جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ریگ آب اقاجان

اذان صبح: ٠٣:٥٣:٢٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:١٧
اذان ظهر: ١٢:٢٩:٥٢
غروب آفتاب: ١٩:٣١:١٤
اذان مغرب: ١٩:٥٠:٣٨
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٢:٤١

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای ریگ آب اقاجان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ریگ آب اقاجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ریگ آب اقاجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

فرانسوا لارشفوكو
دوستان خود را از بین طبقه ی فقیر برگزینید؛ چه صمیمیت در قلوب آنها بیشتر حكمفرما است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ریگ آب اقاجان

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریگ آب اقاجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ریگ آب اقاجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریگ آب اقاجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ریگ آب اقاجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٥:٣٣٠٥:٥٨:٠١١٢:٢٤:٥١١٨:٥٢:١١١٩:٠٩:٤٥٢٣:٤٣:١١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٦:٥٢١٢:٢٤:٣٧١٨:٥٢:٥٠١٩:١٠:٢٦٢٣:٤٢:٥١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٢:٥٢٠٥:٥٥:٤٤١٢:٢٤:٢٢١٨:٥٣:٢٩١٩:١١:٠٧٢٣:٤٢:٣١
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣١:٣٢٠٥:٥٤:٣٧١٢:٢٤:٠٩١٨:٥٤:٠٩١٩:١١:٤٩٢٣:٤٢:١١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٠:١٣٠٥:٥٣:٣٠١٢:٢٣:٥٥١٨:٥٤:٤٩١٩:١٢:٣٠٢٣:٤١:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٢:٢٤١٢:٢٣:٤٢١٨:٥٥:٢٨١٩:١٣:١٢٢٣:٤١:٣٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٣٥٠٥:٥١:١٩١٢:٢٣:٢٩١٨:٥٦:٠٨١٩:١٣:٥٤٢٣:٤١:١٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٦:١٧٠٥:٥٠:١٥١٢:٢٣:١٧١٨:٥٦:٤٨١٩:١٤:٣٦٢٣:٤٠:٥٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٥٩٠٥:٤٩:١١١٢:٢٣:٠٥١٨:٥٧:٢٨١٩:١٥:١٨٢٣:٤٠:٣٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٤٨:٠٨١٢:٢٢:٥٤١٨:٥٨:٠٨١٩:١٦:٠٠٢٣:٤٠:١٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٤٧:٠٦١٢:٢٢:٤٣١٨:٥٨:٤٨١٩:١٦:٤٢٢٣:٣٩:٥٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢١:١٠٠٥:٤٦:٠٥١٢:٢٢:٣٢١٨:٥٩:٢٨١٩:١٧:٢٥٢٣:٣٩:٤١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٥:٠٤١٢:٢٢:٢٢١٩:٠٠:٠٨١٩:١٨:٠٧٢٣:٣٩:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٨:٤٠٠٥:٤٤:٠٤١٢:٢٢:١٣١٩:٠٠:٤٩١٩:١٨:٥٠٢٣:٣٩:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٣:٠٦١٢:٢٢:٠٤١٩:٠١:٢٩١٩:١٩:٣٣٢٣:٣٨:٥١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٣٠٥:٤٢:٠٨١٢:٢١:٥٥١٩:٠٢:١٠١٩:٢٠:١٦٢٣:٣٨:٣٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٠١٠٥:٤١:١١١٢:٢١:٤٧١٩:٠٢:٥٠١٩:٢٠:٥٩٢٣:٣٨:٢٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٠:١٦١٢:٢١:٤٠١٩:٠٣:٣١١٩:٢١:٤٢٢٣:٣٨:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٢:٣٩٠٥:٣٩:٢١١٢:٢١:٣٣١٩:٠٤:١٢١٩:٢٢:٢٥٢٣:٣٧:٥٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٩٠٥:٣٨:٢٧١٢:٢١:٢٧١٩:٠٤:٥٣١٩:٢٣:٠٨٢٣:٣٧:٣٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢١٠٥:٣٧:٣٥١٢:٢١:٢١١٩:٠٥:٣٣١٩:٢٣:٥٢٢٣:٣٧:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:١٣٠٥:٣٦:٤٣١٢:٢١:١٦١٩:٠٦:١٤١٩:٢٤:٣٥٢٣:٣٧:١٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٠٦٠٥:٣٥:٥٣١٢:٢١:١١١٩:٠٦:٥٥١٩:٢٥:١٨٢٣:٣٦:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٠١٠٥:٣٥:٠٤١٢:٢١:٠٧١٩:٠٧:٣٦١٩:٢٦:٠٢٢٣:٣٦:٤٦
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٣٤:١٦١٢:٢١:٠٤١٩:٠٨:١٧١٩:٢٦:٤٥٢٣:٣٦:٣٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٥٣٠٥:٣٣:٢٩١٢:٢١:٠١١٩:٠٨:٥٨١٩:٢٧:٢٩٢٣:٣٦:٢٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٣:٥١٠٥:٣٢:٤٤١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٩:٣٩١٩:٢٨:١٢٢٣:٣٦:١٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٣١:٥٩١٢:٢٠:٥٧١٩:١٠:١٩١٩:٢٨:٥٥٢٣:٣٦:٠٥
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥١٠٥:٣١:١٦١٢:٢٠:٥٦١٩:١١:٠٠١٩:٢٩:٣٨٢٣:٣٥:٥٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ریگ آب اقاجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ریگ آب اقاجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ریگ آب اقاجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریگ آب اقاجان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ریگ آب اقاجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ریگ آب اقاجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریگ آب اقاجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ریگ آب اقاجان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ریگ آب اقاجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ریگ آب اقاجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ریگ آب اقاجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ریگ آب اقاجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ریگ آب اقاجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ریگ آب اقاجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریگ آب اقاجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ریگ آب اقاجان

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ریگ آب اقاجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ریگ آب اقاجان روستای ریگ آب اقاجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ریگ آب اقاجان روستای ریگ آب اقاجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ریگ آب اقاجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ریگ آب اقاجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریگ آب اقاجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریگ آب اقاجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ریگ آب اقاجان

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٥٧٠٥:٢١:٣١١٢:٢٦:٢٧١٩:٣١:٢٣١٩:٥١:٠٣٢٣:٣٨:١٧
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:١١٠٥:٢١:٤٥١٢:٢٦:٤٠١٩:٣١:٣٤١٩:٥١:١٥٢٣:٣٨:٣١
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٨٠٥:٢٢:٠٠١٢:٢٦:٥٣١٩:٣١:٤٥١٩:٥١:٢٥٢٣:٣٨:٤٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٥٠٥:٢٢:١٦١٢:٢٧:٠٦١٩:٣١:٥٤١٩:٥١:٣٣٢٣:٣٨:٥٩
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٥٠٥:٢٢:٣٣١٢:٢٧:١٩١٩:٣٢:٠١١٩:٥١:٤١٢٣:٣٩:١٤
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٢٧٠٥:٢٢:٥٢١٢:٢٧:٣٢١٩:٣٢:٠٧١٩:٥١:٤٦٢٣:٣٩:٢٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٥٠٠٥:٢٣:١١١٢:٢٧:٤٤١٩:٣٢:١٢١٩:٥١:٥٠٢٣:٣٩:٤٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:١٤٠٥:٢٣:٣٢١٢:٢٧:٥٦١٩:٣٢:١٥١٩:٥١:٥٣٢٣:٣٩:٥٨
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤١٠٥:٢٣:٥٣١٢:٢٨:٠٨١٩:٣٢:١٧١٩:٥١:٥٤٢٣:٤٠:١٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٠٩٠٥:٢٤:١٦١٢:٢٨:٢٠١٩:٣٢:١٨١٩:٥١:٥٣٢٣:٤٠:٢٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٨٠٥:٢٤:٣٩١٢:٢٨:٣٢١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:٥١٢٣:٤٠:٤٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٠٠٥:٢٥:٠٤١٢:٢٨:٤٣١٩:٣٢:١٤١٩:٥١:٤٨٢٣:٤٠:٥٨
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٢٠٥:٢٥:٢٩١٢:٢٨:٥٤١٩:٣٢:١٠١٩:٥١:٤٢٢٣:٤١:١٣
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٦٠٥:٢٥:٥٥١٢:٢٩:٠٤١٩:٣٢:٠٤١٩:٥١:٣٦٢٣:٤١:٢٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٥١٠٥:٢٦:٢٢١٢:٢٩:١٥١٩:٣١:٥٧١٩:٥١:٢٧٢٣:٤١:٤٣
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٢٨٠٥:٢٦:٥٠١٢:٢٩:٢٥١٩:٣١:٤٩١٩:٥١:١٧٢٣:٤١:٥٨
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٠٦٠٥:٢٧:١٨١٢:٢٩:٣٤١٩:٣١:٣٩١٩:٥١:٠٦٢٣:٤٢:١٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٥٠٥:٢٧:٤٧١٢:٢٩:٤٣١٩:٣١:٢٧١٩:٥٠:٥٣٢٣:٤٢:٢٧
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٦٠٥:٢٨:١٧١٢:٢٩:٥٢١٩:٣١:١٤١٩:٥٠:٣٨٢٣:٤٢:٤١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٨٠٥:٢٨:٤٨١٢:٣٠:٠١١٩:٣١:٠٠١٩:٥٠:٢٢٢٣:٤٢:٥٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٠٠٥:٢٩:١٩١٢:٣٠:٠٩١٩:٣٠:٤٤١٩:٥٠:٠٤٢٣:٤٣:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٣٤٠٥:٢٩:٥١١٢:٣٠:١٦١٩:٣٠:٢٧١٩:٤٩:٤٥٢٣:٤٣:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:١٩٠٥:٣٠:٢٣١٢:٣٠:٢٣١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٩:٢٤٢٣:٤٣:٣٦
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٥٠٥:٣٠:٥٦١٢:٣٠:٣٠١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٩:٠٢٢٣:٤٣:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥١٠٥:٣١:٣٠١٢:٣٠:٣٦١٩:٢٩:٢٥١٩:٤٨:٣٨٢٣:٤٤:٠٢
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٣٩٠٥:٣٢:٠٤١٢:٣٠:٤٢١٩:٢٩:٠٢١٩:٤٨:١٣٢٣:٤٤:١٥
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٣٢:٣٨١٢:٣٠:٤٧١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:٤٦٢٣:٤٤:٢٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٦٠٥:٣٣:١٣١٢:٣٠:٥١١٩:٢٨:١١١٩:٤٧:١٧٢٣:٤٤:٣٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٦٠٥:٣٣:٤٩١٢:٣٠:٥٥١٩:٢٧:٤٣١٩:٤٦:٤٧٢٣:٤٤:٥٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٦٠٥:٣٤:٢٤١٢:٣٠:٥٩١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:١٦٢٣:٤٥:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٥:٠١١٢:٣١:٠٢١٩:٢٦:٤٤١٩:٤٥:٤٣٢٣:٤٥:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ریگ آب اقاجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ریگ آب اقاجان روستای ریگ آب اقاجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ریگ آب اقاجان روستای ریگ آب اقاجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ریگ آب اقاجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ریگ آب اقاجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ریگ آب اقاجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ریگ آب اقاجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ریگ آب اقاجان

روستای ریگ آب اقاجان بر روی نقشه

روستای ریگ آب اقاجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ریگ آب اقاجان
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ریگ آب اقاجان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ریگ آب اقاجان + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ریگ آب اقاجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ریگ آب اقاجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ریگ آب اقاجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ریگ آب اقاجان
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ریگ آب اقاجان دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا ریگ آب اقاجان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ریگ آب اقاجان
زمان پخش اذان آنلاین به افق ریگ آب اقاجان
جدول اوقات شرعی امروز فردا ریگ آب اقاجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ریگ آب اقاجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ریگ آب اقاجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو