جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رضی آباد

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز رضی آباد


اذان صبح: ٠٥:٠٥:١٥
طلوع آفتاب: ٠٦:٣٢:٢١
اذان ظهر: ١١:٣٩:٤٥
غروب آفتاب: ١٦:٤٦:٤٩
اذان مغرب: ١٧:٠٦:١٥
نیمه شب: ٢٢:٥٦:٢٨

یکشنبه ٢٦ آبان ١٣٩٨
١٩ ربیع الاول ١٤٤١ قمری
١٧ نوامبر ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رضی آباد (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٢٦ آبان ٩٨ روستای رضی آباد)، ماه جاری (اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای رضی آباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رضی آباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

امام جعفر صادق (ع)
خداوند حرمى دارد كه مكه است پیامبر حرمى دارد و آن مدینه است و حضرت على (علیه السلام) حرمى دارد و آن كوفه است و قم كوفه كوچك است كه از 8 درب بهشت سه درب آن به قم باز مى شود - زنى از فرزندان من در قم از دنیا مى رود كه اسمش فاطمه دختر موسى (علیه السلام) است

اوقات شرعی ماه جاری روستای رضی آباد

اوقات شرعی آبان ٩٨ | اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رضی آباد در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضی آباد ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رضی آباد (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: یکشنبه ٠٧ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٦١ روز
تاریخ عید فطر: ٠٥ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضی آباد ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رضی آباد ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٣٦:٣٠٠٦:٠٨:١١١٢:٥٢:٤٠١٩:٣٧:٤٤١٩:٥٦:٥٣٠٠:٠٦:٢٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٣٥:٠١٠٦:٠٧:٠١١٢:٥٢:٣١١٩:٣٨:٣٥١٩:٥٧:٤٧٠٠:٠٦:٠٤
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٣٣:٣٣٠٦:٠٥:٥٣١٢:٥٢:٢٢١٩:٣٩:٢٥١٩:٥٨:٤٠٠٠:٠٥:٤٥
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٣٢:٠٥٠٦:٠٤:٤٦١٢:٥٢:١٤١٩:٤٠:١٦١٩:٥٩:٣٤٠٠:٠٥:٢٧
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٣٠:٣٩٠٦:٠٣:٣٩١٢:٥٢:٠٦١٩:٤١:٠٧٢٠:٠٠:٢٧٠٠:٠٥:١٠
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٢٩:١٣٠٦:٠٢:٣٤١٢:٥١:٥٩١٩:٤١:٥٧٢٠:٠١:٢١٠٠:٠٤:٥٢
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٤٨٠٦:٠١:٣٠١٢:٥١:٥٣١٩:٤٢:٤٨٢٠:٠٢:١٥٠٠:٠٤:٣٦
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٢٦:٢٤٠٦:٠٠:٢٧١٢:٥١:٤٦١٩:٤٣:٣٨٢٠:٠٣:٠٨٠٠:٠٤:١٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٢٥:٠١٠٥:٥٩:٢٥١٢:٥١:٤١١٩:٤٤:٢٨٢٠:٠٤:٠١٠٠:٠٤:٠٤
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٢٣:٣٩٠٥:٥٨:٢٤١٢:٥١:٣٦١٩:٤٥:١٩٢٠:٠٤:٥٥٠٠:٠٣:٤٨
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٢٢:١٨٠٥:٥٧:٢٥١٢:٥١:٣١١٩:٤٦:٠٩٢٠:٠٥:٤٨٠٠:٠٣:٣٣
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٢٠:٥٨٠٥:٥٦:٢٦١٢:٥١:٢٧١٩:٤٦:٥٩٢٠:٠٦:٤١٠٠:٠٣:١٩
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:١٩:٣٩٠٥:٥٥:٣٠١٢:٥١:٢٤١٩:٤٧:٤٨٢٠:٠٧:٣٤٠٠:٠٣:٠٥
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٤:٣٤١٢:٥١:٢١١٩:٤٨:٣٨٢٠:٠٨:٢٧٠٠:٠٢:٥٢
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:١٧:٠٥٠٥:٥٣:٣٩١٢:٥١:١٩١٩:٤٩:٢٨٢٠:٠٩:١٩٠٠:٠٢:٣٩
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:١٥:٥٠٠٥:٥٢:٤٦١٢:٥١:١٧١٩:٥٠:١٧٢٠:١٠:١٢٠٠:٠٢:٢٧
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:١٤:٣٧٠٥:٥١:٥٥١٢:٥١:١٦١٩:٥١:٠٦٢٠:١١:٠٤٠٠:٠٢:١٥
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:١٣:٢٥٠٥:٥١:٠٥١٢:٥١:١٥١٩:٥١:٥٥٢٠:١١:٥٦٠٠:٠٢:٠٤
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:١٢:١٤٠٥:٥٠:١٦١٢:٥١:١٥١٩:٥٢:٤٣٢٠:١٢:٤٧٠٠:٠١:٥٤
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:١١:٠٥٠٥:٤٩:٢٨١٢:٥١:١٦١٩:٥٣:٣١٢٠:١٣:٣٩٠٠:٠١:٤٤
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٠٩:٥٧٠٥:٤٨:٤٣١٢:٥١:١٧١٩:٥٤:١٩٢٠:١٤:٢٩٠٠:٠١:٣٥
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٠٨:٥١٠٥:٤٧:٥٨١٢:٥١:١٩١٩:٥٥:٠٧٢٠:١٥:٢٠٠٠:٠١:٢٧
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٠٧:٤٦٠٥:٤٧:١٥١٢:٥١:٢٢١٩:٥٥:٥٤٢٠:١٦:١٠٠٠:٠١:١٩
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٠٦:٤٣٠٥:٤٦:٣٤١٢:٥١:٢٥١٩:٥٦:٤١٢٠:١٧:٠٠٠٠:٠١:١١
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٠٥:٤٢٠٥:٤٥:٥٤١٢:٥١:٢٨١٩:٥٧:٢٧٢٠:١٧:٤٩٠٠:٠١:٠٥
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٠٤:٤٣٠٥:٤٥:١٦١٢:٥١:٣٢١٩:٥٨:١٣٢٠:١٨:٣٨٠٠:٠٠:٥٩
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٠٣:٤٥٠٥:٤٤:٣٩١٢:٥١:٣٧١٩:٥٨:٥٨٢٠:١٩:٢٦٠٠:٠٠:٥٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٠٢:٥٠٠٥:٤٤:٠٤١٢:٥١:٤٢١٩:٥٩:٤٣٢٠:٢٠:١٣٠٠:٠٠:٤٩
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٤٠٤:٠١:٥٦٠٥:٤٣:٣١١٢:٥١:٤٧٢٠:٠٠:٢٧٢٠:٢١:٠٠٠٠:٠٠:٤٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضی آباد

اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رضی آباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رضی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ قمری روستای رضی آباد

ربیع الثانی
ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
صفر

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق
روستای رضی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رضی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الاول ١٤٤١ هـ.ق روستای رضی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رضی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضی آباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رضی آباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ هـ.ش روستای رضی آباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضی آباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رضی آباد

آذر
آبان ١٣٩٨ هـ.ش
مهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٠١٠٦:٠٨:٠٥١١:٣٩:١٦١٧:٠٩:٥٩١٧:٢٨:٢٨٢٢:٥٧:٢٥
٠٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٤:٥١٠٦:٠٩:٠٠١١:٣٩:٠٨١٧:٠٨:٤٨١٧:٢٧:١٩٢٢:٥٧:١٤
٠٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٥:٤١٠٦:٠٩:٥٥١١:٣٩:٠١١٧:٠٧:٣٨١٧:٢٦:١٠٢٢:٥٧:٠٥
٠٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:١٠:٥١١١:٣٨:٥٤١٧:٠٦:٢٩١٧:٢٥:٠٣٢٢:٥٦:٥٥
٠٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٧:٢٢٠٦:١١:٤٧١١:٣٨:٤٨١٧:٠٥:٢١١٧:٢٣:٥٨٢٢:٥٦:٤٦
٠٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٨:١٢٠٦:١٢:٤٣١١:٣٨:٤٣١٧:٠٤:١٤١٧:٢٢:٥٣٢٢:٥٦:٣٨
٠٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٣٠٦:١٣:٤٠١١:٣٨:٣٨١٧:٠٣:٠٩١٧:٢١:٥٠٢٢:٥٦:٣١
٠٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٤٩:٥٣٠٦:١٤:٣٧١١:٣٨:٣٤١٧:٠٢:٠٤١٧:٢٠:٤٨٢٢:٥٦:٢٤
٠٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٠:٤٤٠٦:١٥:٣٥١١:٣٨:٣١١٧:٠١:٠١١٧:١٩:٤٧٢٢:٥٦:١٨
١٠ آبان ١٣٩٨٠٤:٥١:٣٥٠٦:١٦:٣٢١١:٣٨:٢٩١٧:٠٠:٠٠١٧:١٨:٤٧٢٢:٥٦:١٣
١١ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٢:٢٦٠٦:١٧:٣٠١١:٣٨:٢٨١٦:٥٨:٥٩١٧:١٧:٤٩٢٢:٥٦:٠٨
١٢ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٣:١٧٠٦:١٨:٢٩١١:٣٨:٢٧١٦:٥٨:٠٠١٧:١٦:٥٢٢٢:٥٦:٠٤
١٣ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٠٨٠٦:١٩:٢٧١١:٣٨:٢٧١٦:٥٧:٠٢١٧:١٥:٥٧٢٢:٥٦:٠٠
١٤ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٤:٥٩٠٦:٢٠:٢٦١١:٣٨:٢٨١٦:٥٦:٠٦١٧:١٥:٠٣٢٢:٥٥:٥٨
١٥ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٥:٥٠٠٦:٢١:٢٥١١:٣٨:٣٠١٦:٥٥:١١١٧:١٤:١٠٢٢:٥٥:٥٦
١٦ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤١٠٦:٢٢:٢٤١١:٣٨:٣٣١٦:٥٤:١٧١٧:١٣:١٩٢٢:٥٥:٥٥
١٧ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٣٠٦:٢٣:٢٣١١:٣٨:٣٦١٦:٥٣:٢٥١٧:١٢:٢٩٢٢:٥٥:٥٥
١٨ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٨:٢٤٠٦:٢٤:٢٢١١:٣٨:٤٠١٦:٥٢:٣٥١٧:١١:٤١٢٢:٥٥:٥٥
١٩ آبان ١٣٩٨٠٤:٥٩:١٥٠٦:٢٥:٢٢١١:٣٨:٤٦١٦:٥١:٤٦١٧:١٠:٥٥٢٢:٥٥:٥٦
٢٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٠٧٠٦:٢٦:٢٢١١:٣٨:٥٢١٦:٥٠:٥٨١٧:١٠:١٠٢٢:٥٥:٥٨
٢١ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٠:٥٨٠٦:٢٧:٢١١١:٣٨:٥٨١٦:٥٠:١٣١٧:٠٩:٢٦٢٢:٥٦:٠١
٢٢ آبان ١٣٩٨٠٥:٠١:٥٠٠٦:٢٨:٢١١١:٣٩:٠٦١٦:٤٩:٢٨١٧:٠٨:٤٥٢٢:٥٦:٠٥
٢٣ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٩:٢١١١:٣٩:١٤١٦:٤٨:٤٦١٧:٠٨:٠٥٢٢:٥٦:٠٩
٢٤ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٣:٣٣٠٦:٣٠:٢١١١:٣٩:٢٤١٦:٤٨:٠٥١٧:٠٧:٢٧٢٢:٥٦:١٥
٢٥ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٤:٢٤٠٦:٣١:٢١١١:٣٩:٣٤١٦:٤٧:٢٦١٧:٠٦:٥٠٢٢:٥٦:٢١
٢٦ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٥:١٥٠٦:٣٢:٢١١١:٣٩:٤٥١٦:٤٦:٤٩١٧:٠٦:١٥٢٢:٥٦:٢٨
٢٧ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٠٧٠٦:٣٣:٢١١١:٣٩:٥٧١٦:٤٦:١٣١٧:٠٥:٤٢٢٢:٥٦:٣٦
٢٨ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٦:٥٨٠٦:٣٤:٢٠١١:٤٠:١٠١٦:٤٥:٣٩١٧:٠٥:١١٢٢:٥٦:٤٤
٢٩ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٧:٤٩٠٦:٣٥:٢٠١١:٤٠:٢٣١٦:٤٥:٠٨١٧:٠٤:٤١٢٢:٥٦:٥٤
٣٠ آبان ١٣٩٨٠٥:٠٨:٤٠٠٦:٣٦:١٩١١:٤٠:٣٨١٦:٤٤:٣٨١٧:٠٤:١٤٢٢:٥٧:٠٤

دانلود اوقات شرعی آبان ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رضی آباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رضی آباد روستای رضی آباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آبان ١٣٩٨ شمسی روستای رضی آباد روستای رضی آباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رضی آباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضی آباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رضی آباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رضی آباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رضی آباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رضی آباد

روستای رضی آباد بر روی نقشه

روستای رضی آباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رضی آباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رضی آباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رضی آباد
اوقات شرعی آبان ٩٨ روستای رضی آباد + دانلود
اوقات شرعی ربیع الاول ١٤٤١ روستای رضی آباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رضی آباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رضی آباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رضی آباد رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رضی آباد
زمان پخش اذان زنده به افق رضی آباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق رضی آباد
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رضی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
افق شرعی آبان ٩٨ / ١٣٩٨ رضی آباد دانلود pdf
جدول اوقات شرعی امروز فردا رضی آباد دانلود pdf
زمان پخش اذان صبح ظهر مغرب افطار به افق رضی آباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رضی آباد ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رضی آباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو