جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر روانسر

جوانرود | کرمانشاه | ایران

اوقات شرعی امروز روانسر


اذان صبح: ٠٥:٤٣:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٦:٣٧
اذان ظهر: ١٣:١٨:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٢٩:٣١
اذان مغرب: ١٩:٤٧:٢٤
نیمه شب: ٠٠:٣٦:٤٢

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر روانسر (شهرستان جوانرود) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ شهر روانسر)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر روانسر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر روانسر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آنتونی رابینز
چنانچه با آسایش و بی هیچ شك و تردیدی، آنچه را می‌خواهید در دنیای بیرون شاهد روی دادن آن باشید، به روشنی در ذهن‌تان ببینید، بی‌شك روی خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر روانسر

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر روانسر در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر روانسر ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر روانسر (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر روانسر ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان روانسر ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٨:١٣٠٦:٣٨:١٦١٣:٢١:٠٧٢٠:٠٤:٣١٢٠:٢٣:٢٣٠٠:٣٥:٣٩
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٦:٤٨٠٦:٣٧:٠٩١٣:٢٠:٥٨٢٠:٠٥:١٩٢٠:٢٤:١٤٠٠:٣٥:٢١
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٥:٢٣٠٦:٣٦:٠٣١٣:٢٠:٤٩٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٥:٠٥٠٠:٣٥:٠٣
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٣:٥٩٠٦:٣٤:٥٨١٣:٢٠:٤١٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٥:٥٦٠٠:٣٤:٤٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٢:٣٦٠٦:٣٣:٥٤١٣:٢٠:٣٣٢٠:٠٧:٤٤٢٠:٢٦:٤٧٠٠:٣٤:٢٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠١:١٤٠٦:٣٢:٥١١٣:٢٠:٢٦٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٧:٣٨٠٠:٣٤:١٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٩:٥٣٠٦:٣١:٥٠١٣:٢٠:١٩٢٠:٠٩:٢٠٢٠:٢٨:٢٩٠٠:٣٣:٥٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٨:٣٣٠٦:٣٠:٤٩١٣:٢٠:١٣٢٠:١٠:٠٨٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٣٣:٤١
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٩:٤٩١٣:٢٠:٠٨٢٠:١٠:٥٦٢٠:٣٠:١١٠٠:٣٣:٢٦
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٥:٥٥٠٦:٢٨:٥١١٣:٢٠:٠٣٢٠:١١:٤٤٢٠:٣١:٠٢٠٠:٣٣:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٤:٣٨٠٦:٢٧:٥٤١٣:١٩:٥٨٢٠:١٢:٣٢٢٠:٣١:٥٢٠٠:٣٢:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٣:٢١٠٦:٢٦:٥٨١٣:١٩:٥٤٢٠:١٣:٢٠٢٠:٣٢:٤٣٠٠:٣٢:٤٣
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٦:٠٣١٣:١٩:٥١٢٠:١٤:٠٧٢٠:٣٣:٣٤٠٠:٣٢:٣٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٠:٥٣٠٦:٢٥:١٠١٣:١٩:٤٨٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٤:٢٤٠٠:٣٢:١٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٩:٤٠٠٦:٢٤:١٧١٣:١٩:٤٦٢٠:١٥:٤٢٢٠:٣٥:١٤٠٠:٣٢:٠٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٨:٢٩٠٦:٢٣:٢٦١٣:١٩:٤٤٢٠:١٦:٢٩٢٠:٣٦:٠٤٠٠:٣١:٥٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٧:١٩٠٦:٢٢:٣٧١٣:١٩:٤٣٢٠:١٧:١٦٢٠:٣٦:٥٤٠٠:٣١:٤٣
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٦:١٠٠٦:٢١:٤٩١٣:١٩:٤٢٢٠:١٨:٠٣٢٠:٣٧:٤٤٠٠:٣١:٣٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٥:٠٣٠٦:٢١:٠٢١٣:١٩:٤٢٢٠:١٨:٥٠٢٠:٣٨:٣٣٠٠:٣١:٢٣
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:٥٧٠٦:٢٠:١٧١٣:١٩:٤٣٢٠:١٩:٣٦٢٠:٣٩:٢٣٠٠:٣١:١٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:٥٣٠٦:١٩:٣٣١٣:١٩:٤٤٢٠:٢٠:٢٢٢٠:٤٠:١١٠٠:٣١:٠٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:٥٠٠٦:١٨:٥١١٣:١٩:٤٦٢٠:٢١:٠٧٢٠:٤١:٠٠٠٠:٣٠:٥٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٤٩٠٦:١٨:١٠١٣:١٩:٤٩٢٠:٢١:٥٣٢٠:٤١:٤٨٠٠:٣٠:٥١
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٧:٣٠١٣:١٩:٥٢٢٠:٢٢:٣٧٢٠:٤٢:٣٦٠٠:٣٠:٤٥
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٥٢٠٦:١٦:٥٢١٣:١٩:٥٥٢٠:٢٣:٢٢٢٠:٤٣:٢٣٠٠:٣٠:٣٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٥٦٠٦:١٦:١٦١٣:١٩:٥٩٢٠:٢٤:٠٦٢٠:٤٤:١٠٠٠:٣٠:٣٤
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٧:٠٢٠٦:١٥:٤١١٣:٢٠:٠٤٢٠:٢٤:٤٩٢٠:٤٤:٥٦٠٠:٣٠:٣٠
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١٠٠٦:١٥:٠٨١٣:٢٠:٠٩٢٠:٢٥:٣٢٢٠:٤٥:٤٢٠٠:٣٠:٢٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٤:٣٦١٣:٢٠:١٥٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:٢٧٠٠:٣٠:٢٣

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر روانسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر روانسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر روانسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان روانسر

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر روانسر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر روانسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر روانسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری شهر روانسر

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
شهر روانسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر روانسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق شهر روانسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر روانسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر روانسر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر روانسر

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش شهر روانسر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر روانسر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر روانسر

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٥٠٦:٤٩:٢٠١٣:٢٦:٠٥٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٠:٤٩٠٠:٤٢:٠٦
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٥٥٠٦:٥٠:٠٤١٣:٢٥:٤٩٢٠:٠١:٠٢٢٠:١٩:٣١٠٠:٤١:٥٨
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٤٠٦:٥٠:٤٨١٣:٢٥:٣٣١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:١٢٠٠:٤١:٤٩
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٥٤٠٦:٥١:٣٢١٣:٢٥:١٦١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٦:٥٣٠٠:٤١:٤٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٥٣٠٦:٥٢:١٦١٣:٢٤:٥٩١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٣٣٠٠:٤١:٣١
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥١٠٦:٥٢:٥٩١٣:٢٤:٤٢١٩:٥٥:٥١٢٠:١٤:١٢٠٠:٤١:٢٠
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٤٩٠٦:٥٣:٤٣١٣:٢٤:٢٤١٩:٥٤:٣٢٢٠:١٢:٥١٠٠:٤١:١٠
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٤٧٠٦:٥٤:٢٦١٣:٢٤:٠٦١٩:٥٣:١٣٢٠:١١:٢٩٠٠:٤٠:٥٨
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٤٠٦:٥٥:١٠١٣:٢٣:٤٨١٩:٥١:٥٢٢٠:١٠:٠٧٠٠:٤٠:٤٧
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٤١٠٦:٥٥:٥٣١٣:٢٣:٢٩١٩:٥٠:٣١٢٠:٠٨:٤٤٠٠:٤٠:٣٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٨٠٦:٥٦:٣٧١٣:٢٣:١٠١٩:٤٩:١٠٢٠:٠٧:٢١٠٠:٤٠:٢٢
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٤٠٦:٥٧:٢٠١٣:٢٢:٥١١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٥:٥٨٠٠:٤٠:٠٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٢٩٠٦:٥٨:٠٣١٣:٢٢:٣١١٩:٤٦:٢٦٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٣٩:٥٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٣:٢٤٠٦:٥٨:٤٦١٣:٢٢:١١١٩:٤٥:٠٣٢٠:٠٣:٠٩٠٠:٣٩:٤١
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٤:١٩٠٦:٥٩:٢٩١٣:٢١:٥١١٩:٤٣:٤٠٢٠:٠١:٤٤٠٠:٣٩:٢٦
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٥:١٣٠٧:٠٠:١٢١٣:٢١:٣١١٩:٤٢:١٦٢٠:٠٠:١٩٠٠:٣٩:١١
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٦:٠٧٠٧:٠٠:٥٥١٣:٢١:١٠١٩:٤٠:٥٢١٩:٥٨:٥٤٠٠:٣٨:٥٦
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٠٠٠٧:٠١:٣٧١٣:٢٠:٤٩١٩:٣٩:٢٨١٩:٥٧:٢٨٠٠:٣٨:٤٠
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٧:٥٣٠٧:٠٢:٢٠١٣:٢٠:٢٨١٩:٣٨:٠٣١٩:٥٦:٠٣٠٠:٣٨:٢٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٣:٠٣١٣:٢٠:٠٧١٩:٣٦:٣٨١٩:٥٤:٣٧٠٠:٣٨:٠٨
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٩:٣٧٠٧:٠٣:٤٦١٣:١٩:٤٦١٩:٣٥:١٣١٩:٥٣:١٠٠٠:٣٧:٥١
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢٩٠٧:٠٤:٢٨١٣:١٩:٢٥١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٤٤٠٠:٣٧:٣٤
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٠٠٧:٠٥:١١١٣:١٩:٠٣١٩:٣٢:٢٢١٩:٥٠:١٨٠٠:٣٧:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٢:١١٠٧:٠٥:٥٤١٣:١٨:٤٢١٩:٣٠:٥٧١٩:٤٨:٥١٠٠:٣٦:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٠٢٠٧:٠٦:٣٧١٣:١٨:٢٠١٩:٢٩:٣١١٩:٤٧:٢٤٠٠:٣٦:٤٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٣:٥٢٠٧:٠٧:١٩١٣:١٧:٥٩١٩:٢٨:٠٥١٩:٤٥:٥٨٠٠:٣٦:٢٤
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٢٠٧:٠٨:٠٢١٣:١٧:٣٧١٩:٢٦:٣٩١٩:٤٤:٣١٠٠:٣٦:٠٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٥:٣٢٠٧:٠٨:٤٥١٣:١٧:١٦١٩:٢٥:١٣١٩:٤٣:٠٥٠٠:٣٥:٤٧
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٢٠٧:٠٩:٢٩١٣:١٦:٥٤١٩:٢٣:٤٧١٩:٤١:٣٨٠٠:٣٥:٢٩
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٤٧:١١٠٧:١٠:١٢١٣:١٦:٣٣١٩:٢٢:٢١١٩:٤٠:١٢٠٠:٠٥:١١
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٠٠٦:١٠:٥٥١٢:١٦:١٢١٨:٢٠:٥٦١٨:٣٨:٤٦٢٣:٣٤:٥٢

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ شهر روانسر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر روانسر شهر روانسر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی شهر روانسر شهر روانسر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر روانسر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر روانسر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر روانسر

رَوانسَر یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. این شهر همراه با جوانرود و ثلاث باباجانی تا سال ۱۳۶۹ همگی جز شهرستان پاوه بودند. این شهر مرکز شهرستان روانسر است

شهر روانسر در ویکیپدیا

شهر روانسر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر روانسر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر روانسر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر روانسر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر روانسر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر روانسر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر روانسر
اوقات شرعی شهریور ٩٨ شهر روانسر + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ شهر روانسر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر روانسر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر روانسر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر روانسر رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق روانسر
افق شرعی امروز فردا روانسر دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ روانسر دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق روانسر
زمان پخش اذان مستقیم به افق روانسر
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ روانسر دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق روانسر
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق روانسر ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر روانسر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو