جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رودبار

رودبار | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز رودبار


اذان صبح: ٠٥:٠٤:٠٤
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٥:٣٤
اذان ظهر: ١٣:١٥:٠٥
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٠١
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٠٦
نیمه شب: ٠٠:٢٩:٣٦

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رودبار (شهرستان رودبار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ شهر رودبار)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر رودبار)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رودبار)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

حضرت محمد (ص)
‌هر كسی كه مورد حساب قرار گیرد، عذاب می‌شود. (‌ترازوی عدالت خداوند الهی به گونه‌ای است كه ریزترین اعمال را هم حساب می‌كند، پس افراد كمی هستند كه در حساب قرار گرفته و بدون عذاب خارج شوند.)

اوقات شرعی ماه جاری شهر رودبار

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رودبار در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رودبار ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رودبار (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رودبار ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رودبار ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٥٠٦:٢٥:١٤١٣:١٠:١٧١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٢٠٠٠:٢٣:١٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:٤١٠٦:٢٤:٠١١٣:١٠:٠٧١٩:٥٦:٤٩٢٠:١٦:١٦٠٠:٢٢:٥٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠٩٠٦:٢٢:٤٩١٣:٠٩:٥٨١٩:٥٧:٤٢٢٠:١٧:١٢٠٠:٢٢:٤٠
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٧:٣٧٠٦:٢١:٣٨١٣:٠٩:٤٩١٩:٥٨:٣٥٢٠:١٨:٠٨٠٠:٢٢:٢١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٠٦٠٦:٢٠:٢٩١٣:٠٩:٤١١٩:٥٩:٢٨٢٠:١٩:٠٤٠٠:٢٢:٠٢
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٤:٣٦٠٦:١٩:٢٠١٣:٠٩:٣٣٢٠:٠٠:٢١٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢١:٤٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٣:٠٦٠٦:١٨:١٣١٣:٠٩:٢٦٢٠:٠١:١٤٢٠:٢٠:٥٦٠٠:٢١:٢٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤١:٣٨٠٦:١٧:٠٦١٣:٠٩:١٩٢٠:٠٢:٠٧٢٠:٢١:٥٢٠٠:٢١:٠٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٠:١٠٠٦:١٦:٠١١٣:٠٩:١٣٢٠:٠٢:٥٩٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٢٠:٥١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٨:٤٣٠٦:١٤:٥٧١٣:٠٩:٠٨٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٣:٤٣٠٠:٢٠:٣٥
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٧:١٨٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٩:٠٣٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٤:٣٩٠٠:٢٠:١٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣٥:٥٣٠٦:١٢:٥٢١٣:٠٨:٥٨٢٠:٠٥:٣٧٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٠:٠٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٤:٣٠٠٦:١١:٥٢١٣:٠٨:٥٤٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٦:٣٠٠٠:١٩:٤٨
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٣:٠٧٠٦:١٠:٥٣١٣:٠٨:٥١٢٠:٠٧:٢١٢٠:٢٧:٢٥٠٠:١٩:٣٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣١:٤٦٠٦:٠٩:٥٥١٣:٠٨:٤٨٢٠:٠٨:١٢٢٠:٢٨:٢٠٠٠:١٩:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٠:٢٦٠٦:٠٨:٥٩١٣:٠٨:٤٦٢٠:٠٩:٠٤٢٠:٢٩:١٥٠٠:١٩:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٩:٠٨٠٦:٠٨:٠٣١٣:٠٨:٤٤٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٣٠:١٠٠٠:١٨:٥٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠٧:١٠١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣١:٠٤٠٠:١٨:٤٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٦:٣٥٠٦:٠٦:١٨١٣:٠٨:٤٢٢٠:١١:٣٧٢٠:٣١:٥٨٠٠:١٨:٢٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٥:٢٠٠٦:٠٥:٢٧١٣:٠٨:٤٢٢٠:١٢:٢٧٢٠:٣٢:٥٢٠٠:١٨:١٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٤:٠٧٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٨:٤٣٢٠:١٣:١٨٢٠:٣٣:٤٥٠٠:١٨:٠٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢٢:٥٦٠٦:٠٣:٥٠١٣:٠٨:٤٤٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٤:٣٨٠٠:١٧:٥٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢١:٤٦٠٦:٠٣:٠٤١٣:٠٨:٤٦٢٠:١٤:٥٧٢٠:٣٥:٣١٠٠:١٧:٤٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٢٠:٣٩٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٨:٤٩٢٠:١٥:٤٦٢٠:٣٦:٢٣٠٠:١٧:٣٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٩:٣٢٠٦:٠١:٣٦١٣:٠٨:٥٢٢٠:١٦:٣٤٢٠:٣٧:١٤٠٠:١٧:٣١
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:٢٨٠٦:٠٠:٥٤١٣:٠٨:٥٥٢٠:١٧:٢٢٢٠:٣٨:٠٥٠٠:١٧:٢٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٢٥٠٦:٠٠:١٤١٣:٠٨:٥٩٢٠:١٨:١٠٢٠:٣٨:٥٦٠٠:١٧:١٧
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٢٤٠٥:٥٩:٣٦١٣:٠٩:٠٤٢٠:١٨:٥٧٢٠:٣٩:٤٦٠٠:١٧:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٥:٢٥٠٥:٥٨:٥٩١٣:٠٩:٠٩٢٠:١٩:٤٣٢٠:٤٠:٣٥٠٠:١٧:٠٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رودبار

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر رودبار

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری شهر رودبار

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
شهر رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق شهر رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رودبار برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رودبار

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر رودبار قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رودبار دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رودبار

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٥:٣٤١٣:١٥:٠٥١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٠٦٠٠:٢٩:٣٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٢٠٦:٣٦:٢٣١٣:١٤:٤٩١٩:٥٢:٤٠٢٠:١١:٤٢٠٠:٢٩:٢٩
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٨٠٦:٣٧:١١١٣:١٤:٣٣١٩:٥١:١٩٢٠:١٠:١٩٠٠:٢٩:٢٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٥٠٦:٣٨:٠٠١٣:١٤:١٦١٩:٤٩:٥٧٢٠:٠٨:٥٤٠٠:٢٩:١٤
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٣١٠٦:٣٨:٤٩١٣:١٣:٥٩١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٢٩٠٠:٢٩:٠٥
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٣٦٠٦:٣٩:٣٨١٣:١٣:٤٢١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٠٣٠٠:٢٨:٥٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٤١٠٦:٤٠:٢٦١٣:١٣:٢٤١٩:٤٥:٤٦٢٠:٠٤:٣٧٠٠:٢٨:٤٦
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٦٠٦:٤١:١٥١٣:١٣:٠٦١٩:٤٤:٢١٢٠:٠٣:١٠٠٠:٢٨:٣٥
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٥٠٠٦:٤٢:٠٤١٣:١٢:٤٨١٩:٤٢:٥٦٢٠:٠١:٤٢٠٠:٢٨:٢٥
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٣٠٦:٤٢:٥٢١٣:١٢:٢٩١٩:٤١:٣٠٢٠:٠٠:١٤٠٠:٢٨:١٣
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٥٦٠٦:٤٣:٤٠١٣:١٢:١٠١٩:٤٠:٠٤١٩:٥٨:٤٦٠٠:٢٨:٠١
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٥٩٠٦:٤٤:٢٩١٣:١١:٥١١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:١٧٠٠:٢٧:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠١٠٦:٤٥:١٧١٣:١١:٣١١٩:٣٧:٠٩١٩:٥٥:٤٨٠٠:٢٧:٣٦
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٠٣٠٦:٤٦:٠٥١٣:١١:١١١٩:٣٥:٤١١٩:٥٤:١٨٠٠:٢٧:٢٢
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٠٤٠٦:٤٦:٥٣١٣:١٠:٥١١٩:٣٤:١٣١٩:٥٢:٤٨٠٠:٢٧:٠٩
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٤٠٦:٤٧:٤١١٣:١٠:٣١١٩:٣٢:٤٤١٩:٥١:١٨٠٠:٢٦:٥٤
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٠٥٠٦:٤٨:٢٩١٣:١٠:١٠١٩:٣١:١٥١٩:٤٩:٤٧٠٠:٢٦:٤٠
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٠٤٠٦:٤٩:١٧١٣:٠٩:٤٩١٩:٢٩:٤٦١٩:٤٨:١٦٠٠:٢٦:٢٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٥٠:٠٥١٣:٠٩:٢٨١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٤٥٠٠:٢٦:٠٩
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٥٠:٥٣١٣:٠٩:٠٧١٩:٢٦:٤٦١٩:٤٥:١٤٠٠:٢٥:٥٣
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٠١٠٦:٥١:٤١١٣:٠٨:٤٦١٩:٢٥:١٦١٩:٤٣:٤٢٠٠:٢٥:٣٧
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٩٠٦:٥٢:٢٨١٣:٠٨:٢٥١٩:٢٣:٤٥١٩:٤٢:١١٠٠:٢٥:٢١
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٥٧٠٦:٥٣:١٦١٣:٠٨:٠٣١٩:٢٢:١٥١٩:٤٠:٣٩٠٠:٢٥:٠٤
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٤٠٦:٥٤:٠٤١٣:٠٧:٤٢١٩:٢٠:٤٤١٩:٣٩:٠٧٠٠:٢٤:٤٧
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٥١٠٦:٥٤:٥٢١٣:٠٧:٢٠١٩:١٩:١٣١٩:٣٧:٣٦٠٠:٢٤:٣٠
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤٧٠٦:٥٥:٤٠١٣:٠٦:٥٩١٩:١٧:٤٢١٩:٣٦:٠٤٠٠:٢٤:١٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٣٠٦:٥٦:٢٨١٣:٠٦:٣٧١٩:١٦:١١١٩:٣٤:٣٢٠٠:٢٣:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٩٠٦:٥٧:١٧١٣:٠٦:١٦١٩:١٤:٤٠١٩:٣٣:٠٠٠٠:٢٣:٣٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٥٠٦:٥٨:٠٥١٣:٠٥:٥٥١٩:١٣:٠٩١٩:٣١:٢٨٠٠:٢٣:١٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٣٠٠٦:٥٨:٥٣١٣:٠٥:٣٣١٩:١١:٣٨١٩:٢٩:٥٧٢٣:٥٣:٠١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٤:٢٥٠٥:٥٩:٤٢١٢:٠٥:١٢١٨:١٠:٠٦١٨:٢٨:٢٦٢٣:٢٢:٤٣

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رودبار

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رودبار شهر رودبار در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر رودبار شهر رودبار بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رودبار را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رودبار برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رودبار

رودبار یکی از شهرهای شمالی ایران و مرکز شهرستان رودبار، وسیع‌ترین و متنوع‌ترین شهرستانِ استان گیلان است. این شهر در مسیر اتوبان تهران-رشت و در ۲۶۸ کیلومتری تهران و ۶۰ کیلومتری رشت قرار دارد

شهر رودبار در ویکیپدیا

شهر رودبار

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رودبار موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رودبار برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رودبار بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رودبار

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رودبار است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رودبار
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر رودبار + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ شهر رودبار + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رودبار + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رودبار

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رودبار رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رودبار
زمان پخش اذان آنلاین به افق رودبار
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ رودبار دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رودبار دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رودبار
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رودبار ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق رودبار
افق شرعی امروز فردا رودبار دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رودبار یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٦ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو