جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ریک

ساحلی جوکندان | طوالش | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز ریک


اذان صبح: ٠٥:٥٣:١٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٢:١٧
اذان ظهر: ١٢:٢٧:١٨
غروب آفتاب: ١٧:٣٢:٤٢
اذان مغرب: ١٧:٥٢:٣٧
نیمه شب: ٢٣:٤٢:٤٠

سه شنبه ٠٨ بهمن ١٣٩٨
٠٢ جمادی الثانی ١٤٤١ قمری
٢٨ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ریک (شهرستان طوالش) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ بهمن ٩٨ روستای ریک)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ریک)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ریک)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام سجاد (ع)
چنانچه مردم منافع و فضایل تحصیل علوم را مى دانستند هر آینه آن را تحصیل مى كردند گرچه با ریخته شدن و یا فرو رفتن زیر آب ها در گرداب هاى خطرناك باشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ریک

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ریک در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریک ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ریک (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٨٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریک ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ریک ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٤٦٠٦:٢٧:٠٤١٣:١٢:٣٥١٩:٥٨:٤٣٢٠:١٨:٢١٠٠:٢٤:٥٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٩٠٦:٢٥:٤٨١٣:١٢:٢٥١٩:٥٩:٣٨٢٠:١٩:٢٠٠٠:٢٤:٣٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣٢٠٦:٢٤:٣٣١٣:١٢:١٥٢٠:٠٠:٣٤٢٠:٢٠:١٨٠٠:٢٤:١٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٦٠٦:٢٣:١٩١٣:١٢:٠٦٢٠:٠١:٢٩٢٠:٢١:١٧٠٠:٢٣:٥٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٠٠٦:٢٢:٠٦١٣:١١:٥٧٢٠:٠٢:٢٥٢٠:٢٢:١٥٠٠:٢٣:٣٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٤٥٠٦:٢٠:٥٤١٣:١١:٤٩٢٠:٠٣:٢٠٢٠:٢٣:١٤٠٠:٢٣:١٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٣:١١٠٦:١٩:٤٣١٣:١١:٤١٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٤:١٢٠٠:٢٢:٥٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٨:٣٣١٣:١١:٣٤٢٠:٠٥:١٠٢٠:٢٥:١١٠٠:٢٢:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٠٦٠٦:١٧:٢٤١٣:١١:٢٧٢٠:٠٦:٠٥٢٠:٢٦:٠٩٠٠:٢٢:٢٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٨:٣٤٠٦:١٦:١٧١٣:١١:٢١٢٠:٠٧:٠٠٢٠:٢٧:٠٧٠٠:٢٢:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٠٤٠٦:١٥:١٠١٣:١١:١٥٢٠:٠٧:٥٥٢٠:٢٨:٠٥٠٠:٢١:٤٥
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٥:٣٥٠٦:١٤:٠٥١٣:١١:١٠٢٠:٠٨:٥٠٢٠:٢٩:٠٣٠٠:٢١:٢٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٠٦٠٦:١٣:٠١١٣:١١:٠٦٢٠:٠٩:٤٤٢٠:٣٠:٠١٠٠:٢١:١١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٣٩٠٦:١١:٥٩١٣:١١:٠٢٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٥٩٠٠:٢٠:٥٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:١٣٠٦:١٠:٥٨١٣:١٠:٥٨٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٥٦٠٠:٢٠:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٩:٥٨١٣:١٠:٥٥٢٠:١٢:٢٦٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٠:٢٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٨:٥٩١٣:١٠:٥٣٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٣:٥١٠٠:٢٠:١١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٨:٠٢١٣:١٠:٥١٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٤:٤٨٠٠:١٩:٥٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٤١٠٦:٠٧:٠٦١٣:١٠:٥٠٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٤٤٠٠:١٩:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٢١٠٦:٠٦:١٢١٣:١٠:٥٠٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٦:٤٠٠٠:١٩:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:٠٣٠٦:٠٥:١٩١٣:١٠:٥٠٢٠:١٦:٥١٢٠:٣٧:٣٦٠٠:١٩:١٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢١:٤٧٠٦:٠٤:٢٨١٣:١٠:٥١٢٠:١٧:٤٣٢٠:٣٨:٣٢٠٠:١٩:٠٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٠:٣٢٠٦:٠٣:٣٩١٣:١٠:٥٢٢٠:١٨:٣٥٢٠:٣٩:٢٧٠٠:١٨:٥٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٩:١٨٠٦:٠٢:٥٠١٣:١٠:٥٤٢٠:١٩:٢٦٢٠:٤٠:٢١٠٠:١٨:٤٦
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٨:٠٧٠٦:٠٢:٠٤١٣:١٠:٥٦٢٠:٢٠:١٧٢٠:٤١:١٥٠٠:١٨:٣٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٦:٥٧٠٦:٠١:١٩١٣:١٠:٥٩٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤٢:٠٩٠٠:١٨:٢٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:٤٩٠٦:٠٠:٣٦١٣:١١:٠٣٢٠:٢١:٥٧٢٠:٤٣:٠٢٠٠:١٨:٢٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٤٢٠٥:٥٩:٥٤١٣:١١:٠٧٢٠:٢٢:٤٦٢٠:٤٣:٥٤٠٠:١٨:١٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٣٨٠٥:٥٩:١٤١٣:١١:١١٢٠:٢٣:٣٥٢٠:٤٤:٤٦٠٠:١٨:٠٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٢:٣٦٠٥:٥٨:٣٦١٣:١١:١٧٢٠:٢٤:٢٣٢٠:٤٥:٣٧٠٠:١٧:٥٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریک

اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ریک

بهمن و اسفند ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با بهمن و اسفند ١٣٩٨ هـ.ش روستای ریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ قمری روستای ریک

رجب
جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
جمادی الاول
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٧٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢٢:٥٩١٢:٢٧:٠٦١٧:٣١:٣٥١٧:٥١:٣٢٢٣:٤٢:٢٤
٠٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٨٠٥:٥٣:١٣٠٧:٢٢:١٧١٢:٢٧:١٨١٧:٣٢:٤٢١٧:٥٢:٣٧٢٣:٤٢:٤٠
٠٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٠٩٠٥:٥٢:٣٨٠٧:٢١:٣٣١٢:٢٧:٢٩١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٣:٤١٢٣:٤٢:٥٥
٠٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٠٠٥:٥٢:٠٢٠٧:٢٠:٤٨١٢:٢٧:٤٠١٧:٣٤:٥٦١٧:٥٤:٤٥٢٣:٤٣:١٠
٠٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١١٠٥:٥١:٢٣٠٧:٢٠:٠٠١٢:٢٧:٤٩١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٥:٥٠٢٣:٤٣:٢٣
٠٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٢٠٥:٥٠:٤٣٠٧:١٩:١١١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٧:١٠١٧:٥٦:٥٤٢٣:٤٣:٣٦
٠٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٣٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٨:٢١١٢:٢٨:٠٦١٧:٣٨:١٧١٧:٥٧:٥٩٢٣:٤٣:٤٨
٠٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٤٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٧:٢٨١٢:٢٨:١٣١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٩:٠٣٢٣:٤٣:٥٩
٠٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٥٠٥:٤٨:٣٣٠٧:١٦:٣٤١٢:٢٨:٢٠١٧:٤٠:٣٢١٨:٠٠:٠٨٢٣:٤٤:٠٩
١٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٦٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٥:٣٩١٢:٢٨:٢٥١٧:٤١:٣٨١٨:٠١:١٢٢٣:٤٤:١٨
١١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٧٠٥:٤٦:٥٧٠٧:١٤:٤٢١٢:٢٨:٣٠١٧:٤٢:٤٥١٨:٠٢:١٦٢٣:٤٤:٢٦
١٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٨٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٣:٤٤١٢:٢٨:٣٤١٧:٤٣:٥٢١٨:٠٣:٢٠٢٣:٤٤:٣٤
١٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/١٩٠٥:٤٥:١٥٠٧:١٢:٤٤١٢:٢٨:٣٧١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٤:٢٤٢٣:٤٤:٤٠
١٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٠٠٥:٤٤:٢٢٠٧:١١:٤٢١٢:٢٨:٣٩١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٥:٢٨٢٣:٤٤:٤٦
١٥ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢١٠٥:٤٣:٢٧٠٧:١٠:٤٠١٢:٢٨:٤١١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٣١٢٣:٤٤:٥١
١٦ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٢٠٥:٤٢:٣٠٠٧:٠٩:٣٥١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٨:١٧١٨:٠٧:٣٥٢٣:٤٤:٥٥
١٧ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٣٠٥:٤١:٣٢٠٧:٠٨:٣٠١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٩:٢٢١٨:٠٨:٣٨٢٣:٤٤:٥٨
١٨ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٤٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٧:٢٣١٢:٢٨:٤١١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٩:٤١٢٣:٤٥:٠٠
١٩ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٥٠٥:٣٩:٣٢٠٧:٠٦:١٥١٢:٢٨:٣٩١٧:٥١:٣٣١٨:١٠:٤٤٢٣:٤٥:٠١
٢٠ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٦٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٥:٠٦١٢:٢٨:٣٧١٧:٥٢:٣٨١٨:١١:٤٧٢٣:٤٥:٠٢
٢١ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٧٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٣:٥٦١٢:٢٨:٣٤١٧:٥٣:٤٣١٨:١٢:٥٠٢٣:٤٥:٠١
٢٢ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٨٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٢:٤٥١٢:٢٨:٣٠١٧:٥٤:٤٧١٨:١٣:٥٢٢٣:٤٥:٠٠
٢٣ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٢٩٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠١:٣٢١٢:٢٨:٢٦١٧:٥٥:٥٢١٨:١٤:٥٤٢٣:٤٤:٥٨
٢٤ جمادی الثانی | ٩٨/١١/٣٠٠٥:٣٤:٠٥٠٧:٠٠:١٨١٢:٢٨:٢١١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٥٦٢٣:٤٤:٥٦
٢٥ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠١٠٥:٣٢:٥٦٠٦:٥٩:٠٤١٢:٢٨:١٦١٧:٥٧:٥٩١٨:١٦:٥٨٢٣:٤٤:٥٢
٢٦ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٢٠٥:٣١:٤٥٠٦:٥٧:٤٨١٢:٢٨:٠٩١٧:٥٩:٠٢١٨:١٧:٥٩٢٣:٤٤:٤٨
٢٧ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٣٠٥:٣٠:٣٣٠٦:٥٦:٣١١٢:٢٨:٠٢١٨:٠٠:٠٦١٨:١٩:٠١٢٣:٤٤:٤٣
٢٨ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٤٠٥:٢٩:٢٠٠٦:٥٥:١٤١٢:٢٧:٥٥١٨:٠١:٠٨١٨:٢٠:٠٢٢٣:٤٤:٣٧
٢٩ جمادی الثانی | ٩٨/١٢/٠٥٠٥:٢٨:٠٥٠٦:٥٣:٥٥١٢:٢٧:٤٧١٨:٠٢:١١١٨:٢١:٠٢٢٣:٤٤:٣٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریک برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ریک

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ریک قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریک دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ریک

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٢٥٠٧:٢٦:٣٣١٢:٢٥:٣٦١٧:٢٤:٥٨١٧:٤٥:١٢٢٣:٤٠:٣١
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٦:٠٣٠٧:٢٦:٠٢١٢:٢٥:٥٣١٧:٢٦:٠٣١٧:٤٦:١٤٢٣:٤٠:٥١
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:٣٩٠٧:٢٥:٣٠١٢:٢٦:٠٩١٧:٢٧:٠٩١٧:٤٧:١٧٢٣:٤١:١١
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٥:١٤٠٧:٢٤:٥٥١٢:٢٦:٢٤١٧:٢٨:١٥١٧:٤٨:٢١٢٣:٤١:٣١
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:٤٦٠٧:٢٤:١٨١٢:٢٦:٣٩١٧:٢٩:٢١١٧:٤٩:٢٤٢٣:٤١:٤٩
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٤:١٧٠٧:٢٣:٤٠١٢:٢٦:٥٣١٧:٣٠:٢٨١٧:٥٠:٢٨٢٣:٤٢:٠٧
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:٤٦٠٧:٢٢:٥٩١٢:٢٧:٠٦١٧:٣١:٣٥١٧:٥١:٣٢٢٣:٤٢:٢٤
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٣:١٣٠٧:٢٢:١٧١٢:٢٧:١٨١٧:٣٢:٤٢١٧:٥٢:٣٧٢٣:٤٢:٤٠
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٣٨٠٧:٢١:٣٣١٢:٢٧:٢٩١٧:٣٣:٤٩١٧:٥٣:٤١٢٣:٤٢:٥٥
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٢:٠٢٠٧:٢٠:٤٨١٢:٢٧:٤٠١٧:٣٤:٥٦١٧:٥٤:٤٥٢٣:٤٣:١٠
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥١:٢٣٠٧:٢٠:٠٠١٢:٢٧:٤٩١٧:٣٦:٠٣١٧:٥٥:٥٠٢٣:٤٣:٢٣
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٤٣٠٧:١٩:١١١٢:٢٧:٥٨١٧:٣٧:١٠١٧:٥٦:٥٤٢٣:٤٣:٣٦
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٥٠:٠٢٠٧:١٨:٢١١٢:٢٨:٠٦١٧:٣٨:١٧١٧:٥٧:٥٩٢٣:٤٣:٤٨
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٩:١٨٠٧:١٧:٢٨١٢:٢٨:١٣١٧:٣٩:٢٥١٧:٥٩:٠٣٢٣:٤٣:٥٩
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٨:٣٣٠٧:١٦:٣٤١٢:٢٨:٢٠١٧:٤٠:٣٢١٨:٠٠:٠٨٢٣:٤٤:٠٩
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٧:٤٦٠٧:١٥:٣٩١٢:٢٨:٢٥١٧:٤١:٣٨١٨:٠١:١٢٢٣:٤٤:١٨
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٧٠٧:١٤:٤٢١٢:٢٨:٣٠١٧:٤٢:٤٥١٨:٠٢:١٦٢٣:٤٤:٢٦
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٦:٠٧٠٧:١٣:٤٤١٢:٢٨:٣٤١٧:٤٣:٥٢١٨:٠٣:٢٠٢٣:٤٤:٣٤
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٥٠٧:١٢:٤٤١٢:٢٨:٣٧١٧:٤٤:٥٨١٨:٠٤:٢٤٢٣:٤٤:٤٠
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٤:٢٢٠٧:١١:٤٢١٢:٢٨:٣٩١٧:٤٦:٠٥١٨:٠٥:٢٨٢٣:٤٤:٤٦
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٧٠٧:١٠:٤٠١٢:٢٨:٤١١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٣١٢٣:٤٤:٥١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٢:٣٠٠٧:٠٩:٣٥١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٨:١٧١٨:٠٧:٣٥٢٣:٤٤:٥٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٢٠٧:٠٨:٣٠١٢:٢٨:٤٢١٧:٤٩:٢٢١٨:٠٨:٣٨٢٣:٤٤:٥٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٤٠:٣٣٠٧:٠٧:٢٣١٢:٢٨:٤١١٧:٥٠:٢٨١٨:٠٩:٤١٢٣:٤٥:٠٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٢٠٧:٠٦:١٥١٢:٢٨:٣٩١٧:٥١:٣٣١٨:١٠:٤٤٢٣:٤٥:٠١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٩٠٧:٠٥:٠٦١٢:٢٨:٣٧١٧:٥٢:٣٨١٨:١١:٤٧٢٣:٤٥:٠٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٥٠٧:٠٣:٥٦١٢:٢٨:٣٤١٧:٥٣:٤٣١٨:١٢:٥٠٢٣:٤٥:٠١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٢٠٠٧:٠٢:٤٥١٢:٢٨:٣٠١٧:٥٤:٤٧١٨:١٣:٥٢٢٣:٤٥:٠٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠١:٣٢١٢:٢٨:٢٦١٧:٥٥:٥٢١٨:١٤:٥٤٢٣:٤٤:٥٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠٥٠٧:٠٠:١٨١٢:٢٨:٢١١٧:٥٦:٥٥١٨:١٥:٥٦٢٣:٤٤:٥٦

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ریک

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ریک روستای ریک در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ریک روستای ریک بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ریک را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریک برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ریک

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ریک موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ریک برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ریک

روستای ریک بر روی نقشه

روستای ریک بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ریک

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ریک است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ریک
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ریک + دانلود
اوقات شرعی جمادی الثانی ١٤٤١ روستای ریک + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ریک + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ریک

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ریک رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ریک
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ریک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق ریک
زمان پخش اذان زنده به افق ریک
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ریک ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ریک دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق ریک
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ریک

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ریک یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو