جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ریک

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ریک

اذان صبح: ٠٤:٣٦:٥٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:١٥
اذان ظهر: ١٢:٠٦:٤٤
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٣٦
اذان مغرب: ١٨:٢٨:٠٩
نیمه شب شرعی: ٢٣:٢٣:٤٥

چهارشنبه ٠٢ مهر ١٣٩٩
٠٥ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٣ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ریک (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مهر ٩٩ روستای ریک)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ریک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ریک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

افلاطون
نهالی كه خود، روییده و به دست دیگری پرورش نیافته باشد، از این رو، دِینی به دیگران ندارد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ریک

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ریک در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریک ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ریک (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریک ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ریک
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:١٠٠٦:٣٩:٢٧١٣:١٤:٣٠١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٩:٢٥٠٠:٢٨:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٢٩٠٦:٣٨:٠٤١٣:١٤:١٦١٩:٥١:٠٧٢٠:١٠:٢٢٠٠:٢٧:٥٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٤٨٠٦:٣٦:٤١١٣:١٤:٠٢١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٢٠٠٠:٢٧:٣٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٠٧٠٦:٣٥:١٨١٣:١٣:٤٩١٩:٥٢:٥٧٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٧:١٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٢٦٠٦:٣٣:٥٧١٣:١٣:٣٦١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٣:١٦٠٠:٢٦:٤٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٤٦٠٦:٣٢:٣٦١٣:١٣:٢٣١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٤:١٤٠٠:٢٦:٢٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٠٦٠٦:٣١:١٦١٣:١٣:١١١٩:٥٥:٤٣٢٠:١٥:١٢٠٠:٢٦:٠٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٢٧٠٦:٢٩:٥٧١٣:١٢:٥٩١٩:٥٦:٣٨٢٠:١٦:١٠٠٠:٢٥:٤٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٨:٣٩١٣:١٢:٤٨١٩:٥٧:٣٤٢٠:١٧:٠٨٠٠:٢٥:٢٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٧:٢٢١٣:١٢:٣٧١٩:٥٨:٢٩٢٠:١٨:٠٦٠٠:٢٥:٠٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:٣٢٠٦:٢٦:٠٦١٣:١٢:٢٦١٩:٥٩:٢٤٢٠:١٩:٠٥٠٠:٢٤:٤٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٥٥٠٦:٢٤:٥٠١٣:١٢:١٦٢٠:٠٠:١٩٢٠:٢٠:٠٣٠٠:٢٤:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:١٨٠٦:٢٣:٣٦١٣:١٢:٠٧٢٠:٠١:١٥٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٣:٥٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٢٢:٢٢١٣:١١:٥٨٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢٢:٠٠٠٠:٢٣:٣٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٥:٠٧٠٦:٢١:١٠١٣:١١:٤٩٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٢:٥٨٠٠:٢٣:١٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٣٣٠٦:١٩:٥٩١٣:١١:٤١٢٠:٠٤:٠٠٢٠:٢٣:٥٧٠٠:٢٣:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٢:٠٠٠٦:١٨:٤٩١٣:١١:٣٤٢٠:٠٤:٥٥٢٠:٢٤:٥٥٠٠:٢٢:٤١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:٢٧٠٦:١٧:٤٠١٣:١١:٢٧٢٠:٠٥:٥٠٢٠:٢٥:٥٣٠٠:٢٢:٢٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٥٦٠٦:١٦:٣٢١٣:١١:٢١٢٠:٠٦:٤٥٢٠:٢٦:٥٢٠٠:٢٢:٠٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:٢٥٠٦:١٥:٢٥١٣:١١:١٥٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٧:٥٠٠٠:٢١:٤٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٥٠٦:١٤:٢٠١٣:١١:١٠٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٢١:٣١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٧٠٦:١٣:١٦١٣:١١:٠٦٢٠:٠٩:٣٠٢٠:٢٩:٤٦٠٠:٢١:١٤
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٩٠٦:١٢:١٣١٣:١١:٠٢٢٠:١٠:٢٤٢٠:٣٠:٤٤٠٠:٢٠:٥٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣٣٠٦:١١:١٢١٣:١٠:٥٨٢٠:١١:١٨٢٠:٣١:٤٢٠٠:٢٠:٤٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٨٠٦:١٠:١١١٣:١٠:٥٥٢٠:١٢:١٢٢٠:٣٢:٣٩٠٠:٢٠:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٩:١٣١٣:١٠:٥٣٢٠:١٣:٠٦٢٠:٣٣:٣٧٠٠:٢٠:١٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢١٠٦:٠٨:١٥١٣:١٠:٥٢٢٠:١٤:٠٠٢٠:٣٤:٣٤٠٠:٢٠:٠٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٠٠٦:٠٧:١٩١٣:١٠:٥٠٢٠:١٤:٥٣٢٠:٣٥:٣٠٠٠:١٩:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٤٠٠٦:٠٦:٢٥١٣:١٠:٥٠٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:٢٧٠٠:١٩:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریک

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ریک

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای ریک

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای ریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای ریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای ریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ریک

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ریک روستای ریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای ریک روستای ریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریک برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ریک

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٠٠٦:٠٢:٢٤١٢:٠٧:٠٥١٨:١١:٠٩١٨:٢٩:٤٢٢٣:٢٤:٠٣
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٣:١٥١٢:٠٦:٤٤١٨:٠٩:٣٦١٨:٢٨:٠٩٢٣:٢٣:٤٥
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٤:٠٧١٢:٠٦:٢٣١٨:٠٨:٠٢١٨:٢٦:٣٥٢٣:٢٣:٢٧
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٤:٥٩١٢:٠٦:٠٢١٨:٠٦:٢٩١٨:٢٥:٠٢٢٣:٢٣:٠٩
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٨٠٦:٠٥:٥٠١٢:٠٥:٤٢١٨:٠٤:٥٦١٨:٢٣:٢٩٢٣:٢٢:٥٠
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٥٠٦:٠٦:٤٢١٢:٠٥:٢١١٨:٠٣:٢٤١٨:٢١:٥٦٢٣:٢٢:٣٢
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٧:٣٥١٢:٠٥:٠١١٨:٠١:٥١١٨:٢٠:٢٤٢٣:٢٢:١٤
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٨:٢٧١٢:٠٤:٤١١٨:٠٠:١٩١٨:١٨:٥٢٢٣:٢١:٥٦
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٢٠٦:٠٩:٢٠١٢:٠٤:٢١١٧:٥٨:٤٧١٨:١٧:٢٠٢٣:٢١:٣٧
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٢٨٠٦:١٠:١٢١٢:٠٤:٠٢١٧:٥٧:١٦١٨:١٥:٤٩٢٣:٢١:١٩
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١١:٠٥١٢:٠٣:٤٢١٧:٥٥:٤٤١٨:١٤:١٨٢٣:٢١:٠١
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:١٨٠٦:١١:٥٩١٢:٠٣:٢٤١٧:٥٤:١٤١٨:١٢:٤٨٢٣:٢٠:٤٣
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٣٠٦:١٢:٥٢١٢:٠٣:٠٥١٧:٥٢:٤٣١٨:١١:١٨٢٣:٢٠:٢٦
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٣:٤٦١٢:٠٢:٤٧١٧:٥١:١٣١٨:٠٩:٤٩٢٣:٢٠:٠٨
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٤:٤٠١٢:٠٢:٢٩١٧:٤٩:٤٤١٨:٠٨:٢٠٢٣:١٩:٥١
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٥:٣٤١٢:٠٢:١٢١٧:٤٨:١٥١٨:٠٦:٥٢٢٣:١٩:٣٣
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٥٢٠٦:١٦:٢٩١٢:٠١:٥٥١٧:٤٦:٤٧١٨:٠٥:٢٥٢٣:١٩:١٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٤٧٠٦:١٧:٢٤١٢:٠١:٣٩١٧:٤٥:١٩١٨:٠٣:٥٨٢٣:١٩:٠٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤١٠٦:١٨:٢٠١٢:٠١:٢٣١٧:٤٣:٥٢١٨:٠٢:٣٢٢٣:١٨:٤٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٣٦٠٦:١٩:١٥١٢:٠١:٠٧١٧:٤٢:٢٥١٨:٠١:٠٧٢٣:١٨:٢٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٠٠٦:٢٠:١١١٢:٠٠:٥٢١٧:٤١:٠٠١٧:٥٩:٤٢٢٣:١٨:١٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:٢١:٠٨١٢:٠٠:٣٨١٧:٣٩:٣٤١٧:٥٨:١٩٢٣:١٧:٥٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٩٠٦:٢٢:٠٥١٢:٠٠:٢٤١٧:٣٨:١٠١٧:٥٦:٥٦٢٣:١٧:٤٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٣:٠٢١٢:٠٠:١١١٧:٣٦:٤٧١٧:٥٥:٣٣٢٣:١٧:٢٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٣:٥٩١١:٥٩:٥٨١٧:٣٥:٢٤١٧:٥٤:١٢٢٣:١٧:١٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٢٤:٥٧١١:٥٩:٤٦١٧:٣٤:٠٢١٧:٥٢:٥٢٢٣:١٦:٥٩
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٥:٥٥١١:٥٩:٣٤١٧:٣٢:٤١١٧:٥١:٣٣٢٣:١٦:٤٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥١٠٦:٢٦:٥٤١١:٥٩:٢٣١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:١٤٢٣:١٦:٣٣
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٦٠٦:٢٧:٥٢١١:٥٩:١٣١٧:٣٠:٠٢١٧:٤٨:٥٧٢٣:١٦:٢١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٨:٥٢١١:٥٩:٠٣١٧:٢٨:٤٣١٧:٤٧:٤٠٢٣:١٦:٠٩

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ریک روستای ریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای ریک روستای ریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ریک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ریک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ریک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ریک

روستای ریک بر روی نقشه

روستای ریک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ریک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ریک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ریک
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای ریک + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای ریک + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای ریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ریک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ریک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ریک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق ریک
جدول اوقات شرعی امروز فردا ریک دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ریک ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق ریک
جدول اوقات شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ ریک دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ریک
زمان پخش اذان آنلاین به افق ریک
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ریک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ریک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو