جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رضامارانی

قمبوان | دهاقان | اصفهان | ایران

اوقات شرعی امروز رضامارانی


اذان صبح: ٠٤:٢٢:٠٣
طلوع آفتاب: ٠٥:٥٨:١٥
اذان ظهر: ١٣:٠١:٢٦
غروب آفتاب: ٢٠:٠٤:٥٢
اذان مغرب: ٢٠:٢٤:٣٣
نیمه شب: ٠٠:١٣:١٣

یکشنبه ١١ خرداد ١٣٩٩
٠٨ شوال ١٤٤١ قمری
٣١ می ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رضامارانی (شهرستان دهاقان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١١ خرداد ٩٩ روستای رضامارانی)، ماه جاری (اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رضامارانی)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رضامارانی)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

روز جهانی بدون دخانیات

نیچه
هر كه كوهها را جا به جا كند دره ها و پستی ها را نیز جا به جا می كند. (اگر توانستید از مسائل بزرگ بر بیایید ، حتما از مسائل دیگر نیز موفق بیرون خواهید آمد.)

اوقات شرعی ماه جاری روستای رضامارانی

اوقات شرعی خرداد ٩٩ | اوقات شرعی شوال ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رضامارانی در ماه های شمس ، قمری و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضامارانی ١٤٠٠ - ٠٠ هـ.ش

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رضامارانی (سال ١٤٠٠ هـ.ش - ١٤٤٢ هـ.ق) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٣١٨ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ هـ.ش ( اول شوال ١٤٤١ هـ.ق )

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضامارانی ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش

اوقات شرعی ماه رمضان رضامارانی ٠
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٥:١٢:١٩٠٦:٣٥:٥٩١٣:٠٣:٥٧١٩:٣٢:٢٥١٩:٥٠:١٣٠٠:٢١:٤٠
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٥:١٠:٥٥٠٦:٣٤:٤٨١٣:٠٣:٤٢١٩:٣٣:٠٦١٩:٥٠:٥٦٠٠:٢١:١٩
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٥:٠٩:٣٢٠٦:٣٣:٣٨١٣:٠٣:٢٨١٩:٣٣:٤٨١٩:٥١:٤٠٠٠:٢٠:٥٩
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٥:٠٨:٠٩٠٦:٣٢:٢٩١٣:٠٣:١٤١٩:٣٤:٣٠١٩:٥٢:٢٤٠٠:٢٠:٣٨
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٥:٠٦:٤٦٠٦:٣١:١٩١٣:٠٣:٠١١٩:٣٥:١٢١٩:٥٣:٠٨٠٠:٢٠:١٨
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٥:٠٥:٢٤٠٦:٣٠:١١١٣:٠٢:٤٨١٩:٣٥:٥٥١٩:٥٣:٥٣٠٠:١٩:٥٨
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٥:٠٤:٠٢٠٦:٢٩:٠٤١٣:٠٢:٣٥١٩:٣٦:٣٧١٩:٥٤:٣٧٠٠:١٩:٣٩
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٥:٠٢:٤١٠٦:٢٧:٥٧١٣:٠٢:٢٣١٩:٣٧:١٩١٩:٥٥:٢١٠٠:١٩:١٩
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٥:٠١:٢٠٠٦:٢٦:٥١١٣:٠٢:١١١٩:٣٨:٠١١٩:٥٦:٠٦٠٠:١٩:٠٠
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٥:٠٠:٠٠٠٦:٢٥:٤٥١٣:٠٢:٠٠١٩:٣٨:٤٤١٩:٥٦:٥١٠٠:١٨:٤٢
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٥٨:٤٠٠٦:٢٤:٤١١٣:٠١:٤٩١٩:٣٩:٢٦١٩:٥٧:٣٥٠٠:١٨:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٥٧:٢١٠٦:٢٣:٣٧١٣:٠١:٣٨١٩:٤٠:٠٩١٩:٥٨:٢٠٠٠:١٨:٠٦
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٥٦:٠٢٠٦:٢٢:٣٤١٣:٠١:٢٨١٩:٤٠:٥١١٩:٥٩:٠٥٠٠:١٧:٤٨
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٥٤:٤٥٠٦:٢١:٣٣١٣:٠١:١٩١٩:٤١:٣٤١٩:٥٩:٥٠٠٠:١٧:٣١
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٥٣:٢٨٠٦:٢٠:٣٢١٣:٠١:١٠١٩:٤٢:١٧٢٠:٠٠:٣٥٠٠:١٧:١٤
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٥٢:١١٠٦:١٩:٣٢١٣:٠١:٠١١٩:٤٢:٥٩٢٠:٠١:٢١٠٠:١٦:٥٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٥٠:٥٦٠٦:١٨:٣٣١٣:٠٠:٥٣١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٢:٠٦٠٠:١٦:٤٢
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٤٩:٤١٠٦:١٧:٣٥١٣:٠٠:٤٦١٩:٤٤:٢٥٢٠:٠٢:٥٢٠٠:١٦:٢٦
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٤٨:٢٨٠٦:١٦:٣٨١٣:٠٠:٣٩١٩:٤٥:٠٨٢٠:٠٣:٣٧٠٠:١٦:١٢
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٤٧:١٥٠٦:١٥:٤٢١٣:٠٠:٣٣١٩:٤٥:٥١٢٠:٠٤:٢٣٠٠:١٥:٥٧
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٤٦:٠٣٠٦:١٤:٤٨١٣:٠٠:٢٧١٩:٤٦:٣٤٢٠:٠٥:٠٨٠٠:١٥:٤٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٤٤:٥٣٠٦:١٣:٥٤١٣:٠٠:٢٢١٩:٤٧:١٧٢٠:٠٥:٥٤٠٠:١٥:٣٠
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٤٣:٤٣٠٦:١٣:٠٢١٣:٠٠:١٧١٩:٤٨:٠٠٢٠:٠٦:٣٩٠٠:١٥:١٧
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٤٢:٣٤٠٦:١٢:١٠١٣:٠٠:١٣١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٧:٢٥٠٠:١٥:٠٥
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٤١:٢٧٠٦:١١:٢٠١٣:٠٠:١٠١٩:٤٩:٢٦٢٠:٠٨:١١٠٠:١٤:٥٣
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:٤٠:٢٠٠٦:١٠:٣٢١٣:٠٠:٠٧١٩:٥٠:٠٩٢٠:٠٨:٥٦٠٠:١٤:٤٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:٣٩:١٥٠٦:٠٩:٤٤١٣:٠٠:٠٥١٩:٥٠:٥٢٢٠:٠٩:٤٢٠٠:١٤:٣٢
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:٣٨:١١٠٦:٠٨:٥٨١٣:٠٠:٠٣١٩:٥١:٣٤٢٠:١٠:٢٧٠٠:١٤:٢٢
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:٣٧:٠٩٠٦:٠٨:١٣١٣:٠٠:٠٢١٩:٥٢:١٧٢٠:١١:١٢٠٠:١٤:١٢

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رضامارانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رضامارانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠ - ١٤٠٠ هـ.ش روستای رضامارانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضامارانی

اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رضامارانی

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی شوال ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رضامارانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضامارانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی شوال ١٤٤١ قمری روستای رضامارانی

ذیقعده
شوال ١٤٤١ هـ.ق
رمضان

دانلود اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق
روستای رضامارانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رضامارانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه شوال ١٤٤١ هـ.ق روستای رضامارانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رضامارانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضامارانی برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رضامارانی

در این قسمت جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضامارانی قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضامارانی دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رضامارانی

تیر
خرداد ١٣٩٩ هـ.ش
اردیبهشت
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٨:٣٧٠٦:٠٢:١٩١٣:٠٠:١٩١٩:٥٨:٣٩٢٠:١٧:٥٧٠٠:١٣:١٤
٠٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٥٠٠٦:٠١:٤٨١٣:٠٠:٢٣١٩:٥٩:١٨٢٠:١٨:٤٠٠٠:١٣:١١
٠٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٧:٠٤٠٦:٠١:١٩١٣:٠٠:٢٨١٩:٥٩:٥٨٢٠:١٩:٢١٠٠:١٣:٠٩
٠٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٦:٢٠٠٦:٠٠:٥١١٣:٠٠:٣٤٢٠:٠٠:٣٦٢٠:٢٠:٠٢٠٠:١٣:٠٧
٠٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٥:٣٨٠٦:٠٠:٢٤١٣:٠٠:٤٠٢٠:٠١:١٥٢٠:٢٠:٤٣٠٠:١٣:٠٦
٠٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:٥٧٠٥:٥٩:٥٩١٣:٠٠:٤٧٢٠:٠١:٥٣٢٠:٢١:٢٣٠٠:١٣:٠٦
٠٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٤:١٨٠٥:٥٩:٣٥١٣:٠٠:٥٤٢٠:٠٢:٣٠٢٠:٢٢:٠٢٠٠:١٣:٠٦
٠٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٤٢٠٥:٥٩:١٣١٣:٠١:٠١٢٠:٠٣:٠٦٢٠:٢٢:٤١٠٠:١٣:٠٧
٠٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٣:٠٧٠٥:٥٨:٥٢١٣:٠١:٠٩٢٠:٠٣:٤٢٢٠:٢٣:١٩٠٠:١٣:٠٨
١٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٣٤٠٥:٥٨:٣٣١٣:٠١:١٨٢٠:٠٤:١٨٢٠:٢٣:٥٦٠٠:١٣:١٠
١١ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٢:٠٣٠٥:٥٨:١٥١٣:٠١:٢٦٢٠:٠٤:٥٢٢٠:٢٤:٣٣٠٠:١٣:١٣
١٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٧:٥٩١٣:٠١:٣٥٢٠:٠٥:٢٦٢٠:٢٥:٠٨٠٠:١٣:١٦
١٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢١:٠٦٠٥:٥٧:٤٤١٣:٠١:٤٥٢٠:٠٥:٥٩٢٠:٢٥:٤٣٠٠:١٣:٢٠
١٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:٤١٠٥:٥٧:٣١١٣:٠١:٥٥٢٠:٠٦:٣١٢٠:٢٦:١٧٠٠:١٣:٢٥
١٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:٢٠:١٨٠٥:٥٧:١٩١٣:٠٢:٠٥٢٠:٠٧:٠٣٢٠:٢٦:٥٠٠٠:١٣:٣٠
١٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٥٧٠٥:٥٧:٠٩١٣:٠٢:١٥٢٠:٠٧:٣٣٢٠:٢٧:٢٢٠٠:١٣:٣٥
١٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٣٨٠٥:٥٧:٠٠١٣:٠٢:٢٦٢٠:٠٨:٠٣٢٠:٢٧:٥٣٠٠:١٣:٤٢
١٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٢٠٠٥:٥٦:٥٣١٣:٠٢:٣٧٢٠:٠٨:٣٢٢٠:٢٨:٢٤٠٠:١٣:٤٩
١٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٩:٠٦٠٥:٥٦:٤٨١٣:٠٢:٤٩٢٠:٠٩:٠٠٢٠:٢٨:٥٣٠٠:١٣:٥٦
٢٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥٣٠٥:٥٦:٤٣١٣:٠٣:٠٠٢٠:٠٩:٢٦٢٠:٢٩:٢١٠٠:١٤:٠٤
٢١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤٢٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٣:١٢٢٠:٠٩:٥٢٢٠:٢٩:٤٨٠٠:١٤:١٣
٢٢ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٣٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٣:٢٥٢٠:١٠:١٧٢٠:٣٠:١٣٠٠:١٤:٢٢
٢٣ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٧٠٥:٥٦:٣٩١٣:٠٣:٣٧٢٠:١٠:٤١٢٠:٣٠:٣٨٠٠:١٤:٣٢
٢٤ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٦:٤١١٣:٠٣:٤٩٢٠:١١:٠٣٢٠:٣١:٠١٠٠:١٤:٤٢
٢٥ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٦:٤٤١٣:٠٤:٠٢٢٠:١١:٢٥٢٠:٣١:٢٤٠٠:١٤:٥٣
٢٦ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٠٠٥:٥٦:٤٩١٣:٠٤:١٥٢٠:١١:٤٥٢٠:٣١:٤٥٠٠:١٥:٠٤
٢٧ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٢٠٥:٥٦:٥٥١٣:٠٤:٢٨٢٠:١٢:٠٥٢٠:٣٢:٠٤٠٠:١٥:١٥
٢٨ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٢٦٠٥:٥٧:٠٢١٣:٠٤:٤١٢٠:١٢:٢٢٢٠:٣٢:٢٢٠٠:١٥:٢٧
٢٩ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٣٢٠٥:٥٧:١١١٣:٠٤:٥٤٢٠:١٢:٣٩٢٠:٣٢:٣٩٠٠:١٥:٤٠
٣٠ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٤١٠٥:٥٧:٢١١٣:٠٥:٠٧٢٠:١٢:٥٥٢٠:٣٢:٥٥٠٠:١٥:٥٣
٣١ خرداد ١٣٩٩٠٤:١٨:٥١٠٥:٥٧:٣٢١٣:٠٥:٢٠٢٠:١٣:٠٩٢٠:٣٣:٠٩٠٠:١٦:٠٦

دانلود اوقات شرعی خرداد ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رضامارانی

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رضامارانی روستای رضامارانی در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی خرداد ١٣٩٩ شمسی روستای رضامارانی روستای رضامارانی بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رضامارانی را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضامارانی برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رضامارانی

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رضامارانی موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رضامارانی برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رضامارانی

روستای رضامارانی بر روی نقشه

روستای رضامارانی بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رضامارانی

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رضامارانی است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رضامارانی
اوقات شرعی خرداد ٩٩ روستای رضامارانی + دانلود
اوقات شرعی شوال ١٤٤١ روستای رضامارانی + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رضامارانی + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رضامارانی

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رضامارانی رسیده اید.

جدول اوقات شرعی امروز فردا رضامارانی دانلود pdf
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی به افق رضامارانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان پخش اذان مستقیم به افق رضامارانی
افق شرعی امروز فردا رضامارانی دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رضامارانی
افق شرعی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠ رضامارانی دانلود pdf
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشا به افق رضامارانی ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
افق شرعی خرداد ٩٩ / ١٣٩٩ رضامارانی دانلود pdf

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رضامارانی یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٧
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان" سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو