جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر روانسر

جوانرود | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز روانسر


اذان صبح: ٠٤:٢٦:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٠:١٧
اذان ظهر: ١٣:٢٤:٥١
غروب آفتاب: ٢٠:٣٩:٢٧
اذان مغرب: ٢١:٠٠:١٨
نیمه شب: ٠٠:٣٢:٥٠

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر روانسر (شهرستان جوانرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر روانسر)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر روانسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر روانسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مادر ترزا
مردم غالبا نامعقول، خودخواه و غیر منطقی هستند، با وجود این آنها را ببخشید.

اوقات شرعی ماه جاری شهر روانسر

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر روانسر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر روانسر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر روانسر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر روانسر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان روانسر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٥:٠٩:٣٩٠٦:٣٩:٢٤١٣:٢١:١٧٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٣٥:٥٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٨:١٦١٣:٢١:٠٧٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٣٥:٣٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٠:٥٨٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:١٤٠٠:٣٥:٢١
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٦:٠٣١٣:٢٠:٤٩٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٥:٠٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٠:٤١٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٣٤:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٣٤:٢٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٢:٥١١٣:٢٠:٢٦٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٣٤:١٢
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٣١:٥٠١٣:٢٠:١٩٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٣٣:٥٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٣٠:٤٩١٣:٢٠:١٣٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٣٣:٤١
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٩:٤٩١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٣:٢٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٨:٥١١٣:٢٠:٠٣٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٠٢٠٠:٣٣:١١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٧:٥٤١٣:١٩:٥٨٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٥٢٠٠:٣٢:٥٧
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٦:٥٨١٣:١٩:٥٤٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣٢:٤٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٩:٥١٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٣٢:٣٠
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٥:١٠١٣:١٩:٤٨٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٣٢:١٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٤:١٧١٣:١٩:٤٦٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:١٤٠٠:٣٢:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٣:٢٦١٣:١٩:٤٤٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٣١:٥٤
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٩:٤٣٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٣١:٤٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢١:٤٩١٣:١٩:٤٢٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣١:٣٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٢١:٠٢١٣:١٩:٤٢٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٣٣٠٠:٣١:٢٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٢٠:١٧١٣:١٩:٤٣٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٣١:١٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٩:٣٣١٣:١٩:٤٤٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:١١٠٠:٣١:٠٦
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٨:٥١١٣:١٩:٤٦٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٠٠٠٠:٣٠:٥٨
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٨:١٠١٣:١٩:٤٩٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤١:٤٨٠٠:٣٠:٥١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٧:٣٠١٣:١٩:٥٢٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٣٠:٤٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٦:٥٢١٣:١٩:٥٥٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:٢٣٠٠:٣٠:٣٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٦:١٦١٣:١٩:٥٩٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:١٠٠٠:٣٠:٣٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٥:٤١١٣:٢٠:٠٤٢٠:٢٤:٤٩٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٣٠:٣٠
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٥:٠٨١٣:٢٠:٠٩٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٣٠:٢٦

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر روانسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر روانسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر روانسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان روانسر

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر روانسر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر روانسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر روانسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر روانسر

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر روانسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر روانسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر روانسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر روانسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر روانسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر روانسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر روانسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر روانسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر روانسر

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:١٦:٠٧١٣:٢٠:٠٠٢٠:٢٤:١٦٢٠:٤٤:٢١٠٠:٣٠:٣٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٠٠٦:١٥:٣٣١٣:٢٠:٠٥٢٠:٢٥:٠٠٢٠:٤٥:٠٧٠٠:٣٠:٢٩
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٥٧٠٦:١٥:٠٠١٣:٢٠:١٠٢٠:٢٥:٤٢٢٠:٤٥:٥٢٠٠:٣٠:٢٥
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٥:٠٧٠٦:١٤:٢٨١٣:٢٠:١٦٢٠:٢٦:٢٤٢٠:٤٦:٣٧٠٠:٣٠:٢٢
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٤:١٩٠٦:١٣:٥٨١٣:٢٠:٢٢٢٠:٢٧:٠٦٢٠:٤٧:٢١٠٠:٣٠:١٩
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٣:٣٣٠٦:١٣:٣٠١٣:٢٠:٢٩٢٠:٢٧:٤٧٢٠:٤٨:٠٤٠٠:٣٠:١٨
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٨٠٦:١٣:٠٤١٣:٢٠:٣٦٢٠:٢٨:٢٧٢٠:٤٨:٤٧٠٠:٣٠:١٧
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٦٠٦:١٢:٣٨١٣:٢٠:٤٣٢٠:٢٩:٠٧٢٠:٤٩:٢٩٠٠:٣٠:١٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٦٠٦:١٢:١٥١٣:٢٠:٥١٢٠:٢٩:٤٦٢٠:٥٠:١٠٠٠:٣٠:١٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٨٠٦:١١:٥٣١٣:٢١:٠٠٢٠:٣٠:٢٤٢٠:٥٠:٥١٠٠:٣٠:١٨
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٣٠:١٢٠٦:١١:٣٣١٣:٢١:٠٩٢٠:٣١:٠١٢٠:٥١:٣٠٠٠:٣٠:٢٠
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٣٨٠٦:١١:١٥١٣:٢١:١٨٢٠:٣١:٣٨٢٠:٥٢:٠٩٠٠:٣٠:٢٢
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٩:٠٧٠٦:١٠:٥٨١٣:٢١:٢٨٢٠:٣٢:١٣٢٠:٥٢:٤٦٠٠:٣٠:٢٥
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:٣٧٠٦:١٠:٤٣١٣:٢١:٣٨٢٠:٣٢:٤٨٢٠:٥٣:٢٣٠٠:٣٠:٢٩
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٠٠٦:١٠:٢٩١٣:٢١:٤٩٢٠:٣٣:٢٢٢٠:٥٣:٥٨٠٠:٣٠:٣٣
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤٥٠٦:١٠:١٧١٣:٢١:٥٩٢٠:٣٣:٥٤٢٠:٥٤:٣٣٠٠:٣٠:٣٩
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٢٣٠٦:١٠:٠٧١٣:٢٢:١٠٢٠:٣٤:٢٦٢٠:٥٥:٠٦٠٠:٣٠:٤٤
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٢٠٦:٠٩:٥٨١٣:٢٢:٢٢٢٠:٣٤:٥٧٢٠:٥٥:٣٨٠٠:٣٠:٥١
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٤٠٦:٠٩:٥١١٣:٢٢:٣٣٢٠:٣٥:٢٦٢٠:٥٦:٠٩٠٠:٣٠:٥٧
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٢٩٠٦:٠٩:٤٦١٣:٢٢:٤٥٢٠:٣٥:٥٤٢٠:٥٦:٣٨٠٠:٣١:٠٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٦٠٦:٠٩:٤٢١٣:٢٢:٥٧٢٠:٣٦:٢١٢٠:٥٧:٠٧٠٠:٣١:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٥٠٦:٠٩:٣٩١٣:٢٣:٠٩٢٠:٣٦:٤٧٢٠:٥٧:٣٤٠٠:٣١:٢٢
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٦٠٦:٠٩:٣٩١٣:٢٣:٢٢٢٠:٣٧:١٢٢٠:٥٧:٥٩٠٠:٣١:٣١
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٠٠٦:٠٩:٤٠١٣:٢٣:٣٤٢٠:٣٧:٣٥٢٠:٥٨:٢٣٠٠:٣١:٤١
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٦٠٦:٠٩:٤٢١٣:٢٣:٤٧٢٠:٣٧:٥٧٢٠:٥٨:٤٦٠٠:٣١:٥١
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٤٠٦:٠٩:٤٦١٣:٢٤:٠٠٢٠:٣٨:١٨٢٠:٥٩:٠٨٠٠:٣٢:٠٢
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٥٠٦:٠٩:٥١١٣:٢٤:١٣٢٠:٣٨:٣٧٢٠:٥٩:٢٧٠٠:٣٢:١٣
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٤٩٠٦:٠٩:٥٨١٣:٢٤:٢٥٢٠:٣٨:٥٥٢٠:٥٩:٤٦٠٠:٣٢:٢٥
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٥:٥٤٠٦:١٠:٠٧١٣:٢٤:٣٨٢٠:٣٩:١٢٢١:٠٠:٠٣٠٠:٣٢:٣٧
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٢٠٦:١٠:١٧١٣:٢٤:٥١٢٠:٣٩:٢٧٢١:٠٠:١٨٠٠:٣٢:٥٠
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٢٦:١٢٠٦:١٠:٢٨١٣:٢٥:٠٤٢٠:٣٩:٤١٢١:٠٠:٣٢٠٠:٣٣:٠٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر روانسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر روانسر شهر روانسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر روانسر شهر روانسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر روانسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر روانسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر روانسر

رَوانسَر یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر همراه با جوانرود و ثلاث باباجانی تا سال ۱۳۶۹ همگی جز شهرستان پاوه بودند. این شهر مرکز شهرستان روانسر است

شهر روانسر در ویکیپدیا

شهر روانسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر روانسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر روانسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر روانسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر روانسر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر روانسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر روانسر
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر روانسر + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر روانسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر روانسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر روانسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر روانسر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ روانسر دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق روانسر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق روانسر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا روانسر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ روانسر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ روانسر دانلود pdf
افق شرعی خرداد ٩٨ / ١٣٩٨ روانسر دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق روانسر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر روانسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو