جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رفیع

نیسان | هویزه | خوزستان | ایران

اوقات شرعی امروز رفیع


اذان صبح: ٠٥:٢٨:٣١
طلوع آفتاب: ٠٦:٥١:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٠٤:٢٤
غروب آفتاب: ١٧:١٦:٣٦
اذان مغرب: ١٧:٣٥:١٠
نیمه شب: ٢٣:٢٢:٥٦

جمعه ٠١ آذر ١٣٩٨
٢٤ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
٢٢ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رفیع (شهرستان هویزه) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠١ آذر ٩٨ روستای رفیع)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای رفیع)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رفیع)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

بزرگمهر
خود را به هوس نزدیك مكن كه خرد از تو روی برمی تابد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رفیع

اوقات شرعی آذر ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رفیع در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رفیع ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رفیع (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٥٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رفیع ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رفیع ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٥:١١:٥٧٠٦:٣٧:٥٢١٣:١٦:١١١٩:٥٤:٥٩٢٠:١٣:٠٦٠٠:٣٢:٥١
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٥:١٠:٤٢٠٦:٣٦:٥١١٣:١٦:٠٢١٩:٥٥:٤١٢٠:١٣:٥٠٠٠:٣٢:٣٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٥:٠٩:٢٧٠٦:٣٥:٥٢١٣:١٥:٥٣١٩:٥٦:٢٣٢٠:١٤:٣٥٠٠:٣٢:١٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٥:٠٨:١٢٠٦:٣٤:٥٤١٣:١٥:٤٥١٩:٥٧:٠٥٢٠:١٥:١٩٠٠:٣٢:٠٢
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٥:٠٦:٥٩٠٦:٣٣:٥٦١٣:١٥:٣٨١٩:٥٧:٤٦٢٠:١٦:٠٣٠٠:٣١:٤٦
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٣٣:٠٠١٣:١٥:٣٠١٩:٥٨:٢٨٢٠:١٦:٤٧٠٠:٣١:٣١
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٥:٠٤:٣٤٠٦:٣٢:٠٤١٣:١٥:٢٤١٩:٥٩:١٠٢٠:١٧:٣٢٠٠:٣١:١٧
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٥:٠٣:٢٣٠٦:٣١:١٠١٣:١٥:١٧١٩:٥٩:٥٢٢٠:١٨:١٦٠٠:٣١:٠٣
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٥:٠٢:١٣٠٦:٣٠:١٦١٣:١٥:١٢٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٠١٠٠:٣٠:٤٩
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٥:٠١:٠٤٠٦:٢٩:٢٤١٣:١٥:٠٧٢٠:٠١:١٦٢٠:١٩:٤٥٠٠:٣٠:٣٦
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٥٩:٥٧٠٦:٢٨:٣٣١٣:١٥:٠٢٢٠:٠١:٥٧٢٠:٢٠:٢٩٠٠:٣٠:٢٤
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٥٨:٥٠٠٦:٢٧:٤٣١٣:١٤:٥٨٢٠:٠٢:٣٩٢٠:٢١:١٤٠٠:٣٠:١٢
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٥٧:٤٤٠٦:٢٦:٥٤١٣:١٤:٥٥٢٠:٠٣:٢١٢٠:٢١:٥٨٠٠:٣٠:٠٠
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٥٦:٣٩٠٦:٢٦:٠٧١٣:١٤:٥٢٢٠:٠٤:٠٢٢٠:٢٢:٤٢٠٠:٢٩:٤٩
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٥٥:٣٦٠٦:٢٥:٢٠١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٤:٤٤٢٠:٢٣:٢٦٠٠:٢٩:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٥٤:٣٤٠٦:٢٤:٣٥١٣:١٤:٤٨٢٠:٠٥:٢٥٢٠:٢٤:١٠٠٠:٢٩:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٥٣:٣٣٠٦:٢٣:٥١١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٦:٠٧٢٠:٢٤:٥٤٠٠:٢٩:٢٠
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٥٢:٣٤٠٦:٢٣:٠٩١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٦:٤٨٢٠:٢٥:٣٨٠٠:٢٩:١٢
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٥١:٣٥٠٦:٢٢:٢٨١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٧:٢٩٢٠:٢٦:٢٢٠٠:٢٩:٠٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٥٠:٣٩٠٦:٢١:٤٨١٣:١٤:٤٧٢٠:٠٨:١٠٢٠:٢٧:٠٥٠٠:٢٨:٥٧
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٤٩:٤٣٠٦:٢١:٠٩١٣:١٤:٤٩٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٧:٤٨٠٠:٢٨:٥٠
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٤٨:٤٩٠٦:٢٠:٣٢١٣:١٤:٥٠٢٠:٠٩:٣١٢٠:٢٨:٣١٠٠:٢٨:٤٤
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٤٧:٥٧٠٦:١٩:٥٦١٣:١٤:٥٣٢٠:١٠:١١٢٠:٢٩:١٤٠٠:٢٨:٣٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٤٧:٠٦٠٦:١٩:٢٢١٣:١٤:٥٦٢٠:١٠:٥١٢٠:٢٩:٥٦٠٠:٢٨:٣٤
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٤٦:١٧٠٦:١٨:٤٨١٣:١٤:٥٩٢٠:١١:٣١٢٠:٣٠:٣٨٠٠:٢٨:٣٠
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٤٥:٢٩٠٦:١٨:١٧١٣:١٥:٠٣٢٠:١٢:١٠٢٠:٣١:٢٠٠٠:٢٨:٢٧
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٧:٤٧١٣:١٥:٠٨٢٠:١٢:٤٩٢٠:٣٢:٠١٠٠:٢٨:٢٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٤٣:٥٩٠٦:١٧:١٨١٣:١٥:١٣٢٠:١٣:٢٨٢٠:٣٢:٤٢٠٠:٢٨:٢٢
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٤٣:١٦٠٦:١٦:٥١١٣:١٥:١٩٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٣:٢٢٠٠:٢٨:٢٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رفیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رفیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رفیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رفیع

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رفیع

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رفیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رفیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رفیع

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای رفیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رفیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رفیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رفیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رفیع برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رفیع

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ هـ.ش روستای رفیع قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رفیع دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رفیع

دی
آذر ١٣٩٨ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٨:٣١٠٦:٥١:٥٨١٢:٠٤:٢٤١٧:١٦:٣٦١٧:٣٥:١٠٢٣:٢٢:٥٦
٠٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٢٩:١٦٠٦:٥٢:٥٠١٢:٠٤:٤١١٧:١٦:١٦١٧:٣٤:٥٣٢٣:٢٣:٠٨
٠٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٠١٠٦:٥٣:٤٢١٢:٠٤:٥٧١٧:١٥:٥٨١٧:٣٤:٣٧٢٣:٢٣:٢٢
٠٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٠:٤٦٠٦:٥٤:٣٤١٢:٠٥:١٥١٧:١٥:٤٢١٧:٣٤:٢٣٢٣:٢٣:٣٦
٠٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣١:٣٠٠٦:٥٥:٢٥١٢:٠٥:٣٤١٧:١٥:٢٨١٧:٣٤:١٠٢٣:٢٣:٥١
٠٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:١٥٠٦:٥٦:١٧١٢:٠٥:٥٣١٧:١٥:١٥١٧:٣٤:٠٠٢٣:٢٤:٠٧
٠٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٢:٥٩٠٦:٥٧:٠٨١٢:٠٦:١٣١٧:١٥:٠٤١٧:٣٣:٥١٢٣:٢٤:٢٤
٠٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٣:٤٤٠٦:٥٧:٥٩١٢:٠٦:٣٣١٧:١٤:٥٥١٧:٣٣:٤٤٢٣:٢٤:٤١
٠٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٤:٢٨٠٦:٥٨:٤٩١٢:٠٦:٥٥١٧:١٤:٤٨١٧:٣٣:٣٨٢٣:٢٥:٠٠
١٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:١١٠٦:٥٩:٣٩١٢:٠٧:١٧١٧:١٤:٤٢١٧:٣٣:٣٤٢٣:٢٥:١٩
١١ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٥:٥٥٠٧:٠٠:٢٨١٢:٠٧:٣٩١٧:١٤:٣٩١٧:٣٣:٣٢٢٣:٢٥:٣٨
١٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٦:٣٨٠٧:٠١:١٧١٢:٠٨:٠٢١٧:١٤:٣٧١٧:٣٣:٣٢٢٣:٢٥:٥٩
١٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٧:٢١٠٧:٠٢:٠٦١٢:٠٨:٢٦١٧:١٤:٣٧١٧:٣٣:٣٣٢٣:٢٦:٢٠
١٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٠٣٠٧:٠٢:٥٣١٢:٠٨:٥٠١٧:١٤:٣٨١٧:٣٣:٣٦٢٣:٢٦:٤٢
١٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٨:٤٥٠٧:٠٣:٤٠١٢:٠٩:١٥١٧:١٤:٤١١٧:٣٣:٤١٢٣:٢٧:٠٤
١٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٣٩:٢٧٠٧:٠٤:٢٦١٢:٠٩:٤١١٧:١٤:٤٧١٧:٣٣:٤٧٢٣:٢٧:٢٧
١٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٠٨٠٧:٠٥:١٢١٢:١٠:٠٧١٧:١٤:٥٣١٧:٣٣:٥٥٢٣:٢٧:٥١
١٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٠:٤٨٠٧:٠٥:٥٧١٢:١٠:٣٣١٧:١٥:٠٢١٧:٣٤:٠٥٢٣:٢٨:١٥
١٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤١:٢٨٠٧:٠٦:٤١١٢:١١:٠٠١٧:١٥:١٢١٧:٣٤:١٦٢٣:٢٨:٤٠
٢٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٠٧٠٧:٠٧:٢٤١٢:١١:٢٧١٧:١٥:٢٤١٧:٣٤:٢٩٢٣:٢٩:٠٥
٢١ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٢:٤٦٠٧:٠٨:٠٦١٢:١١:٥٥١٧:١٥:٣٨١٧:٣٤:٤٤٢٣:٢٩:٣١
٢٢ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٣:٢٤٠٧:٠٨:٤٧١٢:١٢:٢٣١٧:١٥:٥٤١٧:٣٥:٠٠٢٣:٢٩:٥٧
٢٣ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٠١٠٧:٠٩:٢٧١٢:١٢:٥١١٧:١٦:١١١٧:٣٥:١٨٢٣:٣٠:٢٤
٢٤ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٤:٣٨٠٧:١٠:٠٦١٢:١٣:٢٠١٧:١٦:٢٩١٧:٣٥:٣٨٢٣:٣٠:٥٢
٢٥ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:١٤٠٧:١٠:٤٤١٢:١٣:٤٨١٧:١٦:٥٠١٧:٣٥:٥٩٢٣:٣١:١٩
٢٦ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٥:٤٩٠٧:١١:٢٠١٢:١٤:١٨١٧:١٧:١٢١٧:٣٦:٢١٢٣:٣١:٤٧
٢٧ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٢٣٠٧:١١:٥٦١٢:١٤:٤٧١٧:١٧:٣٦١٧:٣٦:٤٥٢٣:٣٢:١٦
٢٨ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٦:٥٦٠٧:١٢:٣١١٢:١٥:١٦١٧:١٨:٠١١٧:٣٧:١١٢٣:٣٢:٤٥
٢٩ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٧:٢٩٠٧:١٣:٠٤١٢:١٥:٤٦١٧:١٨:٢٨١٧:٣٧:٣٨٢٣:٣٣:١٤
٣٠ آذر ١٣٩٨٠٥:٤٨:٠٠٠٧:١٣:٣٦١٢:١٦:١٦١٧:١٨:٥٦١٧:٣٨:٠٦٢٣:٣٣:٤٣

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رفیع

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رفیع روستای رفیع در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٨ شمسی روستای رفیع روستای رفیع بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رفیع را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رفیع برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رفیع

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رفیع موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رفیع برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رفیع

روستای رفیع بر روی نقشه

روستای رفیع بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رفیع

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رفیع است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رفیع
اوقات شرعی آذر ٩٨ روستای رفیع + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای رفیع + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رفیع + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رفیع

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رفیع رسیده اید.

جدول اوقات شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ رفیع دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رفیع ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رفیع ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آذر ٩٨ / ١٣٩٨ رفیع دانلود pdf
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رفیع دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق رفیع
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رفیع دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رفیع

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رفیع یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو