جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رودوبالا

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رودوبالا


اذان صبح: ٠٤:١٧:٣٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٦:٢٠
اذان ظهر: ١١:٤١:١٥
غروب آفتاب: ١٧:٤٥:٤١
اذان مغرب: ١٨:٠٢:٤١
نیمه شب: ٢٣:٠١:٥٥

یکشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٨
٢٢ محرم ١٤٤١ قمری
٢٢ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رودوبالا (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٨ روستای رودوبالا)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای رودوبالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رودوبالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

حجازی
شاعر، سازی است كه استاد طبیعت ساخته و پرداخته و به دست خود گوشمالی داده است و به هر نسیمی كه بر او بوزد، به نوا می آید. ما چون از هیچ باد سختی به صدا نمی آییم، گویندگان را شوریده تصور می كنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رودوبالا

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رودوبالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رودوبالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رودوبالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢١٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رودوبالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رودوبالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٩:٣٠١٢:٤٦:١٠١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٠٨٠٠:٠٣:٣٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٦:٠١١٩:٢٣:٥٥١٩:٤١:٤٩٠٠:٠٣:١٦
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٧:٣٥١٢:٤٥:٥٢١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٣:٠٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٦:٣٩١٢:٤٥:٤٤١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:١٣٠٠:٠٢:٤٥
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٥:٤٤١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٥٥٠٠:٠٢:٣٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٤:٥٠١٢:٤٥:٢٩١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٣٦٠٠:٠٢:١٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٣:٥٧١٢:٤٥:٢٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٢:٠١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٥:١٦١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٠٠٠٠:٠١:٤٧
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٢:١٣١٢:٤٥:١٠١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:٤٢٠٠:٠١:٣٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٢٤٠٠:٠١:٢٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠١:١٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٩:٤٧١٢:٤٤:٥٦١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠٠:٥٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٤:٥٣١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٠:٤٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٨:١٥١٢:٤٤:٥٠١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:١٢٠٠:٠٠:٣٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٧:٣٠١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٠:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٦:٤٧١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٣٦٠٠:٠٠:١٨
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥٦:٠٥١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٠:٠٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٠:٠١
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٤:٤٥١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٤١٢٣:٥٩:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٤:٠٧١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٩:٤٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٣:٣١١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٠٤٢٣:٥٩:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٢:٥٥١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٤٥٢٣:٥٩:٣٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٢:٢١١٢:٤٤:٥١١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٢٥٢٣:٥٩:٣١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٢١٠٥:٥١:٤٩١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:٠٦٢٣:٥٩:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥١:١٧١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٤٦٢٣:٥٩:٢٣
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤٥:٠١١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٢٦٢٣:٥٩:٢١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٠:١٩١٢:٤٥:٠٦١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:٠٥٢٣:٥٩:١٨
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٩:٥٢١٢:٤٥:١١١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٤٥٢٣:٥٩:١٧
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:١٧:٤٥٠٥:٤٩:٢٦١٢:٤٥:١٧١٩:٤١:٢٥٢٠:٠٠:٢٣٢٣:٥٩:١٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودوبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودوبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودوبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رودوبالا

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای رودوبالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رودوبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رودوبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای رودوبالا

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای رودوبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای رودوبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای رودوبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رودوبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رودوبالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رودوبالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای رودوبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رودوبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رودوبالا

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٢٣٠٦:١٩:٣٥١٢:٥١:٠٨١٩:٢٢:١٣١٩:٣٩:٤٨٠٠:٠٩:٤٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١١٠٦:٢٠:١٠١٢:٥٠:٥٢١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:٣٩٠٠:٠٩:٣٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٨٠٦:٢٠:٤٥١٢:٥٠:٣٦١٩:١٩:٥٩١٩:٣٧:٣٠٠٠:٠٩:٢٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٤٥٠٦:٢١:١٩١٢:٥٠:١٩١٩:١٨:٥١١٩:٣٦:٢١٠٠:٠٩:١١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٢٠٦:٢١:٥٤١٢:٥٠:٠٢١٩:١٧:٤٣١٩:٣٥:١٠٠٠:٠٩:٠٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:١٨٠٦:٢٢:٢٨١٢:٤٩:٤٥١٩:١٦:٣٤١٩:٣٣:٥٩٠٠:٠٨:٤٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٣:٠٢١٢:٤٩:٢٧١٩:١٥:٢٤١٩:٣٢:٤٨٠٠:٠٨:٣٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٤٩٠٦:٢٣:٣٦١٢:٤٩:٠٩١٩:١٤:١٤١٩:٣١:٣٦٠٠:٠٨:٢٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٤٠٦:٢٤:١٠١٢:٤٨:٥١١٩:١٣:٠٣١٩:٣٠:٢٤٠٠:٠٨:١١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٩٠٦:٢٤:٤٤١٢:٤٨:٣٢١٩:١١:٥٢١٩:٢٩:١١٠٠:٠٧:٥٧
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٣٠٦:٢٥:١٨١٢:٤٨:١٣١٩:١٠:٤٠١٩:٢٧:٥٨٠٠:٠٧:٤٣
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٤٧٠٦:٢٥:٥١١٢:٤٧:٥٣١٩:٠٩:٢٨١٩:٢٦:٤٤٠٠:٠٧:٢٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٣٠٠٦:٢٦:٢٥١٢:٤٧:٣٤١٩:٠٨:١٥١٩:٢٥:٣٠٠٠:٠٧:١٤
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٣٠٦:٢٦:٥٨١٢:٤٧:١٤١٩:٠٧:٠٢١٩:٢٤:١٥٠٠:٠٦:٥٩
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٦٠٦:٢٧:٣١١٢:٤٦:٥٤١٩:٠٥:٤٨١٩:٢٣:٠٠٠٠:٠٦:٤٣
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٣٨٠٦:٢٨:٠٤١٢:٤٦:٣٣١٩:٠٤:٣٤١٩:٢١:٤٥٠٠:٠٦:٢٧
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٨:٣٧١٢:٤٦:١٣١٩:٠٣:٢٠١٩:٢٠:٣٠٠٠:٠٦:١١
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠١٠٦:٢٩:١٠١٢:٤٥:٥٢١٩:٠٢:٠٦١٩:١٩:١٤٠٠:٠٥:٥٤
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٢٠٦:٢٩:٤٣١٢:٤٥:٣١١٩:٠٠:٥١١٩:١٧:٥٨٠٠:٠٥:٣٧
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٣٠٦:٣٠:١٦١٢:٤٥:١٠١٨:٥٩:٣٦١٩:١٦:٤٢٠٠:٠٥:١٩
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٣٠٦:٣٠:٤٩١٢:٤٤:٤٩١٨:٥٨:٢٠١٩:١٥:٢٦٠٠:٠٥:٠٢
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٣٠٦:٣١:٢٢١٢:٤٤:٢٨١٨:٥٧:٠٥١٩:١٤:١٠٠٠:٠٤:٤٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٣٠٦:٣١:٥٥١٢:٤٤:٠٦١٨:٥٥:٤٩١٩:١٢:٥٣٠٠:٠٤:٢٦
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٢٠٦:٣٢:٢٨١٢:٤٣:٤٥١٨:٥٤:٣٣١٩:١١:٣٧٠٠:٠٤:٠٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٢٠٦:٣٣:٠١١٢:٤٣:٢٣١٨:٥٣:١٧١٩:١٠:٢٠٠٠:٠٣:٤٩
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢١٠٦:٣٣:٣٤١٢:٤٣:٠٢١٨:٥٢:٠١١٩:٠٩:٠٤٠٠:٠٣:٣٠
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٩٠٦:٣٤:٠٧١٢:٤٢:٤٠١٨:٥٠:٤٥١٩:٠٧:٤٧٠٠:٠٣:١٢
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٨٠٦:٣٤:٤٠١٢:٤٢:١٩١٨:٤٩:٢٩١٩:٠٦:٣٠٠٠:٠٢:٥٣
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:١٦٠٦:٣٥:١٣١٢:٤١:٥٧١٨:٤٨:١٣١٩:٠٥:١٤٢٣:٣٢:٣٤
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٦:٥٤٠٥:٣٥:٤٧١١:٤١:٣٦١٧:٤٦:٥٧١٨:٠٣:٥٨٢٣:٠٢:١٤
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٧:٣٢٠٥:٣٦:٢٠١١:٤١:١٥١٧:٤٥:٤١١٨:٠٢:٤١٢٣:٠١:٥٥

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رودوبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رودوبالا روستای رودوبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رودوبالا روستای رودوبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رودوبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رودوبالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رودوبالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رودوبالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رودوبالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رودوبالا

روستای رودوبالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رودوبالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رودوبالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رودوبالا
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای رودوبالا + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای رودوبالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رودوبالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رودوبالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رودوبالا رسیده اید.

زمان پخش اذان مستقیم به افق رودوبالا
زمان پخش اذان زنده به افق رودوبالا
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ رودوبالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رودوبالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان آنلاین به افق رودوبالا
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رودوبالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رودوبالا ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ رودوبالا دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رودوبالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو