جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رهمالی

کبگیان | دنا | کهگیلویه و بویراحمد | ایران

اوقات شرعی امروز رهمالی


اذان صبح: ٠٥:٢٩:١٦
طلوع آفتاب: ٠٦:٤٨:٥٦
اذان ظهر: ١٢:٥٩:٢٥
غروب آفتاب: ١٩:٠٩:٢٥
اذان مغرب: ١٩:٢٦:٣٢
نیمه شب: ٠٠:١٩:٤١

دوشنبه ٢٥ شهریور ١٣٩٨
١٦ محرم ١٤٤١ قمری
١٦ سپتامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رهمالی (شهرستان دنا) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٥ شهریور ٩٨ روستای رهمالی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای رهمالی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رهمالی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

مثل قدیمی
اگر تنها كار كنید و سرگرمی نداشته باشید، پژمرده می شوید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رهمالی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی محرم ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رهمالی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رهمالی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رهمالی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٢٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رهمالی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رهمالی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٠:٠٣٠٦:٢٥:٠٠١٣:٠٢:١٢١٩:٣٩:٥١١٩:٥٧:٤٧٠٠:١٩:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٤:٠١١٣:٠٢:٠٢١٩:٤٠:٣١١٩:٥٨:٣٠٠٠:١٩:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٧:٣٧٠٦:٢٣:٠٤١٣:٠١:٥٤١٩:٤١:١١١٩:٥٩:١٢٠٠:١٨:٤٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٦:٢٥٠٦:٢٢:٠٧١٣:٠١:٤٦١٩:٤١:٥١١٩:٥٩:٥٥٠٠:١٨:٣٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٥:١٤٠٦:٢١:١١١٣:٠١:٣٨١٩:٤٢:٣١٢٠:٠٠:٣٧٠٠:١٨:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٤:٠٣٠٦:٢٠:١٦١٣:٠١:٣١١٩:٤٣:١٢٢٠:٠١:٢٠٠٠:١٨:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٢:٥٤٠٦:١٩:٢٢١٣:٠١:٢٤١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٢:٠٣٠٠:١٧:٤٨
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥١:٤٥٠٦:١٨:٢٩١٣:٠١:١٨١٩:٤٤:٣٢٢٠:٠٢:٤٥٠٠:١٧:٣٥
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٠:٣٧٠٦:١٧:٣٧١٣:٠١:١٢١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٣:٢٨٠٠:١٧:٢٢
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٩:٣١٠٦:١٦:٤٧١٣:٠١:٠٧١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:١١٠٠:١٧:٠٩
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٨:٢٥٠٦:١٥:٥٧١٣:٠١:٠٢١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٥٤٠٠:١٦:٥٧
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٧:٢٠٠٦:١٥:٠٨١٣:٠٠:٥٨١٩:٤٧:١٣٢٠:٠٥:٣٦٠٠:١٦:٤٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٤:٢١١٣:٠٠:٥٥١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:١٩٠٠:١٦:٣٤
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٥:١٤٠٦:١٣:٣٥١٣:٠٠:٥٢١٩:٤٨:٣٤٢٠:٠٧:٠٢٠٠:١٦:٢٣
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٤:١٣٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٠:٥٠١٩:٤٩:١٤٢٠:٠٧:٤٤٠٠:١٦:١٣
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٢:٠٦١٣:٠٠:٤٨١٩:٤٩:٥٤٢٠:٠٨:٢٧٠٠:١٦:٠٤
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٢:١٤٠٦:١١:٢٤١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٠:٣٤٢٠:٠٩:٠٩٠٠:١٥:٥٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤١:١٧٠٦:١٠:٤٣١٣:٠٠:٤٧١٩:٥١:١٤٢٠:٠٩:٥٢٠٠:١٥:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٠:٢١٠٦:١٠:٠٣١٣:٠٠:٤٧١٩:٥١:٥٣٢٠:١٠:٣٤٠٠:١٥:٤٠
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٩:٢٦٠٦:٠٩:٢٤١٣:٠٠:٤٧١٩:٥٢:٣٣٢٠:١١:١٦٠٠:١٥:٣٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٣٣٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٠:٤٩١٩:٥٣:١٢٢٠:١١:٥٨٠٠:١٥:٢٧
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:٤١٠٦:٠٨:١١١٣:٠٠:٥١١٩:٥٣:٥٢٢٠:١٢:٤٠٠٠:١٥:٢١
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٥٠٠٦:٠٧:٣٦١٣:٠٠:٥٣١٩:٥٤:٣١٢٠:١٣:٢١٠٠:١٥:١٦
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٦:٠٢٠٦:٠٧:٠٣١٣:٠٠:٥٦١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٤:٠٢٠٠:١٥:١٢
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:١٤٠٦:٠٦:٣١١٣:٠٠:٥٩١٩:٥٥:٤٨٢٠:١٤:٤٣٠٠:١٥:٠٨
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٦:٠١١٣:٠١:٠٤١٩:٥٦:٢٦٢٠:١٥:٢٣٠٠:١٥:٠٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٤٠٦:٠٥:٣٢١٣:٠١:٠٨١٩:٥٧:٠٤٢٠:١٦:٠٣٠٠:١٥:٠٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:٠٢٠٦:٠٥:٠٤١٣:٠١:١٣١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:٤٣٠٠:١٥:٠١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٢:٢١٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠١:١٩١٩:٥٨:١٨٢٠:١٧:٢٢٠٠:١٥:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رهمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رهمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رهمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رهمالی

اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای رهمالی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی محرم ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رهمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رهمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی محرم ١٤٤١ قمری روستای رهمالی

صفر
محرم ١٤٤١ هـ.ق
ذیحجه

دانلود اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق
روستای رهمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای رهمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه محرم ١٤٤١ هـ.ق روستای رهمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رهمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رهمالی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رهمالی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای رهمالی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رهمالی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رهمالی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٣٤٠٦:٣٥:١١١٣:٠٧:١٠١٩:٣٨:٤١١٩:٥٦:٢٠٠٠:٢٥:٣٢
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٢٠٦:٣٥:٤٦١٣:٠٦:٥٤١٩:٣٧:٣٣١٩:٥٥:١١٠٠:٢٥:٢٢
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:١١٠٦:٣٦:٢٢١٣:٠٦:٣٨١٩:٣٦:٢٥١٩:٥٤:٠١٠٠:٢٥:١٢
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٥٩٠٦:٣٦:٥٧١٣:٠٦:٢١١٩:٣٥:١٧١٩:٥٢:٥٠٠٠:٢٥:٠١
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٤٦٠٦:٣٧:٣٢١٣:٠٦:٠٤١٩:٣٤:٠٧١٩:٥١:٣٩٠٠:٢٤:٥٠
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٣٤٠٦:٣٨:٠٧١٣:٠٥:٤٧١٩:٣٢:٥٧١٩:٥٠:٢٨٠٠:٢٤:٣٩
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢٠٠٦:٣٨:٤٢١٣:٠٥:٢٩١٩:٣١:٤٧١٩:٤٩:١٥٠٠:٢٤:٢٧
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٠٧٠٦:٣٩:١٧١٣:٠٥:١١١٩:٣٠:٣٦١٩:٤٨:٠٣٠٠:٢٤:١٤
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٥٣٠٦:٣٩:٥٢١٣:٠٤:٥٢١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٦:٤٩٠٠:٢٤:٠١
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٣٨٠٦:٤٠:٢٧١٣:٠٤:٣٤١٩:٢٨:١٢١٩:٤٥:٣٦٠٠:٢٣:٤٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٤٠٦:٤١:٠١١٣:٠٤:١٥١٩:٢٧:٠٠١٩:٤٤:٢٢٠٠:٢٣:٣٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠٨٠٦:٤١:٣٦١٣:٠٣:٥٥١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:٠٧٠٠:٢٣:٢٠
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٥٣٠٦:٤٢:١٠١٣:٠٣:٣٦١٩:٢٤:٣٣١٩:٤١:٥٢٠٠:٢٣:٠٥
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٣٧٠٦:٤٢:٤٤١٣:٠٣:١٦١٩:٢٣:١٩١٩:٤٠:٣٧٠٠:٢٢:٥٠
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢٠٠٦:٤٣:١٨١٣:٠٢:٥٦١٩:٢٢:٠٥١٩:٣٩:٢١٠٠:٢٢:٣٤
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٠٤٠٦:٤٣:٥٢١٣:٠٢:٣٥١٩:٢٠:٥٠١٩:٣٨:٠٥٠٠:٢٢:١٨
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٤٦٠٦:٤٤:٢٦١٣:٠٢:١٥١٩:١٩:٣٥١٩:٣٦:٤٩٠٠:٢٢:٠٢
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٢٩٠٦:٤٥:٠٠١٣:٠١:٥٤١٩:١٨:١٩١٩:٣٥:٣٢٠٠:٢١:٤٥
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١١٠٦:٤٥:٣٤١٣:٠١:٣٣١٩:١٧:٠٤١٩:٣٤:١٦٠٠:٢١:٢٨
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٥٣٠٦:٤٦:٠٨١٣:٠١:١٢١٩:١٥:٤٨١٩:٣٢:٥٩٠٠:٢١:١١
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:٣٤٠٦:٤٦:٤١١٣:٠٠:٥١١٩:١٤:٣٢١٩:٣١:٤١٠٠:٢٠:٥٣
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٥٠٦:٤٧:١٥١٣:٠٠:٢٩١٩:١٣:١٥١٩:٣٠:٢٤٠٠:٢٠:٣٦
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٦٠٦:٤٧:٤٩١٣:٠٠:٠٨١٩:١١:٥٩١٩:٢٩:٠٧٠٠:٢٠:١٧
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣٦٠٦:٤٨:٢٢١٢:٥٩:٤٦١٩:١٠:٤٢١٩:٢٧:٥٠٠٠:١٩:٥٩
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٦٠٦:٤٨:٥٦١٢:٥٩:٢٥١٩:٠٩:٢٥١٩:٢٦:٣٢٠٠:١٩:٤١
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٩:٥٦٠٦:٤٩:٣٠١٢:٥٩:٠٣١٩:٠٨:٠٨١٩:٢٥:١٥٠٠:١٩:٢٢
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٠:٣٦٠٦:٥٠:٠٤١٢:٥٨:٤٢١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٣:٥٧٠٠:١٩:٠٣
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:١٥٠٦:٥٠:٣٨١٢:٥٨:٢١١٩:٠٥:٣٥١٩:٢٢:٤٠٠٠:١٨:٤٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣١:٥٤٠٦:٥١:١٢١٢:٥٧:٥٩١٩:٠٤:١٨١٩:٢١:٢٢٠٠:١٨:٢٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٣٠٦:٥١:٤٦١٢:٥٧:٣٨١٩:٠٣:٠١١٩:٢٠:٠٥٢٣:٤٨:٠٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٣٣:١٢٠٥:٥٢:٢١١١:٥٧:١٧١٨:٠١:٤٤١٨:١٨:٤٨٢٣:١٧:٤٧

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رهمالی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رهمالی روستای رهمالی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رهمالی روستای رهمالی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رهمالی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رهمالی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رهمالی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رهمالی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رهمالی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رهمالی

روستای رهمالی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رهمالی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رهمالی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رهمالی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای رهمالی + دانلود
اوقات شرعی محرم ١٤٤١ روستای رهمالی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رهمالی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رهمالی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رهمالی رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رهمالی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رهمالی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان مستقیم به افق رهمالی
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رهمالی
زمان پخش اذان زنده به افق رهمالی
افق شرعی امروز فردا رهمالی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا رهمالی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ رهمالی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رهمالی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو