جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رودو

دهبکری | بم | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رودو


اذان صبح: ٠٥:١٣:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣١:٢٩
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٠٢
غروب آفتاب: ١٨:٥٥:٠١
اذان مغرب: ١٩:١١:٥٣
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٣٠

یکشنبه ١٠ فروردین ١٣٩٩
٠٤ شعبان ١٤٤١ قمری
٢٩ مارس ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رودو (شهرستان بم) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ فروردین ٩٩ روستای رودو)، ماه جاری (اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای رودو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رودو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ولادت حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام (26 هـ ق) و روز جانباز

امام سجاد (ع)
عبّاس را نزد خداوند منزلتى‏ است ‏که در روز قیامت همه‏ شهیدان بر آن رشک‏ مى ‏برند.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رودو

اوقات شرعی فروردین ٩٩ | اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رودو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رودو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رودو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رودو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رودو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٢:١٣١٢:٣٦:١٦١٩:١٠:٤٥١٩:٢٨:١٨٢٣:٥٤:٣١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:١٦٠٦:٠١:١٧١٢:٣٦:٠٧١٩:١١:٢١١٩:٢٨:٥٧٢٣:٥٤:١٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٠:٢٢١٢:٣٥:٥٧١٩:١١:٥٨١٩:٢٩:٣٥٢٣:٥٣:٥٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٥:٥٩٠٥:٥٩:٢٧١٢:٣٥:٤٩١٩:١٢:٣٥١٩:٣٠:١٤٢٣:٥٣:٤٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٤:٥٢٠٥:٥٨:٣٤١٢:٣٥:٤٠١٩:١٣:١٢١٩:٣٠:٥٣٢٣:٥٣:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٣:٤٥٠٥:٥٧:٤١١٢:٣٥:٣٣١٩:١٣:٤٨١٩:٣١:٣٣٢٣:٥٣:١٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٢:٣٩٠٥:٥٦:٥٠١٢:٣٥:٢٥١٩:١٤:٢٥١٩:٣٢:١٢٢٣:٥٣:٠٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٥:٥٩١٢:٣٥:١٩١٩:١٥:٠٢١٩:٣٢:٥١٢٣:٥٢:٤٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٣٠٠٥:٥٥:٠٩١٢:٣٥:١٢١٩:١٥:٣٩١٩:٣٣:٣٠٢٣:٥٢:٣٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٢٧٠٥:٥٤:٢١١٢:٣٥:٠٧١٩:١٦:١٧١٩:٣٤:١٠٢٣:٥٢:٢١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٢٤٠٥:٥٣:٣٣١٢:٣٥:٠٢١٩:١٦:٥٤١٩:٣٤:٤٩٢٣:٥٢:٠٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٢٣٠٥:٥٢:٤٧١٢:٣٤:٥٧١٩:١٧:٣١١٩:٣٥:٢٩٢٣:٥١:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٢٣٠٥:٥٢:٠١١٢:٣٤:٥٣١٩:١٨:٠٨١٩:٣٦:٠٨٢٣:٥١:٤٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٢٤٠٥:٥١:١٧١٢:٣٤:٥٠١٩:١٨:٤٥١٩:٣٦:٤٨٢٣:٥١:٣٦
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٢٦٠٥:٥٠:٣٤١٢:٣٤:٤٧١٩:١٩:٢٢١٩:٣٧:٢٧٢٣:٥١:٢٦
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٢٩٠٥:٤٩:٥٢١٢:٣٤:٤٥١٩:١٩:٥٩١٩:٣٨:٠٧٢٣:٥١:١٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٢:٣٣٠٥:٤٩:١١١٢:٣٤:٤٣١٩:٢٠:٣٧١٩:٣٨:٤٦٢٣:٥١:٠٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢١:٣٩٠٥:٤٨:٣٢١٢:٣٤:٤٢١٩:٢١:١٤١٩:٣٩:٢٦٢٣:٥١:٠٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٤٧:٥٣١٢:٣٤:٤١١٩:٢١:٥١١٩:٤٠:٠٥٢٣:٥٠:٥٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٩:٥٤٠٥:٤٧:١٦١٢:٣٤:٤١١٩:٢٢:٢٨١٩:٤٠:٤٤٢٣:٥٠:٤٦
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١٩:٠٣٠٥:٤٦:٤٠١٢:٣٤:٤٢١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:٢٣٢٣:٥٠:٣٩
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٨:١٤٠٥:٤٦:٠٦١٢:٣٤:٤٣١٩:٢٣:٤١١٩:٤٢:٠٢٢٣:٥٠:٣٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٥:٣٢١٢:٣٤:٤٥١٩:٢٤:١٨١٩:٤٢:٤١٢٣:٥٠:٢٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٦:٤٠٠٥:٤٥:٠٠١٢:٣٤:٤٨١٩:٢٤:٥٤١٩:٤٣:٢٠٢٣:٥٠:٢٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٥:٥٥٠٥:٤٤:٣٠١٢:٣٤:٥١١٩:٢٥:٣٠١٩:٤٣:٥٨٢٣:٥٠:٢١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٥:١٢٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٤:٥٤١٩:٢٦:٠٦١٩:٤٤:٣٦٢٣:٥٠:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٤:٣٠٠٥:٤٣:٣٢١٢:٣٤:٥٨١٩:٢٦:٤٢١٩:٤٥:١٤٢٣:٥٠:١٦
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٣:٤٩٠٥:٤٣:٠٥١٢:٣٥:٠٣١٩:٢٧:١٧١٩:٤٥:٥٢٢٣:٥٠:١٤
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٣:١٠٠٥:٤٢:٤٠١٢:٣٥:٠٨١٩:٢٧:٥٣١٩:٤٦:٢٩٢٣:٥٠:١٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رودو

اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای رودو

فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ هـ.ق برابر با فروردین و اردیبهشت ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رودو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ قمری روستای رودو

رمضان
شعبان ١٤٤١ هـ.ق
رجب
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شعبان | ٩٩/٠١/٠٧٠٥:١٧:٠٣٠٦:٣٥:٠٠١٢:٤٣:٥٦١٨:٥٣:١٨١٩:١٠:٠٨٠٠:٠٤:٣٣
٠٢ شعبان | ٩٩/٠١/٠٨٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٣:٥٠١٢:٤٣:٣٨١٨:٥٣:٥٣١٩:١٠:٤٣٠٠:٠٤:١٢
٠٣ شعبان | ٩٩/٠١/٠٩٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٢:٣٩١٢:٤٣:٢٠١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:١٨٠٠:٠٣:٥١
٠٤ شعبان | ٩٩/٠١/١٠٠٥:١٣:١٥٠٦:٣١:٢٩١٢:٤٣:٠٢١٨:٥٥:٠١١٩:١١:٥٣٠٠:٠٣:٣٠
٠٥ شعبان | ٩٩/٠١/١١٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٠:١٩١٢:٤٢:٤٤١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٢٨٠٠:٠٣:٠٨
٠٦ شعبان | ٩٩/٠١/١٢٠٥:١٠:٤١٠٦:٢٩:٠٩١٢:٤٢:٢٦١٨:٥٦:١٠١٩:١٣:٠٣٠٠:٠٢:٤٧
٠٧ شعبان | ٩٩/٠١/١٣٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٢٧:٥٩١٢:٤٢:٠٨١٨:٥٦:٤٤١٩:١٣:٣٨٠٠:٠٢:٢٦
٠٨ شعبان | ٩٩/٠١/١٤٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٦:٥٠١٢:٤١:٥٠١٨:٥٧:١٨١٩:١٤:١٤٠٠:٠٢:٠٤
٠٩ شعبان | ٩٩/٠١/١٥٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٥:٤٠١٢:٤١:٣٣١٨:٥٧:٥٢١٩:١٤:٤٩٠٠:٠١:٤٣
١٠ شعبان | ٩٩/٠١/١٦٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٤:٣١١٢:٤١:١٥١٨:٥٨:٢٦١٩:١٥:٢٤٠٠:٠١:٢٢
١١ شعبان | ٩٩/٠١/١٧٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٣:٢٣١٢:٤٠:٥٨١٨:٥٩:٠٠١٩:١٥:٥٩٠٠:٠١:٠٠
١٢ شعبان | ٩٩/٠١/١٨٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٢:١٤١٢:٤٠:٤١١٨:٥٩:٣٥١٩:١٦:٣٥٠٠:٠٠:٣٩
١٣ شعبان | ٩٩/٠١/١٩٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢١:٠٦١٢:٤٠:٢٤١٩:٠٠:٠٩١٩:١٧:١٠٠٠:٠٠:١٧
١٤ شعبان | ٩٩/٠١/٢٠٠٥:٠٠:٢٦٠٦:١٩:٥٨١٢:٤٠:٠٧١٩:٠٠:٤٣١٩:١٧:٤٦٢٣:٥٩:٥٦
١٥ شعبان | ٩٩/٠١/٢١٠٤:٥٩:٠٩٠٦:١٨:٥١١٢:٣٩:٥١١٩:٠١:١٨١٩:١٨:٢٢٢٣:٥٩:٣٥
١٦ شعبان | ٩٩/٠١/٢٢٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٧:٤٤١٢:٣٩:٣٥١٩:٠١:٥٢١٩:١٨:٥٨٢٣:٥٩:١٤
١٧ شعبان | ٩٩/٠١/٢٣٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٦:٣٨١٢:٣٩:١٩١٩:٠٢:٢٧١٩:١٩:٣٤٢٣:٥٨:٥٤
١٨ شعبان | ٩٩/٠١/٢٤٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٥:٣٢١٢:٣٩:٠٣١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:١٠٢٣:٥٨:٣٣
١٩ شعبان | ٩٩/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٤:٢٧١٢:٣٨:٤٨١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٠:٤٧٢٣:٥٨:١٣
٢٠ شعبان | ٩٩/٠١/٢٦٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٣:٢٢١٢:٣٨:٣٣١٩:٠٤:١١١٩:٢١:٢٣٢٣:٥٧:٥٢
٢١ شعبان | ٩٩/٠١/٢٧٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٢:١٨١٢:٣٨:١٩١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٢:٠٠٢٣:٥٧:٣٣
٢٢ شعبان | ٩٩/٠١/٢٨٠٤:٥٠:١٩٠٦:١١:١٤١٢:٣٨:٠٥١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٢:٣٧٢٣:٥٧:١٣
٢٣ شعبان | ٩٩/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٠:١١١٢:٣٧:٥١١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:١٤٢٣:٥٦:٥٤
٢٤ شعبان | ٩٩/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٠٩:٠٩١٢:٣٧:٣٧١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٣:٥٢٢٣:٥٦:٣٥
٢٥ شعبان | ٩٩/٠١/٣١٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٨:٠٧١٢:٣٧:٢٥١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:٢٩٢٣:٥٦:١٦
٢٦ شعبان | ٩٩/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٢٣٠٦:٠٧:٠٦١٢:٣٧:١٢١٩:٠٧:٤٤١٩:٢٥:٠٧٢٣:٥٥:٥٧
٢٧ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:١١٠٦:٠٦:٠٦١٢:٣٧:٠٠١٩:٠٨:٢٠١٩:٢٥:٤٥٢٣:٥٥:٣٩
٢٨ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٣٠٤:٤٢:٥٩٠٦:٠٥:٠٧١٢:٣٦:٤٨١٩:٠٨:٥٦١٩:٢٦:٢٣٢٣:٥٥:٢١
٢٩ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٤٠٤:٤١:٤٧٠٦:٠٤:٠٨١٢:٣٦:٣٧١٩:٠٩:٣٢١٩:٢٧:٠١٢٣:٥٥:٠٤
٣٠ شعبان | ٩٩/٠٢/٠٥٠٤:٤٠:٣٦٠٦:٠٣:١٠١٢:٣٦:٢٦١٩:١٠:٠٨١٩:٢٧:٣٩٢٣:٥٤:٤٧

دانلود اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق
روستای رودو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای رودو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شعبان ١٤٤١ هـ.ق روستای رودو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رودو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رودو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای رودو

در این قسمت جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رودو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای رودو

اردیبهشت
فروردین ١٣٩٩ هـ.ش
اسفند
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٢٤:٣٢٠٥:٤٢:٠٣١١:٤٥:٤٣١٧:٤٩:٥١١٨:٠٦:٣٨٢٣:٣٦:٣٤
٠٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٣:١٨٠٦:٤٠:٥٢١٢:٤٥:٢٦١٨:٥٠:٢٦١٩:٠٧:١٣٠٠:٠٦:١٥
٠٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٣٩:٤٢١٢:٤٥:٠٨١٨:٥١:٠٠١٩:٠٧:٤٨٠٠:٠٥:٥٥
٠٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٢٠:٤٩٠٦:٣٨:٣١١٢:٤٤:٥٠١٨:٥١:٣٥١٩:٠٨:٢٣٠٠:٠٥:٣٤
٠٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٩:٣٤٠٦:٣٧:٢١١٢:٤٤:٣٢١٨:٥٢:١٠١٩:٠٨:٥٨٠٠:٠٥:١٤
٠٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٨:١٩٠٦:٣٦:١١١٢:٤٤:١٤١٨:٥٢:٤٤١٩:٠٩:٣٣٠٠:٠٤:٥٣
٠٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٧:٠٣٠٦:٣٥:٠٠١٢:٤٣:٥٦١٨:٥٣:١٨١٩:١٠:٠٨٠٠:٠٤:٣٣
٠٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٥:٤٧٠٦:٣٣:٥٠١٢:٤٣:٣٨١٨:٥٣:٥٣١٩:١٠:٤٣٠٠:٠٤:١٢
٠٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٤:٣١٠٦:٣٢:٣٩١٢:٤٣:٢٠١٨:٥٤:٢٧١٩:١١:١٨٠٠:٠٣:٥١
١٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٣:١٥٠٦:٣١:٢٩١٢:٤٣:٠٢١٨:٥٥:٠١١٩:١١:٥٣٠٠:٠٣:٣٠
١١ فروردین ١٣٩٩٠٥:١١:٥٨٠٦:٣٠:١٩١٢:٤٢:٤٤١٨:٥٥:٣٦١٩:١٢:٢٨٠٠:٠٣:٠٨
١٢ فروردین ١٣٩٩٠٥:١٠:٤١٠٦:٢٩:٠٩١٢:٤٢:٢٦١٨:٥٦:١٠١٩:١٣:٠٣٠٠:٠٢:٤٧
١٣ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٩:٢٥٠٦:٢٧:٥٩١٢:٤٢:٠٨١٨:٥٦:٤٤١٩:١٣:٣٨٠٠:٠٢:٢٦
١٤ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٨:٠٨٠٦:٢٦:٥٠١٢:٤١:٥٠١٨:٥٧:١٨١٩:١٤:١٤٠٠:٠٢:٠٤
١٥ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٦:٥١٠٦:٢٥:٤٠١٢:٤١:٣٣١٨:٥٧:٥٢١٩:١٤:٤٩٠٠:٠١:٤٣
١٦ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٢٤:٣١١٢:٤١:١٥١٨:٥٨:٢٦١٩:١٥:٢٤٠٠:٠١:٢٢
١٧ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٤:١٧٠٦:٢٣:٢٣١٢:٤٠:٥٨١٨:٥٩:٠٠١٩:١٥:٥٩٠٠:٠١:٠٠
١٨ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٣:٠٠٠٦:٢٢:١٤١٢:٤٠:٤١١٨:٥٩:٣٥١٩:١٦:٣٥٠٠:٠٠:٣٩
١٩ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢١:٠٦١٢:٤٠:٢٤١٩:٠٠:٠٩١٩:١٧:١٠٠٠:٠٠:١٧
٢٠ فروردین ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٦٠٦:١٩:٥٨١٢:٤٠:٠٧١٩:٠٠:٤٣١٩:١٧:٤٦٢٣:٥٩:٥٦
٢١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٩٠٦:١٨:٥١١٢:٣٩:٥١١٩:٠١:١٨١٩:١٨:٢٢٢٣:٥٩:٣٥
٢٢ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٧:٤٤١٢:٣٩:٣٥١٩:٠١:٥٢١٩:١٨:٥٨٢٣:٥٩:١٤
٢٣ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٧٠٦:١٦:٣٨١٢:٣٩:١٩١٩:٠٢:٢٧١٩:١٩:٣٤٢٣:٥٨:٥٤
٢٤ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٠٠٦:١٥:٣٢١٢:٣٩:٠٣١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:١٠٢٣:٥٨:٣٣
٢٥ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٤:٠٥٠٦:١٤:٢٧١٢:٣٨:٤٨١٩:٠٣:٣٦١٩:٢٠:٤٧٢٣:٥٨:١٣
٢٦ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٢:٤٩٠٦:١٣:٢٢١٢:٣٨:٣٣١٩:٠٤:١١١٩:٢١:٢٣٢٣:٥٧:٥٢
٢٧ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥١:٣٤٠٦:١٢:١٨١٢:٣٨:١٩١٩:٠٤:٤٦١٩:٢٢:٠٠٢٣:٥٧:٣٣
٢٨ فروردین ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٩٠٦:١١:١٤١٢:٣٨:٠٥١٩:٠٥:٢٢١٩:٢٢:٣٧٢٣:٥٧:١٣
٢٩ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٩:٠٤٠٦:١٠:١١١٢:٣٧:٥١١٩:٠٥:٥٧١٩:٢٣:١٤٢٣:٥٦:٥٤
٣٠ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٧:٥٠٠٦:٠٩:٠٩١٢:٣٧:٣٧١٩:٠٦:٣٢١٩:٢٣:٥٢٢٣:٥٦:٣٥
٣١ فروردین ١٣٩٩٠٤:٤٦:٣٧٠٦:٠٨:٠٧١٢:٣٧:٢٥١٩:٠٧:٠٨١٩:٢٤:٢٩٢٣:٥٦:١٦

دانلود اوقات شرعی فروردین ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رودو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای رودو روستای رودو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی فروردین ١٣٩٩ شمسی روستای رودو روستای رودو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رودو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رودو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رودو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رودو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رودو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رودو

روستای رودو بر روی نقشه

روستای رودو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رودو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رودو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رودو
اوقات شرعی فروردین ٩٩ روستای رودو + دانلود
اوقات شرعی شعبان ١٤٤١ روستای رودو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رودو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رودو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رودو رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق رودو
افق شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ رودو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رودو دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رودو دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رودو
جدول اوقات شرعی فروردین ٩٩ / ١٣٩٩ رودو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رودو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رودو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رودو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو