جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رفعت آباد

کویر | خلیل آباد | خراسان رضوی | ایران

اوقات شرعی امروز رفعت آباد


اذان صبح: ٠٣:٤١:٠٩
طلوع آفتاب: ٠٥:٢٣:٥٨
اذان ظهر: ١٢:٣٥:٤١
غروب آفتاب: ١٩:٤٧:٣٩
اذان مغرب: ٢٠:٠٨:٢٠
نیمه شب: ٢٣:٤٤:٠٩

چهارشنبه ١٤ خرداد ١٣٩٩
١١ شوال ١٤٤١ قمری
٠٣ ژوئن ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رفعت آباد (شهرستان خلیل آباد) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٤ خرداد ٩٩ روستای رفعت آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رفعت آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رفعت آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

رحلت حضرت امام خمینی (رحمة االله علیه) رهبر کبیر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران (1368 هـ ش)
انتخاب حضرت آیت االله امام خامنه ای به رهبری (1368 هـ ش)

ژان روستان
من اگر در بهشت باشم، ولی به من بگویند حق نداری جهنم را به این بهشت ترجیح دهی، از آن بهشت بیرون می روم.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رفعت آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رفعت آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رفعت آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رفعت آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٥ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رفعت آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رفعت آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٣٩:٤٢٠٦:٠٦:٥١١٢:٣٧:٤٣١٩:٠٩:١٠١٩:٢٧:٣٧٢٣:٥٣:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٣٨:١٠٠٦:٠٥:٣٣١٢:٣٧:٢٩١٩:٠٩:٥٨١٩:٢٨:٢٨٢٣:٥٣:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٣٦:٣٨٠٦:٠٤:١٦١٢:٣٧:١٤١٩:١٠:٤٧١٩:٢٩:١٨٢٣:٥٢:٥٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٣٥:٠٦٠٦:٠٣:٠٠١٢:٣٧:٠١١٩:١١:٣٥١٩:٣٠:٠٩٢٣:٥٢:٣٥
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٣٣:٣٥٠٦:٠١:٤٤١٢:٣٦:٤٧١٩:١٢:٢٤١٩:٣١:٠٠٢٣:٥٢:١٤
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٠:٣٠١٢:٣٦:٣٤١٩:١٣:١٢١٩:٣١:٥١٢٣:٥١:٥٣
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٣٠:٣٣٠٥:٥٩:١٥١٢:٣٦:٢١١٩:١٤:٠١١٩:٣٢:٤٢٢٣:٥١:٣٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٢٩:٠٣٠٥:٥٨:٠٢١٢:٣٦:٠٩١٩:١٤:٥٠١٩:٣٣:٣٣٢٣:٥١:١١
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٢٧:٣٣٠٥:٥٦:٥٠١٢:٣٥:٥٧١٩:١٥:٣٨١٩:٣٤:٢٥٢٣:٥٠:٥١
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٢٦:٠٤٠٥:٥٥:٣٨١٢:٣٥:٤٦١٩:١٦:٢٧١٩:٣٥:١٦٢٣:٥٠:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٢٤:٣٥٠٥:٥٤:٢٧١٢:٣٥:٣٥١٩:١٧:١٦١٩:٣٦:٠٧٢٣:٥٠:١١
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٣:١٧١٢:٣٥:٢٤١٩:١٨:٠٥١٩:٣٦:٥٩٢٣:٤٩:٥٢
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٢١:٣٩٠٥:٥٢:٠٨١٢:٣٥:١٤١٩:١٨:٥٤١٩:٣٧:٥٠٢٣:٤٩:٣٣
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٢٠:١٣٠٥:٥١:٠٠١٢:٣٥:٠٥١٩:١٩:٤٣١٩:٣٨:٤٢٢٣:٤٩:١٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:١٨:٤٧٠٥:٤٩:٥٣١٢:٣٤:٥٦١٩:٢٠:٣١١٩:٣٩:٣٤٢٣:٤٨:٥٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:١٧:٢٢٠٥:٤٨:٤٧١٢:٣٤:٤٧١٩:٢١:٢٠١٩:٤٠:٢٥٢٣:٤٨:٣٩
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:١٥:٥٧٠٥:٤٧:٤٢١٢:٣٤:٤٠١٩:٢٢:٠٩١٩:٤١:١٧٢٣:٤٨:٢١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:١٤:٣٤٠٥:٤٦:٣٨١٢:٣٤:٣٢١٩:٢٢:٥٨١٩:٤٢:٠٩٢٣:٤٨:٠٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:١٣:١١٠٥:٤٥:٣٥١٢:٣٤:٢٥١٩:٢٣:٤٧١٩:٤٣:٠١٢٣:٤٧:٤٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٤:٣٣١٢:٣٤:١٩١٩:٢٤:٣٦١٩:٤٣:٥٢٢٣:٤٧:٣٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:١٠:٢٨٠٥:٤٣:٣٣١٢:٣٤:١٣١٩:٢٥:٢٥١٩:٤٤:٤٤٢٣:٤٧:١٧
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٠٩:٠٩٠٥:٤٢:٣٣١٢:٣٤:٠٨١٩:٢٦:١٤١٩:٤٥:٣٦٢٣:٤٧:٠٢
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٠٧:٥٠٠٥:٤١:٣٥١٢:٣٤:٠٤١٩:٢٧:٠٢١٩:٤٦:٢٨٢٣:٤٦:٤٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٠٦:٣٢٠٥:٤٠:٣٨١٢:٣٤:٠٠١٩:٢٧:٥١١٩:٤٧:١٩٢٣:٤٦:٣٤
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٠٥:١٦٠٥:٣٩:٤٢١٢:٣٣:٥٦١٩:٢٨:٤٠١٩:٤٨:١١٢٣:٤٦:٢٠
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٠٤:٠١٠٥:٣٨:٤٨١٢:٣٣:٥٣١٩:٢٩:٢٨١٩:٤٩:٠٢٢٣:٤٦:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٠٢:٤٧٠٥:٣٧:٥٥١٢:٣٣:٥١١٩:٣٠:١٦١٩:٤٩:٥٤٢٣:٤٥:٥٥
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٠١:٣٤٠٥:٣٧:٠٣١٢:٣٣:٤٩١٩:٣١:٠٤١٩:٥٠:٤٥٢٣:٤٥:٤٤
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٠٠:٢٣٠٥:٣٦:١٣١٢:٣٣:٤٨١٩:٣١:٥٢١٩:٥١:٣٦٢٣:٤٥:٣٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رفعت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رفعت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رفعت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رفعت آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رفعت آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رفعت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رفعت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رفعت آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای رفعت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رفعت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رفعت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رفعت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رفعت آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رفعت آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای رفعت آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رفعت آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رفعت آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٠:٣٤٠٥:٢٩:٣٤١٢:٣٤:٠٥١٩:٣٨:٥٩١٩:٥٩:٠٩٢٣:٤٤:١٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٩:٣٨٠٥:٢٨:٥٩١٢:٣٤:٠٩١٩:٣٩:٤٣١٩:٥٩:٥٦٢٣:٤٤:١٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٨:٤٥٠٥:٢٨:٢٥١٢:٣٤:١٤١٩:٤٠:٢٦٢٠:٠٠:٤٢٢٣:٤٤:١٠
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٥٣٠٥:٢٧:٥٢١٢:٣٤:٢٠١٩:٤١:٠٩٢٠:٠١:٢٨٢٣:٤٤:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٧:٠٤٠٥:٢٧:٢٢١٢:٣٤:٢٦١٩:٤١:٥٢٢٠:٠٢:١٣٢٣:٤٤:٠٤
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٦:١٦٠٥:٢٦:٥٢١٢:٣٤:٣٣١٩:٤٢:٣٣٢٠:٠٢:٥٧٢٣:٤٤:٠٢
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٥:٣٠٠٥:٢٦:٢٥١٢:٣٤:٤٠١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٣:٤٠٢٣:٤٤:٠٠
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٤٧٠٥:٢٥:٥٩١٢:٣٤:٤٧١٩:٤٣:٥٥٢٠:٠٤:٢٣٢٣:٤٤:٠٠
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٤:٠٥٠٥:٢٥:٣٥١٢:٣٤:٥٥١٩:٤٤:٣٤٢٠:٠٥:٠٥٢٣:٤٤:٠٠
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٣:٢٥٠٥:٢٥:١٢١٢:٣٥:٠٣١٩:٤٥:١٣٢٠:٠٥:٤٦٢٣:٤٤:٠٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:٤٨٠٥:٢٤:٥١١٢:٣٥:١٢١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٦:٢٦٢٣:٤٤:٠٢
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٢:١٣٠٥:٢٤:٣١١٢:٣٥:٢١١٩:٤٦:٢٧٢٠:٠٧:٠٥٢٣:٤٤:٠٣
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٣٩٠٥:٢٤:١٤١٢:٣٥:٣١١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٧:٤٣٢٣:٤٤:٠٦
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤١:٠٩٠٥:٢٣:٥٨١٢:٣٥:٤١١٩:٤٧:٣٩٢٠:٠٨:٢٠٢٣:٤٤:٠٩
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:٤٠٠٥:٢٣:٤٣١٢:٣٥:٥١١٩:٤٨:١٣٢٠:٠٨:٥٦٢٣:٤٤:١٣
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٤٠:١٤٠٥:٢٣:٣٠١٢:٣٦:٠١١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٩:٣١٢٣:٤٤:١٨
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٥٠٠٥:٢٣:١٩١٢:٣٦:١٢١٩:٤٩:١٨٢٠:١٠:٠٤٢٣:٤٤:٢٣
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٢٨٠٥:٢٣:٠٩١٢:٣٦:٢٣١٩:٤٩:٤٩٢٠:١٠:٣٧٢٣:٤٤:٢٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٩:٠٩٠٥:٢٣:٠١١٢:٣٦:٣٥١٩:٥٠:١٩٢٠:١١:٠٨٢٣:٤٤:٣٥
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٥٢٠٥:٢٢:٥٥١٢:٣٦:٤٦١٩:٥٠:٤٧٢٠:١١:٣٩٢٣:٤٤:٤٢
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٣٧٠٥:٢٢:٥٠١٢:٣٦:٥٨١٩:٥١:١٥٢٠:١٢:٠٧٢٣:٤٤:٥٠
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٥٠٥:٢٢:٤٧١٢:٣٧:١٠١٩:٥١:٤٢٢٠:١٢:٣٥٢٣:٤٤:٥٩
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٦٠٥:٢٢:٤٦١٢:٣٧:٢٣١٩:٥٢:٠٧٢٠:١٣:٠١٢٣:٤٥:٠٧
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٨٠٥:٢٢:٤٦١٢:٣٧:٣٥١٩:٥٢:٣١٢٠:١٣:٢٦٢٣:٤٥:١٧
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٤٠٥:٢٢:٤٨١٢:٣٧:٤٨١٩:٥٢:٥٣٢٠:١٣:٤٩٢٣:٤٥:٢٧
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠١٠٥:٢٢:٥٢١٢:٣٨:٠١١٩:٥٣:١٥٢٠:١٤:١١٢٣:٤٥:٣٨
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠١٠٥:٢٢:٥٧١٢:٣٨:١٤١٩:٥٣:٣٥٢٠:١٤:٣٢٢٣:٤٥:٤٩
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٤٠٥:٢٣:٠٣١٢:٣٨:٢٧١٩:٥٣:٥٣٢٠:١٤:٥١٢٣:٤٦:٠١
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٠٩٠٥:٢٣:١١١٢:٣٨:٤٠١٩:٥٤:١٠٢٠:١٥:٠٨٢٣:٤٦:١٣
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:١٦٠٥:٢٣:٢١١٢:٣٨:٥٣١٩:٥٤:٢٦٢٠:١٥:٢٤٢٣:٤٦:٢٦
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٣٨:٢٦٠٥:٢٣:٣٢١٢:٣٩:٠٦١٩:٥٤:٤٠٢٠:١٥:٣٩٢٣:٤٦:٣٩

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رفعت آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رفعت آباد روستای رفعت آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رفعت آباد روستای رفعت آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رفعت آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رفعت آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رفعت آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رفعت آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رفعت آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رفعت آباد

روستای رفعت آباد بر روی نقشه

روستای رفعت آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رفعت آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رفعت آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رفعت آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رفعت آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای رفعت آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رفعت آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رفعت آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رفعت آباد رسیده اید.

زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رفعت آباد
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رفعت آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق رفعت آباد
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ رفعت آباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رفعت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی امروز فردا رفعت آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رفعت آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان زنده به افق رفعت آباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رفعت آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٢ / ٤,٩
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو