جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ریز

ریز | جم | بوشهر | ایران

اوقات شرعی امروز ریز


اذان صبح: ٠٤:٣٤:٢٩
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:٥٣
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٠٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٥:٢٢
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٠٥
نیمه شب: ٠٠:١٤:٤٨

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ریز (شهرستان جم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای ریز)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ریز)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ریز)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

لئوبوسكالیا
شیوه‌ی رشد و آگاهی‌‌ست، شیوه‌ی عشق.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ریز

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ریز در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریز ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ریز (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریز ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ریز ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٨:١١٠٦:٣٧:٤٧١٣:٠١:٥٤١٩:٢٦:٢٦١٩:٤٣:٢٨٠٠:٢١:٤٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٦:٥٨٠٦:٣٦:٤٥١٣:٠١:٤٠١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٠٣٠٠:٢١:٢٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٥:٤٥٠٦:٣٥:٤٣١٣:٠١:٢٥١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٣٧٠٠:٢١:٠٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٤:٣٣٠٦:٣٤:٤٢١٣:٠١:١٢١٩:٢٨:٠٦١٩:٤٥:١٣٠٠:٢٠:٤٤
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٣:٢٢٠٦:٣٣:٤٢١٣:٠٠:٥٨١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٥:٤٨٠٠:٢٠:٢٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٢:١٠٠٦:٣٢:٤٢١٣:٠٠:٤٥١٩:٢٩:١٣١٩:٤٦:٢٣٠٠:٢٠:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣١:٤٣١٣:٠٠:٣٢١٩:٢٩:٤٧١٩:٤٦:٥٩٠٠:١٩:٤٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٩:٤٩٠٦:٣٠:٤٤١٣:٠٠:٢٠١٩:٣٠:٢١١٩:٤٧:٣٥٠٠:١٩:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٢٩:٤٧١٣:٠٠:٠٨١٩:٣٠:٥٥١٩:٤٨:١٠٠٠:١٩:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٣٠٠٦:٢٨:٥٠١٢:٥٩:٥٧١٩:٣١:٢٩١٩:٤٨:٤٧٠٠:١٨:٥٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٢١٠٦:٢٧:٥٣١٢:٥٩:٤٦١٩:٣٢:٠٣١٩:٤٩:٢٣٠٠:١٨:٣٨
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:١٣٠٦:٢٦:٥٨١٢:٥٩:٣٦١٩:٣٢:٣٧١٩:٤٩:٥٩٠٠:١٨:٢٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٦٠٦:٢٦:٠٣١٢:٥٩:٢٦١٩:٣٣:١٢١٩:٥٠:٣٦٠٠:١٨:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٩٠٦:٢٥:١٠١٢:٥٩:١٦١٩:٣٣:٤٦١٩:٥١:١٢٠٠:١٧:٥٠
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢٤:١٧١٢:٥٩:٠٧١٩:٣٤:٢١١٩:٥١:٤٩٠٠:١٧:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٤٨٠٦:٢٣:٢٥١٢:٥٨:٥٩١٩:٣٤:٥٦١٩:٥٢:٢٦٠٠:١٧:٢٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:٤٣٠٦:٢٢:٣٤١٢:٥٨:٥١١٩:٣٥:٣١١٩:٥٣:٠٣٠٠:١٧:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢١:٤٤١٢:٥٨:٤٣١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٣:٤٠٠٠:١٦:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٠:٥٥١٢:٥٨:٣٦١٩:٣٦:٤١١٩:٥٤:١٨٠٠:١٦:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٣٥٠٦:٢٠:٠٧١٢:٥٨:٣٠١٩:٣٧:١٦١٩:٥٤:٥٥٠٠:١٦:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٣٤٠٦:١٩:٢٠١٢:٥٨:٢٤١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٥:٣٣٠٠:١٦:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٣٤٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٨:١٩١٩:٣٨:٢٧١٩:٥٦:١١٠٠:١٦:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٣٥٠٦:١٧:٤٩١٢:٥٨:١٥١٩:٣٩:٠٣١٩:٥٦:٤٨٠٠:١٥:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٣٧٠٦:١٧:٠٥١٢:٥٨:١١١٩:٣٩:٣٩١٩:٥٧:٢٦٠٠:١٥:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥١:٤٠٠٦:١٦:٢٢١٢:٥٨:٠٧١٩:٤٠:١٤١٩:٥٨:٠٤٠٠:١٥:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٥:٤١١٢:٥٨:٠٥١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٤٢٠٠:١٥:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٨:٠٢١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٢٠٠٠:١٥:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٥٦٠٦:١٤:٢١١٢:٥٨:٠١١٩:٤٢:٠١١٩:٥٩:٥٨٠٠:١٥:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١٣:٤٣١٢:٥٨:٠٠١٩:٤٢:٣٧٢٠:٠٠:٣٦٠٠:١٤:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریز

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ریز

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ریز

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریز برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ریز

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریز قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریز دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ریز

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤١:٠٢٠٦:٠٨:٤٨١٢:٥٨:١٦١٩:٤٨:٠١٢٠:٠٦:٢٠٠٠:١٤:١٢
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٤٠:٢٤٠٦:٠٨:٢٢١٢:٥٨:٢٠١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٦:٥٦٠٠:١٤:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:٤٧٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٨:٢٦١٩:٤٩:٠٩٢٠:٠٧:٣٢٠٠:١٤:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٧:٣٦١٢:٥٨:٣١١٩:٤٩:٤٣٢٠:٠٨:٠٨٠٠:١٤:١٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٧:١٤١٢:٥٨:٣٧١٩:٥٠:١٦٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٤:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٦:٥٤١٢:٥٨:٤٤١٩:٥٠:٤٩٢٠:٠٩:١٨٠٠:١٤:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٣٥٠٦:٠٦:٣٥١٢:٥٨:٥١١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٤:١٣
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٦٠٦:٠٦:١٨١٢:٥٨:٥٩١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٢٦٠٠:١٤:١٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٩:٠٦١٩:٥٢:٢٥٢٠:١٠:٥٩٠٠:١٤:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:١٣٠٦:٠٥:٤٧١٢:٥٩:١٥١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٣١٠٠:١٤:٢٢
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠٥:٣٣١٢:٥٩:٢٤١٩:٥٣:٢٦٢٠:١٢:٠٣٠٠:١٤:٢٦
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٢٦٠٦:٠٥:٢١١٢:٥٩:٣٣١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٤:٣١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٥:١٠١٢:٥٩:٤٢١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٣:٠٦٠٠:١٤:٣٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٩:٥٢١٩:٥٤:٥٤٢٠:١٣:٣٦٠٠:١٤:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٥:٢٢٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٤:٤٨
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:١٤٠٦:٠٤:٤٦١٣:٠٠:١٣١٩:٥٥:٤٩٢٠:١٤:٣٤٠٠:١٤:٥٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:٠٤:٤٠١٣:٠٠:٢٤١٩:٥٦:١٦٢٠:١٥:٠٢٠٠:١٥:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٤:٣٦١٣:٠٠:٣٥١٩:٥٦:٤٢٢٠:١٥:٢٩٠٠:١٥:١٠
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٨٠٦:٠٤:٣٣١٣:٠٠:٤٦١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٥٥٠٠:١٥:١٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٠٠٦:٠٤:٣١١٣:٠٠:٥٨١٩:٥٧:٣١٢٠:١٦:٢٠٠٠:١٥:٢٧
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٣٠٦:٠٤:٣١١٣:٠١:١٠١٩:٥٧:٥٥٢٠:١٦:٤٥٠٠:١٥:٣٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٨٠٦:٠٤:٣٢١٣:٠١:٢٢١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٠٨٠٠:١٥:٤٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٤:٣٤١٣:٠١:٣٤١٩:٥٨:٤٠٢٠:١٧:٣١٠٠:١٥:٥٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٤٠٦:٠٤:٣٧١٣:٠١:٤٧١٩:٥٩:٠١٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٦:٠٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٤:٤٢١٣:٠١:٥٩١٩:٥٩:٢١٢٠:١٨:١٣٠٠:١٦:١٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٧٠٦:٠٤:٤٨١٣:٠٢:١٢١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٣٣٠٠:١٦:٣٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢١٠٦:٠٤:٥٥١٣:٠٢:٢٥١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٨:٥٢٠٠:١٦:٤٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٥:٠٣١٣:٠٢:٣٨٢٠:٠٠:١٥٢٠:١٩:٠٩٠٠:١٦:٥٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٢:٥١٢٠:٠٠:٣٢٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٧:٠٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٣٠٦:٠٥:٢٣١٣:٠٣:٠٤٢٠:٠٠:٤٧٢٠:١٩:٤١٠٠:١٧:٢٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٤٠٦:٠٥:٣٥١٣:٠٣:١٨٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٥٠٠:١٧:٣٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ریز

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ریز روستای ریز در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ریز روستای ریز بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ریز را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریز برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ریز

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ریز موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ریز برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ریز

روستای ریز بر روی نقشه

روستای ریز بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ریز

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ریز است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ریز
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ریز + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ریز + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ریز + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ریز

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ریز رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ریز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق ریز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق ریز
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ریز ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق ریز
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ریز
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ریز
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ریز دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ریز یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو