جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای روکی

جاستون شهه | لالی | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز روکی


اذان صبح: ٠٤:٤٦:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٢١:٠٢
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٠٨
غروب آفتاب: ٢٠:١٨:٥٣
اذان مغرب: ٢٠:٣٨:١٥
نیمه شب: ٠٠:٣٣:٠٨

دوشنبه ٣١ تیر ١٣٩٨
١٨ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٢ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای روکی (شهرستان لالی) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ تیر ٩٨ روستای روکی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای روکی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای روکی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

لئوبوسكالیا
منكر گذشته نمی‌توان شد، ولی گردن به بردگی آن نیز نمی‌باید نهاد. گذشته فقط می‌تواند فردا را تا اندازه‌ای برایمان پیش‌بینی‌پذیر كند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای روکی

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای روکی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای روکی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای روکی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٨ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای روکی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان روکی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٦:٠٤٠٦:٣٢:٥٢١٣:١١:٣٦١٩:٥٠:٥١٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٢٧:٤٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٤٥٠٦:٣١:٤٩١٣:١١:٢٧١٩:٥١:٣٤٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٧:٣٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:٢٦٠٦:٣٠:٤٦١٣:١١:١٧١٩:٥٢:١٨٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٧:١٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٢٩:٤٥١٣:١١:٠٩١٩:٥٣:٠١٢٠:١١:٢٦٠٠:٢٦:٥٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٢٨:٤٥١٣:١١:٠٠١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٢:١٢٠٠:٢٦:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٩:٣٦٠٦:٢٧:٤٥١٣:١٠:٥٣١٩:٥٤:٢٩٢٠:١٢:٥٨٠٠:٢٦:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٢٠٠٦:٢٦:٤٧١٣:١٠:٤٦١٩:٥٥:١٢٢٠:١٣:٤٥٠٠:٢٦:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٠٦٠٦:٢٥:٥٠١٣:١٠:٣٩١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٤:٣١٠٠:٢٥:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٥٢٠٦:٢٤:٥٣١٣:١٠:٣٣١٩:٥٦:٤٠٢٠:١٥:١٧٠٠:٢٥:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٤٠٠٦:٢٣:٥٨١٣:١٠:٢٧١٩:٥٧:٢٣٢٠:١٦:٠٤٠٠:٢٥:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٣:٠٤١٣:١٠:٢٢١٩:٥٨:٠٧٢٠:١٦:٥٠٠٠:٢٥:١٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٢:١٧٠٦:٢٢:١١١٣:١٠:١٧١٩:٥٨:٥١٢٠:١٧:٣٦٠٠:٢٤:٥٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٠٨٠٦:٢١:٢٠١٣:١٠:١٣١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٢٢٠٠:٢٤:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٠٠٠٦:٢٠:٢٩١٣:١٠:١٠٢٠:٠٠:١٧٢٠:١٩:٠٨٠٠:٢٤:٣٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١٩:٤٠١٣:١٠:٠٧٢٠:٠١:٠١٢٠:١٩:٥٤٠٠:٢٤:٢٤
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٤٦٠٦:١٨:٥٢١٣:١٠:٠٥٢٠:٠١:٤٤٢٠:٢٠:٤٠٠٠:٢٤:١٣
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٤٢٠٦:١٨:٠٥١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٢:٢٧٢٠:٢١:٢٦٠٠:٢٤:٠٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٥:٣٨٠٦:١٧:٢٠١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢٢:١٢٠٠:٢٣:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٦:٣٥١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٣:٥٣٢٠:٢٢:٥٧٠٠:٢٣:٤٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٣:٣٦٠٦:١٥:٥٣١٣:١٠:٠٢٢٠:٠٤:٣٥٢٠:٢٣:٤٢٠٠:٢٣:٣٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٢:٣٦٠٦:١٥:١١١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٥:١٨٢٠:٢٤:٢٧٠٠:٢٣:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٤:٣١١٣:١٠:٠٤٢٠:٠٦:٠٠٢٠:٢٥:١٢٠٠:٢٣:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٣:٥٢١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٥٧٠٠:٢٣:١٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٩:٤٧٠٦:١٣:١٥١٣:١٠:٠٨٢٠:٠٧:٢٤٢٠:٢٦:٤١٠٠:٢٣:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٨:٥٤٠٦:١٢:٣٩١٣:١٠:١١٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٧:٢٥٠٠:٢٣:٠٤
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٠٣٠٦:١٢:٠٥١٣:١٠:١٥٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٨:٠٨٠٠:٢٢:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:١٣٠٦:١١:٣٢١٣:١٠:١٩٢٠:٠٩:٢٧٢٠:٢٨:٥٢٠٠:٢٢:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٢٤٠٦:١١:٠٠١٣:١٠:٢٣٢٠:١٠:٠٧٢٠:٢٩:٣٤٠٠:٢٢:٥٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٥:٣٨٠٦:١٠:٣٠١٣:١٠:٢٨٢٠:١٠:٤٧٢٠:٣٠:١٦٠٠:٢٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای روکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای روکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای روکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان روکی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای روکی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای روکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای روکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای روکی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای روکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای روکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای روکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای روکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای روکی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای روکی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای روکی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای روکی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای روکی

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٧٠٦:٠٦:٥٢١٣:١٥:٣٧٢٠:٢٤:٢١٢٠:٤٤:٢٨٠٠:٢٦:٠١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٦:٠٧:٠٦١٣:١٥:٥٠٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٤:٣٩٠٠:٢٦:١٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٥٨٠٦:٠٧:٢٢١٣:١٦:٠٢٢٠:٢٤:٤١٢٠:٤٤:٤٨٠٠:٢٦:٢٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٧٠٦:٠٧:٣٨١٣:١٦:١٥٢٠:٢٤:٤٩٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٢٦:٤٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٨٠٦:٠٧:٥٦١٣:١٦:٢٨٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٥:٠٢٠٠:٢٦:٥٨
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٠٠٦:٠٨:١٥١٣:١٦:٤١٢٠:٢٥:٠١٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٢٧:١٣
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٥٠٦:٠٨:٣٦١٣:١٦:٥٣٢٠:٢٥:٠٥٢٠:٤٥:١٠٠٠:٢٧:٢٨
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٨:٥٧١٣:١٧:٠٥٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:١١٠٠:٢٧:٤٣
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٩٠٦:٠٩:٢٠١٣:١٧:١٧٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:١١٠٠:٢٧:٥٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٩٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٧:٢٩٢٠:٢٥:٠٨٢٠:٤٥:١٠٠٠:٢٨:١٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٠٠٦:١٠:٠٨١٣:١٧:٤١٢٠:٢٥:٠٦٢٠:٤٥:٠٦٠٠:٢٨:٣٠
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٥٤٠٦:١٠:٣٣١٣:١٧:٥٢٢٠:٢٥:٠٢٢٠:٤٥:٠١٠٠:٢٨:٤٥
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٢٩٠٦:١١:٠٠١٣:١٨:٠٣٢٠:٢٤:٥٧٢٠:٤٤:٥٥٠٠:٢٩:٠١
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٥٠٦:١١:٢٧١٣:١٨:١٤٢٠:٢٤:٥٠٢٠:٤٤:٤٧٠٠:٢٩:١٦
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٤٣٠٦:١١:٥٦١٣:١٨:٢٤٢٠:٢٤:٤٢٢٠:٤٤:٣٧٠٠:٢٩:٣٢
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٢٠٦:١٢:٢٥١٣:١٨:٣٤٢٠:٢٤:٣٢٢٠:٤٤:٢٥٠٠:٢٩:٤٧
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٣٠٦:١٢:٥٥١٣:١٨:٤٤٢٠:٢٤:٢٠٢٠:٤٤:١٢٠٠:٣٠:٠٢
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٥٠٦:١٣:٢٦١٣:١٨:٥٣٢٠:٢٤:٠٧٢٠:٤٣:٥٧٠٠:٣٠:١٨
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٢٨٠٦:١٣:٥٧١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٣:٥٢٢٠:٤٣:٤١٠٠:٣٠:٣٢
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:١٣٠٦:١٤:٣٠١٣:١٩:١٠٢٠:٢٣:٣٦٢٠:٤٣:٢٢٠٠:٣٠:٤٧
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٥٨٠٦:١٥:٠٣١٣:١٩:١٨٢٠:٢٣:١٨٢٠:٤٣:٠٣٠٠:٣١:٠٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٥٠٦:١٥:٣٦١٣:١٩:٢٥٢٠:٢٢:٥٨٢٠:٤٢:٤١٠٠:٣١:١٦
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٩:٣٣٠٦:١٦:١٠١٣:١٩:٣٢٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٢:١٨٠٠:٣١:٣٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٠:٢٢٠٦:١٦:٤٥١٣:١٩:٣٨٢٠:٢٢:١٥٢٠:٤١:٥٣٠٠:٣١:٤٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٤١:١٢٠٦:١٧:٢٠١٣:١٩:٤٤٢٠:٢١:٥٠٢٠:٤١:٢٧٠٠:٣١:٥٦
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٠٢٠٦:١٧:٥٦١٣:١٩:٥٠٢٠:٢١:٢٥٢٠:٤٠:٥٩٠٠:٣٢:٠٩
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٨:٣٣١٣:١٩:٥٤٢٠:٢٠:٥٧٢٠:٤٠:٢٩٠٠:٣٢:٢٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٣:٤٦٠٦:١٩:٠٩١٣:١٩:٥٩٢٠:٢٠:٢٩٢٠:٣٩:٥٨٠٠:٣٢:٣٤
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٩٠٦:١٩:٤٧١٣:٢٠:٠٢٢٠:١٩:٥٨٢٠:٣٩:٢٥٠٠:٣٢:٤٦
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٥:٣٣٠٦:٢٠:٢٤١٣:٢٠:٠٦٢٠:١٩:٢٦٢٠:٣٨:٥١٠٠:٣٢:٥٧
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢١:٠٢١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٨:٥٣٢٠:٣٨:١٥٠٠:٣٣:٠٨

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای روکی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای روکی روستای روکی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای روکی روستای روکی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای روکی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای روکی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای روکی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای روکی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای روکی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای روکی

روستای روکی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای روکی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای روکی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای روکی
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای روکی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای روکی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای روکی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای روکی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای روکی رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ روکی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق روکی
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ روکی دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق روکی
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق روکی
زمان پخش اذان مستقیم به افق روکی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق روکی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق روکی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای روکی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو