جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رمازی

ساردوییه | جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رمازی


اذان صبح: ٠٤:٠٧:١٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٤١
اذان ظهر: ١٢:٤١:١٠
غروب آفتاب: ١٩:٤١:٤٢
اذان مغرب: ٢٠:٠٠:٥٤
نیمه شب: ٢٣:٥٤:٣٠

دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
١٣ شوال ١٤٤٠ قمری
١٧ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رمازی (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٧ خرداد ٩٨ روستای رمازی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای رمازی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رمازی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

انوشیروان عادل
اگر می خواهی اندوهگین نباشی، حسود مباش.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رمازی

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رمازی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمازی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رمازی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٣ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمازی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رمازی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٣:٥٢١٢:٣٨:١٥١٩:١٣:٠٥١٩:٣٠:٤١٢٣:٥٦:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٥١٢:٣٨:٠٦١٩:١٣:٤٢١٩:٣١:٢٠٢٣:٥٦:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠١:٥٩١٢:٣٧:٥٦١٩:١٤:١٩١٩:٣١:٥٩٢٣:٥٥:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٧:٤٨١٩:١٤:٥٦١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٥:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٠:١٠١٢:٣٧:٣٩١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:١٨٢٣:٥٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٩:١٧١٢:٣٧:٣٢١٩:١٦:١١١٩:٣٣:٥٨٢٣:٥٥:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٨:٢٥١٢:٣٧:٢٤١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥٤:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٧:٣٤١٢:٣٧:١٨١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٤:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٦:٤٤١٢:٣٧:١١١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٥٧٢٣:٥٤:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٥:٥٥١٢:٣٧:٠٦١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥٤:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٧:٠١١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:١٧٢٣:٥٣:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٦:٥٦١٩:١٩:٥٦١٩:٣٧:٥٧٢٣:٥٣:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٣:٣٤١٢:٣٦:٥٢١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٣٧٢٣:٥٣:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٦:٤٩١٩:٢١:١١١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٣:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٦:٤٦١٩:٢١:٤٩١٩:٣٩:٥٧٢٣:٥٣:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٦:٤٤١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٣٧٢٣:٥٣:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٠:٤٢١٢:٣٦:٤٢١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:١٧٢٣:٥٢:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٠:٠٢١٢:٣٦:٤١١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٥٧٢٣:٥٢:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٩:٢٣١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٣٧٢٣:٥٢:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:١٦٢٣:٥٢:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣٦:٤١١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٣:٥٦٢٣:٥٢:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣٦:٤٢١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٣٥٢٣:٥٢:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٦:٤٤١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٢:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٦:٢٨١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٥٤٢٣:٥٢:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٥:٥٧١٢:٣٦:٥٠١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٣٣٢٣:٥٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٦:٥٣١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:١١٢٣:٥٢:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣٦:٥٧١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥٢:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٤:٣٢١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:٢٧٢٣:٥٢:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٧:٠٧١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٩:٠٥٢٣:٥٢:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رمازی

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای رمازی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رمازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری روستای رمازی

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
روستای رمازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای رمازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق روستای رمازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رمازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمازی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای رمازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای رمازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای رمازی

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٢٥٠٥:٤٤:٥٢١٢:٣٦:٥٨١٩:٢٩:٢٢١٩:٤٧:٥٨٢٣:٥٢:٠٣
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٤٤٠٥:٤٤:٢٦١٢:٣٧:٠٣١٩:٢٩:٥٨١٩:٤٨:٣٦٢٣:٥٢:٠١
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٠٥٠٥:٤٤:٠٠١٢:٣٧:٠٨١٩:٣٠:٣٣١٩:٤٩:١٣٢٣:٥٢:٠٠
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٨٠٥:٤٣:٣٦١٢:٣٧:١٤١٩:٣١:٠٨١٩:٤٩:٥٠٢٣:٥٢:٠٠
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٥٢٠٥:٤٣:١٣١٢:٣٧:٢٠١٩:٣١:٤٢١٩:٥٠:٢٧٢٣:٥٢:٠٠
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٨٠٥:٤٢:٥٢١٢:٣٧:٢٦١٩:٣٢:١٦١٩:٥١:٠٣٢٣:٥٢:٠١
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٥٠٥:٤٢:٣٢١٢:٣٧:٣٣١٩:٣٢:٥٠١٩:٥١:٣٩٢٣:٥٢:٠٢
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:١٤٠٥:٤٢:١٣١٢:٣٧:٤١١٩:٣٣:٢٣١٩:٥٢:١٤٢٣:٥٢:٠٤
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٤٥٠٥:٤١:٥٦١٢:٣٧:٤٩١٩:٣٣:٥٦١٩:٥٢:٤٨٢٣:٥٢:٠٧
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١٨٠٥:٤١:٤١١٢:٣٧:٥٨١٩:٣٤:٢٨١٩:٥٣:٢٢٢٣:٥٢:١٠
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥٢٠٥:٤١:٢٦١٢:٣٨:٠٧١٩:٣٥:٠٠١٩:٥٣:٥٥٢٣:٥٢:١٤
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٢٩٠٥:٤١:١٣١٢:٣٨:١٦١٩:٣٥:٣١١٩:٥٤:٢٨٢٣:٥٢:١٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٧٠٥:٤١:٠٢١٢:٣٨:٢٦١٩:٣٦:٠١١٩:٥٥:٠٠٢٣:٥٢:٢٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٧٠٥:٤٠:٥٢١٢:٣٨:٣٦١٩:٣٦:٣١١٩:٥٥:٣١٢٣:٥٢:٣٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤٠:٤٣١٢:٣٨:٤٦١٩:٣٧:٠٠١٩:٥٦:٠٢٢٣:٥٢:٣٦
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٢٠٥:٤٠:٣٦١٢:٣٨:٥٧١٩:٣٧:٢٩١٩:٥٦:٣١٢٣:٥٢:٤٣
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٥٧٠٥:٤٠:٢٩١٢:٣٩:٠٨١٩:٣٧:٥٦١٩:٥٧:٠٠٢٣:٥٢:٥٠
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٤٠٥:٤٠:٢٥١٢:٣٩:١٩١٩:٣٨:٢٣١٩:٥٧:٢٨٢٣:٥٢:٥٨
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٣٠٥:٤٠:٢١١٢:٣٩:٣١١٩:٣٨:٤٩١٩:٥٧:٥٥٢٣:٥٣:٠٧
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٤٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٩:٤٣١٩:٣٩:١٤١٩:٥٨:٢١٢٣:٥٣:١٥
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٧٠٥:٤٠:١٩١٢:٣٩:٥٥١٩:٣٩:٣٨١٩:٥٨:٤٦٢٣:٥٣:٢٥
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٢٠٥:٤٠:١٩١٢:٤٠:٠٧١٩:٤٠:٠١١٩:٥٩:١٠٢٣:٥٣:٣٥
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٤٠:٢١١٢:٤٠:١٩١٩:٤٠:٢٣١٩:٥٩:٣٣٢٣:٥٣:٤٥
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٠:٢٤١٢:٤٠:٣٢١٩:٤٠:٤٤١٩:٥٩:٥٥٢٣:٥٣:٥٥
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٦٠٥:٤٠:٢٩١٢:٤٠:٤٥١٩:٤١:٠٥٢٠:٠٠:١٦٢٣:٥٤:٠٦
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٠٨٠٥:٤٠:٣٥١٢:٤٠:٥٧١٩:٤١:٢٤٢٠:٠٠:٣٥٢٣:٥٤:١٨
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٢٠٥:٤٠:٤١١٢:٤١:١٠١٩:٤١:٤٢٢٠:٠٠:٥٤٢٣:٥٤:٣٠
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:١٨٠٥:٤٠:٥٠١٢:٤١:٢٣١٩:٤١:٥٩٢٠:٠١:١١٢٣:٥٤:٤٢
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٢٥٠٥:٤٠:٥٩١٢:٤١:٣٦١٩:٤٢:١٥٢٠:٠١:٢٧٢٣:٥٤:٥٤
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٣٤٠٥:٤١:٠٩١٢:٤١:٤٩١٩:٤٢:٢٩٢٠:٠١:٤٢٢٣:٥٥:٠٧
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٧:٤٥٠٥:٤١:٢١١٢:٤٢:٠٢١٩:٤٢:٤٣٢٠:٠١:٥٦٢٣:٥٥:٢٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رمازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای رمازی روستای رمازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی روستای رمازی روستای رمازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رمازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمازی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای رمازی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رمازی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رمازی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رمازی

روستای رمازی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رمازی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رمازی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رمازی
اوقات شرعی خرداد ٩٨ روستای رمازی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ روستای رمازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رمازی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رمازی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رمازی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رمازی دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا رمازی دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رمازی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رمازی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رمازی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رمازی
زمان پخش اذان مستقیم به افق رمازی
زمان پخش اذان آنلاین به افق رمازی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رمازی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو