جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی شهر رضوانشهر

رضوانشهر | گیلان | ایران

اوقات شرعی امروز رضوانشهر

اذان صبح: ٠٥:٣٦:٤٣
طلوع آفتاب: ٠٧:٠٧:٤١
اذان ظهر: ١٢:٠١:٥٠
غروب آفتاب: ١٦:٥٥:٤٤
اذان مغرب: ١٧:١٦:١٣
نیمه شب شرعی: ٢٣:١٦:٣٩

یکشنبه ٠٩ آذر ١٣٩٩
١٤ ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری
٢٩ نوامبر ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی شهر رضوانشهر (شهرستان رضوانشهر) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٩ آذر ٩٩ شهر رضوانشهر)، ماه جاری (اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر رضوانشهر)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رضوانشهر)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز بزرگداشت شیخ مفید

والت دیسنی
اگر بتوانید آرزوهای خود را تجسم كنید، بی‌گمان به آنها دست پیدا خواهید كرد.

اوقات شرعی ماه جاری شهر رضوانشهر

اوقات شرعی آذر ٩٩ | اوقات شرعی نوامبر ٢٠ | اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی شهر رضوانشهر در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان شهر رضوانشهر ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ شهر رضوانشهر (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ١٣٦ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان شهر رضوانشهر ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رضوانشهر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:٠٩:٢٨٠٦:٤٠:٠٥١٣:١٣:٤٢١٩:٤٧:٥٧٢٠:٠٧:٠٣٠٠:٢٧:٥٢
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:٠٧:٤٧٠٦:٣٨:٤٢١٣:١٣:٢٨١٩:٤٨:٥١٢٠:٠٨:٠٠٠٠:٢٧:٢٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٦:٠٦٠٦:٣٧:١٩١٣:١٣:١٣١٩:٤٩:٤٦٢٠:٠٨:٥٧٠٠:٢٧:٠٦
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٤:٢٦٠٦:٣٥:٥٦١٣:١٣:٠٠١٩:٥٠:٤٠٢٠:٠٩:٥٤٠٠:٢٦:٤٣
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٢:٤٦٠٦:٣٤:٣٥١٣:١٢:٤٦١٩:٥١:٣٥٢٠:١٠:٥٢٠٠:٢٦:٢١
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠١:٠٦٠٦:٣٣:١٤١٣:١٢:٣٣١٩:٥٢:٣٠٢٠:١١:٤٩٠٠:٢٥:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٥٩:٢٧٠٦:٣١:٥٤١٣:١٢:٢٠١٩:٥٣:٢٤٢٠:١٢:٤٦٠٠:٢٥:٣٦
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٥٧:٤٨٠٦:٣٠:٣٤١٣:١٢:٠٨١٩:٥٤:١٩٢٠:١٣:٤٤٠٠:٢٥:١٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٥٦:١٠٠٦:٢٩:١٦١٣:١١:٥٦١٩:٥٥:١٤٢٠:١٤:٤١٠٠:٢٤:٥٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٥٤:٣٢٠٦:٢٧:٥٨١٣:١١:٤٥١٩:٥٦:٠٨٢٠:١٥:٣٩٠٠:٢٤:٣١
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٦:٤٢١٣:١١:٣٤١٩:٥٧:٠٣٢٠:١٦:٣٦٠٠:٢٤:١٠
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥١:١٨٠٦:٢٥:٢٦١٣:١١:٢٤١٩:٥٧:٥٨٢٠:١٧:٣٤٠٠:٢٣:٥٠
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٤٩:٤١٠٦:٢٤:١١١٣:١١:١٤١٩:٥٨:٥٢٢٠:١٨:٣٢٠٠:٢٣:٢٩
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٤٨:٠٦٠٦:٢٢:٥٧١٣:١١:٠٤١٩:٥٩:٤٧٢٠:١٩:٢٩٠٠:٢٣:٠٩
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٤٦:٣١٠٦:٢١:٤٤١٣:١٠:٥٥٢٠:٠٠:٤٢٢٠:٢٠:٢٧٠٠:٢٢:٤٩
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٤٤:٥٧٠٦:٢٠:٣٣١٣:١٠:٤٧٢٠:٠١:٣٦٢٠:٢١:٢٥٠٠:٢٢:٣٠
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٤٣:٢٤٠٦:١٩:٢٢١٣:١٠:٣٩٢٠:٠٢:٣١٢٠:٢٢:٢٣٠٠:٢٢:١١
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤١:٥١٠٦:١٨:١٢١٣:١٠:٣١٢٠:٠٣:٢٥٢٠:٢٣:٢٠٠٠:٢١:٥٢
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٠:١٩٠٦:١٧:٠٤١٣:١٠:٢٤٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٤:١٨٠٠:٢١:٣٤
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٣٨:٤٩٠٦:١٥:٥٧١٣:١٠:١٨٢٠:٠٥:١٤٢٠:٢٥:١٦٠٠:٢١:١٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٣٧:١٩٠٦:١٤:٥١١٣:١٠:١٢٢٠:٠٦:٠٩٢٠:٢٦:١٤٠٠:٢٠:٥٩
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٣٥:٥٠٠٦:١٣:٤٦١٣:١٠:٠٧٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٧:١١٠٠:٢٠:٤٣
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٣٤:٢٣٠٦:١٢:٤٢١٣:١٠:٠٣٢٠:٠٧:٥٧٢٠:٢٨:٠٩٠٠:٢٠:٢٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٣٢:٥٦٠٦:١١:٤٠١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٨:٥١٢٠:٢٩:٠٦٠٠:٢٠:١١
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٣١:٣١٠٦:١٠:٣٩١٣:٠٩:٥٥٢٠:٠٩:٤٥٢٠:٣٠:٠٣٠٠:١٩:٥٦
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٣٠:٠٧٠٦:٠٩:٤٠١٣:٠٩:٥٣٢٠:١٠:٣٨٢٠:٣١:٠٠٠٠:١٩:٤١
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٢٨:٤٤٠٦:٠٨:٤٢١٣:٠٩:٥٠٢٠:١١:٣٢٢٠:٣١:٥٧٠٠:١٩:٢٧
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٢٧:٢٢٠٦:٠٧:٤٥١٣:٠٩:٤٩٢٠:١٢:٢٥٢٠:٣٢:٥٣٠٠:١٩:١٣
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٢٦:٠٢٠٦:٠٦:٤٩١٣:٠٩:٤٨٢٠:١٣:١٧٢٠:٣٣:٥٠٠٠:١٩:٠٠

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رضوانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رضوانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری شهر رضوانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضوانشهر

اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر رضوانشهر

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق برابر با هـ.ش شهر رضوانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رضوانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ قمری شهر رضوانشهر

جمادی الاول
ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
ربیع الاول

دانلود اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق
شهر رضوانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر رضوانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ربیع الثانی ١٤٤٢ هـ.ق شهر رضوانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری شهر رضوانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رضوانشهر برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤١
سال ١٤٤٢ هـ.ق
١٤٤٣

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رضوانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ م شهر رضوانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رضوانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رضوانشهر

دسامبر
نوامبر ٢٠٢٠ م
اکتبر

دانلود اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر رضوانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رضوانشهر شهر رضوانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ میلادی شهر رضوانشهر شهر رضوانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی شهر رضوانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رضوانشهر برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر رضوانشهر

در این قسمت جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ هـ.ش شهر رضوانشهر قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای شهر رضوانشهر دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر رضوانشهر

دی
آذر ١٣٩٩ هـ.ش
آبان
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ آذر ١٣٩٩٠٥:٢٩:٤٦٠٦:٥٩:٣٩١١:٥٩:٢٣١٦:٥٨:٤٧١٧:١٨:٥٧٢٣:١٤:٤٣
٠٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٠:٣٩٠٧:٠٠:٤١١١:٥٩:٣٨١٦:٥٨:١٧١٧:١٨:٣٠٢٣:١٤:٥٥
٠٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٣١:٣٢٠٧:٠١:٤٢١١:٥٩:٥٥١٦:٥٧:٤٩١٧:١٨:٠٤٢٣:١٥:٠٧
٠٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٢:٢٥٠٧:٠٢:٤٣١٢:٠٠:١٢١٦:٥٧:٢٤١٧:١٧:٤١٢٣:١٥:٢٠
٠٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٣:١٧٠٧:٠٣:٤٤١٢:٠٠:٣٠١٦:٥٧:٠٠١٧:١٧:١٩٢٣:١٥:٣٤
٠٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٤:٠٩٠٧:٠٤:٤٤١٢:٠٠:٤٩١٦:٥٦:٣٨١٧:١٧:٠٠٢٣:١٥:٤٩
٠٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٠١٠٧:٠٥:٤٤١٢:٠١:٠٩١٦:٥٦:١٨١٧:١٦:٤٢٢٣:١٦:٠٥
٠٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٥:٥٢٠٧:٠٦:٤٣١٢:٠١:٢٩١٦:٥٦:٠٠١٧:١٦:٢٧٢٣:١٦:٢١
٠٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٦:٤٣٠٧:٠٧:٤١١٢:٠١:٥٠١٦:٥٥:٤٤١٧:١٦:١٣٢٣:١٦:٣٩
١٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٧:٣٣٠٧:٠٨:٣٨١٢:٠٢:١٢١٦:٥٥:٣١١٧:١٦:٠٢٢٣:١٦:٥٧
١١ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٨:٢٢٠٧:٠٩:٣٥١٢:٠٢:٣٤١٦:٥٥:١٩١٧:١٥:٥٢٢٣:١٧:١٥
١٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٣٩:١١٠٧:١٠:٣١١٢:٠٢:٥٧١٦:٥٥:١٠١٧:١٥:٤٥٢٣:١٧:٣٥
١٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٠٠٠٧:١١:٢٦١٢:٠٣:٢٠١٦:٥٥:٠٢١٧:١٥:٣٩٢٣:١٧:٥٥
١٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٠:٤٨٠٧:١٢:٢١١٢:٠٣:٤٥١٦:٥٤:٥٧١٧:١٥:٣٦٢٣:١٨:١٦
١٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤١:٣٥٠٧:١٣:١٤١٢:٠٤:٠٩١٦:٥٤:٥٤١٧:١٥:٣٥٢٣:١٨:٣٧
١٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٢:٢١٠٧:١٤:٠٦١٢:٠٤:٣٥١٦:٥٤:٥٣١٧:١٥:٣٥٢٣:١٩:٠٠
١٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٠٧٠٧:١٤:٥٧١٢:٠٥:٠٠١٦:٥٤:٥٤١٧:١٥:٣٨٢٣:١٩:٢٣
١٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٣:٥٢٠٧:١٥:٤٧١٢:٠٥:٢٧١٦:٥٤:٥٧١٧:١٥:٤٣٢٣:١٩:٤٦
١٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٤:٣٦٠٧:١٦:٣٦١٢:٠٥:٥٤١٦:٥٥:٠٢١٧:١٥:٤٩٢٣:٢٠:١١
٢٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٥:١٩٠٧:١٧:٢٤١٢:٠٦:٢١١٦:٥٥:١٠١٧:١٥:٥٨٢٣:٢٠:٣٦
٢١ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٠١٠٧:١٨:١١١٢:٠٦:٤٨١٦:٥٥:١٩١٧:١٦:٠٩٢٣:٢١:٠١
٢٢ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٦:٤٣٠٧:١٨:٥٦١٢:٠٧:١٦١٦:٥٥:٣١١٧:١٦:٢٢٢٣:٢١:٢٧
٢٣ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٧:٢٣٠٧:١٩:٤٠١٢:٠٧:٤٥١٦:٥٥:٤٥١٧:١٦:٣٦٢٣:٢١:٥٤
٢٤ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٠٣٠٧:٢٠:٢٢١٢:٠٨:١٤١٦:٥٦:٠٠١٧:١٦:٥٣٢٣:٢٢:٢١
٢٥ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٨:٤١٠٧:٢١:٠٣١٢:٠٨:٤٣١٦:٥٦:١٨١٧:١٧:١١٢٣:٢٢:٤٨
٢٦ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:١٨٠٧:٢١:٤٢١٢:٠٩:١٢١٦:٥٦:٣٨١٧:١٧:٣٢٢٣:٢٣:١٦
٢٧ آذر ١٣٩٩٠٥:٤٩:٥٤٠٧:٢٢:٢٠١٢:٠٩:٤١١٦:٥٦:٥٩١٧:١٧:٥٤٢٣:٢٣:٤٤
٢٨ آذر ١٣٩٩٠٥:٥٠:٢٩٠٧:٢٢:٥٧١٢:١٠:١١١٦:٥٧:٢٣١٧:١٨:١٨٢٣:٢٤:١٣
٢٩ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٠٣٠٧:٢٣:٣١١٢:١٠:٤١١٦:٥٧:٤٨١٧:١٨:٤٤٢٣:٢٤:٤٢
٣٠ آذر ١٣٩٩٠٥:٥١:٣٥٠٧:٢٤:٠٤١٢:١١:١٠١٦:٥٨:١٦١٧:١٩:١١٢٣:٢٥:١١

دانلود اوقات شرعی آذر ٩٩ - ١٣٩٩ شهر رضوانشهر

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر رضوانشهر شهر رضوانشهر در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی آذر ١٣٩٩ شمسی شهر رضوانشهر شهر رضوانشهر بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی شهر رضوانشهر را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی شهر رضوانشهر برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره شهر رضوانشهر

رضوانشهر نام یکی از شهرهای استان گیلان در ایران و مرکز شهرستان رضوانشهر است. دین مردم این شهرستان اسلام و مذهب‌های سنی و شیعه می‌باشد

شهر رضوانشهر در ویکیپدیا

شهر رضوانشهر

متاسفانه اطلاعاتی در مورد شهر رضوانشهر موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد شهر رضوانشهر برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

شهر رضوانشهر بر روی نقشه

شهر رضوانشهر بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی شهر رضوانشهر

اینجا صفحه اوقات شرعی شهر رضوانشهر است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز شهر رضوانشهر
اوقات شرعی آذر ٩٩ شهر رضوانشهر + دانلود
اوقات شرعی ربیع الثانی ١٤٤٢ شهر رضوانشهر + دانلود
اوقات شرعی نوامبر ٢٠٢٠ شهر رضوانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ شهر رضوانشهر + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ شهر رضوانشهر + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی شهر رضوانشهر

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی شهر رضوانشهر رسیده اید.

زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رضوانشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا رضوانشهر دانلود pdf
افق شرعی امروز فردا رضوانشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رضوانشهر ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی آذر ٩٩ / ١٣٩٩ رضوانشهر دانلود pdf
زمان پخش اذان زنده به افق رضوانشهر
جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رضوانشهر دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رضوانشهر

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی شهر رضوانشهر یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٨ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو