جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ریگو

علی جمال | بشرویه | خراسان جنوبی | ایران

اوقات شرعی امروز ریگو


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٦:٥٣
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٠٩
غروب آفتاب: ١٩:١٨:٥٣
اذان مغرب: ١٩:٣٧:١٩
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٢٦

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ریگو (شهرستان بشرویه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای ریگو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ریگو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ریگو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
بهترین (‌عمل)‌ دین شما آن است كه ساده‌تر باشد. (‌دین اسلام، دین سخت نیست تا احكامش نیز مشكل باشد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای ریگو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ریگو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریگو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ریگو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریگو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ریگو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٢٧:٥٥٠٥:٥٧:٠٥١٢:٣٨:٢١١٩:٢٠:٠٨١٩:٣٨:٥١٢٣:٥٣:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٦:٣٠٠٥:٥٥:٥٨١٢:٣٨:١١١٩:٢٠:٥٦١٩:٣٩:٤١٢٣:٥٣:٠١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٤:٥٢١٢:٣٨:٠٢١٩:٢١:٤٣١٩:٤٠:٣١٢٣:٥٢:٤٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٣:٤٧١٢:٣٧:٥٣١٩:٢٢:٣١١٩:٤١:٢١٢٣:٥٢:٢٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٢٢:٢٠٠٥:٥٢:٤٢١٢:٣٧:٤٥١٩:٢٣:١٨١٩:٤٢:١٢٢٣:٥٢:٠٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٢٠:٥٩٠٥:٥١:٣٩١٢:٣٧:٣٧١٩:٢٤:٠٥١٩:٤٣:٠٢٢٣:٥١:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٠:٣٧١٢:٣٧:٣٠١٩:٢٤:٥٣١٩:٤٣:٥٢٢٣:٥١:٣٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١٨:١٨٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣٧:٢٣١٩:٢٥:٤٠١٩:٤٤:٤٢٢٣:٥١:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:١٦:٥٩٠٥:٤٨:٣٦١٢:٣٧:١٧١٩:٢٦:٢٧١٩:٤٥:٣٢٢٣:٥١:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:١٥:٤١٠٥:٤٧:٣٨١٢:٣٧:١١١٩:٢٧:١٤١٩:٤٦:٢٢٢٣:٥٠:٤٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:١٤:٢٤٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣٧:٠٦١٩:٢٨:٠٢١٩:٤٧:١٢٢٣:٥٠:٣٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:١٣:٠٨٠٥:٤٥:٤٤١٢:٣٧:٠١١٩:٢٨:٤٩١٩:٤٨:٠٢٢٣:٥٠:٢١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:١١:٥٣٠٥:٤٤:٤٨١٢:٣٦:٥٧١٩:٢٩:٣٦١٩:٤٨:٥٢٢٣:٥٠:٠٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٠:٣٩٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٦:٥٤١٩:٣٠:٢٢١٩:٤٩:٤٢٢٣:٤٩:٥٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠٩:٢٦٠٥:٤٣:٠٢١٢:٣٦:٥١١٩:٣١:٠٩١٩:٥٠:٣١٢٣:٤٩:٤٢
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٨:١٥٠٥:٤٢:١٠١٢:٣٦:٤٩١٩:٣١:٥٦١٩:٥١:٢١٢٣:٤٩:٣٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤١:٢٠١٢:٣٦:٤٧١٩:٣٢:٤٢١٩:٥٢:١٠٢٣:٤٩:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٠٥:٥٦٠٥:٤٠:٣١١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٣:٢٨١٩:٥٢:٥٩٢٣:٤٩:٠٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٠٤:٤٩٠٥:٣٩:٤٤١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٤:١٤١٩:٥٣:٤٨٢٣:٤٨:٥٨
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٠٣:٤٣٠٥:٣٨:٥٨١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٤:٣٧٢٣:٤٨:٤٩
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٠٢:٣٨٠٥:٣٨:١٣١٢:٣٦:٤٦١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٥:٢٥٢٣:٤٨:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠١:٣٥٠٥:٣٧:٣٠١٢:٣٦:٤٨١٩:٣٦:٣١١٩:٥٦:١٣٢٣:٤٨:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٠:٣٤٠٥:٣٦:٤٨١٢:٣٦:٤٩١٩:٣٧:١٦١٩:٥٧:٠١٢٣:٤٨:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٩:٣٤٠٥:٣٦:٠٨١٢:٣٦:٥٢١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٧:٤٨٢٣:٤٨:١٨
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٥٨:٣٦٠٥:٣٥:٢٩١٢:٣٦:٥٥١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٨:٣٥٢٣:٤٨:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٥٧:٣٩٠٥:٣٤:٥٢١٢:٣٦:٥٨١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٩:٢٢٢٣:٤٨:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٥٦:٤٤٠٥:٣٤:١٦١٢:٣٧:٠٢١٩:٤٠:١٢٢٠:٠٠:٠٨٢٣:٤٨:٠١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٥٥:٥١٠٥:٣٣:٤٢١٢:٣٧:٠٧١٩:٤٠:٥٤٢٠:٠٠:٥٣٢٣:٤٧:٥٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٥٥:٠٠٠٥:٣٣:٠٩١٢:٣٧:١٢١٩:٤١:٣٧٢٠:٠١:٣٨٢٣:٤٧:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریگو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریگو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریگو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریگو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ریگو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ریگو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریگو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای ریگو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای ریگو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ریگو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای ریگو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ریگو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریگو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ریگو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای ریگو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریگو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ریگو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٦:٥٣١٢:٤٣:٠٩١٩:١٨:٥٣١٩:٣٧:١٩٢٣:٥٩:٢٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٩:٥٩٠٦:٠٧:٣٦١٢:٤٢:٥٣١٩:١٧:٣٨١٩:٣٦:٠٢٢٣:٥٩:١٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٨:١٩١٢:٤٢:٣٧١٩:١٦:٢٢١٩:٣٤:٤٤٢٣:٥٩:٠٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٥٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٢:٢٠١٩:١٥:٠٦١٩:٣٣:٢٥٢٣:٥٨:٥٩
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٣٠٦:٠٩:٤٥١٢:٤٢:٠٣١٩:١٣:٤٩١٩:٣٢:٠٦٢٣:٥٨:٥٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٣:٥٠٠٦:١٠:٢٨١٢:٤١:٤٦١٩:١٢:٣١١٩:٣٠:٤٧٢٣:٥٨:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٤:٤٧٠٦:١١:١٠١٢:٤١:٢٨١٩:١١:١٣١٩:٢٩:٢٦٢٣:٥٨:٢٨
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤٤٠٦:١١:٥٣١٢:٤١:١٠١٩:٠٩:٥٤١٩:٢٨:٠٦٢٣:٥٨:١٧
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٠٠٦:١٢:٣٥١٢:٤٠:٥٢١٩:٠٨:٣٥١٩:٢٦:٤٤٢٣:٥٨:٠٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٧:٣٥٠٦:١٣:١٨١٢:٤٠:٣٣١٩:٠٧:١٥١٩:٢٥:٢٣٢٣:٥٧:٥٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٠٠٦:١٤:٠٠١٢:٤٠:١٤١٩:٠٥:٥٥١٩:٢٤:٠١٢٣:٥٧:٤٠
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٤:٤٢١٢:٣٩:٥٥١٩:٠٤:٣٤١٩:٢٢:٣٨٢٣:٥٧:٢٧
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:١٥:٢٥١٢:٣٩:٣٥١٩:٠٣:١٢١٩:٢١:١٥٢٣:٥٧:١٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:١٣٠٦:١٦:٠٧١٢:٣٩:١٥١٩:٠١:٥٠١٩:١٩:٥١٢٣:٥٦:٥٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٠٧٠٦:١٦:٤٩١٢:٣٨:٥٥١٩:٠٠:٢٨١٩:١٨:٢٨٢٣:٥٦:٤٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٧:٣١١٢:٣٨:٣٥١٨:٥٩:٠٥١٩:١٧:٠٤٢٣:٥٦:٢٩
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:١٨:١٣١٢:٣٨:١٤١٨:٥٧:٤٢١٩:١٥:٣٩٢٣:٥٦:١٣
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٤٠٦:١٨:٥٤١٢:٣٧:٥٣١٨:٥٦:١٩١٩:١٤:١٥٢٣:٥٥:٥٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٣٦٠٦:١٩:٣٦١٢:٣٧:٣٢١٨:٥٤:٥٥١٩:١٢:٥٠٢٣:٥٥:٤١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٠:١٨١٢:٣٧:١١١٨:٥٣:٣٢١٩:١١:٢٥٢٣:٥٥:٢٥
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٨٠٦:٢١:٠٠١٢:٣٦:٥٠١٨:٥٢:٠٧١٩:٠٩:٥٩٢٣:٥٥:٠٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢١:٤١١٢:٣٦:٢٩١٨:٥٠:٤٣١٩:٠٨:٣٤٢٣:٥٤:٥١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٥٩٠٦:٢٢:٢٣١٢:٣٦:٠٧١٨:٤٩:١٩١٩:٠٧:٠٩٢٣:٥٤:٣٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٤٩٠٦:٢٣:٠٥١٢:٣٥:٤٦١٨:٤٧:٥٤١٩:٠٥:٤٣٢٣:٥٤:١٦
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٨٠٦:٢٣:٤٧١٢:٣٥:٢٤١٨:٤٦:٢٩١٩:٠٤:١٧٢٣:٥٣:٥٨
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٨٠٦:٢٤:٢٩١٢:٣٥:٠٣١٨:٤٥:٠٤١٩:٠٢:٥٢٢٣:٥٣:٤٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٧٠٦:٢٥:١١١٢:٣٤:٤١١٨:٤٣:٣٩١٩:٠١:٢٦٢٣:٥٣:٢٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٠٥٠٦:٢٥:٥٣١٢:٣٤:٢٠١٨:٤٢:١٤١٩:٠٠:٠١٢٣:٥٣:٠٤
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٥٤٠٦:٢٦:٣٥١٢:٣٣:٥٨١٨:٤٠:٤٩١٨:٥٨:٣٥٢٣:٥٢:٤٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٢٠٦:٢٧:١٧١٢:٣٣:٣٧١٨:٣٩:٢٤١٨:٥٧:١٠٢٣:٢٢:٢٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٠٥:٣٠٠٥:٢٨:٠٠١١:٣٣:١٦١٧:٣٨:٠٠١٧:٥٥:٤٥٢٢:٥٢:٠٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ریگو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ریگو روستای ریگو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای ریگو روستای ریگو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ریگو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریگو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ریگو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ریگو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ریگو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ریگو

روستای ریگو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ریگو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ریگو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ریگو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای ریگو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای ریگو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ریگو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ریگو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ریگو رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ریگو
افق شرعی امروز فردا ریگو دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق ریگو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ریگو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ریگو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا ریگو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ریگو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ریگو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ریگو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو