جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر روانسر

جوانرود | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز روانسر

اذان صبح: ٠٤:٥٤:١٤
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٣٩
اذان ظهر: ١٢:١٣:٣٣
غروب آفتاب: ١٨:٠٩:٥٦
اذان مغرب: ١٨:٢٧:٤٥
نیمه شب شرعی: ٢٣:٣٢:٢٨

سه شنبه ٠٨ مهر ١٣٩٩
١١ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٩ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر روانسر (شهرستان جوانرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٨ مهر ٩٩ شهر روانسر)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر روانسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر روانسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت مولوی

فرانسیس بیكن
مطالعه، انسان را كامل می كند، سخنرانی به او حضور ذهن و سرعت انتقال می دهد، اما نوشتن، انسان را دقیق می كند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر روانسر

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر روانسر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر روانسر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر روانسر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٩٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر روانسر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان روانسر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٤:٥١٠٦:٥١:٤٨١٣:٢٣:٢٣١٩:٥٥:٣١٢٠:١٣:٥٦٠٠:٣٩:٢٦
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٣:٢٠٠٦:٥٠:٣٢١٣:٢٣:٠٨١٩:٥٦:١٩٢٠:١٤:٤٦٠٠:٣٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢١:٤٩٠٦:٤٩:١٦١٣:٢٢:٥٥١٩:٥٧:٠٧٢٠:١٥:٣٦٠٠:٣٨:٤٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٠:١٩٠٦:٤٨:٠٢١٣:٢٢:٤١١٩:٥٧:٥٤٢٠:١٦:٢٦٠٠:٣٨:٢٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٨:٤٩٠٦:٤٦:٤٨١٣:٢٢:٢٨١٩:٥٨:٤٢٢٠:١٧:١٦٠٠:٣٨:٠١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٧:١٩٠٦:٤٥:٣٤١٣:٢٢:١٦١٩:٥٩:٣٠٢٠:١٨:٠٦٠٠:٣٧:٤٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٥:٥٠٠٦:٤٤:٢٢١٣:٢٢:٠٣٢٠:٠٠:١٨٢٠:١٨:٥٦٠٠:٣٧:٢٠
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٤:٢٢٠٦:٤٣:١٠١٣:٢١:٥١٢٠:٠١:٠٦٢٠:١٩:٤٧٠٠:٣٧:٠٠
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٢:٥٤٠٦:٤١:٥٩١٣:٢١:٤٠٢٠:٠١:٥٤٢٠:٢٠:٣٧٠٠:٣٦:٤٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١١:٢٦٠٦:٤٠:٤٩١٣:٢١:٢٩٢٠:٠٢:٤٢٢٠:٢١:٢٨٠٠:٣٦:٢١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٩:٥٩٠٦:٣٩:٤٠١٣:٢١:١٩٢٠:٠٣:٣٠٢٠:٢٢:١٩٠٠:٣٦:٠٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٨:٣٣٠٦:٣٨:٣٢١٣:٢١:٠٩٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٠٩٠٠:٣٥:٤٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٧:٠٨٠٦:٣٧:٢٤١٣:٢٠:٥٩٢٠:٠٥:٠٦٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٣٥:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٥:٤٣٠٦:٣٦:١٨١٣:٢٠:٥٠٢٠:٠٥:٥٤٢٠:٢٤:٥١٠٠:٣٥:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٤:١٩٠٦:٣٥:١٣١٣:٢٠:٤٢٢٠:٠٦:٤٢٢٠:٢٥:٤٢٠٠:٣٤:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٣٤:٠٩١٣:٢٠:٣٤٢٠:٠٧:٣١٢٠:٢٦:٣٣٠٠:٣٤:٣٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠١:٣٣٠٦:٣٣:٠٥١٣:٢٠:٢٦٢٠:٠٨:١٩٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٣٤:١٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٠:١١٠٦:٣٢:٠٣١٣:٢٠:٢٠٢٠:٠٩:٠٧٢٠:٢٨:١٥٠٠:٣٣:٥٩
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٨:٥١٠٦:٣١:٠٢١٣:٢٠:١٣٢٠:٠٩:٥٥٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٣٣:٤٣
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٧:٣١٠٦:٣٠:٠٣١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٠:٤٣٢٠:٢٩:٥٧٠٠:٣٣:٢٨
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٦:١٣٠٦:٢٩:٠٤١٣:٢٠:٠٢٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٤٨٠٠:٣٣:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٤:٥٥٠٦:٢٨:٠٧١٣:١٩:٥٨٢٠:١٢:١٩٢٠:٣١:٣٩٠٠:٣٢:٥٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٣٩٠٦:٢٧:١٠١٣:١٩:٥٤٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٢:٣٠٠٠:٣٢:٤٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٢:٢٤٠٦:٢٦:١٥١٣:١٩:٥١٢٠:١٣:٥٥٢٠:٣٣:٢١٠٠:٣٢:٣٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥١:١٠٠٦:٢٥:٢٢١٣:١٩:٤٨٢٠:١٤:٤٣٢٠:٣٤:١١٠٠:٣٢:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٥٧٠٦:٢٤:٢٩١٣:١٩:٤٦٢٠:١٥:٣٠٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٣٢:٠٨
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٤٥٠٦:٢٣:٣٨١٣:١٩:٤٤٢٠:١٦:١٨٢٠:٣٥:٥٢٠٠:٣١:٥٦
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٣٥٠٦:٢٢:٤٩١٣:١٩:٤٣٢٠:١٧:٠٥٢٠:٣٦:٤٢٠٠:٣١:٤٦
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٢٢:٠٠١٣:١٩:٤٢٢٠:١٧:٥٢٢٠:٣٧:٣٢٠٠:٣١:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر روانسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر روانسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر روانسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان روانسر

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر روانسر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر روانسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر روانسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر روانسر

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر روانسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر روانسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر روانسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر روانسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر روانسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر روانسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر روانسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر روانسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر روانسر

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر روانسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر روانسر شهر روانسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر روانسر شهر روانسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر روانسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر روانسر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر روانسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش شهر روانسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر روانسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر روانسر

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٣٩٠٦:١١:٣٠١٢:١٥:٥٧١٨:١٩:٥٢١٨:٣٧:٤٢٢٣:٣٤:٣٩
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٢٧٠٦:١٢:١٤١٢:١٥:٣٦١٨:١٨:٢٦١٨:٣٦:١٦٢٣:٣٤:٢١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:١٦٠٦:١٢:٥٧١٢:١٥:١٥١٨:١٧:٠٠١٨:٣٤:٥٠٢٣:٣٤:٠٢
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٠٤٠٦:١٣:٤١١٢:١٤:٥٤١٨:١٥:٣٥١٨:٣٣:٢٥٢٣:٣٣:٤٣
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٥٢٠٦:١٤:٢٥١٢:١٤:٣٤١٨:١٤:١٠١٨:٣١:٥٩٢٣:٣٣:٢٥
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:٣٩٠٦:١٥:١٠١٢:١٤:١٣١٨:١٢:٤٥١٨:٣٠:٣٤٢٣:٣٣:٠٦
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٢٧٠٦:١٥:٥٤١٢:١٣:٥٣١٨:١١:٢٠١٨:٢٩:١٠٢٣:٣٢:٤٧
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٤:١٤٠٦:١٦:٣٩١٢:١٣:٣٣١٨:٠٩:٥٦١٨:٢٧:٤٥٢٣:٣٢:٢٨
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٠١٠٦:١٧:٢٤١٢:١٣:١٣١٨:٠٨:٣١١٨:٢٦:٢٢٢٣:٣٢:١٠
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٨:٠٩١٢:١٢:٥٤١٨:٠٧:٠٨١٨:٢٤:٥٨٢٣:٣١:٥١
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٦:٣٥٠٦:١٨:٥٤١٢:١٢:٣٥١٨:٠٥:٤٤١٨:٢٣:٣٥٢٣:٣١:٣٣
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٧:٢٢٠٦:١٩:٣٩١٢:١٢:١٦١٨:٠٤:٢١١٨:٢٢:١٢٢٣:٣١:١٥
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٩٠٦:٢٠:٢٥١٢:١١:٥٧١٨:٠٢:٥٨١٨:٢٠:٥٠٢٣:٣٠:٥٧
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٨:٥٦٠٦:٢١:١١١٢:١١:٣٩١٨:٠١:٣٦١٨:١٩:٢٩٢٣:٣٠:٣٩
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٩:٤٢٠٦:٢١:٥٨١٢:١١:٢٢١٨:٠٠:١٤١٨:١٨:٠٨٢٣:٣٠:٢٢
١٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٠:٢٩٠٦:٢٢:٤٤١٢:١١:٠٤١٧:٥٨:٥٣١٨:١٦:٤٧٢٣:٣٠:٠٤
١٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠١:١٥٠٦:٢٣:٣١١٢:١٠:٤٧١٧:٥٧:٣٢١٨:١٥:٢٧٢٣:٢٩:٤٧
١٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٠٢٠٦:٢٤:١٩١٢:١٠:٣١١٧:٥٦:١٢١٨:١٤:٠٨٢٣:٢٩:٣٠
١٩ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٨٠٦:٢٥:٠٧١٢:١٠:١٥١٧:٥٤:٥٣١٨:١٢:٥٠٢٣:٢٩:١٤
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٥٠٦:٢٥:٥٥١٢:٠٩:٥٩١٧:٥٣:٣٤١٨:١١:٣٢٢٣:٢٨:٥٨
٢١ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٦:٤٣١٢:٠٩:٤٥١٧:٥٢:١٦١٨:١٠:١٥٢٣:٢٨:٤٢
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٨٠٦:٢٧:٣٢١٢:٠٩:٣٠١٧:٥٠:٥٩١٨:٠٨:٥٩٢٣:٢٨:٢٧
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٥:٥٥٠٦:٢٨:٢١١٢:٠٩:١٦١٧:٤٩:٤٢١٨:٠٧:٤٣٢٣:٢٨:١٢
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٦:٤٢٠٦:٢٩:١٠١٢:٠٩:٠٣١٧:٤٨:٢٦١٨:٠٦:٢٩٢٣:٢٧:٥٧
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٣٠:٠٠١٢:٠٨:٥٠١٧:٤٧:١١١٨:٠٥:١٥٢٣:٢٧:٤٣
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٦٠٦:٣٠:٥٠١٢:٠٨:٣٨١٧:٤٥:٥٦١٨:٠٤:٠٢٢٣:٢٧:٣٠
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٠٣٠٦:٣١:٤١١٢:٠٨:٢٦١٧:٤٤:٤٣١٨:٠٢:٥٠٢٣:٢٧:١٦
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥٠٠٦:٣٢:٣٢١٢:٠٨:١٦١٧:٤٣:٣٠١٨:٠١:٣٩٢٣:٢٧:٠٤
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٥:١٠:٣٧٠٦:٣٣:٢٣١٢:٠٨:٠٥١٧:٤٢:١٩١٨:٠٠:٢٩٢٣:٢٦:٥١
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٥:١١:٢٤٠٦:٣٤:١٥١٢:٠٧:٥٦١٧:٤١:٠٨١٧:٥٩:٢٠٢٣:٢٦:٤٠

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر روانسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر روانسر شهر روانسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی شهر روانسر شهر روانسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر روانسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر روانسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر روانسر

رَوانسَر یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر همراه با جوانرود و ثلاث باباجانی تا سال ۱۳۶۹ همگی جز شهرستان پاوه بودند. این شهر مرکز شهرستان روانسر است

شهر روانسر در ویکیپدیا

شهر روانسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر روانسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر روانسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر روانسر بر روی نقشه

شهر روانسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر روانسر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر روانسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر روانسر
اوقات شرعی مهر ٩٩ شهر روانسر + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر روانسر + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر روانسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر روانسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر روانسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر روانسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر روانسر رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ روانسر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق روانسر
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق روانسر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق روانسر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ روانسر دانلود pdf
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ روانسر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا روانسر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق روانسر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر روانسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو