١٩:٢١:٤٩٢٣:٣٦:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٩:٤٥٠٥:٣٥:٠٦١٢:١٩:٣٨١٩:٠٤:٣٠١٩:٢٢:٢٥٢٣:٣٦:٤٥
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٠٠٠٥:٣٤:٣٤١٢:١٩:٤٠١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٣:٠١٢٣:٣٦:٤٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:١٦٠٥:٣٤:٠٣١٢:١٩:٤١١٩:٠٥:٣٧١٩:٢٣:٣٧٢٣:٣٦:٣٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٣٣:٣٤١٢:١٩:٤٤١٩:٠٦:١١١٩:٢٤:١٣٢٣:٣٦:٣٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٥٣٠٥:٣٣:٠٦١٢:١٩:٤٧١٩:٠٦:٤٥١٩:٢٤:٤٨٢٣:٣٦:٢٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٦:١٣٠٥:٣٢:٣٩١٢:١٩:٥٠١٩:٠٧:١٨١٩:٢٥:٢٤٢٣:٣٦:٢٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٥:٣٥٠٥:٣٢:١٤١٢:١٩:٥٤١٩:٠٧:٥١١٩:٢٥:٥٩٢٣:٣٦:٢٥
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٤:٥٨٠٥:٣١:٤٩١٢:١٩:٥٩١٩:٠٨:٢٤١٩:٢٦:٣٤٢٣:٣٦:٢٤
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٤:٢٣٠٥:٣١:٢٦١٢:٢٠:٠٤١٩:٠٨:٥٧١٩:٢٧:٠٩٢٣:٣٦:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زابلی (مهرستان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زابلی (مهرستان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر زابلی (مهرستان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان زابلی (مهرستان)

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر زابلی (مهرستان)

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر زابلی (مهرستان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زابلی (مهرستان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری شهر زابلی (مهرستان)

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١١:١٩١١:٢٤:٣٥١٦:٣٧:٥٤١٦:٥٦:٠٥٢٢:٤٣:٥٩
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:١١:٤١١١:٢٥:٠٤١٦:٣٨:٣١١٦:٥٦:٤١٢٢:٤٤:٢٩
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٤:٥٠:٢٦٠٦:١٢:٠٢١١:٢٥:٣٤١٦:٣٩:١٠١٦:٥٧:١٩٢٢:٤٤:٥٩
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٤:٥٠:٤٨٠٦:١٢:٢١١١:٢٦:٠٢١٦:٣٩:٤٩١٦:٥٧:٥٧٢٢:٤٥:٢٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٤:٥١:٠٩٠٦:١٢:٣٩١١:٢٦:٣١١٦:٤٠:٢٩١٦:٥٨:٣٧٢٢:٤٥:٥٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٤:٥١:٢٩٠٦:١٢:٥٥١١:٢٦:٥٩١٦:٤١:٠٩١٦:٥٩:١٦٢٢:٤٦:٢٨
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٣:١٠١١:٢٧:٢٧١٦:٤١:٥١١٦:٥٩:٥٧٢٢:٤٦:٥٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٣:٢٤١١:٢٧:٥٥١٦:٤٢:٣٣١٧:٠٠:٣٨٢٢:٤٧:٢٧
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٤:٥٢:٢١٠٦:١٣:٣٦١١:٢٨:٢٢١٦:٤٣:١٥١٧:٠١:٢٠٢٢:٤٧:٥٥
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٤:٥٢:٣٥٠٦:١٣:٤٧١١:٢٨:٤٩١٦:٤٣:٥٩١٧:٠٢:٠٢٢٢:٤٨:٢٤
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٣:٥٦١١:٢٩:١٥١٦:٤٤:٤٣١٧:٠٢:٤٥٢٢:٤٨:٥٢
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٤:٥٣:٠١٠٦:١٤:٠٣١١:٢٩:٤١١٦:٤٥:٢٧١٧:٠٣:٢٨٢٢:٤٩:٢٠
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٤:٥٣:١٢٠٦:١٤:١٠١١:٣٠:٠٦١٦:٤٦:١٢١٧:٠٤:١٢٢٢:٤٩:٤٧
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٤:٥٣:٢٢٠٦:١٤:١٤١١:٣٠:٣١١٦:٤٦:٥٧١٧:٠٤:٥٦٢٢:٥٠:١٤
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٤:١٧١١:٣٠:٥٥١٦:٤٧:٤٣١٧:٠٥:٤٠٢٢:٥٠:٤٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٤:١٨١١:٣١:١٩١٦:٤٨:٢٩١٧:٠٦:٢٥٢٢:٥١:٠٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٤:١٨١١:٣١:٤٢١٦:٤٩:١٦١٧:٠٧:١٠٢٢:٥١:٣١
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٤:١٧١١:٣٢:٠٤١٦:٥٠:٠٣١٧:٠٧:٥٥٢٢:٥١:٥٦
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٤:١٤١١:٣٢:٢٦١٦:٥٠:٥٠١٧:٠٨:٤١٢٢:٥٢:٢٠
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٤:٠٩١١:٣٢:٤٧١٦:٥١:٣٧١٧:٠٩:٢٧٢٢:٥٢:٤٤
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٤:٥٣:٥١٠٦:١٤:٠٣١١:٣٣:٠٨١٦:٥٢:٢٥١٧:١٠:١٣٢٢:٥٣:٠٧
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٣:٥٥١١:٣٣:٢٨١٦:٥٣:١٣١٧:١٠:٥٩٢٢:٥٣:٣٠
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٤:٥٣:٤٧٠٦:١٣:٤٥١١:٣٣:٤٧١٦:٥٤:٠١١٧:١١:٤٥٢٢:٥٣:٥٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٤:٥٣:٤٢٠٦:١٣:٣٥١١:٣٤:٠٥١٦:٥٤:٤٩١٧:١٢:٣١٢٢:٥٤:١٣
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٣:٢٢١١:٣٤:٢٣١٦:٥٥:٣٧١٧:١٣:١٧٢٢:٥٤:٣٣
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٣:٠٨١١:٣٤:٤٠١٦:٥٦:٢٥١٧:١٤:٠٤٢٢:٥٤:٥٣
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٢:٥٣١١:٣٤:٥٦١٦:٥٧:١٣١٧:١٤:٥٠٢٢:٥٥:١٢
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٤:٥٣:١١٠٦:١٢:٣٦١١:٣٥:١١١٦:٥٨:٠١١٧:١٥:٣٦٢٢:٥٥:٣١
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٢:١٨١١:٣٥:٢٦١٦:٥٨:٤٩١٧:١٦:٢٢٢٢:٥٥:٤٨
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١١:٥٨١١:٣٥:٤٠١٦:٥٩:٣٧١٧:١٧:٠٨٢٢:٥٦:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
شهر زابلی (مهرستان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زابلی (مهرستان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق شهر زابلی (مهرستان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر زابلی (مهرستان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر زابلی (مهرستان)

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش شهر زابلی (مهرستان) قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر زابلی (مهرستان) دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر زابلی (مهرستان)

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٧٠٦:١٣:٢٢١١:٣٤:٢٣١٦:٥٥:٣٧١٧:١٣:١٧٢٢:٥٤:٣٣
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٠٠٦:١٣:٠٨١١:٣٤:٤٠١٦:٥٦:٢٥١٧:١٤:٠٤٢٢:٥٤:٥٣
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٢:٥٣١١:٣٤:٥٦١٦:٥٧:١٣١٧:١٤:٥٠٢٢:٥٥:١٢
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:١١٠٦:١٢:٣٦١١:٣٥:١١١٦:٥٨:٠١١٧:١٥:٣٦٢٢:٥٥:٣١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٢:١٨١١:٣٥:٢٦١٦:٥٨:٤٩١٧:١٦:٢٢٢٢:٥٥:٤٨
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٤٧٠٦:١١:٥٨١١:٣٥:٤٠١٦:٥٩:٣٧١٧:١٧:٠٨٢٢:٥٦:٠٥
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٣٠٦:١١:٣٦١١:٣٥:٥٣١٧:٠٠:٢٥١٧:١٧:٥٤٢٢:٥٦:٢١
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:١٧٠٦:١١:١٣١١:٣٦:٠٥١٧:٠١:١٣١٧:١٨:٤٠٢٢:٥٦:٣٦
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٠٠٦:١٠:٤٩١١:٣٦:١٦١٧:٠٢:٠٠١٧:١٩:٢٦٢٢:٥٦:٥٠
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٤١٠٦:١٠:٢٣١١:٣٦:٢٧١٧:٠٢:٤٧١٧:٢٠:١١٢٢:٥٧:٠٤
١١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥١:٢١٠٦:٠٩:٥٦١١:٣٦:٣٧١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٠:٥٦٢٢:٥٧:١٧
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٠٩:٢٨١١:٣٦:٤٦١٧:٠٤:٢١١٧:٢١:٤١٢٢:٥٧:٢٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٦٠٦:٠٨:٥٨١١:٣٦:٥٤١٧:٠٥:٠٧١٧:٢٢:٢٥٢٢:٥٧:٣٩
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٢٠٦:٠٨:٢٦١١:٣٧:٠١١٧:٠٥:٥٣١٧:٢٣:٠٩٢٢:٥٧:٥٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:٤٦٠٦:٠٧:٥٤١١:٣٧:٠٧١٧:٠٦:٣٩١٧:٢٣:٥٣٢٢:٥٧:٥٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٩٠٦:٠٧:١٩١١:٣٧:١٣١٧:٠٧:٢٤١٧:٢٤:٣٧٢٢:٥٨:٠٧
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٠٠٦:٠٦:٤٤١١:٣٧:١٨١٧:٠٨:١٠١٧:٢٥:٢٠٢٢:٥٨:١٥
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٨:٢٠٠٦:٠٦:٠٧١١:٣٧:٢١١٧:٠٨:٥٤١٧:٢٦:٠٣٢٢:٥٨:٢١
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:٤٩٠٦:٠٥:٣٠١١:٣٧:٢٥١٧:٠٩:٣٩١٧:٢٦:٤٦٢٢:٥٨:٢٧
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٦٠٦:٠٤:٥٠١١:٣٧:٢٧١٧:١٠:٢٣١٧:٢٧:٢٨٢٢:٥٨:٣٢
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٢٠٦:٠٤:١٠١١:٣٧:٢٨١٧:١١:٠٦١٧:٢٨:١٠٢٢:٥٨:٣٦
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٠٣:٢٩١١:٣٧:٢٩١٧:١١:٥٠١٧:٢٨:٥١٢٢:٥٨:٤٠
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٢:٤٦١١:٣٧:٢٩١٧:١٢:٣٢١٧:٢٩:٣٣٢٢:٥٨:٤٢
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٢:٠٢١١:٣٧:٢٨١٧:١٣:١٥١٧:٣٠:١٣٢٢:٥٨:٤٤
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٣٠٦:٠١:١٧١١:٣٧:٢٧١٧:١٣:٥٧١٧:٣٠:٥٤٢٢:٥٨:٤٥
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٠:٣١١١:٣٧:٢٥١٧:١٤:٣٩١٧:٣١:٣٤٢٢:٥٨:٤٥
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥١٠٥:٥٩:٤٤١١:٣٧:٢٢١٧:١٥:٢٠١٧:٣٢:١٤٢٢:٥٨:٤٤
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٨٠٥:٥٨:٥٦١١:٣٧:١٨١٧:١٦:٠١١٧:٣٢:٥٣٢٢:٥٨:٤٣
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤١:٢٤٠٥:٥٨:٠٧١١:٣٧:١٤١٧:١٦:٤٢١٧:٣٣:٣٢٢٢:٥٨:٤٠
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٩٠٥:٥٧:١٨١١:٣٧:٠٩١٧:١٧:٢٢١٧:٣٤:١١٢٢:٥٨:٣٧

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ شهر زابلی (مهرستان)

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر زابلی (مهرستان) شهر زابلی (مهرستان) در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی شهر زابلی (مهرستان) شهر زابلی (مهرستان) بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر زابلی (مهرستان) را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر زابلی (مهرستان)

مهرستان با نام پیشین زابُلی یکی از شهرهای استان سیستان و بلوچستان ایران است

شهر زابلی (مهرستان) در ویکیپدیا

شهر زابلی (مهرستان)

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر زابلی (مهرستان) موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر زابلی (مهرستان) برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر زابلی (مهرستان) بر روی نقشه

شهر زابلی (مهرستان) بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان)

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر زابلی (مهرستان)
اوقات شرعی بهمن ٩٨ شهر زابلی (مهرستان) + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ شهر زابلی (مهرستان) + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر زابلی (مهرستان) + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان)

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا زابلی (مهرستان) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق زابلی (مهرستان) ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا زابلی (مهرستان) دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق زابلی (مهرستان)
زمان پخش اذان مستقیم به افق زابلی (مهرستان)
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ زابلی (مهرستان) دانلود pdf
جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ زابلی (مهرستان) دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق زابلی (مهرستان)

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر زابلی (مهرستان) یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٠ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو