جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رودبار

رودبار | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز رودبار

اذان صبح: ٠٤:١١:٣٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٩:٣٥
اذان ظهر: ١٣:١٧:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:٣٤:٣٤
اذان مغرب: ٢٠:٥٥:٥٧
نیمه شب شرعی: ٠٠:٢٣:٢٩

دوشنبه ١٦ تیر ١٣٩٩
١٤ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رودبار (شهرستان رودبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٦ تیر ٩٩ شهر رودبار)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر رودبار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رودبار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)
خداوند رحمت كند كسی را كه زبانش را (از گناه) باز دارد و به زمان خویش آگاه باشد و در راه (راست) خود، ثابت قدم بماند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رودبار

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رودبار در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رودبار ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر رودبار (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رودبار ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رودبار
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٠:١٨٠٦:٣٩:٥٠١٣:١٢:٣٧١٩:٤٦:٠١٢٠:٠٤:٥٦٠٠:٢٧:٢٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٨:٣٩٠٦:٣٨:٢٨١٣:١٢:٢٣١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٥١٠٠:٢٦:٥٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٧:٠١٠٦:٣٧:٠٧١٣:١٢:٠٩١٩:٤٧:٤٧٢٠:٠٦:٤٦٠٠:٢٦:٣٥
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٥:٤٧١٣:١١:٥٥١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٤١٠٠:٢٦:١٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٣:٤٦٠٦:٣٤:٢٧١٣:١١:٤١١٩:٤٩:٣٢٢٠:٠٨:٣٦٠٠:٢٥:٥١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٢:٠٩٠٦:٣٣:٠٨١٣:١١:٢٨١٩:٥٠:٢٥٢٠:٠٩:٣٢٠٠:٢٥:٢٩
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٠:٣٣٠٦:٣١:٥٠١٣:١١:١٦١٩:٥١:١٨٢٠:١٠:٢٧٠٠:٢٥:٠٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٨:٥٧٠٦:٣٠:٣٢١٣:١١:٠٣١٩:٥٢:١١٢٠:١١:٢٣٠٠:٢٤:٤٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٩:١٥١٣:١٠:٥٢١٩:٥٣:٠٤٢٠:١٢:١٨٠٠:٢٤:٢٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٥:٤٦٠٦:٢٨:٠٠١٣:١٠:٤٠١٩:٥٣:٥٧٢٠:١٣:١٤٠٠:٢٤:٠٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٤:١١٠٦:٢٦:٤٥١٣:١٠:٢٩١٩:٥٤:٤٩٢٠:١٤:١٠٠٠:٢٣:٤٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٣٧٠٦:٢٥:٣١١٣:١٠:١٩١٩:٥٥:٤٢٢٠:١٥:٠٥٠٠:٢٣:٢٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:٠٣٠٦:٢٤:١٨١٣:١٠:٠٩١٩:٥٦:٣٥٢٠:١٦:٠١٠٠:٢٣:٠٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٩:٣١٠٦:٢٣:٠٦١٣:٠٩:٥٩١٩:٥٧:٢٨٢٠:١٦:٥٧٠٠:٢٢:٤٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٧:٥٨٠٦:٢١:٥٥١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٨:٢١٢٠:١٧:٥٣٠٠:٢٢:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٦:٢٧٠٦:٢٠:٤٥١٣:٠٩:٤٢١٩:٥٩:١٤٢٠:١٨:٤٩٠٠:٢٢:٠٥
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٤:٥٧٠٦:١٩:٣٦١٣:٠٩:٣٤٢٠:٠٠:٠٧٢٠:١٩:٤٥٠٠:٢١:٤٧
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٨:٢٨١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠٠:٥٩٢٠:٢٠:٤١٠٠:٢١:٢٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤١:٥٨٠٦:١٧:٢١١٣:٠٩:٢٠٢٠:٠١:٥٢٢٠:٢١:٣٧٠٠:٢١:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٠:٣٠٠٦:١٦:١٥١٣:٠٩:١٣٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢٢:٣٣٠٠:٢٠:٥٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٩:٠٣٠٦:١٥:١١١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٣:٣٨٢٠:٢٣:٢٨٠٠:٢٠:٣٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٧:٣٧٠٦:١٤:٠٨١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٤:٣٠٢٠:٢٤:٢٤٠٠:٢٠:٢١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٦:١٣٠٦:١٣:٠٦١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٥:٢٣٢٠:٢٥:٢٠٠٠:٢٠:٠٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٤:٤٩٠٦:١٢:٠٥١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٦:١٥٢٠:٢٦:١٥٠٠:١٩:٥١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٣:٢٦٠٦:١١:٠٦١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٧:٠٧٢٠:٢٧:١١٠٠:١٩:٣٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٢:٠٥٠٦:١٠:٠٨١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٧:٥٩٢٠:٢٨:٠٦٠٠:١٩:٢٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٠:٤٥٠٦:٠٩:١٢١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٩:٠١٠٠:١٩:٠٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٨:١٦١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٩:٤٣٢٠:٢٩:٥٦٠٠:١٨:٥٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٨:٠٩٠٦:٠٧:٢٢١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٠:٣٤٢٠:٣٠:٥١٠٠:١٨:٤٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رودبار

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر رودبار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری شهر رودبار

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شهر رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق شهر رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رودبار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر رودبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م شهر رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر رودبار

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر رودبار شهر رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی شهر رودبار شهر رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رودبار برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر رودبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش شهر رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر رودبار

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٨٠٥:٥٣:٣٨١٣:١٤:١٤٢٠:٣٤:٥٠٢٠:٥٦:٢٩٠٠:١٩:٢٦
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠٣٠٥:٥٣:٥٢١٣:١٤:٢٧٢٠:٣٥:٠١٢٠:٥٦:٤٠٠٠:١٩:٤٠
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٢٠٠٥:٥٤:٠٨١٣:١٤:٤٠٢٠:٣٥:١٠٢٠:٥٦:٤٩٠٠:١٩:٥٥
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٠٠٥:٥٤:٢٥١٣:١٤:٥٣٢٠:٣٥:١٨٢٠:٥٦:٥٦٠٠:٢٠:١٠
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٠٢٠٥:٥٤:٤٤١٣:١٥:٠٦٢٠:٣٥:٢٤٢٠:٥٧:٠١٠٠:٢٠:٢٥
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٢٧٠٥:٥٥:٠٤١٣:١٥:١٩٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٧:٠٥٠٠:٢٠:٤١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٥٤٠٥:٥٥:٢٥١٣:١٥:٣١٢٠:٣٥:٣١٢٠:٥٧:٠٧٠٠:٢٠:٥٧
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٢٣٠٥:٥٥:٤٨١٣:١٥:٤٣٢٠:٣٥:٣٢٢٠:٥٧:٠٧٠٠:٢١:١٣
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٥٥٠٥:٥٦:١٢١٣:١٥:٥٥٢٠:٣٥:٣١٢٠:٥٧:٠٤٠٠:٢١:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٢٩٠٥:٥٦:٣٧١٣:١٦:٠٧٢٠:٣٥:٢٨٢٠:٥٧:٠١٠٠:٢١:٤٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٥٠٥:٥٧:٠٤١٣:١٦:١٩٢٠:٣٥:٢٤٢٠:٥٦:٥٥٠٠:٢٢:٠٣
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٣٠٥:٥٧:٣٢١٣:١٦:٣٠٢٠:٣٥:١٧٢٠:٥٦:٤٧٠٠:٢٢:٢٠
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٣٠٥:٥٨:٠١١٣:١٦:٤١٢٠:٣٥:٠٩٢٠:٥٦:٣٧٠٠:٢٢:٣٧
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٦٠٥:٥٨:٣١١٣:١٦:٥٢٢٠:٣٤:٥٩٢٠:٥٦:٢٦٠٠:٢٢:٥٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٥٠٠٥:٥٩:٠٢١٣:١٧:٠٢٢٠:٣٤:٤٨٢٠:٥٦:١٢٠٠:٢٣:١٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٣٦٠٥:٥٩:٣٥١٣:١٧:١٢٢٠:٣٤:٣٤٢٠:٥٥:٥٧٠٠:٢٣:٢٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٤٠٦:٠٠:٠٨١٣:١٧:٢١٢٠:٣٤:١٩٢٠:٥٥:٣٩٠٠:٢٣:٤٧
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:١٤٠٦:٠٠:٤٣١٣:١٧:٣٠٢٠:٣٤:٠٢٢٠:٥٥:٢٠٠٠:٢٤:٠٤
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٦٠٦:٠١:١٩١٣:١٧:٣٩٢٠:٣٣:٤٣٢٠:٥٤:٥٩٠٠:٢٤:٢١
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٥٩٠٦:٠١:٥٥١٣:١٧:٤٨٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٤:٣٦٠٠:٢٤:٣٨
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٤٠٦:٠٢:٣٣١٣:١٧:٥٦٢٠:٣٣:٠٠٢٠:٥٤:١٢٠٠:٢٤:٥٥
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٥٠٠٦:٠٣:١١١٣:١٨:٠٣٢٠:٣٢:٣٦٢٠:٥٣:٤٥٠٠:٢٥:١٢
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٤٨٠٦:٠٣:٥٠١٣:١٨:١٠٢٠:٣٢:١٠٢٠:٥٣:١٧٠٠:٢٥:٢٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٧٠٦:٠٤:٣٠١٣:١٨:١٧٢٠:٣١:٤٣٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٢٥:٤٥
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٤٨٠٦:٠٥:١١١٣:١٨:٢٣٢٠:٣١:١٣٢٠:٥٢:١٤٠٠:٢٦:٠١
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٩٠٦:٠٥:٥٢١٣:١٨:٢٨٢٠:٣٠:٤٢٢٠:٥١:٤١٠٠:٢٦:١٧
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٦:٠٦:٣٥١٣:١٨:٣٣٢٠:٣٠:٠٩٢٠:٥١:٠٥٠٠:٢٦:٣٣
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٧:١٨١٣:١٨:٣٨٢٠:٢٩:٣٥٢٠:٥٠:٢٨٠٠:٢٦:٤٨
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠١٠٦:٠٨:٠١١٣:١٨:٤٢٢٠:٢٨:٥٩٢٠:٤٩:٤٩٠٠:٢٧:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٥:٠٧٠٦:٠٨:٤٥١٣:١٨:٤٦٢٠:٢٨:٢١٢٠:٤٩:٠٨٠٠:٢٧:١٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٦:١٤٠٦:٠٩:٣٠١٣:١٨:٤٩٢٠:٢٧:٤٢٢٠:٤٨:٢٥٠٠:٢٧:٣١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر رودبار شهر رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی شهر رودبار شهر رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رودبار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رودبار

رودبار یکی از شهرهای شمالی ایران و مرکز شهرستان رودبار، وسیع‌ترین و متنوع‌ترین شهرستانِ استان گیلان است. این شهر در مسیر اتوبان تهران-رشت و در ۲۶۸ کیلومتری تهران و ۶۰ کیلومتری رشت قرار دارد

شهر رودبار در ویکیپدیا

شهر رودبار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رودبار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رودبار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رودبار بر روی نقشه

شهر رودبار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رودبار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رودبار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رودبار
اوقات شرعی تیر ٩٩ شهر رودبار + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ شهر رودبار + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ شهر رودبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رودبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر رودبار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رودبار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رودبار رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رودبار
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رودبار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان آنلاین به افق رودبار
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رودبار دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ رودبار دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رودبار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رودبار ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ رودبار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رودبار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو