جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رودبار

میان جوین | جغتای | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز رودبار


اذان صبح: ٠٤:٥٦:٥٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٢٥:٤٤
اذان ظهر: ١١:٢٧:٤٨
غروب آفتاب: ١٦:٢٩:٣٣
اذان مغرب: ١٦:٤٩:٢٧
نیمه شب: ٢٢:٤٣:٤٠

پنج شنبه ٣٠ آبان ١٣٩٨
٢٣ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢١ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رودبار (شهرستان جغتای) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ آبان ٩٨ روستای رودبار)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای رودبار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رودبار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آلدوس هاكلی
زندگی مانند نقش و نگارهای قالی ایرانی است كه زیبا هست، اما درك معنای آن مشكل است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رودبار

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رودبار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رودبار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رودبار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٧ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رودبار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رودبار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:٢٨٠٥:٥٣:٤٧١٢:٣٩:٥١١٩:٢٦:٣١١٩:٤٥:٥٧٢٣:٥٢:٤٣
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٥٦٠٥:٥٢:٣٥١٢:٣٩:٤٢١٩:٢٧:٢٤١٩:٤٦:٥٣٢٣:٥٢:٢٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٢٤٠٥:٥١:٢٤١٢:٣٩:٣٣١٩:٢٨:١٧١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥٢:٠٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٣٠٥:٥٠:١٥١٢:٣٩:٢٥١٩:٢٩:١٠١٩:٤٨:٤٥٢٣:٥١:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:١٤:٢٣٠٥:٤٩:٠٦١٢:٣٩:١٧١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٩:٤١٢٣:٥١:٢٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:١٢:٥٣٠٥:٤٧:٥٨١٢:٣٩:١٠١٩:٣٠:٥٦١٩:٥٠:٣٧٢٣:٥١:١٠
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:١١:٢٥٠٥:٤٦:٥٢١٢:٣٩:٠٣١٩:٣١:٤٨١٩:٥١:٣٣٢٣:٥٠:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤٥:٤٧١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٢:٤١١٩:٥٢:٢٩٢٣:٥٠:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٠٨:٣٠٠٥:٤٤:٤٣١٢:٣٨:٥١١٩:٣٣:٣٤١٩:٥٣:٢٥٢٣:٥٠:١٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٠٥٠٥:٤٣:٤٠١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٤:٢٠٢٣:٥٠:٠٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٠٥:٤٠٠٥:٤٢:٣٨١٢:٣٨:٤٢١٩:٣٥:١٨١٩:٥٥:١٦٢٣:٤٩:٤٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٠٤:١٧٠٥:٤١:٣٨١٢:٣٨:٣٨١٩:٣٦:١٠١٩:٥٦:١١٢٣:٤٩:٣٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٨:٣٤١٩:٣٧:٠٢١٩:٥٧:٠٧٢٣:٤٩:١٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٠١:٣٣٠٥:٣٩:٤١١٢:٣٨:٣١١٩:٣٧:٥٤١٩:٥٨:٠٢٢٣:٤٩:٠٤
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٠٠:١٣٠٥:٣٨:٤٤١٢:٣٨:٢٩١٩:٣٨:٤٥١٩:٥٨:٥٦٢٣:٤٨:٥٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٣:٥٨:٥٥٠٥:٣٧:٤٩١٢:٣٨:٢٨١٩:٣٩:٣٧١٩:٥٩:٥١٢٣:٤٨:٣٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٣:٥٧:٣٧٠٥:٣٦:٥٥١٢:٣٨:٢٦١٩:٤٠:٢٨٢٠:٠٠:٤٥٢٣:٤٨:٢٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٣:٥٦:٢٢٠٥:٣٦:٠٣١٢:٣٨:٢٦١٩:٤١:١٩٢٠:٠١:٣٩٢٣:٤٨:١٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٣:٥٥:٠٧٠٥:٣٥:١٢١٢:٣٨:٢٦١٩:٤٢:٠٩٢٠:٠٢:٣٣٢٣:٤٨:٠٢
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٤:٢٣١٢:٣٨:٢٧١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠٣:٢٦٢٣:٤٧:٥١
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٣:٥٢:٤٣٠٥:٣٣:٣٥١٢:٣٨:٢٨١٩:٤٣:٤٩٢٠:٠٤:١٩٢٣:٤٧:٤١
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٣:٥١:٣٣٠٥:٣٢:٤٩١٢:٣٨:٣٠١٩:٤٤:٣٨٢٠:٠٥:١٢٢٣:٤٧:٣٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٣:٥٠:٢٥٠٥:٣٢:٠٤١٢:٣٨:٣٢١٩:٤٥:٢٧٢٠:٠٦:٠٤٢٣:٤٧:٢٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٣:٤٩:١٩٠٥:٣١:٢١١٢:٣٨:٣٥١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٦:٥٦٢٣:٤٧:١٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٣:٤٨:١٥٠٥:٣٠:٤٠١٢:٣٨:٣٩١٩:٤٧:٠٤٢٠:٠٧:٤٧٢٣:٤٧:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٣:٤٧:١٢٠٥:٣٠:٠٠١٢:٣٨:٤٣١٩:٤٧:٥١٢٠:٠٨:٣٧٢٣:٤٧:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٣:٤٦:١١٠٥:٢٩:٢٢١٢:٣٨:٤٧١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٩:٢٧٢٣:٤٦:٥٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٣:٤٥:١٢٠٥:٢٨:٤٥١٢:٣٨:٥٢١٩:٤٩:٢٤٢٠:١٠:١٦٢٣:٤٦:٥٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٣:٤٤:١٥٠٥:٢٨:١٠١٢:٣٨:٥٨١٩:٥٠:١٠٢٠:١١:٠٥٢٣:٤٦:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رودبار

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رودبار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رودبار

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رودبار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رودبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رودبار

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٣١:١٧٠٥:٥٦:٢٦١١:٢٦:٢٧١٦:٥٥:٥٧١٧:١٤:٤١٢٢:٤٤:٠٣
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٩٠٥:٥٧:٢٤١١:٢٦:١٩١٦:٥٤:٤٤١٧:١٣:٣٠٢٢:٤٣:٥٣
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٠٢٠٥:٥٨:٢٢١١:٢٦:١١١٦:٥٣:٣١١٧:١٢:١٩٢٢:٤٣:٤٣
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٣:٥٤٠٥:٥٩:٢٠١١:٢٦:٠٥١٦:٥٢:٢٠١٧:١١:١٠٢٢:٤٣:٣٣
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٧٠٦:٠٠:١٨١١:٢٥:٥٩١٦:٥١:١٠١٧:١٠:٠٢٢٢:٤٣:٢٥
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٥:٤٠٠٦:٠١:١٧١١:٢٥:٥٣١٦:٥٠:٠١١٧:٠٨:٥٥٢٢:٤٣:١٧
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٦:٣٢٠٦:٠٢:١٦١١:٢٥:٤٩١٦:٤٨:٥٣١٧:٠٧:٤٩٢٢:٤٣:٠٩
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٣:١٦١١:٢٥:٤٥١٦:٤٧:٤٦١٧:٠٦:٤٥٢٢:٤٣:٠٢
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٨:١٨٠٦:٠٤:١٥١١:٢٥:٤٢١٦:٤٦:٤١١٧:٠٥:٤٢٢٢:٤٢:٥٦
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٣٩:١١٠٦:٠٥:١٥١١:٢٥:٤٠١٦:٤٥:٣٧١٧:٠٤:٤٠٢٢:٤٢:٥٠
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٠٤٠٦:٠٦:١٦١١:٢٥:٣٨١٦:٤٤:٣٤١٧:٠٣:٣٩٢٢:٤٢:٤٦
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٠:٥٧٠٦:٠٧:١٦١١:٢٥:٣٨١٦:٤٣:٣٣١٧:٠٢:٤٠٢٢:٤٢:٤١
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٨:١٧١١:٢٥:٣٨١٦:٤٢:٣٢١٧:٠١:٤٣٢٢:٤٢:٣٨
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٢:٤٤٠٦:٠٩:١٨١١:٢٥:٣٩١٦:٤١:٣٤١٧:٠٠:٤٦٢٢:٤٢:٣٥
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٣:٣٧٠٦:١٠:١٩١١:٢٥:٤١١٦:٤٠:٣٧١٦:٥٩:٥٢٢٢:٤٢:٣٣
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٣٠٠٦:١١:٢١١١:٢٥:٤٣١٦:٣٩:٤١١٦:٥٨:٥٩٢٢:٤٢:٣٢
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٢٣٠٦:١٢:٢٢١١:٢٥:٤٧١٦:٣٨:٤٧١٦:٥٨:٠٧٢٢:٤٢:٣٢
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٣:٢٤١١:٢٥:٥١١٦:٣٧:٥٤١٦:٥٧:١٧٢٢:٤٢:٣٢
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:١٠٠٦:١٤:٢٥١١:٢٥:٥٦١٦:٣٧:٠٣١٦:٥٦:٢٨٢٢:٤٢:٣٣
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٣٠٦:١٥:٢٧١١:٢٦:٠٢١٦:٣٦:١٣١٦:٥٥:٤١٢٢:٤٢:٣٥
٢١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:٥٧٠٦:١٦:٢٩١١:٢٦:٠٩١٦:٣٥:٢٥١٦:٥٤:٥٦٢٢:٤٢:٣٨
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٠٠٦:١٧:٣١١١:٢٦:١٦١٦:٣٤:٣٩١٦:٥٤:١٢٢٢:٤٢:٤١
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٣٠٦:١٨:٣٣١١:٢٦:٢٥١٦:٣٣:٥٤١٦:٥٣:٣٠٢٢:٤٢:٤٥
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٦٠٦:١٩:٣٥١١:٢٦:٣٤١٦:٣٣:١٢١٦:٥٢:٥٠٢٢:٤٢:٥١
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٣٠٠٦:٢٠:٣٧١١:٢٦:٤٤١٦:٣٢:٣١١٦:٥٢:١٢٢٢:٤٢:٥٧
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:٢٣٠٦:٢١:٣٩١١:٢٦:٥٦١٦:٣١:٥١١٦:٥١:٣٥٢٢:٤٣:٠٤
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:١٦٠٦:٢٢:٤٠١١:٢٧:٠٧١٦:٣١:١٤١٦:٥١:٠٠٢٢:٤٣:١١
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٩٠٦:٢٣:٤٢١١:٢٧:٢٠١٦:٣٠:٣٨١٦:٥٠:٢٧٢٢:٤٣:٢٠
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٠١٠٦:٢٤:٤٣١١:٢٧:٣٤١٦:٣٠:٠٤١٦:٤٩:٥٦٢٢:٤٣:٢٩
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٥:٤٤١١:٢٧:٤٨١٦:٢٩:٣٣١٦:٤٩:٢٧٢٢:٤٣:٤٠

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رودبار روستای رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رودبار روستای رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رودبار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رودبار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رودبار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رودبار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رودبار

روستای رودبار بر روی نقشه

روستای رودبار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رودبار

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رودبار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رودبار
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای رودبار + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای رودبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رودبار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رودبار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رودبار رسیده اید.

افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ رودبار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رودبار دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رودبار دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رودبار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رودبار
جدول اوقات شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ رودبار دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق رودبار
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رودبار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رودبار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو