جستجوی شهر، روستا و آبادی برای اوقات شرعی
نمایش و دانلود اوقات شرعی روز، ماه شمسی، ماه قمری , ...
جستجو
لطفا شهر یا روستای مورد نظر خود را وارد نمایید.مثلا: قزلگچی

اوقات شرعی روستای رضامارانی

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز رضامارانی


اذان صبح: ٠٤:٣٩:٤١
طلوع آفتاب: ٠٦:١٣:٠٦
اذان ظهر: ١٣:١٠:١٢
غروب آفتاب: ٢٠:٠٦:٥٦
اذان مغرب: ٢٠:٢٦:٠٨
نیمه شب: ٠٠:٢٣:٤٦

چهارشنبه ٠٢ مرداد ١٣٩٨
٢٠ ذیقعده ١٤٤٠ قمری
٢٤ ژوئیه ٢٠١٩ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رضامارانی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ٠٢ مرداد ٩٨ روستای رضامارانی)، ماه جاری (اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای رضامارانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رضامارانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

نیچه
این تاج مرد خندان، این تاج گل سرخ را من خود بر سر نهادم. من خود خنده ی خویش را مقدس خواندم. بهر چنین كاری هیچ كس دیگر را امروز چندان كه باید نیرومند نیافته ام.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رضامارانی

اوقات شرعی مرداد ٩٨ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ | + اوقات شرعی رمضان ٩٩

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رضامارانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضامارانی ١٣٩٩ - ٩٩ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤١ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٩٩ روستای رضامارانی (سال ١٣٩٩ هـ.ش - ١٤٤١ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: شنبه ٠٦ اردیبهشت ١٣٩٩
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٦ روز
تاریخ عید فطر: ٠٤ خرداد ١٣٩٩ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤٠ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضامارانی ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رضامارانی ٩٩
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٦٠٤:٥٧:٠٢٠٦:٢٣:٢٢١٣:٠١:٣٧١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٨:٣٢٠٠:١٨:٠٢
٠٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٧٠٤:٥٥:٤٤٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠١:٢٧١٩:٤١:٠٣١٩:٥٩:١٧٠٠:١٧:٤٥
٠٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٨٠٤:٥٤:٢٧٠٦:٢١:١٩١٣:٠١:١٨١٩:٤١:٤٥٢٠:٠٠:٠٢٠٠:١٧:٢٨
٠٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٠٩٠٤:٥٣:١٠٠٦:٢٠:١٨١٣:٠١:٠٩١٩:٤٢:٢٨٢٠:٠٠:٤٨٠٠:١٧:١١
٠٥ رمضان | ٩٩/٠٢/١٠٠٤:٥١:٥٤٠٦:١٩:١٨١٣:٠١:٠١١٩:٤٣:١١٢٠:٠١:٣٣٠٠:١٦:٥٥
٠٦ رمضان | ٩٩/٠٢/١١٠٤:٥٠:٣٩٠٦:١٨:٢٠١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٣:٥٤٢٠:٠٢:١٩٠٠:١٦:٣٩
٠٧ رمضان | ٩٩/٠٢/١٢٠٤:٤٩:٢٥٠٦:١٧:٢٢١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٤:٣٧٢٠:٠٣:٠٤٠٠:١٦:٢٤
٠٨ رمضان | ٩٩/٠٢/١٣٠٤:٤٨:١١٠٦:١٦:٢٦١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٥:٢٠٢٠:٠٣:٥٠٠٠:١٦:٠٩
٠٩ رمضان | ٩٩/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٥٩٠٦:١٥:٣٠١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٦:٠٣٢٠:٠٤:٣٥٠٠:١٥:٥٥
١٠ رمضان | ٩٩/٠٢/١٥٠٤:٤٥:٤٧٠٦:١٤:٣٦١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٦:٤٦٢٠:٠٥:٢١٠٠:١٥:٤١
١١ رمضان | ٩٩/٠٢/١٦٠٤:٤٤:٣٧٠٦:١٣:٤٢١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٧:٢٩٢٠:٠٦:٠٦٠٠:١٥:٢٨
١٢ رمضان | ٩٩/٠٢/١٧٠٤:٤٣:٢٧٠٦:١٢:٥٠١٣:٠٠:١٨١٩:٤٨:١٢٢٠:٠٦:٥٢٠٠:١٥:١٥
١٣ رمضان | ٩٩/٠٢/١٨٠٤:٤٢:١٩٠٦:١١:٥٩١٣:٠٠:١٤١٩:٤٨:٥٤٢٠:٠٧:٣٧٠٠:١٥:٠٣
١٤ رمضان | ٩٩/٠٢/١٩٠٤:٤١:١١٠٦:١١:٠٩١٣:٠٠:١٠١٩:٤٩:٣٧٢٠:٠٨:٢٢٠٠:١٤:٥١
١٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٠٠٤:٤٠:٠٥٠٦:١٠:٢١١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٠:٢٠٢٠:٠٩:٠٨٠٠:١٤:٤٠
١٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٢١٠٤:٣٩:٠٠٠٦:٠٩:٣٣١٣:٠٠:٠٥١٩:٥١:٠٢٢٠:٠٩:٥٣٠٠:١٤:٢٩
١٧ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٥٧٠٦:٠٨:٤٧١٣:٠٠:٠٣١٩:٥١:٤٥٢٠:١٠:٣٨٠٠:١٤:١٩
١٨ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٣٠٤:٣٦:٥٤٠٦:٠٨:٠٢١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٢:٢٧٢٠:١١:٢٣٠٠:١٤:١٠
١٩ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٤٠٤:٣٥:٥٣٠٦:٠٧:١٩١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٣:٠٩٢٠:١٢:٠٨٠٠:١٤:٠١
٢٠ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٥٠٤:٣٤:٥٣٠٦:٠٦:٣٦١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٣:٥١٢٠:١٢:٥٢٠٠:١٣:٥٣
٢١ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٦٠٤:٣٣:٥٥٠٦:٠٥:٥٥١٣:٠٠:٠٣١٩:٥٤:٣٣٢٠:١٣:٣٧٠٠:١٣:٤٦
٢٢ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٧٠٤:٣٢:٥٨٠٦:٠٥:١٦١٣:٠٠:٠٤١٩:٥٥:١٥٢٠:١٤:٢١٠٠:١٣:٣٩
٢٣ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٨٠٤:٣٢:٠٣٠٦:٠٤:٣٨١٣:٠٠:٠٦١٩:٥٥:٥٦٢٠:١٥:٠٥٠٠:١٣:٣٣
٢٤ رمضان | ٩٩/٠٢/٢٩٠٤:٣١:٠٩٠٦:٠٤:٠١١٣:٠٠:٠٨١٩:٥٦:٣٧٢٠:١٥:٤٩٠٠:١٣:٢٧
٢٥ رمضان | ٩٩/٠٢/٣٠٠٤:٣٠:١٧٠٦:٠٣:٢٦١٣:٠٠:١١١٩:٥٧:١٨٢٠:١٦:٣٢٠٠:١٣:٢٢
٢٦ رمضان | ٩٩/٠٢/٣١٠٤:٢٩:٢٦٠٦:٠٢:٥٢١٣:٠٠:١٥١٩:٥٧:٥٩٢٠:١٧:١٥٠٠:١٣:١٨
٢٧ رمضان | ٩٩/٠٣/٠١٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٠:١٩١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٣:١٤
٢٨ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٢٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٣:١١
٢٩ رمضان | ٩٩/٠٣/٠٣٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠١:١٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٢١٠٠:١٣:٠٩

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضامارانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضامارانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ - ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضامارانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضامارانی

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای رضامارانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رضامارانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضامارانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ قمری روستای رضامارانی

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق
روستای رضامارانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای رضامارانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤٠ هـ.ق روستای رضامارانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رضامارانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضامارانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٣٩
سال ١٤٤٠ هـ.ق
١٤٤١

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای رضامارانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ هـ.ش روستای رضامارانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضامارانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای رضامارانی

شهریور
مرداد ١٣٩٨ هـ.ش
تیر
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٨:٤٦٠٦:١٢:٢٨١٣:١٠:١٠٢٠:٠٧:٣٢٢٠:٢٦:٤٦٠٠:٢٣:٣٦
٠٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٣٩:٤١٠٦:١٣:٠٦١٣:١٠:١٢٢٠:٠٦:٥٦٢٠:٢٦:٠٨٠٠:٢٣:٤٦
٠٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٠:٣٦٠٦:١٣:٤٤١٣:١٠:١٣٢٠:٠٦:١٩٢٠:٢٥:٢٨٠٠:٢٣:٥٥
٠٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤١:٣١٠٦:١٤:٢٣١٣:١٠:١٣٢٠:٠٥:٤١٢٠:٢٤:٤٧٠٠:٢٤:٠٤
٠٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٢:٢٧٠٦:١٥:٠٢١٣:١٠:١٣٢٠:٠٥:٠١٢٠:٢٤:٠٥٠٠:٢٤:١٢
٠٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٣:٢٣٠٦:١٥:٤١١٣:١٠:١٢٢٠:٠٤:٢٠٢٠:٢٣:٢١٠٠:٢٤:٢٠
٠٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٤:٢٠٠٦:١٦:٢١١٣:١٠:١١٢٠:٠٣:٣٧٢٠:٢٢:٣٦٠٠:٢٤:٢٧
٠٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٥:١٧٠٦:١٧:٠٠١٣:١٠:٠٩٢٠:٠٢:٥٣٢٠:٢١:٤٩٠٠:٢٤:٣٤
٠٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٦:١٤٠٦:١٧:٤٠١٣:١٠:٠٦٢٠:٠٢:٠٨٢٠:٢١:٠١٠٠:٢٤:٤٠
١٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٧:١١٠٦:١٨:٢٠١٣:١٠:٠٣٢٠:٠١:٢٢٢٠:٢٠:١٢٠٠:٢٤:٤٥
١١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٨:٠٨٠٦:١٩:٠٠١٣:٠٩:٥٩٢٠:٠٠:٣٤٢٠:١٩:٢٢٠٠:٢٤:٥٠
١٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٤٩:٠٥٠٦:١٩:٤٠١٣:٠٩:٥٥١٩:٥٩:٤٥٢٠:١٨:٣٠٠٠:٢٤:٥٤
١٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٠:٠٣٠٦:٢٠:٢٠١٣:٠٩:٥٠١٩:٥٨:٥٤٢٠:١٧:٣٧٠٠:٢٤:٥٧
١٤ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٠٠٠٦:٢١:٠٠١٣:٠٩:٤٤١٩:٥٨:٠٣٢٠:١٦:٤٣٠٠:٢٥:٠٠
١٥ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥١:٥٧٠٦:٢١:٤٠١٣:٠٩:٣٨١٩:٥٧:١٠٢٠:١٥:٤٨٠٠:٢٥:٠٢
١٦ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٢:٥٤٠٦:٢٢:٢٠١٣:٠٩:٣١١٩:٥٦:١٦٢٠:١٤:٥١٠٠:٢٥:٠٤
١٧ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٣:٥٢٠٦:٢٣:٠٠١٣:٠٩:٢٤١٩:٥٥:٢١٢٠:١٣:٥٣٠٠:٢٥:٠٥
١٨ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٤:٤٨٠٦:٢٣:٤٠١٣:٠٩:١٦١٩:٥٤:٢٥٢٠:١٢:٥٤٠٠:٢٥:٠٥
١٩ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٥:٤٥٠٦:٢٤:١٩١٣:٠٩:٠٧١٩:٥٣:٢٧٢٠:١١:٥٤٠٠:٢٥:٠٤
٢٠ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٦:٤٢٠٦:٢٤:٥٩١٣:٠٨:٥٨١٩:٥٢:٢٩٢٠:١٠:٥٣٠٠:٢٥:٠٣
٢١ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٧:٣٨٠٦:٢٥:٣٩١٣:٠٨:٤٨١٩:٥١:٢٩٢٠:٠٩:٥١٠٠:٢٥:٠١
٢٢ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٨:٣٤٠٦:٢٦:١٨١٣:٠٨:٣٧١٩:٥٠:٢٩٢٠:٠٨:٤٨٠٠:٢٤:٥٩
٢٣ مرداد ١٣٩٨٠٤:٥٩:٣٠٠٦:٢٦:٥٨١٣:٠٨:٢٧١٩:٤٩:٢٧٢٠:٠٧:٤٤٠٠:٢٤:٥٦
٢٤ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٠:٢٥٠٦:٢٧:٣٧١٣:٠٨:١٥١٩:٤٨:٢٤٢٠:٠٦:٣٩٠٠:٢٤:٥٢
٢٥ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٨:١٦١٣:٠٨:٠٣١٩:٤٧:٢١٢٠:٠٥:٣٣٠٠:٢٤:٤٨
٢٦ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٢:١٥٠٦:٢٨:٥٦١٣:٠٧:٥٠١٩:٤٦:١٦٢٠:٠٤:٢٦٠٠:٢٤:٤٣
٢٧ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٣:١٠٠٦:٢٩:٣٥١٣:٠٧:٣٧١٩:٤٥:١١٢٠:٠٣:١٩٠٠:٢٤:٣٧
٢٨ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٠٤٠٦:٣٠:١٤١٣:٠٧:٢٤١٩:٤٤:٠٥٢٠:٠٢:١٠٠٠:٢٤:٣١
٢٩ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٤:٥٨٠٦:٣٠:٥٢١٣:٠٧:١٠١٩:٤٢:٥٨٢٠:٠١:٠١٠٠:٢٤:٢٤
٣٠ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٥:٥١٠٦:٣١:٣١١٣:٠٦:٥٥١٩:٤١:٥٠١٩:٥٩:٥١٠٠:٢٤:١٧
٣١ مرداد ١٣٩٨٠٥:٠٦:٤٥٠٦:٣٢:١٠١٣:٠٦:٤٠١٩:٤٠:٤١١٩:٥٨:٤٠٠٠:٢٤:٠٩

دانلود اوقات شرعی مرداد ٩٨ - ١٣٩٨ روستای رضامارانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای رضامارانی روستای رضامارانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی مرداد ١٣٩٨ شمسی روستای رضامارانی روستای رضامارانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رضامارانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضامارانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٧
سال ١٣٩٨ هـ.ش
١٣٩٩

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


Alt1
Alt1

درباره روستای رضامارانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رضامارانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رضامارانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رضامارانی

روستای رضامارانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رضامارانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رضامارانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رضامارانی
اوقات شرعی مرداد ٩٨ روستای رضامارانی + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤٠ روستای رضامارانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٩٩ روستای رضامارانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رضامارانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رضامارانی رسیده اید.

افق شرعی امروز فردا رضامارانی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رضامارانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رضامارانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رضامارانی ماه رمضان ٩٩ / ١٣٩٩
زمان پخش اذان زنده به افق رضامارانی
زمان پخش اذان آنلاین به افق رضامارانی
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا امروز فردا به افق رضامارانی
افق شرعی مرداد ٩٨ / ١٣٩٨ رضامارانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رضامارانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

  توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید  .


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو