جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ریکو

لفور | سواد کوه شمالی | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ریکو


اذان صبح: ٠٥:٣٩:٠٥
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٠٥
اذان ظهر: ١٢:١٠:٣٦
غروب آفتاب: ١٧:١٤:٢٧
اذان مغرب: ١٧:٣٤:٠٩
نیمه شب: ٢٣:٢٦:٣٥

چهارشنبه ٠٢ بهمن ١٣٩٨
٢٦ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ریکو (شهرستان سواد کوه شمالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ بهمن ٩٨ روستای ریکو)، ماه جاری (اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ریکو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ریکو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

پائولو كوئیلو
شتاب زمان به اندازه ای است كه در چند لحظه می تواند مردم را از بهشت به دوزخ بفرستد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ریکو

اوقات شرعی بهمن ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ریکو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریکو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ریکو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریکو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ریکو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٢:٤١٠٦:١٤:١٨١٢:٥٧:١٩١٩:٤٠:٥٥٢٠:٠٠:٠٥٠٠:١١:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤١:٠٩٠٦:١٣:٠٥١٢:٥٧:٠٩١٩:٤١:٤٦٢٠:٠٠:٥٩٠٠:١٠:٤٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٣٨٠٦:١١:٥٤١٢:٥٦:٥٩١٩:٤٢:٣٨٢٠:٠١:٥٣٠٠:١٠:٢٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٠٨٠٦:١٠:٤٤١٢:٥٦:٥٠١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:٤٨٠٠:١٠:٠٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٩:٣٥١٢:٥٦:٤١١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:٤٢٠٠:٠٩:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٥:١٢٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٠٩:٢٧
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٢٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٦:٢٥١٩:٤٦:٠٤٢٠:٠٥:٣١٠٠:٠٩:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:١٥٠٦:٠٦:١٣١٢:٥٦:١٨١٩:٤٦:٥٥٢٠:٠٦:٢٦٠٠:٠٨:٥٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٠:٤٨٠٦:٠٥:٠٨١٢:٥٦:١١١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٨:٣٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٩:٢٣٠٦:٠٤:٠٥١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:١٤٠٠:٠٨:١٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٧:٥٩٠٦:٠٣:٠٢١٢:٥٥:٥٩١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٩:٠٩٠٠:٠٨:٠٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٢:٠٠١٢:٥٥:٥٤١٩:٥٠:٢٠٢٠:١٠:٠٣٠٠:٠٧:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٥:١٣٠٦:٠١:٠٠١٢:٥٥:٥٠١٩:٥١:١١٢٠:١٠:٥٧٠٠:٠٧:٣١
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٣:٥٢٠٦:٠٠:٠١١٢:٥٥:٤٦١٩:٥٢:٠٢٢٠:١١:٥١٠٠:٠٧:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٢:٣٢٠٥:٥٩:٠٣١٢:٥٥:٤٢١٩:٥٢:٥٢٢٠:١٢:٤٤٠٠:٠٧:٠٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢١:١٣٠٥:٥٨:٠٧١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٣:٣٨٠٠:٠٦:٤٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٩:٥٥٠٥:٥٧:١٢١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٤:٣١٠٠:٠٦:٣٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٨:٣٩٠٥:٥٦:١٨١٢:٥٥:٣٥١٩:٥٥:٢٣٢٠:١٥:٢٥٠٠:٠٦:٢٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٧:٢٤٠٥:٥٥:٢٦١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٦:١٣٢٠:١٦:١٧٠٠:٠٦:١٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٦:١١٠٥:٥٤:٣٥١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٧:٠٢٢٠:١٧:١٠٠٠:٠٦:٠٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٤:٥٩٠٥:٥٣:٤٥١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٧:٥١٢٠:١٨:٠٣٠٠:٠٥:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٣:٤٨٠٥:٥٢:٥٧١٢:٥٥:٣٥١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٨:٥٥٠٠:٠٥:٤٠
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٢:٣٩٠٥:٥٢:١١١٢:٥٥:٣٦١٩:٥٩:٢٩٢٠:١٩:٤٦٠٠:٠٥:٣٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١١:٣٢٠٥:٥١:٢٦١٢:٥٥:٣٨٢٠:٠٠:١٧٢٠:٢٠:٣٨٠٠:٠٥:٢٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٠:٢٦٠٥:٥٠:٤٢١٢:٥٥:٤٠٢٠:٠١:٠٥٢٠:٢١:٢٨٠٠:٠٥:١٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٥٠:٠٠١٢:٥٥:٤٣٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢٢:١٩٠٠:٠٥:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٨:٢٠٠٥:٤٩:٢٠١٢:٥٥:٤٧٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٠٤:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٧:١٩٠٥:٤٨:٤١١٢:٥٥:٥١٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٠٤:٥٣
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٦:٢١٠٥:٤٨:٠٤١٢:٥٥:٥٥٢٠:٠٤:١١٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٠٤:٤٧
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٥:٢٤٠٥:٤٧:٢٨١٢:٥٦:٠٠٢٠:٠٤:٥٦٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٠٤:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریکو

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ریکو

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ریکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ریکو

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٥:٣٨:٣٢٠٧:٠٩:٠٦١٢:٠٠:٣٢١٦:٥٢:٠٢١٧:١٢:٢٨٢٣:١٥:٢٨
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٥:٣٨:٥٣٠٧:٠٩:٢٤١٢:٠١:٠١١٦:٥٢:٤٣١٧:١٣:٠٨٢٣:١٥:٥٨
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٥:٣٩:١٣٠٧:٠٩:٤١١٢:٠١:٣١١٦:٥٣:٢٦١٧:١٣:٥٠٢٣:١٦:٢٨
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٥:٣٩:٣١٠٧:٠٩:٥٦١٢:٠١:٥٩١٦:٥٤:١٠١٧:١٤:٣٣٢٣:١٦:٥٩
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٥:٣٩:٤٨٠٧:١٠:٠٨١٢:٠٢:٢٨١٦:٥٤:٥٥١٧:١٥:١٧٢٣:١٧:٢٩
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٥:٤٠:٠٣٠٧:١٠:١٩١٢:٠٢:٥٦١٦:٥٥:٤١١٧:١٦:٠٢٢٣:١٧:٥٩
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٥:٤٠:١٦٠٧:١٠:٢٨١٢:٠٣:٢٤١٦:٥٦:٢٩١٧:١٦:٤٨٢٣:١٨:٢٨
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٥:٤٠:٢٨٠٧:١٠:٣٥١٢:٠٣:٥٢١٦:٥٧:١٨١٧:١٧:٣٦٢٣:١٨:٥٨
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٥:٤٠:٣٨٠٧:١٠:٤٠١٢:٠٤:١٩١٦:٥٨:٠٨١٧:١٨:٢٥٢٣:١٩:٢٧
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٥:٤٠:٤٦٠٧:١٠:٤٣١٢:٠٤:٤٦١٦:٥٨:٥٩١٧:١٩:١٤٢٣:١٩:٥٦
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٥:٤٠:٥٣٠٧:١٠:٤٤١٢:٠٥:١٢١٦:٥٩:٥١١٧:٢٠:٠٥٢٣:٢٠:٢٤
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٥:٤٠:٥٨٠٧:١٠:٤٣١٢:٠٥:٣٨١٧:٠٠:٤٤١٧:٢٠:٥٦٢٣:٢٠:٥٣
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٥:٤١:٠١٠٧:١٠:٤١١٢:٠٦:٠٣١٧:٠١:٣٨١٧:٢١:٤٨٢٣:٢١:٢٠
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٥:٤١:٠٣٠٧:١٠:٣٦١٢:٠٦:٢٨١٧:٠٢:٣٣١٧:٢٢:٤٢٢٣:٢١:٤٨
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٥:٤١:٠٢٠٧:١٠:٢٩١٢:٠٦:٥٢١٧:٠٣:٢٩١٧:٢٣:٣٥٢٣:٢٢:١٥
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٥:٤١:٠٠٠٧:١٠:٢٠١٢:٠٧:١٦١٧:٠٤:٢٦١٧:٢٤:٣٠٢٣:٢٢:٤١
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٥:٤٠:٥٧٠٧:١٠:٠٩١٢:٠٧:٣٩١٧:٠٥:٢٣١٧:٢٥:٢٥٢٣:٢٣:٠٧
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٥:٤٠:٥١٠٧:٠٩:٥٦١٢:٠٨:٠١١٧:٠٦:٢١١٧:٢٦:٢٢٢٣:٢٣:٣٣
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٥:٤٠:٤٤٠٧:٠٩:٤١١٢:٠٨:٢٣١٧:٠٧:٢٠١٧:٢٧:١٨٢٣:٢٣:٥٨
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٥:٤٠:٣٥٠٧:٠٩:٢٥١٢:٠٨:٤٤١٧:٠٨:٢٠١٧:٢٨:١٥٢٣:٢٤:٢٢
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٥:٤٠:٢٥٠٧:٠٩:٠٦١٢:٠٩:٠٥١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٩:١٣٢٣:٢٤:٤٦
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٥:٤٠:١٢٠٧:٠٨:٤٦١٢:٠٩:٢٤١٧:١٠:٢٠١٧:٣٠:١٢٢٣:٢٥:٠٩
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٥:٣٩:٥٨٠٧:٠٨:٢٣١٢:٠٩:٤٣١٧:١١:٢١١٧:٣١:١٠٢٣:٢٥:٣٢
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٥:٣٩:٤٢٠٧:٠٧:٥٩١٢:١٠:٠٢١٧:١٢:٢٣١٧:٣٢:١٠٢٣:٢٥:٥٤
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٧:٣٣١٢:١٠:١٩١٧:١٣:٢٥١٧:٣٣:٠٩٢٣:٢٦:١٥
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٧:٠٥١٢:١٠:٣٦١٧:١٤:٢٧١٧:٣٤:٠٩٢٣:٢٦:٣٥
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٦:٣٥١٢:١٠:٥٣١٧:١٥:٣٠١٧:٣٥:٠٩٢٣:٢٦:٥٥
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٦:٠٣١٢:١١:٠٨١٧:١٦:٣٣١٧:٣٦:١٠٢٣:٢٧:١٤
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٥:٣٠١٢:١١:٢٣١٧:١٧:٣٦١٧:٣٧:١٠٢٣:٢٧:٣٣
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٤:٥٤١٢:١١:٣٦١٧:١٨:٣٩١٧:٣٨:١١٢٣:٢٧:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ریکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ریکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ریکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ریکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریکو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ریکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ریکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ریکو

اسفند
بهمن ١٣٩٨ هـ.ش
دی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٤٠٧:٠٧:٣٣١٢:١٠:١٩١٧:١٣:٢٥١٧:٣٣:٠٩٢٣:٢٦:١٥
٠٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠٥٠٧:٠٧:٠٥١٢:١٠:٣٦١٧:١٤:٢٧١٧:٣٤:٠٩٢٣:٢٦:٣٥
٠٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٣٠٧:٠٦:٣٥١٢:١٠:٥٣١٧:١٥:٣٠١٧:٣٥:٠٩٢٣:٢٦:٥٥
٠٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٦:٠٣١٢:١١:٠٨١٧:١٦:٣٣١٧:٣٦:١٠٢٣:٢٧:١٤
٠٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٦٠٧:٠٥:٣٠١٢:١١:٢٣١٧:١٧:٣٦١٧:٣٧:١٠٢٣:٢٧:٣٣
٠٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢٩٠٧:٠٤:٥٤١٢:١١:٣٦١٧:١٨:٣٩١٧:٣٨:١١٢٣:٢٧:٥٠
٠٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠١٠٧:٠٤:١٧١٢:١١:٤٩١٧:١٩:٤٣١٧:٣٩:١٢٢٣:٢٨:٠٧
٠٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣١٠٧:٠٣:٣٩١٢:١٢:٠٢١٧:٢٠:٤٧١٧:٤٠:١٣٢٣:٢٨:٢٣
٠٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٩٠٧:٠٢:٥٨١٢:١٢:١٣١٧:٢١:٥٠١٧:٤١:١٤٢٣:٢٨:٣٨
١٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٥٠٧:٠٢:١٦١٢:١٢:٢٣١٧:٢٢:٥٤١٧:٤٢:١٥٢٣:٢٨:٥٢
١١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:٥٠٠٧:٠١:٣٢١٢:١٢:٣٣١٧:٢٣:٥٨١٧:٤٣:١٦٢٣:٢٩:٠٥
١٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٣٠٧:٠٠:٤٧١٢:١٢:٤٢١٧:٢٥:٠١١٧:٤٤:١٨٢٣:٢٩:١٨
١٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٥٠٧:٠٠:٠٠١٢:١٢:٥٠١٧:٢٦:٠٥١٧:٤٥:١٩٢٣:٢٩:٣٠
١٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٤٠٦:٥٩:١١١٢:١٢:٥٧١٧:٢٧:٠٨١٧:٤٦:٢٠٢٣:٢٩:٤٠
١٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٣٠٦:٥٨:٢١١٢:١٣:٠٤١٧:٢٨:١٢١٧:٤٧:٢٠٢٣:٢٩:٥٠
١٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣١:٢٩٠٦:٥٧:٢٩١٢:١٣:٠٩١٧:٢٩:١٥١٧:٤٨:٢١٢٣:٢٩:٥٩
١٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٤٠٦:٥٦:٣٦١٢:١٣:١٤١٧:٣٠:١٨١٧:٤٩:٢٢٢٣:٣٠:٠٧
١٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٧٠٦:٥٥:٤١١٢:١٣:١٨١٧:٣١:٢١١٧:٥٠:٢٢٢٣:٣٠:١٥
١٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٩:٠٩٠٦:٥٤:٤٥١٢:١٣:٢١١٧:٣٢:٢٣١٧:٥١:٢٣٢٣:٣٠:٢١
٢٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٨:١٩٠٦:٥٣:٤٧١٢:١٣:٢٣١٧:٣٣:٢٦١٧:٥٢:٢٣٢٣:٣٠:٢٧
٢١ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٧:٢٧٠٦:٥٢:٤٨١٢:١٣:٢٥١٧:٣٤:٢٨١٧:٥٣:٢٣٢٣:٣٠:٣١
٢٢ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٥١:٤٨١٢:١٣:٢٥١٧:٣٥:٣٠١٧:٥٤:٢٢٢٣:٣٠:٣٥
٢٣ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٠٠٦:٥٠:٤٧١٢:١٣:٢٥١٧:٣٦:٣٢١٧:٥٥:٢٢٢٣:٣٠:٣٨
٢٤ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٤:٤٤٠٦:٤٩:٤٤١٢:١٣:٢٥١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٦:٢١٢٣:٣٠:٤٠
٢٥ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٧٠٦:٤٨:٤٠١٢:١٣:٢٣١٧:٣٨:٣٥١٧:٥٧:٢٠٢٣:٣٠:٤١
٢٦ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٢:٤٨٠٦:٤٧:٣٥١٢:١٣:٢١١٧:٣٩:٣٦١٧:٥٨:١٩٢٣:٣٠:٤٢
٢٧ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٦:٢٨١٢:١٣:١٨١٧:٤٠:٣٧١٧:٥٩:١٨٢٣:٣٠:٤١
٢٨ بهمن ١٣٩٨٠٥:٢٠:٤٦٠٦:٤٥:٢١١٢:١٣:١٤١٧:٤١:٣٧١٨:٠٠:١٦٢٣:٣٠:٤٠
٢٩ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٩:٤٣٠٦:٤٤:١٣١٢:١٣:١٠١٧:٤٢:٣٧١٨:٠١:١٥٢٣:٣٠:٣٨
٣٠ بهمن ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٩٠٦:٤٣:٠٣١٢:١٣:٠٥١٧:٤٣:٣٧١٨:٠٢:١٣٢٣:٣٠:٣٥

دانلود اوقات شرعی بهمن ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ریکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ریکو روستای ریکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی بهمن ١٣٩٨ شمسی روستای ریکو روستای ریکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ریکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریکو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ریکو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ریکو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ریکو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ریکو

روستای ریکو بر روی نقشه

روستای ریکو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ریکو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ریکو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ریکو
اوقات شرعی بهمن ٩٨ روستای ریکو + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای ریکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ریکو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ریکو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ریکو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی بهمن ٩٨ / ١٣٩٨ ریکو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ریکو
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ریکو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق ریکو
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ریکو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ریکو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق ریکو
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ریکو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ریکو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو