جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رمیه

سید ولی الدین | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز رمیه


اذان صبح: ٠٥:٢٧:١٠
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٤٩
اذان ظهر: ١٢:٠١:٢٠
غروب آفتاب: ١٧:١٠:٣٤
اذان مغرب: ١٧:٢٩:٢٦
نیمه شب: ٢٣:١٩:١٥

شنبه ٠٢ آذر ١٣٩٨
٢٥ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٣ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رمیه (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ آذر ٩٨ روستای رمیه)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای رمیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رمیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

كنفسیوس
تو نیكی را از دست مده، دیگران نیز خوب خواهند شد. وجود نیكان همچون باد و [ وجود ] بدان همچون گیاه است. هرجا باد بوزد، گیاه به ناچار سر فرود می آورد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رمیه

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رمیه در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمیه ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رمیه (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٥ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمیه ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رمیه ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:٠٥:٣٤٠٦:٣٢:٥٤١٣:١٢:٥٠١٩:٥٣:١٦٢٠:١١:٣٩٠٠:٢٨:٤٦
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:٠٤:١٥٠٦:٣١:٥٢١٣:١٢:٤١١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٢:٢٥٠٠:٢٨:٢٩
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٣٠:٥٠١٣:١٢:٣٢١٩:٥٤:٤٥٢٠:١٣:١٢٠٠:٢٨:١٢
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠١:٣٩٠٦:٢٩:٤٩١٣:١٢:٢٤١٩:٥٥:٢٩٢٠:١٣:٥٩٠٠:٢٧:٥٦
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٠:٢٢٠٦:٢٨:٤٩١٣:١٢:١٧١٩:٥٦:١٣٢٠:١٤:٤٥٠٠:٢٧:٤٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٩:٠٦٠٦:٢٧:٥٠١٣:١٢:٠٩١٩:٥٦:٥٧٢٠:١٥:٣٢٠٠:٢٧:٢٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٧:٥١٠٦:٢٦:٥٣١٣:١٢:٠٣١٩:٥٧:٤١٢٠:١٦:١٩٠٠:٢٧:٠٩
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٥٦:٣٧٠٦:٢٥:٥٦١٣:١١:٥٦١٩:٥٨:٢٥٢٠:١٧:٠٦٠٠:٢٦:٥٤
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٥٥:٢٤٠٦:٢٥:٠١١٣:١١:٥١١٩:٥٩:٠٩٢٠:١٧:٥٢٠٠:٢٦:٤٠
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٥٤:١٢٠٦:٢٤:٠٦١٣:١١:٤٦١٩:٥٩:٥٣٢٠:١٨:٣٩٠٠:٢٦:٢٧
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٣:٠١٠٦:٢٣:١٣١٣:١١:٤١٢٠:٠٠:٣٧٢٠:١٩:٢٦٠٠:٢٦:١٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥١:٥٠٠٦:٢٢:٢١١٣:١١:٣٧٢٠:٠١:٢١٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٦:٠١
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٠:٤٢٠٦:٢١:٣٠١٣:١١:٣٤٢٠:٠٢:٠٥٢٠:٢٠:٥٩٠٠:٢٥:٤٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٩:٣٤٠٦:٢٠:٤٠١٣:١١:٣١٢٠:٠٢:٤٨٢٠:٢١:٤٥٠٠:٢٥:٣٨
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٨:٢٧٠٦:١٩:٥٢١٣:١١:٢٩٢٠:٠٣:٣٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٥:٢٧
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١٩:٠٥١٣:١١:٢٧٢٠:٠٤:١٥٢٠:٢٣:١٨٠٠:٢٥:١٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤٦:١٨٠٦:١٨:١٩١٣:١١:٢٦٢٠:٠٤:٥٩٢٠:٢٤:٠٤٠٠:٢٥:٠٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٥:١٥٠٦:١٧:٣٤١٣:١١:٢٦٢٠:٠٥:٤٢٢٠:٢٤:٤٩٠٠:٢٤:٥٨
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٤٤:١٤٠٦:١٦:٥١١٣:١١:٢٦٢٠:٠٦:٢٥٢٠:٢٥:٣٥٠٠:٢٤:٤٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٤٣:١٤٠٦:١٦:٠٩١٣:١١:٢٦٢٠:٠٧:٠٨٢٠:٢٦:٢١٠٠:٢٤:٤٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٢:١٦٠٦:١٥:٢٩١٣:١١:٢٨٢٠:٠٧:٥٠٢٠:٢٧:٠٦٠٠:٢٤:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤١:١٩٠٦:١٤:٥٠١٣:١١:٢٩٢٠:٠٨:٣٣٢٠:٢٧:٥١٠٠:٢٤:٢٨
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٠:٢٣٠٦:١٤:١٢١٣:١١:٣٢٢٠:٠٩:١٥٢٠:٢٨:٣٥٠٠:٢٤:٢٢
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٩:٣٠٠٦:١٣:٣٦١٣:١١:٣٥٢٠:٠٩:٥٦٢٠:٢٩:٢٠٠٠:٢٤:١٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٨:٣٧٠٦:١٣:٠١١٣:١١:٣٨٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣٠:٠٣٠٠:٢٤:١٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٧:٤٧٠٦:١٢:٢٨١٣:١١:٤٢٢٠:١١:١٩٢٠:٣٠:٤٧٠٠:٢٤:٠٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٦:٥٨٠٦:١١:٥٦١٣:١١:٤٧٢٠:١١:٥٩٢٠:٣١:٣٠٠٠:٢٤:٠٥
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٦:١١٠٦:١١:٢٥١٣:١١:٥٢٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:١٢٠٠:٢٤:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٣٥:٢٦٠٦:١٠:٥٦١٣:١١:٥٨٢٠:١٣:١٩٢٠:٣٢:٥٤٠٠:٢٤:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رمیه

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رمیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رمیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رمیه

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای رمیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رمیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رمیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رمیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رمیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای رمیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رمیه

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٦:٢٤٠٦:٥٠:٥٥١٢:٠١:٠٣١٧:١٠:٥٥١٧:٢٩:٤٦٢٣:١٩:٠٣
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:١٠٠٦:٥١:٤٩١٢:٠١:٢٠١٧:١٠:٣٤١٧:٢٩:٢٦٢٣:١٩:١٥
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٧:٥٧٠٦:٥٢:٤٣١٢:٠١:٣٦١٧:١٠:١٤١٧:٢٩:٠٩٢٣:١٩:٢٩
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٤٣٠٦:٥٣:٣٧١٢:٠١:٥٤١٧:٠٩:٥٦١٧:٢٨:٥٣٢٣:١٩:٤٣
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:٢٩٠٦:٥٤:٣٠١٢:٠٢:١٣١٧:٠٩:٤٠١٧:٢٨:٣٩٢٣:١٩:٥٨
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:١٥٠٦:٥٥:٢٣١٢:٠٢:٣٢١٧:٠٩:٢٦١٧:٢٨:٢٧٢٣:٢٠:١٤
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٠١٠٦:٥٦:١٦١٢:٠٢:٥٢١٧:٠٩:١٤١٧:٢٨:١٧٢٣:٢٠:٣٠
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٤٧٠٦:٥٧:٠٨١٢:٠٣:١٢١٧:٠٩:٠٣١٧:٢٨:٠٨٢٣:٢٠:٤٨
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٣٢٠٦:٥٨:٠٠١٢:٠٣:٣٤١٧:٠٨:٥٥١٧:٢٨:٠١٢٣:٢١:٠٦
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:١٧٠٦:٥٨:٥١١٢:٠٣:٥٥١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٧:٥٦٢٣:٢١:٢٥
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٠١٠٦:٥٩:٤٢١٢:٠٤:١٨١٧:٠٨:٤٣١٧:٢٧:٥٣٢٣:٢١:٤٤
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٤٦٠٧:٠٠:٣٢١٢:٠٤:٤١١٧:٠٨:٤٠١٧:٢٧:٥١٢٣:٢٢:٠٥
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٢٩٠٧:٠١:٢١١٢:٠٥:٠٥١٧:٠٨:٣٨١٧:٢٧:٥٢٢٣:٢٢:٢٦
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:١٣٠٧:٠٢:١٠١٢:٠٥:٢٩١٧:٠٨:٣٩١٧:٢٧:٥٤٢٣:٢٢:٤٧
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٥٦٠٧:٠٢:٥٨١٢:٠٥:٥٤١٧:٠٨:٤١١٧:٢٧:٥٧٢٣:٢٣:١٠
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٣٨٠٧:٠٣:٤٥١٢:٠٦:٢٠١٧:٠٨:٤٥١٧:٢٨:٠٣٢٣:٢٣:٣٢
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٢٠٠٧:٠٤:٣٢١٢:٠٦:٤٦١٧:٠٨:٥١١٧:٢٨:١٠٢٣:٢٣:٥٦
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٠١٠٧:٠٥:١٧١٢:٠٧:١٢١٧:٠٨:٥٩١٧:٢٨:١٩٢٣:٢٤:٢٠
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٤١٠٧:٠٦:٠٢١٢:٠٧:٣٩١٧:٠٩:٠٨١٧:٢٨:٣٠٢٣:٢٤:٤٥
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٢١٠٧:٠٦:٤٦١٢:٠٨:٠٦١٧:٠٩:٢٠١٧:٢٨:٤٢٢٣:٢٥:١٠
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٠١٠٧:٠٧:٢٩١٢:٠٨:٣٤١٧:٠٩:٣٣١٧:٢٨:٥٦٢٣:٢٥:٣٦
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٣٩٠٧:٠٨:١٠١٢:٠٩:٠٢١٧:٠٩:٤٨١٧:٢٩:١٢٢٣:٢٦:٠٢
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:١٧٠٧:٠٨:٥١١٢:٠٩:٣٠١٧:١٠:٠٤١٧:٢٩:٢٩٢٣:٢٦:٢٩
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٥٤٠٧:٠٩:٣٠١٢:٠٩:٥٨١٧:١٠:٢٢١٧:٢٩:٤٨٢٣:٢٦:٥٦
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٣٠٠٧:١٠:٠٩١٢:١٠:٢٧١٧:١٠:٤٢١٧:٣٠:٠٨٢٣:٢٧:٢٤
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠٦٠٧:١٠:٤٦١٢:١٠:٥٧١٧:١١:٠٤١٧:٣٠:٣١٢٣:٢٧:٥٢
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٤٠٠٧:١١:٢٢١٢:١١:٢٦١٧:١١:٢٧١٧:٣٠:٥٤٢٣:٢٨:٢٠
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٣٠٧:١١:٥٧١٢:١١:٥٥١٧:١١:٥٢١٧:٣١:٢٠٢٣:٢٨:٤٩
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٦٠٧:١٢:٣٠١٢:١٢:٢٥١٧:١٢:١٩١٧:٣١:٤٧٢٣:٢٩:١٨
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:١٨٠٧:١٣:٠٢١٢:١٢:٥٥١٧:١٢:٤٧١٧:٣٢:١٥٢٣:٢٩:٤٨

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رمیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رمیه روستای رمیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رمیه روستای رمیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رمیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رمیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رمیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رمیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رمیه

روستای رمیه بر روی نقشه

روستای رمیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رمیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رمیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رمیه
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای رمیه + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای رمیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رمیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رمیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رمیه رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رمیه
زمان پخش اذان مستقیم به افق رمیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رمیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رمیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی امروز فردا رمیه دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رمیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق رمیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رمیه ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رمیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو