جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی شهر رفسنجان

رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رفسنجان


اذان صبح: ٠٤:٠٨:٤٤
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٤:١٠
اذان ظهر: ١٢:٤٧:٣٢
غروب آفتاب: ١٩:٥٠:٥٤
اذان مغرب: ٢٠:١٠:٢٥
نیمه شب: ٢٣:٥٩:٥٥

پنج شنبه ٣٠ خرداد ١٣٩٨
١٦ شوال ١٤٤٠ قمری
٢٠ ژوئن ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رفسنجان (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣٠ خرداد ٩٨ شهر رفسنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر رفسنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رفسنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

عید فطر 1398

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

الجرنون چارلز سوین برن
هنگامی كه روح لذت و دلخوشی، از خنده‌ی پاك و بی‌آلایش كودك موج می‌زند، همه‌ی ارواح انسانی با آن شاد می‌شوند.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رفسنجان

اوقات شرعی خرداد ٩٨ | اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رفسنجان در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رفسنجان ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ شهر رفسنجان (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٠ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رفسنجان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رفسنجان ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٤٣:٥١٠٦:٠٨:٠٧١٢:٤٣:٥٨١٩:٢٠:١٦١٩:٣٨:٠٦٠٠:٠١:٢٧
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٤٢:٣٧٠٦:٠٧:٠٨١٢:٤٣:٤٨١٩:٢٠:٥٥١٩:٣٨:٤٧٠٠:٠١:١٠
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٤١:٢٥٠٦:٠٦:١٠١٢:٤٣:٣٩١٩:٢١:٣٥١٩:٣٩:٢٩٠٠:٠٠:٥٤
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٤٠:١٣٠٦:٠٥:١٣١٢:٤٣:٣٠١٩:٢٢:١٤١٩:٤٠:١٠٠٠:٠٠:٣٨
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٩:٠٢٠٦:٠٤:١٧١٢:٤٣:٢٢١٩:٢٢:٥٤١٩:٤٠:٥٢٠٠:٠٠:٢٣
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٧:٥٢٠٦:٠٣:٢٢١٢:٤٣:١٤١٩:٢٣:٣٣١٩:٤١:٣٤٠٠:٠٠:٠٨
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٣٦:٤٢٠٦:٠٢:٢٧١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٤:١٣١٩:٤٢:١٦٢٣:٥٩:٥٣
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٣٥:٣٤٠٦:٠١:٣٤١٢:٤٣:٠٠١٩:٢٤:٥٢١٩:٤٢:٥٨٢٣:٥٩:٣٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٣٤:٢٦٠٦:٠٠:٤٢١٢:٤٢:٥٤١٩:٢٥:٣٢١٩:٤٣:٤٠٢٣:٥٩:٢٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٣٣:١٩٠٥:٥٩:٥١١٢:٤٢:٤٩١٩:٢٦:١١١٩:٤٤:٢٢٢٣:٥٩:١٢
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٣٢:١٣٠٥:٥٩:٠١١٢:٤٢:٤٣١٩:٢٦:٥١١٩:٤٥:٠٤٢٣:٥٩:٠٠
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٣١:٠٩٠٥:٥٨:١٢١٢:٤٢:٣٩١٩:٢٧:٣١١٩:٤٥:٤٦٢٣:٥٨:٤٨
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٣٠:٠٥٠٥:٥٧:٢٤١٢:٤٢:٣٥١٩:٢٨:١٠١٩:٤٦:٢٨٢٣:٥٨:٣٦
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٠٢٠٥:٥٦:٣٧١٢:٤٢:٣٢١٩:٢٨:٥٠١٩:٤٧:١٠٢٣:٥٨:٢٥
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٠١٠٥:٥٥:٥٢١٢:٤٢:٢٩١٩:٢٩:٢٩١٩:٤٧:٥٢٢٣:٥٨:١٥
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٠١٠٥:٥٥:٠٨١٢:٤٢:٢٦١٩:٣٠:٠٩١٩:٤٨:٣٤٢٣:٥٨:٠٥
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٢٠٥:٥٤:٢٤١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٠:٤٨١٩:٤٩:١٦٢٣:٥٧:٥٦
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٢٥:٠٤٠٥:٥٣:٤٣١٢:٤٢:٢٤١٩:٣١:٢٧١٩:٤٩:٥٨٢٣:٥٧:٤٧
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٢٤:٠٧٠٥:٥٣:٠٢١٢:٤٢:٢٣١٩:٣٢:٠٧١٩:٥٠:٣٩٢٣:٥٧:٣٩
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٢٣:١٢٠٥:٥٢:٢٣١٢:٤٢:٢٣١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٢١٢٣:٥٧:٣٢
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥١:٤٥١٢:٤٢:٢٤١٩:٣٣:٢٥١٩:٥٢:٠٢٢٣:٥٧:٢٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٢١:٢٦٠٥:٥١:٠٨١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٤:٠٤١٩:٥٢:٤٤٢٣:٥٧:١٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٢٠:٣٥٠٥:٥٠:٣٣١٢:٤٢:٢٧١٩:٣٤:٤٢١٩:٥٣:٢٥٢٣:٥٧:١٤
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:١٩:٤٥٠٥:٤٩:٥٨١٢:٤٢:٢٩١٩:٣٥:٢١١٩:٥٤:٠٥٢٣:٥٧:٠٩
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:١٨:٥٧٠٥:٤٩:٢٦١٢:٤٢:٣٢١٩:٣٥:٥٩١٩:٥٤:٤٦٢٣:٥٧:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:١٨:١١٠٥:٤٨:٥٤١٢:٤٢:٣٦١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٥:٢٦٢٣:٥٧:٠١
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:١٧:٢٦٠٥:٤٨:٢٥١٢:٤٢:٤٠١٩:٣٧:١٤١٩:٥٦:٠٦٢٣:٥٦:٥٩
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:١٦:٤٣٠٥:٤٧:٥٦١٢:٤٢:٤٤١٩:٣٧:٥٢١٩:٥٦:٤٦٢٣:٥٦:٥٦
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:١٦:٠١٠٥:٤٧:٢٩١٢:٤٢:٥٠١٩:٣٨:٢٩١٩:٥٧:٢٥٢٣:٥٦:٥٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رفسنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رفسنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش شهر رفسنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رفسنجان

اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر رفسنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رفسنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رفسنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ قمری شهر رفسنجان

ذیقعده
شوال ١٤٤٠ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق
شهر رفسنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر رفسنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤٠ هـ.ق شهر رفسنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رفسنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رفسنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رفسنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ هـ.ش شهر رفسنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رفسنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رفسنجان

تیر
خرداد ١٣٩٨ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٧:١٦٠٥:٤٨:١٨١٢:٤٢:٤١١٩:٣٧:٢٣١٩:٥٦:١٦٢٣:٥٦:٥٨
٠٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٦:٣٣٠٥:٤٧:٤٩١٢:٤٢:٤٦١٩:٣٨:٠٠١٩:٥٦:٥٥٢٣:٥٦:٥٦
٠٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:٥١٠٥:٤٧:٢٢١٢:٤٢:٥١١٩:٣٨:٣٧١٩:٥٧:٣٤٢٣:٥٦:٥٤
٠٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٥:١١٠٥:٤٦:٥٧١٢:٤٢:٥٦١٩:٣٩:١٣١٩:٥٨:١٢٢٣:٥٦:٥٣
٠٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٤:٣٣٠٥:٤٦:٣٣١٢:٤٣:٠٢١٩:٣٩:٤٩١٩:٥٨:٥٠٢٣:٥٦:٥٣
٠٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٥٧٠٥:٤٦:١٠١٢:٤٣:٠٩١٩:٤٠:٢٥١٩:٥٩:٢٨٢٣:٥٦:٥٣
٠٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٣:٢٢٠٥:٤٥:٤٩١٢:٤٣:١٦١٩:٤١:٠٠٢٠:٠٠:٠٤٢٣:٥٦:٥٥
٠٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:٤٩٠٥:٤٥:٢٩١٢:٤٣:٢٤١٩:٤١:٣٤٢٠:٠٠:٤١٢٣:٥٦:٥٦
٠٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٢:١٨٠٥:٤٥:١١١٢:٤٣:٣٢١٩:٤٢:٠٨٢٠:٠١:١٧٢٣:٥٦:٥٩
١٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٤٩٠٥:٤٤:٥٤١٢:٤٣:٤٠١٩:٤٢:٤١٢٠:٠١:٥٢٢٣:٥٧:٠٢
١١ خرداد ١٣٩٨٠٤:١١:٢٢٠٥:٤٤:٣٨١٢:٤٣:٤٩١٩:٤٣:١٤٢٠:٠٢:٢٦٢٣:٥٧:٠٥
١٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٥٦٠٥:٤٤:٢٤١٢:٤٣:٥٩١٩:٤٣:٤٦٢٠:٠٣:٠٠٢٣:٥٧:٠٩
١٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:٣٣٠٥:٤٤:١٢١٢:٤٤:٠٨١٩:٤٤:١٨٢٠:٠٣:٣٣٢٣:٥٧:١٤
١٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:١٠:١١٠٥:٤٤:٠١١٢:٤٤:١٩١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٤:٠٥٢٣:٥٧:٢٠
١٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٥١٠٥:٤٣:٥١١٢:٤٤:٢٩١٩:٤٥:١٨٢٠:٠٤:٣٧٢٣:٥٧:٢٦
١٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٣٣٠٥:٤٣:٤٣١٢:٤٤:٤٠١٩:٤٥:٤٧٢٠:٠٥:٠٧٢٣:٥٧:٣٢
١٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:١٧٠٥:٤٣:٣٦١٢:٤٤:٥١١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٥:٣٧٢٣:٥٧:٣٩
١٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٩:٠٣٠٥:٤٣:٣٠١٢:٤٥:٠٢١٩:٤٦:٤٣٢٠:٠٦:٠٦٢٣:٥٧:٤٧
١٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤٣:٢٦١٢:٤٥:١٤١٩:٤٧:١٠٢٠:٠٦:٣٣٢٣:٥٧:٥٥
٢٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٠٠٥:٤٣:٢٤١٢:٤٥:٢٦١٩:٤٧:٣٥٢٠:٠٧:٠٠٢٣:٥٨:٠٤
٢١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٢٠٥:٤٣:٢٢١٢:٤٥:٣٨١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٧:٢٦٢٣:٥٨:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٦٠٥:٤٣:٢٢١٢:٤٥:٥٠١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٧:٥٠٢٣:٥٨:٢٣
٢٣ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢١٠٥:٤٣:٢٤١٢:٤٦:٠٢١٩:٤٨:٤٦٢٠:٠٨:١٤٢٣:٥٨:٣٣
٢٤ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٩٠٥:٤٣:٢٧١٢:٤٦:١٥١٩:٤٩:٠٨٢٠:٠٨:٣٦٢٣:٥٨:٤٣
٢٥ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٨٠٥:٤٣:٣١١٢:٤٦:٢٧١٩:٤٩:٢٩٢٠:٠٨:٥٧٢٣:٥٨:٥٤
٢٦ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:١٩٠٥:٤٣:٣٦١٢:٤٦:٤٠١٩:٤٩:٤٨٢٠:٠٩:١٧٢٣:٥٩:٠٥
٢٧ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٣٠٥:٤٣:٤٣١٢:٤٦:٥٣١٩:٥٠:٠٦٢٠:٠٩:٣٦٢٣:٥٩:١٧
٢٨ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٢٨٠٥:٤٣:٥١١٢:٤٧:٠٦١٩:٥٠:٢٤٢٠:٠٩:٥٣٢٣:٥٩:٢٩
٢٩ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٣٥٠٥:٤٤:٠٠١٢:٤٧:١٩١٩:٥٠:٤٠٢٠:١٠:١٠٢٣:٥٩:٤٢
٣٠ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٤٤٠٥:٤٤:١٠١٢:٤٧:٣٢١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:٢٥٢٣:٥٩:٥٥
٣١ خرداد ١٣٩٨٠٤:٠٨:٥٥٠٥:٤٤:٢٢١٢:٤٧:٤٥١٩:٥١:٠٨٢٠:١٠:٣٨٠٠:٠٠:٠٨

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٨ - ١٣٩٨ شهر رفسنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رفسنجان شهر رفسنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٨ شمسی شهر رفسنجان شهر رفسنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رفسنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رفسنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره شهر رفسنجان

رفسنجان از شهرهای استان کرمان است. این شهر مرکز شهرستان رفسنجان است. جمعیت شهر رفسنجان بر اساس سرشماری به ۱۶۱٬۹۰۹ نفر در سال ۱۳۹۵ می‌رسد. فاصله شهر رفسنجان تا کرمان ۱۱۰ کیلومتر است

شهر رفسنجان در ویکیپدیا

شهر رفسنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رفسنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رفسنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رفسنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رفسنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رفسنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رفسنجان
اوقات شرعی خرداد ٩٨ شهر رفسنجان + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤٠ شهر رفسنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ شهر رفسنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رفسنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رفسنجان رسیده اید.

زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رفسنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رفسنجان
افق شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رفسنجان دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رفسنجان
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رفسنجان ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩ رفسنجان دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رفسنجان
زمان پخش اذان زنده به افق رفسنجان

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رفسنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو