جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رفسنجان

رفسنجان | کرمان | ایران

اوقات شرعی امروز رفسنجان

اذان صبح: ٠٤:١٥:٠٢
طلوع آفتاب: ٠٥:٣٣:٥٢
اذان ظهر: ١١:٣٩:٠٠
غروب آفتاب: ١٧:٤٣:٣٩
اذان مغرب: ١٨:٠٠:٤٠
نیمه شب شرعی: ٢٢:٥٩:٣٩

دوشنبه ٣١ شهریور ١٣٩٩
٠٣ صفر ١٤٤٢ قمری
٢١ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رفسنجان (شهرستان رفسنجان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٣١ شهریور ٩٩ شهر رفسنجان)، ماه جاری (اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر رفسنجان)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رفسنجان)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

آغاز جنگ تحمیلی (1359 هـ ش)
آغاز هفتة دفاع مقدس

جك كانفیلد
در طی سال‌ها آموخته‌ام كه هرگاه انسان می‌پندارد دری بسته شده است، بی‌گمان، در دیگری باز می‌شود. فقط باید مثبت باشید، آگاه بمانید و بنگرید و ببینید فرصتی كه پیش می‌آید چیست.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رفسنجان

اوقات شرعی شهریور ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رفسنجان در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رفسنجان ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر رفسنجان (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رفسنجان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رفسنجان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٦:٥٤٠٦:١٨:٥٥١٢:٤٦:٠٤١٩:١٣:٤١١٩:٣١:٠٩٠٠:٠٤:٣٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٥:٣٥٠٦:١٧:٤٩١٢:٤٥:٥٠١٩:١٤:١٩١٩:٣١:٤٩٠٠:٠٤:١٨
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٤:١٧٠٦:١٦:٤٣١٢:٤٥:٣٦١٩:١٤:٥٧١٩:٣٢:٢٩٠٠:٠٣:٥٨
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٥٢:٥٩٠٦:١٥:٣٧١٢:٤٥:٢٢١٩:١٥:٣٥١٩:٣٣:١٠٠٠:٠٣:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥١:٤٢٠٦:١٤:٣٣١٢:٤٥:٠٩١٩:١٦:١٤١٩:٣٣:٥٠٠٠:٠٣:١٩
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٠:٢٥٠٦:١٣:٢٩١٢:٤٤:٥٧١٩:١٦:٥٢١٩:٣٤:٣١٠٠:٠٣:٠٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٩:٠٨٠٦:١٢:٢٦١٢:٤٤:٤٤١٩:١٧:٣١١٩:٣٥:١١٠٠:٠٢:٤٢
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٧:٥٢٠٦:١١:٢٣١٢:٤٤:٣٣١٩:١٨:٠٩١٩:٣٥:٥٢٠٠:٠٢:٢٣
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤٦:٣٧٠٦:١٠:٢١١٢:٤٤:٢١١٩:١٨:٤٨١٩:٣٦:٣٣٠٠:٠٢:٠٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٥:٢٢٠٦:٠٩:٢١١٢:٤٤:١٠١٩:١٩:٢٧١٩:٣٧:١٤٠٠:٠١:٤٧
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٤:٠٨٠٦:٠٨:٢١١٢:٤٤:٠٠١٩:٢٠:٠٦١٩:٣٧:٥٥٠٠:٠١:٣٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٢:٥٤٠٦:٠٧:٢١١٢:٤٣:٥٠١٩:٢٠:٤٥١٩:٣٨:٣٦٠٠:٠١:١٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤١:٤١٠٦:٠٦:٢٣١٢:٤٣:٤٠١٩:٢١:٢٤١٩:٣٩:١٨٠٠:٠٠:٥٧
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٠:٢٩٠٦:٠٥:٢٦١٢:٤٣:٣١١٩:٢٢:٠٣١٩:٣٩:٥٩٠٠:٠٠:٤١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٩:١٨٠٦:٠٤:٢٩١٢:٤٣:٢٣١٩:٢٢:٤٣١٩:٤٠:٤١٠٠:٠٠:٢٥
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٨:٠٧٠٦:٠٣:٣٤١٢:٤٣:١٥١٩:٢٣:٢٢١٩:٤١:٢٢٠٠:٠٠:١٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٣٦:٥٨٠٦:٠٢:٣٩١٢:٤٣:٠٧١٩:٢٤:٠٢١٩:٤٢:٠٤٢٣:٥٩:٥٥
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٥:٤٩٠٦:٠١:٤٦١٢:٤٣:٠١١٩:٢٤:٤١١٩:٤٢:٤٦٢٣:٥٩:٤١
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٤:٤١٠٦:٠٠:٥٣١٢:٤٢:٥٤١٩:٢٥:٢١١٩:٤٣:٢٨٢٣:٥٩:٢٧
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٣:٣٤٠٦:٠٠:٠٢١٢:٤٢:٤٩١٩:٢٦:٠٠١٩:٤٤:١٠٢٣:٥٩:١٤
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٢:٢٨٠٥:٥٩:١٢١٢:٤٢:٤٣١٩:٢٦:٤٠١٩:٤٤:٥٣٢٣:٥٩:٠٢
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣١:٢٣٠٥:٥٨:٢٣١٢:٤٢:٣٩١٩:٢٧:٢٠١٩:٤٥:٣٥٢٣:٥٨:٥٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٠:١٩٠٥:٥٧:٣٥١٢:٤٢:٣٥١٩:٢٨:٠٠١٩:٤٦:١٧٢٣:٥٨:٣٨
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٩:١٧٠٥:٥٦:٤٨١٢:٤٢:٣١١٩:٢٨:٣٩١٩:٤٦:٥٩٢٣:٥٨:٢٧
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٨:١٥٠٥:٥٦:٠٢١٢:٤٢:٢٩١٩:٢٩:١٩١٩:٤٧:٤١٢٣:٥٨:١٧
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٧:١٥٠٥:٥٥:١٨١٢:٤٢:٢٦١٩:٢٩:٥٩١٩:٤٨:٢٤٢٣:٥٨:٠٧
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٦:١٥٠٥:٥٤:٣٤١٢:٤٢:٢٥١٩:٣٠:٣٨١٩:٤٩:٠٦٢٣:٥٧:٥٨
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٥:١٧٠٥:٥٣:٥٢١٢:٤٢:٢٤١٩:٣١:١٨١٩:٤٩:٤٨٢٣:٥٧:٤٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٢١٠٥:٥٣:١٢١٢:٤٢:٢٣١٩:٣١:٥٧١٩:٥٠:٢٩٢٣:٥٧:٤١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رفسنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رفسنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رفسنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رفسنجان

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر رفسنجان

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رفسنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رفسنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری شهر رفسنجان

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
شهر رفسنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر رفسنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق شهر رفسنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رفسنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رفسنجان برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رفسنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م شهر رفسنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رفسنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رفسنجان

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر رفسنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رفسنجان شهر رفسنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رفسنجان شهر رفسنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رفسنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رفسنجان برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر رفسنجان

در این قسمت جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ هـ.ش شهر رفسنجان قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رفسنجان دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر رفسنجان

مهر
شهریور ١٣٩٩ هـ.ش
مرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٧:٠٦١٢:٤٨:٥١١٩:٢٠:٠٩١٩:٣٧:٤٤٠٠:٠٧:٢٣
٠٢ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٤:٣٧٠٦:١٧:٤٠١٢:٤٨:٣٥١٩:١٩:٠٣١٩:٣٦:٣٦٠٠:٠٧:١٤
٠٣ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٥:٢٥٠٦:١٨:١٥١٢:٤٨:١٩١٩:١٧:٥٦١٩:٣٥:٢٧٠٠:٠٧:٠٤
٠٤ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:١٢٠٦:١٨:٥٠١٢:٤٨:٠٣١٩:١٦:٤٨١٩:٣٤:١٨٠٠:٠٦:٥٣
٠٥ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٦:٥٨٠٦:١٩:٢٤١٢:٤٧:٤٦١٩:١٥:٤٠١٩:٣٣:٠٨٠٠:٠٦:٤٢
٠٦ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٧:٤٥٠٦:١٩:٥٨١٢:٤٧:٢٨١٩:١٤:٣٠١٩:٣١:٥٧٠٠:٠٦:٣٠
٠٧ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٨:٣٠٠٦:٢٠:٣٣١٢:٤٧:١١١٩:١٣:٢١١٩:٣٠:٤٥٠٠:٠٦:١٨
٠٨ شهریور ١٣٩٩٠٤:٥٩:١٦٠٦:٢١:٠٦١٢:٤٦:٥٢١٩:١٢:١١١٩:٢٩:٣٣٠٠:٠٦:٠٦
٠٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٠١٠٦:٢١:٤٠١٢:٤٦:٣٤١٩:١١:٠٠١٩:٢٨:٢١٠٠:٠٥:٥٣
١٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٠:٤٥٠٦:٢٢:١٤١٢:٤٦:١٥١٩:٠٩:٤٨١٩:٢٧:٠٨٠٠:٠٥:٣٩
١١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠١:٢٩٠٦:٢٢:٤٧١٢:٤٥:٥٦١٩:٠٨:٣٧١٩:٢٥:٥٥٠٠:٠٥:٢٥
١٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:١٣٠٦:٢٣:٢١١٢:٤٥:٣٧١٩:٠٧:٢٤١٩:٢٤:٤١٠٠:٠٥:١٠
١٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٢:٥٧٠٦:٢٣:٥٤١٢:٤٥:١٧١٩:٠٦:١٢١٩:٢٣:٢٧٠٠:٠٤:٥٦
١٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٣:٤٠٠٦:٢٤:٢٨١٢:٤٤:٥٧١٩:٠٤:٥٩١٩:٢٢:١٢٠٠:٠٤:٤٠
١٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٤:٢٢٠٦:٢٥:٠١١٢:٤٤:٣٧١٩:٠٣:٤٥١٩:٢٠:٥٨٠٠:٠٤:٢٥
١٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٠٤٠٦:٢٥:٣٤١٢:٤٤:١٧١٩:٠٢:٣١١٩:١٩:٤٣٠٠:٠٤:٠٩
١٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٥:٤٦٠٦:٢٦:٠٧١٢:٤٣:٥٦١٩:٠١:١٧١٩:١٨:٢٧٠٠:٠٣:٥٢
١٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٦:٢٨٠٦:٢٦:٤٠١٢:٤٣:٣٥١٩:٠٠:٠٢١٩:١٧:١٢٠٠:٠٣:٣٦
١٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٠٩٠٦:٢٧:١٣١٢:٤٣:١٥١٨:٥٨:٤٨١٩:١٥:٥٦٠٠:٠٣:١٩
٢٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٧:٥٠٠٦:٢٧:٤٦١٢:٤٢:٥٤١٨:٥٧:٣٣١٩:١٤:٤٠٠٠:٠٣:٠٢
٢١ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٨:٣١٠٦:٢٨:١٩١٢:٤٢:٣٢١٨:٥٦:١٧١٩:١٣:٢٤٠٠:٠٢:٤٤
٢٢ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:١١٠٦:٢٨:٥٢١٢:٤٢:١١١٨:٥٥:٠٢١٩:١٢:٠٧٠٠:٠٢:٢٧
٢٣ شهریور ١٣٩٩٠٥:٠٩:٥١٠٦:٢٩:٢٥١٢:٤١:٥٠١٨:٥٣:٤٧١٩:١٠:٥١٠٠:٠٢:٠٩
٢٤ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٠:٣١٠٦:٢٩:٥٩١٢:٤١:٢٩١٨:٥٢:٣١١٩:٠٩:٣٥٠٠:٠١:٥١
٢٥ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:١٠٠٦:٣٠:٣٢١٢:٤١:٠٧١٨:٥١:١٥١٩:٠٨:١٨٠٠:٠١:٣٢
٢٦ شهریور ١٣٩٩٠٥:١١:٥٠٠٦:٣١:٠٥١٢:٤٠:٤٦١٨:٤٩:٥٩١٩:٠٧:٠٢٠٠:٠١:١٤
٢٧ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٢:٢٨٠٦:٣١:٣٨١٢:٤٠:٢٥١٨:٤٨:٤٣١٩:٠٥:٤٥٠٠:٠٠:٥٥
٢٨ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٠٧٠٦:٣٢:١٢١٢:٤٠:٠٣١٨:٤٧:٢٧١٩:٠٤:٢٩٠٠:٠٠:٣٦
٢٩ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٣:٤٦٠٦:٣٢:٤٥١٢:٣٩:٤٢١٨:٤٦:١١١٩:٠٣:١٢٠٠:٠٠:١٨
٣٠ شهریور ١٣٩٩٠٥:١٤:٢٤٠٦:٣٣:١٨١٢:٣٩:٢١١٨:٤٤:٥٥١٩:٠١:٥٦٢٣:٢٩:٥٩
٣١ شهریور ١٣٩٩٠٤:١٥:٠٢٠٥:٣٣:٥٢١١:٣٩:٠٠١٧:٤٣:٣٩١٨:٠٠:٤٠٢٢:٥٩:٣٩

دانلود اوقات شرعی شهریور ٩٩ - ١٣٩٩ شهر رفسنجان

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر رفسنجان شهر رفسنجان در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی شهریور ١٣٩٩ شمسی شهر رفسنجان شهر رفسنجان بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رفسنجان را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رفسنجان برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رفسنجان

رفسنجان از شهرهای استان کرمان است. این شهر مرکز شهرستان رفسنجان است. جمعیت شهر رفسنجان بر اساس سرشماری به ۱۶۱٬۹۰۹ نفر در سال ۱۳۹۵ می‌رسد. فاصله شهر رفسنجان تا کرمان ۱۱۰ کیلومتر است

شهر رفسنجان در ویکیپدیا

شهر رفسنجان

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رفسنجان موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رفسنجان برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رفسنجان بر روی نقشه

شهر رفسنجان بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رفسنجان

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رفسنجان است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رفسنجان
اوقات شرعی شهریور ٩٩ شهر رفسنجان + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ شهر رفسنجان + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ شهر رفسنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رفسنجان + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر رفسنجان + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رفسنجان

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رفسنجان رسیده اید.

جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رفسنجان دانلود pdf
افق شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ رفسنجان دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا رفسنجان دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رفسنجان ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رفسنجان
جدول اوقات شرعی شهریور ٩٩ / ١٣٩٩ رفسنجان دانلود pdf
زمان پخش اذان مستقیم به افق رفسنجان
افق شرعی امروز فردا رفسنجان دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رفسنجان یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١٧ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو