جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای ریکا

هجداندشت | مهران | ایلام | ایران

اوقات شرعی امروز ریکا


اذان صبح: ٠٦:٠٣:٠١
طلوع آفتاب: ٠٧:٢٨:٣٠
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٤٧
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٢٠
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٢٦
نیمه شب: ٢٣:٥٣:٠٤

یکشنبه ٢٩ دی ١٣٩٨
٢٣ جمادی الاول ١٤٤١ قمری
١٩ ژانویه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ریکا (شهرستان مهران) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٩ دی ٩٨ روستای ریکا)، ماه جاری (اوقات شرعی دی ٩٨ روستای ریکا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ریکا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز غزه

پرمودا باترا
یك لبخند ساده، بسیار بهتر از یك لباس گران‌قیمت است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ریکا

اوقات شرعی دی ٩٨ | اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ریکا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریکا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای ریکا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: جمعه ٠٥ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٣٠ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٩٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریکا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ریکا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٥:١٦:٢٣٠٦:٤٤:١٠١٣:٢٣:٢٢٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢١:٣٣٠٠:٣٩:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:١٥:٠٠٠٦:٤٣:٠٤١٣:٢٣:١١٢٠:٠٣:٥٠٢٠:٢٢:٢١٠٠:٣٨:٤٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١٣:٣٨٠٦:٤١:٥٩١٣:٢٣:٠٢٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٨:٢٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٢:١٦٠٦:٤٠:٥٤١٣:٢٢:٥٣٢٠:٠٥:٢١٢٠:٢٣:٥٨٠٠:٣٨:٠٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٩:٥١١٣:٢٢:٤٤٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٤:٤٦٠٠:٣٧:٥١
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٨:٤٩١٣:٢٢:٣٦٢٠:٠٦:٥٣٢٠:٢٥:٣٤٠٠:٣٧:٣٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٧:٤٧١٣:٢٢:٢٨٢٠:٠٧:٣٨٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٣٧:١٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٦:٤٧١٣:٢٢:٢١٢٠:٠٨:٢٤٢٠:٢٧:١١٠٠:٣٧:٠٢
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٥:٤١٠٦:٣٥:٤٨١٣:٢٢:١٤٢٠:٠٩:١٠٢٠:٢٧:٥٩٠٠:٣٦:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣٤:٤٩١٣:٢٢:٠٨٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٨:٤٨٠٠:٣٦:٣٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٣:٠٩٠٦:٣٣:٥٢١٣:٢٢:٠٢٢٠:١٠:٤١٢٠:٢٩:٣٦٠٠:٣٦:١٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٥٤٠٦:٣٢:٥٦١٣:٢١:٥٧٢٠:١١:٢٦٢٠:٣٠:٢٤٠٠:٣٦:٠٤
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٥:٠٠:٤١٠٦:٣٢:٠٢١٣:٢١:٥٣٢٠:١٢:١٢٢٠:٣١:١٢٠٠:٣٥:٥٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٩:٢٨٠٦:٣١:٠٨١٣:٢١:٤٩٢٠:١٢:٥٧٢٠:٣٢:٠٠٠٠:٣٥:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٨:١٧٠٦:٣٠:١٦١٣:٢١:٤٥٢٠:١٣:٤٢٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٣٥:٢٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٧:٠٧٠٦:٢٩:٢٥١٣:٢١:٤٢٢٠:١٤:٢٨٢٠:٣٣:٣٦٠٠:٣٥:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٥٨٠٦:٢٨:٣٥١٣:٢١:٤٠٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٣٥:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٥١٠٦:٢٧:٤٦١٣:٢١:٣٨٢٠:١٥:٥٧٢٠:٣٥:١٢٠٠:٣٤:٥١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٤٥٠٦:٢٦:٥٩١٣:٢١:٣٧٢٠:١٦:٤٢٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٣٤:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٤٠٠٦:٢٦:١٣١٣:٢١:٣٧٢٠:١٧:٢٧٢٠:٣٦:٤٧٠٠:٣٤:٣١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٣٦٠٦:٢٥:٢٨١٣:٢١:٣٧٢٠:١٨:١١٢٠:٣٧:٣٤٠٠:٣٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٣٤٠٦:٢٤:٤٥١٣:٢١:٣٨٢٠:١٨:٥٥٢٠:٣٨:٢١٠٠:٣٤:١٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٤:٠٤١٣:٢١:٣٩٢٠:١٩:٣٩٢٠:٣٩:٠٧٠٠:٣٤:٠٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٣٥٠٦:٢٣:٢٣١٣:٢١:٤١٢٠:٢٠:٢٣٢٠:٣٩:٥٤٠٠:٣٤:٠٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢٢:٤٤١٣:٢١:٤٣٢٠:٢١:٠٦٢٠:٤٠:٤٠٠٠:٣٣:٥٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٦:٤١٠٦:٢٢:٠٧١٣:٢١:٤٦٢٠:٢١:٤٩٢٠:٤١:٢٥٠٠:٣٣:٤٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٥:٤٧٠٦:٢١:٣١١٣:٢١:٥٠٢٠:٢٢:٣١٢٠:٤٢:١٠٠٠:٣٣:٤٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٤:٥٥٠٦:٢٠:٥٦١٣:٢١:٥٤٢٠:٢٣:١٣٢٠:٤٢:٥٥٠٠:٣٣:٣٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٢٠:٢٣١٣:٢١:٥٨٢٠:٢٣:٥٥٢٠:٤٣:٣٩٠٠:٣٣:٣٥
٣٠ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:١٥٠٦:١٩:٥٢١٣:٢٢:٠٤٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٢٣٠٠:٣٣:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریکا

اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ریکا

دی و بهمن ١٣٩٨

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با دی و بهمن ١٣٩٨ هـ.ش روستای ریکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ قمری روستای ریکا

جمادی الثانی
جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
ربیع الثانی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٧٠٦:٠٠:٤٥٠٧:٢٨:١٢١٢:٢٦:٣٦١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٤:٤١٢٣:٤٣:٠٥
٠٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٨٠٦:٠١:٠٧٠٧:٢٨:٣١١٢:٢٧:٠٥١٧:٢٥:٤٣١٧:٤٥:٢١٢٣:٤٣:٣٥
٠٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٠٩٠٦:٠١:٢٨٠٧:٢٨:٤٩١٢:٢٧:٣٤١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٦:٠١٢٣:٤٤:٠٦
٠٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٠٠٦:٠١:٤٧٠٧:٢٩:٠٦١٢:٢٨:٠٣١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٦:٤٢٢٣:٤٤:٣٦
٠٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١١٠٦:٠٢:٠٥٠٧:٢٩:٢٠١٢:٢٨:٣٢١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٧:٢٥٢٣:٤٥:٠٦
٠٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٢٠٦:٠٢:٢١٠٧:٢٩:٣٣١٢:٢٩:٠٠١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٨:٠٨٢٣:٤٥:٣٥
٠٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٣٠٦:٠٢:٣٦٠٧:٢٩:٤٤١٢:٢٩:٢٨١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٨:٥٣٢٣:٤٦:٠٥
٠٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٤٠٦:٠٢:٥٠٠٧:٢٩:٥٣١٢:٢٩:٥٦١٧:٣٠:٠٧١٧:٤٩:٣٨٢٣:٤٦:٣٤
٠٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٥٠٦:٠٣:٠٢٠٧:٣٠:٠٠١٢:٣٠:٢٣١٧:٣٠:٥٤١٧:٥٠:٢٥٢٣:٤٧:٠٣
١٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٦٠٦:٠٣:١٢٠٧:٣٠:٠٥١٢:٣٠:٥٠١٧:٣١:٤٣١٧:٥١:١٢٢٣:٤٧:٣٢
١١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٧٠٦:٠٣:٢١٠٧:٣٠:٠٩١٢:٣١:١٦١٧:٣٢:٣٣١٧:٥٢:٠٠٢٣:٤٨:٠٠
١٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٨٠٦:٠٣:٢٨٠٧:٣٠:١١١٢:٣١:٤٢١٧:٣٣:٢٣١٧:٥٢:٤٩٢٣:٤٨:٢٨
١٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/١٩٠٦:٠٣:٣٤٠٧:٣٠:١١١٢:٣٢:٠٧١٧:٣٤:١٤١٧:٥٣:٣٨٢٣:٤٨:٥٦
١٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٠٠٦:٠٣:٣٨٠٧:٣٠:٠٩١٢:٣٢:٣٢١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٤:٢٩٢٣:٤٩:٢٣
١٥ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢١٠٦:٠٣:٤٠٠٧:٣٠:٠٥١٢:٣٢:٥٦١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٥:٢٠٢٣:٤٩:٥٠
١٦ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٢٠٦:٠٣:٤١٠٧:٣٠:٠٠١٢:٣٣:١٩١٧:٣٦:٥٢١٧:٥٦:١١٢٣:٥٠:١٦
١٧ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٣٠٦:٠٣:٤٠٠٧:٢٩:٥٢١٢:٣٣:٤٢١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٧:٠٣٢٣:٥٠:٤٢
١٨ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٤٠٦:٠٣:٣٨٠٧:٢٩:٤٣١٢:٣٤:٠٥١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٧:٥٦٢٣:٥١:٠٧
١٩ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٥٠٦:٠٣:٣٣٠٧:٢٩:٣٢١٢:٣٤:٢٦١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٨:٤٩٢٣:٥١:٣٢
٢٠ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٦٠٦:٠٣:٢٨٠٧:٢٩:١٩١٢:٣٤:٤٨١٧:٤٠:٣١١٧:٥٩:٤٣٢٣:٥١:٥٦
٢١ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٧٠٦:٠٣:٢٠٠٧:٢٩:٠٤١٢:٣٥:٠٨١٧:٤١:٢٧١٨:٠٠:٣٧٢٣:٥٢:١٩
٢٢ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٨٠٦:٠٣:١١٠٧:٢٨:٤٨١٢:٣٥:٢٨١٧:٤٢:٢٤١٨:٠١:٣١٢٣:٥٢:٤٢
٢٣ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٢٩٠٦:٠٣:٠١٠٧:٢٨:٣٠١٢:٣٥:٤٧١٧:٤٣:٢٠١٨:٠٢:٢٦٢٣:٥٣:٠٤
٢٤ جمادی الاول | ٩٨/١٠/٣٠٠٦:٠٢:٤٨٠٧:٢٨:١٠١٢:٣٦:٠٥١٧:٤٤:١٨١٨:٠٣:٢١٢٣:٥٣:٢٦
٢٥ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠١٠٦:٠٢:٣٤٠٧:٢٧:٤٨١٢:٣٦:٢٣١٧:٤٥:١٥١٨:٠٤:١٦٢٣:٥٣:٤٧
٢٦ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٢٠٦:٠٢:١٩٠٧:٢٧:٢٤١٢:٣٦:٤٠١٧:٤٦:١٣١٨:٠٥:١٢٢٣:٥٤:٠٧
٢٧ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٣٠٦:٠٢:٠١٠٧:٢٦:٥٩١٢:٣٦:٥٦١٧:٤٧:١١١٨:٠٦:٠٨٢٣:٥٤:٢٧
٢٨ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٤٠٦:٠١:٤٣٠٧:٢٦:٣٢١٢:٣٧:١١١٧:٤٨:٠٩١٨:٠٧:٠٣٢٣:٥٤:٤٦
٢٩ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٥٠٦:٠١:٢٢٠٧:٢٦:٠٣١٢:٣٧:٢٦١٧:٤٩:٠٧١٨:٠٧:٥٩٢٣:٥٥:٠٤
٣٠ جمادی الاول | ٩٨/١١/٠٦٠٦:٠١:٠٠٠٧:٢٥:٣٣١٢:٣٧:٤٠١٧:٥٠:٠٦١٨:٠٨:٥٦٢٣:٥٥:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای ریکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ریکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه جمادی الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای ریکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ریکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریکا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ریکا

در این قسمت جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ هـ.ش روستای ریکا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریکا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ریکا

بهمن
دی ١٣٩٨ هـ.ش
آذر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٠٦٠٧:٢٥:٤٠١٢:٢٣:٣٦١٧:٢١:٣٣١٧:٤١:١٣٢٣:٤٠:٠٥
٠٢ دی ١٣٩٨٠٥:٥٨:٣٦٠٧:٢٦:٠٩١٢:٢٤:٠٦١٧:٢٢:٠٥١٧:٤١:٤٥٢٣:٤٠:٣٤
٠٣ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٠٤٠٧:٢٦:٣٧١٢:٢٤:٣٦١٧:٢٢:٣٧١٧:٤٢:١٧٢٣:٤١:٠٤
٠٤ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٣١٠٧:٢٧:٠٣١٢:٢٥:٠٦١٧:٢٣:١٢١٧:٤٢:٥١٢٣:٤١:٣٤
٠٥ دی ١٣٩٨٠٥:٥٩:٥٧٠٧:٢٧:٢٧١٢:٢٥:٣٦١٧:٢٣:٤٨١٧:٤٣:٢٧٢٣:٤٢:٠٥
٠٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٢٢٠٧:٢٧:٥٠١٢:٢٦:٠٦١٧:٢٤:٢٥١٧:٤٤:٠٣٢٣:٤٢:٣٥
٠٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٠:٤٥٠٧:٢٨:١٢١٢:٢٦:٣٦١٧:٢٥:٠٣١٧:٤٤:٤١٢٣:٤٣:٠٥
٠٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٠٧٠٧:٢٨:٣١١٢:٢٧:٠٥١٧:٢٥:٤٣١٧:٤٥:٢١٢٣:٤٣:٣٥
٠٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٢٨٠٧:٢٨:٤٩١٢:٢٧:٣٤١٧:٢٦:٢٤١٧:٤٦:٠١٢٣:٤٤:٠٦
١٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠١:٤٧٠٧:٢٩:٠٦١٢:٢٨:٠٣١٧:٢٧:٠٦١٧:٤٦:٤٢٢٣:٤٤:٣٦
١١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٠٥٠٧:٢٩:٢٠١٢:٢٨:٣٢١٧:٢٧:٥٠١٧:٤٧:٢٥٢٣:٤٥:٠٦
١٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٢١٠٧:٢٩:٣٣١٢:٢٩:٠٠١٧:٢٨:٣٤١٧:٤٨:٠٨٢٣:٤٥:٣٥
١٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٣٦٠٧:٢٩:٤٤١٢:٢٩:٢٨١٧:٢٩:٢٠١٧:٤٨:٥٣٢٣:٤٦:٠٥
١٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٥٠٠٧:٢٩:٥٣١٢:٢٩:٥٦١٧:٣٠:٠٧١٧:٤٩:٣٨٢٣:٤٦:٣٤
١٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠٢٠٧:٣٠:٠٠١٢:٣٠:٢٣١٧:٣٠:٥٤١٧:٥٠:٢٥٢٣:٤٧:٠٣
١٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١٢٠٧:٣٠:٠٥١٢:٣٠:٥٠١٧:٣١:٤٣١٧:٥١:١٢٢٣:٤٧:٣٢
١٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢١٠٧:٣٠:٠٩١٢:٣١:١٦١٧:٣٢:٣٣١٧:٥٢:٠٠٢٣:٤٨:٠٠
١٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٨٠٧:٣٠:١١١٢:٣١:٤٢١٧:٣٣:٢٣١٧:٥٢:٤٩٢٣:٤٨:٢٨
١٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٤٠٧:٣٠:١١١٢:٣٢:٠٧١٧:٣٤:١٤١٧:٥٣:٣٨٢٣:٤٨:٥٦
٢٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٨٠٧:٣٠:٠٩١٢:٣٢:٣٢١٧:٣٥:٠٦١٧:٥٤:٢٩٢٣:٤٩:٢٣
٢١ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٠٠٧:٣٠:٠٥١٢:٣٢:٥٦١٧:٣٥:٥٩١٧:٥٥:٢٠٢٣:٤٩:٥٠
٢٢ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤١٠٧:٣٠:٠٠١٢:٣٣:١٩١٧:٣٦:٥٢١٧:٥٦:١١٢٣:٥٠:١٦
٢٣ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٤٠٠٧:٢٩:٥٢١٢:٣٣:٤٢١٧:٣٧:٤٦١٧:٥٧:٠٣٢٣:٥٠:٤٢
٢٤ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٨٠٧:٢٩:٤٣١٢:٣٤:٠٥١٧:٣٨:٤٠١٧:٥٧:٥٦٢٣:٥١:٠٧
٢٥ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٣٣٠٧:٢٩:٣٢١٢:٣٤:٢٦١٧:٣٩:٣٥١٧:٥٨:٤٩٢٣:٥١:٣٢
٢٦ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٨٠٧:٢٩:١٩١٢:٣٤:٤٨١٧:٤٠:٣١١٧:٥٩:٤٣٢٣:٥١:٥٦
٢٧ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٢٠٠٧:٢٩:٠٤١٢:٣٥:٠٨١٧:٤١:٢٧١٨:٠٠:٣٧٢٣:٥٢:١٩
٢٨ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:١١٠٧:٢٨:٤٨١٢:٣٥:٢٨١٧:٤٢:٢٤١٨:٠١:٣١٢٣:٥٢:٤٢
٢٩ دی ١٣٩٨٠٦:٠٣:٠١٠٧:٢٨:٣٠١٢:٣٥:٤٧١٧:٤٣:٢٠١٨:٠٢:٢٦٢٣:٥٣:٠٤
٣٠ دی ١٣٩٨٠٦:٠٢:٤٨٠٧:٢٨:١٠١٢:٣٦:٠٥١٧:٤٤:١٨١٨:٠٣:٢١٢٣:٥٣:٢٦

دانلود اوقات شرعی دی ٩٨ - ١٣٩٨ روستای ریکا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ریکا روستای ریکا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی دی ١٣٩٨ شمسی روستای ریکا روستای ریکا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ریکا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریکا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ریکا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ریکا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ریکا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ریکا

روستای ریکا بر روی نقشه

روستای ریکا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ریکا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ریکا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ریکا
اوقات شرعی دی ٩٨ روستای ریکا + دانلود
اوقات شرعی جمادی الاول ١٤٤١ روستای ریکا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای ریکا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ریکا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ریکا رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا ریکا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ریکا
جدول اوقات شرعی امروز فردا ریکا دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ ریکا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ریکا
جدول اوقات شرعی دی ٩٨ / ١٣٩٨ ریکا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ریکا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ریکا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ریکا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو