جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان

قایم آباد | نیمروز | سیستان و بلوچستان | ایران

اوقات شرعی امروز ریگ آب اقاجان


اذان صبح: ٠٤:٣٢:٣٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٥:١٤
اذان ظهر: ١١:١٠:٠٣
غروب آفتاب: ١٦:٢٤:٣٦
اذان مغرب: ١٦:٤٣:٠٠
نیمه شب: ٢٢:٢٨:٥٧

چهارشنبه ٢٩ آبان ١٣٩٨
٢٢ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٠ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان (شهرستان نیمروز) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ آبان ٩٨ روستای ریگ آب اقاجان)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ریگ آب اقاجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ریگ آب اقاجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویلیام باتلر ییتس
خوشبختی یعنی رشد، یعنی زمانی كه شما در حال رشد هستید؛ و یك چشم و هم‌چشمی خوب سبب این رشد شده است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ریگ آب اقاجان

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریگ آب اقاجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ریگ آب اقاجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریگ آب اقاجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ریگ آب اقاجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:١٩:٣٧٠٥:٤٤:٥٠١٢:٢٢:٢١١٩:٠٠:١٩١٩:١٨:١٩٢٣:٣٩:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٢٣٠٥:٤٣:٥١١٢:٢٢:١٢١٩:٠١:٠٠١٩:١٩:٠٢٢٣:٣٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٠٩٠٥:٤٢:٥٣١٢:٢٢:٠٣١٩:٠١:٤٠١٩:١٩:٤٥٢٣:٣٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٦٠٥:٤١:٥٥١٢:٢١:٥٥١٩:٠٢:٢١١٩:٢٠:٢٨٢٣:٣٨:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٠:٥٩١٢:٢١:٤٧١٩:٠٣:٠٢١٩:٢١:١١٢٣:٣٨:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٣:٣٣٠٥:٤٠:٠٤١٢:٢١:٤٠١٩:٠٣:٤٢١٩:٢١:٥٤٢٣:٣٨:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٢:٢٣٠٥:٣٩:٠٩١٢:٢١:٣٣١٩:٠٤:٢٣١٩:٢٢:٣٧٢٣:٣٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١١:١٤٠٥:٣٨:١٦١٢:٢١:٢٧١٩:٠٥:٠٤١٩:٢٣:٢٠٢٣:٣٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٠:٠٥٠٥:٣٧:٢٤١٢:٢١:٢١١٩:٠٥:٤٥١٩:٢٤:٠٤٢٣:٣٧:٢١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٨:٥٨٠٥:٣٦:٣٢١٢:٢١:١٦١٩:٠٦:٢٥١٩:٢٤:٤٧٢٣:٣٧:٠٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٧:٥١٠٥:٣٥:٤٢١٢:٢١:١١١٩:٠٧:٠٦١٩:٢٥:٣٠٢٣:٣٦:٥٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٣٤:٥٣١٢:٢١:٠٨١٩:٠٧:٤٧١٩:٢٦:١٣٢٣:٣٦:٤٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٣٤:٠٥١٢:٢١:٠٤١٩:٠٨:٢٨١٩:٢٦:٥٧٢٣:٣٦:٣٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٣٩٠٥:٣٣:١٩١٢:٢١:٠١١٩:٠٩:٠٨١٩:٢٧:٤٠٢٣:٣٦:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٣٧٠٥:٣٢:٣٣١٢:٢٠:٥٩١٩:٠٩:٤٩١٩:٢٨:٢٣٢٣:٣٦:١٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٢:٣٦٠٥:٣١:٤٩١٢:٢٠:٥٧١٩:١٠:٢٩١٩:٢٩:٠٦٢٣:٣٦:٠٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠١:٣٧٠٥:٣١:٠٦١٢:٢٠:٥٦١٩:١١:١٠١٩:٢٩:٤٩٢٣:٣٥:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٠:٣٩٠٥:٣٠:٢٥١٢:٢٠:٥٦١٩:١١:٥٠١٩:٣٠:٣١٢٣:٣٥:٤٦
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٩:٤٢٠٥:٢٩:٤٤١٢:٢٠:٥٦١٩:١٢:٣٠١٩:٣١:١٤٢٣:٣٥:٣٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٨:٤٦٠٥:٢٩:٠٥١٢:٢٠:٥٦١٩:١٣:١٠١٩:٣١:٥٧٢٣:٣٥:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٧:٥٣٠٥:٢٨:٢٧١٢:٢٠:٥٨١٩:١٣:٥٠١٩:٣٢:٣٩٢٣:٣٥:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥٧:٠٠٠٥:٢٧:٥١١٢:٢٠:٥٩١٩:١٤:٢٩١٩:٣٣:٢١٢٣:٣٥:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٦:٠٩٠٥:٢٧:١٦١٢:٢١:٠٢١٩:١٥:٠٩١٩:٣٤:٠٣٢٣:٣٥:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٥:١٩٠٥:٢٦:٤٢١٢:٢١:٠٥١٩:١٥:٤٨١٩:٣٤:٤٤٢٣:٣٥:١٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٤:٣١٠٥:٢٦:١٠١٢:٢١:٠٨١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:٢٥٢٣:٣٥:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٢٥:٣٩١٢:٢١:١٢١٩:١٧:٠٥١٩:٣٦:٠٦٢٣:٣٥:٠٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٣:٠٠٠٥:٢٥:١٠١٢:٢١:١٧١٩:١٧:٤٣١٩:٣٦:٤٧٢٣:٣٥:٠٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٢:١٧٠٥:٢٤:٤٢١٢:٢١:٢٢١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:٢٧٢٣:٣٤:٥٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٥١:٣٦٠٥:٢٤:١٥١٢:٢١:٢٨١٩:١٨:٥٨١٩:٣٨:٠٦٢٣:٣٤:٥٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریگ آب اقاجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریگ آب اقاجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریگ آب اقاجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریگ آب اقاجان

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ریگ آب اقاجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ریگ آب اقاجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریگ آب اقاجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای ریگ آب اقاجان

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ریگ آب اقاجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ریگ آب اقاجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ریگ آب اقاجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ریگ آب اقاجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ریگ آب اقاجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای ریگ آب اقاجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریگ آب اقاجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ریگ آب اقاجان

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٤٠٥:٣٢:٢٨١١:٠٨:٥٧١٦:٤٥:٠١١٧:٠٢:٢٩٢٢:٢٩:١٧
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:١٣:٣٣٠٥:٣٣:١٣١١:٠٨:٤٩١٦:٤٤:٠٠١٧:٠١:٣٠٢٢:٢٩:٠٧
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:١٣٠٥:٣٣:٥٧١١:٠٨:٤١١٦:٤٣:٠١١٧:٠٠:٣٢٢٢:٢٨:٥٧
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:١٤:٥٣٠٥:٣٤:٤٣١١:٠٨:٣٤١٦:٤٢:٠٢١٦:٥٩:٣٥٢٢:٢٨:٤٨
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:١٥:٣٣٠٥:٣٥:٢٨١١:٠٨:٢٨١٦:٤١:٠٥١٦:٥٨:٤٠٢٢:٢٨:٣٩
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:١٤٠٥:٣٦:١٤١١:٠٨:٢٣١٦:٤٠:٠٩١٦:٥٧:٤٥٢٢:٢٨:٣١
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٤٠٥:٣٧:٠٠١١:٠٨:١٩١٦:٣٩:١٣١٦:٥٦:٥٢٢٢:٢٨:٢٤
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٥٠٥:٣٧:٤٧١١:٠٨:١٥١٦:٣٨:١٩١٦:٥٦:٠٠٢٢:٢٨:١٨
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:١٦٠٥:٣٨:٣٤١١:٠٨:١٢١٦:٣٧:٢٧١٦:٥٥:٠٩٢٢:٢٨:١٢
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:١٨:٥٧٠٥:٣٩:٢٢١١:٠٨:١٠١٦:٣٦:٣٥١٦:٥٤:١٩٢٢:٢٨:٠٧
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:١٩:٣٩٠٥:٤٠:١٠١١:٠٨:٠٨١٦:٣٥:٤٥١٦:٥٣:٣٠٢٢:٢٨:٠٢
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٠:٢٠٠٥:٤٠:٥٨١١:٠٨:٠٨١٦:٣٤:٥٥١٦:٥٢:٤٣٢٢:٢٧:٥٩
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٠٢٠٥:٤١:٤٦١١:٠٨:٠٨١٦:٣٤:٠٨١٦:٥١:٥٧٢٢:٢٧:٥٦
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٤٠٥:٤٢:٣٥١١:٠٨:٠٩١٦:٣٣:٢١١٦:٥١:١٣٢٢:٢٧:٥٤
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢٦٠٥:٤٣:٢٤١١:٠٨:١٠١٦:٣٢:٣٦١٦:٥٠:٣٠٢٢:٢٧:٥٢
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٤٤:١٣١١:٠٨:١٣١٦:٣١:٥٢١٦:٤٩:٤٨٢٢:٢٧:٥١
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٣:٥١٠٥:٤٥:٠٣١١:٠٨:١٦١٦:٣١:٠٩١٦:٤٩:٠٧٢٢:٢٧:٥١
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٤٠٥:٤٥:٥٣١١:٠٨:٢١١٦:٣٠:٢٨١٦:٤٨:٢٨٢٢:٢٧:٥٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٥:١٦٠٥:٤٦:٤٣١١:٠٨:٢٦١٦:٢٩:٤٨١٦:٤٧:٥١٢٢:٢٧:٥٤
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٠٠٥:٤٧:٣٤١١:٠٨:٣٢١٦:٢٩:١٠١٦:٤٧:١٥٢٢:٢٧:٥٦
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٣٠٥:٤٨:٢٤١١:٠٨:٣٨١٦:٢٨:٣٤١٦:٤٦:٤٠٢٢:٢٨:٠٠
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٦٠٥:٤٩:١٥١١:٠٨:٤٦١٦:٢٧:٥٨١٦:٤٦:٠٧٢٢:٢٨:٠٤
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٥:٥٠:٠٦١١:٠٨:٥٥١٦:٢٧:٢٥١٦:٤٥:٣٥٢٢:٢٨:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥٣٠٥:٥٠:٥٧١١:٠٩:٠٤١٦:٢٦:٥٣١٦:٤٥:٠٥٢٢:٢٨:١٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٧٠٥:٥١:٤٨١١:٠٩:١٤١٦:٢٦:٢٢١٦:٤٤:٣٧٢٢:٢٨:٢١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٠:٢١٠٥:٥٢:٤٠١١:٠٩:٢٥١٦:٢٥:٥٣١٦:٤٤:١٠٢٢:٢٨:٢٩
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٠٥٠٥:٥٣:٣١١١:٠٩:٣٧١٦:٢٥:٢٦١٦:٤٣:٤٥٢٢:٢٨:٣٧
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:٤٩٠٥:٥٤:٢٢١١:٠٩:٥٠١٦:٢٥:٠٠١٦:٤٣:٢١٢٢:٢٨:٤٧
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٣٣٠٥:٥٥:١٤١١:١٠:٠٣١٦:٢٤:٣٦١٦:٤٣:٠٠٢٢:٢٨:٥٧
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٧٠٥:٥٦:٠٥١١:١٠:١٨١٦:٢٤:١٤١٦:٤٢:٣٩٢٢:٢٩:٠٨

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ریگ آب اقاجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ریگ آب اقاجان روستای ریگ آب اقاجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای ریگ آب اقاجان روستای ریگ آب اقاجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ریگ آب اقاجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ریگ آب اقاجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ریگ آب اقاجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ریگ آب اقاجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ریگ آب اقاجان

روستای ریگ آب اقاجان بر روی نقشه

روستای ریگ آب اقاجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ریگ آب اقاجان
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای ریگ آب اقاجان + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای ریگ آب اقاجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ریگ آب اقاجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ریگ آب اقاجان
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ ریگ آب اقاجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ریگ آب اقاجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ریگ آب اقاجان
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ریگ آب اقاجان
زمان پخش اذان مستقیم به افق ریگ آب اقاجان
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ریگ آب اقاجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ریگ آب اقاجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ریگ آب اقاجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو