جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رمی جان

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز رمی جان


اذان صبح: ٠٤:٢١:٢٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥١:٥٢
اذان ظهر: ١٢:٤٧:١٩
غروب آفتاب: ١٩:٤٢:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:٠١:٣٨
نیمه شب: ٠٠:٠٢:٠٣

شنبه ١٧ خرداد ١٣٩٩
١٤ شوال ١٤٤١ قمری
٠٦ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رمی جان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٧ خرداد ٩٩ روستای رمی جان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رمی جان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رمی جان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
خدا خلقی از سگ نجس‌تر خلق نكرده است و كسی كه عداوت ما اهل بیت دارد از سگ نجس‌تر است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رمی جان

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رمی جان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمی جان ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رمی جان (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٢ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمی جان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رمی جان ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٥:٢٠٠٦:٢٤:٥٠١٢:٤٨:٥٠١٩:١٣:١٥١٩:٣٠:١٥٠٠:٠٨:٤١
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٠٧٠٦:٢٣:٤٨١٢:٤٨:٣٥١٩:١٣:٤٨١٩:٣٠:٤٩٠٠:٠٨:٢١
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٢:٥٥٠٦:٢٢:٤٧١٢:٤٨:٢١١٩:١٤:٢١١٩:٣١:٢٤٠٠:٠٨:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٤٣٠٦:٢١:٤٦١٢:٤٨:٠٧١٩:١٤:٥٤١٩:٣١:٥٩٠٠:٠٧:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:٣٢٠٦:٢٠:٤٦١٢:٤٧:٥٤١٩:١٥:٢٧١٩:٣٢:٣٤٠٠:٠٧:٢٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٩:٢١٠٦:١٩:٤٦١٢:٤٧:٤١١٩:١٦:٠٠١٩:٣٣:٠٩٠٠:٠٧:٠٥
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٨:١١٠٦:١٨:٤٧١٢:٤٧:٢٨١٩:١٦:٣٤١٩:٣٣:٤٤٠٠:٠٦:٤٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٠١٠٦:١٧:٤٩١٢:٤٧:١٦١٩:١٧:٠٧١٩:٣٤:٢٠٠٠:٠٦:٢٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٥:٥١٠٦:١٦:٥١١٢:٤٧:٠٤١٩:١٧:٤١١٩:٣٤:٥٦٠٠:٠٦:١٢
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٤٢٠٦:١٥:٥٥١٢:٤٦:٥٣١٩:١٨:١٥١٩:٣٥:٣١٠٠:٠٥:٥٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٣:٣٤٠٦:١٤:٥٩١٢:٤٦:٤٢١٩:١٨:٤٩١٩:٣٦:٠٧٠٠:٠٥:٣٧
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٤:٠٣١٢:٤٦:٣١١٩:١٩:٢٣١٩:٣٦:٤٣٠٠:٠٥:٢١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥١:١٩٠٦:١٣:٠٩١٢:٤٦:٢١١٩:١٩:٥٧١٩:٣٧:٢٠٠٠:٠٥:٠٥
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٠:١٢٠٦:١٢:١٦١٢:٤٦:١٢١٩:٢٠:٣٢١٩:٣٧:٥٦٠٠:٠٤:٤٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٠٧٠٦:١١:٢٣١٢:٤٦:٠٣١٩:٢١:٠٦١٩:٣٨:٣٣٠٠:٠٤:٣٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٠٢٠٦:١٠:٣١١٢:٤٥:٥٤١٩:٢١:٤١١٩:٣٩:٠٩٠٠:٠٤:١٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٦:٥٧٠٦:٠٩:٤٠١٢:٤٥:٤٦١٩:٢٢:١٥١٩:٣٩:٤٦٠٠:٠٤:٠٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٥:٥٤٠٦:٠٨:٥١١٢:٤٥:٣٩١٩:٢٢:٥٠١٩:٤٠:٢٣٠٠:٠٣:٥١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٤:٥٢٠٦:٠٨:٠٢١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٣:٢٥١٩:٤١:٠٠٠٠:٠٣:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٣:٥٠٠٦:٠٧:١٤١٢:٤٥:٢٦١٩:٢٤:٠٠١٩:٤١:٣٨٠٠:٠٣:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٢:٤٩٠٦:٠٦:٢٧١٢:٤٥:٢٠١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٢:١٥٠٠:٠٣:١٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤١:٥٠٠٦:٠٥:٤١١٢:٤٥:١٥١٩:٢٥:١١١٩:٤٢:٥٣٠٠:٠٣:٠١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٠:٥١٠٦:٠٤:٥٦١٢:٤٥:١٠١٩:٢٥:٤٦١٩:٤٣:٣٠٠٠:٠٢:٥٠
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٤:١٣١٢:٤٥:٠٦١٩:٢٦:٢٢١٩:٤٤:٠٨٠٠:٠٢:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣٨:٥٧٠٦:٠٣:٣٠١٢:٤٥:٠٣١٩:٢٦:٥٧١٩:٤٤:٤٦٠٠:٠٢:٢٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٠١٠٦:٠٢:٤٩١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٧:٣٣١٩:٤٥:٢٣٠٠:٠٢:٢٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٠٧٠٦:٠٢:٠٩١٢:٤٤:٥٨١٩:٢٨:٠٨١٩:٤٦:٠١٠٠:٠٢:١١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٦:١٤٠٦:٠١:٢٩١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٨:٤٤١٩:٤٦:٣٩٠٠:٠٢:٠٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٠:٥١١٢:٤٤:٥٥١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:١٦٠٠:٠١:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رمی جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رمی جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رمی جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رمی جان

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رمی جان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رمی جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمی جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رمی جان

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای رمی جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رمی جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رمی جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رمی جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمی جان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رمی جان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمی جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمی جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رمی جان

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٥:٥٨١٢:٤٥:١١١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠١:١٣
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٥:١٦١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٣٥٠٠:٠١:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٥:٠٩١٢:٤٥:٢١١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:١١٠٠:٠١:١١
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٣٢٠٥:٥٤:٤٦١٢:٤٥:٢٧١٩:٣٦:٢٣١٩:٥٤:٤٦٠٠:٠١:١٠
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٥٨٠٥:٥٤:٢٥١٢:٤٥:٣٣١٩:٣٦:٥٦١٩:٥٥:٢١٠٠:٠١:١١
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٢٦٠٥:٥٤:٠٥١٢:٤٥:٣٩١٩:٣٧:٢٨١٩:٥٥:٥٥٠٠:٠١:١٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٦٠٥:٥٣:٤٦١٢:٤٥:٤٦١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٣٠٠٠:٠١:١٤
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٢٧٠٥:٥٣:٢٩١٢:٤٥:٥٤١٩:٣٨:٣٢١٩:٥٧:٠٣٠٠:٠١:١٦
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٠٠٠٥:٥٣:١٣١٢:٤٦:٠٢١٩:٣٩:٠٤١٩:٥٧:٣٦٠٠:٠١:١٩
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٣٤٠٥:٥٢:٥٨١٢:٤٦:١٠١٩:٣٩:٣٥١٩:٥٨:٠٩٠٠:٠١:٢٣
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:١١٠٥:٥٢:٤٥١٢:٤٦:١٩١٩:٤٠:٠٥١٩:٥٨:٤١٠٠:٠١:٢٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٤٨٠٥:٥٢:٣٣١٢:٤٦:٢٨١٩:٤٠:٣٥١٩:٥٩:١٢٠٠:٠١:٣١
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٨٠٥:٥٢:٢٢١٢:٤٦:٣٨١٩:٤١:٠٤١٩:٥٩:٤٣٠٠:٠١:٣٧
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٩٠٥:٥٢:١٣١٢:٤٦:٤٧١٩:٤١:٣٣٢٠:٠٠:١٣٠٠:٠١:٤٢
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٥٢٠٥:٥٢:٠٥١٢:٤٦:٥٨١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:٤٢٠٠:٠١:٤٩
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٧٠٥:٥١:٥٨١٢:٤٧:٠٨١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠١:١١٠٠:٠١:٥٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٢٣٠٥:٥١:٥٢١٢:٤٧:١٩١٩:٤٢:٥٤٢٠:٠١:٣٨٠٠:٠٢:٠٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١١٠٥:٥١:٤٨١٢:٤٧:٣٠١٩:٤٣:٢٠٢٠:٠٢:٠٥٠٠:٠٢:١١
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠١٠٥:٥١:٤٥١٢:٤٧:٤١١٩:٤٣:٤٥٢٠:٠٢:٣١٠٠:٠٢:١٩
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٣٠٥:٥١:٤٤١٢:٤٧:٥٣١٩:٤٤:١٠٢٠:٠٢:٥٧٠٠:٠٢:٢٨
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٦٠٥:٥١:٤٣١٢:٤٨:٠٥١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٣:٢١٠٠:٠٢:٣٧
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٢٠٥:٥١:٤٤١٢:٤٨:١٧١٩:٤٤:٥٦٢٠:٠٣:٤٥٠٠:٠٢:٤٧
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٩٠٥:٥١:٤٦١٢:٤٨:٢٩١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٠٧٠٠:٠٢:٥٨
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥١:٥٠١٢:٤٨:٤٢١٩:٤٥:٣٩٢٠:٠٤:٢٩٠٠:٠٣:٠٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٣٨٠٥:٥١:٥٥١٢:٤٨:٥٥١٩:٤٥:٥٩٢٠:٠٤:٥٠٠٠:٠٣:٢٠
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٠٠٥:٥٢:٠١١٢:٤٩:٠٨١٩:٤٦:١٨٢٠:٠٥:٠٩٠٠:٠٣:٣١
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤٤٠٥:٥٢:٠٨١٢:٤٩:٢٠١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٥:٢٨٠٠:٠٣:٤٣
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٠٠٥:٥٢:١٦١٢:٤٩:٣٤١٩:٤٦:٥٣٢٠:٠٥:٤٥٠٠:٠٣:٥٦
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٢:٢٥١٢:٤٩:٤٧١٩:٤٧:٠٩٢٠:٠٦:٠٢٠٠:٠٤:٠٨
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٧٠٥:٥٢:٣٦١٢:٥٠:٠٠١٩:٤٧:٢٥٢٠:٠٦:١٧٠٠:٠٤:٢١
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:١٨٠٥:٥٢:٤٨١٢:٥٠:١٣١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٤:٣٤

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رمی جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رمی جان روستای رمی جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رمی جان روستای رمی جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رمی جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمی جان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رمی جان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رمی جان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رمی جان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رمی جان

روستای رمی جان بر روی نقشه

روستای رمی جان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رمی جان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رمی جان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رمی جان
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رمی جان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای رمی جان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رمی جان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رمی جان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رمی جان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا رمی جان دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رمی جان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رمی جان
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ رمی جان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رمی جان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رمی جان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رمی جان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رمی جان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رمی جان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو