جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ریکو

لفور | سواد کوه شمالی | مازندران | ایران

اوقات شرعی امروز ریکو

اذان صبح: ٠٤:٣٠:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٧:٥٦
اذان ظهر: ١٣:٠٥:٢٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٢:١٩
اذان مغرب: ٢٠:٢٢:٠٩
نیمه شب شرعی: ٠٠:١٧:١٢

دوشنبه ١٣ مرداد ١٣٩٩
١٣ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٣ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ریکو (شهرستان سواد کوه شمالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٣ مرداد ٩٩ روستای ریکو)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ریکو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ریکو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
حقیقتاً فرزند، (موجب) بخل، ترس، نادانی و غم است. (پس اولیاء وظیفه دارند این صفات را از او دور سازند.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای ریکو

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ریکو در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریکو ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ریکو (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٥٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریکو ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان ریکو
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٨:٤٧٠٦:٢٧:٢٤١٢:٥٩:٢٩١٩:٣٢:٠٩١٩:٥٠:٥٣٠٠:١٤:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٦:٠٤١٢:٥٩:١٤١٩:٣٣:٠٠١٩:٥١:٤٧٠٠:١٤:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٣٥٠٦:٢٤:٤٥١٢:٥٩:٠٠١٩:٣٣:٥١١٩:٥٢:٤٠٠٠:١٣:٥٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٣:٥٩٠٦:٢٣:٢٦١٢:٥٨:٤٦١٩:٣٤:٤٣١٩:٥٣:٣٤٠٠:١٣:٣٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٢:٠٨١٢:٥٨:٣٣١٩:٣٥:٣٤١٩:٥٤:٢٧٠٠:١٣:١٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٠:٥٠٠٦:٢٠:٥٠١٢:٥٨:٢٠١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٥:٢١٠٠:١٢:٥٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٩:١٥٠٦:١٩:٣٣١٢:٥٨:٠٧١٩:٣٧:١٦١٩:٥٦:١٥٠٠:١٢:٢٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٧:٤١٠٦:١٨:١٨١٢:٥٧:٥٥١٩:٣٨:٠٨١٩:٥٧:٠٩٠٠:١٢:٠٨
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٦:٠٨٠٦:١٧:٠٢١٢:٥٧:٤٣١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٨:٠٣٠٠:١١:٤٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٤:٣٥٠٦:١٥:٤٨١٢:٥٧:٣٢١٩:٣٩:٥٠١٩:٥٨:٥٧٠٠:١١:٢٦
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٣:٠٢٠٦:١٤:٣٥١٢:٥٧:٢١١٩:٤٠:٤٢١٩:٥٩:٥١٠٠:١١:٠٦
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٣١٠٦:١٣:٢٢١٢:٥٧:١٠١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:٤٥٠٠:١٠:٤٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٩٠٦:١٢:١١١٢:٥٧:٠٠١٩:٤٢:٢٤٢٠:٠١:٣٩٠٠:١٠:٢٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٢٩٠٦:١١:٠٠١٢:٥٦:٥١١٩:٤٣:١٦٢٠:٠٢:٣٣٠٠:١٠:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٩:٥١١٢:٥٦:٤٢١٩:٤٤:٠٧٢٠:٠٣:٢٨٠٠:٠٩:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٣٠٠٦:٠٨:٤٢١٢:٥٦:٣٣١٩:٤٤:٥٨٢٠:٠٤:٢٢٠٠:٠٩:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٠٢٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٦:٢٥١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٥:١٦٠٠:٠٩:١٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٦:٢٨١٢:٥٦:١٨١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٦:١١٠٠:٠٨:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣١:٠٨٠٦:٠٥:٢٣١٢:٥٦:١١١٩:٤٧:٣٣٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٠٨:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٩:٤٢٠٦:٠٤:١٩١٢:٥٦:٠٥١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٠٨:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٥:٥٩١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٠٨:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٦:٥٤٠٦:٠٢:١٤١٢:٥٥:٥٤١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٤٨٠٠:٠٧:٤٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٥:٣٢٠٦:٠١:١٤١٢:٥٥:٤٩١٩:٥٠:٥٧٢٠:١٠:٤٢٠٠:٠٧:٣٤
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٤:١١٠٦:٠٠:١٤١٢:٥٥:٤٦١٩:٥١:٤٨٢٠:١١:٣٧٠٠:٠٧:١٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٩:١٦١٢:٥٥:٤٢١٩:٥٢:٣٩٢٠:١٢:٣١٠٠:٠٧:٠٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢١:٣١٠٥:٥٨:٢٠١٢:٥٥:٣٩١٩:٥٣:٣٠٢٠:١٣:٢٤٠٠:٠٦:٥٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٧:٢٤١٢:٥٥:٣٧١٩:٥٤:٢٠٢٠:١٤:١٨٠٠:٠٦:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٥:٣٥١٩:٥٥:١٠٢٠:١٥:١١٠٠:٠٦:٢٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٧:٤٢٠٥:٥٥:٣٨١٢:٥٥:٣٤١٩:٥٦:٠٠٢٠:١٦:٠٥٠٠:٠٦:١٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ریکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ریکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای ریکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریکو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ریکو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ریکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای ریکو

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای ریکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ریکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای ریکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ریکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریکو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ریکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای ریکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ریکو

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ریکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ریکو روستای ریکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای ریکو روستای ریکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای ریکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریکو برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ریکو

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریکو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریکو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ریکو

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٧:١٤٠٥:٥٨:٤١١٣:٠٥:٤٢٢٠:١٢:١٩٢٠:٣٢:٤٦٠٠:١٥:٢٠
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٩:٢٥١٣:٠٥:٤٤٢٠:١١:٣٧٢٠:٣٢:٠١٠٠:١٥:٣٢
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٧٠٦:٠٠:١٠١٣:٠٥:٤٥٢٠:١٠:٥٤٢٠:٣١:١٥٠٠:١٥:٤٤
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٤٠٦:٠٠:٥٦١٣:٠٥:٤٦٢٠:١٠:٠٩٢٠:٣٠:٢٧٠٠:١٥:٥٦
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٤٢٠٦:٠١:٤١١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٩:٣٨٠٠:١٦:٠٦
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٠٠٦:٠٢:٢٧١٣:٠٥:٤٥٢٠:٠٨:٣٥٢٠:٢٨:٤٧٠٠:١٦:١٧
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٨٠٦:٠٣:١٤١٣:٠٥:٤٤٢٠:٠٧:٤٦٢٠:٢٧:٥٥٠٠:١٦:٢٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٥:٤٢٢٠:٠٦:٥٥٢٠:٢٧:٠١٠٠:١٦:٣٦
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٤:٤٧١٣:٠٥:٣٩٢٠:٠٦:٠٣٢٠:٢٦:٠٥٠٠:١٦:٤٤
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٥٠٦:٠٥:٣٤١٣:٠٥:٣٦٢٠:٠٥:٠٩٢٠:٢٥:٠٨٠٠:١٦:٥٢
١١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٥٠٦:٠٦:٢١١٣:٠٥:٣٢٢٠:٠٤:١٤٢٠:٢٤:١٠٠٠:١٦:٥٩
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٧:٠٨١٣:٠٥:٢٨٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٣:١٠٠٠:١٧:٠٦
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٤٠٦:٠٧:٥٦١٣:٠٥:٢٣٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٧:١٢
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٠٤٠٦:٠٨:٤٣١٣:٠٥:١٧٢٠:٠١:٢٠٢٠:٢١:٠٧٠٠:١٧:١٧
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٣٠٦:٠٩:٣١١٣:٠٥:١١٢٠:٠٠:٢٠٢٠:٢٠:٠٣٠٠:١٧:٢٢
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٠:١٩١٣:٠٥:٠٤١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٥٩٠٠:١٧:٢٥
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:١١:٠٧١٣:٠٤:٥٧١٩:٥٨:١٥٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٧:٢٩
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٢٠٦:١١:٥٥١٣:٠٤:٤٩١٩:٥٧:١١٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٧:٣١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٢٠٦:١٢:٤٣١٣:٠٤:٤١١٩:٥٦:٠٦٢٠:١٥:٣٧٠٠:١٧:٣٣
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠١٠٦:١٣:٣١١٣:٠٤:٣١١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٤:٢٧٠٠:١٧:٣٥
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٤:١٩١٣:٠٤:٢٢١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:١٧٠٠:١٧:٣٥
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:١٩٠٦:١٥:٠٧١٣:٠٤:١٢١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٠٥٠٠:١٧:٣٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢٨٠٦:١٥:٥٥١٣:٠٤:٠١١٩:٥١:٣٣٢٠:١٠:٥٣٠٠:١٧:٣٥
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٦:٤٣١٣:٠٣:٥٠١٩:٥٠:٢٢٢٠:٠٩:٣٩٠٠:١٧:٣٣
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٤٠٦:١٧:٣١١٣:٠٣:٣٨١٩:٤٩:١١٢٠:٠٨:٢٤٠٠:١٧:٣١
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٢٠٦:١٨:١٩١٣:٠٣:٢٦١٩:٤٧:٥٨٢٠:٠٧:٠٩٠٠:١٧:٢٩
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٧:٠٠٠٦:١٩:٠٧١٣:٠٣:١٣١٩:٤٦:٤٤٢٠:٠٥:٥٢٠٠:١٧:٢٥
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٧٠٦:١٩:٥٥١٣:٠٢:٥٩١٩:٤٥:٢٩٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٧:٢١
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٤:٤٩:١٤٠٦:٢٠:٤٣١٣:٠٢:٤٦١٩:٤٤:١٤٢٠:٠٣:١٦٠٠:١٧:١٧
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٠:٢٠٠٦:٢١:٣١١٣:٠٢:٣١١٩:٤٢:٥٧٢٠:٠١:٥٧٠٠:١٧:١٢
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥١:٢٦٠٦:٢٢:١٩١٣:٠٢:١٧١٩:٤١:٤٠٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ریکو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ریکو روستای ریکو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ریکو روستای ریکو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ریکو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریکو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ریکو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ریکو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ریکو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ریکو

روستای ریکو بر روی نقشه

روستای ریکو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ریکو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ریکو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ریکو
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای ریکو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای ریکو + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای ریکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ریکو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای ریکو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ریکو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ریکو رسیده اید.

زمان پخش اذان زنده به افق ریکو
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ریکو
جدول اوقات شرعی امروز فردا ریکو دانلود pdf
افق شرعی مرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ریکو دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ریکو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ریکو
زمان پخش اذان آنلاین به افق ریکو
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ریکو ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ریکو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو