جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رودبار

میان جوین | جغتای | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز رودبار

اذان صبح: ٠٣:٤٢:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٩:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٠٥
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٠٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٢
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٣:٣٠

سه شنبه ١٧ تیر ١٣٩٩
١٥ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٧ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رودبار (شهرستان جغتای) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ تیر ٩٩ روستای رودبار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رودبار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رودبار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
‌زمانی كه خداوند،‌ انجام كاری را دوست داشته باشد‌،‌ عقل (انسان‌های)‌ خردمند را می‌گیرد. (كارهای خداوند، در آن موقع انجام می‌شود، پس تقدیر الهی یا اختیار انسان در ارتباط است.)‌

اوقات شرعی ماه جاری روستای رودبار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رودبار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رودبار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رودبار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رودبار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رودبار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٩:٣٦١٢:٤٢:٢١١٩:١٥:٤٣١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥٧:٠٥
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:٢٦٠٦:٠٨:١٤١٢:٤٢:٠٧١٩:١٦:٣٦١٩:٣٥:٣٢٢٣:٥٦:٤٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٤٨٠٦:٠٦:٥٣١٢:٤١:٥٢١٩:١٧:٢٩١٩:٣٦:٢٨٢٣:٥٦:٢٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٥:٣٢١٢:٤١:٣٩١٩:١٨:٢١١٩:٣٧:٢٣٢٣:٥٥:٥٧
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٤:١٣١٢:٤١:٢٥١٩:١٩:١٤١٩:٣٨:١٨٢٣:٥٥:٣٥
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣١:٥٦٠٦:٠٢:٥٤١٢:٤١:١٢١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٩:١٣٢٣:٥٥:١٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٢٠٠٦:٠١:٣٥١٢:٤٠:٥٩١٩:٢١:٠٠١٩:٤٠:٠٩٢٣:٥٤:٥٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٨:٤٣٠٦:٠٠:١٨١٢:٤٠:٤٧١٩:٢١:٥٣١٩:٤١:٠٤٢٣:٥٤:٣٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٩:٠١١٢:٤٠:٣٥١٩:٢٢:٤٦١٩:٤٢:٠٠٢٣:٥٤:٠٩
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٥:٣٢٠٥:٥٧:٤٥١٢:٤٠:٢٤١٩:٢٣:٣٨١٩:٤٢:٥٦٢٣:٥٣:٤٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٦:٣١١٢:٤٠:١٣١٩:٢٤:٣١١٩:٤٣:٥١٢٣:٥٣:٢٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٢:٢٤٠٥:٥٥:١٧١٢:٤٠:٠٣١٩:٢٥:٢٤١٩:٤٤:٤٧٢٣:٥٣:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٤:٠٤١٢:٣٩:٥٣١٩:٢٦:١٧١٩:٤٥:٤٣٢٣:٥٢:٤٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٩:١٧٠٥:٥٢:٥١١٢:٣٩:٤٣١٩:٢٧:١٠١٩:٤٦:٣٩٢٣:٥٢:٢٨
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٧:٤٥٠٥:٥١:٤٠١٢:٣٩:٣٤١٩:٢٨:٠٣١٩:٤٧:٣٤٢٣:٥٢:٠٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٦:١٤٠٥:٥٠:٣٠١٢:٣٩:٢٦١٩:٢٨:٥٦١٩:٤٨:٣٠٢٣:٥١:٥٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٩:٢١١٢:٣٩:١٨١٩:٢٩:٤٨١٩:٤٩:٢٦٢٣:٥١:٣١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٣:١٤٠٥:٤٨:١٣١٢:٣٩:١٠١٩:٣٠:٤١١٩:٥٠:٢٢٢٣:٥١:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١١:٤٥٠٥:٤٧:٠٧١٢:٣٩:٠٣١٩:٣١:٣٤١٩:٥١:١٨٢٣:٥٠:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١٠:١٧٠٥:٤٦:٠١١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٢:٢٧١٩:٥٢:١٤٢٣:٥٠:٣٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٨:٥٠٠٥:٤٤:٥٧١٢:٣٨:٥١١٩:٣٣:١٩١٩:٥٣:١٠٢٣:٥٠:٢٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٣:٥٤١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٤:١٢١٩:٥٤:٠٦٢٣:٥٠:٠٦
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٦:٠٠٠٥:٤٢:٥٢١٢:٣٨:٤٢١٩:٣٥:٠٤١٩:٥٥:٠١٢٣:٤٩:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٤:٣٦٠٥:٤١:٥١١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٥:٥٧١٩:٥٥:٥٧٢٣:٤٩:٣٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٣:١٣٠٥:٤٠:٥٢١٢:٣٨:٣٤١٩:٣٦:٤٩١٩:٥٦:٥٢٢٣:٤٩:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠١:٥٢٠٥:٣٩:٥٤١٢:٣٨:٣١١٩:٣٧:٤١١٩:٥٧:٤٨٢٣:٤٩:٠٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٠:٣٢٠٥:٣٨:٥٧١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٨:٣٣١٩:٥٨:٤٣٢٣:٤٨:٥٣
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٩:١٣٠٥:٣٨:٠٢١٢:٣٨:٢٨١٩:٣٩:٢٤١٩:٥٩:٣٨٢٣:٤٨:٤٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٧:٥٦٠٥:٣٧:٠٨١٢:٣٨:٢٦١٩:٤٠:١٥٢٠:٠٠:٣٢٢٣:٤٨:٢٧

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رودبار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رودبار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رودبار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رودبار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رودبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رودبار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رودبار روستای رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رودبار روستای رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رودبار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رودبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رودبار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٣٤٠٥:٢٣:٢٣١٢:٤٣:٥٧٢٠:٠٤:٣٢٢٠:٢٦:١١٢٣:٤٩:١٠
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٣:٤٩٠٥:٢٣:٣٧١٢:٤٤:١١٢٠:٠٤:٤٣٢٠:٢٦:٢٢٢٣:٤٩:٢٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٦٠٥:٢٣:٥٢١٢:٤٤:٢٤٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٦:٣١٢٣:٤٩:٣٩
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٥٠٥:٢٤:٠٩١٢:٤٤:٣٧٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٦:٣٨٢٣:٤٩:٥٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٤٧٠٥:٢٤:٢٨١٢:٤٤:٤٩٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٦:٤٤٢٣:٥٠:٠٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٢٠٥:٢٤:٤٨١٢:٤٥:٠٢٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٦:٤٧٢٣:٥٠:٢٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٣٩٠٥:٢٥:٠٩١٢:٤٥:١٤٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٦:٤٩٢٣:٥٠:٤١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٨٠٥:٢٥:٣٢١٢:٤٥:٢٧٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٦:٤٩٢٣:٥٠:٥٧
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٤٠٠٥:٢٥:٥٦١٢:٤٥:٣٩٢٠:٠٥:١٣٢٠:٢٦:٤٧٢٣:٥١:١٤
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:١٤٠٥:٢٦:٢٢١٢:٤٥:٥١٢٠:٠٥:١١٢٠:٢٦:٤٣٢٣:٥١:٣٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٥٠٠٥:٢٦:٤٨١٢:٤٦:٠٢٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٦:٣٧٢٣:٥١:٤٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٨٠٥:٢٧:١٦١٢:٤٦:١٣٢٠:٠٥:٠٠٢٠:٢٦:٢٩٢٣:٥٢:٠٤
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٨٠٥:٢٧:٤٥١٢:٤٦:٢٤٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٦:٢٠٢٣:٥٢:٢١
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥١٠٥:٢٨:١٥١٢:٤٦:٣٥٢٠:٠٤:٤٢٢٠:٢٦:٠٨٢٣:٥٢:٣٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٣٥٠٥:٢٨:٤٧١٢:٤٦:٤٥٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٥:٥٥٢٣:٥٢:٥٦
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٢١٠٥:٢٩:١٩١٢:٤٦:٥٥٢٠:٠٤:١٧٢٠:٢٥:٣٩٢٣:٥٣:١٣
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٠٩٠٥:٢٩:٥٢١٢:٤٧:٠٥٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٥:٢٢٢٣:٥٣:٣٠
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٥٩٠٥:٣٠:٢٧١٢:٤٧:١٤٢٠:٠٣:٤٥٢٠:٢٥:٠٣٢٣:٥٣:٤٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥١٠٥:٣١:٠٣١٢:٤٧:٢٣٢٠:٠٣:٢٦٢٠:٢٤:٤٢٢٣:٥٤:٠٥
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٤٠٥:٣١:٣٩١٢:٤٧:٣١٢٠:٠٣:٠٥٢٠:٢٤:١٩٢٣:٥٤:٢٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٩٠٥:٣٢:١٦١٢:٤٧:٣٩٢٠:٠٢:٤٣٢٠:٢٣:٥٤٢٣:٥٤:٣٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣٥٠٥:٣٢:٥٥١٢:٤٧:٤٦٢٠:٠٢:١٩٢٠:٢٣:٢٨٢٣:٥٤:٥٦
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٣٣٠٥:٣٣:٣٤١٢:٤٧:٥٤٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٣:٠٠٢٣:٥٥:١٢
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٣٢٠٥:٣٤:١٤١٢:٤٨:٠٠٢٠:٠١:٢٦٢٠:٢٢:٢٩٢٣:٥٥:٢٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٢٠٥:٣٤:٥٥١٢:٤٨:٠٦٢٠:٠٠:٥٦٢٠:٢١:٥٧٢٣:٥٥:٤٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٤٠٥:٣٥:٣٦١٢:٤٨:١٢٢٠:٠٠:٢٥٢٠:٢١:٢٤٢٣:٥٦:٠١
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٧٠٥:٣٦:١٩١٢:٤٨:١٧١٩:٥٩:٥٣٢٠:٢٠:٤٨٢٣:٥٦:١٧
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤١٠٥:٣٧:٠١١٢:٤٨:٢٢١٩:٥٩:١٨٢٠:٢٠:١١٢٣:٥٦:٣٢
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٤٥٠٥:٣٧:٤٥١٢:٤٨:٢٦١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٩:٣٢٢٣:٥٦:٤٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥١٠٥:٣٨:٢٩١٢:٤٨:٢٩١٩:٥٨:٠٤٢٠:١٨:٥١٢٣:٥٧:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٨٠٥:٣٩:١٤١٢:٤٨:٣٢١٩:٥٧:٢٥٢٠:١٨:٠٩٢٣:٥٧:١٥

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رودبار روستای رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رودبار روستای رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رودبار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رودبار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رودبار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رودبار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رودبار

روستای رودبار بر روی نقشه

روستای رودبار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رودبار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رودبار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رودبار
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رودبار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای رودبار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رودبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رودبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رودبار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رودبار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رودبار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رودبار
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ رودبار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رودبار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رودبار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رودبار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رودبار دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا رودبار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق رودبار

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رودبار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو