جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رمازی

ساردوییه | جیرفت | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رمازی


اذان صبح: ٠٤:٥٠:٤٢
طلوع آفتاب: ٠٦:١٢:٤٦
اذان ظهر: ١٢:٤٣:٠٤
غروب آفتاب: ١٩:١٢:٥٥
اذان مغرب: ١٩:٣٠:١٧
نیمه شب: ٠٠:٠٢:١١

جمعه ٠١ شهریور ١٣٩٨
٢١ ذیحجه ١٤٤٠ قمری
٢٣ اوت ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رمازی (شهرستان جیرفت) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ شهریور ٩٨ روستای رمازی)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای رمازی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رمازی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روزبزرگداشتابوعلیسینا
روزپزشک

فلورانس اسكاول شین
هرچه بیشتر نفرت بورزید، بر دوام نفرت خود افزوده اید و در ذهن خود، شیاری از نفرت حك می كنید كه خود را در حالت همیشگی چهره تان نشان خواهد داد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رمازی

اوقات شرعی شهریور ٩٨ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رمازی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمازی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رمازی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رمازی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رمازی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٠:٤٨٠٦:٠٣:٥٢١٢:٣٨:١٥١٩:١٣:٠٥١٩:٣٠:٤١٢٣:٥٦:٢١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٩:٣٧٠٦:٠٢:٥٥١٢:٣٨:٠٦١٩:١٣:٤٢١٩:٣١:٢٠٢٣:٥٦:٠٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٨:٢٨٠٦:٠١:٥٩١٢:٣٧:٥٦١٩:١٤:١٩١٩:٣١:٥٩٢٣:٥٥:٤٩
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٧:١٩٠٦:٠١:٠٤١٢:٣٧:٤٨١٩:١٤:٥٦١٩:٣٢:٣٩٢٣:٥٥:٣٣
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٦:١١٠٦:٠٠:١٠١٢:٣٧:٣٩١٩:١٥:٣٤١٩:٣٣:١٨٢٣:٥٥:١٨
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٥:٠٣٠٥:٥٩:١٧١٢:٣٧:٣٢١٩:١٦:١١١٩:٣٣:٥٨٢٣:٥٥:٠٤
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٣:٥٧٠٥:٥٨:٢٥١٢:٣٧:٢٤١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:٣٨٢٣:٥٤:٥٠
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٢:٥١٠٥:٥٧:٣٤١٢:٣٧:١٨١٩:١٧:٢٦١٩:٣٥:١٨٢٣:٥٤:٣٦
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣١:٤٦٠٥:٥٦:٤٤١٢:٣٧:١١١٩:١٨:٠٣١٩:٣٥:٥٧٢٣:٥٤:٢٣
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٠:٤٢٠٥:٥٥:٥٥١٢:٣٧:٠٦١٩:١٨:٤١١٩:٣٦:٣٧٢٣:٥٤:١٠
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٩:٣٩٠٥:٥٥:٠٧١٢:٣٧:٠١١٩:١٩:١٩١٩:٣٧:١٧٢٣:٥٣:٥٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٨:٣٨٠٥:٥٤:٢٠١٢:٣٦:٥٦١٩:١٩:٥٦١٩:٣٧:٥٧٢٣:٥٣:٤٦
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٧:٣٧٠٥:٥٣:٣٤١٢:٣٦:٥٢١٩:٢٠:٣٤١٩:٣٨:٣٧٢٣:٥٣:٣٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٦:٣٧٠٥:٥٢:٤٩١٢:٣٦:٤٩١٩:٢١:١١١٩:٣٩:١٧٢٣:٥٣:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٥:٣٨٠٥:٥٢:٠٥١٢:٣٦:٤٦١٩:٢١:٤٩١٩:٣٩:٥٧٢٣:٥٣:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٤:٤١٠٥:٥١:٢٣١٢:٣٦:٤٤١٩:٢٢:٢٧١٩:٤٠:٣٧٢٣:٥٣:٠٦
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٣:٤٥٠٥:٥٠:٤٢١٢:٣٦:٤٢١٩:٢٣:٠٤١٩:٤١:١٧٢٣:٥٢:٥٧
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٢:٥٠٠٥:٥٠:٠٢١٢:٣٦:٤١١٩:٢٣:٤٢١٩:٤١:٥٧٢٣:٥٢:٤٩
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢١:٥٦٠٥:٤٩:٢٣١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٤:١٩١٩:٤٢:٣٧٢٣:٥٢:٤١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢١:٠٣٠٥:٤٨:٤٥١٢:٣٦:٤٠١٩:٢٤:٥٦١٩:٤٣:١٦٢٣:٥٢:٣٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٠:١٢٠٥:٤٨:٠٩١٢:٣٦:٤١١٩:٢٥:٣٤١٩:٤٣:٥٦٢٣:٥٢:٢٨
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:١٩:٢٢٠٥:٤٧:٣٤١٢:٣٦:٤٢١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٣٥٢٣:٥٢:٢٢
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:١٨:٣٤٠٥:٤٧:٠١١٢:٣٦:٤٤١٩:٢٦:٤٨١٩:٤٥:١٥٢٣:٥٢:١٧
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٧:٤٧٠٥:٤٦:٢٨١٢:٣٦:٤٧١٩:٢٧:٢٥١٩:٤٥:٥٤٢٣:٥٢:١٣
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٧:٠١٠٥:٤٥:٥٧١٢:٣٦:٥٠١٩:٢٨:٠١١٩:٤٦:٣٣٢٣:٥٢:٠٩
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٦:١٧٠٥:٤٥:٢٧١٢:٣٦:٥٣١٩:٢٨:٣٧١٩:٤٧:١١٢٣:٥٢:٠٦
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٥:٣٥٠٥:٤٤:٥٩١٢:٣٦:٥٧١٩:٢٩:١٤١٩:٤٧:٤٩٢٣:٥٢:٠٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٤:٥٤٠٥:٤٤:٣٢١٢:٣٧:٠٢١٩:٢٩:٤٩١٩:٤٨:٢٧٢٣:٥٢:٠٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٤:١٤٠٥:٤٤:٠٦١٢:٣٧:٠٧١٩:٣٠:٢٥١٩:٤٩:٠٥٢٣:٥٢:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رمازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رمازی

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای رمازی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رمازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ قمری روستای رمازی

محرم
ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق
روستای رمازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای رمازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤٠ هـ.ق روستای رمازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رمازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمازی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رمازی

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ هـ.ش روستای رمازی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رمازی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رمازی

مهر
شهریور ١٣٩٨ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٢٠٦:١٢:٤٦١٢:٤٣:٠٤١٩:١٢:٥٥١٩:٣٠:١٧٠٠:٠٢:١١
٠٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥١:٢٧٠٦:١٣:١٩١٢:٤٢:٤٨١٩:١١:٥١١٩:٢٩:١١٠٠:٠٢:٠١
٠٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:١١٠٦:١٣:٥١١٢:٤٢:٣٢١٩:١٠:٤٦١٩:٢٨:٠٤٠٠:٠١:٥١
٠٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٥٠٦:١٤:٢٣١٢:٤٢:١٥١٩:٠٩:٤٠١٩:٢٦:٥٧٠٠:٠١:٤٠
٠٥ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٣:٣٩٠٦:١٤:٥٥١٢:٤١:٥٨١٩:٠٨:٣٤١٩:٢٥:٤٩٠٠:٠١:٢٨
٠٦ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٤:٢٢٠٦:١٥:٢٧١٢:٤١:٤١١٩:٠٧:٢٧١٩:٢٤:٤١٠٠:٠١:١٦
٠٧ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٠٥٠٦:١٥:٥٩١٢:٤١:٢٣١٩:٠٦:٢٠١٩:٢٣:٣٢٠٠:٠١:٠٤
٠٨ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٨٠٦:١٦:٣١١٢:٤١:٠٥١٩:٠٥:١٢١٩:٢٢:٢٢٠٠:٠٠:٥١
٠٩ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٦:٣٠٠٦:١٧:٠٣١٢:٤٠:٤٦١٩:٠٤:٠٣١٩:٢١:١٢٠٠:٠٠:٣٨
١٠ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:١٢٠٦:١٧:٣٤١٢:٤٠:٢٨١٩:٠٢:٥٤١٩:٢٠:٠٢٠٠:٠٠:٢٤
١١ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٧:٥٣٠٦:١٨:٠٦١٢:٤٠:٠٩١٩:٠١:٤٥١٩:١٨:٥١٠٠:٠٠:٠٩
١٢ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:١٨:٣٧١٢:٣٩:٤٩١٩:٠٠:٣٥١٩:١٧:٣٩٢٣:٥٩:٥٥
١٣ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:١٩:٠٨١٢:٣٩:٣٠١٨:٥٩:٢٤١٩:١٦:٢٧٢٣:٥٩:٤٠
١٤ شهریور ١٣٩٨٠٤:٥٩:٥٥٠٦:١٩:٣٩١٢:٣٩:١٠١٨:٥٨:١٤١٩:١٥:١٥٢٣:٥٩:٢٤
١٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٠:٣٥٠٦:٢٠:١٠١٢:٣٨:٥٠١٨:٥٧:٠٢١٩:١٤:٠٣٢٣:٥٩:٠٨
١٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:١٤٠٦:٢٠:٤١١٢:٣٨:٢٩١٨:٥٥:٥١١٩:١٢:٥٠٢٣:٥٨:٥٢
١٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٣٠٦:٢١:١٢١٢:٣٨:٠٩١٨:٥٤:٣٩١٩:١١:٣٧٢٣:٥٨:٣٥
١٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٢:٣٢٠٦:٢١:٤٢١٢:٣٧:٤٨١٨:٥٣:٢٧١٩:١٠:٢٤٢٣:٥٨:١٨
١٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٢:١٣١٢:٣٧:٢٧١٨:٥٢:١٤١٩:٠٩:١٠٢٣:٥٨:٠١
٢٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٣:٤٨٠٦:٢٢:٤٣١٢:٣٧:٠٦١٨:٥١:٠١١٩:٠٧:٥٧٢٣:٥٧:٤٤
٢١ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٢٣:١٤١٢:٣٦:٤٥١٨:٤٩:٤٩١٩:٠٦:٤٣٢٣:٥٧:٢٦
٢٢ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٠٣٠٦:٢٣:٤٥١٢:٣٦:٢٣١٨:٤٨:٣٥١٩:٠٥:٢٩٢٣:٥٧:٠٨
٢٣ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٥:٤٠٠٦:٢٤:١٥١٢:٣٦:٠٢١٨:٤٧:٢٢١٩:٠٤:١٥٢٣:٥٦:٤٩
٢٤ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:١٧٠٦:٢٤:٤٦١٢:٣٥:٤١١٨:٤٦:٠٩١٩:٠٣:٠١٢٣:٥٦:٣١
٢٥ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٣٠٦:٢٥:١٦١٢:٣٥:١٩١٨:٤٤:٥٥١٩:٠١:٤٦٢٣:٥٦:١٢
٢٦ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٧:٢٩٠٦:٢٥:٤٧١٢:٣٤:٥٨١٨:٤٣:٤١١٩:٠٠:٣٢٢٣:٥٥:٥٣
٢٧ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٠٥٠٦:٢٦:١٨١٢:٣٤:٣٦١٨:٤٢:٢٨١٨:٥٩:١٨٢٣:٥٥:٣٤
٢٨ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤١٠٦:٢٦:٤٨١٢:٣٤:١٥١٨:٤١:١٤١٨:٥٨:٠٤٢٣:٥٥:١٥
٢٩ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:١٧٠٦:٢٧:١٩١٢:٣٣:٥٣١٨:٤٠:٠٠١٨:٥٦:٥٠٢٣:٥٤:٥٦
٣٠ شهریور ١٣٩٨٠٥:٠٩:٥٢٠٦:٢٧:٥٠١٢:٣٣:٣٢١٨:٣٨:٤٧١٨:٥٥:٣٦٢٣:٢٤:٣٧
٣١ شهریور ١٣٩٨٠٤:١٠:٢٧٠٥:٢٨:٢١١١:٣٣:١١١٧:٣٧:٣٣١٧:٥٤:٢٢٢٢:٥٤:١٨

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رمازی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رمازی روستای رمازی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٨ شمسی روستای رمازی روستای رمازی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رمازی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رمازی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رمازی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رمازی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رمازی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رمازی

روستای رمازی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رمازی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رمازی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رمازی
اوقات شرعی شهریور ٩٨ روستای رمازی + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤٠ روستای رمازی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رمازی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رمازی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رمازی رسیده اید.

زمان پخش اذان آنلاین به افق رمازی
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رمازی
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رمازی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رمازی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رمازی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی شهریور ٩٨ / ١٣٩٨ رمازی دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا رمازی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رمازی

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رمازی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو