جستجو
انتخاب از نقشه
نقشه

اوقات شرعی روستای رضاآباد

حومه | سمنان | سمنان | ایران

اوقات شرعی امروز رضاآباد

اذان صبح: ٠٤:٠٢:١٨
طلوع آفتاب: ٠٥:٤٦:٥٥
اذان ظهر: ١٣:٠٠:٣٠
غروب آفتاب: ٢٠:١٣:٤٩
اذان مغرب: ٢٠:٣٤:٤٢
نیمه شب شرعی: ٠٠:٠٨:٢٨

پنج شنبه ١٩ تیر ١٣٩٩
١٧ ذیقعده ١٤٤١ قمری
٠٩ ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی

دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
سایت اذانگو
وبلاگ اذانگو

جدول اوقات شرعی روستای رضاآباد (شهرستان سمنان) منطبق با فرمول ژئوفیزیک دانشگاه تهران (شیعی) بصورت روزانه (اوقات شرعی امروز ١٩ تیر ٩٩ روستای رضاآباد)، ماه جاری (اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رضاآباد)، ماه دلخواه، ماه شمسی و قمری و همچنین در مناسبت های ویژه مانند ماه مبارک رمضان (اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رضاآباد)، تعطیلات عید نوروز و .. آماده شده است.
فایل جداول اوقات شرعی مذکور قابل دانلود در دو فرمت jpg و pdf و با کیفیت بالا جهت استفاده و پرینت می باشد.

اذان

مناسبت های امروز:

ظاهرا برای امروز مناسبتی وجود ندارد.

جك كانفیلد
اگر به اندازه‌ی كافی تلاش كنید، به خرسندی می‌رسید.

اوقات شرعی ماه جاری روستای رضاآباد

اوقات شرعی تیر ٩٩ | اوقات شرعی ژوئیه ٢٠ | اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ | + اوقات شرعی رمضان ٠

جهت مشاهده و دانلود اوقات شرعی روستای رضاآباد در ماه های شمس ، قمری، میلادی و یا مناسبت های خاص همانند اوقات شرعی ماه مبارک رمضان، ایام نوروز و ... از گزینه های مربوطه در زیر استفاده نمایید.


اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضاآباد ١٤٠٠ - ٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی

برابر با سال ١٤٤٢ هـ.ق

به منظور راحتی و در دسترس بودن همیشگی، جدول اوقات شرعی ماه مبارک رمضان ٠ روستای رضاآباد (سال ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری) بصورت جداگانه در دسترس بازدیدکنندگان محترم قرار گرفته است. در ادامه علاوه بر مشاهده جدول میتوانید فایل ها در فرمت تصویر و پی دی اف را نیز دانلود نمایید.


شروع ماه رمضان: چهارشنبه ٢٥ فروردین ١٤٠٠ | ١٤ آوریل ٢٠٢١
تعداد روز های ماه رمضان این سال: ٢٩ روز
تعداد روز های مانده تا ماه رمضان: ٢٧٩ روز
تاریخ عید فطر: ٢٣ اردیبهشت ١٤٠٠ | ١٣ می ٢٠٢١ (اول شوال ١٤٤٢)

جدول اوقات شرعی ماه رمضان روستای رضاآباد ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری

اوقات شرعی ماه رمضان رضاآباد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ رمضان | ٠٠/٠١/٢٥٠٤:٥٥:٤٠٠٦:٢٣:٤٨١٢:٥٥:٢٨١٩:٢٧:٤٤١٩:٤٦:٢٢٠٠:١٠:٥٤
٠٢ رمضان | ٠٠/٠١/٢٦٠٤:٥٤:٠٥٠٦:٢٢:٢٨١٢:٥٥:١٣١٩:٢٨:٣٤١٩:٤٧:١٥٠٠:١٠:٣٢
٠٣ رمضان | ٠٠/٠١/٢٧٠٤:٥٢:٣١٠٦:٢١:١٠١٢:٥٤:٥٩١٩:٢٩:٢٤١٩:٤٨:٠٧٠٠:١٠:١٠
٠٤ رمضان | ٠٠/٠١/٢٨٠٤:٥٠:٥٧٠٦:١٩:٥٢١٢:٥٤:٤٥١٩:٣٠:١٤١٩:٤٩:٠٠٠٠:٠٩:٤٩
٠٥ رمضان | ٠٠/٠١/٢٩٠٤:٤٩:٢٣٠٦:١٨:٣٤١٢:٥٤:٣٢١٩:٣١:٠٥١٩:٤٩:٥٢٠٠:٠٩:٢٧
٠٦ رمضان | ٠٠/٠١/٣٠٠٤:٤٧:٤٩٠٦:١٧:١٨١٢:٥٤:١٩١٩:٣١:٥٥١٩:٥٠:٤٥٠٠:٠٩:٠٦
٠٧ رمضان | ٠٠/٠١/٣١٠٤:٤٦:١٦٠٦:١٦:٠٢١٢:٥٤:٠٦١٩:٣٢:٤٦١٩:٥١:٣٨٠٠:٠٨:٤٤
٠٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٠١٠٤:٤٤:٤٣٠٦:١٤:٤٧١٢:٥٣:٥٤١٩:٣٣:٣٦١٩:٥٢:٣١٠٠:٠٨:٢٤
٠٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٢٠٤:٤٣:١١٠٦:١٣:٣٣١٢:٥٣:٤٢١٩:٣٤:٢٦١٩:٥٣:٢٤٠٠:٠٨:٠٣
١٠ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٣٠٤:٤١:٣٩٠٦:١٢:١٩١٢:٥٣:٣١١٩:٣٥:١٧١٩:٥٤:١٧٠٠:٠٧:٤٣
١١ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٤٠٤:٤٠:٠٨٠٦:١١:٠٧١٢:٥٣:٢٠١٩:٣٦:٠٧١٩:٥٥:١٠٠٠:٠٧:٢٣
١٢ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٥٠٤:٣٨:٣٨٠٦:٠٩:٥٥١٢:٥٣:٠٩١٩:٣٦:٥٨١٩:٥٦:٠٤٠٠:٠٧:٠٣
١٣ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٦٠٤:٣٧:٠٨٠٦:٠٨:٤٤١٢:٥٢:٥٩١٩:٣٧:٤٨١٩:٥٦:٥٧٠٠:٠٦:٤٤
١٤ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٧٠٤:٣٥:٣٩٠٦:٠٧:٣٥١٢:٥٢:٥٠١٩:٣٨:٣٩١٩:٥٧:٥٠٠٠:٠٦:٢٥
١٥ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٨٠٤:٣٤:١٠٠٦:٠٦:٢٦١٢:٥٢:٤١١٩:٣٩:٢٩١٩:٥٨:٤٤٠٠:٠٦:٠٦
١٦ رمضان | ٠٠/٠٢/٠٩٠٤:٣٢:٤٢٠٦:٠٥:١٨١٢:٥٢:٣٢١٩:٤٠:٢٠١٩:٥٩:٣٧٠٠:٠٥:٤٨
١٧ رمضان | ٠٠/٠٢/١٠٠٤:٣١:١٥٠٦:٠٤:١١١٢:٥٢:٢٤١٩:٤١:١١٢٠:٠٠:٣١٠٠:٠٥:٣٠
١٨ رمضان | ٠٠/٠٢/١١٠٤:٢٩:٤٩٠٦:٠٣:٠٦١٢:٥٢:١٧١٩:٤٢:٠١٢٠:٠١:٢٤٠٠:٠٥:١٣
١٩ رمضان | ٠٠/٠٢/١٢٠٤:٢٨:٢٤٠٦:٠٢:٠١١٢:٥٢:١٠١٩:٤٢:٥٢٢٠:٠٢:١٨٠٠:٠٤:٥٦
٢٠ رمضان | ٠٠/٠٢/١٣٠٤:٢٧:٠٠٠٦:٠٠:٥٨١٢:٥٢:٠٤١٩:٤٣:٤٢٢٠:٠٣:١١٠٠:٠٤:٣٩
٢١ رمضان | ٠٠/٠٢/١٤٠٤:٢٥:٣٧٠٥:٥٩:٥٦١٢:٥١:٥٨١٩:٤٤:٣٣٢٠:٠٤:٠٥٠٠:٠٤:٢٣
٢٢ رمضان | ٠٠/٠٢/١٥٠٤:٢٤:١٤٠٥:٥٨:٥٥١٢:٥١:٥٣١٩:٤٥:٢٣٢٠:٠٤:٥٨٠٠:٠٤:٠٨
٢٣ رمضان | ٠٠/٠٢/١٦٠٤:٢٢:٥٣٠٥:٥٧:٥٥١٢:٥١:٤٩١٩:٤٦:١٣٢٠:٠٥:٥٢٠٠:٠٣:٥٣
٢٤ رمضان | ٠٠/٠٢/١٧٠٤:٢١:٣٣٠٥:٥٦:٥٧١٢:٥١:٤٥١٩:٤٧:٠٣٢٠:٠٦:٤٥٠٠:٠٣:٣٩
٢٥ رمضان | ٠٠/٠٢/١٨٠٤:٢٠:١٤٠٥:٥٦:٠٠١٢:٥١:٤١١٩:٤٧:٥٣٢٠:٠٧:٣٨٠٠:٠٣:٢٥
٢٦ رمضان | ٠٠/٠٢/١٩٠٤:١٨:٥٧٠٥:٥٥:٠٤١٢:٥١:٣٨١٩:٤٨:٤٣٢٠:٠٨:٣١٠٠:٠٣:١٢
٢٧ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٠٠٤:١٧:٤٠٠٥:٥٤:٠٩١٢:٥١:٣٦١٩:٤٩:٣٣٢٠:٠٩:٢٤٠٠:٠٢:٥٩
٢٨ رمضان | ٠٠/٠٢/٢١٠٤:١٦:٢٥٠٥:٥٣:١٦١٢:٥١:٣٤١٩:٥٠:٢٣٢٠:١٠:١٧٠٠:٠٢:٤٧
٢٩ رمضان | ٠٠/٠٢/٢٢٠٤:١٥:١١٠٥:٥٢:٢٤١٢:٥١:٣٣١٩:٥١:١٢٢٠:١١:٠٩٠٠:٠٢:٣٥

دانلود اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه رمضان ٠٠ - ١٤٠٠ شمسی | ٢٠٢١ میلادی | ١٤٤٢ قمری روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی ماه رمضان رضاآباد

اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رضاآباد

جهت استفاده آن دسته از افرادی که نیاز به اوقات شرعی بر اساس ماه های قمری را دارند؛ اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق برابر با هـ.ش روستای رضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین می توانید ماه های دیگر قمری را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ قمری روستای رضاآباد

ذیحجه
ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
شوال

دانلود اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق
روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی ماه ذیقعده ١٤٤١ هـ.ق روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های قمری روستای رضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضاآباد برای دیگر ماه های قمری، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.


١٤٤٠
سال ١٤٤١ هـ.ق
١٤٤٢

محرم
صفر
ربیع الاول
ربیع الثانی
جمادی الاول
جمادی الثانی
رجب
شعبان
رمضان
شوال
ذیقعده
ذیحجه

اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رضاآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ م روستای رضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر میلادی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رضاآباد

اوت
ژوئیه ٢٠٢٠ م
ژوئن

دانلود اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رضاآباد روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ میلادی روستای رضاآباد روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های میلادی روستای رضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضاآباد برای دیگر ماه های میلادی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

٢٠١٩
سال ٢٠٢٠ م
٢٠٢١

ژانویه
فوریه
مارس
آوریل
می
ژوئن
ژوئیه
اوت
سپتامبر
اکتبر
نوامبر
دسامبر

اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رضاآباد

در این قسمت جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ هـ.ش روستای رضاآباد قابل مشاهده و دانلود می باشد. همچنین در ادامه می توانید ماه های دیگر شمسی را انتخاب نموده و فایل اوقات شرعی مربوطه را برای روستای رضاآباد دانلود نمایید.


جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رضاآباد

مرداد
تیر ١٣٩٩ هـ.ش
خرداد
تاریخاذان صبحطلوعاذان ظهرغروباذان مغربنیمه شب
٠١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٢٣٠٥:٣٩:٢٥١٢:٥٧:٠٤٢٠:١٤:٤٤٢٠:٣٥:٥٩٠٠:٠٣:٤١
٠٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٣٨٠٥:٣٩:٣٩١٢:٥٧:١٨٢٠:١٤:٥٥٢٠:٣٦:١٠٠٠:٠٣:٥٥
٠٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٢:٥٥٠٥:٣٩:٥٤١٢:٥٧:٣١٢٠:١٥:٠٥٢٠:٣٦:١٩٠٠:٠٤:١٠
٠٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:١٤٠٥:٤٠:١١١٢:٥٧:٤٤٢٠:١٥:١٣٢٠:٣٦:٢٧٠٠:٠٤:٢٤
٠٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٣:٣٦٠٥:٤٠:٣٠١٢:٥٧:٥٦٢٠:١٥:١٩٢٠:٣٦:٣٢٠٠:٠٤:٣٩
٠٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٠٠٠٥:٤٠:٤٩١٢:٥٨:٠٩٢٠:١٥:٢٤٢٠:٣٦:٣٦٠٠:٠٤:٥٥
٠٧ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٢٦٠٥:٤١:١٠١٢:٥٨:٢٢٢٠:١٥:٢٧٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٠٥:١١
٠٨ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٤:٥٤٠٥:٤١:٣٣١٢:٥٨:٣٤٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٦:٣٩٠٠:٠٥:٢٦
٠٩ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٢٥٠٥:٤١:٥٦١٢:٥٨:٤٦٢٠:١٥:٢٨٢٠:٣٦:٣٨٠٠:٠٥:٤٣
١٠ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٥:٥٨٠٥:٤٢:٢١١٢:٥٨:٥٨٢٠:١٥:٢٦٢٠:٣٦:٣٤٠٠:٠٥:٥٩
١١ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٦:٣٢٠٥:٤٢:٤٧١٢:٥٩:٠٩٢٠:١٥:٢٢٢٠:٣٦:٢٩٠٠:٠٦:١٥
١٢ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٠٩٠٥:٤٣:١٤١٢:٥٩:٢٠٢٠:١٥:١٦٢٠:٣٦:٢٢٠٠:٠٦:٣٢
١٣ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٧:٤٨٠٥:٤٣:٤٣١٢:٥٩:٣١٢٠:١٥:٠٩٢٠:٣٦:١٣٠٠:٠٦:٤٨
١٤ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٨:٢٨٠٥:٤٤:١٢١٢:٥٩:٤٢٢٠:١٥:٠٠٢٠:٣٦:٠٣٠٠:٠٧:٠٥
١٥ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:١١٠٥:٤٤:٤٣١٢:٥٩:٥٢٢٠:١٤:٤٩٢٠:٣٥:٥٠٠٠:٠٧:٢٢
١٦ تیر ١٣٩٩٠٣:٥٩:٥٥٠٥:٤٥:١٤١٣:٠٠:٠٢٢٠:١٤:٣٦٢٠:٣٥:٣٦٠٠:٠٧:٣٩
١٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٠:٤١٠٥:٤٥:٤٧١٣:٠٠:١٢٢٠:١٤:٢٢٢٠:٣٥:٢٠٠٠:٠٧:٥٥
١٨ تیر ١٣٩٩٠٤:٠١:٢٨٠٥:٤٦:٢٠١٣:٠٠:٢١٢٠:١٤:٠٦٢٠:٣٥:٠٢٠٠:٠٨:١٢
١٩ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٢:١٨٠٥:٤٦:٥٥١٣:٠٠:٣٠٢٠:١٣:٤٩٢٠:٣٤:٤٢٠٠:٠٨:٢٨
٢٠ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٣:٠٨٠٥:٤٧:٣٠١٣:٠٠:٣٨٢٠:١٣:٢٩٢٠:٣٤:٢٠٠٠:٠٨:٤٥
٢١ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٠١٠٥:٤٨:٠٦١٣:٠٠:٤٦٢٠:١٣:٠٨٢٠:٣٣:٥٧٠٠:٠٩:٠١
٢٢ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٤:٥٤٠٥:٤٨:٤٣١٣:٠٠:٥٣٢٠:١٢:٤٥٢٠:٣٣:٣٢٠٠:٠٩:١٧
٢٣ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٥:٤٩٠٥:٤٩:٢١١٣:٠١:٠١٢٠:١٢:٢١٢٠:٣٣:٠٥٠٠:٠٩:٣٣
٢٤ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٦:٤٦٠٥:٥٠:٠٠١٣:٠١:٠٧٢٠:١١:٥٤٢٠:٣٢:٣٦٠٠:٠٩:٤٩
٢٥ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٧:٤٣٠٥:٥٠:٣٩١٣:٠١:١٣٢٠:١١:٢٧٢٠:٣٢:٠٦٠٠:١٠:٠٤
٢٦ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٨:٤٢٠٥:٥١:٢٠١٣:٠١:١٩٢٠:١٠:٥٧٢٠:٣١:٣٤٠٠:١٠:١٩
٢٧ تیر ١٣٩٩٠٤:٠٩:٤٢٠٥:٥٢:٠٠١٣:٠١:٢٤٢٠:١٠:٢٦٢٠:٣١:٠٠٠٠:١٠:٣٤
٢٨ تیر ١٣٩٩٠٤:١٠:٤٣٠٥:٥٢:٤٢١٣:٠١:٢٩٢٠:٠٩:٥٣٢٠:٣٠:٢٤٠٠:١٠:٤٩
٢٩ تیر ١٣٩٩٠٤:١١:٤٤٠٥:٥٣:٢٤١٣:٠١:٣٣٢٠:٠٩:١٨٢٠:٢٩:٤٧٠٠:١١:٠٣
٣٠ تیر ١٣٩٩٠٤:١٢:٤٧٠٥:٥٤:٠٦١٣:٠١:٣٦٢٠:٠٨:٤٢٢٠:٢٩:٠٨٠٠:١١:١٦
٣١ تیر ١٣٩٩٠٤:١٣:٥٠٠٥:٥٤:٤٩١٣:٠١:٣٩٢٠:٠٨:٠٤٢٠:٢٨:٢٧٠٠:١١:٣٠

دانلود اوقات شرعی تیر ٩٩ - ١٣٩٩ روستای رضاآباد

جهت نمایش تصویر جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رضاآباد روستای رضاآباد در اندازه واقعی و با کیفیت بالا بر روی تصویر پیش نمایش کلیک نمایید.
جهت دانلود جدول اوقات شرعی جدول اوقات شرعی تیر ١٣٩٩ شمسی روستای رضاآباد روستای رضاآباد بر روی دکمه دانلود کلیک راست نموده و گزینه "save target as " و یا "save link as " را انتخاب نمایید.

پیش نمایش فایل تصویری اوقات شرعی

اوقات شرعی دیگر ماه های شمسی روستای رضاآباد را هم میخواهید؟

جهت دانلود فایل های جداول اوقات شرعی روستای رضاآباد برای دیگر ماه های شمسی، لطفا ماه های مورد نیاز را انتخاب نمایید و سپس دکمه دانلود را بفشارید. برای دانلود اوقات شرعی سایر شهرها از امکان جستجو و یا منوی بالا استفاده فرمایید.

١٣٩٨
سال ١٣٩٩ هـ.ش
١٤٠٠

فروردین
اردیبهشت
خرداد
تیر
مرداد
شهریور
مهر
آبان
آذر
دی
بهمن
اسفند


دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای
دستگاه اذانگو تمام خودکار ماهواره ای

درباره روستای رضاآباد

متاسفانه اطلاعاتی در مورد روستای رضاآباد موجود نیست! شما می توانید اطلاعات مختصری بهمراه عکس در مورد روستای رضاآباد برای ما ارسال نمایید تا در اینجا قرار گیرد.

فرم تماس با ما

روستای رضاآباد

روستای رضاآباد بر روی نقشه

روستای رضاآباد بر روی نقشه

درباره صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد

اینجا صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد است و توسط سایت و وبلاگ اذانگو تهیه شده است. شما در این صفحه موارد زیر را مشاهده خواهید نمود.


اوقات شرعی امروز روستای رضاآباد
اوقات شرعی تیر ٩٩ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی ذیقعده ١٤٤١ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی ژوئیه ٢٠٢٠ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٠ روستای رضاآباد + دانلود
اوقات شرعی ماه رمضان ٢٠٢١ روستای رضاآباد + دانلود
تقویم و ساعت روز به وقت ایران
لیست صفحه اوقات شرعی استانهای ایران
قابلیت انتخاب و دانلود اوقات شرعی هر ماه دلخواه شمسی یا قمری علاوه بر دانلود فایل های اوقات شرعی ماه های جاری شمسی و قمری . (فایل ها با دو فرمت تصویر و پی دی اف با کیفیت بالا می باشد.)
جستجوی شهر ، روستا و آبادی
و ...

عبارت های مرتبط با اوقات شرعی روستای رضاآباد

شما احتمالا با جستجوی یکی از عبارت های زیر به صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد رسیده اید.

زمان اذان صبح ظهر مغرب به افق رضاآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
زمان طلوع آفتاب غروب آفتاب نیمه شب شرعی امروز فردا به افق رضاآباد
زمان نماز صبح ظهر عصر مغرب عشاء به افق رضاآباد ماه رمضان ٠ / ١٤٠٠
جدول اوقات شرعی امروز فردا رضاآباد دانلود pdf
زمان اذان صبح ظهر مغرب امروز فردا به افق رضاآباد
زمان پخش اذان مستقیم به افق رضاآباد
افق شرعی امروز فردا رضاآباد دانلود pdf
زمان پخش اذان آنلاین به افق رضاآباد

در بهبود این سایت سهیم باشید!

لطفا در صورت داشتن پیشنهاد، انتقاد، ایده و ... و یا مشاهده موارد مشکل در صفحه اوقات شرعی روستای رضاآباد یا سایت، ما را در جهت بهبود این خدمت یاری فرمایید و از طریق فرم تماس در پایین همین صفحه موارد را با ما در میان بگذارید.

فرم تماس با ما

از سایت خودتان حمایت کنید!

در صورتیکه این سایت را مفید میدانید؛ لطفا امتیاز دهید و به اشتراک بگذارید. این کار شما باعث می شود افراد بیشتری از خدمات این سایت و اوقات شرعی استفاده نمایند.


٤ / ٤,٨
شما هنوز به این مطلب رای نداده اید!

ما کیستیم؟

وبلاگ اذانگو به عنوان بخشی از فعالیت های در راستای تحقق شعار "پخش اتوماتیک اذان در هر نقطه از ایران و جهان"سایت اذانگو بوجود آمده است. و علاوه بر مطالب اختصاصی اذان، نماز و اوقات شرعی به مطالب مذهبی و فرهنگی مرتبط نیز می پردازد. تولید اوقات شرعی ماه مبارک رمضان جهت دانلود علاقمندان یکی دیگر از فعالیت های این مجموعه می باشد. اوقات شرعی تولید شده توسط "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و بر پایه فرمول مورد تایید ژئو فیزیک دانشگاه نهران بعنوان متولی و تنها مرجع رسمی تهیه تقویم و اوقات شرعی شیعی می باشد.

سایت اذانگو مرجع رسمی معرفی محصولات مرتبط با اوقات شرعی مانند انواع دستگاه اذانگوی تمام خودکار ماهواره ای ، ساعت و نمایشگر اوقات شرعی مجهز به "محاسبه گر جهانی اوقات شرعی" و جی پی اس با آنتن فعال می باشد.


اسایت اذانگو - انواع دستگاه اذانگو و محصولات مرتبط

تماس با ما

شما میتوانید در موارد زیر از طریق فرم زیر با ما تماس بگیرید. همکاران ما موضوع را بررسی می نمایند و نتیجه را به شما اطلاع می دهند. بنابراین در صورت تمایل به دریافت نتیجه ایمیل و یا تلفن تماس خود را نیز در فرم زیر بنویسید.

پیشنهاد، انتقاد یا داشتن هرگونه نظری
درخواست اضافه نمودن نقطه مورد نظر شما ( شهر، روستا، آبادی و ... ) به لیست جهت نمایش اوقات شرعی.
افزودن یا اصلاح اطلاعات شهر و آبادی
...

توجه: برای ارسال چندین فایل، لطفا همه آنها را بصورت یک فایل فشرده (زیپ) ارسال نمایید.


footer
لوگوی سایت جامع اوقات شرعی
سایت جامع اوقات شرعی
ایران و منتخب شهرهای جهان
azangoo.ir/owghat

تماس با "سایت جامع اوقات شرعی"

آدرس: تهران - کریمخان زند - خیابان استاد نجات اللهی (ویلا) ، پلاک ۱۸۴ ، طبقه سوم ، واحد شش.

    ۰۲۱-۸۸۸۹۲۵۰۹
    ۰۲۱-۸۸۹۳۰۶۷۰
    ۰۲۱-۸۸۹۲۷۸۴۵
    azangoo.ir@gmail.com

انتشار مطالب با و بدون ذکر منبع و به هر طریقی مشروط به عدم تغییر محتوی آزاد است. طراحی و اجرا : سایت و وبلاگ اذانگو