جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رویدر

رویدر | خمیر | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز رویدر

اذان صبح: ٠٤:٢٩:٢٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:١٢
اذان ظهر: ١٢:٥٣:١٦
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:١١
اذان مغرب: ٢٠:٠٥:٤٥
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٨:٣٧

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رویدر (شهرستان خمیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای رویدر)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رویدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رویدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

؟
اگر زندگی اشخاص به راستی موفق را كه بر دنیا تاثیر گذاشته اند، مرور كنید، خواهید دید كه عملاً در تمام موارد، زمان قابل ملاحظه ای را به خلوت كردن با خود می گذرانند، به تعمق و تامل می پردازند، مراقبه می كنند و گوش می دهند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رویدر

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رویدر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رویدر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رویدر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رویدر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رویدر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٥١٠٦:٢٤:٥٨١٢:٤٨:٣٣١٩:١٢:٣٣١٩:٢٩:٢٩٠٠:٠٨:٣٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٤٠٠٦:٢٣:٥٧١٢:٤٨:١٨١٩:١٣:٠٥١٩:٣٠:٠٢٠٠:٠٨:١٧
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:٢٩٠٦:٢٢:٥٦١٢:٤٨:٠٤١٩:١٣:٣٧١٩:٣٠:٣٦٠٠:٠٧:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٢:١٨٠٦:٢١:٥٦١٢:٤٧:٥٠١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:١٠٠٠:٠٧:٣٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠١:٠٨٠٦:٢٠:٥٧١٢:٤٧:٣٧١٩:١٤:٤٢١٩:٣١:٤٤٠٠:٠٧:٢٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٥٨٠٦:١٩:٥٨١٢:٤٧:٢٤١٩:١٥:١٤١٩:٣٢:١٨٠٠:٠٧:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:٤٩٠٦:١٩:٠٠١٢:٤٧:١١١٩:١٥:٤٧١٩:٣٢:٥٣٠٠:٠٦:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٠٠٦:١٨:٠٣١٢:٤٦:٥٩١٩:١٦:١٩١٩:٣٣:٢٧٠٠:٠٦:٢٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:٣١٠٦:١٧:٠٦١٢:٤٦:٤٧١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٠٢٠٠:٠٦:٠٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٢٤٠٦:١٦:١٠١٢:٤٦:٣٦١٩:١٧:٢٥١٩:٣٤:٣٧٠٠:٠٥:٥١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:١٦٠٦:١٥:١٥١٢:٤٦:٢٥١٩:١٧:٥٨١٩:٣٥:١٢٠٠:٠٥:٣٤
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٣:١٠٠٦:١٤:٢١١٢:٤٦:١٤١٩:١٨:٣٢١٩:٣٥:٤٧٠٠:٠٥:١٨
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:٠٤٠٦:١٣:٢٧١٢:٤٦:٠٤١٩:١٩:٠٥١٩:٣٦:٢٢٠٠:٠٥:٠٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٥٨٠٦:١٢:٣٥١٢:٤٥:٥٥١٩:١٩:٣٨١٩:٣٦:٥٨٠٠:٠٤:٤٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:١١:٤٣١٢:٤٥:٤٦١٩:٢٠:١٢١٩:٣٧:٣٣٠٠:٠٤:٣١
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٠٠٦:١٠:٥٢١٢:٤٥:٣٧١٩:٢٠:٤٦١٩:٣٨:٠٩٠٠:٠٤:١٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٠:٠٢١٢:٤٥:٢٩١٩:٢١:٢٠١٩:٣٨:٤٥٠٠:٠٤:٠٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٩:١٣١٢:٤٥:٢٢١٩:٢١:٥٤١٩:٣٩:٢١٠٠:٠٣:٤٨
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٣٠٦:٠٨:٢٥١٢:٤٥:١٥١٩:٢٢:٢٨١٩:٣٩:٥٨٠٠:٠٣:٣٥
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٤٣٠٦:٠٧:٣٨١٢:٤٥:٠٩١٩:٢٣:٠٢١٩:٤٠:٣٤٠٠:٠٣:٢٣
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٤٣٠٦:٠٦:٥٢١٢:٤٥:٠٣١٩:٢٣:٣٦١٩:٤١:١١٠٠:٠٣:١٠
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٦:٠٧١٢:٤٤:٥٨١٩:٢٤:١١١٩:٤١:٤٧٠٠:٠٢:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٥:٢٣١٢:٤٤:٥٣١٩:٢٤:٤٦١٩:٤٢:٢٤٠٠:٠٢:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٥٠٠٦:٠٤:٤٠١٢:٤٤:٤٩١٩:٢٥:٢٠١٩:٤٣:٠١٠٠:٠٢:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٥٥٠٦:٠٣:٥٨١٢:٤٤:٤٦١٩:٢٥:٥٥١٩:٤٣:٣٨٠٠:٠٢:٢٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٣:١٨١٢:٤٤:٤٣١٩:٢٦:٣٠١٩:٤٤:١٥٠٠:٠٢:١٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٢:٣٨١٢:٤٤:٤١١٩:٢٧:٠٤١٩:٤٤:٥٢٠٠:٠٢:١٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٧:١٥٠٦:٠٢:٠٠١٢:٤٤:٣٩١٩:٢٧:٣٩١٩:٤٥:٢٩٠٠:٠٢:٠١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٢٤٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٤:٣٨١٩:٢٨:١٤١٩:٤٦:٠٦٠٠:٠١:٥٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رویدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رویدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رویدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رویدر

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رویدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رویدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رویدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رویدر

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای رویدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رویدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رویدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رویدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رویدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رویدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای رویدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رویدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رویدر

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رویدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رویدر روستای رویدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رویدر روستای رویدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رویدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رویدر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رویدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای رویدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رویدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رویدر

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٧٠٥:٥٣:٤٧١٢:٥٠:٠٩١٩:٤٦:٣١٢٠:٠٥:١٧٠٠:٠٤:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٤:٠١١٢:٥٠:٢٢١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٥:٠٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٢٦٠٥:٥٤:١٦١٢:٥٠:٣٥١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٣٩٠٠:٠٥:١٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٣٠٥:٥٤:٣٢١٢:٥٠:٤٨١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٠٥:٣٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٢٠٥:٥٤:٤٩١٢:٥١:٠١١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٥٦٠٠:٠٥:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٢٠٥:٥٥:٠٦١٢:٥١:١٤١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٠٦:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٤٠٥:٥٥:٢٥١٢:٥١:٢٦١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٠٨٠٠:٠٦:١٥
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥١:٣٩١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:١٢٠٠:٠٦:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣١٠٥:٥٦:٠٤١٢:٥١:٥١١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:١٤٠٠:٠٦:٤٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٦٠٥:٥٦:٢٥١٢:٥٢:٠٢١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٦:٥٨
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٦:٤٧١٢:٥٢:١٤١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:١٥٠٠:٠٧:١٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٧:١٠١٢:٥٢:٢٥١٩:٤٧:٣٤٢٠:٠٦:١٤٠٠:٠٧:٢٧
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٢٠٠٥:٥٧:٣٣١٢:٥٢:٣٦١٩:٤٧:٣٢٢٠:٠٦:١١٠٠:٠٧:٤١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٥:٥٧:٥٧١٢:٥٢:٤٧١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٠٧٠٠:٠٧:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٨:٢١١٢:٥٢:٥٧١٩:٤٧:٢٤٢٠:٠٦:٠١٠٠:٠٨:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٤٠٥:٥٨:٤٦١٢:٥٣:٠٧١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٥:٥٤٠٠:٠٨:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٩:١٢١٢:٥٣:١٦١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٠٨:٣٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٣٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥٣:٢٦١٩:٤٧:٠٢٢٠:٠٥:٣٥٠٠:٠٨:٥٠
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٠:٠٦١٢:٥٣:٣٤١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٢٤٠٠:٠٩:٠٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٠:٣٣١٢:٥٣:٤٣١٩:٤٦:٤١٢٠:٠٥:١١٠٠:٠٩:١٧
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٥٢٠٦:٠١:٠١١٢:٥٣:٥١١٩:٤٦:٢٩٢٠:٠٤:٥٧٠٠:٠٩:٣٠
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٠٠٦:٠١:٢٩١٢:٥٣:٥٨١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٤٢٠٠:٠٩:٤٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٩٠٦:٠١:٥٨١٢:٥٤:٠٥١٩:٤٦:٠٠٢٠:٠٤:٢٥٠٠:٠٩:٥٤
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٢:٢٨١٢:٥٤:١٢١٩:٤٥:٤٣٢٠:٠٤:٠٦٠٠:١٠:٠٦
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٩٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٤:١٨١٩:٤٥:٢٥٢٠:٠٣:٤٧٠٠:١٠:١٨
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١١٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٤:٢٤١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٢٦٠٠:١٠:٢٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٥٢٠٦:٠٣:٥٨١٢:٥٤:٢٩١٩:٤٤:٤٥٢٠:٠٣:٠٣٠٠:١٠:٤٠
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٥٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٤:٣٣١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:٣٩٠٠:١٠:٥٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:١٧٠٦:٠٤:٥٩١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٤:٠٠٢٠:٠٢:١٤٠٠:١١:٠٠
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٥:٣٠١٢:٥٤:٤١١٩:٤٣:٣٥٢٠:٠١:٤٨٠٠:١١:١٠
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٦:٠٢١٢:٥٤:٤٤١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٢٠٠٠:١١:١٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رویدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رویدر روستای رویدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رویدر روستای رویدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رویدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رویدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رویدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رویدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رویدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رویدر

روستای رویدر بر روی نقشه

روستای رویدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رویدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رویدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رویدر
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رویدر + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای رویدر + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رویدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رویدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رویدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رویدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رویدر رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا رویدر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رویدر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رویدر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رویدر
زمان پخش اذان مستقیم به افق رویدر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رویدر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رویدر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ رویدر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رویدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو