جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای ریزک منگزور

سرآسیاب یوسفی | بهمیی | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز ریزک منگزور


اذان صبح: ٠٤:٣٠:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٥:١٣
اذان ظهر: ١٣:٠٧:٢٨
غروب آفتاب: ٢٠:٠٩:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٩:٢٣
نیمه شب: ٠٠:١٩:٤٩

پنج شنبه ١٥ خرداد ١٣٩٩
١٢ شوال ١٤٤١ قمری
٠٤ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای ریزک منگزور (شهرستان بهمیی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٥ خرداد ٩٩ روستای ریزک منگزور)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ریزک منگزور)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ریزک منگزور)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

قیام خونین 15 خرداد (1342 هـ ش)

امام علی (ع)
خداوند درِ دعا را بر بنده‌ای باز نمی‌كند كه درِ پذیرش دعا را به روی او ببندد و چنان است كه درِ توبه را برای بنده‌ای باز كند و درِ بخشایش را بر او ببندد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای ریزک منگزور

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای ریزک منگزور در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریزک منگزور ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای ریزک منگزور (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٤ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای ریزک منگزور ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان ریزک منگزور ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٩:٤٩٠٦:٤٢:٢٢١٣:٠٩:١٩١٩:٣٦:٤٦١٩:٥٤:٢١٠٠:٢٧:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٨:٢٨٠٦:٤١:١٤١٣:٠٩:٠٥١٩:٣٧:٢٥١٩:٥٥:٠٢٠٠:٢٧:١٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٧:٠٨٠٦:٤٠:٠٦١٣:٠٨:٥١١٩:٣٨:٠٥١٩:٥٥:٤٤٠٠:٢٦:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٥:٤٨٠٦:٣٨:٥٨١٣:٠٨:٣٧١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٦:٢٥٠٠:٢٦:٣٦
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٤:٢٨٠٦:٣٧:٥١١٣:٠٨:٢٣١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٧:٠٧٠٠:٢٦:١٦
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٣:٠٨٠٦:٣٦:٤٥١٣:٠٨:١٠١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٧:٤٩٠٠:٢٥:٥٧
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١١:٥٠٠٦:٣٥:٤٠١٣:٠٧:٥٨١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٨:٣١٠٠:٢٥:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٠:٣١٠٦:٣٤:٣٥١٣:٠٧:٤٦١٩:٤١:٢٤١٩:٥٩:١٣٠٠:٢٥:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٩:١٣٠٦:٣٣:٣١١٣:٠٧:٣٤١٩:٤٢:٠٤١٩:٥٩:٥٦٠٠:٢٥:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٧:٥٦٠٦:٣٢:٢٨١٣:٠٧:٢٢١٩:٤٢:٤٥٢٠:٠٠:٣٨٠٠:٢٤:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٦:٣٩٠٦:٣١:٢٦١٣:٠٧:١١١٩:٤٣:٢٥٢٠:٠١:٢١٠٠:٢٤:٢٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٠:٢٤١٣:٠٧:٠١١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:٠٣٠٠:٢٤:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٤:٠٨٠٦:٢٩:٢٤١٣:٠٦:٥١١٩:٤٤:٤٦٢٠:٠٢:٤٦٠٠:٢٣:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٢:٥٣٠٦:٢٨:٢٤١٣:٠٦:٤١١٩:٤٥:٢٦٢٠:٠٣:٢٩٠٠:٢٣:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٧:٢٥١٣:٠٦:٣٢١٩:٤٦:٠٧٢٠:٠٤:١٢٠٠:٢٣:١٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٠:٢٦٠٦:٢٦:٢٨١٣:٠٦:٢٤١٩:٤٦:٤٨٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٢٣:٠٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٩:١٣٠٦:٢٥:٣١١٣:٠٦:١٦١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٥:٣٨٠٠:٢٢:٤٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٨:٠٢٠٦:٢٤:٣٥١٣:٠٦:٠٩١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٦:٢١٠٠:٢٢:٣٠
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٦:٥١٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٦:٠٢١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٠٥٠٠:٢٢:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٢:٤٦١٣:٠٥:٥٦١٩:٤٩:٣١٢٠:٠٧:٤٨٠٠:٢٢:٠٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢١:٥٤١٣:٠٥:٥٠١٩:٥٠:١٢٢٠:٠٨:٣٢٠٠:٢١:٤٨
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٣:٢٤٠٦:٢١:٠٢١٣:٠٥:٤٥١٩:٥٠:٥٣٢٠:٠٩:١٥٠٠:٢١:٣٥
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٢:١٨٠٦:٢٠:١٢١٣:٠٥:٤٠١٩:٥١:٣٤٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٢١:٢٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥١:١٢٠٦:١٩:٢٢١٣:٠٥:٣٦١٩:٥٢:١٥٢٠:١٠:٤٢٠٠:٢١:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٠٧٠٦:١٨:٣٤١٣:٠٥:٣٣١٩:٥٢:٥٦٢٠:١١:٢٦٠٠:٢١:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٧:٤٧١٣:٠٥:٣٠١٩:٥٣:٣٧٢٠:١٢:٠٩٠٠:٢٠:٤٩
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٧:٠٢١٣:٠٥:٢٨١٩:٥٤:١٨٢٠:١٢:٥٣٠٠:٢٠:٣٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٠١٠٦:١٦:١٧١٣:٠٥:٢٦١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٣٦٠٠:٢٠:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٠١٠٦:١٥:٣٤١٣:٠٥:٢٥١٩:٥٥:٤٠٢٠:١٤:١٩٠٠:٢٠:٢١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ریزک منگزور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ریزک منگزور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای ریزک منگزور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان ریزک منگزور

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ریزک منگزور

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای ریزک منگزور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریزک منگزور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای ریزک منگزور

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای ریزک منگزور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ریزک منگزور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای ریزک منگزور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای ریزک منگزور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریزک منگزور برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ریزک منگزور

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای ریزک منگزور قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای ریزک منگزور دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ریزک منگزور

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٥٤٠٦:٠٩:٥٦١٣:٠٥:٤١٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:٤٩٠٠:١٩:٢٧
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٩:٢٧١٣:٠٥:٤٦٢٠:٠٢:٢٤٢٠:٢١:٢٩٠٠:١٩:٢٥
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٢٥٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٥:٥١٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:٠٩٠٠:١٩:٢٣
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٤٠٦:٠٨:٣٢١٣:٠٥:٥٧٢٠:٠٣:٤٠٢٠:٢٢:٤٩٠٠:١٩:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٠٤٠٦:٠٨:٠٧١٣:٠٦:٠٣٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٣:٢٨٠٠:١٩:٢١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٧:٤٣١٣:٠٦:٠٩٢٠:٠٤:٥٣٢٠:٢٤:٠٧٠٠:١٩:٢١
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٧:٢٠١٣:٠٦:١٦٢٠:٠٥:٢٩٢٠:٢٤:٤٥٠٠:١٩:٢٢
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٦:٠٧:٠٠١٣:٠٦:٢٤٢٠:٠٦:٠٤٢٠:٢٥:٢٢٠٠:١٩:٢٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٦:٤٠١٣:٠٦:٣٢٢٠:٠٦:٣٩٢٠:٢٥:٥٩٠٠:١٩:٢٥
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٦:٢٢١٣:٠٦:٤٠٢٠:٠٧:١٣٢٠:٢٦:٣٥٠٠:١٩:٢٨
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٦:٠٥١٣:٠٦:٤٩٢٠:٠٧:٤٧٢٠:٢٧:١٠٠٠:١٩:٣١
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٤٠٦:٠٥:٥٠١٣:٠٦:٥٨٢٠:٠٨:٢٠٢٠:٢٧:٤٥٠٠:١٩:٣٤
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٥:٣٧١٣:٠٧:٠٨٢٠:٠٨:٥٢٢٠:٢٨:١٨٠٠:١٩:٣٩
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٥:٢٤١٣:٠٧:١٧٢٠:٠٩:٢٣٢٠:٢٨:٥١٠٠:١٩:٤٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٥:١٣١٣:٠٧:٢٨٢٠:٠٩:٥٤٢٠:٢٩:٢٣٠٠:١٩:٤٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٥٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠٧:٣٨٢٠:١٠:٢٣٢٠:٢٩:٥٤٠٠:١٩:٥٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٧٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٧:٤٩٢٠:١٠:٥٢٢٠:٣٠:٢٥٠٠:٢٠:٠٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:١١٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٨:٠٠٢٠:١١:٢٠٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٢٠:٠٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٨:١١٢٠:١١:٤٧٢٠:٣١:٢٢٠٠:٢٠:١٧
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤٦٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٨:٢٣٢٠:١٢:١٣٢٠:٣١:٥٠٠٠:٢٠:٢٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٨:٣٥٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:١٦٠٠:٢٠:٣٤
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٩٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٨:٤٧٢٠:١٣:٠٣٢٠:٣٢:٤١٠٠:٢٠:٤٣
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٣٠٦:٠٤:٣٩١٣:٠٩:٠٠٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٢٠:٥٣
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٠٠٦:٠٤:٤١١٣:٠٩:١٢٢٠:١٣:٤٨٢٠:٣٣:٢٨٠٠:٢١:٠٣
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٨٠٦:٠٤:٤٥١٣:٠٩:٢٥٢٠:١٤:١٠٢٠:٣٣:٥٠٠٠:٢١:١٤
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٤:٥٠١٣:٠٩:٣٨٢٠:١٤:٣٠٢٠:٣٤:١٠٠٠:٢١:٢٦
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٦:٠٤:٥٦١٣:٠٩:٥١٢٠:١٤:٤٨٢٠:٣٤:٣٠٠٠:٢١:٣٧
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٦٠٦:٠٥:٠٤١٣:١٠:٠٤٢٠:١٥:٠٦٢٠:٣٤:٤٨٠٠:٢١:٤٩
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٣٠٦:٠٥:١٣١٣:١٠:١٧٢٠:١٥:٢٣٢٠:٣٥:٠٥٠٠:٢٢:٠٢
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٤١٠٦:٠٥:٢٣١٣:١٠:٣٠٢٠:١٥:٣٨٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٢٢:١٥
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٢٠٦:٠٥:٣٤١٣:١٠:٤٣٢٠:١٥:٥٢٢٠:٣٥:٣٤٠٠:٢٢:٢٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای ریزک منگزور

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ریزک منگزور روستای ریزک منگزور در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای ریزک منگزور روستای ریزک منگزور بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای ریزک منگزور را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای ریزک منگزور برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای ریزک منگزور

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای ریزک منگزور موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای ریزک منگزور برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای ریزک منگزور

روستای ریزک منگزور بر روی نقشه

روستای ریزک منگزور بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای ریزک منگزور

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای ریزک منگزور است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای ریزک منگزور
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای ریزک منگزور + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای ریزک منگزور + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای ریزک منگزور + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای ریزک منگزور

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای ریزک منگزور رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق ریزک منگزور
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق ریزک منگزور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق ریزک منگزور
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق ریزک منگزور
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ ریزک منگزور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق ریزک منگزور ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ ریزک منگزور دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق ریزک منگزور

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای ریزک منگزور یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو