جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رمیه

سید ولی الدین | دزفول | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز رمیه

اذان صبح: ٠٤:٣٩:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٦:٢٠
اذان ظهر: ١٣:٢٠:٤٦
غروب آفتاب: ٢٠:٢٤:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٤٤:٤٤
نیمه شب شرعی: ٠٠:٣٢:٢٣

یکشنبه ٢٢ تیر ١٣٩٩
٢٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
١٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رمیه (شهرستان دزفول) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٢ تیر ٩٩ روستای رمیه)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رمیه)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رمیه)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

حضرت محمد (ص)‌
كسی كه به عمد، بر من دروغ ببندد، مقعد (‌نشیمنگاه‌اش) از آتش پر می¬شود.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رمیه

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رمیه در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمیه ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رمیه (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمیه ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رمیه
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٢:٢٩٠٦:٤٦:٤٩١٣:١٥:٢٠١٩:٤٤:٢٣٢٠:٠٢:١٩٠٠:٣٢:٤٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢١:٠٤٠٦:٤٥:٣٧١٣:١٥:٠٦١٩:٤٥:٠٦٢٠:٠٣:٠٤٠٠:٣٢:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:١٩:٣٩٠٦:٤٤:٢٥١٣:١٤:٥٢١٩:٤٥:٥٠٢٠:٠٣:٤٩٠٠:٣٢:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:١٨:١٤٠٦:٤٣:١٤١٣:١٤:٣٨١٩:٤٦:٣٣٢٠:٠٤:٣٤٠٠:٣١:٤١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:١٦:٥٠٠٦:٤٢:٠٤١٣:١٤:٢٥١٩:٤٧:١٦٢٠:٠٥:٢٠٠٠:٣١:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:١٥:٢٦٠٦:٤٠:٥٤١٣:١٤:١١١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٠٥٠٠:٣١:٠١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:١٤:٠٣٠٦:٣٩:٤٥١٣:١٣:٥٩١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٦:٥١٠٠:٣٠:٤١
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٢:٤٠٠٦:٣٨:٣٧١٣:١٣:٤٧١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٧:٣٧٠٠:٣٠:٢٢
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١١:١٧٠٦:٣٧:٣٠١٣:١٣:٣٥١٩:٥٠:١٠٢٠:٠٨:٢٢٠٠:٣٠:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٩:٥٥٠٦:٣٦:٢٣١٣:١٣:٢٣١٩:٥٠:٥٤٢٠:٠٩:٠٨٠٠:٢٩:٤٤
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:٠٨:٣٤٠٦:٣٥:١٨١٣:١٣:١٢١٩:٥١:٣٧٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٩:٢٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:٠٧:١٣٠٦:٣٤:١٣١٣:١٣:٠٢١٩:٥٢:٢١٢٠:١٠:٤٠٠٠:٢٩:٠٧
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:٠٥:٥٣٠٦:٣٣:٠٩١٣:١٢:٥٢١٩:٥٣:٠٥٢٠:١١:٢٧٠٠:٢٨:٤٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٢:٠٦١٣:١٢:٤٢١٩:٥٣:٤٩٢٠:١٢:١٣٠٠:٢٨:٣٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٣:١٥٠٦:٣١:٠٤١٣:١٢:٣٣١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٢:٥٩٠٠:٢٨:١٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠١:٥٧٠٦:٣٠:٠٣١٣:١٢:٢٥١٩:٥٥:١٧٢٠:١٣:٤٦٠٠:٢٧:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٠:٤٠٠٦:٢٩:٠٣١٣:١٢:١٧١٩:٥٦:٠١٢٠:١٤:٣٣٠٠:٢٧:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٥٩:٢٤٠٦:٢٨:٠٣١٣:١٢:١٠١٩:٥٦:٤٥٢٠:١٥:١٩٠٠:٢٧:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٢:٠٣١٩:٥٧:٢٩٢٠:١٦:٠٦٠٠:٢٧:١١
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٦:٠٩١٣:١١:٥٧١٩:٥٨:١٣٢٠:١٦:٥٣٠٠:٢٦:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٥٥:٤١٠٦:٢٥:١٣١٣:١١:٥١١٩:٥٨:٥٧٢٠:١٧:٤٠٠٠:٢٦:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٥٤:٢٨٠٦:٢٤:١٨١٣:١١:٤٦١٩:٥٩:٤١٢٠:١٨:٢٦٠٠:٢٦:٢٩
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٥٣:١٧٠٦:٢٣:٢٥١٣:١١:٤١٢٠:٠٠:٢٥٢٠:١٩:١٣٠٠:٢٦:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٢:٠٦٠٦:٢٢:٣٢١٣:١١:٣٧٢٠:٠١:٠٩٢٠:٢٠:٠٠٠٠:٢٦:٠٣
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:٢١:٤١١٣:١١:٣٤٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٠:٤٧٠٠:٢٥:٥١
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٩:٤٩٠٦:٢٠:٥١١٣:١١:٣١٢٠:٠٢:٣٧٢٠:٢١:٣٣٠٠:٢٥:٤٠
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٤٨:٤٣٠٦:٢٠:٠٣١٣:١١:٢٩٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢٢:٢٠٠٠:٢٥:٢٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٤٧:٣٧٠٦:١٩:١٥١٣:١١:٢٧٢٠:٠٤:٠٥٢٠:٢٣:٠٦٠٠:٢٥:١٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٤٦:٣٣٠٦:١٨:٢٩١٣:١١:٢٦٢٠:٠٤:٤٨٢٠:٢٣:٥٢٠٠:٢٥:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رمیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رمیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رمیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رمیه

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رمیه

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رمیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رمیه

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای رمیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رمیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رمیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رمیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمیه برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رمیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای رمیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رمیه

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رمیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رمیه روستای رمیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رمیه روستای رمیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رمیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمیه برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رمیه

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمیه قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمیه دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رمیه

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠٧:٤٠١٣:١٦:٥٧٢٠:٢٦:١٥٢٠:٤٦:٢٦٠٠:٢٧:٠٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٠٣٠٦:٠٧:٥٤١٣:١٧:١٠٢٠:٢٦:٢٦٢٠:٤٦:٣٧٠٠:٢٧:٢٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:١٩٠٦:٠٨:٠٩١٣:١٧:٢٣٢٠:٢٦:٣٦٢٠:٤٦:٤٧٠٠:٢٧:٣٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٨:٢٥١٣:١٧:٣٦٢٠:٢٦:٤٥٢٠:٤٦:٥٥٠٠:٢٧:٥١
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٨:٥٨٠٦:٠٨:٤٣١٣:١٧:٤٩٢٠:٢٦:٥٢٢٠:٤٧:٠٢٠٠:٢٨:٠٦
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٢٠٠٦:٠٩:٠٢١٣:١٨:٠٢٢٠:٢٦:٥٧٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٢٨:٢١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٤٤٠٦:٠٩:٢٢١٣:١٨:١٤٢٠:٢٧:٠٢٢٠:٤٧:١٠٠٠:٢٨:٣٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:١٠٠٦:٠٩:٤٣١٣:١٨:٢٧٢٠:٢٧:٠٤٢٠:٤٧:١٢٠٠:٢٨:٥١
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٣٨٠٦:١٠:٠٥١٣:١٨:٣٩٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:١٢٠٠:٢٩:٠٦
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٠٧٠٦:١٠:٢٩١٣:١٨:٥٠٢٠:٢٧:٠٥٢٠:٤٧:١١٠٠:٢٩:٢٢
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٩٠٦:١٠:٥٣١٣:١٩:٠٢٢٠:٢٧:٠٣٢٠:٤٧:٠٧٠٠:٢٩:٣٧
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:١٢٠٦:١١:١٨١٣:١٩:١٣٢٠:٢٦:٥٩٢٠:٤٧:٠٣٠٠:٢٩:٥٣
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٤٦٠٦:١١:٤٥١٣:١٩:٢٤٢٠:٢٦:٥٤٢٠:٤٦:٥٦٠٠:٣٠:٠٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٣:٢٢٠٦:١٢:١٢١٣:١٩:٣٥٢٠:٢٦:٤٧٢٠:٤٦:٤٨٠٠:٣٠:٢٣
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٠٠٦:١٢:٤٠١٣:١٩:٤٥٢٠:٢٦:٣٩٢٠:٤٦:٣٨٠٠:٣٠:٣٩
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٣٩٠٦:١٣:٠٩١٣:١٩:٥٥٢٠:٢٦:٢٩٢٠:٤٦:٢٧٠٠:٣٠:٥٤
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٥:١٩٠٦:١٣:٣٩١٣:٢٠:٠٤٢٠:٢٦:١٧٢٠:٤٦:١٤٠٠:٣١:٠٩
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٠١٠٦:١٤:١٠١٣:٢٠:١٤٢٠:٢٦:٠٤٢٠:٤٥:٥٩٠٠:٣١:٢٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٤٥٠٦:١٤:٤١١٣:٢٠:٢٢٢٠:٢٥:٥٠٢٠:٤٥:٤٣٠٠:٣١:٣٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٩٠٦:١٥:١٣١٣:٢٠:٣١٢٠:٢٥:٣٤٢٠:٤٥:٢٤٠٠:٣١:٥٤
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:١٥:٤٦١٣:٢٠:٣٩٢٠:٢٥:١٦٢٠:٤٥:٠٥٠٠:٣٢:٠٩
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٢٠٦:١٦:٢٠١٣:٢٠:٤٦٢٠:٢٤:٥٦٢٠:٤٤:٤٤٠٠:٣٢:٢٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٠٠٦:١٦:٥٤١٣:٢٠:٥٣٢٠:٢٤:٣٦٢٠:٤٤:٢١٠٠:٣٢:٣٧
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٣٩٠٦:١٧:٢٩١٣:٢١:٠٠٢٠:٢٤:١٣٢٠:٤٣:٥٦٠٠:٣٢:٥١
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٤١:٢٩٠٦:١٨:٠٥١٣:٢١:٠٦٢٠:٢٣:٤٩٢٠:٤٣:٣٠٠٠:٣٣:٠٥
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:١٨:٤١١٣:٢١:١٢٢٠:٢٣:٢٤٢٠:٤٣:٠٢٠٠:٣٣:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٣٠٦:١٩:١٨١٣:٢١:١٧٢٠:٢٢:٥٧٢٠:٤٢:٣٣٠٠:٣٣:٣١
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٠٥٠٦:١٩:٥٥١٣:٢١:٢١٢٠:٢٢:٢٨٢٠:٤٢:٠٢٠٠:٣٣:٤٤
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٥٩٠٦:٢٠:٣٣١٣:٢١:٢٥٢٠:٢١:٥٨٢٠:٤١:٢٩٠٠:٣٣:٥٦
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٢١:١١١٣:٢١:٢٩٢٠:٢١:٢٧٢٠:٤٠:٥٥٠٠:٣٤:٠٧
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٤٨٠٦:٢١:٤٩١٣:٢١:٣٢٢٠:٢٠:٥٣٢٠:٤٠:٢٠٠٠:٣٤:١٩

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رمیه

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رمیه روستای رمیه در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رمیه روستای رمیه بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رمیه را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمیه برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رمیه

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رمیه موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رمیه برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رمیه

روستای رمیه بر روی نقشه

روستای رمیه بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رمیه

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رمیه است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رمیه
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رمیه + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای رمیه + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رمیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رمیه + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رمیه + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رمیه

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رمیه رسیده اید.

افق شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ رمیه دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا رمیه دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رمیه دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رمیه
زمان پخش اذان مستقیم به افق رمیه
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رمیه
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رمیه
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رمیه ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رمیه یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو