جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رمه رو

هرم | لارستان | فارس | ایران

اوقات شرعی امروز رمه رو


اذان صبح: ٠٥:١٠:٢٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٠:٥٤
اذان ظهر: ١٢:٥٧:٤٢
غروب آفتاب: ١٩:٢٤:٠٥
اذان مغرب: ١٩:٤١:١١
نیمه شب: ٠٠:١٧:٣٦

دوشنبه ٠٤ شهریور ١٣٩٨
٢٤ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٦ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رمه رو (شهرستان لارستان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٤ شهریور ٩٨ روستای رمه رو)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای رمه رو)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رمه رو)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز مباهله پیامبر اسلامصلی الله علیهوآله (10 ه ق)
روزکارمند

امام محمد باقر (ع)
زمان مباهله، از طلوع فجر تا طلوع خورشيد است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رمه رو

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رمه رو در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمه رو ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رمه رو (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمه رو ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رمه رو ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٠:٣٨١٢:٥٣:٤٢١٩:٢٧:١٢١٩:٤٤:٣٦٠٠:١٢:٢٠
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٧:٢٩٠٦:١٩:٤٣١٢:٥٣:٣٣١٩:٢٧:٤٧١٩:٤٥:١٣٠٠:١٢:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٦:٢٢٠٦:١٨:٤٩١٢:٥٣:٢٣١٩:٢٨:٢٢١٩:٤٥:٥١٠٠:١١:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٥:١٦٠٦:١٧:٥٦١٢:٥٣:١٥١٩:٢٨:٥٧١٩:٤٦:٢٨٠٠:١١:٣٤
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥٤:١٠٠٦:١٧:٠٤١٢:٥٣:٠٦١٩:٢٩:٣٣١٩:٤٧:٠٦٠٠:١١:١٩
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٣:٠٦٠٦:١٦:١٣١٢:٥٢:٥٩١٩:٣٠:٠٨١٩:٤٧:٤٣٠٠:١١:٠٥
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٥٢:٠٢٠٦:١٥:٢٣١٢:٥٢:٥٢١٩:٣٠:٤٤١٩:٤٨:٢١٠٠:١٠:٥١
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٥٠:٥٩٠٦:١٤:٣٤١٢:٥٢:٤٥١٩:٣١:١٩١٩:٤٨:٥٩٠٠:١٠:٣٨
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٩:٥٦٠٦:١٣:٤٥١٢:٥٢:٣٩١٩:٣١:٥٥١٩:٤٩:٣٧٠٠:١٠:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٨:٥٥٠٦:١٢:٥٨١٢:٥٢:٣٣١٩:٣٢:٣١١٩:٥٠:١٥٠٠:١٠:١٣
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٧:٥٥٠٦:١٢:١٢١٢:٥٢:٢٨١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٥٣٠٠:١٠:٠١
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٦:٥٥٠٦:١١:٢٧١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٣:٤٢١٩:٥١:٣١٠٠:٠٩:٥٠
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٥:٥٧٠٦:١٠:٤٣١٢:٥٢:١٩١٩:٣٤:١٨١٩:٥٢:٠٩٠٠:٠٩:٣٩
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤٥:٠٠٠٦:١٠:٠٠١٢:٥٢:١٦١٩:٣٤:٥٤١٩:٥٢:٤٧٠٠:٠٩:٢٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٤:٠٤٠٦:٠٩:١٨١٢:٥٢:١٣١٩:٣٥:٣٠١٩:٥٣:٢٥٠٠:٠٩:١٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٤٣:٠٩٠٦:٠٨:٣٧١٢:٥٢:١١١٩:٣٦:٠٦١٩:٥٤:٠٣٠٠:٠٩:١٠
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٧:٥٨١٢:٥٢:٠٩١٩:٣٦:٤٢١٩:٥٤:٤٢٠٠:٠٩:٠٢
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٤١:٢٢٠٦:٠٧:١٩١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٧:١٧١٩:٥٥:٢٠٠٠:٠٨:٥٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٤٠:٣١٠٦:٠٦:٤٢١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٧:٥٣١٩:٥٥:٥٨٠٠:٠٨:٤٧
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٩:٤١٠٦:٠٦:٠٦١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٦:٣٦٠٠:٠٨:٤٠
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٨:٥٢٠٦:٠٥:٣٢١٢:٥٢:٠٨١٩:٣٩:٠٥١٩:٥٧:١٤٠٠:٠٨:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٨:٠٤٠٦:٠٤:٥٨١٢:٥٢:١٠١٩:٣٩:٤٠١٩:٥٧:٥١٠٠:٠٨:٢٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٧:١٨٠٦:٠٤:٢٦١٢:٥٢:١٢١٩:٤٠:١٦١٩:٥٨:٢٩٠٠:٠٨:٢٥
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣٦:٣٤٠٦:٠٣:٥٥١٢:٥٢:١٤١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٠٧٠٠:٠٨:٢١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٥:٥٠٠٦:٠٣:٢٦١٢:٥٢:١٧١٩:٤١:٢٦١٩:٥٩:٤٤٠٠:٠٨:١٧
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٢:٥٧١٢:٥٢:٢٠١٩:٤٢:٠١٢٠:٠٠:٢١٠٠:٠٨:١٥
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٣٤:٢٨٠٦:٠٢:٣٠١٢:٥٢:٢٤١٩:٤٢:٣٦٢٠:٠٠:٥٨٠٠:٠٨:١٣
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٣٣:٤٩٠٦:٠٢:٠٥١٢:٥٢:٢٩١٩:٤٣:١٠٢٠:٠١:٣٤٠٠:٠٨:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٣٣:١٢٠٦:٠١:٤٠١٢:٥٢:٣٤١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:١٠٠٠:٠٨:١٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمه رو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمه رو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمه رو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رمه رو

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای رمه رو

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رمه رو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمه رو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای رمه رو

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای رمه رو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای رمه رو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای رمه رو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رمه رو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمه رو برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رمه رو

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای رمه رو قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمه رو دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رمه رو

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٢٠٠٦:٢٩:٢٣١٢:٥٨:٣١١٩:٢٧:١٤١٩:٤٤:٢٥٠٠:١٨:٠٨
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٠٢٠٦:٢٩:٥٣١٢:٥٨:١٥١٩:٢٦:١١١٩:٤٣:٢١٠٠:١٧:٥٧
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٤٣٠٦:٣٠:٢٤١٢:٥٧:٥٩١٩:٢٥:٠٩١٩:٤٢:١٦٠٠:١٧:٤٧
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٠:٢٥٠٦:٣٠:٥٤١٢:٥٧:٤٢١٩:٢٤:٠٥١٩:٤١:١١٠٠:١٧:٣٦
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٠٦٠٦:٣١:٢٤١٢:٥٧:٢٥١٩:٢٣:٠١١٩:٤٠:٠٥٠٠:١٧:٢٤
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١١:٤٧٠٦:٣١:٥٤١٢:٥٧:٠٨١٩:٢١:٥٦١٩:٣٨:٥٩٠٠:١٧:١٢
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٢:٢٧٠٦:٣٢:٢٤١٢:٥٦:٥٠١٩:٢٠:٥١١٩:٣٧:٥٢٠٠:١٦:٥٩
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٢:٥٣١٢:٥٦:٣٢١٩:١٩:٤٥١٩:٣٦:٤٤٠٠:١٦:٤٦
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٣:٤٧٠٦:٣٣:٢٣١٢:٥٦:١٣١٩:١٨:٣٩١٩:٣٥:٣٦٠٠:١٦:٣٢
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٤:٢٦٠٦:٣٣:٥٢١٢:٥٥:٥٥١٩:١٧:٣٢١٩:٣٤:٢٨٠٠:١٦:١٨
١١ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٠٥٠٦:٣٤:٢٢١٢:٥٥:٣٦١٩:١٦:٢٤١٩:٣٣:١٩٠٠:١٦:٠٤
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٥:٤٣٠٦:٣٤:٥١١٢:٥٥:١٦١٩:١٥:١٦١٩:٣٢:١٠٠٠:١٥:٤٩
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٢١٠٦:٣٥:٢٠١٢:٥٤:٥٧١٩:١٤:٠٨١٩:٣١:٠١٠٠:١٥:٣٣
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٦:٥٩٠٦:٣٥:٤٩١٢:٥٤:٣٧١٩:١٢:٥٩١٩:٢٩:٥١٠٠:١٥:١٨
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٧:٣٦٠٦:٣٦:١٧١٢:٥٤:١٧١٩:١١:٥٠١٩:٢٨:٤٠٠٠:١٥:٠٢
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:١٣٠٦:٣٦:٤٦١٢:٥٣:٥٦١٩:١٠:٤١١٩:٢٧:٣٠٠٠:١٤:٤٥
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٨:٤٩٠٦:٣٧:١٥١٢:٥٣:٣٦١٩:٠٩:٣١١٩:٢٦:١٩٠٠:١٤:٢٨
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:١٩:٢٥٠٦:٣٧:٤٣١٢:٥٣:١٥١٩:٠٨:٢١١٩:٢٥:٠٨٠٠:١٤:١١
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٠١٠٦:٣٨:١٢١٢:٥٢:٥٤١٩:٠٧:١١١٩:٢٣:٥٧٠٠:١٣:٥٤
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٠:٣٧٠٦:٣٨:٤٠١٢:٥٢:٣٣١٩:٠٦:٠٠١٩:٢٢:٤٥٠٠:١٣:٣٦
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:١٢٠٦:٣٩:٠٨١٢:٥٢:١٢١٩:٠٤:٤٩١٩:٢١:٣٣٠٠:١٣:١٨
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢١:٤٦٠٦:٣٩:٣٧١٢:٥١:٥٠١٩:٠٣:٣٨١٩:٢٠:٢٢٠٠:١٣:٠٠
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٢١٠٦:٤٠:٠٥١٢:٥١:٢٩١٩:٠٢:٢٧١٩:١٩:١٠٠٠:١٢:٤١
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٢:٥٥٠٦:٤٠:٣٤١٢:٥١:٠٨١٩:٠١:١٦١٩:١٧:٥٨٠٠:١٢:٢٣
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٣:٢٩٠٦:٤١:٠٢١٢:٥٠:٤٦١٩:٠٠:٠٥١٩:١٦:٤٦٠٠:١٢:٠٤
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٠٣٠٦:٤١:٣٠١٢:٥٠:٢٥١٨:٥٨:٥٣١٩:١٥:٣٤٠٠:١١:٤٥
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٤:٣٦٠٦:٤١:٥٩١٢:٥٠:٠٣١٨:٥٧:٤٢١٩:١٤:٢٢٠٠:١١:٢٦
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:١٠٠٦:٤٢:٢٧١٢:٤٩:٤٢١٨:٥٦:٣٠١٩:١٣:١٠٠٠:١١:٠٦
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٥:٤٣٠٦:٤٢:٥٦١٢:٤٩:٢٠١٨:٥٥:١٩١٩:١١:٥٨٠٠:١٠:٤٧
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٢٦:١٦٠٦:٤٣:٢٥١٢:٤٨:٥٩١٨:٥٤:٠٧١٩:١٠:٤٦٢٣:٤٠:٢٨
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٢٦:٤٨٠٥:٤٣:٥٤١١:٤٨:٣٨١٧:٥٢:٥٦١٨:٠٩:٣٥٢٣:١٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رمه رو

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رمه رو روستای رمه رو در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رمه رو روستای رمه رو بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رمه رو را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمه رو برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رمه رو

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رمه رو موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رمه رو برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رمه رو

روستای رمه رو بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رمه رو

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رمه رو است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رمه رو
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای رمه رو + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای رمه رو + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رمه رو + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رمه رو

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رمه رو رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رمه رو دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رمه رو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی امروز فردا رمه رو دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا رمه رو دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رمه رو
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رمه رو ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ رمه رو دانلود pdf
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ رمه رو دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رمه رو یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو