جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ریگو

علی جمال | بشرویه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز ریگو

اذان صبح: ٠٣:٥٢:٣٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٤:٢٦
اذان ظهر: ١٢:٤٥:١٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٥١
اذان مغرب: ٢٠:١٦:١٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٤:٣٦

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ریگو (شهرستان بشرویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ روستای ریگو)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ریگو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ریگو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

توماس ادیسون
ما یك میلیونیم درصد درباره‌ی هیچ چیز نمی‌دانیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ریگو

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ریگو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریگو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ریگو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریگو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ریگو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٤:٢٤٠٦:١٠:٣٥١٢:٤٠:٤١١٩:١١:٢٠١٩:٢٩:٣٧٢٣:٥٧:٠٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٩:١٩١٢:٤٠:٢٦١٩:١٢:٠٧١٩:٣٠:٢٥٢٣:٥٦:٤٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:٢٤٠٦:٠٨:٠٤١٢:٤٠:١٢١٩:١٢:٥٣١٩:٣١:١٤٢٣:٥٦:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٦:٥٠١٢:٣٩:٥٨١٩:١٣:٤٠١٩:٣٢:٠٣٢٣:٥٦:٠٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٥:٣٦١٢:٣٩:٤٥١٩:١٤:٢٧١٩:٣٢:٥٢٢٣:٥٥:٤٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:٥٧٠٦:٠٤:٢٣١٢:٣٩:٣٢١٩:١٥:١٤١٩:٣٣:٤١٢٣:٥٥:٢١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٥:٢٩٠٦:٠٣:١٠١٢:٣٩:١٩١٩:١٦:٠١١٩:٣٤:٣١٢٣:٥٥:٠١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٤:٠١٠٦:٠١:٥٩١٢:٣٩:٠٧١٩:١٦:٤٨١٩:٣٥:٢٠٢٣:٥٤:٤١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣٢:٣٣٠٦:٠٠:٤٨١٢:٣٨:٥٥١٩:١٧:٣٥١٩:٣٦:٠٩٢٣:٥٤:٢١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣١:٠٧٠٥:٥٩:٣٨١٢:٣٨:٤٤١٩:١٨:٢٢١٩:٣٦:٥٩٢٣:٥٤:٠١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٩:٤٠٠٥:٥٨:٢٩١٢:٣٨:٣٣١٩:١٩:٠٩١٩:٣٧:٤٩٢٣:٥٣:٤٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٧:٢١١٢:٣٨:٢٢١٩:١٩:٥٦١٩:٣٨:٣٨٢٣:٥٣:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٦:٥٠٠٥:٥٦:١٣١٢:٣٨:١٢١٩:٢٠:٤٣١٩:٣٩:٢٨٢٣:٥٣:٠٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٨:٠٣١٩:٢١:٣٠١٩:٤٠:١٨٢٣:٥٢:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٤:٠١١٢:٣٧:٥٤١٩:٢٢:١٨١٩:٤١:٠٨٢٣:٥٢:٢٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٢:٣٩٠٥:٥٢:٥٧١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٣:٠٥١٩:٤١:٥٨٢٣:٥٢:١١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٢١:١٧٠٥:٥١:٥٣١٢:٣٧:٣٧١٩:٢٣:٥٢١٩:٤٢:٤٨٢٣:٥١:٥٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٩:٥٦٠٥:٥٠:٥١١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٤:٤٠١٩:٤٣:٣٨٢٣:٥١:٣٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٨:٣٦٠٥:٤٩:٥٠١٢:٣٧:٢٣١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٤:٢٨٢٣:٥١:٢٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٧:١٧٠٥:٤٨:٥٠١٢:٣٧:١٧١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:١٨٢٣:٥١:٠٦
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٥:٥٨٠٥:٤٧:٥١١٢:٣٧:١١١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٠٩٢٣:٥٠:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١٤:٤١٠٥:٤٦:٥٣١٢:٣٧:٠٦١٩:٢٧:٤٩١٩:٤٦:٥٩٢٣:٥٠:٣٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٥:٥٦١٢:٣٧:٠١١٩:٢٨:٣٦١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥٠:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:١٢:١٠٠٥:٤٥:٠١١٢:٣٦:٥٧١٩:٢٩:٢٣١٩:٤٨:٣٩٢٣:٥٠:١٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٤:٠٧١٢:٣٦:٥٤١٩:٣٠:١٠١٩:٤٩:٢٩٢٣:٤٩:٥٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٩:٤٣٠٥:٤٣:١٤١٢:٣٦:٥١١٩:٣٠:٥٧١٩:٥٠:١٩٢٣:٤٩:٤٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٢:٢٢١٢:٣٦:٤٩١٩:٣١:٤٤١٩:٥١:٠٨٢٣:٤٩:٣٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٧:٢١٠٥:٤١:٣٢١٢:٣٦:٤٧١٩:٣٢:٣١١٩:٥١:٥٨٢٣:٤٩:٢١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٦:١٢٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٣:١٧١٩:٥٢:٤٧٢٣:٤٩:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ریگو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ریگو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ریگو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریگو

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ریگو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ریگو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریگو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای ریگو

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای ریگو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ریگو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای ریگو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ریگو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریگو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ریگو

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای ریگو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریگو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ریگو

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ریگو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ریگو روستای ریگو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای ریگو روستای ریگو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ریگو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریگو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ریگو

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریگو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریگو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ریگو

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٢٩٠٥:٢٨:٤٧١٢:٤٢:١٧١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٦:٢٩٢٣:٥٠:٤٥
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٤٣٠٥:٢٩:٠١١٢:٤٢:٣٠١٩:٥٥:٥٨٢٠:١٦:٤٠٢٣:٥٠:٥٩
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٠٠٠٥:٢٩:١٦١٢:٤٢:٤٣١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٦:٥٠٢٣:٥١:١٣
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٨٠٥:٢٩:٣٣١٢:٤٢:٥٦١٩:٥٦:١٦٢٠:١٦:٥٨٢٣:٥١:٢٨
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٩٠٥:٢٩:٥١١٢:٤٣:٠٩١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٧:٠٤٢٣:٥١:٤٣
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٢٠٥:٣٠:١٠١٢:٤٣:٢٢١٩:٥٦:٢٨٢٠:١٧:٠٩٢٣:٥١:٥٨
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٧٠٥:٣٠:٣١١٢:٤٣:٣٤١٩:٥٦:٣٢٢٠:١٧:١١٢٣:٥٢:١٣
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٤٠٥:٣٠:٥٣١٢:٤٣:٤٦١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٧:١٣٢٣:٥٢:٢٩
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢٤٠٥:٣١:١٦١٢:٤٣:٥٩١٩:٥٦:٣٤٢٠:١٧:١٢٢٣:٥٢:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٥٥٠٥:٣١:٤٠١٢:٤٤:١٠١٩:٥٦:٣٣٢٠:١٧:١٠٢٣:٥٣:٠٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٢٧٠٥:٣٢:٠٥١٢:٤٤:٢٢١٩:٥٦:٣٠٢٠:١٧:٠٥٢٣:٥٣:١٦
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٠٢٠٥:٣٢:٣١١٢:٤٤:٣٣١٩:٥٦:٢٥٢٠:١٧:٠٠٢٣:٥٣:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٩٠٥:٣٢:٥٨١٢:٤٤:٤٤١٩:٥٦:١٩٢٠:١٦:٥٢٢٣:٥٣:٤٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١٧٠٥:٣٣:٢٧١٢:٤٤:٥٥١٩:٥٦:١١٢٠:١٦:٤٣٢٣:٥٤:٠٤
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٧٠٥:٣٣:٥٦١٢:٤٥:٠٥١٩:٥٦:٠٢٢٠:١٦:٣٢٢٣:٥٤:٢٠
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٣٤:٢٦١٢:٤٥:١٥١٩:٥٥:٥١٢٠:١٦:١٩٢٣:٥٤:٣٦
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢١٠٥:٣٤:٥٧١٢:٤٥:٢٤١٩:٥٥:٣٨٢٠:١٦:٠٤٢٣:٥٤:٥٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٦٠٥:٣٥:٣٠١٢:٤٥:٣٤١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٤٨٢٣:٥٥:٠٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٣٦:٠٣١٢:٤٥:٤٢١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٥:٣٠٢٣:٥٥:٢٣
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٤٠٠٥:٣٦:٣٦١٢:٤٥:٥١١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٥:١٠٢٣:٥٥:٣٩
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٢٩٠٥:٣٧:١١١٢:٤٥:٥٩١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٤:٤٨٢٣:٥٥:٥٤
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٩٠٥:٣٧:٤٦١٢:٤٦:٠٦١٩:٥٤:٠٩٢٠:١٤:٢٥٢٣:٥٦:١٠
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:١٠٠٥:٣٨:٢٢١٢:٤٦:١٣١٩:٥٣:٤٦٢٠:١٤:٠٠٢٣:٥٦:٢٥
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٠٣٠٥:٣٨:٥٩١٢:٤٦:٢٠١٩:٥٣:٢٢٢٠:١٣:٣٤٢٣:٥٦:٣٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٧٠٥:٣٩:٣٧١٢:٤٦:٢٦١٩:٥٢:٥٦٢٠:١٣:٠٦٢٣:٥٦:٥٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٥١٠٥:٤٠:١٥١٢:٤٦:٣٢١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٢:٣٦٢٣:٥٧:٠٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٤٧٠٥:٤٠:٥٤١٢:٤٦:٣٧١٩:٥١:٥٩٢٠:١٢:٠٤٢٣:٥٧:٢٢
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:٤٤٠٥:٤١:٣٣١٢:٤٦:٤١١٩:٥١:٢٩٢٠:١١:٣١٢٣:٥٧:٣٥
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤١٠٥:٤٢:١٣١٢:٤٦:٤٥١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٠:٥٦٢٣:٥٧:٤٨
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٤٢:٥٣١٢:٤٦:٤٩١٩:٥٠:٢٣٢٠:١٠:١٩٢٣:٥٨:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٣٩٠٥:٤٣:٣٤١٢:٤٦:٥٢١٩:٤٩:٤٧٢٠:٠٩:٤١٢٣:٥٨:١٣

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ریگو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ریگو روستای ریگو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای ریگو روستای ریگو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ریگو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریگو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ریگو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ریگو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ریگو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ریگو

روستای ریگو بر روی نقشه

روستای ریگو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ریگو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ریگو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ریگو
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای ریگو + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای ریگو + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای ریگو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ریگو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ریگو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ریگو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ریگو رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ریگو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق ریگو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ریگو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ریگو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ریگو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق ریگو
افق شرعی امروز فردا ریگو دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ریگو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ریگو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو