جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رهنگ

نوجین | فراشبند | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز رهنگ


اذان صبح: ٠٤:٣٣:٢٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٤:١١
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٢٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٤:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:١٣:٣١
نیمه شب: ٠٠:١٣:٥٢

جمعه ٠٩ خرداد ١٣٩٩
٠٦ شوال ١٤٤١ قمری
٢٩ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رهنگ (شهرستان فراشبند) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ خرداد ٩٩ روستای رهنگ)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رهنگ)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رهنگ)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ویكتور هوگو
بهترین دوستان من كسانی هستند كه پیشانی و ابروهای آنها باز است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رهنگ

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رهنگ در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رهنگ ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رهنگ (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣٢٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رهنگ ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رهنگ ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٦:٤٠٠٦:٣٧:٠٩١٣:٠٢:٠٨١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٤:٤٥٠٠:٢١:٢٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٥:٢٥٠٦:٣٦:٠٥١٣:٠١:٥٣١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٥:٢١٠٠:٢١:٠٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٤:١٠٠٦:٣٥:٠١١٣:٠١:٣٩١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٥:٥٨٠٠:٢٠:٤٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٢:٥٥٠٦:٣٣:٥٨١٣:٠١:٢٥١٩:٢٩:١٩١٩:٤٦:٣٦٠٠:٢٠:٣٠
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١١:٤١٠٦:٣٢:٥٦١٣:٠١:١٢١٩:٢٩:٥٤١٩:٤٧:١٣٠٠:٢٠:١١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٠:٢٧٠٦:٣١:٥٤١٣:٠٠:٥٩١٩:٣٠:٣٠١٩:٤٧:٥٠٠٠:١٩:٥٢
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٩:١٤٠٦:٣٠:٥٣١٣:٠٠:٤٦١٩:٣١:٠٦١٩:٤٨:٢٨٠٠:١٩:٣٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٨:٠١٠٦:٢٩:٥٢١٣:٠٠:٣٤١٩:٣١:٤١١٩:٤٩:٠٥٠٠:١٩:١٥
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠٦:٤٩٠٦:٢٨:٥٣١٣:٠٠:٢٢١٩:٣٢:١٧١٩:٤٩:٤٣٠٠:١٨:٥٧
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٥:٣٧٠٦:٢٧:٥٤١٣:٠٠:١١١٩:٣٢:٥٣١٩:٥٠:٢١٠٠:١٨:٤٠
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٦:٥٦١٣:٠٠:٠٠١٩:٣٣:٢٩١٩:٥٠:٥٩٠٠:١٨:٢٢
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٣:١٦٠٦:٢٥:٥٩١٢:٥٩:٤٩١٩:٣٤:٠٥١٩:٥١:٣٨٠٠:١٨:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٢:٠٦٠٦:٢٥:٠٢١٢:٥٩:٣٩١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٢:١٦٠٠:١٧:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٥٧٠٦:٢٤:٠٧١٢:٥٩:٣٠١٩:٣٥:١٨١٩:٥٢:٥٥٠٠:١٧:٣٣
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٩:٤٨٠٦:٢٣:١٢١٢:٥٩:٢١١٩:٣٥:٥٤١٩:٥٣:٣٣٠٠:١٧:١٨
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٨:٤١٠٦:٢٢:١٨١٢:٥٩:١٢١٩:٣٦:٣١١٩:٥٤:١٢٠٠:١٧:٠٢
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٧:٣٤٠٦:٢١:٢٥١٢:٥٩:٠٤١٩:٣٧:٠٨١٩:٥٤:٥١٠٠:١٦:٤٨
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٦:٢٨٠٦:٢٠:٣٤١٢:٥٨:٥٧١٩:٣٧:٤٥١٩:٥٥:٣٠٠٠:١٦:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٥:٢٣٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٨:٥٠١٩:٣٨:٢٢١٩:٥٦:٠٩٠٠:١٦:٢٠
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٤:١٨٠٦:١٨:٥٣١٢:٥٨:٤٤١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٦:٤٩٠٠:١٦:٠٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٣:١٥٠٦:١٨:٠٤١٢:٥٨:٣٨١٩:٣٩:٣٦١٩:٥٧:٢٨٠٠:١٥:٥٤
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٢:١٣٠٦:١٧:١٦١٢:٥٨:٣٣١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٠٨٠٠:١٥:٤٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥١:١١٠٦:١٦:٣٠١٢:٥٨:٢٨١٩:٤٠:٥٠١٩:٥٨:٤٧٠٠:١٥:٣١
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٠:١١٠٦:١٥:٤٤١٢:٥٨:٢٤١٩:٤١:٢٨١٩:٥٩:٢٧٠٠:١٥:٢٠
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤٩:١٢٠٦:١٥:٠٠١٢:٥٨:٢١١٩:٤٢:٠٥٢٠:٠٠:٠٦٠٠:١٥:٠٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٨:١٤٠٦:١٤:١٧١٢:٥٨:١٨١٩:٤٢:٤٢٢٠:٠٠:٤٦٠٠:١٥:٠٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٧:١٧٠٦:١٣:٣٥١٢:٥٨:١٦١٩:٤٣:١٩٢٠:٠١:٢٦٠٠:١٤:٥٠
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٦:٢١٠٦:١٢:٥٤١٢:٥٨:١٤١٩:٤٣:٥٧٢٠:٠٢:٠٥٠٠:١٤:٤٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٥:٢٧٠٦:١٢:١٤١٢:٥٨:١٣١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٢:٤٥٠٠:١٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رهنگ

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رهنگ

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رهنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رهنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رهنگ

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای رهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رهنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رهنگ برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رهنگ

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای رهنگ قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رهنگ دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رهنگ

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٨:٠٥٠٦:٠٧:٠٦١٢:٥٨:٣٠١٩:٥٠:١١٢٠:٠٨:٤٣٠٠:١٣:٤٨
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٦:٣٩١٢:٥٨:٣٤١٩:٥٠:٤٦٢٠:٠٩:٢٠٠٠:١٣:٤٦
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٦٠٦:٠٦:١٤١٢:٥٨:٣٩١٩:٥١:٢١٢٠:٠٩:٥٧٠٠:١٣:٤٥
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠٩٠٦:٠٥:٥٠١٢:٥٨:٤٥١٩:٥١:٥٦٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٣:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٥:٣٣٠٦:٠٥:٢٨١٢:٥٨:٥١١٩:٥٢:٣١٢٠:١١:١١٠٠:١٣:٤٥
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٩٠٦:٠٥:٠٦١٢:٥٨:٥٨١٩:٥٣:٠٤٢٠:١١:٤٦٠٠:١٣:٤٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٤:٢٧٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٩:٠٥١٩:٥٣:٣٨٢٠:١٢:٢٢٠٠:١٣:٤٧
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٥٦٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٩:١٢١٩:٥٤:١١٢٠:١٢:٥٧٠٠:١٣:٤٩
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٧٠٦:٠٤:١١١٢:٥٩:٢٠١٩:٥٤:٤٣٢٠:١٣:٣١٠٠:١٣:٥٢
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٣:٠٠٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٩:٢٨١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٠٥٠٠:١٣:٥٥
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:٣٥٠٦:٠٣:٤١١٢:٥٩:٣٧١٩:٥٥:٤٧٢٠:١٤:٣٨٠٠:١٣:٥٩
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٢:١١٠٦:٠٣:٢٧١٢:٥٩:٤٦١٩:٥٦:١٨٢٠:١٥:١٠٠٠:١٤:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٤٩٠٦:٠٣:١٦١٢:٥٩:٥٦١٩:٥٦:٤٨٢٠:١٥:٤٢٠٠:١٤:٠٨
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:٢٨٠٦:٠٣:٠٥١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٧:١٧٢٠:١٦:١٣٠٠:١٤:١٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٢:٥٦١٣:٠٠:١٦١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٤:٢٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٥٣٠٦:٠٢:٤٩١٣:٠٠:٢٦١٩:٥٨:١٤٢٠:١٧:١٢٠٠:١٤:٢٦
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:٠٢:٤٢١٣:٠٠:٣٧١٩:٥٨:٤١٢٠:١٧:٤١٠٠:١٤:٣٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٥٠٦:٠٢:٣٧١٣:٠٠:٤٨١٩:٥٩:٠٨٢٠:١٨:٠٩٠٠:١٤:٤١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٤٠٦:٠٢:٣٤١٣:٠١:٠٠١٩:٥٩:٣٤٢٠:١٨:٣٥٠٠:١٤:٤٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٥٠٦:٠٢:٣٢١٣:٠١:١١١٩:٥٩:٥٩٢٠:١٩:٠١٠٠:١٤:٥٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٢:٣١١٣:٠١:٢٣٢٠:٠٠:٢٣٢٠:١٩:٢٦٠٠:١٥:٠٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٦:٠٢:٣١١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٠:٤٦٢٠:١٩:٥١٠٠:١٥:١٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٢:٣٣١٣:٠١:٤٨٢٠:٠١:٠٨٢٠:٢٠:١٤٠٠:١٥:٢٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٢:٣٦١٣:٠٢:٠٠٢٠:٠١:٣٠٢٠:٢٠:٣٦٠٠:١٥:٣٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٦٠٦:٠٢:٤٠١٣:٠٢:١٣٢٠:٠١:٥٠٢٠:٢٠:٥٧٠٠:١٥:٤٩
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٨٠٦:٠٢:٤٦١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٢:١٠٢٠:٢١:١٧٠٠:١٦:٠٠
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥١٠٦:٠٢:٥٣١٣:٠٢:٣٩٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٣٥٠٠:١٦:١٢
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٧٠٦:٠٣:٠١١٣:٠٢:٥٢٢٠:٠٢:٤٥٢٠:٢١:٥٣٠٠:١٦:٢٥
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٠٤٠٦:٠٣:١٠١٣:٠٣:٠٥٢٠:٠٣:٠٢٢٠:٢٢:١٠٠٠:١٦:٣٧
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٣٠٦:٠٣:٢٠١٣:٠٣:١٨٢٠:٠٣:١٧٢٠:٢٢:٢٥٠٠:١٦:٥٠
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٣٠:٢٤٠٦:٠٣:٣٢١٣:٠٣:٣١٢٠:٠٣:٣١٢٠:٢٢:٣٩٠٠:١٧:٠٣

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رهنگ

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رهنگ روستای رهنگ در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رهنگ روستای رهنگ بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رهنگ را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رهنگ برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رهنگ

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رهنگ موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رهنگ برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رهنگ

روستای رهنگ بر روی نقشه

روستای رهنگ بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رهنگ

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رهنگ است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رهنگ
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رهنگ + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای رهنگ + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رهنگ + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رهنگ

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رهنگ رسیده اید.

افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ رهنگ دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رهنگ
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رهنگ
افق شرعی امروز فردا رهنگ دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق رهنگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رهنگ ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق رهنگ
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رهنگ

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رهنگ یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو