جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رمضان آباد

برکوه | کاشمر | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز رمضان آباد

اذان صبح: ٠٣:٤٣:٥٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٨:٠٠
اذان ظهر: ١٢:٤١:٠٠
غروب آفتاب: ١٩:٥٣:٤٣
اذان مغرب: ٢٠:١٤:٣١
نیمه شب شرعی: ٢٣:٤٩:١٤

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رمضان آباد (شهرستان کاشمر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای رمضان آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رمضان آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رمضان آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام علی (ع)
بپرهیز از دوست داشتن مدّاحی و تملّق دیگران، زیرا این صفات پلید از محكم‌ترین فرصت‌ها برای شیطان است كه نیكی نیكوكاران را در آن محو می‌سازد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رمضان آباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رمضان آباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمضان آباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رمضان آباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمضان آباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رمضان آباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٦:٤٤٠٦:٠٤:٣٣١٢:٣٥:٥٨١٩:٠٧:٥٨١٩:٢٦:٣٣٢٣:٥١:٣٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٥:١٠٠٦:٠٣:١٤١٢:٣٥:٤٤١٩:٠٨:٤٨١٩:٢٧:٢٥٢٣:٥١:١٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٣:٣٦٠٦:٠١:٥٦١٢:٣٥:٢٩١٩:٠٩:٣٨١٩:٢٨:١٧٢٣:٥٠:٥٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٠:٣٩١٢:٣٥:١٦١٩:١٠:٢٧١٩:٢٩:٠٩٢٣:٥٠:٢٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٠:٢٩٠٥:٥٩:٢٢١٢:٣٥:٠٢١٩:١١:١٧١٩:٣٠:٠١٢٣:٥٠:٠٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٢٨:٥٧٠٥:٥٨:٠٦١٢:٣٤:٤٩١٩:١٢:٠٧١٩:٣٠:٥٤٢٣:٤٩:٤٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٢٧:٢٤٠٥:٥٦:٥١١٢:٣٤:٣٦١٩:١٢:٥٧١٩:٣١:٤٦٢٣:٤٩:٢٥
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٥:٣٦١٢:٣٤:٢٤١٩:١٣:٤٧١٩:٣٢:٣٨٢٣:٤٩:٠٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٤:٢٢١٢:٣٤:١٢١٩:١٤:٣٧١٩:٣٣:٣١٢٣:٤٨:٤٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٣:٠٩١٢:٣٤:٠١١٩:١٥:٢٧١٩:٣٤:٢٣٢٣:٤٨:٢٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢١:٢٠٠٥:٥١:٥٧١٢:٣٣:٥٠١٩:١٦:١٧١٩:٣٥:١٦٢٣:٤٨:٠٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:١٩:٥٠٠٥:٥٠:٤٦١٢:٣٣:٤٠١٩:١٧:٠٧١٩:٣٦:٠٩٢٣:٤٧:٤٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:١٨:٢١٠٥:٤٩:٣٦١٢:٣٣:٣٠١٩:١٧:٥٧١٩:٣٧:٠٢٢٣:٤٧:٢٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:١٦:٥٢٠٥:٤٨:٢٧١٢:٣٣:٢٠١٩:١٨:٤٧١٩:٣٧:٥٤٢٣:٤٧:٠٦
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٧:١٩١٢:٣٣:١١١٩:١٩:٣٧١٩:٣٨:٤٧٢٣:٤٦:٤٧
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٣:٥٨٠٥:٤٦:١١١٢:٣٣:٠٣١٩:٢٠:٢٧١٩:٣٩:٤٠٢٣:٤٦:٢٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٢:٣١٠٥:٤٥:٠٥١٢:٣٢:٥٥١٩:٢١:١٧١٩:٤٠:٣٣٢٣:٤٦:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١١:٠٦٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٢:٤٧١٩:٢٢:٠٧١٩:٤١:٢٦٢٣:٤٥:٥٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٤٢:٥٦١٢:٣٢:٤٠١٩:٢٢:٥٧١٩:٤٢:١٩٢٣:٤٥:٣٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٠٨:١٨٠٥:٤١:٥٣١٢:٣٢:٣٤١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٣:١٢٢٣:٤٥:٢١
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٠٦:٥٦٠٥:٤٠:٥٢١٢:٣٢:٢٨١٩:٢٤:٣٧١٩:٤٤:٠٥٢٣:٤٥:٠٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٥:٣٤٠٥:٣٩:٥١١٢:٣٢:٢٣١٩:٢٥:٢٧١٩:٤٤:٥٨٢٣:٤٤:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٤:١٤٠٥:٣٨:٥٢١٢:٣٢:١٩١٩:٢٦:١٧١٩:٤٥:٥١٢٣:٤٤:٣٥
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٢:٥٤٠٥:٣٧:٥٤١٢:٣٢:١٥١٩:٢٧:٠٦١٩:٤٦:٤٤٢٣:٤٤:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠١:٣٦٠٥:٣٦:٥٧١٢:٣٢:١١١٩:٢٧:٥٦١٩:٤٧:٣٦٢٣:٤٤:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٠:١٩٠٥:٣٦:٠٢١٢:٣٢:٠٨١٩:٢٨:٤٥١٩:٤٨:٢٩٢٣:٤٣:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٣:٥٩:٠٤٠٥:٣٥:٠٧١٢:٣٢:٠٦١٩:٢٩:٣٥١٩:٤٩:٢١٢٣:٤٣:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٣:٥٧:٤٩٠٥:٣٤:١٥١٢:٣٢:٠٤١٩:٣٠:٢٤١٩:٥٠:١٣٢٣:٤٣:٣٠
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٣:٥٦:٣٦٠٥:٣٣:٢٣١٢:٣٢:٠٣١٩:٣١:١٢١٩:٥١:٠٥٢٣:٤٣:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رمضان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رمضان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رمضان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رمضان آباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رمضان آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رمضان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمضان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رمضان آباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای رمضان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رمضان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رمضان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رمضان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمضان آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رمضان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای رمضان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمضان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رمضان آباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رمضان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رمضان آباد روستای رمضان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رمضان آباد روستای رمضان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رمضان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمضان آباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رمضان آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمضان آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمضان آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رمضان آباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٠٧٠٥:٢٠:٣٣١٢:٣٧:٣٤١٩:٥٤:٣٥٢٠:١٥:٤٥٢٣:٤٤:٢٩
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٢٢٠٥:٢٠:٤٧١٢:٣٧:٤٧١٩:٥٤:٤٧٢٠:١٥:٥٦٢٣:٤٤:٤٣
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٣٨٠٥:٢١:٠٢١٢:٣٨:٠٠١٩:٥٤:٥٦٢٠:١٦:٠٦٢٣:٤٤:٥٧
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٤:٥٨٠٥:٢١:١٩١٢:٣٨:١٣١٩:٥٥:٠٤٢٠:١٦:١٣٢٣:٤٥:١٢
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:١٩٠٥:٢١:٣٨١٢:٣٨:٢٦١٩:٥٥:١١٢٠:١٦:١٩٢٣:٤٥:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٥:٤٣٠٥:٢١:٥٧١٢:٣٨:٣٩١٩:٥٥:١٦٢٠:١٦:٢٣٢٣:٤٥:٤٢
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٠٩٠٥:٢٢:١٨١٢:٣٨:٥١١٩:٥٥:١٩٢٠:١٦:٢٥٢٣:٤٥:٥٨
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٦:٣٧٠٥:٢٢:٤٠١٢:٣٩:٠٤١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٦:٢٦٢٣:٤٦:١٤
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٠٧٠٥:٢٣:٠٤١٢:٣٩:١٦١٩:٥٥:٢٠٢٠:١٦:٢٥٢٣:٤٦:٣٠
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٧:٤٠٠٥:٢٣:٢٩١٢:٣٩:٢٧١٩:٥٥:١٨٢٠:١٦:٢٢٢٣:٤٦:٤٦
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٤٠٥:٢٣:٥٥١٢:٣٩:٣٩١٩:٥٥:١٤٢٠:١٦:١٧٢٣:٤٧:٠٢
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٠٠٥:٢٤:٢٢١٢:٣٩:٥٠١٩:٥٥:٠٩٢٠:١٦:١٠٢٣:٤٧:١٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٩٠٥:٢٤:٥٠١٢:٤٠:٠١١٩:٥٥:٠٢٢٠:١٦:٠١٢٣:٤٧:٣٥
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٠٩٠٥:٢٥:١٩١٢:٤٠:١٢١٩:٥٤:٥٣٢٠:١٥:٥١٢٣:٤٧:٥٢
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٠:٥١٠٥:٢٥:٤٩١٢:٤٠:٢٢١٩:٥٤:٤٢٢٠:١٥:٣٩٢٣:٤٨:٠٨
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٥٠٥:٢٦:٢١١٢:٤٠:٣٢١٩:٥٤:٣٠٢٠:١٥:٢٤٢٣:٤٨:٢٥
١٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٢:٢٠٠٥:٢٦:٥٣١٢:٤٠:٤٢١٩:٥٤:١٦٢٠:١٥:٠٩٢٣:٤٨:٤٢
١٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٠٧٠٥:٢٧:٢٦١٢:٤٠:٥١١٩:٥٤:٠٠٢٠:١٤:٥١٢٣:٤٨:٥٨
١٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٣:٥٦٠٥:٢٨:٠٠١٢:٤١:٠٠١٩:٥٣:٤٣٢٠:١٤:٣١٢٣:٤٩:١٤
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٦٠٥:٢٨:٣٦١٢:٤١:٠٨١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٤:١٠٢٣:٤٩:٣١
٢١ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٨٠٥:٢٩:١٢١٢:٤١:١٦١٩:٥٣:٠٣٢٠:١٣:٤٧٢٣:٤٩:٤٧
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٦:٣١٠٥:٢٩:٤٨١٢:٤١:٢٣١٩:٥٢:٤٠٢٠:١٣:٢٢٢٣:٥٠:٠٣
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٧:٢٦٠٥:٣٠:٢٦١٢:٤١:٣٠١٩:٥٢:١٦٢٠:١٢:٥٦٢٣:٥٠:١٩
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٨:٢١٠٥:٣١:٠٤١٢:٤١:٣٧١٩:٥١:٥٠٢٠:١٢:٢٧٢٣:٥٠:٣٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٤٩:١٨٠٥:٣١:٤٤١٢:٤١:٤٣١٩:٥١:٢٣٢٠:١١:٥٧٢٣:٥٠:٤٩
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٠:١٦٠٥:٣٢:٢٣١٢:٤١:٤٩١٩:٥٠:٥٣٢٠:١١:٢٥٢٣:٥١:٠٤
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥١:١٥٠٥:٣٣:٠٤١٢:٤١:٥٤١٩:٥٠:٢٢٢٠:١٠:٥٢٢٣:٥١:١٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٦٠٥:٣٣:٤٥١٢:٤١:٥٨١٩:٤٩:٥٠٢٠:١٠:١٧٢٣:٥١:٣٣
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٧٠٥:٣٤:٢٧١٢:٤٢:٠٣١٩:٤٩:١٦٢٠:٠٩:٤٠٢٣:٥١:٤٧
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:١٩٠٥:٣٥:٠٩١٢:٤٢:٠٦١٩:٤٨:٤٠٢٠:٠٩:٠١٢٣:٥٢:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢١٠٥:٣٥:٥١١٢:٤٢:٠٩١٩:٤٨:٠٣٢٠:٠٨:٢١٢٣:٥٢:١٤

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رمضان آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رمضان آباد روستای رمضان آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رمضان آباد روستای رمضان آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رمضان آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمضان آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رمضان آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رمضان آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رمضان آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رمضان آباد

روستای رمضان آباد بر روی نقشه

روستای رمضان آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رمضان آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رمضان آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رمضان آباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رمضان آباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای رمضان آباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رمضان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رمضان آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رمضان آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رمضان آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رمضان آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رمضان آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رمضان آباد
افق شرعی امروز فردا رمضان آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رمضان آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رمضان آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رمضان آباد
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رمضان آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رمضان آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رمضان آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو