جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای روستای طالقانی

کنگور | کلاله | گلستان | ایران

اوقات شرعی امروز روستای طالقانی


اذان صبح: ٠٣:٣٩:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٣٤
اذان ظهر: ١٢:٤٦:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٤٤
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:١٧
نیمه شب: ٢٣:٥٢:٠٤

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای روستای طالقانی (شهرستان کلاله) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای روستای طالقانی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای روستای طالقانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای روستای طالقانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

نیچه
در تمام دوران طولانی تاریخ بشر چیزی وحشتناك تر از احساس تنهایی وجود نداشته است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای روستای طالقانی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای روستای طالقانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای روستای طالقانی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای روستای طالقانی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای روستای طالقانی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان روستای طالقانی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٥:١٢١٢:٤٨:٣٣١٩:٢٢:٣٢١٩:٤١:٣٥٠٠:٠٢:٥٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٣:٤٩١٢:٤٨:١٩١٩:٢٣:٢٦١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٢:٣٠
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٤١:٣٤٠٦:١٢:٢٦١٢:٤٨:٠٤١٩:٢٤:٢٠١٩:٤٣:٢٨٠٠:٠٢:٠٧
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٩:٥٤٠٦:١١:٠٤١٢:٤٧:٥١١٩:٢٥:١٤١٩:٤٤:٢٤٠٠:٠١:٤٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠٩:٤٣١٢:٤٧:٣٧١٩:٢٦:٠٨١٩:٤٥:٢١٠٠:٠١:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٦:٣٦٠٦:٠٨:٢٣١٢:٤٧:٢٤١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:١٨٠٠:٠١:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٤:٥٧٠٦:٠٧:٠٣١٢:٤٧:١٢١٩:٢٧:٥٧١٩:٤٧:١٥٠٠:٠٠:٣٨
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٣٣:١٩٠٦:٠٥:٤٥١٢:٤٦:٥٩١٩:٢٨:٥١١٩:٤٨:١١٠٠:٠٠:١٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٣١:٤٢٠٦:٠٤:٢٧١٢:٤٦:٤٧١٩:٢٩:٤٥١٩:٤٩:٠٨٢٣:٥٩:٥٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٣:١٠١٢:٤٦:٣٦١٩:٣٠:٣٩١٩:٥٠:٠٥٢٣:٥٩:٣٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٨:٢٨٠٦:٠١:٥٣١٢:٤٦:٢٥١٩:٣١:٣٣١٩:٥١:٠٣٢٣:٥٩:١٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٦:٥٢٠٦:٠٠:٣٨١٢:٤٦:١٥١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٢:٠٠٢٣:٥٨:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٥:١٦٠٥:٥٩:٢٤١٢:٤٦:٠٥١٩:٣٣:٢١١٩:٥٢:٥٧٢٣:٥٨:٣٢
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥٨:١١١٢:٤٥:٥٥١٩:٣٤:١٦١٩:٥٣:٥٤٢٣:٥٨:١٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٢٢:٠٨٠٥:٥٦:٥٨١٢:٤٥:٤٦١٩:٣٥:١٠١٩:٥٤:٥١٢٣:٥٧:٥٢
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٢٠:٣٤٠٥:٥٥:٤٧١٢:٤٥:٣٨١٩:٣٦:٠٤١٩:٥٥:٤٨٢٣:٥٧:٣٣
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٩:٠٢٠٥:٥٤:٣٧١٢:٤٥:٣٠١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:٤٦٢٣:٥٧:١٤
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٧:٣٠٠٥:٥٣:٢٨١٢:٤٥:٢٢١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٧:٤٣٢٣:٥٦:٥٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٥:٥٩٠٥:٥٢:٢٠١٢:٤٥:١٥١٩:٣٨:٤٦١٩:٥٨:٤٠٢٣:٥٦:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٤:٢٩٠٥:٥١:١٣١٢:٤٥:٠٩١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٩:٣٧٢٣:٥٦:٢٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٣:٠٠٠٥:٥٠:٠٧١٢:٤٥:٠٣١٩:٤٠:٣٤٢٠:٠٠:٣٤٢٣:٥٦:٠٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:١١:٣٣٠٥:٤٩:٠٣١٢:٤٤:٥٨١٩:٤١:٢٧٢٠:٠١:٣١٢٣:٥٥:٤٧
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:١٠:٠٦٠٥:٤٨:٠٠١٢:٤٤:٥٤١٩:٤٢:٢١٢٠:٠٢:٢٨٢٣:٥٥:٣٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤٦:٥٨١٢:٤٤:٥٠١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٣:٢٥٢٣:٥٥:١٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٧:١٥٠٥:٤٥:٥٨١٢:٤٤:٤٦١٩:٤٤:٠٨٢٠:٠٤:٢٢٢٣:٥٥:٠٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٥:٥٢٠٥:٤٤:٥٩١٢:٤٤:٤٤١٩:٤٥:٠١٢٠:٠٥:١٨٢٣:٥٤:٤٥
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٤:٣٠٠٥:٤٤:٠١١٢:٤٤:٤١١٩:٤٥:٥٤٢٠:٠٦:١٥٢٣:٥٤:٣١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠٣:٠٩٠٥:٤٣:٠٤١٢:٤٤:٤٠١٩:٤٦:٤٧٢٠:٠٧:١١٢٣:٥٤:١٨
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠١:٥٠٠٥:٤٢:٠٩١٢:٤٤:٣٩١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٨:٠٦٢٣:٥٤:٠٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای روستای طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای روستای طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای روستای طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان روستای طالقانی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای روستای طالقانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای روستای طالقانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای روستای طالقانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای روستای طالقانی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای روستای طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای روستای طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای روستای طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای روستای طالقانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای روستای طالقانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای روستای طالقانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای روستای طالقانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای روستای طالقانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای روستای طالقانی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٤٨٠٥:٣٤:٥٢١٢:٤٤:٥٥١٩:٥٥:٢٤٢٠:١٦:٢٢٢٣:٥٢:٣٥
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٤٥٠٥:٣٤:١٣١٢:٤٤:٥٩١٩:٥٦:١٢٢٠:١٧:١٣٢٣:٥٢:٢٨
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٤٠٥:٣٣:٣٥١٢:٤٥:٠٤١٩:٥٦:٥٩٢٠:١٨:٠٣٢٣:٥٢:٢٢
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٤٦٠٥:٣٢:٥٩١٢:٤٥:١٠١٩:٥٧:٤٥٢٠:١٨:٥٢٢٣:٥٢:١٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:٤٩٠٥:٣٢:٢٥١٢:٤٥:١٦١٩:٥٨:٣١٢٠:١٩:٤١٢٣:٥٢:١٣
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٥٤٠٥:٣١:٥٢١٢:٤٥:٢٣١٩:٥٩:١٦٢٠:٢٠:٢٩٢٣:٥٢:٠٩
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٠٢٠٥:٣١:٢٢١٢:٤٥:٣٠٢٠:٠٠:٠٠٢٠:٢١:١٦٢٣:٥٢:٠٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:١١٠٥:٣٠:٥٢١٢:٤٥:٣٧٢٠:٠٠:٤٤٢٠:٢٢:٠٢٢٣:٥٢:٠٣
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٣٠٥:٣٠:٢٥١٢:٤٥:٤٥٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٢:٤٧٢٣:٥٢:٠٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٣٧٠٥:٢٩:٥٩١٢:٤٥:٥٤٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢٣:٣١٢٣:٥٢:٠١
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٥٤٠٥:٢٩:٣٦١٢:٤٦:٠٢٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢٤:١٤٢٣:٥٢:٠٠
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:١٢٠٥:٢٩:١٣١٢:٤٦:١١٢٠:٠٣:٢٨٢٠:٢٤:٥٦٢٣:٥٢:٠١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٤٠٥:٢٨:٥٣١٢:٤٦:٢١٢٠:٠٤:٠٧٢٠:٢٥:٣٧٢٣:٥٢:٠٢
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٧٠٥:٢٨:٣٤١٢:٤٦:٣١٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٦:١٧٢٣:٥٢:٠٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٣٠٥:٢٨:١٧١٢:٤٦:٤١٢٠:٠٥:٢٠٢٠:٢٦:٥٥٢٣:٥٢:٠٦
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٢٠٥:٢٨:٠٢١٢:٤٦:٥٢٢٠:٠٥:٥٦٢٠:٢٧:٣٣٢٣:٥٢:٠٩
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٣٠٥:٢٧:٤٩١٢:٤٧:٠٢٢٠:٠٦:٣٠٢٠:٢٨:٠٩٢٣:٥٢:١٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٧٠٥:٢٧:٣٧١٢:٤٧:١٣٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٨:٤٣٢٣:٥٢:١٨
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:٣٤٠٥:٢٧:٢٨١٢:٤٧:٢٥٢٠:٠٧:٣٤٢٠:٢٩:١٧٢٣:٥٢:٢٣
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٣٠٥:٢٧:٢٠١٢:٤٧:٣٧٢٠:٠٨:٠٥٢٠:٢٩:٤٩٢٣:٥٢:٣٠
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٥٤٠٥:٢٧:١٣١٢:٤٧:٤٨٢٠:٠٨:٣٤٢٠:٣٠:١٩٢٣:٥٢:٣٦
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٩٠٥:٢٧:٠٩١٢:٤٨:٠١٢٠:٠٩:٠٢٢٠:٣٠:٤٨٢٣:٥٢:٤٤
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٦٠٥:٢٧:٠٦١٢:٤٨:١٣٢٠:٠٩:٢٨٢٠:٣١:١٦٢٣:٥٢:٥٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٦٠٥:٢٧:٠٥١٢:٤٨:٢٥٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣١:٤٢٢٣:٥٣:٠١
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٩٠٥:٢٧:٠٦١٢:٤٨:٣٨٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٢:٠٦٢٣:٥٣:١١
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٤٠٥:٢٧:٠٩١٢:٤٨:٥١٢٠:١٠:٣٩٢٠:٣٢:٢٩٢٣:٥٣:٢١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٣٠٥:٢٧:١٣١٢:٤٩:٠٤٢٠:١١:٠٠٢٠:٣٢:٥٠٢٣:٥٣:٣٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٤٠٥:٢٧:١٩١٢:٤٩:١٧٢٠:١١:١٩٢٠:٣٣:١٠٢٣:٥٣:٤٣
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٨٠٥:٢٧:٢٧١٢:٤٩:٣٠٢٠:١١:٣٦٢٠:٣٣:٢٨٢٣:٥٣:٥٥
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:١٤٠٥:٢٧:٣٦١٢:٤٩:٤٣٢٠:١١:٥٢٢٠:٣٣:٤٤٢٣:٥٤:٠٨
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٦:٢٣٠٥:٢٧:٤٧١٢:٤٩:٥٦٢٠:١٢:٠٧٢٠:٣٣:٥٩٢٣:٥٤:٢١

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای روستای طالقانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای روستای طالقانی روستای روستای طالقانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای روستای طالقانی روستای روستای طالقانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای روستای طالقانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای روستای طالقانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای روستای طالقانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای روستای طالقانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای روستای طالقانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای روستای طالقانی

روستای روستای طالقانی بر روی نقشه

روستای روستای طالقانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای روستای طالقانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای روستای طالقانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای روستای طالقانی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای روستای طالقانی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای روستای طالقانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای روستای طالقانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای روستای طالقانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای روستای طالقانی رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ روستای طالقانی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق روستای طالقانی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق روستای طالقانی
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ روستای طالقانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق روستای طالقانی
زمان پخش اذان آنلاین به افق روستای طالقانی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ روستای طالقانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق روستای طالقانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای روستای طالقانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو