جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رضی آبادبالا

رزکان | شهریار | تهران | ایران

اوقات شرعی امروز رضی آبادبالا

اذان صبح: ٠٤:٣٤:٠٦
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٧:٣٨
اذان ظهر: ١١:٥٦:٣٥
غروب آفتاب: ١٧:٥٤:٥٨
اذان مغرب: ١٨:١٣:٠٠
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٤:٥٧

یکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩
٠٩ صفر ١٤٤٢ قمری
٢٧ سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رضی آبادبالا (شهرستان شهریار) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٦ مهر ٩٩ روستای رضی آبادبالا)، ماه جاری (اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای رضی آبادبالا)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رضی آبادبالا)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی جهانگردی

حضرت محمد (ص)
سه گروه هستند كه از آتش جهنّم باز داشته نمی‌شوند (یعنی قطعاً‌ اهل جهنّم‌اند) منّت‌گذار (‌وقتی انفاق می‌كند،‌ منّت می‌گذارد)‌ و عاقّ‌ پدر و مادر (كسی كه پدر و مادرش از او چنان ناراضی هستند كه نفرینش می‌كنند) و كسی كه همیشه شراب می‌نوشد.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رضی آبادبالا

اوقات شرعی مهر ٩٩ | اوقات شرعی سپتامبر ٢٠ | اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رضی آبادبالا در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضی آبادبالا ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رضی آبادبالا (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: پنج شنبه ٢٦ فروردین ١٤٠٠ | ١٥ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٠٠ روز
تاریخ عید فطر: ٢٤ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٤ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضی آبادبالا ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رضی آبادبالا
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٤:٥٢٠٦:٣٣:٠٦١٣:٠٥:٤٤١٩:٣٨:٥٧١٩:٥٧:٣٦٠٠:٢١:٠٨
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٣:١٨٠٦:٣١:٤٨١٣:٠٥:٣٠١٩:٣٩:٤٧١٩:٥٨:٢٨٠٠:٢٠:٤٦
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠١:٤٤٠٦:٣٠:٣٠١٣:٠٥:١٦١٩:٤٠:٣٧١٩:٥٩:٢١٠٠:٢٠:٢٤
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٠:١١٠٦:٢٩:١٣١٣:٠٥:٠٣١٩:٤١:٢٧٢٠:٠٠:١٣٠٠:٢٠:٠٢
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٥٨:٣٧٠٦:٢٧:٥٦١٣:٠٤:٥٠١٩:٤٢:١٧٢٠:٠١:٠٦٠٠:١٩:٤١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٧:٠٥٠٦:٢٦:٤١١٣:٠٤:٣٧١٩:٤٣:٠٧٢٠:٠١:٥٨٠٠:١٩:٢٠
٠٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٥:٣٢٠٦:٢٥:٢٦١٣:٠٤:٢٥١٩:٤٣:٥٨٢٠:٠٢:٥١٠٠:١٨:٥٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٤:٠١٠٦:٢٤:١٢١٣:٠٤:١٣١٩:٤٤:٤٨٢٠:٠٣:٤٤٠٠:١٨:٣٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٢:٢٩٠٦:٢٢:٥٩١٣:٠٤:٠١١٩:٤٥:٣٨٢٠:٠٤:٣٧٠٠:١٨:١٨
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٠:٥٩٠٦:٢١:٤٧١٣:٠٣:٥٠١٩:٤٦:٢٨٢٠:٠٥:٣٠٠٠:١٧:٥٨
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٤٩:٢٨٠٦:٢٠:٣٥١٣:٠٣:٤٠١٩:٤٧:١٨٢٠:٠٦:٢٣٠٠:١٧:٣٩
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٧:٥٩٠٦:١٩:٢٥١٣:٠٣:٣٠١٩:٤٨:٠٩٢٠:٠٧:١٦٠٠:١٧:١٩
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٦:٣٠٠٦:١٨:١٦١٣:٠٣:٢١١٩:٤٨:٥٩٢٠:٠٨:٠٩٠٠:١٧:٠١
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٥:٠٢٠٦:١٧:٠٧١٣:٠٣:١٢١٩:٤٩:٤٩٢٠:٠٩:٠٢٠٠:١٦:٤٢
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٣:٣٥٠٦:١٦:٠٠١٣:٠٣:٠٣١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٥٥٠٠:١٦:٢٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٢:٠٨٠٦:١٤:٥٣١٣:٠٢:٥٥١٩:٥١:٣٠٢٠:١٠:٤٨٠٠:١٦:٠٦
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٠:٤٢٠٦:١٣:٤٨١٣:٠٢:٤٨١٩:٥٢:٢٠٢٠:١١:٤١٠٠:١٥:٤٩
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٣٩:١٨٠٦:١٢:٤٤١٣:٠٢:٤١١٩:٥٣:١٠٢٠:١٢:٣٥٠٠:١٥:٣٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٧:٥٤٠٦:١١:٤١١٣:٠٢:٣٥١٩:٥٤:٠١٢٠:١٣:٢٨٠٠:١٥:١٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٦:٣١٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٢:٢٩١٩:٥٤:٥١٢٠:١٤:٢١٠٠:١٥:٠٠
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٠٩٠٦:٠٩:٣٨١٣:٠٢:٢٤١٩:٥٥:٤١٢٠:١٥:١٤٠٠:١٤:٤٥
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٣:٤٨٠٦:٠٨:٣٩١٣:٠٢:١٩١٩:٥٦:٣١٢٠:١٦:٠٨٠٠:١٤:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٢٩٠٦:٠٧:٤٠١٣:٠٢:١٥١٩:٥٧:٢١٢٠:١٧:٠١٠٠:١٤:١٦
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:١٠٠٦:٠٦:٤٣١٣:٠٢:١٢١٩:٥٨:١١٢٠:١٧:٥٣٠٠:١٤:٠٢
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٢٩:٥٣٠٦:٠٥:٤٨١٣:٠٢:٠٩١٩:٥٩:٠١٢٠:١٨:٤٦٠٠:١٣:٤٩
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٤:٥٣١٣:٠٢:٠٧١٩:٥٩:٥٠٢٠:١٩:٣٩٠٠:١٣:٣٦
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٤:٠٠١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٠:٣٩٢٠:٢٠:٣١٠٠:١٣:٢٤
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٩٠٦:٠٣:٠٩١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠١:٢٨٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٣:١٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٣٠٤:٢٤:٥٦٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٢:٠٤٢٠:٠٢:١٧٢٠:٢٢:١٥٠٠:١٣:٠١

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رضی آبادبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رضی آبادبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رضی آبادبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضی آبادبالا

اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای رضی آبادبالا

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رضی آبادبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضی آبادبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ قمری روستای رضی آبادبالا

ربیع الاول
صفر ١٤٤٢ هـ.ق
محرم

دانلود اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق
روستای رضی آبادبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای رضی آبادبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه صفر ١٤٤٢ هـ.ق روستای رضی آبادبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رضی آبادبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضی آبادبالا برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای رضی آبادبالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ م روستای رضی آبادبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضی آبادبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای رضی آبادبالا

اکتبر
سپتامبر ٢٠٢٠ م
اوت

دانلود اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای رضی آبادبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای رضی آبادبالا روستای رضی آبادبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ میلادی روستای رضی آبادبالا روستای رضی آبادبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رضی آبادبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضی آبادبالا برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای رضی آبادبالا

در این قسمت جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضی آبادبالا قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضی آبادبالا دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای رضی آبادبالا

آبان
مهر ١٣٩٩ هـ.ش
شهریور
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مهر ١٣٩٩٠٤:٢٩:٥٢٠٥:٥٣:٤٧١١:٥٨:١٩١٨:٠٢:١٧١٨:٢٠:٢٠٢٣:١٦:٣٠
٠٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٠:٤٣٠٥:٥٤:٣٣١١:٥٧:٥٨١٨:٠٠:٤٩١٨:١٨:٥١٢٣:١٦:١١
٠٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣١:٣٤٠٥:٥٥:١٩١١:٥٧:٣٧١٧:٥٩:٢١١٨:١٧:٢٣٢٣:١٥:٥٣
٠٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٢:٢٥٠٥:٥٦:٠٥١١:٥٧:١٦١٧:٥٧:٥٣١٨:١٥:٥٥٢٣:١٥:٣٤
٠٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٣:١٥٠٥:٥٦:٥٢١١:٥٦:٥٥١٧:٥٦:٢٥١٨:١٤:٢٨٢٣:١٥:١٦
٠٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٠٦٠٥:٥٧:٣٨١١:٥٦:٣٥١٧:٥٤:٥٨١٨:١٣:٠٠٢٣:١٤:٥٧
٠٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٤:٥٦٠٥:٥٨:٢٥١١:٥٦:١٥١٧:٥٣:٣١١٨:١١:٣٣٢٣:١٤:٣٨
٠٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٥:٤٦٠٥:٥٩:١٢١١:٥٥:٥٥١٧:٥٢:٠٤١٨:١٠:٠٧٢٣:١٤:٢٠
٠٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٦:٣٦٠٥:٥٩:٥٩١١:٥٥:٣٥١٧:٥٠:٣٧١٨:٠٨:٤٠٢٣:١٤:٠١
١٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٧:٢٥٠٦:٠٠:٤٧١١:٥٥:١٥١٧:٤٩:١١١٨:٠٧:١٥٢٣:١٣:٤٣
١١ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٨:١٥٠٦:٠١:٣٤١١:٥٤:٥٦١٧:٤٧:٤٥١٨:٠٥:٤٩٢٣:١٣:٢٥
١٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٠٤٠٦:٠٢:٢٢١١:٥٤:٣٧١٧:٤٦:٢٠١٨:٠٤:٢٤٢٣:١٣:٠٧
١٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٣٩:٥٣٠٦:٠٣:١٠١١:٥٤:١٩١٧:٤٤:٥٥١٨:٠٣:٠٠٢٣:١٢:٤٩
١٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٠:٤٣٠٦:٠٣:٥٩١١:٥٤:٠١١٧:٤٣:٣٠١٨:٠١:٣٦٢٣:١٢:٣١
١٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤١:٣٢٠٦:٠٤:٤٨١١:٥٣:٤٣١٧:٤٢:٠٦١٨:٠٠:١٢٢٣:١٢:١٣
١٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٢:٢١٠٦:٠٥:٣٧١١:٥٣:٢٦١٧:٤٠:٤٣١٧:٥٨:٥٠٢٣:١١:٥٦
١٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:١٠٠٦:٠٦:٢٦١١:٥٣:٠٩١٧:٣٩:٢٠١٧:٥٧:٢٧٢٣:١١:٣٩
١٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٣:٥٩٠٦:٠٧:١٦١١:٥٢:٥٢١٧:٣٧:٥٧١٧:٥٦:٠٦٢٣:١١:٢٢
١٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٤:٤٨٠٦:٠٨:٠٦١١:٥٢:٣٦١٧:٣٦:٣٥١٧:٥٤:٤٥٢٣:١١:٠٦
٢٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٥:٣٧٠٦:٠٨:٥٦١١:٥٢:٢١١٧:٣٥:١٤١٧:٥٣:٢٥٢٣:١٠:٥٠
٢١ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٦:٢٦٠٦:٠٩:٤٧١١:٥٢:٠٦١٧:٣٣:٥٤١٧:٥٢:٠٦٢٣:١٠:٣٤
٢٢ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٠:٣٨١١:٥١:٥١١٧:٣٢:٣٤١٧:٥٠:٤٧٢٣:١٠:١٩
٢٣ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٠٤٠٦:١١:٣٠١١:٥١:٣٨١٧:٣١:١٥١٧:٤٩:٢٩٢٣:١٠:٠٤
٢٤ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٨:٥٣٠٦:١٢:٢١١١:٥١:٢٤١٧:٢٩:٥٧١٧:٤٨:١٢٢٣:٠٩:٥٠
٢٥ مهر ١٣٩٩٠٤:٤٩:٤٢٠٦:١٣:١٤١١:٥١:١٢١٧:٢٨:٣٩١٧:٤٦:٥٦٢٣:٠٩:٣٥
٢٦ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٠:٣٢٠٦:١٤:٠٦١١:٥٠:٥٩١٧:٢٧:٢٢١٧:٤٥:٤١٢٣:٠٩:٢٢
٢٧ مهر ١٣٩٩٠٤:٥١:٢١٠٦:١٤:٥٩١١:٥٠:٤٨١٧:٢٦:٠٧١٧:٤٤:٢٧٢٣:٠٩:٠٩
٢٨ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٢:١٠٠٦:١٥:٥٢١١:٥٠:٣٧١٧:٢٤:٥٢١٧:٤٣:١٤٢٣:٠٨:٥٦
٢٩ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٠٠٠٦:١٦:٤٦١١:٥٠:٢٧١٧:٢٣:٣٨١٧:٤٢:٠١٢٣:٠٨:٤٤
٣٠ مهر ١٣٩٩٠٤:٥٣:٤٩٠٦:١٧:٤٠١١:٥٠:١٧١٧:٢٢:٢٥١٧:٤٠:٥٠٢٣:٠٨:٣٢

دانلود اوقات شرعی مهر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رضی آبادبالا

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای رضی آبادبالا روستای رضی آبادبالا در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مهر ١٣٩٩ شمسی روستای رضی آبادبالا روستای رضی آبادبالا بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رضی آبادبالا را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضی آبادبالا برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رضی آبادبالا

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رضی آبادبالا موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رضی آبادبالا برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رضی آبادبالا

روستای رضی آبادبالا بر روی نقشه

روستای رضی آبادبالا بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رضی آبادبالا

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رضی آبادبالا است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رضی آبادبالا
اوقات شرعی مهر ٩٩ روستای رضی آبادبالا + دانلود
اوقات شرعی صفر ١٤٤٢ روستای رضی آبادبالا + دانلود
اوقات شرعی سپتامبر ٢٠٢٠ روستای رضی آبادبالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رضی آبادبالا + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رضی آبادبالا + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رضی آبادبالا

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رضی آبادبالا رسیده اید.

افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رضی آبادبالا دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رضی آبادبالا
جدول اوقات شرعی امروز فردا رضی آبادبالا دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رضی آبادبالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء امروز فردا به افق رضی آبادبالا
افق شرعی مهر ٩٩ / ١٣٩٩ رضی آبادبالا دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رضی آبادبالا ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رضی آبادبالا

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رضی آبادبالا یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


١ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو