جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رودوبالا

راویز | رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رودوبالا


اذان صبح: ٠٤:١٣:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٨:١٩
اذان ظهر: ١٢:٥١:٢٣
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٢٣
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٥١
نیمه شب: ٠٠:٠٣:٥٤

پنج شنبه ٠٦ تیر ١٣٩٨
٢٣ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رودوبالا (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ تیر ٩٨ روستای رودوبالا)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای رودوبالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رودوبالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
شما و شما به تنهایی مسئول اقدام جهت آفرینش زندگی رویایی خودتان هستید. هیچ كس دیگری نمی‌تواند آن را برای شما انجام دهد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رودوبالا

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رودوبالا در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رودوبالا ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رودوبالا (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٠٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رودوبالا ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رودوبالا ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٠:٢٩١٢:٤٦:١٩١٩:٢٢:٣٧١٩:٤٠:٢٦٠٠:٠٣:٤٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٥:٠٠٠٦:٠٩:٣٠١٢:٤٦:١٠١٩:٢٣:١٦١٩:٤١:٠٨٠٠:٠٣:٣٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٣:٤٨٠٦:٠٨:٣٢١٢:٤٦:٠١١٩:٢٣:٥٥١٩:٤١:٤٩٠٠:٠٣:١٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٧:٣٥١٢:٤٥:٥٢١٩:٢٤:٣٥١٩:٤٢:٣١٠٠:٠٣:٠٠
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٦:٣٩١٢:٤٥:٤٤١٩:٢٥:١٤١٩:٤٣:١٣٠٠:٠٢:٤٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٠:١٥٠٦:٠٥:٤٤١٢:٤٥:٣٦١٩:٢٥:٥٤١٩:٤٣:٥٥٠٠:٠٢:٣٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٩:٠٥٠٦:٠٤:٥٠١٢:٤٥:٢٩١٩:٢٦:٣٣١٩:٤٤:٣٦٠٠:٠٢:١٥
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٣:٥٧١٢:٤٥:٢٢١٩:٢٧:١٣١٩:٤٥:١٨٠٠:٠٢:٠١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٤٩٠٦:٠٣:٠٥١٢:٤٥:١٦١٩:٢٧:٥٢١٩:٤٦:٠٠٠٠:٠١:٤٧
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٤٣٠٦:٠٢:١٣١٢:٤٥:١٠١٩:٢٨:٣٢١٩:٤٦:٤٢٠٠:٠١:٣٤
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٣٧٠٦:٠١:٢٣١٢:٤٥:٠٥١٩:٢٩:١١١٩:٤٧:٢٤٠٠:٠١:٢٢
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٣:٣٢٠٦:٠٠:٣٤١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٩:٥١١٩:٤٨:٠٦٠٠:٠١:١٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٩:٤٧١٢:٤٤:٥٦١٩:٣٠:٣١١٩:٤٨:٤٨٠٠:٠٠:٥٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣١:٢٦٠٥:٥٩:٠٠١٢:٤٤:٥٣١٩:٣١:١٠١٩:٤٩:٣٠٠٠:٠٠:٤٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٨:١٥١٢:٤٤:٥٠١٩:٣١:٥٠١٩:٥٠:١٢٠٠:٠٠:٣٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٤٠٥:٥٧:٣٠١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٢:٢٩١٩:٥٠:٥٤٠٠:٠٠:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٢٥٠٥:٥٦:٤٧١٢:٤٤:٤٦١٩:٣٣:٠٨١٩:٥١:٣٦٠٠:٠٠:١٨
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٢٨٠٥:٥٦:٠٥١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٣:٤٨١٩:٥٢:١٨٠٠:٠٠:٠٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣١٠٥:٥٥:٢٥١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٤:٢٧١٩:٥٣:٠٠٠٠:٠٠:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٣٦٠٥:٥٤:٤٥١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٥:٠٦١٩:٥٣:٤١٢٣:٥٩:٥٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٤:٠٧١٢:٤٤:٤٥١٩:٣٥:٤٥١٩:٥٤:٢٣٢٣:٥٩:٤٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٣:٥٠٠٥:٥٣:٣١١٢:٤٤:٤٧١٩:٣٦:٢٤١٩:٥٥:٠٤٢٣:٥٩:٤١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٢:٥٩٠٥:٥٢:٥٥١٢:٤٤:٤٨١٩:٣٧:٠٣١٩:٥٥:٤٥٢٣:٥٩:٣٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٢:٢١١٢:٤٤:٥١١٩:٣٧:٤١١٩:٥٦:٢٥٢٣:٥٩:٣١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢١:٢١٠٥:٥١:٤٩١٢:٤٤:٥٤١٩:٣٨:١٩١٩:٥٧:٠٦٢٣:٥٩:٢٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥١:١٧١٢:٤٤:٥٧١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٤٦٢٣:٥٩:٢٣
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٠:٤٧١٢:٤٥:٠١١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٢٦٢٣:٥٩:٢١
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٩:٠٧٠٥:٥٠:١٩١٢:٤٥:٠٦١٩:٤٠:١٢١٩:٥٩:٠٥٢٣:٥٩:١٨
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٨:٢٥٠٥:٤٩:٥٢١٢:٤٥:١١١٩:٤٠:٤٩١٩:٥٩:٤٥٢٣:٥٩:١٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودوبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودوبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودوبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رودوبالا

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای رودوبالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رودوبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رودوبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای رودوبالا

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای رودوبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای رودوبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای رودوبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رودوبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رودوبالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای رودوبالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای رودوبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رودوبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای رودوبالا

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٣٢٠٥:٤٦:٥٨١٢:٥٠:١٩١٩:٥٣:٤٠٢٠:١٣:١٠٠٠:٠٢:٤٣
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١١:٤٦٠٥:٤٧:١٢١٢:٥٠:٣٢١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٣:٢١٠٠:٠٢:٥٧
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٠٢٠٥:٤٧:٢٧١٢:٥٠:٤٥١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٣١٠٠:٠٣:١١
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٢١٠٥:٤٧:٤٣١٢:٥٠:٥٨١٩:٥٤:١٠٢٠:١٣:٣٩٠٠:٠٣:٢٥
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٠٠٥:٤٨:٠١١٢:٥١:١١١٩:٥٤:١٧٢٠:١٣:٤٦٠٠:٠٣:٤٠
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٠٢٠٥:٤٨:١٩١٢:٥١:٢٣١٩:٥٤:٢٣٢٠:١٣:٥١٠٠:٠٣:٥٤
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٥٠٥:٤٨:٣٩١٢:٥١:٣٦١٩:٥٤:٢٨٢٠:١٣:٥٥٠٠:٠٤:٠٩
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٠٠٥:٤٩:٠٠١٢:٥١:٤٨١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٥٨٠٠:٠٤:٢٤
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:١٧٠٥:٤٩:٢١١٢:٥٢:٠٠١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٥٩٠٠:٠٤:٣٩
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٥٠٥:٤٩:٤٤١٢:٥٢:١٢١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٥٨٠٠:٠٤:٥٤
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:١٤٠٥:٥٠:٠٧١٢:٥٢:٢٤١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٣:٥٧٠٠:٠٥:٠٩
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:١٥:٤٥٠٥:٥٠:٣٢١٢:٥٢:٣٥١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٣:٥٣٠٠:٠٥:٢٤
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:١٨٠٥:٥٠:٥٧١٢:٥٢:٤٦١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٣:٤٨٠٠:٠٥:٣٩
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:١٦:٥١٠٥:٥١:٢٣١٢:٥٢:٥٧١٩:٥٤:٢١٢٠:١٣:٤٢٠٠:٠٥:٥٤
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:١٧:٢٧٠٥:٥١:٥٠١٢:٥٣:٠٧١٩:٥٤:١٤٢٠:١٣:٣٣٠٠:٠٦:٠٩
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٠٣٠٥:٥٢:١٧١٢:٥٣:١٧١٩:٥٤:٠٦٢٠:١٣:٢٤٠٠:٠٦:٢٣
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٢:٤٦١٢:٥٣:٢٧١٩:٥٣:٥٦٢٠:١٣:١٣٠٠:٠٦:٣٨
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:١٩٠٥:٥٣:١٥١٢:٥٣:٣٦١٩:٥٣:٤٥٢٠:١٣:٠٠٠٠:٠٦:٥٢
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:١٩:٥٩٠٥:٥٣:٤٤١٢:٥٣:٤٥١٩:٥٣:٣٢٢٠:١٢:٤٥٠٠:٠٧:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٥٤:١٥١٢:٥٣:٥٣١٩:٥٣:١٨٢٠:١٢:٢٩٠٠:٠٧:٢٠
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٢٢٠٥:٥٤:٤٥١٢:٥٤:٠١١٩:٥٣:٠٢٢٠:١٢:١٢٠٠:٠٧:٣٤
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٥٠٥:٥٥:١٧١٢:٥٤:٠٨١٩:٥٢:٤٥٢٠:١١:٥٣٠٠:٠٧:٤٧
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٩٠٥:٥٥:٤٩١٢:٥٤:١٥١٩:٥٢:٢٦٢٠:١١:٣٢٠٠:٠٨:٠٠
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٦:٢١١٢:٥٤:٢١١٩:٥٢:٠٦٢٠:١١:١٠٠٠:٠٨:١٣
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١٩٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٤:٢٧١٩:٥١:٤٤٢٠:١٠:٤٧٠٠:٠٨:٢٥
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٦٠٥:٥٧:٢٧١٢:٥٤:٣٢١٩:٥١:٢١٢٠:١٠:٢١٠٠:٠٨:٣٧
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٣٠٥:٥٨:٠١١٢:٥٤:٣٧١٩:٥٠:٥٧٢٠:٠٩:٥٥٠٠:٠٨:٤٩
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٠٠٥:٥٨:٣٥١٢:٥٤:٤٢١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٩:٢٧٠٠:٠٩:٠٠
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٩٠٥:٥٩:٠٩١٢:٥٤:٤٥١٩:٥٠:٠٣٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٠٩:١٠
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٨٠٥:٥٩:٤٤١٢:٥٤:٤٨١٩:٤٩:٣٥٢٠:٠٨:٢٦٠٠:٠٩:٢١
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٧٠٦:٠٠:١٩١٢:٥٤:٥١١٩:٤٩:٠٤٢٠:٠٧:٥٤٠٠:٠٩:٣١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رودوبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای رودوبالا روستای رودوبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای رودوبالا روستای رودوبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رودوبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رودوبالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای رودوبالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رودوبالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رودوبالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رودوبالا

روستای رودوبالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رودوبالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رودوبالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رودوبالا
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای رودوبالا + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای رودوبالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رودوبالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رودوبالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رودوبالا رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رودوبالا
زمان پخش اذان مستقیم به افق رودوبالا
افق شرعی امروز فردا رودوبالا دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ رودوبالا دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق رودوبالا
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رودوبالا
جدول اوقات شرعی امروز فردا رودوبالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رودوبالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رودوبالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو