جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رویدر

رویدر | خمیر | هرمزگان | ایران

اوقات شرعی امروز رویدر


اذان صبح: ٠٤:٥٣:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٤
اذان ظهر: ١١:٣٤:٠٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٤:٤٢
اذان مغرب: ١٧:١٢:٢٥
نیمه شب: ٢٢:٥٤:١٥

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رویدر (شهرستان خمیر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای رویدر)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای رویدر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رویدر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كریتس
هر كه هستیم و هر كجا هستیم، خودمان اینگونه خواسته ایم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رویدر

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رویدر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رویدر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رویدر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رویدر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رویدر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٤٨٠٦:١٣:١٥١٢:٤٦:٠٣١٩:١٩:١٤١٩:٣٦:٣٢٠٠:٠٤:٥٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٢:٢٣١٢:٤٥:٥٤١٩:١٩:٤٨١٩:٣٧:٠٨٠٠:٠٤:٤٣
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٩:٣٩٠٦:١١:٣١١٢:٤٥:٤٥١٩:٢٠:٢١١٩:٣٧:٤٣٠٠:٠٤:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٨:٣٥٠٦:١٠:٤١١٢:٤٥:٣٧١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٨:١٩٠٠:٠٤:١٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٧:٣٣٠٦:٠٩:٥١١٢:٤٥:٢٩١٩:٢١:٢٩١٩:٣٨:٥٦٠٠:٠٤:٠٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٦:٣١٠٦:٠٩:٠٢١٢:٤٥:٢٢١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٣٢٠٠:٠٣:٤٦
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٥:٢٩٠٦:٠٨:١٥١٢:٤٥:١٥١٩:٢٢:٣٨١٩:٤٠:٠٨٠٠:٠٣:٣٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٤:٢٩٠٦:٠٧:٢٨١٢:٤٥:٠٩١٩:٢٣:١٢١٩:٤٠:٤٥٠٠:٠٣:٢١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٣:٣٠٠٦:٠٦:٤٢١٢:٤٥:٠٣١٩:٢٣:٤٦١٩:٤١:٢١٠٠:٠٣:٠٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٢:٣١٠٦:٠٥:٥٧١٢:٤٤:٥٨١٩:٢٤:٢١١٩:٤١:٥٨٠٠:٠٢:٥٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤١:٣٤٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٤:٥٣١٩:٢٤:٥٥١٩:٤٢:٣٤٠٠:٠٢:٤٦
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٤:٣١١٢:٤٤:٥٠١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:١١٠٠:٠٢:٣٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٣:٤٩١٢:٤٤:٤٦١٩:٢٦:٠٤١٩:٤٣:٤٨٠٠:٠٢:٢٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٨:٤٨٠٦:٠٣:٠٩١٢:٤٤:٤٣١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٢٥٠٠:٠٢:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٧:٥٥٠٦:٠٢:٢٩١٢:٤٤:٤١١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:٠١٠٠:٠٢:٠٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٣٠٦:٠١:٥١١٢:٤٤:٣٩١٩:٢٧:٤٨١٩:٤٥:٣٨٠٠:٠٢:٠٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:١٢٠٦:٠١:١٤١٢:٤٤:٣٨١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٦:١٥٠٠:٠١:٥٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٠:٣٨١٢:٤٤:٣٨١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٥٢٠٠:٠١:٤٥
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٣٤٠٦:٠٠:٠٣١٢:٤٤:٣٨١٩:٢٩:٣٢١٩:٤٧:٢٨٠٠:٠١:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٤٧٠٥:٥٩:٣٠١٢:٤٤:٣٨١٩:٣٠:٠٦١٩:٤٨:٠٥٠٠:٠١:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٣:٠١٠٥:٥٨:٥٨١٢:٤٤:٤٠١٩:٣٠:٤٠١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠١:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:١٧٠٥:٥٨:٢٧١٢:٤٤:٤٢١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:١٨٠٠:٠١:٢٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٧:٥٧١٢:٤٤:٤٤١٩:٣١:٤٩١٩:٤٩:٥٤٠٠:٠١:٢٠
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:٥٢٠٥:٥٧:٢٨١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٣٠٠٠:٠١:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٠:١٢٠٥:٥٧:٠١١٢:٤٤:٥٠١٩:٣٢:٥٧١٩:٥١:٠٦٠٠:٠١:١٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٩:٣٣٠٥:٥٦:٣٥١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٣:٣٠١٩:٥١:٤٢٠٠:٠١:١٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٨:٥٦٠٥:٥٦:١١١٢:٤٤:٥٩١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:١٧٠٠:٠١:١٢
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٨:٢٠٠٥:٥٥:٤٧١٢:٤٥:٠٤١٩:٣٤:٣٧١٩:٥٢:٥٢٠٠:٠١:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٢٧:٤٦٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٥:١٠١٩:٣٥:١٠١٩:٥٣:٢٧٠٠:٠١:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رویدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رویدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رویدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رویدر

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رویدر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رویدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رویدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رویدر

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای رویدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رویدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رویدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رویدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رویدر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رویدر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای رویدر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رویدر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رویدر

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٢٠٥:٥٢:٣٤١١:٣٢:٣٩١٧:١٢:٢٢١٧:٢٩:١٣٢٢:٥٤:١٨
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٤٠٥:٥٣:١١١١:٣٢:٣٠١٧:١١:٢٨١٧:٢٨:٢١٢٢:٥٤:٠٨
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٤٧٠٥:٥٣:٤٩١١:٣٢:٢٣١٧:١٠:٣٦١٧:٢٧:٣٠٢٢:٥٣:٥٨
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٠٠٥:٥٤:٢٧١١:٣٢:١٦١٧:٠٩:٤٥١٧:٢٦:٤١٢٢:٥٣:٤٩
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٣٠٥:٥٥:٠٥١١:٣٢:١٠١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٥:٥٢٢٢:٥٣:٤١
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:٢٧٠٥:٥٥:٤٤١١:٣٢:٠٥١٧:٠٨:٠٥١٧:٢٥:٠٥٢٢:٥٣:٣٣
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٠٠٠٥:٥٦:٢٣١١:٣٢:٠١١٧:٠٧:١٧١٧:٢٤:١٨٢٢:٥٣:٢٦
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٤٠٥:٥٧:٠٣١١:٣١:٥٧١٧:٠٦:٣٠١٧:٢٣:٣٣٢٢:٥٣:٢٠
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٩٠٥:٥٧:٤٣١١:٣١:٥٤١٧:٠٥:٤٤١٧:٢٢:٤٩٢٢:٥٣:١٤
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٤٣٠٥:٥٨:٢٤١١:٣١:٥٢١٧:٠٥:٠٠١٧:٢٢:٠٦٢٢:٥٣:٠٩
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:١٨٠٥:٥٩:٠٥١١:٣١:٥٠١٧:٠٤:١٦١٧:٢١:٢٤٢٢:٥٣:٠٥
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٣٠٥:٥٩:٤٦١١:٣١:٥٠١٧:٠٣:٣٤١٧:٢٠:٤٣٢٢:٥٣:٠١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٩٠٦:٠٠:٢٨١١:٣١:٥٠١٧:٠٢:٥٣١٧:٢٠:٠٤٢٢:٥٢:٥٩
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٠٤٠٦:٠١:١٠١١:٣١:٥١١٧:٠٢:١٣١٧:١٩:٢٦٢٢:٥٢:٥٧
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٠٠٦:٠١:٥٢١١:٣١:٥٣١٧:٠١:٣٤١٧:١٨:٤٩٢٢:٥٢:٥٥
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:١٧٠٦:٠٢:٣٥١١:٣١:٥٥١٧:٠٠:٥٧١٧:١٨:١٣٢٢:٥٢:٥٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥٣٠٦:٠٣:١٨١١:٣١:٥٩١٧:٠٠:٢١١٧:١٧:٣٩٢٢:٥٢:٥٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٠٠٦:٠٤:٠٢١١:٣٢:٠٣١٦:٥٩:٤٦١٧:١٧:٠٦٢٢:٥٢:٥٦
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٠٧٠٦:٠٤:٤٦١١:٣٢:٠٨١٦:٥٩:١٣١٧:١٦:٣٥٢٢:٥٢:٥٨
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٤٤٠٦:٠٥:٣٠١١:٣٢:١٤١٦:٥٨:٤١١٧:١٦:٠٥٢٢:٥٣:٠١
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢١٠٦:٠٦:١٤١١:٣٢:٢١١٦:٥٨:١٠١٧:١٥:٣٦٢٢:٥٣:٠٥
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٥٩٠٦:٠٦:٥٩١١:٣٢:٢٨١٦:٥٧:٤١١٧:١٥:٠٩٢٢:٥٣:٠٩
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٣٧٠٦:٠٧:٤٤١١:٣٢:٣٧١٦:٥٧:١٣١٧:١٤:٤٣٢٢:٥٣:١٤
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:١٥٠٦:٠٨:٢٩١١:٣٢:٤٦١٦:٥٦:٤٧١٧:١٤:١٩٢٢:٥٣:٢٠
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٤٠٦:٠٩:١٥١١:٣٢:٥٦١٦:٥٦:٢٢١٧:١٣:٥٦٢٢:٥٣:٢٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٠:٠٠١١:٣٣:٠٧١٦:٥٥:٥٩١٧:١٣:٣٥٢٢:٥٣:٣٥
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:١١٠٦:١٠:٤٦١١:٣٣:١٩١٦:٥٥:٣٨١٧:١٣:١٥٢٢:٥٣:٤٤
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:١١:٣٢١١:٣٣:٣٢١٦:٥٥:١٧١٧:١٢:٥٧٢٢:٥٣:٥٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:١٢:١٨١١:٣٣:٤٦١٦:٥٤:٥٩١٧:١٢:٤٠٢٢:٥٤:٠٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٠٩٠٦:١٣:٠٤١١:٣٤:٠٠١٦:٥٤:٤٢١٧:١٢:٢٥٢٢:٥٤:١٥

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رویدر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رویدر روستای رویدر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رویدر روستای رویدر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رویدر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رویدر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رویدر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رویدر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رویدر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رویدر

روستای رویدر بر روی نقشه

روستای رویدر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رویدر

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رویدر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رویدر
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای رویدر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای رویدر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رویدر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رویدر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رویدر رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا رویدر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رویدر
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رویدر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رویدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رویدر
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رویدر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق رویدر
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ رویدر دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رویدر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو