جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ریکو

لفور | سواد کوه شمالی | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ریکو


اذان صبح: ٠٥:٢٩:١٨
طلوع آفتاب: ٠٦:٥٩:٣٦
اذان ظهر: ١١:٥٢:١٤
غروب آفتاب: ١٦:٤٤:٤٤
اذان مغرب: ١٧:٠٥:٠٦
نیمه شب: ٢٣:٠٧:٢٢

چهارشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٨
١٤ ربیع الثانی ١٤٤١ قمری
١١ دسامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ریکو (شهرستان سواد کوه شمالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٠ آذر ٩٨ روستای ریکو)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ریکو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ریکو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

شهادت آیتاالله دستغیب سومین شهید محراب به دست منافقان (1360 هـ ش)

اریك نیوتن
هر اثر بزرگ نقاشی این ویژگی را دارد كه پس از دیدن آن، گوشه ای از زندگی در نظر انسان تغییر می یابد و دیگر هرگز آنچه بوده است باقی نمی ماند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ریکو

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ریکو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریکو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ریکو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریکو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ریکو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٧:٠٩١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٠:٤٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١١:٥٤١٢:٥٦:٥٩١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٠:٢٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٦:٥٠١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١٠:٠٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٦:٤١١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٠٩:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٩:٢٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٦:٢٥١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٥:٣١٠٠:٠٩:٠٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٦:١٣١٢:٥٦:١٨١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٠٨:٥٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٦:١١١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٨:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:١٤٠٠:٠٨:١٨
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٥:٥٩١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٠٨:٠٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٥:٥٤١٩:٥٠:٢٠٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠٧:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٥:٥٠١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٥٧٠٠:٠٧:٣١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٥١٠٠:٠٧:١٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٥:٤٢١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٤٤٠٠:٠٧:٠٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٣٨٠٠:٠٦:٤٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٧:١٢١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٣١٠٠:٠٦:٣٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٥:٣٥١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٢٥٠٠:٠٦:٢٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٢٤٠٥:٥٥:٢٦١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٦:١٣٢٠:١٦:١٧٠٠:٠٦:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:١١٠٥:٥٤:٣٥١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٧:١٠٠٠:٠٦:٠٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٧:٥١٢٠:١٨:٠٣٠٠:٠٥:٥٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٤٨٠٥:٥٢:٥٧١٢:٥٥:٣٥١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٨:٥٥٠٠:٠٥:٤٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥٢:١١١٢:٥٥:٣٦١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٤٦٠٠:٠٥:٣٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٣٢٠٥:٥١:٢٦١٢:٥٥:٣٨٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٠٥:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٢٦٠٥:٥٠:٤٢١٢:٥٥:٤٠٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢١:٢٨٠٠:٠٥:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٥٠:٠٠١٢:٥٥:٤٣٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٢:١٩٠٠:٠٥:٠٦
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٤٩:٢٠١٢:٥٥:٤٧٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٠٤:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:١٩٠٥:٤٨:٤١١٢:٥٥:٥١٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٠٤:٥٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٥:٥٥٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٠٤:٤٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٦:٠٠٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٠٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریکو

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ریکو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ریکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ قمری روستای ریکو

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق
روستای ریکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ریکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤١ هـ.ق روستای ریکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ریکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریکو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ریکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای ریکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ریکو

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:١٤:١٤٠٦:٤٢:٢٧١١:٤٥:١٢١٦:٤٧:٣٨١٧:٠٧:٢٣٢٣:٠١:٢١
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٤٣:٢٧١١:٤٥:٢٨١٦:٤٧:١١١٧:٠٦:٥٨٢٣:٠١:٣٣
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٦٠٦:٤٤:٢٦١١:٤٥:٤٤١٦:٤٦:٤٦١٧:٠٦:٣٦٢٣:٠١:٤٦
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:١٦:٤٧٠٦:٤٥:٢٥١١:٤٦:٠٢١٦:٤٦:٢٣١٧:٠٦:١٥٢٣:٠٢:٠٠
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٨٠٦:٤٦:٢٣١١:٤٦:٢١١٦:٤٦:٠٢١٧:٠٥:٥٦٢٣:٠٢:١٥
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤٧:٢١١١:٤٦:٤٠١٦:٤٥:٤٣١٧:٠٥:٣٩٢٣:٠٢:٣٠
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:١٩:١٨٠٦:٤٨:١٩١١:٤٧:٠٠١٦:٤٥:٢٥١٧:٠٥:٢٤٢٣:٠٢:٤٦
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٧٠٦:٤٩:١٦١١:٤٧:٢٠١٦:٤٥:١٠١٧:٠٥:١١٢٣:٠٣:٠٣
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٥٠:١٢١١:٤٧:٤٢١٦:٤٤:٥٧١٧:٠٥:٠٠٢٣:٠٣:٢١
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٥٠٦:٥١:٠٨١١:٤٨:٠٤١٦:٤٤:٤٦١٧:٠٤:٥١٢٣:٠٣:٤٠
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٢:٣٣٠٦:٥٢:٠٢١١:٤٨:٢٦١٦:٤٤:٣٧١٧:٠٤:٤٤٢٣:٠٣:٥٩
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢١٠٦:٥٢:٥٧١١:٤٨:٤٩١٦:٤٤:٣٠١٧:٠٤:٣٩٢٣:٠٤:١٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٨٠٦:٥٣:٥٠١١:٤٩:١٣١٦:٤٤:٢٤١٧:٠٤:٣٥٢٣:٠٤:٣٩
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٤٠٦:٥٤:٤٢١١:٤٩:٣٧١٦:٤٤:٢١١٧:٠٤:٣٤٢٣:٠٥:٠١
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٥:٣٤١١:٥٠:٠٢١٦:٤٤:٢٠١٧:٠٤:٣٤٢٣:٠٥:٢٣
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٥٠٦:٥٦:٢٥١١:٥٠:٢٨١٦:٤٤:٢١١٧:٠٤:٣٧٢٣:٠٥:٤٥
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥٧:١٤١١:٥٠:٥٤١٦:٤٤:٢٤١٧:٠٤:٤١٢٣:٠٦:٠٩
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٣٠٦:٥٨:٠٣١١:٥١:٢٠١٦:٤٤:٢٩١٧:٠٤:٤٨٢٣:٠٦:٣٢
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٥٨:٥٠١١:٥١:٤٧١٦:٤٤:٣٦١٧:٠٤:٥٦٢٣:٠٦:٥٧
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٨٠٦:٥٩:٣٦١١:٥٢:١٤١٦:٤٤:٤٤١٧:٠٥:٠٦٢٣:٠٧:٢٢
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٩٠٧:٠٠:٢١١١:٥٢:٤٢١٦:٤٤:٥٥١٧:٠٥:١٨٢٣:٠٧:٤٧
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٩٠٧:٠١:٠٥١١:٥٣:١٠١٦:٤٥:٠٨١٧:٠٥:٣١٢٣:٠٨:١٣
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:١٩٠٧:٠١:٤٨١١:٥٣:٣٨١٦:٤٥:٢٣١٧:٠٥:٤٧٢٣:٠٨:٤٠
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٧٠٧:٠٢:٢٩١١:٥٤:٠٦١٦:٤٥:٣٩١٧:٠٦:٠٥٢٣:٠٩:٠٧
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٥٠٧:٠٣:٠٩١١:٥٤:٣٥١٦:٤٥:٥٨١٧:٠٦:٢٤٢٣:٠٩:٣٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١١٠٧:٠٣:٤٧١١:٥٥:٠٤١٦:٤٦:١٩١٧:٠٦:٤٥٢٣:١٠:٠٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٦٠٧:٠٤:٢٤١١:٥٥:٣٤١٦:٤٦:٤١١٧:٠٧:٠٨٢٣:١٠:٣١
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٠٠٧:٠٤:٥٩١١:٥٦:٠٣١٦:٤٧:٠٥١٧:٠٧:٣٣٢٣:١٠:٥٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٣٠٧:٠٥:٣٣١١:٥٦:٣٣١٦:٤٧:٣١١٧:٠٧:٥٩٢٣:١١:٢٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٦:٠٦١١:٥٧:٠٣١٦:٤٧:٥٩١٧:٠٨:٢٧٢٣:١١:٥٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ریکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ریکو روستای ریکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای ریکو روستای ریکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ریکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریکو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ریکو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ریکو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ریکو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ریکو

روستای ریکو بر روی نقشه

روستای ریکو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ریکو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ریکو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ریکو
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای ریکو + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤١ روستای ریکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ریکو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ریکو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ریکو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ ریکو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق ریکو
افق شرعی امروز فردا ریکو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ریکو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ریکو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ریکو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ریکو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق ریکو

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ریکو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو