جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رمی جان

درزوسابیان | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز رمی جان


اذان صبح: ٠٤:٣٥:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٠٣:٥٧
اذان ظهر: ١٢:٥٤:٥١
غروب آفتاب: ١٩:٤٥:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٣:٥٢
نیمه شب: ٠٠:١٠:٥٢

جمعه ٢٨ تیر ١٣٩٨
١٥ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
١٩ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رمی جان (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٨ تیر ٩٨ روستای رمی جان)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای رمی جان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رمی جان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز تجلیل از امامزادگان و بقاع متبرکه

نیچه
انزجار از كثیفی ممكن است چنان شدید باشد كه ما خود را پاك نكنیم، یعنی توجیه نكنیم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رمی جان

اوقات شرعی تیر ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رمی جان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمی جان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رمی جان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمی جان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رمی جان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٣:٥١١٢:٤٦:٢٩١٩:١٩:٣٢١٩:٣٦:٥٣٠٠:٠٥:١٨
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥١:٠٣٠٦:١٢:٥٧١٢:٤٦:٢٠١٩:٢٠:٠٧١٩:٣٧:٢٩٠٠:٠٥:٠٢
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤٩:٥٧٠٦:١٢:٠٤١٢:٤٦:١٠١٩:٢٠:٤١١٩:٣٨:٠٦٠٠:٠٤:٤٦
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٨:٥٢٠٦:١١:١١١٢:٤٦:٠٢١٩:٢١:١٦١٩:٣٨:٤٣٠٠:٠٤:٣١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٤٧:٤٧٠٦:١٠:٢٠١٢:٤٥:٥٣١٩:٢١:٥١١٩:٣٩:٢٠٠٠:٠٤:١٧
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٤٦:٤٣٠٦:٠٩:٢٩١٢:٤٥:٤٦١٩:٢٢:٢٥١٩:٣٩:٥٧٠٠:٠٤:٠٣
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٥:٤٠٠٦:٠٨:٤٠١٢:٤٥:٣٨١٩:٢٣:٠٠١٩:٤٠:٣٤٠٠:٠٣:٤٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٤:٣٨٠٦:٠٧:٥١١٢:٤٥:٣٢١٩:٢٣:٣٥١٩:٤١:١١٠٠:٠٣:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٣:٣٦٠٦:٠٧:٠٤١٢:٤٥:٢٦١٩:٢٤:١٠١٩:٤١:٤٨٠٠:٠٣:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٢:٣٦٠٦:٠٦:١٧١٢:٤٥:٢٠١٩:٢٤:٤٥١٩:٤٢:٢٦٠٠:٠٣:١١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤١:٣٦٠٦:٠٥:٣١١٢:٤٥:١٥١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٠٣٠٠:٠٢:٥٩
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٠:٣٨٠٦:٠٤:٤٧١٢:٤٥:١٠١٩:٢٥:٥٦١٩:٤٣:٤٠٠٠:٠٢:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٩:٤٠٠٦:٠٤:٠٣١٢:٤٥:٠٦١٩:٢٦:٣١١٩:٤٤:١٨٠٠:٠٢:٣٧
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٣:٢١١٢:٤٥:٠٣١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٤:٥٥٠٠:٠٢:٢٧
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٣٧:٤٩٠٦:٠٢:٤٠١٢:٤٥:٠٠١٩:٢٧:٤٢١٩:٤٥:٣٣٠٠:٠٢:١٨
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠١:٥٩١٢:٤٤:٥٨١٩:٢٨:١٧١٩:٤٦:١١٠٠:٠٢:٠٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٦:٠١٠٦:٠١:٢١١٢:٤٤:٥٦١٩:٢٨:٥٢١٩:٤٦:٤٨٠٠:٠٢:٠١
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٠:٤٣١٢:٤٤:٥٥١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٧:٢٦٠٠:٠١:٥٣
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٤:١٩٠٦:٠٠:٠٦١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٠:٠٣١٩:٤٨:٠٣٠٠:٠١:٤٦
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٣:٢٩٠٥:٥٩:٣١١٢:٤٤:٥٥١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٨:٤١٠٠:٠١:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٢:٤١٠٥:٥٨:٥٧١٢:٤٤:٥٥١٩:٣١:١٣١٩:٤٩:١٨٠٠:٠١:٣٤
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣١:٥٥٠٥:٥٨:٢٤١٢:٤٤:٥٧١٩:٣١:٤٨١٩:٤٩:٥٥٠٠:٠١:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٧:٥٢١٢:٤٤:٥٨١٩:٣٢:٢٣١٩:٥٠:٣٢٠٠:٠١:٢٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٠:٢٥٠٥:٥٧:٢٢١٢:٤٥:٠١١٩:٣٢:٥٨١٩:٥١:٠٩٠٠:٠١:٢٠
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٢٩:٤٣٠٥:٥٦:٥٢١٢:٤٥:٠٤١٩:٣٣:٣٣١٩:٥١:٤٦٠٠:٠١:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٦:٢٥١٢:٤٥:٠٧١٩:٣٤:٠٧١٩:٥٢:٢٣٠٠:٠١:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٢٢٠٥:٥٥:٥٨١٢:٤٥:١١١٩:٣٤:٤١١٩:٥٢:٥٩٠٠:٠١:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٤٤٠٥:٥٥:٣٣١٢:٤٥:١٦١٩:٣٥:١٥١٩:٥٣:٣٥٠٠:٠١:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٧٠٥:٥٥:٠٩١٢:٤٥:٢١١٩:٣٥:٤٩١٩:٥٤:١١٠٠:٠١:١١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمی جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمی جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمی جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رمی جان

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای رمی جان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رمی جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمی جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای رمی جان

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای رمی جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای رمی جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای رمی جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رمی جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمی جان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای رمی جان

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ هـ.ش روستای رمی جان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمی جان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای رمی جان

مرداد
تیر ١٣٩٨ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٣٤٠٥:٥٣:٠٤١٢:٥٠:٢٩١٩:٤٧:٥٤٢٠:٠٦:٤٧٠٠:٠٤:٥١
٠٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢١:٤٨٠٥:٥٣:١٨١٢:٥٠:٤٢١٩:٤٨:٠٦٢٠:٠٦:٥٨٠٠:٠٥:٠٥
٠٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٠٤٠٥:٥٣:٣٣١٢:٥٠:٥٥١٩:٤٨:١٦٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٠٥:١٩
٠٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٢١٠٥:٥٣:٤٩١٢:٥١:٠٨١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٧:١٦٠٠:٠٥:٣٣
٠٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٢:٤٠٠٥:٥٤:٠٦١٢:٥١:٢١١٩:٤٨:٣٣٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٥:٤٧
٠٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٠١٠٥:٥٤:٢٤١٢:٥١:٣٣١٩:٤٨:٣٩٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٠٦:٠١
٠٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٢٣٠٥:٥٤:٤٢١٢:٥١:٤٦١٩:٤٨:٤٥٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٦:١٦
٠٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٣:٤٦٠٥:٥٥:٠٢١٢:٥١:٥٨١٩:٤٨:٤٩٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٦:٣٠
٠٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:١١٠٥:٥٥:٢٣١٢:٥٢:١٠١٩:٤٨:٥٢٢٠:٠٧:٤٠٠٠:٠٦:٤٥
١٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٤:٣٨٠٥:٥٥:٤٤١٢:٥٢:٢٢١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٦:٥٩
١١ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٠٥٠٥:٥٦:٠٧١٢:٥٢:٣٣١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٤١٠٠:٠٧:١٤
١٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٥:٣٤٠٥:٥٦:٣٠١٢:٥٢:٤٥١٩:٤٨:٥٣٢٠:٠٧:٣٩٠٠:٠٧:٢٨
١٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٦:٥٤١٢:٥٢:٥٦١٩:٤٨:٥٠٢٠:٠٧:٣٥٠٠:٠٧:٤٣
١٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٦:٣٥٠٥:٥٧:١٨١٢:٥٣:٠٧١٩:٤٨:٤٧٢٠:٠٧:٣٠٠٠:٠٧:٥٧
١٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٠٨٠٥:٥٧:٤٣١٢:٥٣:١٧١٩:٤٨:٤٢٢٠:٠٧:٢٤٠٠:٠٨:١١
١٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٧:٤١٠٥:٥٨:٠٩١٢:٥٣:٢٧١٩:٤٨:٣٥٢٠:٠٧:١٧٠٠:٠٨:٢٥
١٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:١٦٠٥:٥٨:٣٦١٢:٥٣:٣٦١٩:٤٨:٢٧٢٠:٠٧:٠٧٠٠:٠٨:٣٩
١٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٨:٥١٠٥:٥٩:٠٢١٢:٥٣:٤٦١٩:٤٨:١٨٢٠:٠٦:٥٧٠٠:٠٨:٥٣
١٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٢٩:٢٨٠٥:٥٩:٣٠١٢:٥٣:٥٤١٩:٤٨:٠٨٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٩:٠٦
٢٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٩:٥٨١٢:٥٤:٠٣١٩:٤٧:٥٦٢٠:٠٦:٣١٠٠:٠٩:١٩
٢١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٠:٤٣٠٦:٠٠:٢٦١٢:٥٤:١١١٩:٤٧:٤٢٢٠:٠٦:١٦٠٠:٠٩:٣٢
٢٢ تیر ١٣٩٨٠٤:٣١:٢٢٠٦:٠٠:٥٥١٢:٥٤:١٨١٩:٤٧:٢٨٢٠:٠٦:٠٠٠٠:٠٩:٤٥
٢٣ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٠٢٠٦:٠١:٢٥١٢:٥٤:٢٥١٩:٤٧:١١٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٠٩:٥٧
٢٤ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٢:٤٣٠٦:٠١:٥٤١٢:٥٤:٣١١٩:٤٦:٥٤٢٠:٠٥:٢٣٠٠:١٠:٠٩
٢٥ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٣:٢٤٠٦:٠٢:٢٥١٢:٥٤:٣٧١٩:٤٦:٣٥٢٠:٠٥:٠٢٠٠:١٠:٢٠
٢٦ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٠٦٠٦:٠٢:٥٥١٢:٥٤:٤٢١٩:٤٦:١٥٢٠:٠٤:٤٠٠٠:١٠:٣١
٢٧ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٤:٤٨٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٤:٤٧١٩:٤٥:٥٣٢٠:٠٤:١٧٠٠:١٠:٤٢
٢٨ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٥:٣١٠٦:٠٣:٥٧١٢:٥٤:٥١١٩:٤٥:٣٠٢٠:٠٣:٥٢٠٠:١٠:٥٢
٢٩ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:١٥٠٦:٠٤:٢٨١٢:٥٤:٥٥١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٢٥٠٠:١١:٠٢
٣٠ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٦:٥٩٠٦:٠٥:٠٠١٢:٥٤:٥٨١٩:٤٤:٤٠٢٠:٠٢:٥٨٠٠:١١:١٢
٣١ تیر ١٣٩٨٠٤:٣٧:٤٣٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٥:٠١١٩:٤٤:١٣٢٠:٠٢:٢٩٠٠:١١:٢١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رمی جان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای رمی جان روستای رمی جان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٨ شمسی روستای رمی جان روستای رمی جان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رمی جان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمی جان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای رمی جان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رمی جان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رمی جان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رمی جان

روستای رمی جان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رمی جان

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رمی جان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رمی جان
اوقات شرعی تیر ٩٨ روستای رمی جان + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای رمی جان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رمی جان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رمی جان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رمی جان رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رمی جان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رمی جان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ رمی جان دانلود pdf
افق شرعی تیر ٩٨ / ١٣٩٨ رمی جان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا رمی جان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رمی جان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا رمی جان دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رمی جان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رمی جان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٣ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو