جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رضی آباد

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز رضی آباد


اذان صبح: ٠٣:٥٧:١٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٠:٤٥
اذان ظهر: ١٢:٥٢:٣١
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٣٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٥:٢٥
نیمه شب: ٠٠:٠٠:٣٦

شنبه ١٠ خرداد ١٣٩٩
٠٧ شوال ١٤٤١ قمری
٣٠ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رضی آباد (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٠ خرداد ٩٩ روستای رضی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رضی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رضی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

ریچارد تمپلر
همه ی ما گاهی شكست می خوریم و هیچ كس كامل نیست.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رضی آباد

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رضی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضی آباد ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رضی آباد (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضی آباد ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رضی آباد ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٢٣٠٦:٢٣:٣٠١٢:٥٥:١٠١٩:٢٧:٢٦١٩:٤٦:٠٤٠٠:١٠:٣٧
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٣:٤٨٠٦:٢٢:١١١٢:٥٤:٥٦١٩:٢٨:١٦١٩:٤٦:٥٧٠٠:١٠:١٥
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:١٤٠٦:٢٠:٥٢١٢:٥٤:٤٢١٩:٢٩:٠٦١٩:٤٧:٤٩٠٠:٠٩:٥٣
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٩:٣٤١٢:٥٤:٢٨١٩:٢٩:٥٧١٩:٤٨:٤٢٠٠:٠٩:٣١
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٠٦٠٦:١٨:١٧١٢:٥٤:١٤١٩:٣٠:٤٧١٩:٤٩:٣٥٠٠:٠٩:١٠
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٣٢٠٦:١٧:٠٠١٢:٥٤:٠١١٩:٣١:٣٧١٩:٥٠:٢٧٠٠:٠٨:٤٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٥:٥٩٠٦:١٥:٤٥١٢:٥٣:٤٩١٩:٣٢:٢٨١٩:٥١:٢٠٠٠:٠٨:٢٧
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٢٦٠٦:١٤:٣٠١٢:٥٣:٣٧١٩:٣٣:١٨١٩:٥٢:١٣٠٠:٠٨:٠٦
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٢:٥٤٠٦:١٣:١٥١٢:٥٣:٢٥١٩:٣٤:٠٩١٩:٥٣:٠٦٠٠:٠٧:٤٥
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٢٢٠٦:١٢:٠٢١٢:٥٣:١٣١٩:٣٤:٥٩١٩:٥٣:٥٩٠٠:٠٧:٢٥
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٣٩:٥١٠٦:١٠:٤٩١٢:٥٣:٠٢١٩:٣٥:٥٠١٩:٥٤:٥٣٠٠:٠٧:٠٥
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٢١٠٦:٠٩:٣٨١٢:٥٢:٥٢١٩:٣٦:٤٠١٩:٥٥:٤٦٠٠:٠٦:٤٥
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٦:٥١٠٦:٠٨:٢٧١٢:٥٢:٤٢١٩:٣٧:٣١١٩:٥٦:٣٩٠٠:٠٦:٢٦
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٢٢٠٦:٠٧:١٧١٢:٥٢:٣٢١٩:٣٨:٢١١٩:٥٧:٣٣٠٠:٠٦:٠٧
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٣:٥٣٠٦:٠٦:٠٩١٢:٥٢:٢٣١٩:٣٩:١٢١٩:٥٨:٢٦٠٠:٠٥:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٢٥٠٦:٠٥:٠١١٢:٥٢:١٥١٩:٤٠:٠٢١٩:٥٩:١٩٠٠:٠٥:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣٠:٥٨٠٦:٠٣:٥٤١٢:٥٢:٠٧١٩:٤٠:٥٣٢٠:٠٠:١٣٠٠:٠٥:١٣
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٣٢٠٦:٠٢:٤٩١٢:٥٢:٠٠١٩:٤١:٤٣٢٠:٠١:٠٦٠٠:٠٤:٥٥
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٠٧٠٦:٠١:٤٤١٢:٥١:٥٣١٩:٤٢:٣٤٢٠:٠٢:٠٠٠٠:٠٤:٣٨
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٦:٤٣٠٦:٠٠:٤١١٢:٥١:٤٦١٩:٤٣:٢٤٢٠:٠٢:٥٣٠٠:٠٤:٢٢
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٢٠٠٥:٥٩:٣٩١٢:٥١:٤١١٩:٤٤:١٥٢٠:٠٣:٤٧٠٠:٠٤:٠٦
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٣:٥٧٠٥:٥٨:٣٨١٢:٥١:٣٦١٩:٤٥:٠٥٢٠:٠٤:٤٠٠٠:٠٣:٥١
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٣٦٠٥:٥٧:٣٨١٢:٥١:٣١١٩:٤٥:٥٥٢٠:٠٥:٣٤٠٠:٠٣:٣٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:١٦٠٥:٥٦:٤٠١٢:٥١:٢٧١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٦:٢٧٠٠:٠٣:٢١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٥:٤٢١٢:٥١:٢٤١٩:٤٧:٣٦٢٠:٠٧:٢٠٠٠:٠٣:٠٨
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:٤٠٠٥:٥٤:٤٧١٢:٥١:٢١١٩:٤٨:٢٥٢٠:٠٨:١٣٠٠:٠٢:٥٤
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٢٣٠٥:٥٣:٥٢١٢:٥١:١٩١٩:٤٩:١٥٢٠:٠٩:٠٦٠٠:٠٢:٤٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٠٨٠٥:٥٢:٥٩١٢:٥١:١٧١٩:٥٠:٠٥٢٠:٠٩:٥٩٠٠:٠٢:٢٩
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٤:٥٤٠٥:٥٢:٠٧١٢:٥١:١٦١٩:٥٠:٥٤٢٠:١٠:٥١٠٠:٠٢:١٨

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رضی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رضی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رضی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضی آباد

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رضی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رضی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رضی آباد

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای رضی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رضی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رضی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رضی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رضی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رضی آباد

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٤٥:١٦١٢:٥١:٣٢١٩:٥٨:١٣٢٠:١٨:٣٨٠٠:٠٠:٥٩
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٤٤:٣٩١٢:٥١:٣٧١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:٢٦٠٠:٠٠:٥٤
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٤٤:٠٤١٢:٥١:٤٢١٩:٥٩:٤٣٢٠:٢٠:١٣٠٠:٠٠:٤٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٥٦٠٥:٤٣:٣١١٢:٥١:٤٧٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢١:٠٠٠٠:٠٠:٤٥
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠١:٠٤٠٥:٤٢:٥٩١٢:٥١:٥٤٢٠:٠١:١٠٢٠:٢١:٤٦٠٠:٠٠:٤٢
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٠٠:١٥٠٥:٤٢:٢٩١٢:٥٢:٠٠٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢٢:٣٢٠٠:٠٠:٤٠
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٩:٢٧٠٥:٤٢:٠٠١٢:٥٢:٠٧٢٠:٠٢:٣٥٢٠:٢٣:١٦٠٠:٠٠:٣٨
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٨:٤١٠٥:٤١:٣٤١٢:٥٢:١٥٢٠:٠٣:١٦٢٠:٢٤:٠٠٠٠:٠٠:٣٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:٥٧٠٥:٤١:٠٨١٢:٥٢:٢٣٢٠:٠٣:٥٦٢٠:٢٤:٤٣٠٠:٠٠:٣٦
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٧:١٦٠٥:٤٠:٤٥١٢:٥٢:٣١٢٠:٠٤:٣٦٢٠:٢٥:٢٥٠٠:٠٠:٣٦
١١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٧٠٥:٤٠:٢٣١٢:٥٢:٤٠٢٠:٠٥:١٥٢٠:٢٦:٠٦٠٠:٠٠:٣٧
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٦:٠٠٠٥:٤٠:٠٢١٢:٥٢:٤٩٢٠:٠٥:٥٢٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٠٠:٣٩
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٥٠٥:٣٩:٤٤١٢:٥٢:٥٨٢٠:٠٦:٢٩٢٠:٢٧:٢٤٠٠:٠٠:٤١
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٢٠٥:٣٩:٢٧١٢:٥٣:٠٨٢٠:٠٧:٠٥٢٠:٢٨:٠٢٠٠:٠٠:٤٤
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٢٠٥:٣٩:١٢١٢:٥٣:١٨٢٠:٠٧:٤٠٢٠:٢٨:٣٩٠٠:٠٠:٤٧
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٥٤٠٥:٣٨:٥٨١٢:٥٣:٢٩٢٠:٠٨:١٤٢٠:٢٩:١٥٠٠:٠٠:٥١
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٢٩٠٥:٣٨:٤٦١٢:٥٣:٤٠٢٠:٠٨:٤٦٢٠:٢٩:٤٩٠٠:٠٠:٥٦
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٣:٠٦٠٥:٣٨:٣٦١٢:٥٣:٥١٢٠:٠٩:١٨٢٠:٣٠:٢٢٠٠:٠١:٠٢
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٤٥٠٥:٣٨:٢٧١٢:٥٤:٠٢٢٠:٠٩:٤٨٢٠:٣٠:٥٤٠٠:٠١:٠٨
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٧٠٥:٣٨:٢١١٢:٥٤:١٤٢٠:١٠:١٨٢٠:٣١:٢٥٠٠:٠١:١٥
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥٢:١٢٠٥:٣٨:١٦١٢:٥٤:٢٦٢٠:١٠:٤٦٢٠:٣١:٥٤٠٠:٠١:٢٢
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٩٠٥:٣٨:١٢١٢:٥٤:٣٨٢٠:١١:١٣٢٠:٣٢:٢٢٠٠:٠١:٣٠
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٨٠٥:٣٨:١٠١٢:٥٤:٥٠٢٠:١١:٣٨٢٠:٣٢:٤٩٠٠:٠١:٣٩
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٠٠٥:٣٨:١٠١٢:٥٥:٠٣٢٠:١٢:٠٢٢٠:٣٣:١٤٠٠:٠١:٤٨
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٥٠٥:٣٨:١٢١٢:٥٥:١٦٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٣:٣٨٠٠:٠١:٥٨
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٢٠٥:٣٨:١٥١٢:٥٥:٢٨٢٠:١٢:٤٧٢٠:٣٤:٠٠٠٠:٠٢:٠٩
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣١٠٥:٣٨:٢٠١٢:٥٥:٤١٢٠:١٣:٠٧٢٠:٣٤:٢١٠٠:٠٢:٢٠
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٣٠٥:٣٨:٢٦١٢:٥٥:٥٤٢٠:١٣:٢٦٢٠:٣٤:٤٠٠٠:٠٢:٣٢
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٣٨٠٥:٣٨:٣٤١٢:٥٦:٠٧٢٠:١٣:٤٣٢٠:٣٤:٥٨٠٠:٠٢:٤٤
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٤٥٠٥:٣٨:٤٤١٢:٥٦:٢١٢٠:١٣:٥٩٢٠:٣٥:١٤٠٠:٠٢:٥٧
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٣:٥١:٥٥٠٥:٣٨:٥٥١٢:٥٦:٣٤٢٠:١٤:١٣٢٠:٣٥:٢٨٠٠:٠٣:١٠

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رضی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رضی آباد روستای رضی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رضی آباد روستای رضی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رضی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رضی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رضی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رضی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رضی آباد

روستای رضی آباد بر روی نقشه

روستای رضی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رضی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رضی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رضی آباد
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رضی آباد + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای رضی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رضی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رضی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رضی آباد رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا رضی آباد دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رضی آباد
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رضی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رضی آباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رضی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رضی آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق رضی آباد
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رضی آباد دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رضی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو