جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رمازی

ساردوییه | جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رمازی

اذان صبح: ٠٤:١١:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٤٤:٢٨
غروب آفتاب: ١٩:٤٣:٥٠
اذان مغرب: ٢٠:٠٢:٥٦
نیمه شب شرعی: ٢٣:٥٨:٠٩

پنج شنبه ١٢ تیر ١٣٩٩
١٠ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٢ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رمازی (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٢ تیر ٩٩ روستای رمازی)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رمازی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رمازی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

حمله ددمنشانة ناوگان آمریکای جنایتکار به هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی ایران (1367 هـ ش)
روز افشای حقوق بشر آمریکایی

حضرت محمد (ص)
روزی را در زیر زمین طلب كنید. (‌زمین و خاك آن یكی از مهم‌ترین مكان‌های بدست آوردن روزی حلال است از زراعت و كشاورزی گرفته تا استخراج معادن و فلزات گران قیمت كه همگی در امر معاش انسان مؤثر است.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای رمازی

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رمازی در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمازی ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رمازی (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٨٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمازی ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رمازی
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٥:٢٢١٢:٤٠:٣٦١٩:٠٦:١٧١٩:٢٣:٣١٢٣:٥٩:٤٩
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٢١٠٦:١٤:١٧١٢:٤٠:٢١١٩:٠٦:٥٢١٩:٢٤:٠٩٢٣:٥٩:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٠٥٠٦:١٣:١٣١٢:٤٠:٠٧١٩:٠٧:٢٨١٩:٢٤:٤٦٢٣:٥٩:٠٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٥٠٠٦:١٢:٠٩١٢:٣٩:٥٣١٩:٠٨:٠٤١٩:٢٥:٢٤٢٣:٥٨:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٣٥٠٦:١١:٠٦١٢:٣٩:٤٠١٩:٠٨:٤٠١٩:٢٦:٠٢٢٣:٥٨:٣٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٨:٢٠٠٦:١٠:٠٤١٢:٣٩:٢٧١٩:٠٩:١٦١٩:٢٦:٤٠٢٣:٥٨:١١
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٧:٠٦٠٦:٠٩:٠٢١٢:٣٩:١٤١٩:٠٩:٥٢١٩:٢٧:١٨٢٣:٥٧:٥٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٥:٥٣٠٦:٠٨:٠١١٢:٣٩:٠٢١٩:١٠:٢٩١٩:٢٧:٥٦٢٣:٥٧:٣٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٤:٤٠٠٦:٠٧:٠١١٢:٣٨:٥٠١٩:١١:٠٥١٩:٢٨:٣٥٢٣:٥٧:١٦
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٣:٢٧٠٦:٠٦:٠١١٢:٣٨:٣٨١٩:١١:٤٢١٩:٢٩:١٣٢٣:٥٦:٥٩
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٢:١٥٠٦:٠٥:٠٣١٢:٣٨:٢٨١٩:١٢:١٨١٩:٢٩:٥٢٢٣:٥٦:٤١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤١:٠٤٠٦:٠٤:٠٥١٢:٣٨:١٧١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:٣١٢٣:٥٦:٢٤
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٩:٥٤٠٦:٠٣:٠٨١٢:٣٨:٠٧١٩:١٣:٣٢١٩:٣١:١٠٢٣:٥٦:٠٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٨:٤٤٠٦:٠٢:١٢١٢:٣٧:٥٨١٩:١٤:٠٩١٩:٣١:٤٩٢٣:٥٥:٥٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٧:٣٤٠٦:٠١:١٦١٢:٣٧:٤٩١٩:١٤:٤٦١٩:٣٢:٢٨٢٣:٥٥:٣٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٦:٢٦٠٦:٠٠:٢٢١٢:٣٧:٤٠١٩:١٥:٢٣١٩:٣٣:٠٧٢٣:٥٥:٢١
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٥:١٨٠٥:٥٩:٢٩١٢:٣٧:٣٢١٩:١٦:٠٠١٩:٣٣:٤٧٢٣:٥٥:٠٦
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٤:١٢٠٥:٥٨:٣٦١٢:٣٧:٢٥١٩:١٦:٣٨١٩:٣٤:٢٧٢٣:٥٤:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٠٦٠٥:٥٧:٤٥١٢:٣٧:١٨١٩:١٧:١٥١٩:٣٥:٠٦٢٣:٥٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٠١٠٥:٥٦:٥٥١٢:٣٧:١٢١٩:١٧:٥٣١٩:٣٥:٤٦٢٣:٥٤:٢٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٠:٥٧٠٥:٥٦:٠٥١٢:٣٧:٠٦١٩:١٨:٣٠١٩:٣٦:٢٦٢٣:٥٤:١٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٩:٥٤٠٥:٥٥:١٧١٢:٣٧:٠١١٩:١٩:٠٨١٩:٣٧:٠٦٢٣:٥٤:٠٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٨:٥٢٠٥:٥٤:٣٠١٢:٣٦:٥٦١٩:١٩:٤٦١٩:٣٧:٤٦٢٣:٥٣:٤٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢٧:٥١٠٥:٥٣:٤٤١٢:٣٦:٥٢١٩:٢٠:٢٤١٩:٣٨:٢٧٢٣:٥٣:٣٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٦:٥١٠٥:٥٢:٥٩١٢:٣٦:٤٩١٩:٢١:٠١١٩:٣٩:٠٧٢٣:٥٣:٢٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٥:٥٢٠٥:٥٢:١٥١٢:٣٦:٤٦١٩:٢١:٣٩١٩:٣٩:٤٧٢٣:٥٣:١٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٤:٥٤٠٥:٥١:٣٣١٢:٣٦:٤٤١٩:٢٢:١٧١٩:٤٠:٢٧٢٣:٥٣:٠٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٣:٥٨٠٥:٥٠:٥١١٢:٣٦:٤٢١٩:٢٢:٥٥١٩:٤١:٠٧٢٣:٥٢:٥٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٠٢٠٥:٥٠:١١١٢:٣٦:٤١١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٤٧٢٣:٥٢:٥٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رمازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رمازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رمازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رمازی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رمازی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رمازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رمازی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای رمازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رمازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رمازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رمازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمازی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رمازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای رمازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رمازی

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رمازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رمازی روستای رمازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رمازی روستای رمازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رمازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمازی برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رمازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رمازی

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٥٤٠٥:٤١:٣١١٢:٤٢:١٢١٩:٤٢:٥٣٢٠:٠٢:٠٥٢٣:٥٥:٣١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٠٨٠٥:٤١:٤٥١٢:٤٢:٢٥١٩:٤٣:٠٤٢٠:٠٢:١٧٢٣:٥٥:٤٤
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٢٤٠٥:٤٢:٠٠١٢:٤٢:٣٨١٩:٤٣:١٥٢٠:٠٢:٢٧٢٣:٥٥:٥٨
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٤٢:١٦١٢:٤٢:٥١١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٣٦٢٣:٥٦:١٣
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٠١٠٥:٤٢:٣٣١٢:٤٣:٠٤١٩:٤٣:٣٢٢٠:٠٢:٤٤٢٣:٥٦:٢٧
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٢٢٠٥:٤٢:٥١١٢:٤٣:١٦١٩:٤٣:٣٩٢٠:٠٢:٥٠٢٣:٥٦:٤١
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٤٠٥:٤٣:١٠١٢:٤٣:٢٩١٩:٤٣:٤٤٢٠:٠٢:٥٤٢٣:٥٦:٥٦
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٠٨٠٥:٤٣:٣٠١٢:٤٣:٤١١٩:٤٣:٤٨٢٠:٠٢:٥٨٢٣:٥٧:١٠
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤٣:٥١١٢:٤٣:٥٣١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٥٩٢٣:٥٧:٢٥
١٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٠٠٠٥:٤٤:١٢١٢:٤٤:٠٥١٩:٤٣:٥٢٢٠:٠٣:٠٠٢٣:٥٧:٤٠
١١ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٢٨٠٥:٤٤:٣٥١٢:٤٤:١٧١٩:٤٣:٥١٢٠:٠٢:٥٩٢٣:٥٧:٥٤
١٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٥٧٠٥:٤٤:٥٨١٢:٤٤:٢٨١٩:٤٣:٥٠٢٠:٠٢:٥٦٢٣:٥٨:٠٩
١٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٢٨٠٥:٤٥:٢٢١٢:٤٤:٣٩١٩:٤٣:٤٧٢٠:٠٢:٥٢٢٣:٥٨:٢٤
١٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٠٠٠٥:٤٥:٤٧١٢:٤٤:٤٩١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٤٦٢٣:٥٨:٣٨
١٥ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٣٤٠٥:٤٦:١٣١٢:٤٥:٠٠١٩:٤٣:٣٧٢٠:٠٢:٣٩٢٣:٥٨:٥٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٠٨٠٥:٤٦:٤٠١٢:٤٥:١٠١٩:٤٣:٢٩٢٠:٠٢:٣١٢٣:٥٩:٠٧
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٧:٠٧١٢:٤٥:١٩١٩:٤٣:٢١٢٠:٠٢:٢١٢٣:٥٩:٢١
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٢١٠٥:٤٧:٣٥١٢:٤٥:٢٨١٩:٤٣:١١٢٠:٠٢:٠٩٢٣:٥٩:٣٥
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١٥:٥٩٠٥:٤٨:٠٣١٢:٤٥:٣٧١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٥٦٢٣:٥٩:٤٩
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٦:٣٨٠٥:٤٨:٣٢١٢:٤٥:٤٥١٩:٤٢:٤٦٢٠:٠١:٤٢٠٠:٠٠:٠٢
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:١٨٠٥:٤٩:٠٢١٢:٤٥:٥٣١٩:٤٢:٣٢٢٠:٠١:٢٦٠٠:٠٠:١٦
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:١٧:٥٩٠٥:٤٩:٣٢١٢:٤٦:٠١١٩:٤٢:١٧٢٠:٠١:٠٨٠٠:٠٠:٢٩
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٠:٠٢١٢:٤٦:٠٨١٩:٤١:٥٩٢٠:٠٠:٥٠٠٠:٠٠:٤١
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٣٠٥:٥٠:٣٤١٢:٤٦:١٥١٩:٤١:٤١٢٠:٠٠:٢٩٠٠:٠٠:٥٤
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٠٧٠٥:٥١:٠٥١٢:٤٦:٢١١٩:٤١:٢١٢٠:٠٠:٠٧٠٠:٠١:٠٦
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٠:٥١٠٥:٥١:٣٧١٢:٤٦:٢٦١٩:٤١:٠٠١٩:٥٩:٤٤٠٠:٠١:١٨
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٦٠٥:٥٢:١٠١٢:٤٦:٣١١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:١٩٠٠:٠١:٢٩
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٢:٢٢٠٥:٥٢:٤٣١٢:٤٦:٣٦١٩:٤٠:١٣١٩:٥٨:٥٣٠٠:٠١:٤٠
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٨٠٥:٥٣:١٦١٢:٤٦:٤٠١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠١:٥١
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٣:٥٥٠٥:٥٣:٤٩١٢:٤٦:٤٤١٩:٣٩:٢٠١٩:٥٧:٥٧٠٠:٠٢:٠١
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:٢٤:٤٢٠٥:٥٤:٢٣١٢:٤٦:٤٧١٩:٣٨:٥٢١٩:٥٧:٢٦٠٠:٠٢:١١

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رمازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رمازی روستای رمازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رمازی روستای رمازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رمازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمازی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رمازی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رمازی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رمازی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رمازی

روستای رمازی بر روی نقشه

روستای رمازی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رمازی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رمازی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رمازی
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رمازی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای رمازی + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رمازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رمازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رمازی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رمازی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رمازی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی تیر ٩٩ / ١٣٩٩ رمازی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رمازی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا رمازی دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق رمازی
زمان پخش اذان آنلاین به افق رمازی
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رمازی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رمازی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رمازی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رمازی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو