جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رفیع

نیسان | هویزه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز رفیع

اذان صبح: ٠٥:١١:٥٧
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٩:٥٠
اذان ظهر: ١٣:٢٣:٥٣
غروب آفتاب: ٢٠:٠٧:٣٠
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٥٠
نیمه شب شرعی: ٠٠:٤٠:١١

یکشنبه ١٩ مرداد ١٣٩٩
١٩ ذیحجه ١٤٤١ قمری
٠٩ اوت ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رفیع (شهرستان هویزه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ مرداد ٩٩ روستای رفیع)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای رفیع)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رفیع)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

آرتور شوپنهاور
در حقیقت، محنت و رنج، اولین شرط و اساس هستی است.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رفیع

اوقات شرعی مرداد ٩٩ | اوقات شرعی اوت ٢٠ | اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رفیع در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رفیع ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رفیع (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٤٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رفیع ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رفیع
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٢٨:١٢٠٦:٥١:١٦١٣:١٨:٤١١٩:٤٦:٣٦٢٠:٠٤:١٧٠٠:٣٦:٤٣
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٢٦:٥٠٠٦:٥٠:٠٧١٣:١٨:٢٧١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٠٠٠٠:٣٦:٢٣
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٢٥:٢٩٠٦:٤٨:٥٨١٣:١٨:١٣١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٥:٤٢٠٠:٣٦:٠٢
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٢٤:٠٧٠٦:٤٧:٤٩١٣:١٧:٥٩١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٦:٢٥٠٠:٣٥:٤٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٢٢:٤٦٠٦:٤٦:٤١١٣:١٧:٤٥١٩:٤٩:١٩٢٠:٠٧:٠٨٠٠:٣٥:٢٢
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٢١:٢٥٠٦:٤٥:٣٤١٣:١٧:٣٢١٩:٥٠:٠٠٢٠:٠٧:٥١٠٠:٣٥:٠٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٢٠:٠٥٠٦:٤٤:٢٨١٣:١٧:٢٠١٩:٥٠:٤١٢٠:٠٨:٣٤٠٠:٣٤:٤٣
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:١٨:٤٦٠٦:٤٣:٢٢١٣:١٧:٠٨١٩:٥١:٢٢٢٠:٠٩:١٧٠٠:٣٤:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:١٧:٢٦٠٦:٤٢:١٧١٣:١٦:٥٦١٩:٥٢:٠٣٢٠:١٠:٠٠٠٠:٣٤:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:١٦:٠٨٠٦:٤١:١٣١٣:١٦:٤٤١٩:٥٢:٤٤٢٠:١٠:٤٤٠٠:٣٣:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٥:١٤:٥٠٠٦:٤٠:١٠١٣:١٦:٣٣١٩:٥٣:٢٦٢٠:١١:٢٧٠٠:٣٣:٢٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٥:١٣:٣٢٠٦:٣٩:٠٧١٣:١٦:٢٣١٩:٥٤:٠٧٢٠:١٢:١١٠٠:٣٣:١١
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٥:١٢:١٥٠٦:٣٨:٠٦١٣:١٦:١٣١٩:٥٤:٤٨٢٠:١٢:٥٥٠٠:٣٢:٥٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٥:١٠:٥٩٠٦:٣٧:٠٥١٣:١٦:٠٣١٩:٥٥:٣٠٢٠:١٣:٣٩٠٠:٣٢:٣٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٥:٠٩:٤٤٠٦:٣٦:٠٥١٣:١٥:٥٤١٩:٥٦:١١٢٠:١٤:٢٣٠٠:٣٢:٢٠
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٥:٠٨:٢٩٠٦:٣٥:٠٧١٣:١٥:٤٦١٩:٥٦:٥٣٢٠:١٥:٠٧٠٠:٣٢:٠٤
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٥:٠٧:١٥٠٦:٣٤:٠٩١٣:١٥:٣٨١٩:٥٧:٣٥٢٠:١٥:٥١٠٠:٣١:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٥:٠٦:٠٣٠٦:٣٣:١٢١٣:١٥:٣١١٩:٥٨:١٧٢٠:١٦:٣٥٠٠:٣١:٣٤
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٥:٠٤:٥٠٠٦:٣٢:١٦١٣:١٥:٢٤١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٧:١٩٠٠:٣١:١٩
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٥:٠٣:٣٩٠٦:٣١:٢٢١٣:١٥:١٨١٩:٥٩:٤٠٢٠:١٨:٠٤٠٠:٣١:٠٥
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٥:٠٢:٢٩٠٦:٣٠:٢٨١٣:١٥:١٢٢٠:٠٠:٢٢٢٠:١٨:٤٨٠٠:٣٠:٥١
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٩:٣٦١٣:١٥:٠٧٢٠:٠١:٠٤٢٠:١٩:٣٣٠٠:٣٠:٣٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٥:٠٠:١٢٠٦:٢٨:٤٤١٣:١٥:٠٢٢٠:٠١:٤٦٢٠:٢٠:١٧٠٠:٣٠:٢٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٠٥٠٦:٢٧:٥٤١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٢:٢٨٢٠:٢١:٠٢٠٠:٣٠:١٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٥٧:٥٩٠٦:٢٧:٠٥١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٣:١٠٢٠:٢١:٤٦٠٠:٣٠:٠٢
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٥٦:٥٤٠٦:٢٦:١٧١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٣:٥٢٢٠:٢٢:٣١٠٠:٢٩:٥١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٥٥:٥١٠٦:٢٥:٣١١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٤:٣٣٢٠:٢٣:١٥٠٠:٢٩:٤١
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٤:٤٦١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٣:٥٩٠٠:٢٩:٣١
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٥٣:٤٧٠٦:٢٤:٠٢١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٥:٥٧٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٢٩:٢٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رفیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رفیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رفیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رفیع

اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای رفیع

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رفیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رفیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ قمری روستای رفیع

محرم
ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
ذیقعده

دانلود اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق
روستای رفیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای رفیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیحجه ١٤٤١ هـ.ق روستای رفیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رفیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رفیع برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای رفیع

در این قسمت جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ م روستای رفیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رفیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای رفیع

سپتامبر
اوت ٢٠٢٠ م
ژوئیه

دانلود اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای رفیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای رفیع روستای رفیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ میلادی روستای رفیع روستای رفیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رفیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رفیع برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رفیع

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای رفیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رفیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رفیع

شهریور
مرداد ١٣٩٩ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٦٠٦:٢٨:١٧١٣:٢٤:٥٥٢٠:٢١:١٣٢٠:٤٠:١٨٠٠:٣٨:٤٦
٠٢ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٦:٢٠٠٦:٢٨:٥٤١٣:٢٤:٥٧٢٠:٢٠:٣٨٢٠:٣٩:٤١٠٠:٣٨:٥٦
٠٣ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٧:١٣٠٦:٢٩:٣٢١٣:٢٤:٥٨٢٠:٢٠:٠٣٢٠:٣٩:٠٣٠٠:٣٩:٠٥
٠٤ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٨:٠٨٠٦:٣٠:١٠١٣:٢٤:٥٩٢٠:١٩:٢٥٢٠:٣٨:٢٤٠٠:٣٩:١٤
٠٥ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٠٢٠٦:٣٠:٤٨١٣:٢٤:٥٩٢٠:١٨:٤٧٢٠:٣٧:٤٢٠٠:٣٩:٢٢
٠٦ مرداد ١٣٩٩٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٣١:٢٦١٣:٢٤:٥٨٢٠:١٨:٠٧٢٠:٣٧:٠٠٠٠:٣٩:٢٩
٠٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٠:٥٢٠٦:٣٢:٠٥١٣:٢٤:٥٧٢٠:١٧:٢٥٢٠:٣٦:١٦٠٠:٣٩:٣٦
٠٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠١:٤٧٠٦:٣٢:٤٣١٣:٢٤:٥٥٢٠:١٦:٤٣٢٠:٣٥:٣١٠٠:٣٩:٤٢
٠٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٢:٤٢٠٦:٣٣:٢٢١٣:٢٤:٥٢٢٠:١٥:٥٩٢٠:٣٤:٤٤٠٠:٣٩:٤٨
١٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٣:٣٨٠٦:٣٤:٠٠١٣:٢٤:٤٩٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٣:٥٦٠٠:٣٩:٥٣
١١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٤:٣٣٠٦:٣٤:٣٩١٣:٢٤:٤٥٢٠:١٤:٢٧٢٠:٣٣:٠٧٠٠:٣٩:٥٨
١٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٥:٢٩٠٦:٣٥:١٨١٣:٢٤:٤١٢٠:١٣:٣٩٢٠:٣٢:١٦٠٠:٤٠:٠١
١٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٤٠٦:٣٥:٥٧١٣:٢٤:٣٦٢٠:١٢:٥٠٢٠:٣١:٢٥٠٠:٤٠:٠٥
١٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٧:٢٠٠٦:٣٦:٣٦١٣:٢٤:٣٠٢٠:١١:٥٩٢٠:٣٠:٣٢٠٠:٤٠:٠٧
١٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٨:١٥٠٦:٣٧:١٤١٣:٢٤:٢٤٢٠:١١:٠٨٢٠:٢٩:٣٨٠٠:٤٠:٠٩
١٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:٠٩:١١٠٦:٣٧:٥٣١٣:٢٤:١٧٢٠:١٠:١٥٢٠:٢٨:٤٢٠٠:٤٠:١١
١٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٠:٠٦٠٦:٣٨:٣٢١٣:٢٤:١٠٢٠:٠٩:٢١٢٠:٢٧:٤٦٠٠:٤٠:١١
١٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٠١٠٦:٣٩:١١١٣:٢٤:٠٢٢٠:٠٨:٢٦٢٠:٢٦:٤٩٠٠:٤٠:١١
١٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٩:٥٠١٣:٢٣:٥٣٢٠:٠٧:٣٠٢٠:٢٥:٥٠٠٠:٤٠:١١
٢٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٢:٥٢٠٦:٤٠:٢٨١٣:٢٣:٤٤٢٠:٠٦:٣٣٢٠:٢٤:٥٠٠٠:٤٠:١٠
٢١ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٦٠٦:٤١:٠٧١٣:٢٣:٣٤٢٠:٠٥:٣٥٢٠:٢٣:٥٠٠٠:٤٠:٠٨
٢٢ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٤:٤١٠٦:٤١:٤٥١٣:٢٣:٢٤٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٢:٤٨٠٠:٤٠:٠٥
٢٣ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٥:٣٥٠٦:٤٢:٢٤١٣:٢٣:١٣٢٠:٠٣:٣٥٢٠:٢١:٤٦٠٠:٤٠:٠٢
٢٤ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٦:٢٩٠٦:٤٣:٠٢١٣:٢٣:٠٢٢٠:٠٢:٣٤٢٠:٢٠:٤٢٠٠:٣٩:٥٩
٢٥ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٧:٢٣٠٦:٤٣:٤١١٣:٢٢:٥٠٢٠:٠١:٣٢٢٠:١٩:٣٨٠٠:٣٩:٥٥
٢٦ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٨:١٧٠٦:٤٤:١٩١٣:٢٢:٣٨٢٠:٠٠:٢٩٢٠:١٨:٣٢٠٠:٣٩:٥٠
٢٧ مرداد ١٣٩٩٠٥:١٩:١٠٠٦:٤٤:٥٧١٣:٢٢:٢٥١٩:٥٩:٢٥٢٠:١٧:٢٦٠٠:٣٩:٤٤
٢٨ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٠٣٠٦:٤٥:٣٥١٣:٢٢:١٢١٩:٥٨:٢١٢٠:١٦:١٩٠٠:٣٩:٣٨
٢٩ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٠:٥٦٠٦:٤٦:١٣١٣:٢١:٥٨١٩:٥٧:١٥٢٠:١٥:١١٠٠:٣٩:٣١
٣٠ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢١:٤٨٠٦:٤٦:٥١١٣:٢١:٤٤١٩:٥٦:٠٩٢٠:١٤:٠٣٠٠:٣٩:٢٤
٣١ مرداد ١٣٩٩٠٥:٢٢:٤٠٠٦:٤٧:٢٨١٣:٢١:٢٩١٩:٥٥:٠١٢٠:١٢:٥٣٠٠:٣٩:١٦

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رفیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رفیع روستای رفیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رفیع روستای رفیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رفیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رفیع برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رفیع

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رفیع موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رفیع برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رفیع

روستای رفیع بر روی نقشه

روستای رفیع بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رفیع

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رفیع است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رفیع
اوقات شرعی مرداد ٩٩ روستای رفیع + دانلود
اوقات شرعی ذیحجه ١٤٤١ روستای رفیع + دانلود
اوقات شرعی اوت ٢٠٢٠ روستای رفیع + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رفیع + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رفیع + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رفیع

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رفیع رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رفیع
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رفیع ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق رفیع
زمان پخش اذان آنلاین به افق رفیع
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رفیع ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق رفیع
افق شرعی امروز فردا رفیع دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رفیع ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رفیع یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو